调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Dievo veidas, Dievo protas, Dievas, Įsakymai, Nesusivedimai, Neigiamybė, Mišios visiems, Kvadratas

Dievo Dievas yra didelis meno kūrinys kuriuo aprėpiu visa ką esu išmąstęs. Tai aštuonkampis kambarys kurį pakabinsiu virš galvų istorinėje gamykloje, Pullman State Historic Site (clock tower location), įeiti 610 East 111th St., Chicago, IL 60628. Jo vidus Dievo protas vaizduoja amžiną gyvenimą kaip visumą, Dievo požiūriu, o jo išorė Dievo veidas amžiną gyvenimą vaizduoja paskirais išgyvenimais, mūsų požiūriu.

2012 m. rugsėjo 22-23 d. pristačiau tris naujas sienas. Lieka sukurti dar kokias aštuonias.

Kuriu toliau

Noriu:

 • Suvokti, kaip pavaizduoti neigiamus išgyvenimus
 • Išmąstyti visumą ir likusius šonus.
  • Ieškoti kaip išplėsti ir įprasminti esamas vaizdines mintis.
  • Labai gražiai padaryti raudonąjį žmogų.
  • Prasmingai išmąstyti rankų tarpą.
  • Vidų prasmingai išbaigti.
 • Sukurti kvadratą, kaip bandymą, prieš užbaigiant aštuonkampį
  • Sužinoti, kaip lipinti drobę?
  • Sukurti rėmus.
  • Supirkti medžiagas.
  • Suburti talkininkus.

Matavimai: Nuotolis tarp sijų: 17.5 pėdos Sijų aukštis: 22.875 pėdos. Aštuonkampio plotis: 24.14 pėdos.

Esmė

Visko žinojimas susiveda į Dievo klausimą, ar esu būtinas?

Žinojimo taikymas susiveda į mintį, kad Dievas nebūtinai geras.

Dievas išeina už savęs, tad jis nesiriboja mūsų nuostatomis.

Gyventina strimagalviškai, dieviškai. Sąlygos neleidžia taip gyventi, tad gyvename suvokimu. Tačiau sąmoningumu suvokimą išgyvename strimagalviškai.

Kaip susiję Dievo būtinimas ir jo gerumas? Dievo išėjimu už savęs, kuris reiškiasi šešiais neigiamais įsakymas, ir Dievo buvimu savimi, kuris reiškiasi keturiais teigiamais įsakymais.

Neigiamybė

Pabrėžti Dievo nebuvimą.

Noriu suvokti neigiamybę, kaip tylos reikšmę, pavyzdžiui, muzikoje ar vaidyboje. Vaidyboje tyla praturtinama "darbais", "object work", sukuriančią terpę bendravimui, išraiškai. Didžiųjų meistrų tapyboje "tyla" yra bene faktūros tėkmė, prasmelkianti visus tapytus daiktus, sukurianti savo sluoksnį. Tad savo drobėje įvesti tinkamą faktūrą. Kaip? Tapyti ją dažais - praturtinti baltus ir juodus fonus - ir taip pat drobe. Vėlgi, tyla ir Dievo buvimas, tad garsas yra jo nebuvimas, tad ir spalva - pirmiausia balta - yra jo nebuvimas. Tad jo buvimą galiu išreikšti faktūrą, kaip ji išplaukia iš jo (juodo) buvimo akimirkos ir persmelkia visą jo (baltą) nebuvimą. Dievas išeina už savęs...

Juodąjį lašą nupaišyti ir iš vidaus. Kaip tai atrodys?

Moteris papuošti įspūdingais rūbais: žalia, mėlyna, violetine.

Naudoti visas spalvas, atsiremti į akies trijų rūšių kūgelius, tai bene šaltos spalvos, o iš jų porų ryškėja šiltos spalvos. Kaip tas poras suprasti? Ir kaip pavaizduoti? Taip kad trys asmenys yra ryškūs, šilti? Moteris nutapyti šaltai?

Moteris iškirpti iš spalvoto audeklo: žalio, mėlyno, violetinio.

Mintys

Raudoną žmogų parodyti su griaučiais; raumenimis; virškinimo sistema ir kitomis sistemomis, įvairių spalvų.

Griaučius įprasminti. Koks jų vaidmuo? Dievo būtinumas, jo valios vykdymas.

Dešimt Dievo įsakymų išsakyti rankų tarpu. Kaip rankas pasukti, pavaizduoti?

DievoDievas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 21:08