神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Metmenys

 • Vilniaus žydų kapinių atstatymo - o tuo pačiu, atjautos ženklo - galimybė, kliūtys ir jų įveikimas dvasinio kapitalo sąvoka
  • pakalbėsiu apie dvasinį kapitalą iš šių pusių... atpažinimas, matavimas, telkimas, panaudojimas, dinamika
 • kas yra dvasinis kapitalas
  • pavyzdžiai: Kryžių kalnas, Valdovų rūmai, Kuršių Nerija
  • kiti pavyzdžiai, surūšiuoti: aikštės, pastatai, kvartalai... gamta, sala? ideologijos? idėjos? kalbos? tautybės?
  • kas jau naudojo tokią sąvoką
  • su kokiomis sąvokomis reikėtų palyginti: kapitalas, socialinis kapitalas, žmogiškasis kapitalas, markės sutelkta vertė, bendrovės visuomeninė atsakomybė
  • kokiu pagrindu skiriasi - nauda ir ne nauda
 • Dvasinio kapitalo išskirtinumas - nauda ir nenauda
  • rūpėjimas - pareigos įsisavinimas - tai reiškia yra savarankiškas pagrindas - šešerybe - išvesti iš to nerimo mažinimą - neapykantos atsisakymą - teisingą lūkesčių apiribojimą
  • didinti laimę ar mažinti nerimą - laimė ir ramybė - turėti ar atsisakyti - jauduliai
  • gamtos trys būsenos
  • rinktis vienaip ar kitaip - ar rinktis ar nesirinkti
  • (išorinis) pasitikėjimas (palaikyti vienas kitą) ir bendros (vidinės) vertybės (palaikyti bendrą reikalą)
  • poreikių tenkinimai - galimybė rūpintis kitu arba būti tobulam
  • sąmonė pasiduoda pasąmonei arba pasąmonė žadina sąmonę (palyginti su Tversky ir Kahneman)
  • širdies ir pasaulio tiesa
  • širdies bendrystė ir šiaip bendrystė
  • dual dual - finite vs. infinite
 • Dvasinio kapitalo vertė
 • Dvasinio kapitalo matavimas
 • Dvasinio kapitalo iššūkiai
 • Dvasinio kapitalo dinamika
 • Dvasinio kapitalo puoselėjimas piramide
 • Ginčų vaidmuo
 • Ginčo pavyzdžiai - valdovų rūmai
 • Valdovų rūmų raida
 • Sprendimas: LDK Tautų sąjunga

Užrašai

Kas yra dvasinis kapitalas

Dvasinio kapitalo pavyzdžiai Latvijoje ir Estijoje

 • old towns in Riga, Tartu, Talinn
 • new buildings: National Library of Latvia in Riga, Estonian National Museum in Tartu, Contemporary Art Museum of Estonia in Tallinn
 • Kokie yra dvasinio kapitalo pavyzdžiai pasaulyje ir Lietuvoje?

Dvasinio kapitalo pavyzdžiai Lietuvoje

 • Kryžių kalnas
 • Vilniaus senamiestis
 • Kuršių Nerija - valstybiniai parkai
 • Ąžuolynai
 • Gedimino kalnas.
 • Katedros aikštė.
 • Vingio parkas.
 • Genocido centras.
 • Karo muziejaus aikštėje.

Dvasinio kapitalo pavyzdžiai pasaulyje

 • Squares: Tiananmen square, Red Square, the Washington Mall, Vatican square.
 • Buildings: the White House, the World Trade Towers, the Golden Gate Bridge, the Arc de Triomphe de l'Etoile.
 • Places: Disneyland, Auschwitz.
 • Ecosystems: Yosemite, Grand Canyon, Redwoods, Sequoias.
 • Representative species: Bald eagle.
 • Latvijoje - laisvės statula
 • Veikla - renginiai, šventės, apeigos

Dvasinis kapitalas

 • turtas - ryšiai
 • įsisavintas požiūris - įamžinta dorybė
 • bendrumo siekis - susikalbėjimo siekis - bendros atminties puoselėjimas - bendros kalbos puoselėjimas
 • galima atitrūkti nuo naudos ieškojimo - nuo pasirinkimo vienaip ar kitaip - galimybė pačiam rinktis ar nesirinkti, sąmoningai
 • telkia žmones bendram reikalui - o tas reikalas gali būti būtent šiaip nenaudingas

Susijusios sąvokos

 • Capital: wealth that can be accumulated and utilized and as such of itself can reap dividends (interest), growing over time.
 • Corporate social responsibility.

Dvasinio kapitalo išskirtinumas - nauda ir nenauda

 • Koks ryšys tarp gamtos ir "naudos"?
 • Koks skirtumas tarp dvasinio kapitalo, simbolinės vertės ir markės vertės?

Dvasinis kapitalas skiriasi nuo įvaizdžio, "geros valios" ir markės vertės. Jisai grindžiamas naudos atsisakymo. Naudos atsisakymas atveria kitą požiūrį - Dievo požiūrį. Tą požiūrį galima palaikyti bendryste. Tą bendrystę galime palaikyti savo pasirinkimais. Savo pasirinkimais investuojame. Pavyzdžiui, kurioje vietoje praleidžiame savo laisvą laiką. Taip pat - ką mes sąmoningai nenaudojame. Investuojame į savo atmintį, į sąsajas.

Brand equity susijęs su atmintimi, su bendryste, su lengvesniu, greitesniu pasirinkimu - su perėjimu iš sąmonės į pasąmonę. Tad eina kalba apie kitą pagrindą, kitą bendrystę - poreikių tenkinimą ir Jėzaus pasisakymus "Aš esu..."

 • Environmental capital (natural capital, natural resources) - use for humans.
 • Spiritual capital - use for itself - what makes for a striving ecosystem.
 • Užtat yra dvi bendrystės - širdies ir pasaulio. Koks turėtų būti jų santykis? Sąmonės ir pasąmonės bendrysčių? Pasąmonė iš karto įtakoja - o sąmonė kerta tuos ryšius.
 • Tarpas iškyla šviesuolių bendrystėje - kai gali nesirinkti - jo nėra pasaulyje.

Dual dual - saulė (nauda) ir jos šešėliai (pinigai) - tai "aklas" žmogus matantis tiktai naudą kažkiek susigaudytų - jeigu yra baigtinis matų skaičius - jeigu begalinis tai ne. Panašiai: matomi ir nematomi dalykai.

pasitikėjimas leidžia pasinaudoti ryšiais, pasinaudoti vienas kitu, palaikyti vienas kitą - o bendros vertybės reiškia, kad palaiko bendrą reikalą

Dvasinio kapitalo vertė

 • Kaip dvasinis kapitalas susijęs su erdve ir jausmais?
 • Kaip būtent vieta leidžia kaupti kapitalą?
 • Ką reiškia investuoti į dvasinį kapitalą?
 • Kaip panaudoti dvasinį kapitalą?

Dvasinio kapitalo vertė

 • Vertė yra tame, kaip plačiai savo vertybe telkia žmones, kaip plačiai išreiškia jų piramidę, apjungiant pačius silpniausius palaikytojos to vertės mato
 • Kapitalas yra daugiamatiškumo ženklas - jį pavaizduoja kuriame nors mate, parodančiame, jog pasaulyje yra kažkas daugiau.
 • Tai sieja silpniausius, silpni ryšiai - jų svarba mezgant naujas pažintis,
 • Piramidei būtini pasišventėliai, savanoriai - jie yra svarbiausi - neužtenka "papirkti" liaudį
 • Suvokti iš informacijos - atminties - pusės- "atmintinumo" ženklų savybė
 • Markė leidžia prekę ar paslaugą reklamuoti.
 • Heart is in the right place.
 • Galimybė naudotis telkinių kitiems tikslams daugiaprasmiškumas - stebuklas
 • Menas sutelkia, tad mezga ryšius
 • Turtas yra ryšiai - sieja skirtingus matus

Dvasinio kapitalo matavimas

 • Kaip pamatuoti dvasinį kapitalą?

Kaip matuojamas dvasinis kapitalas

 • Jo simbolių panaudojimas - monetose, banknotuose, pašto ženkluose
 • High levels of awareness and strong, favorable and unique associations.
 • Base vs. incremental sales.
 • Can't pay people to care - negative incentive shows who cares.

Dvasinio kapitalo iššūkiai

Pavyzdžiai, kaip sunkiai sprendžiamas kapitalo klausimas

 • Lukiškių aikštė
 • sekso turizmo kvartalai - palaidumas ir troškimas nuolankios žmonos

Dvasinio kapitalo dinamika

 • Kaip meilė puoselėja dvasinį kapitalą?
 • Kaip kaupti dvasinį kapitalą?
 • Ką reiškia ekonomika grįsti ramybe ar laime?
 • Kaip dvasinis kapitalas susijęs su viešumu ir užslėptumu?
 • Kur yra pasireiškiusi dvasinio kapitalo sąvoka ar panašios mintys, pavyzdžiui, teisinant valstybinių parkų svarbą?

Pavyzdžiai, kaip kraunamas, ugdomas kapitalas

 • Vilkai JAV.
 • Vingio parkas.
 • Liaudies dainos.
 • Vilnius - lenkų okupacijos laikais.
 • Išeivijos santykis su tėvyne.
 • Nida.
 • California missions - nepriklausomos istorijos simbolis.
 • transformacija - televizijos bokštas perkrikštytas sausio 11 d.

Kaip panaudojamas kapitalas

 • Family brand strategy

Kaip iškyla kapitalas

 • Ypatingose vietose - upės telkiniuose, auga spirale

Dėsniai

 • Meilė puoselėja ramybę - ne laimę.
 • Atsakomybės šešerybė - trejybė susijusi su besąlygiškumu - ir ją įkūnijantis trejybės ratas
 • Reikėtų burti, telkti žmones bendru reikalu.
 • Maldų mokslas - daugiaprasmiškumu pagrindas
 • tvirta pozicija (pavyzdžiui, Brazausko) atstumia kitus
 • stojant į NATO, ES buvo bendras sutarimas
 • Kai nutyla... susilpnėja rėmėjai

Kuršių nerija

Kryžių kalnas

 • stebuklingas išgijimas
 • pagarba pralaimėtojams, nukentėjusiems
 • Caro laikais uždraudė
 • 1885 rusų archeologas Pokrovskis įtraukia į Kauno gubernijos archeologinių paminklų žemėlapį
 • vietiniai kunigai skatino statyti
 • 1914 metais 200 kryžių, karo metu sunyko
 • 10,000 žmonių atlaiduose -
 • kryžių perteklius - senus degina - mažesnius siunčia į Afriką
 • [http://www.kryziukalnas.lt/apie/tarpukariu/ | Negraži koplyčia nugriauta]]
 • Valdžia saugoja kaip archeologijos paminklą. Ūkininkai, kuriems priklausė žemė, pasižada neardyti, nekasinėti, nežaloti kalno.
 • 1956–1959 m. laikotarpiu pastatyta maždaug 1000 kryžių - duotas raštiškas leidimas gaminti kryžius
 • propagandinė kova 1959-1961 ir naikinimas 1961 - sunaikinta visi kryžiai 2179
 • 1973 vėl naikinta
 • 1974 vėl naikinta - 400 kryžių
 • 1976 vėl naikinta - sovietai pasidavė bet kapitalas auga
 • 1979 eisena - Eucharistijos bičiuliai švenčia dešimtmetį - šimtai jaunimo 8 km prieš miliciją, 1981 Mečislovas Jurevičius nuteistas 3 metų griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje
 • 1990 metais 14,387 kryžiai stovėjo 40,944 pakabinti
 • 1993 popiežius Jonas Paulius II apsilankė, pašventino vienuolyno akmenį
 • 1997 Šiaulių vyskupijos atlaidai atgaivinti

Dvasinio kapitalo puoselėjimas piramide

piramidė - kiek aukojasi - pavyzdžiui, laiko - kiek iniciatyvos rodė

Holokausto pavyzdžiai

Valdovo rūmų pavyzdžiai, kaip daugiau ar mažiau žmonės palaikė, kokie jų skaičiai

 • paviljonas "Valdovo Rūmų vartai" - savanoriai ir darbuotojai, priimdavo aukas, platindavo leidimus - atkūrimas
 • Valstybinės reikšmės renginiai
 • Muziejaus veikla.
 • Klasės lankosi.
 • lankytojai

Dėsniai

 • Bendras reikalas išplaukia iš rengėjo vertybės, tai jo vertybės įkūnijimas - ir visų susijusių vertybių įkūnijimas
 • Dvasinis kapitalas derina žmonių kertines vertybes - tai bendras pagrindas vertybėms, tad bendrystei
 • Dvasinio kapitalo kaupimas yra prasminga veikla bendrystei - užtat ir piramidžių statyba kitaip atrodo
 • Betgi yra dvasinių sumanymų, užmojų - Wikipedija yra pavyzdys - duomenų bazės kaupiant žmonių išmintį, patirtį, pavyzdžiui, dorovės pavyzdžius - žmonių pasirinkimus Holokausto metu.

svarbiausi yra maitinti vidutinius sluoksnius, jais išeiti vis toliau

Ginčų vaidmuo

Tris gamtos būsenas pritaikyti ginčams:

 • apsisprendimas (valdžia)
 • konkuravimas (vykdymas)
 • diskusija (mąstymas)

išplėsti lygmenis kad nebūtų vien konkuravimas

 • Gamta ir nauda: šaknis "eco" - "ūkis", "ūgėti", "ugdyti" "augti", "auginti", "augalas". Latvių kalba "augt"
 • Gamtos trys būsenos - daug leisti, konkuruotis, visuma - atitinka Jėzaus visko išdalinimo rinką. O naudos rinkoje tėra konkurencija.
 • Gamtos tikrovė - trys modusai. O modelis? Yra tikras ir netikras. Dirbtiname modelyje yra tiktai konkurencija, yra tiktai determinizmas, yra tiktai "pasaulis". (Palyginti su binominalais.)

Atminties sąsajos turėtų būti susijusios su nusistatymais kodėl tai turėtų būti ar ne. Galima palyginti argumentus dėl Valdovų rūmų.

 • Išnagrinėti argumentus straipsniuose apie Joną Noreiką.

Problema žydų kapinėms - nėra erdvės ginčams

Ginčai yra alternatyva Dievui, alternatyva nelaimėms

Gan daznai budavo straipsniu pries ir uz VR.

Diskusijas ar informacinius pranesimus labiau organizavo VR salininkai, jie oponentu nebuvo lankomi.

Ginčo pavyzdžiai - valdovų rūmai

 • 1) atkūrėme senovės grožį, (bendras džiaugsmas)
 • 2) valstybingumo simbolis
 • Pinigus geriau panaudoti kitur.
 • Bus muliažas, bus netikra.
 • (Nešaunu ar šaunu.) Tai nieko naujo, tai seniena.
 • Lietuvos renesansas.
 • Įrodymas, kad buvo valstybė.
 • smagu ir šaunu - kokybiška - cool

Valdovų rūmų raida

Būtinos sąlygos

 • Priklauso nuo: 1) valdžios ir laikmečio galimybės, įstatymai 2) bent dalis visuomenės kuris palaiko.

Aplinkybių raida

 • Kaip keičiasi aplinkybės
 • Dievo vaidmuo
 • Kova, sunkumai, pralaimėjimai gali būti naudinga
 • Pasikeičia santvarkos - tai naudinga ir prasminga - pasikeičia žaidimo taisyklės - užtat tai patvirtina išliekamą, besąlygišką vertę (tai svarbu ryšium su žydais)
 • konservatorių seimas 2000 m. paskui Brazauskas
 • Brazauskas - statybininkas
 • Brazauskas - priešingas savo rėmėjams

Neries ir Vilnelės santaka

maskolių nugriauti rūmai

Nuo pat pradžių siekta palaipsniui įvairiais būdais plėsti informaciją apie VR tyrimus ir atkūrimą. Svarbų vaidmenį turėjo Pilių tyrimo centro “Lietuvos pilys” direktorius Vytautas Urbanavičius (organizatorius) ir VR atkūrimo projekto architektas Napaleonas Kitkauskas, kuris atkūrė istorinius architektūrinius projektus.

1. Pati pradžia prisegtame straipsnyje: XIX a. pastatas, t. y. numatomi į Tautų draugystės muziejų rekonstruoti Pionierių rūmai, buvo pastatyti pilių teritorijoje, nugriovus Žemutinės pilies reprezentacinius rūmus. Pradėjus natūros tyrimus išaiškėjo, kad tiriamojo pastato dalis rūsiį išlikę iš Žemutinės pilies užstatymo, jie tęsiasi ir už tiriamojo pastato ribų.

Gorbachevas

Svarbu, kad buvo rimtas idirbis - archeologiniai tyrimai. Buvo rimti, gerbiami ji mokslininkai ir su Atgimimu sutapusi buvusio Valstybingumo simbolio VR atkurimo ideja.

2. Pilių tyrimo centras įsteigtas tirti Valdovų rūmų teritoriją nuo 1987 m. iki pabaigos (2013 m. ?). Kviečia savanorius archeologiniams tyrimams (Tauras Radvenis dalyvavo, buvo filme 1990?), įrengia Muziejų ten pat kur galima matyti radinius. Angarais apgaubia atkastus pamatus; vyksta renginiai.

3. Atgimimas – entuziazmas. Veikia Lietuvos Kultūros fondas 1988-1990 – prof. Č.Kudaba vadovauja; renkamos aukos VR tyrimams.

1987-1990 buvo aktyvus Lietuvos Kultūros fondas rinkęs aukas VR tyrimams. Taip pat skyrė JAV lietuvių aukomis išleistą Adolfo Šapoko Lietuvos istorijos pajamas VR tikslui. Aukojo iš visos Lietuvos taip pat Užsienio ir JAV lietuviai.

Buvo aktyvus Pilių tyrimo centras, kviesdamas savanorius vykdyti archeologinius tyrimus, o įmones teikti techninę pagalbą.

4. 1994 m. siekiant pagarsinti ir supažindinti platesnę visuomenę suorganizuotas VR atkūrimo konkursas, kuriame pateikti 6 projektai, bet neskirta Pirmos vietos premija.

1994 Vilniaus senamiestis įtrauktas į UNESCO

VR patiketi Kulturos ministerijos prieziurai 1994 m.

VR projekto konkursai isplete susidomejima 1995.

5. 1995 m. parengtas retrospektyvinis VR projektas (nukreiptas į praeitį).

96 Odminių statyba

Prasidejus ekonominiam nuosmukiui domejimas ir finansavimas susilpnejo.

Krizės metu specialistai dirbo 17 mėnesių be atlyginimo.

1998 kovo mėn. 25 d. architektūros tyrinėtojas Sigitas Lasavickas numirė

6. Prezidentai Brazauskas ir Adamkus pasirašo Vilniaus pilies globos aktą 1998

prezidentas Brazauskas - savo reputaciją, valstybės lėšas

7. 1999 m. Kultūros ministerijos 17 specialistų komisija nutaria, kad geriausiai apsaugoti autentiškus mūrus atkuriant VR.

Kultūros ministerijos komisija Bumblauskas

2000 m. Kitkausko paskaita apie nykimą. Fondo pradžia

Kai VR tyrimai buvo visiskai nefinansuojami, nuo 1999 visuomenes atstovai pradejo svarstyti apie Paramos fondo steigima, kuris buvo isteigtas 2000 08 23. Aktyvus buvo Steigejai (13 veliau 23) ir svarbus Pasaulio Lietuviu Seimo palaikymas.

dr.Urbanavičius rado kandidatų į fondo steigėjus, vysk Borutą

8. 2000 08 23 Įsteigtas VR paramos fondas su 13 steigėjų (vėliau dar 10 steigėjų), palaikė PLB seimas Vilniuje. Pirmieji steigėja: 2 dvasininkai, 3 užsienio lietuvių vadovai, M.Martinaitis, A.Vapšys, S.Kuzma, E.Jovaiša, G.Songaila, dr.E.Rimša, B.Kleizaitė Vasaris, E.Kulikauskas. Vėliau priimti steigėjai: dr.Kazickas, K.Almenas, A.Gluodas, D.Gruodienė ir kt. Fondas vystė plačia veiklą ypač ankstyvais metais (uždarytas 2017 m.): garsino VR atkūrimą (paviljonas, renginiai Katedros a., paramos vakarai ir gaminiai), vedė ekskursijas ir rinko paramą, finansavo vertybių įsigijimą, interjerų išpuošimą.

PLB seimas Vilniuje 2000 rugpj. 23 d. parėmė atkūrimą

Padetis sutvirtina Seimui priemus VR atkurimo istatyma 2000 10 17, kuris po metu buvo apgintas nuo norinciu ji atsaukti.

9. 2000 10 17 Priimtas VR atkūrimo įstatymas ir sėkmingai apgintas 2001 m.

finansų ministras Dudėnas palaikė, Kubilius sakė nėra pinigų tam

menininiai renginiai - Vyšniauskas

Pagerejo finansine padetis, Vyriausybes skyre lesu biudzete. Prezidentas, tuomet Premjeras Algirdas Brazauskas buvo VR salinininkas ir rupinosi, kad pagal galimybes VR but finansuojami. Gali buti, kad nesiektas arba nepasiektas, bendras visu partiju pritarimas VR, kartais priskiriamas vien jam, nors kitos Vyriausybes taip pat finansavo. Reikia pripazinti, kad jis rupinosi labiausiai ir neinant jokiu Valstybeje pareigu buvo VR komisijos pirmininkas iki mirties 2010 m.

2001 m. liberalų sąjungos opozicija. Kėlė klausimą panaikinti įstatymą. Tas išjudino žmones. Fondas labai prisidėjo. Parūpino informaciją ginti Valdovų rūmus.

Neatsimenu, kad kada butu organizavo priesininkai, nebent 2001 m. Seime siekiant atsaukti istatyma.

pirmas projektas tūkstantmečio sąraše

Nuo 2001 m. Pavasario, priemus istatyma, buvo Prezidento veliau Vyriausybes paskirta VR komisija, kuri priziurejo VR atkurimo eiga.

10. 2002 Pradėtos statybos, baigtos 2018 m. Projektą garsino ir gynė VRPF, palaikė organizacijos – Bajorų sajunga, Soroptimisčių sąjunga,

11. Statyboms pažengus platus pasipriešinimas sumažėjo, bet politinis pasireiškė. 2007 m. Prezidentas Adamkus: Abejonėms apie VR atkūrimą laikas praėjo, dabar svarbu, kad jie būtų kuo geriausiai panaudoti visuomenei.

12. Politikai kritikavo VR statybas dėl ne-ekonomiškumo, korupcijos. Kaltinimai nepasiteisino, bet VR statybos buvo sudalintos į du etapus ir vyko darbų konkursas.

13. VR muziejus veikia nuo 2013 m su puse erdvių ir su visais atkurtais korpusais nuo 2018 m. Sulaukia apie 200 tūkst. lankytojų, rengia daugelį renginių, paskaitų ir edukacinių programų. Vyksta Valstybiniai reprezentaciniai renginiai.


Sprendimas: DLK Tautų Sąjunga

DvasinisKapitalas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 08 d., 11:53