神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Meilės mokslas, Gyvybė, Raida

Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?


演化


 • Kokiomis pakopomis ir kokiais stebuklais vystosi gamta ir gyvybė?
 • Ar galima gamtą valdyti, nepaisant jos atsiskleidimo lygmenų?

Kūniškas pasaulis

 • Atsiradimas ("emergence") yra materialistinis reikalas, kuris svarbus suprantant gyvybę, jos raidą, ir meilės mokslą.

Gamtos raida

 • 0 -> P -> PP -> sąmoningumas PPP atsiranda amžinas ratas, tad atsiranda dvilypumas su išvirkščia puse, priešinga kryptimi, tad atsiranda aštuonerybė 0->1->2->3 ir 4->5->6->7.
 • Kaip kūniškame pasaulyje (gamtoje) iškyla trinaris gyvenimas (lygiagretus pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo gyvenimas veiksmais)?
 • Saviraidoje dalyvaujančios būtybės, tvarkydamos savo vidinį gyvenimą, suvokia jog jos yra simuliacijoje, kad yra kažkas daugiau, kaip pasaulis, į ką atsiremia jų vidinio gyvenimo simuliavimai. Pasaulio nepakankumą išsako pertvarkymai, vaizdavimai, jų šešios rūšys.

Gamtos lygmenys atsiskleidimui

 • Gali būti plačiausia įvairovė.
 • Vieni išsikovoja reikštis plačiau, kiti siauriau.
 • Visa gamta atsigręš prieš persistengėlį.

Gamtos raida

 • Vykdymas vyksta griežtomis gamtos raidos sąlygomis (kiekvienas žingsnis turi pasiteisinti), o mąstymas vyksta švelniomis raidos sąlygomis (plėtojamos visos įmanomos galimybės). Buvimas yra visuminėmis raidos sąlygomis (sąsajos su visuma).

Trys gamtos raidos iškyla straipsnyje apie visko išdalinimo rinką.

 • Gamta maloninga smulkmenose.
 • Gamtoje vidutiniai reikalai sprendžiami rungtynėmis.
 • Gamtoje visuminiai klausimai sprendžiami visos gamtos.
 • Trys gamtos raidos būsenos. Problemos kyla iš besaikio rungtyniavimosi.
 • Kaip trys gamtos raidos būsenos susijusios su biologijos žinojimo rūmais ir gyvybe?
 • Koks trijų gamtos būsenų ryšys su neapibrėžtumo trejybe? Gyvenimas - tai rungtyniavimas (galimybės akistata). O amžinas gyvenimas tai išplečia kraštutinumais - malone (galimybės ištaka) ir teisingumu (galimybių darna). Renkamės kaip suprasti rungtyniavimą, ar kaip gyvenimą, ar kaip amžino gyvenimo dalimi.
 • Aš pats susiduriu su rungtyniavimu. Kodėl ir kaip
 • Kaip gyvenimą - rungtyniavimą priima ateiviai, dirbtinas intelektas, Dievas?

GamtosRaida


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 24 d., 11:09