神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.GamtosRaida istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 spalio 24 d., 11:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 40-45 eilutės:

* Trys gamtos raidos būsenos. Problemos kyla iš besaikio rungtyniavimosi.
* Kaip trys gamtos raidos būsenos susijusios su biologijos žinojimo rūmais ir gyvybe?
* Koks trijų gamtos būsenų ryšys su neapibrėžtumo trejybe? Gyvenimas - tai rungtyniavimas (galimybės akistata). O amžinas gyvenimas tai išplečia kraštutinumais - malone (galimybės ištaka) ir teisingumu (galimybių darna). Renkamės kaip suprasti rungtyniavimą, ar kaip gyvenimą, ar kaip amžino gyvenimo dalimi.
* Aš pats susiduriu su rungtyniavimu. Kodėl ir kaip
* Kaip gyvenimą - rungtyniavimą priima ateiviai, dirbtinas intelektas, Dievas?
2021 spalio 12 d., 16:17 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 27 eilutė:
Pridėtos 32-39 eilutės:

Gamtos raida
* Vykdymas vyksta griežtomis gamtos raidos sąlygomis (kiekvienas žingsnis turi pasiteisinti), o mąstymas vyksta švelniomis raidos sąlygomis (plėtojamos visos įmanomos galimybės). Buvimas yra visuminėmis raidos sąlygomis (sąsajos su visuma).

Trys gamtos raidos iškyla straipsnyje apie visko išdalinimo rinką.
* Gamta maloninga smulkmenose.
* Gamtoje vidutiniai reikalai sprendžiami rungtynėmis.
* Gamtoje visuminiai klausimai sprendžiami visos gamtos.
2021 birželio 04 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
į:
* Ar galima gamtą valdyti, nepaisant jos atsiskleidimo lygmenų?
Pakeistos 26-32 eilutės iš
* Saviraidoje dalyvaujančios būtybės, tvarkydamos savo vidinį gyvenimą, suvokia jog jos yra simuliacijoje, kad yra kažkas daugiau, kaip pasaulis, į ką atsiremia jų vidinio gyvenimo simuliavimai. Pasaulio nepakankumą išsako pertvarkymai, vaizdavimai, jų šešios rūšys.
į:
* Saviraidoje dalyvaujančios būtybės, tvarkydamos savo vidinį gyvenimą, suvokia jog jos yra simuliacijoje, kad yra kažkas daugiau, kaip pasaulis, į ką atsiremia jų vidinio gyvenimo simuliavimai. Pasaulio nepakankumą išsako pertvarkymai, vaizdavimai, jų šešios rūšys.


Gamtos lygmenys atsiskleidimui
* Gali būti plačiausia įvairovė.
* Vieni išsikovoja reikštis plačiau, kiti siauriau.
* Visa gamta atsigręš prieš persistengėlį
.
2021 kovo 05 d., 15:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-25 eilutės iš
* Kaip kūniškame pasaulyje (gamtoje) iškyla trinaris gyvenimas (lygiagretus pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo gyvenimas veiksmais)?
į:
* Kaip kūniškame pasaulyje (gamtoje) iškyla trinaris gyvenimas (lygiagretus pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo gyvenimas veiksmais)?

* Saviraidoje dalyvaujančios būtybės, tvarkydamos savo vidinį gyvenimą, suvokia jog jos yra simuliacijoje, kad yra kažkas daugiau, kaip pasaulis, į ką atsiremia jų vidinio gyvenimo simuliavimai. Pasaulio nepakankumą išsako pertvarkymai, vaizdavimai, jų šešios rūšys.
2021 sausio 15 d., 00:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
į:
[++++演化++++]
2021 sausio 15 d., 00:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-20 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
------------------------
[[Meilės mokslas]], [[Gyvybė]], [[Raida]]

'''Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?'''

---------------------
>><<

>>bgcolor=#FFFFC0<<
---------------

* Kokiomis pakopomis ir kokiais stebuklais vystosi gamta ir gyvybė?

---------------
>><<

Kūniškas pasaulis
* Atsiradimas ("emergence") yra materialistinis reikalas, kuris svarbus suprantant gyvybę, jos raidą, ir meilės mokslą.
2020 vasario 21 d., 20:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Gamtos raida
* 0 -> P -> PP -> sąmoningumas PPP atsiranda amžinas ratas, tad atsiranda dvilypumas su išvirkščia puse, priešinga kryptimi, tad atsiranda aštuonerybė 0->1->2->3 ir 4->5->6->7.
* Kaip kūniškame pasaulyje (gamtoje) iškyla trinaris gyvenimas (lygiagretus pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo gyvenimas veiksmais)?

GamtosRaida


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 24 d., 11:09