神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.DievoTyrimai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 spalio 27 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 127 eilutė:
* Gerbti žmogaus ribas, palaikyti už tų ribų.
2022 rugsėjo 19 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Palaikyti žmogaus brandą
į:
Palaikyti žmogaus [[branda | brandą]]
Pakeista 25 eilutė iš:
Puoselėti meilę
į:
Puoselėti [[meilė | meilę]]
2022 rugpjūčio 22 d., 11:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
** Kaip mylėti kūnu, protu, širdimi, valia?
2022 birželio 04 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 87 eilutė:
** Kiekvienas žmogus yra išskirtinas savo kertine vertybe.
Pakeistos 96-97 eilutės iš
** Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę vertybę.
į:
** Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę vertybę
** Įžvelgti Dievo meilę žmonėms ir bandyti jį palaikyti.
Pridėta 112 eilutė:
** Žmogaus išskirtinumas suderintinas su žmogaus dieviškumu, kad kiekvieno žmogaus esmė, jo išskirtinumo pagrindas, yra visiems bendras Dievas Sūnus. Būtent juo kiekvienas amžinai bręstame, save tiksliname. Tikslinimo esmė yra išvystyti savo išskirtinumą, atsipindintį savo išskirtines aplinkybes. Tam atspindžiui kaip tik reikalingas bendras, tyras veidrodis - Sūnus - kuriuo aplinkybės atsispindi asmenybėje ir atvirkščiai. O tuomet Sūnus atitinka Tėvui bendrai suvokti Dvasia.
Pridėtos 120-122 eilutės:
** Bendromis jėgomis puoselėti bendrystę.
** Puoselėti trokštamą visuomenę.
** Puoselėti dvasios plazdenimą.
Ištrintos 125-137 eilutės:

'''Palaikyti žmogų'''

Kiekvienas žmogus yra išskirtinas savo kertine vertybe. Tačiau tai su derintina su žmogaus dieviškumu, kad kiekvieno žmogaus esmė, jo išskirtinumo pagrindas, yra visiems bendras Dievas Sūnus. Būtent juo kiekvienas amžinai bręstame, save tiksliname. Tikslinimo esmė yra išvystyti savo išskirtinumą, atsipindintį savo išskirtines aplinkybes. Tam atspindžiui kaip tik reikalingas bendras, tyras veidrodis - Sūnus - kuriuo aplinkybės atsispindi asmenybėje ir atvirkščiai. O tuomet Sūnus atitinka Tėvui bendrai suvokti Dvasia.

'''Bendromis jėgomis puoselėti bendrystę'''

Galime puoselėti:
* trokštamą visuomenę
* dvasios plazdenimą

'''Įžvelgti Dievo meilę žmonėms ir bandyti jį palaikyti.'''
2022 birželio 04 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 87-89 eilutės:
* Palaikyti žmonių saviugdą
** Palaikyti kiekvieno žmogaus saviugdą, jo savęs pasitikslinimą, jo asmenybės - jo sielos, kertinė vertybės - ryškėjimą.
** Padėti žmonėms suprasti esminį pasirinkimą: kad jie bus brandesni, pilnesni, išskirtesni, ypatingesni, savesni, tikresni, jeigu gyvens bendru asmeniu, Sūnumi, visais, o ne asmenybe.
Pridėta 101 eilutė:
** Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
Pridėtos 103-105 eilutės:
** Reikia žmones stebėti, jais domėtis, atsiliepti ir rūpintis, palydėti ir perduoti.
** Priimti vienas kito požiūrį "kaip gyventi".
** Priimti kiekvieno būklę, siaurąją prasme: asmenišką pasaulį, išmonę.
Pridėtos 108-109 eilutės:
* Puoselėti mums bendrą žmogų, Jėzų mumyse
** Kiekvieno mūsų išskirtinumas yra reikalingas Dievo tyrimui, ar jisai būtinas. Tačiau tai yra Koks Dievas yra. Tuo tarpu tas išskirtinumas pasiekiamas bendru asmeniu, Kaip Dievas yra.
Ištrinta 113 eilutė:
** Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
Pakeistos 115-120 eilutės iš
į:
** Mūsų bendrystė reikalinga, kad Dievas kiekvieną galėtų pasiekti.
** Bendryste mylime kiekvieną žmogų, vertindami jo išskirtinumą (jo vaisių), bet palaikydami jo bendrumą (tų vaisių medį).
* Siekti taikos
** Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
** Tėte: Atsisakyti neapykantos. Meilė dažnai pagrįsta bendru priešu. Dešimt Dievo įsakymų nemoko artimą mylėti, o tiesiog jo nežudyti.
Ištrintos 124-133 eilutės:
Kiekvieno mūsų išskirtinumas yra reikalingas Dievo tyrimui, ar jisai būtinas. Tačiau tai yra Koks Dievas yra. Tuo tarpu tas išskirtinumas pasiekiamas bendru asmeniu, Kaip Dievas yra. Užtat Dievas kiekvieną galės pasiekti. Ir tam reikalinga mūsų bendrystė, kurią mylime kiekvieną žmogų, vertindami jo išskirtinumą (jo vaisių), bet palaikydami jo bendrumą (tų vaisių medį).

Užtat reikia palaikyti kiekvieno žmogaus saviugdą, jo savęs pasitikslinimą, jo asmenybės - jo sielos, kertinė vertybės - ryškėjimą.

* Padėti žmonėms suprasti esminį pasirinkimą: kad jie bus brandesni, pilnesni, išskirtesni, ypatingesni, savesni, tikresni, jeigu gyvens bendru asmeniu, Sūnumi, visais, o ne asmenybe.
* Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
* Reikia žmones stebėti, jais domėtis, atsiliepti ir rūpintis, palydėti ir perduoti.
* Priimti vienas kito požiūrį "kaip gyventi".
* Priimti kiekvieno būklę, siaurąją prasme: asmenišką pasaulį, išmonę.
Pakeistos 133-135 eilutės iš
[+Įvairių žmonių mintys+]

Tėte: Atsisakyti neapykantos. Meilė dažnai pagrįsta bendru priešu. Dešimt Dievo įsakymų nemoko artimą mylėti, o tiesiog jo nežudyti.
į:
2022 birželio 03 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 70-76 eilutės:
Mokytis iš Dievo
* Mokytis iš Jėzaus kaip jisai mylėjo savo apaštalus.
* Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti jų žinojimo rūmus.

Mokytis iš gyvenimo
* Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų ir išsiaiškinimų.
Pridėtos 87-88 eilutės:
* Priimti Dievo besąlygišką požiūrį į žmogų.
** Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
Ištrintos 92-95 eilutės:
* Priimti Dievo besąlygišką požiūrį į žmogų.
** Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
* Suvokti kiekvieno žmogaus svarbą man asmeniškai.
** Kiekviename žmoguje daugiareikšmiškai atpažinti save, Jėzų, Dievą.
Pakeistos 97-99 eilutės iš
* Mokytis iš Dievo
** Mokytis iš Jėzaus kaip jisai mylėjo savo apaštalus
.
** Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti jų žinojimo rūmus.
į:
** Silvis? Stengtis labiau matyti žmonių teigiamas savybes, mažiau neigiamas savybes. Visi gali klysti ir pats galiu klysti. Pakantumas, kad nekiltų pyktis.
** Geriau suprasti kas žmonėms rūpi, leist jiems geriau spręsti kas jiems rūpi.
* Suvokti kiekvieno žmogaus svarbą man asmeniškai.
** Kiekviename žmoguje daugiareikšmiškai atpažinti save, Jėzų, Dievą
.
Pakeistos 105-111 eilutės iš
* Mokytis iš gyvenimo
** Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų
ir išsiaiškinimų.

* Stengtis labiau matyti žmonių teigiamas savybes, mažiau neigiamas savybes
. Visi gali klysti ir pats galiu klysti. Pakantumas, kad nekiltų pyktis.
* Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
* Atsiremdami į Dievą ir į vienas kitą turime daugiau išteklių vienas kitą mylėti. Bankinė sistema yra pavyzdys. Galime labiau išdrįsti, labiau rizikuoti.
* Geriau suprasti kas žmonėms rūpi, leist jiems geriau spręsti kas jiems rūpi
.
į:
** Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
** Atsiremdami į Dievą
ir į vienas kitą turime daugiau išteklių vienas kitą mylėti. Bankinė sistema yra pavyzdys. Galime labiau išdrįsti, labiau rizikuoti.
2022 gegužės 30 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-57 eilutės:
[+Kodėl tirti+]

Kaip mums labiau vienas kitą mylėti?
* Šis klausimas sieja mus ir paskirus žmones.
* Dievui rūpi, kad labiau mylėtumėme. Tad jam rūpi, kad labiau gyventumėme ne asmenimis, ne jų santykiais, net ne Dievu, o jų esmėmis - meile, požiūriais, bendryste.
* Išsiskiria kas žmogui iš tikrųjų rūpi ir kas jam tariamai rūpi.
* Dievas mane myli labiau kaip aš save: Jisai mane myli kaip Kitą.
Pridėtos 63-64 eilutės:
Rinkti žmonių rašinius, kaip galėtų žmonės vienas kitą labiau mylėti?
Pridėtos 68-69 eilutės:
Thomas: Šventųjų gyvenimai yra pavyzdžiai kaip žmonėms vienas kitą labiau mylėti.
Pridėtos 102-106 eilutės:
* Stengtis labiau matyti žmonių teigiamas savybes, mažiau neigiamas savybes. Visi gali klysti ir pats galiu klysti. Pakantumas, kad nekiltų pyktis.
* Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
* Atsiremdami į Dievą ir į vienas kitą turime daugiau išteklių vienas kitą mylėti. Bankinė sistema yra pavyzdys. Galime labiau išdrįsti, labiau rizikuoti.
* Geriau suprasti kas žmonėms rūpi, leist jiems geriau spręsti kas jiems rūpi.
Pakeistos 135-147 eilutės iš
Dievo tyrimas
* Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti? Stengtis labiau matyti žmonių teigiamas savybes, mažiau neigiamas savybes. Visi gali klysti ir pats galiu klysti. Pakantumas, kad nekiltų pyktis.
* Thomas: Šventųjų gyvenimai yra pavyzdžiai kaip žmonėms vienas kitą labiau mylėti.
* Rinkti žmonių rašinius, kaip galėtų žmonės vienas kitą labiau mylėti?
* Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
* Dievui rūpi, kad labiau mylėtumėme. Tad jam rūpi, kad labiau gyventumėme ne asmenimis, ne jų santykiais, net ne Dievu, o jų esmėmis - meile, požiūriais, bendryste.
* Atsiremdami į Dievą ir į vienas kitą turime daugiau išteklių vienas kitą mylėti. Bankinė sistema yra pavyzdys. Galime labiau išdrįsti, labiau rizikuoti.
* Kaip mums labiau vienas kitą mylėti? Šis klausimas sieja mus ir paskirus žmones.

Kaip žmonėms labiau vienas kitą mylėti?
* Išsiskiria kas žmogui iš tikrųjų rūpi ir kas jam tariamai rūpi?
* Dievas mane myli labiau kaip aš save: Jisai mane myli kaip Kitą.
* Geriau suprasti kas žmonėms rūpi, leist jiems geriau spręsti kas jiems rūpi.
į:
2022 gegužės 30 d., 18:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-53 eilutės iš
Reikėtų tirti, kas yra [[meilė]]?

'''Galimi atsakymai'''
į:
[+Kaip tirti+]

Susiję tyrimai
* Tirti, kas yra
[[meilė]]?

Paklausti įvariausius žmones:
* nustumtuosius, skriaudžiamuosous, taip pat priešus, draugus, pažįstamus ir nepažįstamus žmones.

[+Galimi
atsakymai+]
Ištrinta 118 eilutė:
* Kaip žmonėms vienas kitą labiau mylėti? Apie tai gali pasakyti nustumtieji, skriaudžiamieji, taip pat priešai, draugai, pažįstami ir nepažįstami žmonės.
2022 gegužės 30 d., 18:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
*** Sudaryti vis brandesnes, turiningesnes aplinkybes žmogaus laisvei mylėti.
2021 spalio 01 d., 18:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 120-124 eilutės:

Kaip žmonėms labiau vienas kitą mylėti?
* Išsiskiria kas žmogui iš tikrųjų rūpi ir kas jam tariamai rūpi?
* Dievas mane myli labiau kaip aš save: Jisai mane myli kaip Kitą.
* Geriau suprasti kas žmonėms rūpi, leist jiems geriau spręsti kas jiems rūpi.
2021 rugpjūčio 10 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Išgyvenimo apytaka]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
į:
Žr. [[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Išgyvenimo apytaka]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
2021 gegužės 26 d., 10:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:
* Kaip labiau mylėti?
** Kaip gyviau atjausti Dievą ir kitus?
2021 gegužės 15 d., 18:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 58 eilutė iš:
** Kai supranti šį tikslą, visas gyvenimas kitaip atrodo - Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas - juk turi viskas atsiskleisti - bet tegul atsiskleidžia teisingais mąstais - tam ir yra keturi tikimybių lygmenys meilės moksle.
į:
** Kai supranti šį tikslą, visas gyvenimas kitaip atrodo - Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas - juk turi viskas atsiskleisti - bet tegul atsiskleidžia teisingais mąstais - tam ir yra keturi tikimybių, sąlygiškumų lygmenys meilės moksle.
2021 gegužės 15 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 58 eilutė:
** Kai supranti šį tikslą, visas gyvenimas kitaip atrodo - Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas - juk turi viskas atsiskleisti - bet tegul atsiskleidžia teisingais mąstais - tam ir yra keturi tikimybių lygmenys meilės moksle.
2021 gegužės 15 d., 18:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
* Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.
į:
* '''Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.'''
2021 gegužės 15 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 57 eilutė:
** Suprasti asmenų lygmenis: Esame tas pats žmogus, tik skirtingose aplinkybėse, tad atsiskleidžiame skirtingomis asmenybėmis, tačiau kartu atsiskleidžia tas pats bendras žmogus, ir dargi tas pats Dievas. Ir bendromis jėgomis atsiskleidžia mūsų visų bendras pasaulis kaip mūsų visų bendra svajonė, šviesuolių bendrystė, mūsų visų bendras tikslas.
2021 gegužės 15 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-56 eilutės:
* Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.
** Kiekvienam žmogui sukurti, suderinti sąlygas, kuriose jisai galėtų laisvai, pilnai, amžinai atsiskleisti.
** Suprasti, kad kiekviename žmoguje yra amžino atsiskleidimo grūdas.
** Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
Ištrintos 64-65 eilutės:
* Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.
** Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
2021 gegužės 13 d., 10:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 113 eilutė:
* Kaip mums labiau vienas kitą mylėti? Šis klausimas sieja mus ir paskirus žmones.
2021 balandžio 17 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 102-112 eilutės:

'''Užrašai'''

Dievo tyrimas
* Kaip žmonėms vienas kitą labiau mylėti? Apie tai gali pasakyti nustumtieji, skriaudžiamieji, taip pat priešai, draugai, pažįstami ir nepažįstami žmonės.
* Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti? Stengtis labiau matyti žmonių teigiamas savybes, mažiau neigiamas savybes. Visi gali klysti ir pats galiu klysti. Pakantumas, kad nekiltų pyktis.
* Thomas: Šventųjų gyvenimai yra pavyzdžiai kaip žmonėms vienas kitą labiau mylėti.
* Rinkti žmonių rašinius, kaip galėtų žmonės vienas kitą labiau mylėti?
* Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
* Dievui rūpi, kad labiau mylėtumėme. Tad jam rūpi, kad labiau gyventumėme ne asmenimis, ne jų santykiais, net ne Dievu, o jų esmėmis - meile, požiūriais, bendryste.
* Atsiremdami į Dievą ir į vienas kitą turime daugiau išteklių vienas kitą mylėti. Bankinė sistema yra pavyzdys. Galime labiau išdrįsti, labiau rizikuoti.
2021 balandžio 12 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 98-101 eilutės:

[+Įvairių žmonių mintys+]

Tėte: Atsisakyti neapykantos. Meilė dažnai pagrįsta bendru priešu. Dešimt Dievo įsakymų nemoko artimą mylėti, o tiesiog jo nežudyti.
2021 balandžio 08 d., 14:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 97 eilutė iš:
'''Įžvelgti Dievo žmonėms ir bandyti jį palaikyti.'''
į:
'''Įžvelgti Dievo meilę žmonėms ir bandyti jį palaikyti.'''
2021 balandžio 03 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 71 eilutė:
** Puoselėti bendrystę padedančią rinktis Dievą už mūsų vietoj savęs.
2021 kovo 23 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 53-55 eilutės iš
* Suvokti kiekvieną žmogu, kaip atsakymą Dievui, kaip liudytoją Dievui.
* Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumo svarbą Dievo tyrime.
* Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę vertybę.
į:
* Suvokti kiekvieno žmogaus svarbą Dievui.
** Suvokti kiekvieną žmogų, kaip atsakymą Dievui, kaip liudytoją Dievui.
** Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumo svarbą Dievo tyrime.
** Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę
vertybę.
* Priimti Dievo besąlygišką požiūrį į žmogų.
** Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
* Suvokti kiekvieno žmogaus svarbą man asmeniškai.
** Kiekviename žmoguje daugiareikšmiškai atpažinti save, Jėzų, Dievą
.
Pakeistos 62-73 eilutės iš
* Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
* Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
* "Aš" esu pagrindas "Mums"
.
* Kiekviename žmoguje daugiareikšmiškai atpažinti save, Jėzų, Dievą.
* Mokytis iš Jėzaus kaip jisai mylėjo savo apaštalus.

* Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti jų žinojimo rūmus.
* Sieti jų išsiaiškinimo būdus su
asmeniškais išgyvenimais.
* Mąstyti jų vertybes ir klausimus.
* Palaikyti jų klausimų tyrimą.
* Ieškoti ryšio su savo išsiaiškinimo būdais
bei išgyvenimais ir su savo vertybe bei klausimais.
* Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų ir išsiaiškinimų.
į:
** Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
* Susipažinti su žmonėmis.
** Sieti jų išsiaiškinimo būdus su jų asmeniškais išgyvenimais
.
** Mąstyti jų vertybes ir klausimus.
** Palaikyti jų klausimų tyrimą.
* Mokytis iš Dievo
** Mokytis iš Jėzaus kaip jisai mylėjo savo apaštalus.
** Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti
žinojimo rūmus.
* Siekti bendrystės
** "Aš" esu pagrindas "Mums".
** Ieškoti ryšio su savo išsiaiškinimo būdais bei išgyvenimais ir su savo vertybe bei klausimais.
* Mokytis iš gyvenimo
*
* Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų ir išsiaiškinimų.
2021 kovo 01 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 62-68 eilutės:

* Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti jų žinojimo rūmus.
* Sieti jų išsiaiškinimo būdus su jų asmeniškais išgyvenimais.
* Mąstyti jų vertybes ir klausimus.
* Palaikyti jų klausimų tyrimą.
* Ieškoti ryšio su savo išsiaiškinimo būdais bei išgyvenimais ir su savo vertybe bei klausimais.
* Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų ir išsiaiškinimų.
2021 kovo 01 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
* Mokytis iš Jėzaus kaip jisai mylėjo savo apaštalus.
2021 sausio 28 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
į:
Žr. [[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Išgyvenimo apytaka]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
2021 sausio 11 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
į:
Žr. [[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
2021 sausio 11 d., 20:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[[Meilės mokslas]], [Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
į:
Žr. [[[Meilės mokslas]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
2021 sausio 11 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
į:
Žr. [[[Meilės mokslas]], [Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
2021 sausio 11 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 10-11 eilutės:
------------------------
%center%Attach:kaiplabiaumyleti-klausimai.png
2021 sausio 09 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
Palaikyti žmogaus brandą
2021 sausio 09 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
į:
------------------------
2021 sausio 09 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-16 eilutės iš
Įsijausti į žmogų
į:
Įsijausti į žmogų, ne Dievą
* Kaip žmogaus asmeninis požiūris (ne nuomonė) gali būti prasmingas kitiems?
Pridėta 18 eilutė:
** Ką reiškia laipsniškas atsisakymas savęs: kūno, proto, širdies, valios?
Pridėtos 20-22 eilutės:
** Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
** Kaip meile pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
** Kaip atjauta susijusi su atsitokėjimu (nuo savęs) ir įsijautimu (į kitą)?
Pakeistos 24-36 eilutės iš

* Kaip meile pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* Kaip Dievas meile pereina nuo savo Dievo į visų Dievą?
* Kaip mylime
? Kodėl mylime? Kaip meilė palaiko meilę? Kaip meilė grindžia bendrystę?
* Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
* Kaip meilė gali tapti vis
sąmoningesnė?
* Kaip meilė puoselėja sąmoningumą palaikančią erdvę, bendrystę?
* Koks meilės ryšys su požiūriais? suvokimu? dorove?
* Kaip atjauta susijusi su atsitokėjimu (nuo savęs) ir įsijautimu (į kitą)?
* Ką reiškia laipsniškas atsisakymas savęs: kūno, proto, širdies, valios?
* Kaip bendravimu ir bendryste palaikyti laipsnišką atsisakymą savęs?
* Kaip žmogaus asmeninis požiūris (ne nuomonė) gali būti prasmingas kitiems
?
į:
** Kaip bendravimu ir bendryste palaikyti laipsnišką atsisakymą savęs?

Puoselėti meilę
* Kas yra meilė
?
** Kaip mylime?
** Kodėl mylime?
** Kaip meilė puoselėja sąmoningumą palaikančią erdvę, bendrystę
?
** Kaip meilė grindžia bendrystę?
** Koks meilės ryšys su požiūriais? suvokimu? dorove?
* Kaip meilė bręsta?
** Kaip meilė palaiko meilę?
** Kaip meilė gali tapti vis
sąmoningesnė?
* Kaip Dievas bręsta?
** Kaip Dievas meile pereina nuo savo Dievo į visų Dievą
?
2021 sausio 09 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
Įsijausti į žmogų
Pridėtos 18-19 eilutės:
2021 sausio 09 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-16 eilutės:
* Ką reiškia žmogaus branda?
* Kaip žmogus bręsta?
* Kaip šviesuolių bendrystė palaiko žmogaus brandą?
2020 spalio 27 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 70-71 eilutės:
'''Įžvelgti Dievo žmonėms ir bandyti jį palaikyti.'''
Pridėtos 74-77 eilutės:
2020.10.27 A: Kaip mudviem tirti kaip žmonėms labiau mylėti vienas kitą?

D: Įžvelgti mano meilę žmonėms ir bandyti mane palaikyti.
2020 spalio 26 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
į:
* Kiekviename žmoguje daugiareikšmiškai atpažinti save, Jėzų, Dievą.
Pakeistos 84-85 eilutės iš
>><<
į:
>><<
2019 liepos 06 d., 17:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-27 eilutės:

Dievo klausimai
* Klausimai, susiję su sandaromis, tai Mano klausimai, išreiškiantys, kas man svarbu. O kas Dievui svarbu?
2019 liepos 06 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Kaip žmogaus asmeninis požiūris (ne nuomonė) gali būti prasmingas kitiems?
2019 liepos 06 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
* Ką reiškia laipsniškas atsisakymas savęs: kūno, proto, širdies, valios?
* Kaip bendravimu ir bendryste palaikyti laipsnišką atsisakymą savęs?
2019 liepos 02 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 41 eilutė:
* "Aš" esu pagrindas "Mums".
2019 liepos 02 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
* Kaip meile pereiname savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* Kaip Dievas meile pereina savo Dievo į visų Dievą?
į:
* Kaip meile pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* Kaip Dievas meile pereina nuo savo Dievo į visų Dievą?
2019 liepos 02 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
* Kaip pereiname iš savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
į:
* Kaip meile pereiname iš savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* Kaip Dievas meile pereina iš savo Dievo į visų
Dievą?
2019 liepos 02 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip pereiname iš savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
2019 liepos 01 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 38 eilutė:
* Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
2019 liepos 01 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 37 eilutė:
* Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
2019 liepos 01 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
'''Galima atsakymai'''
į:
'''Galimi atsakymai'''
Pridėta 36 eilutė:
* Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.
2019 liepos 01 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* Suvokti kiekvieną žmogu, kaip atsakymą Dievui, kaip liudytoją Dievui.
2019 liepos 01 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-34 eilutės:

'''Galima atsakymai'''

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?
* Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumo svarbą Dievo tyrime.
* Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę vertybę.
2019 liepos 01 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:
>><<
[++++神的调查++++]
Pridėta 11 eilutė:
------------------------
2019 birželio 27 d., 10:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Taikdarystė]]
2019 gegužės 21 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-28 eilutės:
Reikėtų tirti, kas yra [[meilė]]?

'''Palaikyti žmogų'''
Pakeista 41 eilutė iš:
Meilė yra stipresnio požiūris į kurį silpnesnis gali atsiremti, kaip vaikas remiasi tėvu, kaip sutampa paklydusio vaiko ir jo tėvo požiūriai.
į:
'''Bendromis jėgomis puoselėti bendrystę'''
2019 gegužės 21 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
Keli Dievo svarbūs klausimai susiję:
į:
Dievui svarbūs klausimai yra susiję:
2019 gegužės 21 d., 14:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Šviesuolių bendrystė]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Šviesuolių bendrystė]]
2019 gegužės 21 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* Padėti žmonėms suprasti esminį pasirinkimą: kad jie bus brandesni, pilnesni, išskirtesni, ypatingesni, savesni, tikresni, jeigu gyvens bendru asmeniu, Sūnumi, visais, o ne asmenybe.
2019 gegužės 21 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-34 eilutės iš
Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
į:
* Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
* Reikia žmones stebėti, jais domėtis, atsiliepti ir rūpintis, palydėti ir perduoti.
* Priimti vienas kito požiūrį "kaip gyventi".
* Priimti kiekvieno būklę, siaurąją prasme: asmenišką pasaulį, išmonę
.
2019 gegužės 21 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

Užtat reikia palaikyti kiekvieno žmogaus saviugdą, jo savęs pasitikslinimą, jo asmenybės - jo sielos, kertinė vertybės - ryškėjimą.
2019 gegužės 21 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-27 eilutės:

Keli Dievo svarbūs klausimai susiję:
* Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Kiekvienas žmogus yra išskirtinas savo kertine vertybe. Tačiau tai su derintina su žmogaus dieviškumu, kad kiekvieno žmogaus esmė, jo išskirtinumo pagrindas, yra visiems bendras Dievas Sūnus. Būtent juo kiekvienas amžinai bręstame, save tiksliname. Tikslinimo esmė yra išvystyti savo išskirtinumą, atsipindintį savo išskirtines aplinkybes. Tam atspindžiui kaip tik reikalingas bendras, tyras veidrodis - Sūnus - kuriuo aplinkybės atsispindi asmenybėje ir atvirkščiai. O tuomet Sūnus atitinka Tėvui bendrai suvokti Dvasia.

Kiekvieno mūsų išskirtinumas yra reikalingas Dievo tyrimui, ar jisai būtinas. Tačiau tai yra Koks Dievas yra. Tuo tarpu tas išskirtinumas pasiekiamas bendru asmeniu, Kaip Dievas yra. Užtat Dievas kiekvieną galės pasiekti. Ir tam reikalinga mūsų bendrystė, kurią mylime kiekvieną žmogų, vertindami jo išskirtinumą (jo vaisių), bet palaikydami jo bendrumą (tų vaisių medį).
2019 vasario 04 d., 17:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]], [[Šviesuolių bendrystė]]
2019 sausio 19 d., 21:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
į:
-------------
Pakeista 41 eilutė iš:
į:
-------------
2019 sausio 19 d., 21:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
-------------
Ištrinta 8 eilutė:
-------------
2019 sausio 19 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------
Pakeista 5 eilutė iš:
[+Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?+]
į:
'''Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?'''
2019 sausio 19 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
į:
-------------
Pakeista 15 eilutė iš:
į:
-------------
2019 sausio 19 d., 21:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 4-5 eilutės:
Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
Pridėtos 9-10 eilutės:
* Kaip mylime? Kodėl mylime? Kaip meilė palaiko meilę? Kaip meilė grindžia bendrystę?
* Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
2019 sausio 19 d., 21:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 35-38 eilutės:

2019.01.19 A: Ką mums tirti kartu?

D: Tirk meilę, kaip mylime ir kodėl mylime, kaip meilė palaiko meilę, kaip meilė grindžia bendrystę.
2018 lapkričio 14 d., 17:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip atjauta susijusi su atsitokėjimu (nuo savęs) ir įsijautimu (į kitą)?
2018 lapkričio 14 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-23 eilutės:

Galime puoselėti:
* trokštamą visuomenę
* dvasios plazdenimą
2018 gegužės 29 d., 09:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Koks meilės ryšys su požiūriais?
į:
* Koks meilės ryšys su požiūriais? suvokimu? dorove?
2018 gegužės 29 d., 09:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]], [[Dorovės tyrimas]]
2018 gegužės 28 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Meilė yra stipresnio požiūris į kurį silpnesnis gali atsiremti.
į:
Meilė yra stipresnio požiūris į kurį silpnesnis gali atsiremti, kaip vaikas remiasi tėvu, kaip sutampa paklydusio vaiko ir jo tėvo požiūriai.
2018 gegužės 28 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
Meilė yra stipresnio požiūris į kurį silpnesnis gali atsiremti.
2018 gegužės 28 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]], [[Sąmoningumas]]
Pridėtos 10-13 eilutės:

* Kaip meilė gali tapti vis sąmoningesnė?
* Kaip meilė puoselėja sąmoningumą palaikančią erdvę, bendrystę?
* Koks meilės ryšys su požiūriais?
2018 gegužės 20 d., 17:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis?
į:
Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
2018 gegužės 20 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis?
2018 gegužės 14 d., 12:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
į:
Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
2018 gegužės 12 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-12 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

%center%Attach:kaiplabiaumyleti-klausimai.png

>><<

2018 gegužės 10 d., 15:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
į:
[+Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?+]
2018 gegužės 10 d., 13:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-15 eilutės:
Žr. [[Dievas]], [[Meilė]]>>bgcolor=#FFECC0<<

2018.05.10 A: Kurį [[Dievo tyrimai | tavo tyrimą]] galėčiau palaikyti?

D: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

A: Ir kaip man palaikyti šį tavo tyrimą?

D: Mylėk žmones ir palaikyk juos ir mokykis kas juos skatina mylėti kitus.

>><<

DievoTyrimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 27 d., 12:57