调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.DievoSapnas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 rugsėjo 06 d., 15:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-22 eilutės:
Man asmeniškai būtų prasminga pokalbiu ir paroda pristatyti tas mintis apie "Dievo šokį", kurį pernai vasarą Klaipėdos universitete su dekanu Alvydu išklausėte.

Aš tas mintis surašiau tiksliau:
http://www.ms.lt/sodas/Book/GodsQuestion
ir dar tikslinsiu.

Galėčiau vesti pokalbį, "Kaip įvairiai įsivaizduojame Dievo požiūrį?" Pirmiausiai, bendromis jėgomis rinktumėme savo mintis, kaip įsivaizduojame. Toliau padėčiau jas rūšiuoti, ryškinti ir dėlioti. Gauta rinkinį dar papildyčiau. Ir galiausiai palyginčiau su savo instaliacija "Dievo sapnas", kuria pavaizduočiau tą savo Dievo šokį.

O "Dievo sapno" instaliaciją įsivaizduoju, kaip instaliaciją, kurią būtų galima prieiti iš trijų skirtingų pusių, ir apeiti ratu.
* Sienoje būtų didelė juoda Dievo galva, "Aš - Dievas". Į jį atsuktumėme nugarą, žiūrėtumėme kartu su juo per permatomą lapą (Dievo lęšį) į baltą lauką, kuriame būtų juodas taškas - galvutė - iš nebūties iškylantis Dievo lašas.
* Šonu apėjus galėtumėme išsitiesti lovoje - didžiuliame lopšyje su gardelėmis - už kurių matytųsi ta didelė Dievo galva, "Tu - Dievas". Ir kažkaip paryškinčiau, kad būtų jausmas, kad Dievas lipa į lovą pas mus, o mes lipame iš lovos pas jį.
* O dar iš kito šono parodyčiau, kaip atrodo iš šono - "Tai - Dievas" - būtų tarsi keturios galimybės - pakopos - kuriose gali sueiti dvi lėlės susikabinusios - didysis Dievas ir mažulis Dievas - taip pat šeši galimi tarpai tarp dviejų lėlių.

Žodžiu, pakankamai įsivaizduoju instaliaciją. Manau, nebūtų labai sunku man padaryti. Dar būtų galimybių įvairiai įtraukti jūsiškius studentus menininkus.

Man visa tai būtų asmeniškai labai prasminga ir taip pat man "VGTU taškų" ramybės dėlėi reikėtų šįmet surengti parodą.

Ogi taip išreikštumėme Reformacijos esmę - asmeninės vaizduotės laisvę, jos svarbą bendraujant su Dievu. Būtų galima taip pat paminėti, kaip Liuteris ir įvairūs katalikai bei protestantai įsivaizdavo Dievo požiūrį.

Dievo sapnas: Dievą paišyti iš kiniečių rašmenų, visų radikalų - o mažukas Dievulėlis, tai savastis - kvadratas su trimis langais - trejybe.

Tautiškumas: inclusion and exclusion - įtraukimas ir atsiribojimas.

DievoSapnas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 06 d., 15:40