神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Gvildenu istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 lapkričio 04 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 271 eilutė:
Pakeistos 293-294 eilutės iš
į:
* Suvokti ryšį tarp ketverybės ir požiūrio lygties.
Pakeistos 304-305 eilutės iš
į:
* Suvokti ryšį tarp Dievo ir žmogaus.
* Suvokti ryšį tarp apytakų ir netroškimų.
2022 lapkričio 04 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 286-289 eilutės:
* Nustatyti atvaizdų kilmę.
* Nustatyti aplinkybių kilmę.
* Nustatyti įvardijimo kalbą.
* Nustatyti pagrindimo kalbą.
2022 lapkričio 04 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 265-266 eilutės iš
[+Klausimai apie sandaras+]
į:
[++Klausimai apie sandaras++]
Pakeistos 269-270 eilutės iš
į:
* Nustatyti poslinkius penkerybėje, šešerybėje, septynerybėje.
Pakeistos 275-276 eilutės iš
į:
* Nustatyti veiksmų lygtis.
Pakeistos 281-282 eilutės iš
į:
* Apibrėžti netroškimus, atliepimus ir pasirinkimus tarp Dievo ir savęs.
Pridėtos 294-296 eilutės:
* Patikslinti Dievo šokį. Geriau suprasti dešimt Dievo įsakymų.
* Nustatyti išgyvenimo apytaką.
* Nustatyti meilės mokslą.
2022 lapkričio 04 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 264-294 eilutės:

[+Klausimai apie sandaras+]

'''8 padalinimai, 6 atvaizdai, 12 aplinkybių''''''Padalinimų ratas ir 3 veiksmai''''''4 Netroškimai''''''Sandara 4+6 ir 3 kalbos''''''Gyvenimo lygties 4 lygmenys''''''4 asmenų apytakos''''''Dievo klausimai ir žmogaus klausimai'''

2022 spalio 28 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
2022 spalio 28 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-27 eilutės:

Gilintis į apytakas
* Suprasti ką Dievo ir žmogaus tyrimų santykiai nusako apie apytakas.
* Patikslinti apytakų supratimą įsigilinant į žinojimo rūmų pavyzdžius.
* Suprasti kaip tyrimas Kaip Tu daugis? pasireiškia žinojimo rūmų trejybės atvaizde.
2022 spalio 26 d., 15:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
* Suprasti kas yra [[savybės]], kaip ir kodėl skiriasi Dievo ir visko savybės, kaip suprasti troškimus, kuria prasme tai Dievo ir asmenų savybės.
į:
* Suprasti kas yra [[savybės]], kaip ir kodėl skiriasi Dievo ir visko savybės, kaip suprasti troškimus, kuria prasme tai Dievo ir asmenų savybės, kaip suprasti amžino gyvenimo klodus (asmenų Dievo savybes): amžiną gyvenimą, išmintį, gerą valią, Dievo valią.
2022 spalio 22 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 112 eilutė iš:
Man rūpi susieti savo klausimą, Kaip gyventi išmintimi?, su Dievo klausimu, Ar Dievas būtinas?
į:
Man rūpi susieti savo klausimą, Kaip gyventi Dievo savybėmis (amžinai, išmintimi, gera valia, Dievo valia)?, su Dievo klausimu, (Ar, Koks, Kaip, Kodėl) Dievas yra ?
2022 spalio 10 d., 09:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Suprasti [[asmenys | asmenų]] vaidmenį netroškimuose ir apytakose.
2022 rugsėjo 30 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* Suprasti kas yra [[savybės]], kaip ir kodėl skiriasi Dievo ir visko savybės, kaip suprasti troškimus, kuria prasme tai Dievo ir asmenų savybės.
2022 rugsėjo 29 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* Nagrinėti trejybės atvaizdų vaidmenį netroškimuose ir apytakose ir susieti su nulybės atvaizdais, visko savybėms ir t.t.
2022 rugsėjo 29 d., 11:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 145 eilutė iš:
'''[[Suvestinė | Suvestinė: Kaip gyventi išmintimi?]]'''
į:
'''[[Suvestinė | Suvestinė: Kaip gyventi amžimnai?]]'''
2022 rugsėjo 28 d., 11:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* Suprasti apytakų ir netroškimų vaidmenį tame pagrindime.
į:
* Suprasti [[apytakos | apytakų]] ir [[netroškimai | netroškimų]] vaidmenį tame pagrindime.
2022 rugsėjo 28 d., 11:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* Suprasti apytakų vaidmenį tame pagrindime.
į:
* Suprasti apytakų ir netroškimų vaidmenį tame pagrindime.
2022 rugsėjo 27 d., 11:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
[[Amžinas gyvenimas]], [[išmintis]], [[gera valia]]], [[Dievo valia]]
į:
[[Amžinas gyvenimas]], [[išmintis]], [[gera valia]], [[Dievo valia]]
2022 rugsėjo 27 d., 11:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Išmąstyti kaip tirti savo tyrimą, [[kaip gyventi išmintimi]]? Sudėlioti susijusius klausimus.
* Išmąstyti kaip tirti [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimą]], ar, koks, kaip, kodėl Dievas būtinas? Sudėlioti susijusius klausimus.
į:
* Išmąstyti kaip tirti savo tyrimą, kuriuo viskas susiveda, [[kaip gyventi išmintimi]]? Sudėlioti susijusius klausimus.
* Išmąstyti kaip tirti [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimą]], kuriuo viskas išsiskleidžia, ar, koks, kaip, kodėl Dievas būtinas? Sudėlioti susijusius klausimus.
Pridėtos 23-26 eilutės:

[[Amžinas gyvenimas]], [[išmintis]], [[gera valia]]], [[Dievo valia]]
* Išsiaiškinti, kaip išmintis grindžia gerą valią, ir kaip gera valia grindžia Dievo valią.
* Suprasti apytakų vaidmenį tame pagrindime.
2022 rugsėjo 22 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 117 eilutė:
* Kaip ir kodėl atsiliepimuose sudalyvauja joks, vienas, du, trys kampai?
2022 rugsėjo 22 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 107-108 eilutės iš
Mąstau, kaip žmogaus supratimu [[Dievas | Dievą]] (Dievo kampu) pakeičia [[viskas]] (Mano kampu), kurį pakeičia [[troškimai]] (Tavo kampu), kuriuos pakeičia [[meilė]] (Kito kampu). Tad atitinkamai, kaip Dievo tyrimą [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] pakeičia Mano tyrimas [[Išgyvenimo apytaka]], ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas [[žinojimo rūmai | Žinojimo rūmais]], ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas [[meilės mokslas | Meilės mokslu]].
į:
Mąstau, kaip žmogaus supratimu [[Dievas | Dievą]] (Dievo kampu) pakeičia [[viskas]] (Mano kampu), kurį pakeičia [[troškimai]] (Tavo kampu), kuriuos pakeičia [[meilė]] (Kito kampu). Ir atitinkamai, kaip Dievo tyrimą [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] pakeičia Mano tyrimas [[Išgyvenimo apytaka]], ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas [[žinojimo rūmai | Žinojimo rūmais]], ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas [[meilės mokslas | Meilės mokslu]].
Pakeistos 112-113 eilutės iš
* Kaip trejybės rate glūdi suvokimo lygmenų susivedimas?
į:
Ištrintos 123-124 eilutės:
Svarbu suprasti [[meilė | meilės]] vaidmenį tame susivedime.
Pridėtos 128-131 eilutės:

Ir kaip viskas susiveda paskutine pakopa:
* Kaip trejybės rate glūdi suvokimo lygmenų susivedimas?
* Koks [[meilė | meilės]] vaidmuo susivedime?
2022 rugsėjo 20 d., 17:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 122 eilutė:
* Kaip suvokimo lygmenys grindžia atitinkamas apytakas?
2022 rugsėjo 20 d., 17:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 117-118 eilutės iš
* Kaip Dievo [[atjautos | atjautomis]] susiveda atliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?
* Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi atsiliepimuose į [[netroškimai | netroškimus]]?
į:
* Kaip nusakyti atsiliepimus į [[netroškimai | netroškimus]]?
* Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi šiuose atsiliepimuose
?
* Kaip suvokimo lygmenys išsiskleidžia atsiliepimuose?
* Kaip atsiliepimais suvokiami mokslų dalykai: Dievas, viskas, troškimai, meilė?
* Kaip atsiliepimai palaiko atitinkamų mokslų tyrimus, apytakas?
* Kaip Dievo [[atjautos | atjautomis]] susiveda atsiliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)
?
2022 rugsėjo 20 d., 16:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 117 eilutė iš:
* Kaip Dievo atjautomis susiveda atliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?
į:
* Kaip Dievo [[atjautos | atjautomis]] susiveda atliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?
2022 rugsėjo 20 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 114-116 eilutės iš
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]]. Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi atsiliepimuose į [[netroškimai | netroškimus]]?

Tad svarbu
suprasti:
į:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]].

Užtat labai prasminga tirti kaip tai reiškiasi sandaromis.
* Kaip Dievo atjautomis susiveda atliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?
* Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi atsiliepimuose į [[netroškimai | netroškimus]]?

Svarbu suprasti [[meilė | meilės]] vaidmenį tame susivedime.

Kartu svarbu plačiau
suprasti:
Ištrintos 125-128 eilutės:

Svarbu suprasti [[meilė | meilės]] vaidmenį tame susivedime.

Kaip Dievo atjautomis susiveda atliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?
2022 rugsėjo 20 d., 16:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 107 eilutė iš:
Mąstau, kaip žmogaus supratimu [[Dievas | Dievą]] (Dievo kampu) pakeičia [[viskas]] (Mano kampu), kurį pakeičia [[troškimai]] (Tavo kampu), kuriuos pakeičia [[meilė]] (Kito kampu). Tad atitinkamai, kaip Dievo tyrimą [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] pakeičia Mano tyrimą [[Išgyvenimo apytaka]], ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas [[žinojimo rūmai | Žinojimo rūmais]], ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas [[meilės mokslas | Meilės mokslu]].
į:
Mąstau, kaip žmogaus supratimu [[Dievas | Dievą]] (Dievo kampu) pakeičia [[viskas]] (Mano kampu), kurį pakeičia [[troškimai]] (Tavo kampu), kuriuos pakeičia [[meilė]] (Kito kampu). Tad atitinkamai, kaip Dievo tyrimą [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] pakeičia Mano tyrimas [[Išgyvenimo apytaka]], ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas [[žinojimo rūmai | Žinojimo rūmais]], ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas [[meilės mokslas | Meilės mokslu]].
2022 rugsėjo 19 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* Nagrinėti šiuos tyrimus siejančias [[ketverybės | ketverybes]].
į:
* Peržiūrėti Dievo atsakymus, kaip jie sieja mano ir Dievo tyrimus?

Ketverybės
* Nagrinėti Dievo ir mano
tyrimus siejančias [[ketverybės | ketverybes]].
2022 rugsėjo 19 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 118-120 eilutės iš
Svarbu suprasti meilės vaidmenį tame susivedime.
į:
Svarbu suprasti [[meilė | meilės]] vaidmenį tame susivedime.

Kaip Dievo atjautomis susiveda atliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?
2022 rugsėjo 19 d., 14:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 111 eilutė iš:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]]. Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi [[netroškimai | netroškimuose]]?
į:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]]. Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi atsiliepimuose į [[netroškimai | netroškimus]]?
2022 rugsėjo 19 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 111 eilutė iš:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač [[amžino gyvenimo pjūvis | amžino gyvenimo pjūvį]], kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]]. O visa tai išsakoma [[netroškimai | netroškimais]].
į:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]]. Kaip [[amžino gyvenimo pjūvis]] atsispindi [[netroškimai | netroškimuose]]?
2022 rugsėjo 19 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 111 eilutė iš:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač, kaip amžiną gyvenimą išsako išmintį, kaip išmintį išsako gera valia ir kaip gerą valią išsako Dievo valia. O visa tai išsakoma [[netroškimai | netroškimais]].
į:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač [[amžino gyvenimo pjūvis | amžino gyvenimo pjūvį]], kaip [[amžinas gyvenimas | amžiną gyvenimą]] išsako [[išmintis]], kaip išmintį išsako [[gera valia]] ir kaip gerą valią išsako [[Dievo valia]]. O visa tai išsakoma [[netroškimai | netroškimais]].
2022 rugsėjo 19 d., 14:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
Mąstau, kaip žmogaus supratimu Dievą (Dievo kampu) pakeičia viskas (Mano kampu), kurį pakeičia troškimai (Tavo kampu), kuriuos pakeičia meilė (Kito kampu). Tad atitinkamai, kaip Dievo tyrimą Dievo šokiu pakeičia Mano tyrimą Išgyvenimo apytaka, ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas Žinojimo rūmais, ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas Meilės mokslu.
į:
Mąstau, kaip žmogaus supratimu [[Dievas | Dievą]] (Dievo kampu) pakeičia [[viskas]] (Mano kampu), kurį pakeičia [[troškimai]] (Tavo kampu), kuriuos pakeičia [[meilė]] (Kito kampu). Tad atitinkamai, kaip Dievo tyrimą [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] pakeičia Mano tyrimą [[Išgyvenimo apytaka]], ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas [[žinojimo rūmai | Žinojimo rūmais]], ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas [[meilės mokslas | Meilės mokslu]].
2022 rugsėjo 19 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 117-118 eilutės iš
* Kaip trejybės r
į:
Svarbu suprasti meilės vaidmenį tame susivedime.
2022 rugsėjo 19 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 109 eilutė iš:
į:
* Kaip trejybės rate glūdi suvokimo lygmenų susivedimas?
2022 rugsėjo 19 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-107 eilutės iš
Tad svarbu ištirti apytakų [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1sivertimai | išsivertimus]], kaip viena apytaka grindžia kitą apytaką, kaip vienas asmuo grindžia kitą asmenį.
į:
Tad svarbu ištirti išsivertimus:
* Kaip vienas asmuo grindžia kitą asmenį?
*
[[Išsivertimai | Kaip viena apytaka grindžia kitą apytaką?]]
Pakeistos 113-117 eilutės iš
Tad svarbu suprasti, kaip netroškimus išreiškia apytakų aštuonerybės ir kaip netroškimus veikia trejybės ratas.
į:
Tad svarbu suprasti:
* Kaip asmenis atskleidžia apytakos?
* Kaip netroškimus išreiškia apytakų aštuonerybės?
* Kaip netroškimus veikia trejybės
ratas?
* Kaip trejybės r
2022 rugsėjo 19 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 100 eilutė iš:
[+Tyrimas+]
į:
[++Tyrimas++]
2022 rugsėjo 19 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 108-110 eilutės iš
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač, kaip amžiną gyvenimą išsako išmintį, kaip išmintį išsako gera valia ir kaip gerą valią išsako Dievo valia. O visa tai išsakoma netroškimais.
į:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač, kaip amžiną gyvenimą išsako išmintį, kaip išmintį išsako gera valia ir kaip gerą valią išsako Dievo valia. O visa tai išsakoma [[netroškimai | netroškimais]].

Tad svarbu suprasti, kaip netroškimus išreiškia apytakų aštuonerybės ir kaip netroškimus veikia trejybės ratas
.
2022 rugsėjo 19 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 108 eilutė iš:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis.
į:
Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač, kaip amžiną gyvenimą išsako išmintį, kaip išmintį išsako gera valia ir kaip gerą valią išsako Dievo valia. O visa tai išsakoma netroškimais.
2022 rugsėjo 19 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 99-108 eilutės:

[+Tyrimas+]

Man rūpi susieti savo klausimą, Kaip gyventi išmintimi?, su Dievo klausimu, Ar Dievas būtinas?

Mąstau, kaip žmogaus supratimu Dievą (Dievo kampu) pakeičia viskas (Mano kampu), kurį pakeičia troškimai (Tavo kampu), kuriuos pakeičia meilė (Kito kampu). Tad atitinkamai, kaip Dievo tyrimą Dievo šokiu pakeičia Mano tyrimą Išgyvenimo apytaka, ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas Žinojimo rūmais, ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas Meilės mokslu.

Tad svarbu ištirti apytakų [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1sivertimai | išsivertimus]], kaip viena apytaka grindžia kitą apytaką, kaip vienas asmuo grindžia kitą asmenį.

Tai tolygu suprasti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygties]] lygmenis.
2022 rugsėjo 14 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip tirti [[Gvildenu | savo tyrimą]], kaip gyventi išmintimi? Sudėlioti susijusius klausimus.
į:
* Išmąstyti kaip tirti savo tyrimą, [[kaip gyventi išmintimi]]? Sudėlioti susijusius klausimus.
2022 rugsėjo 13 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
* Sutvarkyti su ketverybėm susijusius puslapius.
* Įžveglti, aprėpti, apmąstyti su ketverybėmis susijusius kampus.
2022 rugsėjo 13 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Kaip kviesti kitus puoselėti gyvenimo išmintį ir tam tikslui taikyti matematiką?
2022 rugsėjo 13 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?
į:
Kaip užmojis gyventi išmintimi patikslina mano užmojį viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?
Ištrintos 52-53 eilutės:
Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
Pridėtos 87-88 eilutės:

Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
2022 rugsėjo 13 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-27 eilutės iš
į:
* Atitinkamai šalutiniams puslapiams priskirti pagrindinius puslapius.
Pakeistos 53-62 eilutės iš
[[Gvildenu | Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]]
* Šiame puslapyje atrinkti ir apžvelgti pagrindius klausimus.
** Pagrindinius klausimus apžvelgti brėžiniu
.
** Mažiau svarbius klausimus perkelti į kitus puslapius.
* Kituose puslapiuose peržiūrėti ir sudėlioti klausimus, šalutinius klausimus perkelti į atitinkamų sąvokų puslapius.
** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
* Išmąstyti dėsnius kuriais klausimai išsiplėtoja.
** Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
** [[Vertybiniai klausimai | Kaip klausimai kyla iš vertybių?]]
*
** [[Gyventi tiesa | Kaip mano klausimai, žinojimo rūmai ir visas gyvenimas susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
į:
Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]

[[Klausimai apie sąvokas | Išmąstyti dėsnius kuriais klausimai išsiplėtoja
.]]
* Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
* [[Vertybiniai klausimai | Kaip klausimai kyla iš vertybių?]]
** [[Gyventi tiesa | Kaip mano klausimai, žinojimo rūmai ir visas gyvenimas susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
2022 rugsėjo 13 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-23 eilutės:
Susieti savo ir Dievo tyrimus
* Išmąstyti kaip tirti [[Gvildenu | savo tyrimą]], kaip gyventi išmintimi? Sudėlioti susijusius klausimus.
* Išmąstyti kaip tirti [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimą]], ar, koks, kaip, kodėl Dievas būtinas? Sudėlioti susijusius klausimus.
* Nagrinėti šiuos tyrimus siejančias [[ketverybės | ketverybes]].
Pakeistos 25-28 eilutės iš
* Peržiūrėti šio puslapio klausimų skyrių, atrinkti pačius svarbiausius, kitus perrašyti kituose puslapiuose.
* Sudaryti sąrašą pačių svarbiausių sąvokų, kurių puslapius reikėtų tvarkyti.
* Išvesti savo tyrimą, ką man rūpi tirti, ir palyginti su [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimu]], ką jam rūpi tirti.
* Savo ir Dievo tyrimus aprašyti ir palyginti šiame puslapyje
.
į:
* Svarbiausių klausimų puslapiuose apžvelgti ir sudėlioti klausimus, išmąstyti esminius tyrimus.
2022 rugsėjo 13 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 94 eilutė iš:
Attach:svarbiausi-klausimai.png
į:
%center%Attach:svarbiausi-klausimai.png
2022 rugsėjo 10 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 94-95 eilutės iš
Attach:gvildenu-klausimai.png
į:
Attach:svarbiausi-klausimai.png
Pakeistos 221-225 eilutės iš
>><<
į:
>><<

Attach:gvildenu-klausimai.png

------------------
2022 rugsėjo 10 d., 10:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 122 eilutė iš:
'''[[Žmogaus bendras suvokimas | Žmogaus bendras suvokimas: Kokių yra Dievo kampų bei žmogaus kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]'''
į:
'''[[Žmogaus bendras suvokimas | Žmogaus bendras suvokimas: Kaip žmogus supranta savo kampus ir Dievo kampus? Kokių yra kampų? Kaip kampai grindžia sandaras ir sąvokas?]]'''
2022 rugsėjo 09 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 19 eilutė:
* Palyginti sąvokas ir susijusius klausimus, koks tarp jų ryšys? Kokių ryšių yra? Surūšiuoti šiuos ryšius, pristatyti brėžiniu.
2022 rugpjūčio 23 d., 08:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Rodyklė]], [[Suvestinė]], [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20220822Gvildenu]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Rodyklė]], [[Suvestinė]], [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20220822Gvildenu]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Klausimai apie sąvokas]]
2022 rugpjūčio 23 d., 07:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 110 eilutė iš:
* Požiūrių grandinė
į:
* [[Požiūrių grandinė | Požiūrių grandinė: Kaip požiūrių grandinė išsako išėjimą už savęs į save?]]
2022 rugpjūčio 23 d., 07:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 214 eilutė iš:
'''[[Neįsivaizduojamumas | Neįsivaizduojamumas: ]]'''
į:
'''[[Neįsivaizduojamumas | Neįsivaizduojamumas: Kaip susiję neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas ir neįsivaizduojamumas?]]'''
2022 rugpjūčio 22 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
* Išvesti savo tyrimą, ką man rūpi tirti, ir palyginti su Dievo tyrimu, ką jam rūpi tirti.
į:
* Išvesti savo tyrimą, ką man rūpi tirti, ir palyginti su [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimu]], ką jam rūpi tirti.
* Savo ir Dievo tyrimus aprašyti ir palyginti šiame puslapyje
.
2022 rugpjūčio 22 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
Pertvarkyti šį klausimų rinkinį, [[Gvildenu]].
* Pertvarkyti šio puslapio klausimus atsižvelgiant į [[Suvestinė | suvestinę]] ir [[rodyklė | rodyklę]].
** Perdėlioti [[rodyklė | rodyklėje]] nurodytų puslapių užrašus išryškinti esmines sąvokas ir
svarbiausius klausimus.
į:
Tvarkyti šį klausimų rinkinį, [[Gvildenu]].
* Palyginti sąvokas ir susijusius klausimus, koks tarp jų ryšys? Kokių ryšių yra? Surūšiuoti šiuos ryšius, pristatyti brėžiniu.
* Peržiūrėti šio puslapio klausimų skyrių, atrinkti pačius
svarbiausius, kitus perrašyti kituose puslapiuose.
* Sudaryti sąrašą pačių svarbiausių sąvokų, kurių puslapius reikėtų tvarkyti.
* Išvesti savo tyrimą, ką man rūpi tirti, ir palyginti su Dievo tyrimu, ką jam rūpi tirti
.
2022 rugpjūčio 22 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 159-180 eilutės iš
** [[Dievo šokis | Dievo šokis: Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą? Ko Dievas mane moko?
*** Dievo trejybė
**** [[Būtinas | Būtinas: Ką Dievui reiškia būtinumas?]]
**** [[Suvokimas | Suvokimas: Kokia suvokimo svarba?]]
*** Meilė Dievui, priešui, meilė artimui
** [[Išgyvenimo apytaka | Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
*** [[Išgyvenimai | Išgyvenimai: Kaip išgyvename?]]
*** [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]
*** [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?]]
*** [[Troškimai | Troškimai: Kaip troškimai išreiškia esminį Dievo polinkį palaikyti visų galimybių atsiskleidimą?]]
*** [[Netroškimai | Netroškimai: Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]] Išėjimai už vaizduotės keturiuose lygmenyse.
*** [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
**** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.]], [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]], [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
***** [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
**** [[Kalbos | Kalbos: Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
***** [[Pagrindimas | Pagrindimas: Kaip parūpi?]], [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
***** [[Įvardijimas | Įvardijimas: Kaip sąvokos ir žodžiai įgauna reikšmę?]], [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?]]
***** [[Pasakojimas | Pasakojimas: Kaip įvyksta?]]
*** [[Nulybė]], [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
*** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]

[[Žinojimo rūmai | Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
į:
'''[[Dievo šokis | Dievo šokis: Kokia Dievo veikla?]]''' Kaip įsivaizduoju Dievą? Ko Dievas mane moko?
* Dievo trejybė
** [[Būtinas | Būtinas: Ką Dievui reiškia būtinumas?]]
** [[Suvokimas | Suvokimas: Kokia suvokimo svarba?]]
* Meilė Dievui, priešui, meilė artimui

'''[[Išgyvenimo apytaka | Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]]''' Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
* [[Išgyvenimai | Išgyvenimai: Kaip išgyvename?]]
* [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]
* [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Troškimai | Troškimai: Kaip troškimai išreiškia esminį Dievo polinkį palaikyti visų galimybių atsiskleidimą?]]
* [[Netroškimai | Netroškimai: Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]] Išėjimai už vaizduotės keturiuose lygmenyse.
* [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.]], [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]], [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
*** [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
** [[Kalbos | Kalbos: Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
*** [[Pagrindimas | Pagrindimas: Kaip parūpi?]], [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
*** [[Įvardijimas | Įvardijimas: Kaip sąvokos ir žodžiai įgauna reikšmę?]], [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?]]
*** [[Pasakojimas | Pasakojimas: Kaip įvyksta?]]
* [[Nulybė]], [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]

'''[[Žinojimo rūmai | Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]'''
Pakeista 189 eilutė iš:
[[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
į:
'''[[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]'''
Pakeista 204 eilutė iš:
[[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
į:
'''[[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]'''
2022 rugpjūčio 22 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 168 eilutė iš:
*** Troškimai
į:
*** [[Troškimai | Troškimai: Kaip troškimai išreiškia esminį Dievo polinkį palaikyti visų galimybių atsiskleidimą?]]
Pakeistos 174-176 eilutės iš
***** Pagrindimas, [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
***** Įvardijimas, [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?]]
***** Pasakojimas
į:
***** [[Pagrindimas | Pagrindimas: Kaip parūpi?]], [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
***** [[Įvardijimas | Įvardijimas: Kaip sąvokos ir žodžiai įgauna reikšmę?]], [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?]]
***** [[Pasakojimas | Pasakojimas: Kaip įvyksta?]]
Pakeista 205 eilutė iš:
* [[Santykiai]]
į:
* [[Santykiai | Santykiai: Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 21:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 179-180 eilutės:
* Kaip bręstu išgyvenimais?
Pakeistos 193-194 eilutės iš
* [[Saviugda]], Apsišvietimas
į:
** Kaip bręstu išgyvenimais?
**
[[Saviugda | Saviugda: Kaip man brandinti save?]], Apsišvietimas
Pakeistos 202-207 eilutės iš
* [[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
** [[Sąlygos | Sąlygos: Kas yra sąlygos?]]
** [[Savastis | Savastis: Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
** [[Santykiai]]
** [[Santvarka | Santvarka: Kaip santvarka išsako viską?]]
*** [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
į:
[[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
* [[Sąlygos | Sąlygos: Kas yra sąlygos?]]
* [[Savastis | Savastis: Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
* [[Santykiai]]
* [[Santvarka | Santvarka: Kaip santvarka išsako viską?]]
** [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 21:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 130 eilutė:
* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
Pakeistos 166-167 eilutės iš
*** [[Sandara]]
*** [[Sąmoningumas
]]
į:
*** [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]
*** [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?
]]
Pakeistos 170-171 eilutės iš
*** [[Atjautos]]
**** [[Padalinimai]], [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?
]], [[aplinkybės]]
į:
*** [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
**** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.
]], [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]], [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
Pakeistos 177-179 eilutės iš
*** [[Nulybė]], [[Aštuonerybė]]
*** [[Padalinimų ratas
]]
į:
*** [[Nulybė]], [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
*** [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?
]]
Pakeistos 181-189 eilutės iš
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.]]
** [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
** [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]
į:
Ištrintos 202-204 eilutės:

* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
Pakeista 208 eilutė iš:
*** [[Santvarkų nagrinėjimas]]
į:
*** [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 20:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 151 eilutė:
** [[Betkas | Betkas: Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]
Pakeistos 173-174 eilutės iš
***** Pagrindimas, [[Geros valios pratimai]]
***** Įvardijimas, [[Sąvoka
]]
į:
***** Pagrindimas, [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
***** Įvardijimas, [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?
]]
Ištrintos 222-233 eilutės:

----------------------

* [[Betkas | Betkas: Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]

'''Išėjimas už savęs iš savęs'''


**
*** [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?]]

*** [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 167 eilutė iš:
*** [[Netroškimai]] Išėjimai už vaizduotės keturiuose lygmenyse.
į:
*** [[Netroškimai | Netroškimai: Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]] Išėjimai už vaizduotės keturiuose lygmenyse.
Pakeistos 170-171 eilutės iš
**** [[Kalbos]]
į:
***** [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
**** [[Kalbos | Kalbos: Kaip trimis kalbomis išgyvename?
]]
Ištrintos 187-194 eilutės:

** [[Žinojimo rūmai]]
*** [[Klausimai]], [[Atsakymai]]
*** Prielaidos, išdavos, išvados
*** [[Ženklų savybės]]
*** [[Pertvarkymai]]
Pakeistos 192-210 eilutės iš
** [[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
*** [[Meilė]]
*** [[Viena]]
*** [[Gyvybė]], [[Gyvybės dėsniai
]], [[Gyvenimas]]
*** [[Amžinas gyvenimas
| Amžinas gyvenimas: Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
*** [[Branda | Branda: Kaip bręstame išgyvenimais?]], [[Dvylika klausimų]]
*** [[Saviugda]], Apsišvietimas
*** [[Šviesuolių bendrystė]]
*** [[Taikdarystė]]
*** [[Vertybės]] ir klausimai
*** [[Malda]]

* Kaip meilės mokslas išsako šviesuolių brandos palaikymą?

** [[Dvylika klausimų | Dvylika klausimų: Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[Gyvenimas | Gyvenimas: Kas yra gyvenimas?]]
** [[Gyvybė | Gyvybė: Kas yra gyvybė?]]
** [[Gyvybės dėsniai | Gyvybės dėsniai: Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle
?]]
į:
* [[Klausimai | Klausimai: Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]], [[Atsakymai | Atsakymai: Kokių būna atsakymų?]]
* Prielaidos, išdavos, išvados

[[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
Pakeistos 197-199 eilutės iš
** [[Vertybės | Vertybės: Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Taikdarystė | Taikdarystė: Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
** [[Malda | Malda: Kaip malda suveda skirtingas valias
?]]
į:
* [[Viena | Viena: Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Gyvybė | Gyvybė: Kas yra gyvybė?]], [[Gyvybės dėsniai | Gyvybės dėsniai: Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]], [[Gyvenimas | Gyvenimas: Kas yra gyvenimas?]]
* [[Amžinas gyvenimas | Amžinas gyvenimas: Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
* [[Branda | Branda: Kaip bręstame išgyvenimais?]], [[Dvylika klausimų]]
* [[Saviugda]], Apsišvietimas
* [[ŠviesuoliųBendrystė | Šviesuolių bendrystė: Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
** [[Dvylika klausimų | Dvylika klausimų: Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
** Kaip meilės mokslas išsako šviesuolių brandos palaikymą?
* [[Taikdarystė | Taikdarystė: Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
* [[Vertybės | Vertybės: Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]] ir klausimai
* [[Malda | Malda: Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
Ištrinta 211 eilutė:
Ištrinta 224 eilutė:
* [[Viena | Viena: Kokiais būdais esame viena?]]
Pakeistos 226-227 eilutės iš
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
į:
Pakeistos 229-235 eilutės iš
[[ŠviesuoliųBendrystė | Šviesuolių bendrystė: Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
** [[Netroškimai | Netroškimai: Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
* [[Klausimai | Klausimai: Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
** [[Atsakymai | Atsakymai: Kokių būna atsakymų?]]

** [[Kalbos | Kalbos: Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
į:
**
2022 rugpjūčio 22 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 98-100 eilutės iš
'''Gvildenu'''

[[Gvildenu
| Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais?]]
į:
'''[[Gvildenu | Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais?]]'''
Pakeistos 103-105 eilutės iš
'''Suvestinė'''

[[Suvestinė
| Suvestinė: Kaip gyventi išmintimi?]]
į:
'''[[Suvestinė | Suvestinė: Kaip gyventi išmintimi?]]'''
Pakeistos 162-163 eilutės iš
** [[Išgyvenimo apytaka]]
*** [[Išgyvenimai
]]
į:
** [[Išgyvenimo apytaka | Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
*** [[Išgyvenimai | Išgyvenimai: Kaip išgyvename?
]]
Pakeista 169 eilutė iš:
**** [[Padalinimai]], [[atvaizdai]], [[aplinkybės]]
į:
**** [[Padalinimai]], [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]], [[aplinkybės]]
Pridėtos 176-187 eilutės:

* Kaip bręstu išgyvenimais?
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.]]
** [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
** [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]

Pakeistos 193-200 eilutės iš
** [[Meilės mokslas]]
į:

[[Žinojimo rūmai | Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
* Kaip man žinojimo rūmais tirti savo klausimus?
* [[Pertvarkymai | Pertvarkymai: Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
* [[Ženklų savybės | Ženklų savybės: Kokia ženklų savybių reikšmė?]]

** [[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?
]]
Pakeistos 204-205 eilutės iš
*** [[Amžinas gyvenimas]]
*** [[Branda]],
[[Dvylika klausimų]]
į:
*** [[Amžinas gyvenimas | Amžinas gyvenimas: Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
*** [[Branda | Branda: Kaip bręstame išgyvenimais?
]], [[Dvylika klausimų]]
Pakeistos 212-224 eilutės iš
į:
* Kaip meilės mokslas išsako šviesuolių brandos palaikymą?

** [[Dvylika klausimų | Dvylika klausimų: Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[Gyvenimas | Gyvenimas: Kas yra gyvenimas?]]
** [[Gyvybė | Gyvybė: Kas yra gyvybė?]]
** [[Gyvybės dėsniai | Gyvybės dėsniai: Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Meilė | Meilė: Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** [[Vertybės | Vertybės: Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Taikdarystė | Taikdarystė: Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
** [[Malda | Malda: Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
Ištrintos 231-238 eilutės:
'''Vaizduotė'''

* [[Viena | Viena: Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Betkas | Betkas: Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]

* [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
Pakeistos 238-270 eilutės iš
'''Išėjimas už savęs į save'''[[Išgyvenimo apytaka | Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
* Kaip bręstu išgyvenimais?
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo
galimybes?]]
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.]]
** [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
** [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]

[[Žinojimo rūmai | Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
* Kaip man žinojimo rūmais tirti savo klausimus?
* [[Pertvarkymai | Pertvarkymai: Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
* [[Ženklų savybės | Ženklų savybės: Kokia ženklų savybių reikšmė?]]

[[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
* Kaip meilės mokslas išsako šviesuolių brandos palaikymą?
* [[Amžinas gyvenimas | Amžinas gyvenimas: Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
** [[Branda | Branda: Kaip bręstame išgyvenimais?]]
** [[Dvylika klausimų | Dvylika klausimų: Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[Gyvenimas | Gyvenimas: Kas yra gyvenimas?]]
** [[Gyvybė | Gyvybė: Kas yra gyvybė?]]
** [[Gyvybės dėsniai | Gyvybės dėsniai: Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Meilė | Meilė: Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** [[Vertybės | Vertybės: Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Taikdarystė | Taikdarystė: Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
** [[Malda | Malda: Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti
?]]
į:
* [[Viena | Viena: Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Betkas | Betkas: Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės
galimybes?]]
Pakeista 248 eilutė iš:
* [[Išgyvenimai | Išgyvenimai: Kaip išgyvename?]]
į:
Pakeista 250 eilutė iš:
*** [[SuvokimoLygmenys | Suvokimo lygmenys: Kaip sąvokos suvokiamos?]]
į:
Pakeistos 252-254 eilutės iš
*** [[Žinynas | Žinynas: Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
*** [[Rodyklė | Rodyklė: Kaip sudėlioti svarbiausias sąvokas?]]
*** [[Sąvokų raida | Sąvokų raida: Kokia sąvokų raida?]]
į:
2022 rugpjūčio 22 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 159-162 eilutės iš
[[Vaizduotė | Įsivaizduojamumas: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]] Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis. Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę?
* [[Apytakos]], [[Asmenų tyrimai]], trejybės ratas ir trejybės atvaizdai
** [[Dievo šokis
]]
*** Dievo trejybė, [[Būtinas]], [[Suvokimas]]
į:
'''[[Vaizduotė | Įsivaizduojamumas: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]''' Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis. Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę?
* [[Apytakos | Apytakos: Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]], [[Asmenų tyrimai | Asmenų tyrimai: Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]], trejybės ratas ir trejybės atvaizdai
** [[Dievo šokis | Dievo šokis: Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą? Ko Dievas mane moko?
*** Dievo trejybė
**** [[Būtinas | Būtinas: Ką Dievui reiškia būtinumas?]]
**** [[Suvokimas | Suvokimas: Kokia suvokimo svarba?
]]
Pakeistos 221-229 eilutės iš
* [[Asmenų tyrimai | Asmenų tyrimai: Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
* [[Apytakos | Apytakos: Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
* [[Ketverybė | Ketverybė: Kaip nusakyti ketverybę?]]

[[Dievo šokis | Dievo šokis: Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą?
* Ko Dievas mane moko?
* [[Dvasia | Dvasia: Kokia yra dvasios veikla?]]
* [[Būtinas | Būtinas: Ką Dievui reiškia būtinumas?]]
* [[Suvokimas | Suvokimas: Kokia suvokimo svarba?]]
į:
2022 rugpjūčio 22 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 136-137 eilutės iš
* [[Lygybės lygtis]] ===
* Trejybės ratas
į:
* [[LygybėsLygtis | Lygybės lygtis (===): Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[Trejybė | Trejybės ratas: Kaip nusakyti trejybę?]]
Pakeista 159 eilutė iš:
[[Vaizduotė | Įsivaizduojamumas]]
į:
[[Vaizduotė | Įsivaizduojamumas: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]] Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis. Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę?
Pakeistos 194-196 eilutės iš
* [[Išsivertimai]]
** [[Sąlygos]]
** [[Savastis
]]
į:

* [[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
** [[Sąlygos | Sąlygos: Kas yra sąlygos?]]
** [[Savastis | Savastis: Kaip žmogų veikia kiti žmonės?
]]
Pakeista 200 eilutė iš:
** [[Santvarka]]
į:
** [[Santvarka | Santvarka: Kaip santvarka išsako viską?]]
Ištrinta 204 eilutė:
* [[Santvarka | Santvarka: Kaip santvarka išsako viską?]]
Pakeista 207 eilutė iš:
[[Vaizduotė | Vaizduotė: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
į:
Ištrintos 216-223 eilutės:
'''Neišėjimas už savęs iš savęs'''

* [[Sąlygos | Sąlygos: Kas yra sąlygos?]]
* [[Savastis | Savastis: Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]

* [[LygybėsLygtis | Lygybės lygtis: Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[PožiūriųSudūrimas | Požiūrių sudūrimas: Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
Ištrintos 218-219 eilutės:

* [[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 209-210 eilutės:
Pridėta 211 eilutė:
* Kitas
Pakeistos 214-217 eilutės iš
* Kitas
* [[Dievas]]
* [[Gerumas]]
į:
----------------------
2022 rugpjūčio 22 d., 16:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 159-200 eilutės iš
į:
[[Vaizduotė | Įsivaizduojamumas]]
* [[Apytakos]], [[Asmenų tyrimai]], trejybės ratas ir trejybės atvaizdai
** [[Dievo šokis]]
*** Dievo trejybė, [[Būtinas]], [[Suvokimas]]
*** Meilė Dievui, priešui, meilė artimui
** [[Išgyvenimo apytaka]]
*** [[Išgyvenimai]]
*** [[Sandara]]
*** [[Sąmoningumas]]
*** Troškimai
*** [[Netroškimai]] Išėjimai už vaizduotės keturiuose lygmenyse.
*** [[Atjautos]]
**** [[Padalinimai]], [[atvaizdai]], [[aplinkybės]]
**** [[Kalbos]]
***** Pagrindimas, [[Geros valios pratimai]]
***** Įvardijimas, [[Sąvoka]]
***** Pasakojimas
*** [[Nulybė]], [[Aštuonerybė]]
*** [[Padalinimų ratas]]
** [[Žinojimo rūmai]]
*** [[Klausimai]], [[Atsakymai]]
*** Prielaidos, išdavos, išvados
*** [[Ženklų savybės]]
*** [[Pertvarkymai]]
** [[Meilės mokslas]]
*** [[Meilė]]
*** [[Viena]]
*** [[Gyvybė]], [[Gyvybės dėsniai]], [[Gyvenimas]]
*** [[Amžinas gyvenimas]]
*** [[Branda]], [[Dvylika klausimų]]
*** [[Saviugda]], Apsišvietimas
*** [[Šviesuolių bendrystė]]
*** [[Taikdarystė]]
*** [[Vertybės]] ir klausimai
*** [[Malda]]
* [[Išsivertimai]]
** [[Sąlygos]]
** [[Savastis]]
** [[Santykiai]]
** [[Santvarka]]
*** [[Santvarkų nagrinėjimas]]
Pridėtos 214-217 eilutės:

* Kitas
* [[Dievas]]
* [[Gerumas]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 132 eilutė iš:
'''[[Žmogaus savęs suvokimas]]'''
į:
'''[[Žmogaus savęs suvokimas | Žmogaus savęs suvokimas: Kaip žmogus supranta gyvenimą trejybės ratu?]]'''
Pridėta 139 eilutė:
* [[Priėmimas | Priėmimas: Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]
Pakeista 143 eilutė iš:
'''[[Žmogaus suvokimas]]'''
į:
'''[[Žmogaus suvokimas | Žmogaus suvokimas: Kaip žmogus supranta dvasios tapimą žmogaus Dievu?]]'''
Pakeistos 149-162 eilutės iš
* [[Dvasia]]

* [[Dievas
| Dievas: Kas Dievui rūpi?]] Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?
* [[Priėmimas | Priėmimas: Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]
* [[Gerumas | Gerumas: Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]

'''[[Apibrėžimas | Apibrėžtumas]]'''
* [[Gyvenimo lygtis]]
** [[Viskas]]
* [[Požiūrio lygtis
]]
* [[Ketverybės]]
* [[Ketverybė
]]
į:
* [[Dvasia | Dvasia: Kokia yra dvasios veikla?]]

'''[[Apibrėžimas | Apibrėžtumas: Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas
?]]'''
* [[GyvenimoLygtis | Gyvenimo lygtis: Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
** [[Viskas | Viskas: Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
** [[Gerumas | Gerumas: Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
* [[Požiūrio lygtis | Požiūrio lygtis: Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
* [[Ketverybės | Ketverybės: Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]] Kokie įvairių ketverybių tikslai?
* [[Ketverybė | Ketverybė: Kaip nusakyti ketverybę?]]
Ištrintos 161-162 eilutės:
[[Viskas | Viskas: Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
* [[Priėjimai prie visumos | Priėjimai prie visumos: Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
Pakeistos 169-178 eilutės iš
'''Vaizduotėje'''

*
[[GyvenimoLygtis | Gyvenimo lygtis: Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
* [[Požiūrio lygtis | Požiūrio lygtis: Kas sudaro požiūrio lygtį?]]

* [[Ketverybės | Ketverybės: Kaip susijusios įvairiausios ketverybės
?]] Kokie įvairių ketverybių tikslai?


'''Neišėjimas už savęs į save'''
į:

'''[[Neįsivaizduojamumas | Neįsivaizduojamumas: ]]'''
* [[Dievas | Dievas: Kas Dievui rūpi?]] Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?
Ištrinta 177 eilutė:
* [[Apibrėžimas | Apibrėžimas: Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 147-148 eilutės iš
'''Neapibrėžtumas'''
į:
'''[[Neapibrėžtumas | Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]'''

* [[Dvasia]]
Pakeistos 155-157 eilutės iš
'''Apibrėžtumas'''

[[Neapibrėžtumas | Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
į:
'''[[Apibrėžimas | Apibrėžtumas]]'''
* [[Gyvenimo lygtis]]
** [[Viskas]]
* [[Požiūrio lygtis]]
* [[Ketverybės]]
* [[Ketverybė
]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 133-134 eilutės iš
* [[Trejybės]]
* [[Dievo kryptys]]
(besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas)
į:
* [[Trejybės | Trejybės: Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
* [[Dievo kryptys | Dievo kryptys: Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?
]] (besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas)
Pakeistos 139-141 eilutės iš
* [[Įtampa]]
* [[Laisvumas
]]
į:
* [[Įtampa | Įtampa: Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
* [[Laisvumas | Laisvumas: Kaip žinojimas grindžia laisvumą?
]]
Ištrintos 169-170 eilutės:

* [[Įtampa | Įtampa: Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
Pakeistos 174-175 eilutės iš
* [[Trejybės | Trejybės: Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
į:
Ištrintos 177-178 eilutės:
[[Dievo kryptys | Dievo kryptys: Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
Ištrinta 188 eilutė:
* [[Laisvumas | Laisvumas: Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 125-131 eilutės iš
* [[Išėjimas už savęs]]
** [[Prasmė]]
** [[Ir keturi]]
* [[Viską žinoti]]
* [[Taikymas]]
** [[Pasirinkimai
]]
į:
* [[Išėjimas už savęs | Išėjimas už savęs: Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
** [[Prasmė | Prasmė: Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
** [[Ir keturi | Ir keturi: Kaip atsidavimas sieja Dievą, gerumą ir žmogų?]]
* [[Viską žinoti | Viską žinoti: Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
* [[Taikymas | Taikymas: Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]
** [[Pasirinkimai | Pasirinkimai: Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?
]]
Pakeistos 143-146 eilutės iš
* [[Asmenys]]
** [[Asmuo]]
** [[Apimtys
]]
į:
* [[Asmenys | Asmenys: Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
** [[Asmuo | Asmuo: Kas yra asmuo?]]
** [[Apimtys | Apimtys: Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?
]]
Pakeista 170 eilutė iš:
[[Prasmė | Prasmė: Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
į:
Pakeistos 174-176 eilutės iš
[[Išėjimas už savęs | Išėjimas už savęs: Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
* [[Ir keturi | Ir keturi: Kaip atsidavimas sieja Dievą, gerumą ir žmogų?]]
[[Apimtys | Apimtys: Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
į:
Ištrinta 192 eilutė:
[[Viską žinoti | Viską žinoti: Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
Pakeistos 194-195 eilutės iš
* [[Asmuo | Asmuo: Kas yra asmuo?]]
* [[Asmenys | Asmenys: Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
į:
Ištrintos 237-239 eilutės:
** [[Taikymas | Taikymas: Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]

** [[Pasirinkimai | Pasirinkimai: Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 112 eilutė iš:
[[Žmogus | Žmogus: Kas yra žmogus?]]
į:
* [[Žmogus | Žmogus: Kas yra žmogus?]]
Pakeista 119 eilutė iš:
'''[[Žmogaus susikalbėjimas]]'''
į:
'''[[Žmogaus susikalbėjimas | Žmogaus susikalbėjimas: Kaip žmogus supranta Dievo valios vykdymą?]]'''
Pridėtos 123-145 eilutės:

'''[[Žmogaus bendras suvokimas | Žmogaus bendras suvokimas: Kokių yra Dievo kampų bei žmogaus kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]'''
* [[Išėjimas už savęs]]
** [[Prasmė]]
** [[Ir keturi]]
* [[Viską žinoti]]
* [[Taikymas]]
** [[Pasirinkimai]]

'''[[Žmogaus savęs suvokimas]]'''
* [[Trejybės]]
* [[Dievo kryptys]] (besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas)
* Dievo laisvė
* [[Lygybės lygtis]] ===
* Trejybės ratas
* Ramybė, Nulinis veiksmas
* [[Įtampa]]
* [[Laisvumas]]

'''[[Žmogaus suvokimas]]'''
* [[Asmenys]]
** [[Asmuo]]
** [[Apimtys]]
2022 rugpjūčio 22 d., 16:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 114 eilutė iš:
* [[Požiūrių sudūrimas]]
į:
* [[Požiūrių sudūrimas | Požiūrių sudūrimas: Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
Pakeistos 121-123 eilutės iš
** [[Šešerybė]]
** [[Amžino gyvenimo pjūvis
]]
į:
** [[Šešerybė | Šešerybė: Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
** [[Amžino gyvenimo pjūvis | Amžino gyvenimo pjūvis: Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?
]]
Pakeista 220 eilutė iš:
* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Amžino gyvenimo pjūvis: Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
į:
Ištrinta 222 eilutė:
** [[Šešerybė | Šešerybė: Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 15:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 22 eilutė:
Ištrinta 28 eilutė:
Pakeistos 108-109 eilutės iš
* [[Apžvalga]]
* [[Suvokimo lygmenys
]]
į:
* [[Apžvalga | Apžvalga: Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
* [[Suvokimo lygmenys | Suvokimo lygmenys: Kaip sąvokos suvokiamos?
]]
Pakeistos 112-113 eilutės iš
* [[Žmogus]]
* [[Dievo požiūris
]]
į:
[[Žmogus | Žmogus: Kas yra žmogus?]]
* [[Dievo požiūris | Dievo požiūris: Kokia reikšmė Dievo požiūrio?
]]
Pakeistos 115-118 eilutės iš
* [[Požiūriai]]
* [[Kampai]]
* [[Priėjimai prie visumos
]]
į:
* [[Požiūriai | Požiūriai: Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
* [[Kampai | Kampai: Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]] Įžvelgti Dievo ir žmogaus įvairius kampus.
* [[Priėjimai prie visumos | Priėjimai prie visumos: Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?
]]
Pakeista 120 eilutė iš:
* [[Dievo valia]]
į:
* [[Dievo valia | Dievo valia: Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
Ištrinta 147 eilutė:
* [[Kampai | Kampai: Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]] Įžvelgti Dievo ir žmogaus įvairius kampus.
Ištrinta 162 eilutė:
[[Žmogus | Žmogus: Kas yra žmogus?]]
Pakeista 166 eilutė iš:
[[Dievo valia | Dievo valia: Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
į:
Ištrinta 167 eilutė:
[[Požiūriai | Požiūriai: Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
2022 rugpjūčio 22 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 110-124 eilutės:
* [[Apžvalga]]
* [[Suvokimo lygmenys]]
* Pasiklydęs vaikas
* Požiūrių grandinė
* [[Žmogus]]
* [[Dievo požiūris]]
* [[Požiūrių sudūrimas]]
* [[Požiūriai]]
* [[Kampai]]
* [[Priėjimai prie visumos]]

'''[[Žmogaus susikalbėjimas]]'''
* [[Dievo valia]]
** [[Šešerybė]]
** [[Amžino gyvenimo pjūvis]]
2022 rugpjūčio 22 d., 15:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Rodyklė]], [[Suvestinė]], [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Rodyklė]], [[Suvestinė]], [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20220822Gvildenu]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2022 rugpjūčio 22 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 105 eilutė:
* [[Sąvokų raida | Sąvokų raida: Kokia sąvokų raida?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 11:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 99-104 eilutės:

'''Gvildenu'''

[[Gvildenu | Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais?]]
* [[Rodyklė | Rodyklė: Kaip sudėlioti svarbiausias sąvokas?]]
* [[Žinynas | Žinynas: Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 197 eilutė iš:
* Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
į:
* [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 172-180 eilutės iš
* [[Padalinimų ratas | Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
** [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
** [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Atjautos | Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
** [[Sandara | Kas yra sandara?]]

[[Žinojimo rūmai | Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
į:
* [[Padalinimų ratas | Padalinimų ratas: Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
** [[Aštuonerybė | Aštuonerybė: Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
** [[Padalinimai | Padalinimai: Aprašyti visko padalinimus.]]
** [[Sąmoningumas | Sąmoningumas: Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Atjautos | Atjautos: Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Aplinkybės | Aplinkybės: Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
** [[Sandara | Sandara: Kas yra sandara?]]

[[Žinojimo rūmai | Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
Pakeistos 182-185 eilutės iš
* [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
* [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]

[[Meilės mokslas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
į:
* [[Pertvarkymai | Pertvarkymai: Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
* [[Ženklų savybės | Ženklų savybės: Kokia ženklų savybių reikšmė?]]

[[Meilės mokslas | Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
Pakeistos 187-198 eilutės iš
* [[Amžinas gyvenimas | Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
** [[Branda | Kaip bręstame išgyvenimais?]]
** [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
** [[Gyvybė | Kas yra gyvybė?]]
** [[Gyvybės dėsniai | Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Taikdarystė | Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
* Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
į:
* [[Amžinas gyvenimas | Amžinas gyvenimas: Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
** [[Branda | Branda: Kaip bręstame išgyvenimais?]]
** [[Dvylika klausimų | Dvylika klausimų: Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[Gyvenimas | Gyvenimas: Kas yra gyvenimas?]]
** [[Gyvybė | Gyvybė: Kas yra gyvybė?]]
** [[Gyvybės dėsniai | Gyvybės dėsniai: Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Meilė | Meilė: Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** [[Vertybės | Vertybės: Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Taikdarystė | Taikdarystė: Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
** [[Malda | Malda: Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
* Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
Pakeistos 201-216 eilutės iš
[[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
** [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]
* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
** [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
** [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
* [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
** [[Atsakymai | Kokių būna atsakymų?]]
* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
** [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
*** [[SuvokimoLygmenys | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
*** [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
*** [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
*** [[Rodyklė | Kaip sudėlioti svarbiausias sąvokas?]]
*** [[Sąvokų raida | Kokia sąvokų raida?]]
*** [[Geros valios pratimai | Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
į:
[[ŠviesuoliųBendrystė | Šviesuolių bendrystė: Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
** [[Taikymas | Taikymas: Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]
* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Amžino gyvenimo pjūvis: Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
** [[Pasirinkimai | Pasirinkimai: Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
** [[Netroškimai | Netroškimai: Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
** [[Šešerybė | Šešerybė: Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
* [[Klausimai | Klausimai: Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
** [[Atsakymai | Atsakymai: Kokių būna atsakymų?]]
* [[Išgyvenimai | Išgyvenimai: Kaip išgyvename?]]
** [[Kalbos | Kalbos: Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
*** [[SuvokimoLygmenys | Suvokimo lygmenys: Kaip sąvokos suvokiamos?]]
*** [[Sąvoka | Sąvoka: Ką suvokiame?]]
*** [[Žinynas | Žinynas: Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
*** [[Rodyklė | Rodyklė: Kaip sudėlioti svarbiausias sąvokas?]]
*** [[Sąvokų raida | Sąvokų raida: Kokia sąvokų raida?]]
*** [[Geros valios pratimai | Geros valios pratimai: Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 11:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-103 eilutės iš
[[Suvestinė | Kaip gyventi išmintimi?]]
į:
[[Suvestinė | Suvestinė: Kaip gyventi išmintimi?]]
Pakeistos 106-109 eilutės iš
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]] Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?
* [[Priėmimas | Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]
* [[Gerumas | Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
į:
* [[Dievas | Dievas: Kas Dievui rūpi?]] Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?
* [[Priėmimas | Priėmimas: Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]
* [[Gerumas | Gerumas: Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
Pakeistos 112-113 eilutės iš
[[Neapibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
į:
[[Neapibrėžtumas | Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
Pakeistos 116-124 eilutės iš
[[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
* [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
* [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
* [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Betkas | Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]
[[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
* [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
į:
[[Viskas | Viskas: Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
* [[Priėjimai prie visumos | Priėjimai prie visumos: Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
* [[Santvarka | Santvarka: Kaip santvarka išsako viską?]]
* [[Viena | Viena: Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Betkas | Betkas: Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]
[[Vaizduotė | Vaizduotė: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
* [[Atvaizdai | Atvaizdai: Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Santvarkų nagrinėjimas: Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
Pakeistos 127-137 eilutės iš
[[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]] Įžvelgti Dievo ir žmogaus įvairius kampus.
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
* [[Požiūrio lygtis | Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
[[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
* [[Ir keturi | Kaip atsidavimas sieja Dievą, gerumą ir žmogų?]]
[[Apimtys | Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]] Kokie įvairių ketverybių tikslai?
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
į:
[[Prasmė | Prasmė: Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
* [[Kampai | Kampai: Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]] Įžvelgti Dievo ir žmogaus įvairius kampus.
* [[Įtampa | Įtampa: Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
* [[GyvenimoLygtis | Gyvenimo lygtis: Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
* [[Požiūrio lygtis | Požiūrio lygtis: Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
[[Išėjimas už savęs | Išėjimas už savęs: Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
* [[Ir keturi | Ir keturi: Kaip atsidavimas sieja Dievą, gerumą ir žmogų?]]
[[Apimtys | Apimtys: Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
* [[Ketverybės | Ketverybės: Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]] Kokie įvairių ketverybių tikslai?
* [[Trejybės | Trejybės: Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
Pakeistos 140-141 eilutės iš
[[Dievo kryptys | Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
į:
[[Dievo kryptys | Dievo kryptys: Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
Pakeistos 144-152 eilutės iš
[[Žmogus | Kas yra žmogus?]]
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
* [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
* [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
[[Dievo valia | Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
[[Požiūriai | Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
* [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
į:
[[Žmogus | Žmogus: Kas yra žmogus?]]
* [[Sąlygos | Sąlygos: Kas yra sąlygos?]]
* [[Apibrėžimas | Apibrėžimas: Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
* [[Savastis | Savastis: Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
[[Dievo valia | Dievo valia: Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
* [[LygybėsLygtis | Lygybės lygtis: Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
[[Požiūriai | Požiūriai: Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
* [[PožiūriųSudūrimas | Požiūrių sudūrimas: Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
Pakeistos 155-164 eilutės iš
[[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
* [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
* [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
* [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
* [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
* [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]

[[Dievo šokis | Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą?
į:
[[Viską žinoti | Viską žinoti: Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
* [[Laisvumas | Laisvumas: Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
* [[Asmuo | Asmuo: Kas yra asmuo?]]
* [[Asmenys | Asmenys: Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
* [[Išsivertimai | Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
* [[Asmenų tyrimai | Asmenų tyrimai: Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
* [[Apytakos | Apytakos: Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
* [[Ketverybė | Ketverybė: Kaip nusakyti ketverybę?]]

[[Dievo šokis | Dievo šokis: Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą?
Pakeistos 166-170 eilutės iš
* [[Dvasia | Kokia yra dvasios veikla?]]
* [[Būtinas | Ką Dievui reiškia būtinumas?]]
* [[Suvokimas | Kokia suvokimo svarba?]]

[[Išgyvenimo apytaka | Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
į:
* [[Dvasia | Dvasia: Kokia yra dvasios veikla?]]
* [[Būtinas | Būtinas: Ką Dievui reiškia būtinumas?]]
* [[Suvokimas | Suvokimas: Kokia suvokimo svarba?]]

[[Išgyvenimo apytaka | Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
2022 rugpjūčio 22 d., 10:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 100-103 eilutės:
'''Suvestinė'''

[[Suvestinė | Kaip gyventi išmintimi?]]
Ištrinta 105 eilutė:
[[Suvestinė | Kaip neapibrėžtumu suprasti viską?]]
2022 rugpjūčio 22 d., 08:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Pertvarkyti šio puslapio klausimus atsižvelgiant į [[Suvestinė | suvestinę]].
** Perdėlioti
[[rodyklė | rodyklėje]] nurodytų puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
į:
* Pertvarkyti šio puslapio klausimus atsižvelgiant į [[Suvestinė | suvestinę]] ir [[rodyklė | rodyklę]].
** Perdėlioti [[rodyklė | rodyklėje]] nurodytų puslapių užrašus
išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
2022 rugpjūčio 22 d., 08:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
* Perdėlioti [[rodyklė | rodyklėje]] nurodytų puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
* Atitinkamuose puslapiuose įvesti Dievo atsakymus į mano klausimus.
į:
** Perdėlioti [[rodyklė | rodyklėje]] nurodytų puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.


Tvarkyti puslapius
Pridėtos 26-29 eilutės:
* Peržiūrėti Dievo atsakymus į mano klausimus, juos įrašyti į atitinkamus puslapius.
* Kiekviename puslapyje sutvarkyti klausimus.
* Kiekviename puslapyje sutvarkyti užrašus.
2022 rugpjūčio 22 d., 08:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Pertvarkyti šio puslapio klausimus atsižvelgiant į [[Suvestinė | suvestinę]].
2022 gegužės 07 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
** Kaip susiję Dievo požiūris ir jokio požiūrio neturėjimas?
į:
* Kaip susiję Dievo požiūris ir jokio požiūrio neturėjimas?
2022 gegužės 07 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
Pertvarkyti šį klausimų rinkinį, [[Gvildenu]].
Pakeistos 22-24 eilutės iš
* Suprasti ką reiškia [[Dievo požiūris]] ir [[požiūriai | žmogaus požiūris]].
į:
* Kiekviename puslapyje naujai išsakyti svarbiausią klausimą.

Suprasti ką reiškia [[Dievo požiūris]] ir [[požiūriai | žmogaus požiūris]].
Pridėtos 29-31 eilutės:

Mąstyti suvokimo lygmenis
* Susieti suvokimo lygmenis ir vienumo sampratas bei vienumo pagrindus.
Pakeistos 33-34 eilutės iš
* Kiekviename puslapyje naujai išsakyti svarbiausią klausimą.
* Pertvarkyti šį klausimų rinkinį, [[Gvildenu]]
.
į:
Išmąstyti, kokios yra sąvokos
* Apibrėžti šešias atjautas, kartu ir tris kalbas
.
2022 gegužės 06 d., 13:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
* Suprasti ką reiškia Dievo požiūris ir žmogaus požiūris.
į:
* Suprasti ką reiškia [[Dievo požiūris]] ir [[požiūriai | žmogaus požiūris]].
2022 gegužės 04 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
* Suvokimo lygmenų pagrindu [[rodyklė | rodyklėje]] sudėlioti svarbiausius puslapius.
* Perdėlioti
puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
į:
* Perdėlioti [[rodyklė | rodyklėje]] nurodytų puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
2022 gegužės 04 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
** Kaip susiję Dievo požiūris ir jokio požiūrio neturėjimas?
2022 gegužės 04 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
* Suprasti ką reiškia Dievo požiūris ir žmogaus požiūris.
2022 gegužės 04 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* Permąstyti suvokimo lygmenis dorovėje.
2022 gegužės 04 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* Rūpintis savo branda, tad [[saviugda]], [[Dievo branda]], [[branda]], [[amžinas gyvenimas | amžinu gyvenimu]], savo [[išgyvenimai | išgyvenimais]], [[išgyvenimo apytaka]], [[meilės mokslas | meilės mokslu]].
į:
* Rūpintis savo branda, tad [[saviugda]], [[Dievo branda]], [[branda]], [[amžinas gyvenimas | amžinu gyvenimu]], savo [[išgyvenimai | išgyvenimais]], [[išgyvenimo apytaka]], [[dorovė | dorovė]], [[meilės mokslas | meilės mokslu]].
2022 gegužės 04 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Rūpintis savo branda, tad [[saviugda]], [[Dievo branda]], [[branda]], [[amžinas gyvenimas | amžinu gyvenimu]], savo [[išgyvenimai | išgyvenimais]], [[išgyvenimo apytaka]], [[meilės mokslas | meilės mokslu]].
2022 gegužės 04 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
* Sudėlioti Dievo ir žmogaus [[kampai | kampus]].
* Apžvelgti [[prasmė | prasmę]].
2022 gegužės 04 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
* Atitinkamuose puslapiuose įvesti Dievo atsakymus į mano klausimus.
2022 gegužės 04 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Suvestinė]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Rodyklė]], [[Suvestinė]], [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2022 gegužės 04 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-30 eilutės iš
* Sutvarkyti [[Suvestinė | suvestinę]] ir jos pagrindu plėtoti tyrimus susijusiuose puslapiuose.
** Perkelti ko daugiau medžiagos į kitus puslapius.
** Išrašyti mintis apie keturias pakopas: Dievo neapibrėžtumo, Mano apibrėžtumo, Tavo įsivaizduojamumo, Kito neįsivaizduojamumo.
* Susitelkti į
[[Dievo branda | Dievo brandą]] kaip visko pagrindą.
** Išsiplėsti [[branda]], [[meilė | meile]] - kaip mylėti, kaip palaikyti kitų brandą.
** Išnagrinėti kertinių vertybių įvairovę: [[Vertybės]], [[vertybių rūšiavimas]].
* Tvarkyti puslapius apie šias pakopas: [[Asmuo]], [[Asmenys]], [[Apimtys]], [[Ketverybės]], [[Trejybės]]
** Permąstyti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]], [[apytakos | apytakas]].
* Išmąstyti [[meilės mokslas | meilės mokslą]].
* Tyrimus apžvelgti šiame puslapyje, [[Gvildenu]].
* Sutvarkyti klausimus pagrindiniuose puslapiuose.
* Klausimų pagrindu tvarkyti puslapius
.
į:
* Suvokimo lygmenų pagrindu [[rodyklė | rodyklėje]] sudėlioti svarbiausius puslapius.
* Perdėlioti puslapių medžiagą išryškinti esmines sąvokas ir svarbiausius klausimus.
* Kiekviename puslapyje naujai išsakyti svarbiausią klausimą.
* Pertvarkyti šį klausimų rinkinį
, [[Gvildenu]].
2022 gegužės 04 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
į:
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]] Ką Dievas reiškia jį apibrėžus įvairiose apimtyse, suvokimo lygmenyse?
Pakeista 113 eilutė iš:
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
į:
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]] Įžvelgti Dievo ir žmogaus įvairius kampus.
Pakeista 120 eilutė iš:
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]]
į:
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]] Kokie įvairių ketverybių tikslai?
2021 lapkričio 24 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
** Išnagrinėti kertinių vertybių įvairovę: [[Vertybės]], [[vertybių rūšiavimas]].
2021 lapkričio 24 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-26 eilutės iš
** Peržvelgti mintis iš savo [[20210522SuvokimasIrVaizduotė | pranešimo]] apie vaizduotę ir neįsivaizduojamąjį.
* Permąstyti [[apytakos | apytakų]] puslapį.
* Ypatingą dėmesį skirti [[meilės mokslas | meilės mokslui]]
.
* Ištirti [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]].
* Surašyti
[[žmogaus amžiaus iššūkiai | pranešimą]] apie meilės mokslą ir gyvybės savybes.
į:
* Susitelkti į [[Dievo branda | Dievo brandą]] kaip visko pagrindą.
** Išsiplėsti [[branda]], [[meilė | meile]] - kaip mylėti, kaip palaikyti kitų brandą.
* Tvarkyti puslapius apie šias pakopas: [[Asmuo]], [[Asmenys]], [[Apimtys]], [[Ketverybės]], [[Trejybės]]
** Permąstyti [[gyvenimo lygtis | gyvenimo lygtį]], [[apytakos | apytakas]].
* Išmąstyti [[meilės mokslas | meilės mokslą]]
.
2021 lapkričio 24 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
** Išrašyti mintis apie keturias pakopas: neapibrėžtumo, tyrimo, vaizduotės, neįsivaizduojamojo.
į:
** Išrašyti mintis apie keturias pakopas: Dievo neapibrėžtumo, Mano apibrėžtumo, Tavo įsivaizduojamumo, Kito neįsivaizduojamumo.
2021 rugsėjo 29 d., 23:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
** Peržvelgti mintis iš savo [[20210522SuvokimasIrVaizduot%c4%97 | pranešimo]] apie vaizduotę ir neįsivaizduojamąjį.
į:
** Peržvelgti mintis iš savo [[20210522SuvokimasIrVaizduotė | pranešimo]] apie vaizduotę ir neįsivaizduojamąjį.
2021 rugsėjo 29 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
** Peržvelgti mintis iš savo [[20210522SuvokimasIrVaizduot%c4%97 | pranešimo]] apie vaizduotę ir neįsivaizduojamąjį.
2021 rugsėjo 29 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-21 eilutės:
** Perkelti ko daugiau medžiagos į kitus puslapius.
** Išrašyti mintis apie keturias pakopas: neapibrėžtumo, tyrimo, vaizduotės, neįsivaizduojamojo.
2021 rugsėjo 29 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Permąstyti [[apytakos | apytakų]] puslapį.
2021 rugsėjo 29 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-22 eilutės:
* Ypatingą dėmesį skirti [[meilės mokslas | meilės mokslui]].
* Ištirti [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]].
* Surašyti [[žmogaus amžiaus iššūkiai | pranešimą]] apie meilės mokslą ir gyvybės savybes.
2021 rugsėjo 29 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-22 eilutės:

[+Mano tyrimo svarbiausi darbai+]

* Sutvarkyti [[Suvestinė | suvestinę]] ir jos pagrindu plėtoti tyrimus susijusiuose puslapiuose.
* Tyrimus apžvelgti šiame puslapyje, [[Gvildenu]].
* Sutvarkyti klausimus pagrindiniuose puslapiuose.
* Klausimų pagrindu tvarkyti puslapius.
2021 rugpjūčio 04 d., 12:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
į:
* [[Asmenų tyrimai | Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?]]
Ištrintos 186-199 eilutės:

--------------------------------------

[+Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?+]

Reikėtų perkelti šį skyrių į puslapį [[Asmenų tyrimai]]. Ir nustatyti kokie yra asmenų klausimai.

Mano klausimas "Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?" išverčia Dievo klausimą "Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?"

Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį, tad viską žinoti. O jisai savo klausimu atvirkščiai bando įsivaizduoti mūsų požiūrį, tą savo žinojimą gražiai taikyti. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu [[priėjimai prie visumos]].

Panašu, kad Dievas į savo klausimą atsako savo įsakymais mylėti. Jais išplečia žmogaus meilės galimybes, kad žmogus galėtų mylėti ne tiktai savo jėgomis, bet galėtų atsiremti į Dievo jėgų pilnatvę.

O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų. Būtent man suteikta laisvė ir kartu atsakomybė, tad būtent aš sprendžiu ar, koks, kaip, kodėl yra Dievas kuriam paklučiau. O tai yra keturi asmenų klausimai, kuriais jie tiria save ir kartu Dievą. O mano klausimuose glūdi šešios vienumo rūšys, tad šių keturių klausimų poros, tačiau kokiu būdu?
2021 liepos 26 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
Kaip man palaikyti kitų brandą?
į:
[[Šviesuolių veikla | Kaip man palaikyti kitų brandą?]]
Ištrinta 55 eilutė:
* [[Šviesuolių veikla | Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę?]]
2021 liepos 26 d., 22:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Kaip man brandinti save?
į:
[[Saviugda | Kaip man brandinti save?]]
Ištrinta 176 eilutė:
** [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
2021 liepos 22 d., 10:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 134-135 eilutės iš
[[Dievo šokis | Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą
į:
[[Dievo šokis | Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą?
* Ko Dievas mane moko?
Pridėta 141 eilutė:
* Kaip bręstu išgyvenimais?
Pridėta 151 eilutė:
* Kaip man žinojimo rūmais tirti savo klausimus?
Pridėta 156 eilutė:
* Kaip meilės mokslas išsako šviesuolių brandos palaikymą?
Pakeista 193 eilutė iš:
Reikėtų sukurti atskirą puslapį šiam klausimui. [[Asmenų tyrimai]] Ir nustatyti kokie yra asmenų klausimai.
į:
Reikėtų perkelti šį skyrių į puslapį [[Asmenų tyrimai]]. Ir nustatyti kokie yra asmenų klausimai.
2021 liepos 22 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 189 eilutė iš:
Reikėtų sukurti atskirą puslapį šiam klausimui. Ir nustatyti kokie yra asmenų klausimai.
į:
Reikėtų sukurti atskirą puslapį šiam klausimui. [[Asmenų tyrimai]] Ir nustatyti kokie yra asmenų klausimai.
2021 liepos 22 d., 10:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Kaip brandos sąvoka suprasti meilės mokslą?
į:
* Kaip šviesuolių brandos palaikymu suprasti meilės mokslą?
2021 liepos 22 d., 09:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 189 eilutė iš:
Reikėtų sukurti atskirą puslapį šiam klausimui. Ir nustatytikokie yra asmenų klausimai.
į:
Reikėtų sukurti atskirą puslapį šiam klausimui. Ir nustatyti kokie yra asmenų klausimai.
2021 liepos 22 d., 09:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 189-190 eilutės:
Reikėtų sukurti atskirą puslapį šiam klausimui. Ir nustatytikokie yra asmenų klausimai.
Pakeista 197 eilutė iš:
O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų.
į:
O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų. Būtent man suteikta laisvė ir kartu atsakomybė, tad būtent aš sprendžiu ar, koks, kaip, kodėl yra Dievas kuriam paklučiau. O tai yra keturi asmenų klausimai, kuriais jie tiria save ir kartu Dievą. O mano klausimuose glūdi šešios vienumo rūšys, tad šių keturių klausimų poros, tačiau kokiu būdu?
2021 liepos 17 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-74 eilutės iš
'''[[Suvestinė | Kaip neapibrėžtumu suprasti viską?]]'''
į:
'''Neapibrėžtumas'''

[[Suvestinė | Kaip neapibrėžtumu suprasti viską?]]
Pakeistos 80-81 eilutės iš
'''[[Neapibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]'''
į:
'''Apibrėžtumas'''

[[Neapibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
2021 liepos 17 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-82 eilutės iš
* [[Neapibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]


'''Už vaizduotės'''

[[Priėmimas | Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]

[[Dievas | Kas Dievui rūpi
?]]
į:
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
* [[Priėmimas | Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]
Pridėtos 78-80 eilutės:

'''[[Neapibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]'''
2021 liepos 17 d., 11:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
Kaip man skatinti kitų brandą?
į:
Kaip man palaikyti kitų brandą?
2021 liepos 17 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Suvestinė]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Suvestinė]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210717Gvildenu]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 liepos 16 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
* [[Apibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
į:
* [[Neapibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
2021 liepos 16 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
** [[Klausimai Dievui | Ko trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
į:
** [[Klausimai Dievui | trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
Pakeistos 73-75 eilutės iš
'''[[Suvestinė | Kaip viskas išsidėlioja ir susidėlioja?]]'''
į:
'''[[Suvestinė | Kaip neapibrėžtumu suprasti viską?]]'''

* [[Apibrėžtumas | Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?]]
2021 liepos 16 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
* Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?
** Kaip man puoselėti visko pradžią, vidurį ir pabaigą kaip lygiaverčius išgyvenimo taškus?
į:
Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?
* Kaip man puoselėti visko pradžią, vidurį ir pabaigą kaip lygiaverčius išgyvenimo taškus?
Pakeistos 33-60 eilutės iš
* Kaip man brandinti save?
** Kaip man pasimokyti iš savęs?
*** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
*** Kaip brendau išgyvenimais ir kitais būdais?
*** Kaip man įžvelgti, suprasti, apžvelgti savo klaidas ir iš jų pasimokyti?
** Kaip man pasimokyti iš Dievo?
*** [[Klausimai Dievui | Ko trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
*** [[Dievo atsakymai | Ką sužinau būtent iš Dievo?]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
*** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
*** Kaip man bendrauti ir bendradarbiauti su Dievu?
** Kaip man tapti tuo kokiu derėčiau būti?
*** Kaip brandos sąvoka suprasti išgyvenimus ir išgyvenimo apytaką?
*** [[Žinojimo rūmų taikymas | Kaip man taikyti įvairių mokslų bei asmenybių ir ypač savo žinojimo rūmus tirti svarbiausius klausimus?]]
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
**** [[Žmonijos klausimai | Kaip bandyčiau išspręsti žmonijos žymiausius klausimus?]]

* Kaip man skatinti kitų brandą?
** Kaip yra pavykę teigiamai įtakoti kitus?
** [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%C5%A0viesuoliams | Ką pamokyti Vadovėliu šviesuoliams?]]
*** [[Pratimai | Kokie pratimai padeda suprasti sąvokų kalbą?]]
*** [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
** Kaip brandos sąvoka suprasti meilės mokslą?
** [[Šviesuolių veikla | Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę?]]
** [[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
*** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
*** [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
*** [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
į:
Kaip man brandinti save?
* Kaip man pasimokyti iš savęs?
** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
** Kaip brendau išgyvenimais ir kitais būdais?
** Kaip man įžvelgti, suprasti, apžvelgti savo klaidas ir iš jų pasimokyti?
* Kaip man pasimokyti iš Dievo?
** [[Klausimai Dievui | Ko trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai | Ką sužinau būtent iš Dievo?]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
** Kaip man bendrauti ir bendradarbiauti su Dievu?
* Kaip man tapti tuo kokiu derėčiau būti?
** Kaip brandos sąvoka suprasti išgyvenimus ir išgyvenimo apytaką?
** [[Žinojimo rūmų taikymas | Kaip man taikyti įvairių mokslų bei asmenybių ir ypač savo žinojimo rūmus tirti svarbiausius klausimus?]]
*** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
*** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
*** [[Žmonijos klausimai | Kaip bandyčiau išspręsti žmonijos žymiausius klausimus?]]

Kaip man skatinti kitų brandą?
* Kaip yra pavykę teigiamai įtakoti kitus?
* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%C5%A0viesuoliams | Ką pamokyti Vadovėliu šviesuoliams?]]
** [[Pratimai | Kokie pratimai padeda suprasti sąvokų kalbą?]]
** [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
* Kaip brandos sąvoka suprasti meilės mokslą?
* [[Šviesuolių veikla | Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę?]]
* [[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
** [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
** [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
2021 liepos 16 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
*** Kaip man bendrauti ir bendradarbiauti su Dievu?
Pridėtos 53-54 eilutės:
*** [[Pratimai | Kokie pratimai padeda suprasti sąvokų kalbą?]]
*** [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
Pakeistos 56-74 eilutės iš
* Kaip man bendrauti ir bendradarbiauti su Dievu?

----------------------------------------

iš ankščiau...

[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]
[[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
* [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
* [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą
pristatyti?]]
* [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
* [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
* [[Pratimai | Kokie pratimai padeda suprasti sąvokų kalbą?]]

[[Šviesuolių veikla | Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę
?]]
į:
** [[Šviesuolių veikla | Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę?]]
**
[[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
***
[[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
*** [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
*** [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
2021 liepos 16 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-41 eilutės:
** Kaip man pasimokyti iš Dievo?
*** [[Klausimai Dievui | Ko trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
*** [[Dievo atsakymai | Ką sužinau būtent iš Dievo?]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
*** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
Pakeistos 44-48 eilutės iš
į:
*** [[Žinojimo rūmų taikymas | Kaip man taikyti įvairių mokslų bei asmenybių ir ypač savo žinojimo rūmus tirti svarbiausius klausimus?]]
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
**** [[Žmonijos klausimai | Kaip bandyčiau išspręsti žmonijos žymiausius klausimus?]]
Ištrintos 62-69 eilutės:

[[Žinojimo rūmų taikymas | Kaip man taikyti įvairių mokslų bei asmenybių ir ypač savo žinojimo rūmus tirti svarbiausius klausimus?]]
* [[Klausimai Dievui | Ką trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai | Ką sužinau būtent iš Dievo?]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
*** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* Kokius duomenų šaltinius kaupti?
* Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Žmonijos klausimai | Kaip bandyčiau išspręsti žmonijos žymiausius klausimus?]]
2021 liepos 16 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-28 eilutės iš
* Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?
į:
[[Gvildenu | Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]]
* Šiame puslapyje atrinkti ir apžvelgti pagrindius klausimus.
** Pagrindinius klausimus apžvelgti brėžiniu.
** Mažiau svarbius klausimus perkelti į kitus puslapius.
* Kituose puslapiuose peržiūrėti ir sudėlioti klausimus, šalutinius klausimus perkelti į atitinkamų sąvokų puslapius.
** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
* Išmąstyti dėsnius kuriais klausimai išsiplėtoja.
Pakeistos 30-32 eilutės iš
į:
** [[Vertybiniai klausimai | Kaip klausimai kyla iš vertybių?]]
*** [[Gyventi tiesa | Kaip mano klausimai, žinojimo rūmai ir visas gyvenimas susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
Pakeistos 53-60 eilutės iš
[[Gvildenu | Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]]
* Šiame puslapyje tiksliau sudėlioti klausimus. ir juos apžvelgti brėžiniu.
** Pagrindinius klausimus apžvelgti brėžiniu.
** Mažiau svarbius klausimus perkelti į kitus puslapius.
* Kituose puslapiuose peržiūrėti ir sudėlioti klausimus, šalutinius klausimus perkelti į atitinkamų sąvokų puslapius.
** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano klausimai, žinojimo rūmai ir visas gyvenimas susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
** [[Vertybiniai klausimai | Kaip klausimai kyla iš vertybių?]]
į:
2021 liepos 16 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
** Kaip brendau išgyvenimais ir kitais būdais?
** Kaip brandos sąvoka suprasti išgyvenimus ir išgyvenimo apytaką?
** Kaip man įžvelgti, suprasti, apžvelgti savo klaidas ir iš jų pasimokyti?
į:
** Kaip man pasimokyti iš savęs?
*** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
*** Kaip brendau išgyvenimais ir kitais būdais?
*** Kaip man įžvelgti, suprasti, apžvelgti savo klaidas ir iš jų
pasimokyti?
** Kaip man tapti tuo kokiu derėčiau būti?
*** Kaip brandos sąvoka suprasti išgyvenimus ir išgyvenimo apytaką?
Ištrintos 53-54 eilutės:
* Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
2021 liepos 15 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-37 eilutės:

----------------------------------------

iš ankščiau...
2021 liepos 15 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-24 eilutės:
* Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?
** Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
Ištrintos 33-37 eilutės:

[+Naujai permąstau savo klausimus+]

* Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?
* Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
2021 liepos 15 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
** Ką pamokyti Vadovėliu šviesuoliams?
į:
** [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%C5%A0viesuoliams | Ką pamokyti Vadovėliu šviesuoliams?]]
2021 liepos 15 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-25 eilutės:
** Kaip brendau išgyvenimais ir kitais būdais?
** Kaip brandos sąvoka suprasti išgyvenimus ir išgyvenimo apytaką?
** Kaip man įžvelgti, suprasti, apžvelgti savo klaidas ir iš jų pasimokyti?
Pridėtos 27-29 eilutės:
** Kaip yra pavykę teigiamai įtakoti kitus?
** Ką pamokyti Vadovėliu šviesuoliams?
** Kaip brandos sąvoka suprasti meilės mokslą?
Ištrintos 32-33 eilutės:
2021 liepos 15 d., 16:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
** Kaip man puoselėti visko pradžią, vidurį ir pabaigą kaip lygiaverčius išgyvenimo taškus?
2021 liepos 15 d., 15:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-23 eilutės:

[+Sustatau ir apžvelgiu savo tyrimą+]

* Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?

* Kaip man brandinti save?
* Kaip man skatinti kitų brandą?
* Kaip man bendrauti ir bendradarbiauti su Dievu?
2021 liepos 15 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
'''Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?'''

'''Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito)
klausimais?'''
į:
'''Ką bandau pasiekti savo klausimais?'''
Pridėtos 16-22 eilutės:

[+Naujai permąstau savo klausimus+]* Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?
* Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
2021 birželio 16 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:

[[Šviesuolių veikla | Kokia veikla puoselėti šviesuolių bendrystę?]]
2021 birželio 05 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
[+++调查+++]
į:
[++++%red%调%yellow%查++++]
2021 gegužės 27 d., 15:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-64 eilutės:

[[Priėmimas | Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?]]
2021 gegužės 26 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 178-219 eilutės:


>>bgcolor=#CCCCCC<<
-------------------------

[+Perdėlioti+]

[++Visuma++]

* Suvokti visumą, jos esmę, kas suvoktina.

[++Esminiai klausimai++]

Kaip pristatyti Dievo nebūtinumo ir būtinumo raidą?
* Dievo nebūtinumo
** Kurios sąvokos pačios svarbiausios? (Atsiplėšimas, Požiūris, Žvilgsnis, Klausimas, Atskyrimas, Atsakymas, Vienumas)
** Kaip ir kodėl Dievas atsiskleidžia viskuo?
** Kokiu dėsningumu išsiritulioja asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) ir susijusios sandaros?
** Kaip išsakyti visaregį? Koks jo vaidmuo? Kaip jisai susijęs su žinojimo rūmais? Kaip į susivedimą įsitraukia mano, gvildentojo, požiūris?
** Kaip pirminės sandaros išplaukia iš visaregio?
** Kaip antrinės sandaros išplaukia iš pirminių sandarų?
** Kokios yra trys kalbos? Kaip jos išreiškia sąvokas ir sąvokų kalbą?
** Kaip įvairiai suvokti 6+4?
** Kaip pasiklydusiu vaiku susiveda visi požiūriai?
* Dievo būtinumo
** Kaip Dievas vėlei iškyla?
** Kaip susiję tai, kad Dievas nebūtinai geras? Mūsų požiūriui akivaizdūs netobulumai, neteisybės yra Dievo būtinumo užtaisas.

'''Atsiskleidimas'''

* Kaip atvaizdai išreiškia atsiskleidimą?
* Ką reiškia vienumas kiekviename iš atsiskleidimo lygmenų, kiekvienoje apimtyje?
* Kaip vienumas iškyla iš vienumo visuose lygmenyse? Gali būti visų keturių lygmenų vienumas. Taip pat gali būti visų šešių lygmenų porų vienumas.
* Kaip atsiskleidimas susijęs su neigimu?
* How does God grow more distant and explicit in the progression God, I, You, Other?
* How does God's vantage point shift inwards?
* How do the structures arise as the system unfolds?
* How is structure arising, especially: Everything, Divisions, PrimaryStructures and SecondaryStructures? Are these the basic structures?
* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers? Relativizing the concept of Aloneness as the flow of truth requires three layers of self.
* What is the relationship between Experiencing, NotExperiencing and Understanding as regards Spirit and System?
* What is the distinction between before and after system and inside and outside system? Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this? And how does it relate to the various structures such as the PrimaryStructures? Perhaps this is at the heart of unfolding structure, the relationship between presystemic and systemic points of view.
2021 gegužės 26 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 219-278 eilutės:

[++Sandaros++]

* I am working on correctly describing the mechanics of the Omniscope and the PrimaryStructures. Then the SecondaryStructures, and in particular, the languages will fall out correctly, and they will predict and verify what we find empirically.
* Intuit and relate the structural parts

'''Sandaros'''

* Sandarų rūšis susieti su klausimais.
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
* Kaip išsakyti sandaras, santvarkos apibrėžtas, ir pirm jos reiškiančias?

'''Antrinės sandaros'''

* How are the SecondaryStructures rolled out? And what does that mean regarding their opening us up ever more?
* describe the SecondaryStructures, especially the three Languages, as arising from primary structures
* Understand the role of the secondary structures, especially in terms of increasing scope, by which humans (and God through them) go beyond themselves (and God grows).
* Dievas veikia padalinimais veiksniu +1. Kaip jisai veikia kitomis antrinėmis sandaromis?
* Kaip išsiveda padalinimai, atvaizdai, aplinkybės?
* Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?
* Kaip visko padalinimas derina požiūrius? Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų?
* Kaip atvaizdai 4+2 reiškiasi 3+3, pavyzdžiui, laipsnynu arba septynerybe?

'''Veiksmai'''

* Kaip veiksmas +2 veikia padalinimus? Kaip suvokti lygtis 0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5 ir taip toliau?
* Kaip veiksmas +3 suveda veiksmus +1 ir +2, kad sutaptų? kaip kad Kanto transcendentalinė dedukcijoje?

I want to understand the Operations, and in particular, the operation +3. In exploring this, I am considering:
* their action on Wholeness
* that action's relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
* the relationship between the one who loves and the one who is loved
* the relationship GodVHeart between God and heart
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
* Internalization
* Factoring and Embedding
* negations of the representations of the Nullsome and of the Onesome, and the EightfoldWay
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.


'''Dviprasmybės, 6+4'''

* Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?
* Nesusivedimas: "nebijoti" ir "bijoti Dievo".
* Ar dėstant 'guviai' reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė? Nesusivedimus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).
* Kaip nesusivedimai susiję su klausimais? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | paradoksų sąrašą]]. Nesusivedimais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.
* Suvokti kintamųjų rūšis. Susieti su [[Paradoksai | paradoksais]].
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu? Kaip tai suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
* Kaip suvokti sandarą 6+4 įsakymu, nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais?
* Išsiaiškinti, kaip keturi lygmenys yra reikalingi paradoksui, sulyginti ar atskirti paradoksą grindžiančias apimtis?
* Kaip suvokti 6+4 įsakymus, nesusivedimus, kintamuosius, pertvarkymus?
* Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
* Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?
* Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu?
2021 gegužės 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 262-284 eilutės:
'''Skaidymas'''

* Where does Factoring come into play? And how are the two chains related across their levels?
* Consider how to relate the factors (and their defining equations) to the topologies, divisions, representations
* Consider how to relate the factoring to the heart and the inversion effect.

'''Būtinumas'''

* Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
* Kaip Dievas yra būtinas? Pradedant Kitu, kaip jisai iškyla susivokimu?
* Kaip Dievo būtinumui svarbios sąvokos glūdi jo nebūtinumo raidoje?
* Kokios sąvokos svarbios Dievo būtinumui?
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas. Pasiklydęs vaikas.
* Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau įsisąmonijimą Dievo vidinį nevieningumą.
* Išsakyti ir derinti sandarų išsivystymą (nebūtinumo eigą) ir valios vykdymą (būtinumo eigą).
* Išsūkis Dievui - Dievo nebūtinumas; iššūkis mums - Dievo būtinumas.
* Kaip savanoriškai įsijungiame į Dievą? į jo augimą? ir tuomi vykdome Dievo valią?
* Kaip vykdome Dievo valią?

Kaip vykdome Dievo valią?
* Sandaros: Dievas nebūtinas (Viskas)
* Išsiaiškinimai (Betkas)
* Klausimai (Kažkas)
2021 gegužės 26 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 219-362 eilutės:

[++Sąvokos++]

'''Dievo požiūriu, kas svarbu'''

Consider God's point of view
* and the most important concepts (MeaningfulConcepts): Love, JesusChrist - LoveGod and LoveYourNeighborAsYourself, the Holy Trinity, EternalLife.
* the most important structures: Threesome, Everything, Slack, Anything, two concepts together and separate, looking Forwards and Backwards.
* consider other important concepts: Creator, human, Empathy, Perspective.

'''Dievas'''

* God is an affirmer and NotGod a negater and what kind of connection might there be between them?
* How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality? How does their identification determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
* What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?
* Ar Dievas būtinas ar nebūtinas? Kiekvienam?
* Koks Dievas yra?
* Pirmapradis Dievas yra strimagalvis
* Koks yra Dievo Dievas? Būtinasis Dievas, iškylantis iš Dievo nebūtinumo.
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
* Dievo klausimas Ar Dievas būtinas ar nebūtinas? (Būtinas ir nebūtinas)
* Klausimas tai galimos brandos suglaudimas. Atsakymas, išgyvenimas tai įvykusios brandos suglaudimas.
* Užtat Dievas mumis atsiskleidžia, bręsta, sąmoningėja
* jisai atveria galimybę mums, sąmoningiems, o mums netenkant sąmoningumo, jisai sąmoningėja.
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti? (Meile) Per nieką, kažką, betką, viską. Per nė vieno, kažkurį, betkurį, visus. Tai yra išvertimas asmenų. Tai yra kaip sandaros supranta asmenis. Jūs bendraujate su: sandaromis (Kitu); asmeniu už sandarų (Tu); sandara už asmenų (Manimi); asmenimis (Dievu).

Kaip asmenys išgyvena Dievo požiūrį?
* 4 x 2 amžinojo gyvenimo požiūriai: gėrio kryptys
* 6 (4+2) gyvenimo požiūriai: pasirinkimai (susiveda į valią) laipsnynas?
* 2 Žmogaus požiūriai: didėjantis ir mažėjantis laisvumas (sutapimai)
* 4 Dievo požiūriai: asmenys (troškimai) nieko, kažko, betko, visko.

'''Požiūriai'''

* Kas yra požiūris (Perspective, vaizdas, kas matoma)? Žvilgsnio ir aplinkos siejimas ir atskyrimas. Kas sistemoje ir už sistemos. Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.
* Ką reiškia pažvelgti, turėti, priimti požiūrį? Kas yra žvilgnis (View, matymo veikla)? ribotas ir neribotas žvilgsnis?
* Kokie yra Dievo, mano, Kito, santvarkos, žmogaus požiūriai? Koks yra nepriklausomas poreikis? pirminis (default) poreikis? ir kaip jie iškyla?
* Ką požiūriai reiškia žmogui ir Dievui ir kaip jomis dalyvauja?
* Kaip mūsų požiūriai veikiami?
* Kur sąlygose mano ir kitų požiūriai?
* Kaip požiūriai reiškiasi sandarose? (vienas, du, trys požiūriai)
* Koks ryšys tarp vaizdo (požiūrio) ir atvaizdo?

'''Požiūrių sutapimas - Žvilgsnių algebra'''

Suvokti žvilgsnių algebrą kaip pagrindą visų sandarų atsiskleidimui: Besąlygiškų, sąlygiškų, bendrų ir pavaldžių požiūrių. Kiek įmanoma, remtis kategorijų teorija.
* Kaip vienas požiūrį priima kitą požiūrį? Ar tai susiję su veiksmu +1? Kaip žmogus pažįsta, supranta, priima Dievo požiūrį? Kaip priimti kitą asmenį ar žodį?
* Kaip sudurti vieną požiūrį ir kitą požiūrį?
* Kaip sudurti vieną žvilgsnį į kitą žvilgsnį?
* Kaip požiūris susijęs su nuostata (position)? su sąlygom, aplinkybėm, kontekstu?
* Kaip sutampa požiūriai?
* Kaip esame viena požiūriais?
* Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku? Ar tai vyksta susikalbant (GoodUnderstanding)? Suprantame, kad Dievas žiūri teisinga kryptimi, o Aš klaidinga kryptimi, tad Dievas yra tėvas, o Aš esu vaikas. Kur Dievas manęs ieškotų? Šalia jo įsakymo, ar tai teigiamo, ar tai neigiamo. Jo įsakymas: Mylėk Dievą. Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Dievas mumyse susivokia, kad jis yra vaikas, o Dievas už mūsų yra tėvas, užtat gyvenant įsakymu, gali būti viena. Kaip išgvyenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais? ir būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
* Kaip kiekvieną pasiekti? būtent per jų vertybes, klausimus bei svajones?
* Su kieno požiūriu ir nuostata siejami Dievas ir santvarka?
* Kaip žvilgsniai išsaugoja suvokimą?
* Kaip žvilgsniai išsaugoja tiesą? kurią sandarą išsaugoja?
* Ar žvilgsniai suvokimui priskiria suvokimą? Ar suvokimas žvilgsniui priskiria žvilgsnį?
* Kaip gyvenimas ir amžinas gyvenimas sieja viengubą ir dvigubą požiūrį?
* How is inversion and framing related to duality?
* Kaip žmogaus požiūriais išreikšti viską? Dievo ir žmogaus požiūriais, jų sutapimu? kaip išsakyti tris kalbas, išsiaiškinimų vidinę sandarą?

'''Patyrimas, Išgyvenimas, Vienumas, Tapatumas, Atsakymas'''

* Kaip apibrėžti vienumą? Kaip tai susiję su asmenimis? Kaip esame viena ar neviena? sutampame su Dievu ir kitais? Kaip mums būti viena? Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Koks mano, tarpininko, vaidmuo, kad Dievas ir visi būtumėme viena?
** Esame viena Kitu. Kitas yra vieningumo lygmens asmuo. (Esame dvasia Dievu, sandara Manimi, atvaizdas Tavimi, vieningumas Kitu). Kaip susivienijame Kitu?
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.
** Esame viena Dievo sūnumi jungiančiu tobulumą ir tapatumą, teigiamą ir neigiamą įsakymą.
** Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas. Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
** Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
** Kaip vienybė mus vienija? (Meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)
** Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
** Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
** vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)? How is this human, cyclic, threesome-creating?
* Kas mums trukdo būti viena?
** Kodėl nebendrauja su Dievu.
* Kaip mes galime rinktis? Kaip keičiasi vienumas?
** The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
** Note that the definition of equality keeps changing, keeps getting reinterpreted, as we consider anew what it means for the one who has gone beyond to be with the one who has not. What does this mean for understanding, how does it arise from definition?
** Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
** Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? - Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.

'''Suvokimas, Klausimas, Atskyrimas'''

* Describe SharedUnderstanding as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures. Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization. Look for the role of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
* What is the difference in understanding between statements such as EternalLife is understanding of Life and statements such as Everything is understanding of I?
* What is Separate? kept separate?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?
* Why does the system collapse because understanding is the understanding of all? Because All is separated from experiencing, yet All is experiencing. In All, indistinction and distinction are the same, and thus the system collapses.
* What does it mean that God is understanding of God, Everything is understanding of I, and so forth? What is I combining? In each case, God is being combined with the spirit of the system for a particular level.
* In what sense is Understanding (without scope) related to Love? Is it the very fact that it has no scope?
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding? In what sense does this LoveSelf? What are the roles of Activity and the Operation +2?
* Write up what the levels of understanding have in common structurally (the operation +1 and going beyond oneself) and what distinguishes them.
* PairsOfConcepts Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of the relationship between two concepts such as God and good.
* Mes kažkuria prasme negalime suvokti visko, o Dievas gali, tad kaip mes priimame Dievo suvokimą?

'''Apimtis'''

* Is Scope a substitute for what is scopeless? How does Negation introduce Scope?
* understand scope as a relationships between observer and observational plane, and as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
* Kaip sąlygas išgyvename plačiau?

'''Niekinė veikla, sandara'''

* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them? How does Negation introduce or reintroduce Scope? How is Negation basic to Understanding?
* How can we add a NullStructure to Understanding and then remove a NullActivity?

'''Meilė'''

* Kas yra meilė? Gyvybės palaikymas. Dievo sandaros atvaizdų vieningumas. Kaip tai susiję?
** Kaip susiję gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
** Kaip meilė palaiko amžiną brandą, gyvenimą?
** Kuria prasme meilė yra žvilgsnių sutapimas? Ypač žvilgnio santvarkoje ir žvilgsnio už santvarkos?
** Kaip skiriasi mylėti ir būti mylimam?
** Kaip meilė vienija keturis troškimus? meilę viskam, betkam, kažkam, niekam?
** Ar meilė yra Dievo buvimo ir nebuvimo vieningumas?
* Kaip mylėti? Kaip kiekvieną mylėti?
** 4 lygmenimis (Dievo vienybe) palaikyti 6 tarpus (gyvybės palaikymą). Išryškinti pertvarkymo galimybę 6 tarpuose. Išryškinant brandą 4 lygmenyse.
** Nuoširdžiai bendraujant.
** Žaidimais palengvinti Dievo priėmimą.
* Kaip meile esame viena? Mylėdami ir priimdami meilę. Mylėk Dievą: didžioji vienybė: priimame Dievo požiūrį. Mylėk artimą: mažoji vienybė: siejame požiūrius. Įsakymu - įsakymas teikia laisvę, išreiškia teigiamai ir neigiamai.
** Kokia neribota meilė (mylėti Dievą, priešą) ir ribota meilė (mylėti artimą)?
* Kaip įžiebti meilę?
* Kaip meilė susijusi su suvokimu (žvilgnių atjauta?)? su tiesa? su (žvilgsnių) tapatumu? su atskyrimu? su Dievo įsakymu?

'''Valingumas'''

* What is the role of Willingness?
* How does this unfolding relate to that expressed in terms of Willingness or in terms of the kinds of Understanding and the LostChild metaphor?

[++Santvarkos++]
2021 gegužės 26 d., 10:32 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 412-416 eilutės:
Sąmoningumas, sąmoningėjimas

* What is the role of growth in awareness (structure, representations, unity)?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness - and in the levels of understanding?
Ištrintos 429-456 eilutės:

----------
'''Žmogus'''

* Kas yra žmogus?
* Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?

'''Gyvybė, branda'''

* Kas yra gyvybė? Dievo gerumas. Jautrumas ir atliepumas. Savasties įsakymas.
* Kaip gyvybė siejasi su sandaromis?
* Kaip deri gyvenimas ir amžinas gyvenimas? Gyvybė - savasties įsakymas. Amžinas gyvenimas - Dievo įsakymas (savasties ir įsakymo atskyrimas).
* Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm).
* Kaip gyvybė susijusi su šešeriopu plyšiu, su pertvarkymais?
* Ką reiškia bręsti?
* Kaip gyviau suvokti sandaras? Įsijausdamas į savo santykius su Dievu ir kitais, juos atjausdamas, tikiu gyviau suvokti, išplėsti, patikslinti ir suvesti man pažįstamas sandaras.
* Kaip gyviau atjausti Dievą ir kitus?
* Kaip mes bręstame? ar nebręstame? kalbomis?

'''Asmenų lygtis'''

* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo? Kaip tai atsispindi sandarose? ir būtent Dievo ar mūsų požiūryje?
* Betkas turi šešis atvaizdus, pasirinkimus. O kiek jų turi išmintis? ir kas jie yra? (4 x 2)

* Dievo valia (gyventi Kitu) yra vieningumas
* geros valios (gyventi Tavimi) - jos įvairiausių krypčių - kuriomis ji puoselėja laisvumą, išsaugoja laisvę - Dievas gali gyventi už žmogaus, o žmogus žmogumi - atvaizduojančią
* išmintį (gyventi Manimi) - tai sandara, išreiškianti
* amžiną gyvenimą (gyventi Dievu, amžinai bręstančiu) kuri suvedama su pirmapradžiu Dievu
2021 gegužės 25 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 333-359 eilutės:
'''Asmuo'''

* How is Person grounded in Scope?
* How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
* What is the role of Other in our coinciding with God?
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
* Kaip asmenys (Dievas) susiję su apimtimis (viskuo)?
* Kaip iš Dievo pusės išsivysto Asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas)? Kaip mes iškylame iš Dievo raidos?
* Kaip iš Kito pusės tai reiškiasi Lygtis: Gyvenimas, tai Dievo gerumas, bet amžinas gyvenimas, tai jo suvokimas, kad Dievas ir gerumas yra atskiri?
* Kaip Dievas suprantamas ir Asmuo išjudinamas?
* Kaip atjaučiame asmenis? ir tuo esame viena?
* Kaip asmenys išgyvena Dievo požiūrį?
* Asmuo gyvena skirtingai nuo savo Dievo. Kaip abu sutampa?
* Kaip susivienijame Kitu? Dievas - gyventi Mumis. Dievas Mumis - gyventi Kitu.

'''Apibrėžimas'''

* What is the connection between Level and Definition?
* God is Shared and NotShared, so what does it mean that he is Undefined? What does it mean to be Defined?
* What is the relationship between Defining and Wishing? Especially given that the scopes of Wishing are from Nothing to Everything, whereas the scopes of Defining are from Everything to Nothing? How are the RepresentationsOfTheOnesome not defining scope?

'''Laisvumas'''

* Kas yra laisvumas?
* How does it relate to Factoring, SharedUnderstanding and the Operation +3?
* Koks antistruktūros vaidmuo (penkerybės, šešerybės, septynerybės, aštuonerybės) sandaros sugriuvime, taip kad asmuo ir jo pasaulėžiūra yra tas pats?
Ištrintos 338-341 eilutės:
'''Tiesa'''

* What is the role of Truth with regard to Love and Understanding?
Ištrintos 480-490 eilutės:
'''Visaregis'''

* Kaip klausimai susiję su troškimu viską žinoti?
* Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame?
* Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus?
* Kaip visaregis susijęs su dvejonėmis? (jeigu su klausimais?)
* Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
* Kaip iškyla suvokimo rūmai (visaregis)?
* Kaip visaregis, Dievo suvokimo rūmai išsivysto Jėzaus, netobulo žmogaus, įvairiausių sričių, jų galimybių (matematikos) suvokimo rūmais? Kaip susidaro saviraidos sąlygos?
* Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus? - Visaregis išdėsto įvairiausias prielaidas, kurių galime atsisakyti, iš ko ir kyla paskiri klausimai.
* Kaip pavaizduoti visaregį?
2021 balandžio 07 d., 10:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Suvestinė]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 balandžio 07 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 164 eilutė:
*** [[Rodyklė | Kaip sudėlioti svarbiausias sąvokas?]]
2021 kovo 20 d., 16:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 73 eilutė:
* [[Betkas | Kaip betko šeši atvaizdai išreiškia vienumą?]]
2021 kovo 18 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 178-520 eilutės:

>>bgcolor=#CCCCCC<<
-------------------------

[+Perdėlioti+]

[++Visuma++]

* Suvokti visumą, jos esmę, kas suvoktina.

[++Esminiai klausimai++]

Kaip pristatyti Dievo nebūtinumo ir būtinumo raidą?
* Dievo nebūtinumo
** Kurios sąvokos pačios svarbiausios? (Atsiplėšimas, Požiūris, Žvilgsnis, Klausimas, Atskyrimas, Atsakymas, Vienumas)
** Kaip ir kodėl Dievas atsiskleidžia viskuo?
** Kokiu dėsningumu išsiritulioja asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) ir susijusios sandaros?
** Kaip išsakyti visaregį? Koks jo vaidmuo? Kaip jisai susijęs su žinojimo rūmais? Kaip į susivedimą įsitraukia mano, gvildentojo, požiūris?
** Kaip pirminės sandaros išplaukia iš visaregio?
** Kaip antrinės sandaros išplaukia iš pirminių sandarų?
** Kokios yra trys kalbos? Kaip jos išreiškia sąvokas ir sąvokų kalbą?
** Kaip įvairiai suvokti 6+4?
** Kaip pasiklydusiu vaiku susiveda visi požiūriai?
* Dievo būtinumo
** Kaip Dievas vėlei iškyla?
** Kaip susiję tai, kad Dievas nebūtinai geras? Mūsų požiūriui akivaizdūs netobulumai, neteisybės yra Dievo būtinumo užtaisas.

'''Atsiskleidimas'''

* Kaip atvaizdai išreiškia atsiskleidimą?
* Ką reiškia vienumas kiekviename iš atsiskleidimo lygmenų, kiekvienoje apimtyje?
* Kaip vienumas iškyla iš vienumo visuose lygmenyse? Gali būti visų keturių lygmenų vienumas. Taip pat gali būti visų šešių lygmenų porų vienumas.
* Kaip atsiskleidimas susijęs su neigimu?
* How does God grow more distant and explicit in the progression God, I, You, Other?
* How does God's vantage point shift inwards?
* How do the structures arise as the system unfolds?
* How is structure arising, especially: Everything, Divisions, PrimaryStructures and SecondaryStructures? Are these the basic structures?
* What is the role of adding layers of Self and removing layers of Self so that there are four layers? Relativizing the concept of Aloneness as the flow of truth requires three layers of self.
* What is the relationship between Experiencing, NotExperiencing and Understanding as regards Spirit and System?
* What is the distinction between before and after system and inside and outside system? Does it involve systemic and nonsystemic points of view on this? And how does it relate to the various structures such as the PrimaryStructures? Perhaps this is at the heart of unfolding structure, the relationship between presystemic and systemic points of view.

[++Sąvokos++]

'''Dievo požiūriu, kas svarbu'''

Consider God's point of view
* and the most important concepts (MeaningfulConcepts): Love, JesusChrist - LoveGod and LoveYourNeighborAsYourself, the Holy Trinity, EternalLife.
* the most important structures: Threesome, Everything, Slack, Anything, two concepts together and separate, looking Forwards and Backwards.
* consider other important concepts: Creator, human, Empathy, Perspective.

'''Dievas'''

* God is an affirmer and NotGod a negater and what kind of connection might there be between them?
* How do the Possibility of God and the Necessity of God become interchangeable as God?
* What does it mean that the God of Possibility and of Necessity are the same God in Actuality? How does their identification determine the structure of the Level?
* How is God connected to Relationship so that with the Necessity of God there is a collapse and God as Person and as System are the same God?
* What does it mean that God's level is collapsed, unlike the other levels?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?
* Ar Dievas būtinas ar nebūtinas? Kiekvienam?
* Koks Dievas yra?
* Pirmapradis Dievas yra strimagalvis
* Koks yra Dievo Dievas? Būtinasis Dievas, iškylantis iš Dievo nebūtinumo.
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
* Dievo klausimas Ar Dievas būtinas ar nebūtinas? (Būtinas ir nebūtinas)
* Klausimas tai galimos brandos suglaudimas. Atsakymas, išgyvenimas tai įvykusios brandos suglaudimas.
* Užtat Dievas mumis atsiskleidžia, bręsta, sąmoningėja
* jisai atveria galimybę mums, sąmoningiems, o mums netenkant sąmoningumo, jisai sąmoningėja.
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti? (Meile) Per nieką, kažką, betką, viską. Per nė vieno, kažkurį, betkurį, visus. Tai yra išvertimas asmenų. Tai yra kaip sandaros supranta asmenis. Jūs bendraujate su: sandaromis (Kitu); asmeniu už sandarų (Tu); sandara už asmenų (Manimi); asmenimis (Dievu).

Kaip asmenys išgyvena Dievo požiūrį?
* 4 x 2 amžinojo gyvenimo požiūriai: gėrio kryptys
* 6 (4+2) gyvenimo požiūriai: pasirinkimai (susiveda į valią) laipsnynas?
* 2 Žmogaus požiūriai: didėjantis ir mažėjantis laisvumas (sutapimai)
* 4 Dievo požiūriai: asmenys (troškimai) nieko, kažko, betko, visko.

'''Požiūriai'''

* Kas yra požiūris (Perspective, vaizdas, kas matoma)? Žvilgsnio ir aplinkos siejimas ir atskyrimas. Kas sistemoje ir už sistemos. Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.
* Ką reiškia pažvelgti, turėti, priimti požiūrį? Kas yra žvilgnis (View, matymo veikla)? ribotas ir neribotas žvilgsnis?
* Kokie yra Dievo, mano, Kito, santvarkos, žmogaus požiūriai? Koks yra nepriklausomas poreikis? pirminis (default) poreikis? ir kaip jie iškyla?
* Ką požiūriai reiškia žmogui ir Dievui ir kaip jomis dalyvauja?
* Kaip mūsų požiūriai veikiami?
* Kur sąlygose mano ir kitų požiūriai?
* Kaip požiūriai reiškiasi sandarose? (vienas, du, trys požiūriai)
* Koks ryšys tarp vaizdo (požiūrio) ir atvaizdo?

'''Požiūrių sutapimas - Žvilgsnių algebra'''

Suvokti žvilgsnių algebrą kaip pagrindą visų sandarų atsiskleidimui: Besąlygiškų, sąlygiškų, bendrų ir pavaldžių požiūrių. Kiek įmanoma, remtis kategorijų teorija.
* Kaip vienas požiūrį priima kitą požiūrį? Ar tai susiję su veiksmu +1? Kaip žmogus pažįsta, supranta, priima Dievo požiūrį? Kaip priimti kitą asmenį ar žodį?
* Kaip sudurti vieną požiūrį ir kitą požiūrį?
* Kaip sudurti vieną žvilgsnį į kitą žvilgsnį?
* Kaip požiūris susijęs su nuostata (position)? su sąlygom, aplinkybėm, kontekstu?
* Kaip sutampa požiūriai?
* Kaip esame viena požiūriais?
* Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku? Ar tai vyksta susikalbant (GoodUnderstanding)? Suprantame, kad Dievas žiūri teisinga kryptimi, o Aš klaidinga kryptimi, tad Dievas yra tėvas, o Aš esu vaikas. Kur Dievas manęs ieškotų? Šalia jo įsakymo, ar tai teigiamo, ar tai neigiamo. Jo įsakymas: Mylėk Dievą. Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Dievas mumyse susivokia, kad jis yra vaikas, o Dievas už mūsų yra tėvas, užtat gyvenant įsakymu, gali būti viena. Kaip išgvyenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais? ir būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
* Kaip kiekvieną pasiekti? būtent per jų vertybes, klausimus bei svajones?
* Su kieno požiūriu ir nuostata siejami Dievas ir santvarka?
* Kaip žvilgsniai išsaugoja suvokimą?
* Kaip žvilgsniai išsaugoja tiesą? kurią sandarą išsaugoja?
* Ar žvilgsniai suvokimui priskiria suvokimą? Ar suvokimas žvilgsniui priskiria žvilgsnį?
* Kaip gyvenimas ir amžinas gyvenimas sieja viengubą ir dvigubą požiūrį?
* How is inversion and framing related to duality?
* Kaip žmogaus požiūriais išreikšti viską? Dievo ir žmogaus požiūriais, jų sutapimu? kaip išsakyti tris kalbas, išsiaiškinimų vidinę sandarą?

'''Patyrimas, Išgyvenimas, Vienumas, Tapatumas, Atsakymas'''

* Kaip apibrėžti vienumą? Kaip tai susiję su asmenimis? Kaip esame viena ar neviena? sutampame su Dievu ir kitais? Kaip mums būti viena? Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Koks mano, tarpininko, vaidmuo, kad Dievas ir visi būtumėme viena?
** Esame viena Kitu. Kitas yra vieningumo lygmens asmuo. (Esame dvasia Dievu, sandara Manimi, atvaizdas Tavimi, vieningumas Kitu). Kaip susivienijame Kitu?
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.
** Esame viena Dievo sūnumi jungiančiu tobulumą ir tapatumą, teigiamą ir neigiamą įsakymą.
** Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas. Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
** Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
** Kaip vienybė mus vienija? (Meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)
** Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
** Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
** vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)? How is this human, cyclic, threesome-creating?
* Kas mums trukdo būti viena?
** Kodėl nebendrauja su Dievu.
* Kaip mes galime rinktis? Kaip keičiasi vienumas?
** The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
** Note that the definition of equality keeps changing, keeps getting reinterpreted, as we consider anew what it means for the one who has gone beyond to be with the one who has not. What does this mean for understanding, how does it arise from definition?
** Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
** Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? - Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.

'''Suvokimas, Klausimas, Atskyrimas'''

* Describe SharedUnderstanding as giving rise to a SeventhPerspective, perhaps Anything = Concept, and how that generates the Factors and the SecondaryStructures. Consider SharedUnderstanding as a relationship between actor and surroundings as given by Internalization. Look for the role of Factoring, ZeroStructure, and Concepts as together, separate and both.
* What is the difference in understanding between statements such as EternalLife is understanding of Life and statements such as Everything is understanding of I?
* What is Separate? kept separate?
* How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?
* Why does the system collapse because understanding is the understanding of all? Because All is separated from experiencing, yet All is experiencing. In All, indistinction and distinction are the same, and thus the system collapses.
* What does it mean that God is understanding of God, Everything is understanding of I, and so forth? What is I combining? In each case, God is being combined with the spirit of the system for a particular level.
* In what sense is Understanding (without scope) related to Love? Is it the very fact that it has no scope?
* How are the Foursome, Fivesome, Sixsome generated in Self-understanding? In what sense does this LoveSelf? What are the roles of Activity and the Operation +2?
* Write up what the levels of understanding have in common structurally (the operation +1 and going beyond oneself) and what distinguishes them.
* PairsOfConcepts Consider how the different levels of understanding relate to the intensity of the relationship between two concepts such as God and good.
* Mes kažkuria prasme negalime suvokti visko, o Dievas gali, tad kaip mes priimame Dievo suvokimą?

'''Apimtis'''

* Is Scope a substitute for what is scopeless? How does Negation introduce Scope?
* understand scope as a relationships between observer and observational plane, and as making sense of a series of concepts such as perspective, suppostion, view, concept
* What needs to be added to Definitions of Scopes for BeingOneWith?
* Kaip sąlygas išgyvename plačiau?

'''Asmuo'''

* How is Person grounded in Scope?
* How can we understand I, You, Other in terms of the structures by which they unfold?
* What is the role of Other in our coinciding with God?
* Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
* Kaip asmenys (Dievas) susiję su apimtimis (viskuo)?
* Kaip iš Dievo pusės išsivysto Asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas)? Kaip mes iškylame iš Dievo raidos?
* Kaip iš Kito pusės tai reiškiasi Lygtis: Gyvenimas, tai Dievo gerumas, bet amžinas gyvenimas, tai jo suvokimas, kad Dievas ir gerumas yra atskiri?
* Kaip Dievas suprantamas ir Asmuo išjudinamas?
* Kaip atjaučiame asmenis? ir tuo esame viena?
* Kaip asmenys išgyvena Dievo požiūrį?
* Asmuo gyvena skirtingai nuo savo Dievo. Kaip abu sutampa?
* Kaip susivienijame Kitu? Dievas - gyventi Mumis. Dievas Mumis - gyventi Kitu.

'''Apibrėžimas'''

* What is the connection between Level and Definition?
* God is Shared and NotShared, so what does it mean that he is Undefined? What does it mean to be Defined?
* What is the relationship between Defining and Wishing? Especially given that the scopes of Wishing are from Nothing to Everything, whereas the scopes of Defining are from Everything to Nothing? How are the RepresentationsOfTheOnesome not defining scope?

'''Laisvumas'''

* Kas yra laisvumas?
* How does it relate to Factoring, SharedUnderstanding and the Operation +3?
* Koks antistruktūros vaidmuo (penkerybės, šešerybės, septynerybės, aštuonerybės) sandaros sugriuvime, taip kad asmuo ir jo pasaulėžiūra yra tas pats?

'''Niekinė veikla, sandara'''

* What is NullStructure and NullActivity and what does it mean to negate them? How does Negation introduce or reintroduce Scope? How is Negation basic to Understanding?
* How can we add a NullStructure to Understanding and then remove a NullActivity?

'''Tiesa'''

* What is the role of Truth with regard to Love and Understanding?

'''Meilė'''

* Kas yra meilė? Gyvybės palaikymas. Dievo sandaros atvaizdų vieningumas. Kaip tai susiję?
** Kaip susiję gyvybės palaikymas ir Dievo vienybė?
** Kaip meilė palaiko amžiną brandą, gyvenimą?
** Kuria prasme meilė yra žvilgsnių sutapimas? Ypač žvilgnio santvarkoje ir žvilgsnio už santvarkos?
** Kaip skiriasi mylėti ir būti mylimam?
** Kaip meilė vienija keturis troškimus? meilę viskam, betkam, kažkam, niekam?
** Ar meilė yra Dievo buvimo ir nebuvimo vieningumas?
* Kaip mylėti? Kaip kiekvieną mylėti?
** 4 lygmenimis (Dievo vienybe) palaikyti 6 tarpus (gyvybės palaikymą). Išryškinti pertvarkymo galimybę 6 tarpuose. Išryškinant brandą 4 lygmenyse.
** Nuoširdžiai bendraujant.
** Žaidimais palengvinti Dievo priėmimą.
* Kaip meile esame viena? Mylėdami ir priimdami meilę. Mylėk Dievą: didžioji vienybė: priimame Dievo požiūrį. Mylėk artimą: mažoji vienybė: siejame požiūrius. Įsakymu - įsakymas teikia laisvę, išreiškia teigiamai ir neigiamai.
** Kokia neribota meilė (mylėti Dievą, priešą) ir ribota meilė (mylėti artimą)?
* Kaip įžiebti meilę?
* Kaip meilė susijusi su suvokimu (žvilgnių atjauta?)? su tiesa? su (žvilgsnių) tapatumu? su atskyrimu? su Dievo įsakymu?

'''Valingumas'''

* What is the role of Willingness?
* How does this unfolding relate to that expressed in terms of Willingness or in terms of the kinds of Understanding and the LostChild metaphor?

[++Santvarkos++]


[++Sandaros++]

* I am working on correctly describing the mechanics of the Omniscope and the PrimaryStructures. Then the SecondaryStructures, and in particular, the languages will fall out correctly, and they will predict and verify what we find empirically.
* Intuit and relate the structural parts

'''Sandaros'''

* Sandarų rūšis susieti su klausimais.
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
* Kaip išsakyti sandaras, santvarkos apibrėžtas, ir pirm jos reiškiančias?

'''Antrinės sandaros'''

* How are the SecondaryStructures rolled out? And what does that mean regarding their opening us up ever more?
* describe the SecondaryStructures, especially the three Languages, as arising from primary structures
* Understand the role of the secondary structures, especially in terms of increasing scope, by which humans (and God through them) go beyond themselves (and God grows).
* Dievas veikia padalinimais veiksniu +1. Kaip jisai veikia kitomis antrinėmis sandaromis?
* Kaip išsiveda padalinimai, atvaizdai, aplinkybės?
* Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?
* Kaip visko padalinimas derina požiūrius? Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų?
* Kaip atvaizdai 4+2 reiškiasi 3+3, pavyzdžiui, laipsnynu arba septynerybe?

'''Veiksmai'''

* Kaip veiksmas +2 veikia padalinimus? Kaip suvokti lygtis 0+2=2, 1+2=3, 2+2=4, 3+2=5 ir taip toliau?
* Kaip veiksmas +3 suveda veiksmus +1 ir +2, kad sutaptų? kaip kad Kanto transcendentalinė dedukcijoje?

I want to understand the Operations, and in particular, the operation +3. In exploring this, I am considering:
* their action on Wholeness
* that action's relationship to that which understands, that which is understanding, and that which is by them both understood.
* the relationship between the one who loves and the one who is loved
* the relationship GodVHeart between God and heart
* the role of Love and Understanding, and as part of that, the Independence of the one we love
* the LevelsOfUnderstanding and the LevelsOfConsciousness
* the ConstructiveHypotheses and the Representations, perhaps they are one and the same
* the nature of Self-understanding and SharedUnderstanding
* the role of Spirit, Structure, Representations, Unity
* Internalization
* Factoring and Embedding
* negations of the representations of the Nullsome and of the Onesome, and the EightfoldWay
* Relate Operations and Activity and Structure for the Factors.

'''Skaidymas'''

* Where does Factoring come into play? And how are the two chains related across their levels?
* Consider how to relate the factors (and their defining equations) to the topologies, divisions, representations
* Consider how to relate the factoring to the heart and the inversion effect.

Sąmoningumas, sąmoningėjimas

* What is the role of growth in awareness (structure, representations, unity)?
* What is the role of spirit - structure - representation - unity in the growth of consciousness - and in the levels of understanding?

'''Būtinumas'''

* Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
* Kaip Dievas yra būtinas? Pradedant Kitu, kaip jisai iškyla susivokimu?
* Kaip Dievo būtinumui svarbios sąvokos glūdi jo nebūtinumo raidoje?
* Kokios sąvokos svarbios Dievo būtinumui?
* Paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas. Pasiklydęs vaikas.
* Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau įsisąmonijimą Dievo vidinį nevieningumą.
* Išsakyti ir derinti sandarų išsivystymą (nebūtinumo eigą) ir valios vykdymą (būtinumo eigą).
* Išsūkis Dievui - Dievo nebūtinumas; iššūkis mums - Dievo būtinumas.
* Kaip savanoriškai įsijungiame į Dievą? į jo augimą? ir tuomi vykdome Dievo valią?
* Kaip vykdome Dievo valią?

Kaip vykdome Dievo valią?
* Sandaros: Dievas nebūtinas (Viskas)
* Išsiaiškinimai (Betkas)
* Klausimai (Kažkas)

----------
'''Žmogus'''

* Kas yra žmogus?
* Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?

'''Gyvybė, branda'''

* Kas yra gyvybė? Dievo gerumas. Jautrumas ir atliepumas. Savasties įsakymas.
* Kaip gyvybė siejasi su sandaromis?
* Kaip deri gyvenimas ir amžinas gyvenimas? Gyvybė - savasties įsakymas. Amžinas gyvenimas - Dievo įsakymas (savasties ir įsakymo atskyrimas).
* Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm).
* Kaip gyvybė susijusi su šešeriopu plyšiu, su pertvarkymais?
* Ką reiškia bręsti?
* Kaip gyviau suvokti sandaras? Įsijausdamas į savo santykius su Dievu ir kitais, juos atjausdamas, tikiu gyviau suvokti, išplėsti, patikslinti ir suvesti man pažįstamas sandaras.
* Kaip gyviau atjausti Dievą ir kitus?
* Kaip mes bręstame? ar nebręstame? kalbomis?

'''Asmenų lygtis'''

* Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo? Kaip tai atsispindi sandarose? ir būtent Dievo ar mūsų požiūryje?
* Betkas turi šešis atvaizdus, pasirinkimus. O kiek jų turi išmintis? ir kas jie yra? (4 x 2)

* Dievo valia (gyventi Kitu) yra vieningumas
* geros valios (gyventi Tavimi) - jos įvairiausių krypčių - kuriomis ji puoselėja laisvumą, išsaugoja laisvę - Dievas gali gyventi už žmogaus, o žmogus žmogumi - atvaizduojančią
* išmintį (gyventi Manimi) - tai sandara, išreiškianti
* amžiną gyvenimą (gyventi Dievu, amžinai bręstančiu) kuri suvedama su pirmapradžiu Dievu

'''Dviprasmybės, 6+4'''

* Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?
* Nesusivedimas: "nebijoti" ir "bijoti Dievo".
* Ar dėstant 'guviai' reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė? Nesusivedimus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).
* Kaip nesusivedimai susiję su klausimais? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paradoxes | paradoksų sąrašą]]. Nesusivedimais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?
* Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.
* Suvokti kintamųjų rūšis. Susieti su [[Paradoksai | paradoksais]].
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu? Kaip tai suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
* Kaip suvokti sandarą 6+4 įsakymu, nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais?
* Išsiaiškinti, kaip keturi lygmenys yra reikalingi paradoksui, sulyginti ar atskirti paradoksą grindžiančias apimtis?
* Kaip suvokti 6+4 įsakymus, nesusivedimus, kintamuosius, pertvarkymus?
* Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
* Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?
* Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu?

'''Visaregis'''

* Kaip klausimai susiję su troškimu viską žinoti?
* Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame?
* Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus?
* Kaip visaregis susijęs su dvejonėmis? (jeigu su klausimais?)
* Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
* Kaip iškyla suvokimo rūmai (visaregis)?
* Kaip visaregis, Dievo suvokimo rūmai išsivysto Jėzaus, netobulo žmogaus, įvairiausių sričių, jų galimybių (matematikos) suvokimo rūmais? Kaip susidaro saviraidos sąlygos?
* Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus? - Visaregis išdėsto įvairiausias prielaidas, kurių galime atsisakyti, iš ko ir kyla paskiri klausimai.
* Kaip pavaizduoti visaregį?
2021 kovo 18 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[Perdėlioti]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 kovo 13 d., 16:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 84-85 eilutės iš
[[Stūmoklis | Kaip susiję visko žinojimas ir jo gražus taikymas?]]
* [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už
savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
į:
[[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
* [[Ir keturi | Kaip atsidavimas sieja Dievą, gerumą ir žmogų
?]]
2021 kovo 12 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 164-292 eilutės:


--------------------------------


* Kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos?


* [[Laisvė | Kaip susiję Dievo laisvė, žmogaus laisvė ir laisvumas?]]


** [[Santykiai | Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]

** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]

* [[Pokalbiai | Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?]]

* [[Ryšys su Dievu | Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?]] Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?
** [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]

** [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
** [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]

** [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]


* [[DievoŠokioIšdavos | Kaip Dievo šokis grindžia žmogų, jo elgesį ir dorovę?]]
* [[Elgesys | Kaip elgiamės?]]
** [[Patirtis | Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?]]
** [[Rūpesčių pavyzdžiai | Koks rūpesčių vaidmuo gyvenime?]]

* [[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
** [[Dorovės ištakos | Kokios sąlygos grindžia dorovę?]]
** [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?]]
** [[Aklavietės | Kas trukdo mums gyventi trejybės ratu?]]

*** [[Lietuvių kalba | Kaip man geriau išmokti lietuvių kalbą?]]
** [[Dorovė | Kas yra raktai į dorovę?]]
** [[Pragyvenimas | Koks yra doras darbas?]]
** [[Dorovės ratas | Kuria prasme pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
* [[Sandarų tyrimas | Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?]]

** [[SandarųRaida | Kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros?]]
** [[Žemėlapynas | Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?]]
** [[Visaregis | Ar visaregis įžvelgtinas išgyvenimo apytakoje?]]*** [[Rūpesčiai | Kaip sandaros išreiškia įvairiausius rūpesčius?]]
*** [[Vienybė | Kaip nusakyti vienybę?]]
*** [[Dvejybė | Kaip nusakyti dvejybę?]]
*** [[Trejybė | Kaip nusakyti trejybę?]]

*** [[Palyginimai | Kaip aplinkybes išsako palyginimai?]]

** [[Išgyvenimų nagrinėjimas | Kokiais kampais aprašyti savo išgyvenimus?]]
** [[Išgyvenimų rūšys | Iš kur kyla išgyvenimo prasmė?]]
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?]]
** [[Lūkesčiai | Kaip širdis išgyvenama lūkesčiais?]]
*** [[GeraValia | Kaip rodoma gera valia?]]
*** [[Juokas | Kas yra juokinga ir kodėl?]]
*** [[Veiksmai | Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?]]
*** [[Ir Vienas | Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?]]
*** [[Ir Du | Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?]]
*** [[Ir Trys | Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?]]

*** [[Pokalbis | Kokia pokalbio svarba?]]
*** [[Pašnekovas | Su kuo kalbamės kalboje ir kodėl?]]
*** [[Pagrindimas | Kaip parūpi?]]
**** [[Tėve mūsų | Kaip malda "Tėve mūsų" grindžia pagrindimo kalbą?]]
*** [[Įvardijimas | Kaip sąvokos ir žodžiai įgauna reikšmę?]]
**** [[Švento Petro Raktai Į Dangų | Kaip švento Petro raktai į dangų grindžia įvardijimo kalbą?]]


*** [[Pasakojimas | Kaip įvyksta?]]
**** [[Palaiminimai | Kaip Palaiminimai grindžia pasakojimo kalbą?]]


* [[Išsiaiškinimai | Kaip klausimai atsakomi?]]
* [[Žaidimas | Kokia žaidimo svarba žinojimo rūmams ir žmonijos kilmei?]]
* [[Tiesa | Kas yra tiesa?]]
* [[ŽinojimoRūmųGausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
* [[Vaikų kalba | Ką kūdikių, vaikų ir paauglių kalba gali pasakyti apie kalbos pagrindus?]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathDiscovery | Tiksliai nusakyti matematikos žinojimo rūmus.]]
* [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathNotebook | Kaip apžvelgti visą matematiką ir įžvelgti jos esmę?]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
* [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Exposition/Introduction | Kaip išmintį išsakyti matematika?]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathConnections | Išmąstyti kaip matematika išreiškia įvairiausias sandaras.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Foursome | Nustatyti ką matematikoje reiškia ketverybė.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Divisions | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimai.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BottPeriodicity | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimų ratas.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/SixCritera | Nustatyti ką matematikoje reiškia šeši atvaizdai.]]*** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
*** Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
*** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]

*** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai?]]
*** [[Gamtos raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
** [[Dirbtinas intelektas | Kokia dirbtino intelekto reikšmė visatoje?]]
*** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtino intelekto pasaulėžiūrą?]]

** Kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą?
** [[Sąmoningėjimas | Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis? Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?

*** Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
** [[Nesusivedimai | Kaip nesusivedimai žadina sąmoningumą?]]
* [[Susikalbėjimas | Kaip susikalbėjimas sustato teisingus santykius?]]
* [[Raida | Kokia šviesuolio brandos raida?]]
** [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
** [[Užmojai | Kaip užmojai susiję su vertybėmis ir klausimais?]]

** Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
** [[Maldos nuotykiai | Ko galima pasimokyti iš maldos atvejų?]]

** [[Tapatumai | Kaip laisvumo atvaizdai išsako tapatumą?]]

** [[Bendrystė | Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?]]
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
** [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?]]

** [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
** [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
** [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliams sueiti Dievo pagrindu?]]
* [[Meno tikslas | Kokie yra meno tikslai?]]
** [[Meno taisyklės | Kokios yra meno taisyklės?]]
2021 kovo 12 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 52-55 eilutės:

Attach:gvildenu-klausimai.png

-------------------
2021 kovo 12 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 146 eilutė iš:
* [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]
į:
** [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]
Pridėta 151 eilutė:
** [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
Pakeista 161 eilutė iš:
* [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
į:
2021 kovo 12 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 141-142 eilutės iš
į:
* Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]
Pakeistos 253-254 eilutės iš
'''Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
į:
Ištrinta 259 eilutė:
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Kas yra gyvybė?]]
Ištrinta 271 eilutė:
** [[Branda | Kas yra branda? Kaip bręstame?]]
2021 kovo 12 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 60-62 eilutės iš
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
** [[Gerumas | Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
į:
[[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
* [[Gerumas | Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
Pakeistos 65-72 eilutės iš
* [[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
** [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
** [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
** [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
į:
[[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
* [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
* [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
* [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
[[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
* [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
Pakeistos 75-85 eilutės iš
* [[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
** [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
** [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
** [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
** [[Požiūrio lygtis | Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
* [[Stūmoklis | Kaip susiję visko žinojimas ir jo gražus taikymas?]]
** [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
* [[Apimtys | Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
** [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]]
** [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
į:
[[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
* [[Požiūrio lygtis | Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
[[Stūmoklis | Kaip susiję visko žinojimas ir jo gražus taikymas?]]
* [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
[[Apimtys | Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]]
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
Pakeistos 88-89 eilutės iš
* [[Dievo kryptys | Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
į:
[[Dievo kryptys | Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
Pakeistos 92-100 eilutės iš
* [[Žmogus | Kas yra žmogus?]]
** [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
** [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
** [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
* [[Dievo valia | Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
** [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
** [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
į:
[[Žmogus | Kas yra žmogus?]]
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
* [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
* [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
[[Dievo valia | Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
[[Požiūriai | Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
* [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
Pakeistos 103-110 eilutės iš
* [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
** [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
** [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
** [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
** [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
** [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
** [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
** [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
į:
[[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
* [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
* [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
* [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
* [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
* [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
2021 kovo 12 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 144-146 eilutės iš
* [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
* [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą]]
į:
[[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
* [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą?]]
Pakeistos 147-149 eilutės iš
* [[SuvokimoLygmenys | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
* [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
* [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?
]]
į:
** [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
** [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
* [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
** [[Atsakymai | Kokių būna atsakymų
?]]
Pakeistos 153-160 eilutės iš
* [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
* [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
* [[Geros valios pratimai | Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
* [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
* [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
* [[Sąvokų raida | Kokia sąvokų raida?]]
* [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
* [[Atsakymai | Kokių būna atsakymų
?]]
į:
** [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
*** [[SuvokimoLygmenys | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
*** [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
*** [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
*** [[Sąvokų raida | Kokia sąvokų raida?]]
*** [[Geros valios pratimai | Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
2021 kovo 12 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 117-121 eilutės:
* [[Sandara | Kas yra sandara?]]
* [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
* [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
* [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
Pridėtos 119-121 eilutės:
** [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
** [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
Pakeistos 123-125 eilutės iš
į:
** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
** [[Sandara | Kas yra sandara?]]
Pridėta 127 eilutė:
* [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
Pakeistos 129-130 eilutės iš
* [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
į:
Ištrintos 130-133 eilutės:
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
* [[Gyvybė | Kas yra gyvybė?]]
* [[Gyvybės dėsniai | Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
Pakeistos 132-133 eilutės iš
* [[Branda | Kaip bręstame išgyvenimais?]]
* [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
į:
** [[Branda | Kaip bręstame išgyvenimais?]]
** [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
** [[Gyvybė | Kas yra gyvybė?]]
** [[Gyvybės dėsniai | Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Taikdarystė | Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]

'''Išėjimas už savęs iš savęs'''
Ištrintos 144-149 eilutės:
* [[Taikdarystė | Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
* [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
* [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]

'''Išėjimas už savęs iš savęs'''
Pridėta 146 eilutė:
2021 kovo 12 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 77 eilutė:
** [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
Pridėtos 93-95 eilutės:
** [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
** [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
** [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
Pakeistos 97-101 eilutės iš
* [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
* [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?
]]
į:
** [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
Pakeistos 99-100 eilutės iš
* [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
į:
** [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
Pakeistos 104-110 eilutės iš
* [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
* [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
* [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
* [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro
ir kuomi jos skiriasi?]]
* [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
į:
** [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
** [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
** [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
** [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
** [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
** [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
** [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę
?]]
2021 kovo 12 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
į:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Betkas]]
2021 kovo 12 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-48 eilutės iš

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas
]], [[Pratimai]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
į:
* [[Pratimai | Kokie pratimai padeda suprasti sąvokų kalbą?]]

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai:
[[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
2021 kovo 12 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-62 eilutės iš
* [[Gerumas | Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
į:
** [[Gerumas | Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
Ištrintos 64-66 eilutės:
* [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
* [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
* [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
Pakeistos 66-69 eilutės iš
* [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
* [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
į:
** [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
** [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
** [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes
?]]
Ištrinta 74 eilutė:
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
Pakeistos 76-77 eilutės iš
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
* [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
į:
** [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
** [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
** [[Požiūrio lygtis | Kas sudaro požiūrio lygtį
?]]
Pakeistos 80-82 eilutės iš
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios keverybės?]]
* [[Požiūrio lygtis | Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės
?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
į:
** [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
Pridėtos 82-83 eilutės:
** [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?]]
** [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
2021 kovo 12 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
*** [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
į:
Pakeistos 157-159 eilutės iš
į:
* [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
* [[Atsakymai | Kokių būna atsakymų?]]
* [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
Pakeistos 194-195 eilutės iš
** [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
į:
Ištrinta 231 eilutė:
**** [[Atsakymai | Kokių būna atsakymų?]]
2021 kovo 12 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
į:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
Pakeistos 133-136 eilutės iš

--------------------------------
į:
* [[Gyvybės dėsniai | Koks gyvybės dėsnių vaidmuo meilės moksle?]]
* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
* [[Amžinas gyvenimas | Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
* [[Branda | Kaip bręstame išgyvenimais?]]
* [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
* [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
* [[Taikdarystė | Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?]]
* [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
* [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]

'''Išėjimas už savęs iš savęs'''

* [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą]]
Pakeistos 147-162 eilutės iš
į:
* [[SuvokimoLygmenys | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
* [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
* [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
* [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
* [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
* [[Geros valios pratimai | Kaip kalbos išreiškia geros valios pratimus?]]
* [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
* [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
* [[Sąvokų raida | Kokia sąvokų raida?]]--------------------------------
Ištrinta 192 eilutė:
** [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
Pakeista 194 eilutė iš:
** [[Branda | Kaip bręstame išgyvenimais?]]
į:
Ištrinta 197 eilutė:
** [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
Pakeistos 205-207 eilutės iš
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
į:
Pakeista 213 eilutė iš:
* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
į:
Ištrinta 219 eilutė:
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
Pakeista 224 eilutė iš:
** [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
į:
Pakeistos 231-234 eilutės iš
**** [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]

**** [[SuvokimoLygmenys | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
į:
Pakeistos 233-234 eilutės iš
**** [[Sąvokų raida | Kokia sąvokų raida?]]
**** [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
į:
Ištrinta 254 eilutė:
** [[Amžinas gyvenimas | Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
Pakeista 259 eilutė iš:
* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
į:
Pakeista 276 eilutė iš:
* [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
į:
Pakeistos 281-282 eilutės iš
* [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
** [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą]]
į:
Pakeista 285 eilutė iš:
** [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
į:
2021 kovo 12 d., 11:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 91 eilutė:
* [[Žmogus | Kas yra žmogus?]]
Pridėtos 127-134 eilutės:
* [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]
* [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]

[[Meilės mokslas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
* [[Gyvybė | Kas yra gyvybė?]]
Pakeistos 220-221 eilutės iš
** [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]
į:
Pakeista 238 eilutė iš:
* [[Meilės mokslas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
į:
Pakeista 250 eilutė iš:
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
į:
Ištrinta 253 eilutė:
** [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
2021 kovo 12 d., 11:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
** [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
į:
Pakeistos 105-118 eilutės iš
'''Išėjimas už savęs iš savęs'''


*
[[Amžino gyvenimo pjūvis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]

* Kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos?


* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios keverybės?]]
* [[Laisvė | Kaip susiję Dievo laisvė, žmogaus laisvė ir laisvumas?]]

Išėjimas už savęs į save
į:
* [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
*
[[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys
?]]
Pakeistos 109-124 eilutės iš
Neišėjimas už savęs į save


** [[Santykiai | Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]

** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]

Neišėjimas už savęs iš savęs

Išėjimas už savęs iš savęs

** [[Dvasia | Kokia yra dvasios veikla?]]

* [[Pokalbiai | Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis
?]]
į:
* [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
Pakeistos 112-121 eilutės iš
* [[Ryšys su Dievu | Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?]] Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?
** [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]
** [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]

** [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
** [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
* [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]
** [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
** [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.
]]
į:
* [[Dvasia | Kokia yra dvasios veikla?]]
* [[Būtinas | Ką Dievui reiškia būtinumas
?]]
* [[Suvokimas | Kokia suvokimo svarba?]]
Pridėtos 117-150 eilutės:
* [[Sandara | Kas yra sandara?]]
* [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
* [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
* [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
* [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
* [[Padalinimų ratas | Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
* [[Atjautos | Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]

[[Žinojimo rūmai | Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
--------------------------------

* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]

* Kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos?


* [[Laisvė | Kaip susiję Dievo laisvė, žmogaus laisvė ir laisvumas?]]


** [[Santykiai | Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]

** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]

* [[Pokalbiai | Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?]]

* [[Ryšys su Dievu | Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?]] Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?
** [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]

** [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
** [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]

** [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]
Pakeista 169 eilutė iš:
** [[Sandara | Kas yra sandara?]]
į:
Pakeistos 175-176 eilutės iš
** [[Atjautos | Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
į:
Pakeistos 181-183 eilutės iš
*** [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]

** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
į:
Ištrinta 190 eilutė:
** [[Padalinimų ratas | Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
Pakeista 203 eilutė iš:
**** [[Suvokimas | Kokia suvokimo svarba?]]
į:
Ištrinta 212 eilutė:
[[Žinojimo rūmai | Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
Pakeista 244 eilutė iš:
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
į:
2021 kovo 12 d., 10:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
*** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?`
į:
Pakeistos 83-85 eilutės iš
į:
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
* [[Apimtys | Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
Pakeistos 93-100 eilutės iš
į:
* [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
* [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
* [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
* [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
Pakeistos 103-106 eilutės iš
į:
* [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
* [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
* [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
Pakeistos 114-115 eilutės iš
* [[Apimtys | Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
į:
Pakeista 119 eilutė iš:
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
į:
Pakeistos 121-122 eilutės iš
** [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?]]
į:
Pakeistos 128-129 eilutės iš
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
į:
Pakeista 134 eilutė iš:
* [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
į:
Pakeistos 136-137 eilutės iš
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
į:
Pakeista 153 eilutė iš:
** [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
į:
Pakeistos 171-172 eilutės iš
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
*** [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės?]]
į:
Pakeista 206 eilutė iš:
**** [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
į:
2021 kovo 12 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-35 eilutės iš
*** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
*** [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
į:
*** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?`
Pakeistos 73-74 eilutės iš
į:
* [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
Pakeistos 78-79 eilutės iš
į:
* [[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
Pakeistos 82-84 eilutės iš
į:
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios keverybės?]]
* [[Požiūrio lygtis | Kas sudaro požiūrio lygtį?]]
Pakeistos 87-90 eilutės iš
į:
* [[Dievo kryptys | Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]

'''Neišėjimas už savęs iš savęs'''
Ištrintos 92-94 eilutės:
'''Neišėjimas už savęs iš savęs'''
Ištrintos 98-100 eilutės:
* [[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]

* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
Ištrinta 103 eilutė:
* [[Dievo kryptys | Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
Ištrinta 124 eilutė:
** [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios keverybės?]]
2021 kovo 12 d., 10:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-63 eilutės iš
* [[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
į:

'''Už vaizduotės'''

*
[[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
Pakeistos 65-66 eilutės iš
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
į:
'''Vaizduotė'''

* [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
* [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską
?]]
* [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
* [[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
* [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
* [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]

'''Vaizduotėje'''

* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]

* [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs
?]]
Pridėtos 81-84 eilutės:

'''Neišėjimas už savęs į save'''
Pridėtos 86-100 eilutės:

'''Neišėjimas už savęs iš savęs'''


'''Išėjimas už savęs į save'''


'''Išėjimas už savęs iš savęs'''


* [[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]

* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
Pakeista 102 eilutė iš:
* [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
į:
Pakeistos 115-116 eilutės iš
* [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
** [[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
į:
Pakeista 118 eilutė iš:
** [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
į:
Pakeista 125 eilutė iš:
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
į:
Pakeista 136 eilutė iš:
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
į:
Pakeistos 176-177 eilutės iš
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
*** [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
į:
Pakeista 254 eilutė iš:
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
į:
2021 kovo 12 d., 09:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[20210312Gvildenu]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 kovo 06 d., 21:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 223 eilutė:
** [[Bendrystė | Kuria prasme bendrystė yra teigiama ar neigiama?]]
2021 kovo 06 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 67 eilutė:
* [[Apimtys | Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?]]
2021 kovo 05 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 70 eilutė:
* [[Laisvė | Kaip susiję Dievo laisvė, žmogaus laisvė ir laisvumas?]]
2021 kovo 04 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 218 eilutė:
** [[Tapatumai | Kaip laisvumo atvaizdai išsako tapatumą?]]
2021 kovo 04 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 209 eilutė:
* [[Susikalbėjimas | Kaip susikalbėjimas sustato teisingus santykius?]]
2021 vasario 27 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 162 eilutė iš:
**** [[Sąvoka | Ką ir kaip suvokiame?]]
į:
**** [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
2021 vasario 27 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 162 eilutė iš:
**** [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
į:
**** [[Sąvoka | Ką ir kaip suvokiame?]]
2021 vasario 27 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
2021 vasario 27 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 157 eilutė:
*** [[Pašnekovas | Su kuo kalbamės kalboje ir kodėl?]]
2021 vasario 27 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 156 eilutė:
*** [[Pokalbis | Kokia pokalbio svarba?]]
2021 vasario 27 d., 11:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* [[Gerumas | Kaip gerumas sieja žmones ir Dievą?]]
2021 vasario 26 d., 21:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 66 eilutė:
* [[Dievo kryptys | Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?]]
Pridėta 68 eilutė:
* [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios keverybės?]]
2021 vasario 26 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
* [[Išėjimas už savęs | Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?]]
2021 vasario 26 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* [[Prasmė | Kas kam yra prasminga ir kodėl?]]
2021 vasario 26 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* [[Kampai | Kokių yra kampų? ir kaip jie grindžia sandaras ir sąvokas?]]
2021 vasario 23 d., 16:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
* [[Dievo valia | Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
Ištrinta 183 eilutė:
*** [[Dievo valia | Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
2021 vasario 23 d., 14:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
* [[Amžino gyvenimo stulpelis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
į:
* [[Amžino gyvenimo pjūvis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
2021 vasario 23 d., 13:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* [[Stūmoklis | Kaip susiję visko žinojimas ir jo gražus taikymas?]]
2021 vasario 23 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* [[Amžino gyvenimo stulpelis | Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?]]
2021 vasario 17 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 79 eilutė:
** [[Ketverybės | Kaip susijusios įvairiausios keverybės?]]
2021 vasario 17 d., 14:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
* [[Žmonijos klausimai | Kaip bandyčiau išspręsti žmonijos žymiausius klausimus?]]
2021 vasario 16 d., 20:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 73 eilutė:
Ištrinta 75 eilutė:
Ištrintos 80-81 eilutės:

* [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
Ištrinta 82 eilutė:
Pridėta 89 eilutė:
** [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
Ištrinta 155 eilutė:
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
Pakeistos 158-159 eilutės iš
*** [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]
į:
** [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]
Ištrintos 176-180 eilutės:
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** Kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą?
** [[Sąmoningėjimas | Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis? Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
** [[Branda | Kas yra branda? Kaip bręstame?]]
Pridėta 180 eilutė:
*** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]
Ištrintos 183-185 eilutės:

** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]
Pakeistos 190-195 eilutės iš
* [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
** Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
** [[Maldos nuotykiai
| Ko galima pasimokyti iš maldos atvejų?]]
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
į:
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** Kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą?
** [[Sąmoningėjimas
| Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis? Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?
]]
Ištrinta 196 eilutė:
Pridėta 198 eilutė:
** [[Branda | Kas yra branda? Kaip bręstame?]]
Pakeistos 201-204 eilutės iš
į:
* [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
** Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
** [[Maldos nuotykiai | Ko galima pasimokyti iš maldos atvejų?]]
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
Pakeistos 213-214 eilutės iš

*
* [[Meno tikslas | Kokie yra meno tikslai?]]
į:
* [[Meno tikslas | Kokie yra meno tikslai?]]
Pridėta 215 eilutė:
Ištrintos 216-217 eilutės:
2021 vasario 16 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 192-193 eilutės iš
į:
*** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
Pridėta 207 eilutė:
Pakeistos 211-216 eilutės iš
** [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
į:
* [[Raida | Kokia šviesuolio brandos raida?]]
** [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
** [[Užmojai | Kaip užmojai susiję su vertybėmis ir klausimais?]]

* [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
Pakeistos 218-219 eilutės iš
** [[Meno tikslas | Kokie yra meno tikslai?]]
** [[Meno taisyklės | Kokios yra meno taisyklės
?]]
į:
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
** [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei
?]]
Ištrintos 220-222 eilutės:
** [[Raida | Kokia šviesuolio brandos raida?]]
** [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
** [[Užmojai | Kaip užmojai susiję su vertybėmis ir klausimais?]]
Pakeistos 222-223 eilutės iš
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
** [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius
bendrystei?]]
į:
** [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
Pakeistos 224-226 eilutės iš
** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
** [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]
į:
** [[Meno tikslas | Kokie yra meno tikslai?]]
** [[Meno taisyklės | Kokios yra meno taisyklės?]]
2021 vasario 16 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 71 eilutė:
** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
Pakeistos 192-193 eilutės iš
*** Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
*
* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
į:
** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]

* [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
Pakeistos 197-199 eilutės iš
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai?]]
** [[Gamtos raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtino intelekto pasaulėžiūrą
?]]
į:
*** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai?]]
*** [[Gamtos raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
Pakeistos 200-202 eilutės iš
** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
į:
*** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtino intelekto pasaulėžiūrą?]]

* [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
** Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
2021 vasario 16 d., 18:37 atliko -AndriusKulikauskas -
Ištrinta 179 eilutė:
Pridėta 182 eilutė:
** Kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą?
Pridėtos 190-191 eilutės:
*** Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
*** Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
Pridėta 204 eilutė:
*** Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
Pakeista 215 eilutė iš:
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
į:
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su Dievu ir kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
Ištrintos 219-232 eilutės:

--------------------


[[Meilės mokslas | Išmąstyti meilės mokslą]]
* Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Išmąstyti kas yra gyvybė.]]
* Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
* Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
* Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
* Išmąstyti kaip su Dievu ir kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
Išmąstyti apytakų santykius
* Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
2021 vasario 16 d., 18:24 atliko -AndriusKulikauskas -
Pakeista 170 eilutė iš:
* [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Exposition/Introduction | Kaip išmintį išsakyti matematika?]]
į:
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathDiscovery | Tiksliai nusakyti matematikos žinojimo rūmus.]]
Pakeistos 172-180 eilutės iš
į:
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
* [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Exposition/Introduction | Kaip išmintį išsakyti matematika?]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathConnections | Išmąstyti kaip matematika išreiškia įvairiausias sandaras.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Foursome | Nustatyti ką matematikoje reiškia ketverybė.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Divisions | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimai.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BottPeriodicity | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimų ratas.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/SixCritera | Nustatyti ką matematikoje reiškia šeši atvaizdai.]]
Pakeistos 220-228 eilutės iš
[[Žinojimo rūmai | Išmąstyti žinojimo rūmus]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathDiscovery | Tiksliai nusakyti matematikos žinojimo rūmus.]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathConnections | Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimus, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Foursome | Nustatyti ką matematikoje reiškia ketverybė.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Divisions | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimai.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BottPeriodicity | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimų ratas.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/SixCritera | Nustatyti ką matematikoje reiškia šeši atvaizdai.]]
* [[Žinojimo rūmų gausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
į:
2021 vasario 16 d., 18:19 atliko -AndriusKulikauskas -
Ištrintos 95-102 eilutės:


* [[Išgyvenimai | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.]]
* [[DorovėsTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* [[Sandarų raida | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.]]
** [[Sandarų tyrimas | Išmąstyti kaip sandaros išreiškia ką išgyvename.]]
* [[Kalbos | Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.]]
* [[Padalinimų ratas | Išmąstyti padalinimų rato lygtis.]]
2021 vasario 16 d., 15:18 atliko -AndriusKulikauskas -
Pridėtos 97-104 eilutės:

* [[Išgyvenimai | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.]]
* [[DorovėsTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* [[Sandarų raida | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.]]
** [[Sandarų tyrimas | Išmąstyti kaip sandaros išreiškia ką išgyvename.]]
* [[Kalbos | Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.]]
* [[Padalinimų ratas | Išmąstyti padalinimų rato lygtis.]]
Ištrintos 219-227 eilutės:


[[Išgyvenimo apytaka | Išmąstyti išgyvenimo apytaką]]
* [[Išgyvenimai | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.]]
* [[DorovėsTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* [[Sandarų raida | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.]]
** [[Sandarų tyrimas | Išmąstyti kaip sandaros išreiškia ką išgyvename.]]
* [[Kalbos | Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.]]
* [[Padalinimų ratas | Išmąstyti padalinimų rato lygtis.]]
2021 vasario 16 d., 15:17 atliko -AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-121 eilutės iš
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]]
** [[PožiūriųSudūrimas | Ką reiškia požiūrių sudūrimas?]]
į:
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]] Ką reiškia priimti požiūrį?
*** [[PožiūriųSudūrimas | Kokios požiūrio sudūrimo galimybės
?]]
Pakeista 212 eilutė iš:
* [[Požiūriai | Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.]]
į:
2021 vasario 16 d., 15:11 atliko -AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-64 eilutės iš
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro?]] Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?
į:
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos skiriasi?]]
** [[Išsivertimai | Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos
?]]
Ištrinta 211 eilutė:
* [[Apytakos | Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.]]
2021 vasario 15 d., 22:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-60 eilutės iš
į:
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]] Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.
Pakeistos 62-64 eilutės iš
į:
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro?]] Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?
Pakeistos 70-72 eilutės iš
į:
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
Pridėta 75 eilutė:
Pakeistos 77-82 eilutės iš


* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos
?]]
į:
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
** [[Dvasia | Kokia yra dvasios veikla?
]]
Ištrintos 79-83 eilutės:
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro?]] Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
** [[Dvasia | Kokia yra dvasios veikla?]]
Pridėtos 82-85 eilutės:
* [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
Ištrintos 210-211 eilutės:
** [[Lygybės lygtis | Išmastyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
** [[Trejybės | Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.]]
2021 vasario 15 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-62 eilutės:
* Kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos?

Išėjimas už savęs į save

Neišėjimas už savęs į save
Pakeistos 64-66 eilutės iš
* [[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
* [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
* [[Santykiai | Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]
į:
** [[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
** [[Santykiai | Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]
** [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]

Neišėjimas už savęs iš savęs

Išėjimas už savęs iš savęs

Ištrintos 209-210 eilutės:
[[Suvestinė | Išmąstyti pradus]]
* [[Suvestinė | Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.]]
2021 vasario 10 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
* [[Laisvumas | Kaip žinojimas grindžia laisvumą?]]
2021 vasario 06 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-75 eilutės:
* [[Ryšys su Dievu | Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?]] Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?
** [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]
** [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
Pakeista 77 eilutė iš:
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
į:
** [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
Pakeistos 79-81 eilutės iš
* [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
* [[Ryšys su Dievu | Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?]] Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?
į:
** [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
** [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]
Ištrintos 196-197 eilutės:
Pakeistos 203-206 eilutės iš
[[Dievas | Išmąstyti Dievo šokį]]
* [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]
* [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]
* [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
į:
2021 vasario 06 d., 17:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 191-235 eilutės:

--------------------[[Suvestinė | Išmąstyti pradus]]
* [[Suvestinė | Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.]]
** [[Lygybės lygtis | Išmastyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
** [[Trejybės | Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.]]
* [[Apytakos | Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.]]
* [[Požiūriai | Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.]]
[[Dievas | Išmąstyti Dievo šokį]]
* [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]
* [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]
* [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
[[Išgyvenimo apytaka | Išmąstyti išgyvenimo apytaką]]
* [[Išgyvenimai | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.]]
* [[DorovėsTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* [[Sandarų raida | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.]]
** [[Sandarų tyrimas | Išmąstyti kaip sandaros išreiškia ką išgyvename.]]
* [[Kalbos | Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.]]
* [[Padalinimų ratas | Išmąstyti padalinimų rato lygtis.]]
[[Žinojimo rūmai | Išmąstyti žinojimo rūmus]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathDiscovery | Tiksliai nusakyti matematikos žinojimo rūmus.]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathConnections | Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimus, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Foursome | Nustatyti ką matematikoje reiškia ketverybė.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Divisions | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimai.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BottPeriodicity | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimų ratas.]]
** [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/SixCritera | Nustatyti ką matematikoje reiškia šeši atvaizdai.]]
* [[Žinojimo rūmų gausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
[[Meilės mokslas | Išmąstyti meilės mokslą]]
* Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
* [[http://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Išmąstyti kas yra gyvybė.]]
* Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
* Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
* Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
* Išmąstyti kaip su Dievu ir kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
Išmąstyti apytakų santykius
* Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.

--------------------------------------
2021 vasario 04 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius, juos apžvelgti brėžiniu. Šiame puslapyje sudėlioti pačius svarbiausius klausimus, o šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose, jiems taipogi brėžti brėžinius.
į:
* Šiame puslapyje tiksliau sudėlioti klausimus. ir juos apžvelgti brėžiniu.
** Pagrindinius klausimus apžvelgti brėžiniu.
** Mažiau svarbius
klausimus perkelti į kitus puslapius.
* Kituose
puslapiuose peržiūrėti ir sudėlioti klausimus, šalutinius klausimus perkelti į atitinkamų sąvokų puslapius.
2021 vasario 02 d., 19:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 179 eilutė:
** [[Raida | Kokia šviesuolio brandos raida?]]
2021 vasario 02 d., 19:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
* [[Santvarka | Kaip santvarka išsako viską?]]
2021 sausio 31 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Žmonijos klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 sausio 29 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 72 eilutė:
* [[Aštuonerybė | Kaip aštuonerybė grindžia tarpą?]]
2021 sausio 28 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 130-131 eilutės iš
**** [[Suvokimas | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
į:
**** [[Suvokimas | Kokia suvokimo svarba?]]
**** [[SuvokimoLygmenys
| Kaip sąvokos suvokiamos?]]
2021 sausio 28 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 129 eilutė iš:
**** [[Sąvoka | Kas yra sąvoka?]]
į:
**** [[Sąvoka | Ką suvokiame?]]
2021 sausio 27 d., 23:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
* [[Vaizduotė | Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?]]
2021 sausio 27 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 131 eilutė:
**** [[Atsakymai | Kokių būna atsakymų?]]
2021 sausio 27 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 92 eilutė:
** [[Sandara | Kas yra sandara?]]
2021 sausio 25 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
'''[[Suvestinė | Kaip viskas išsidėlioja ir susidėlioja??]]'''
į:
'''[[Suvestinė | Kaip viskas išsidėlioja ir susidėlioja?]]'''
2021 sausio 23 d., 15:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
'''[[Suvestinė | Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?]]'''
į:
'''[[Suvestinė | Kaip viskas išsidėlioja ir susidėlioja??]]'''
2021 sausio 22 d., 14:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
* [[Santykiai | Kaip dvasia reiškiasi santykiais?]]
2021 sausio 22 d., 14:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 104 eilutė iš:
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus?]]
į:
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus, juos kildinti ir sutapatinti, 4+2 ir 3+3?]]
2021 sausio 22 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
2021 sausio 22 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
* [[Viskas | Kokie gali būti santykiai su viskuo?]]
2021 sausio 21 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
** [[Dvasia | Kas yra dvasia?]]
į:
** [[Dvasia | Kokia yra dvasios veikla?]]
2021 sausio 21 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 112 eilutė:
*** [[GeraValia | Kaip rodoma gera valia?]]
2021 sausio 21 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 62 eilutė:
** [[Dvasia | Kas yra dvasia?]]
2021 sausio 21 d., 00:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-44 eilutės iš
* [[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
** [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
** [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
** [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
į:
[[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
* [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
* [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
* [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
* [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
2021 sausio 21 d., 00:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-48 eilutės iš
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvoku kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
į:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvokų kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
Pakeista 59 eilutė iš:
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro? Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?]]
į:
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro?]] Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?
2021 sausio 21 d., 00:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* [[Įtampa | Kaip įtampa ir ramybė sudalyvauja viską išjudinant?]]
2021 sausio 21 d., 00:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
[[Mano žinojimo rūmai | Kaip man tirti svarbiausius klausimus?]]
į:
[[Žinojimo rūmų taikymas | Kaip man taikyti įvairių mokslų bei asmenybių ir ypač savo žinojimo rūmus tirti svarbiausius klausimus?]]
2021 sausio 20 d., 23:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas, klausimai ir žinojimo rūmai susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
į:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano klausimai, žinojimo rūmai ir visas gyvenimas susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
2021 sausio 20 d., 23:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas, mano klausimai ir mano žinojimo rūmai susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
į:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas, klausimai ir žinojimo rūmai susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
2021 sausio 20 d., 23:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas ir mano klausimai susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
į:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas, mano klausimai ir mano žinojimo rūmai susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
2021 sausio 20 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Kaip tirti svarbiausius klausimus?
į:
[[Mano žinojimo rūmai | Kaip man tirti svarbiausius klausimus?]]
2021 sausio 20 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 125 eilutė:
**** [[Sąvokų raida | Kokia sąvokų raida?]]
2021 sausio 20 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvoku kalbos žodynas]], [[Apimtys]]
į:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvoku kalbos žodynas]], [[Apimtys]], [[Betkas]]
2021 sausio 20 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvoku kalbos žodynas]],
į:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvoku kalbos žodynas]], [[Apimtys]]
2021 sausio 20 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]]
į:
Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]], [[Būtinas]], [[Nebūtinas]], [[Pratimai]], [[Sąvoku kalbos žodynas]],
2021 sausio 20 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 111 eilutė:
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
Pridėtos 125-126 eilutės:
**** [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
Pakeistos 128-129 eilutės iš
*** [[Palaiminimai | Kaip Palaiminimai grindžia pasakojimo kalbą?]]
į:
**** [[Palaiminimai | Kaip Palaiminimai grindžia pasakojimo kalbą?]]
Pakeistos 130-134 eilutės iš
** [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
į:
Pridėta 173 eilutė:
** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
2021 sausio 20 d., 22:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 118 eilutė:
**** [[Tėve mūsų | Kaip malda "Tėve mūsų" grindžia pagrindimo kalbą?]]
Pakeista 120 eilutė iš:
**** [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
į:
**** [[Švento Petro Raktai Į Dangų | Kaip švento Petro raktai į dangų grindžia įvardijimo kalbą?]]
Pakeistos 123-124 eilutės iš
*** [[Tėve mūsų | Kaip malda "Tėve mūsų" grindžia pagrindimo kalbą?]]
*** [[Švento Petro Raktai Į Dangų | Kaip švento Petro raktai į dangų grindžia įvardijimo kalbą?]]
į:
**** [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
*** [[Pasakojimas | Kaip įvyksta?]]
2021 sausio 20 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 117-121 eilutės:
*** [[Pagrindimas | Kaip parūpi?]]
*** [[Įvardijimas | Kaip sąvokos ir žodžiai įgauna reikšmę?]]
**** [[Apibrėžimas | Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?]]
**** [[Sąvoka | Kas yra sąvoka?]]
**** [[Suvokimas | Kaip sąvokos suvokiamos?]]
Pakeista 126 eilutė iš:
** [[Žinynas | Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?]]
į:
** [[Žinynas | Kaip apžvelgti visas sąvokas?]]
2021 sausio 19 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 177-178 eilutės:

O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų.
2021 sausio 19 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 174-176 eilutės iš
Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį. O jisai savo klausimu bando įsivaizduoti mūsų požiūrį. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu
į:
Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį, tad viską žinoti. O jisai savo klausimu atvirkščiai bando įsivaizduoti mūsų požiūrį, tą savo žinojimą gražiai taikyti. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu [[priėjimai prie visumos]].

Panašu, kad Dievas į savo klausimą atsako savo įsakymais mylėti. Jais išplečia žmogaus meilės galimybes, kad žmogus galėtų mylėti ne tiktai savo jėgomis, bet galėtų atsiremti į Dievo jėgų pilnatvę.
2021 sausio 19 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
'''Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?'''
Pridėtos 169-175 eilutės:

[+Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?+]

Mano klausimas "Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?" išverčia Dievo klausimą "Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?"

Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį. O jisai savo klausimu bando įsivaizduoti mūsų požiūrį. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu
2021 sausio 19 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 23 eilutė:
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
2021 sausio 19 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 23-24 eilutės:
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
2021 sausio 19 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
Pakeista 151 eilutė iš:
** [[Gyvenimo knyga | Kaip santvarka išsisako viskas?]]
į:
** [[Gyvenimo knyga | Kaip viskas išsisako santvarka?]]
2021 sausio 19 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
į:
** [[Vertybiniai klausimai | Kaip klausimai kyla iš vertybių?]]
2021 sausio 19 d., 21:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-32 eilutės iš
** [[Asmenų tyrimai | Kokie yra Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
*** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai
?
į:
** [[Asmenų tyrimai | Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
*** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
2021 sausio 19 d., 21:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
** Kokie yra Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai?
į:
** [[Asmenų tyrimai | Kokie yra Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?]]
2021 sausio 19 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas ir mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
į:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas ir mano klausimai susiję su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
2021 sausio 19 d., 21:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
į:
* [[Gyventi tiesa | Kaip mano gyvenimas ir mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?]]
2021 sausio 19 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
'''Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?'''
į:
'''Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?'''
Pakeistos 19-33 eilutės iš
[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]] Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius, juos apžvelgti brėžiniu. Šiame puslapyje sudėlioti pačius svarbiausius klausimus, o šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose, jiems taipogi brėžti brėžinius.
* Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
* Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
** Kaip
mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
**** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
**** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
**** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
**** [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl
?]]
** Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
*** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
*** Kokie yra Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai?
**** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*
*** [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
į:
[[Gvildenu | Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]]
*
Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius, juos apžvelgti brėžiniu. Šiame puslapyje sudėlioti pačius svarbiausius klausimus, o šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose, jiems taipogi brėžti brėžinius.
** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
* Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais
?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
*** [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
* Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
** Kokie yra Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai
?
*** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
** Kaip išsiskiria, iškyla
ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
2021 sausio 19 d., 21:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
*** [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
Pridėta 31 eilutė:
**** [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
Pakeistos 33-34 eilutės iš
į:
**** [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
Ištrintos 41-43 eilutės:
* [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
* [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
* [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
2021 sausio 19 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
* Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl
?]]
į:
[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]

[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę
?]] Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius, juos apžvelgti brėžiniu. Šiame puslapyje sudėlioti pačius svarbiausius klausimus, o šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose, jiems taipogi brėžti brėžinius.
* Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
* Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
Pakeistos 24-28 eilutės iš
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai
?
į:
**** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
**** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
**** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
**** [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl
?]]
** Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?
*** Kokie yra Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai
?
Pakeistos 31-45 eilutės iš
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?


Įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]]

[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]

[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]]
į:
Kaip tirti svarbiausius klausimus?
Pakeistos 36-37 eilutės iš
į:
* Kokius duomenų šaltinius kaupti?
* Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
Pridėtos 46-48 eilutės:


Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: [[Geros valios pratimai]], [[Abejonės]]
2021 sausio 19 d., 20:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-37 eilutės iš
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
į:
Pakeistos 41-45 eilutės iš
* [[Klausimai Dievui | Ką trokštu žinoti iš Dievo?]]
į:
* [[Klausimai Dievui | Ką trokštu žinoti iš Dievo?]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai | Ką sužinau būtent iš Dievo?]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
*** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
2021 sausio 19 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
** Kokių klausimų būna?
į:
** [[Klausimai | Kokius klausimus klausiame ir kodėl?]]
2021 sausio 19 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 sausio 18 d., 23:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
** [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?]]
į:
** [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?]]
2021 sausio 18 d., 22:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 16-17 eilutės:
[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]
Pakeistos 39-43 eilutės iš
-----------------
>><<

[++Tyrimo klausimai+
+]
į:
[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]
Pridėtos 51-55 eilutės:

-----------------
>><<

[++Tyrimo klausimai++]
2021 sausio 18 d., 22:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-44 eilutės:

[++Tyrimo klausimai++]
2021 sausio 18 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:
Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.
Pakeistos 16-22 eilutės iš
[++Šiuo metu++]

Šį puslapį perkurti kaip savo tyrimų sąsiuvinį.
* Išrašyti
, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus ir kiekvienam sukurti puslapį.
* Kiekvienam puslapiui skirti vieną ar daugiau klausimų.

Puslapiai:
[[Geros valios pratimai]]
į:
[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]

* Surūšiuoti visus klausimus
, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.

Įtrauktini puslapiai
: [[Geros valios pratimai]]
Ištrintos 168-245 eilutės:

[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]

* Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.


>>bgcolor=#FFFFC0<<
----------------

[++Mano tyrimai 我的调查++]

Tvarkyti puslapius
* Perrašyti [[Klausimai Dievui | Dievo atsakymus]].
* Išrašyti pranešimą [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190620Paprie%c5%a1taravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]

Viską aprėpti
* Patikslinti [[Dievas | Dievo šokį]] ir išryškinti susijusias sąvokas.
* Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir [[išgyvenimo apytaka | jų apytaką]].
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/InformationIntegrationTheory | Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus]] pagal jų išreikštus matematinius modelius.
** Apžvelgti Norman Anderson išsiaiškinimo būdus ir palyginti su jo mokslu.
** Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai [[http://www.ms.lt/sodas/Book/CognitiveBiases | iškreipia informaciją]].
** Peržiūrėti neuromokslinę knygą apie jausmus ir savaip suprasti.
** Suprasti, kaip jausmai susiję su Mobijaus transformacijomis.

[++Mano klausimai 我的问题++]

Visko žinojimas

* Kaip viskas susiveda?
** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
** Kaip susiję išvestis ir suvestis?
*** Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
*** Išskirti svarbiausias grandis nuo išvesties ligi suvesties.
** Apžvalgą susieti su visko žinojimu.
* [[Viską žinoti]]
** Kaip Dievas tiria mumis?
*** Kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko?
*** Kaip išsiskiria vidus ir išorė?
*** Kaip išsiskiria Dievas už mūsų ir Dievas mumyse?
** [[Knyga]] Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?
*** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėj sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
*** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
** [[Dorovės tyrimas]] Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
*** Kaip požiūrių grandinės išsako sąmoningumo pakopas?
** [[Sąmoningėjimas]] Kaip sąmoningėjame?
*** Ką reiškia sąmoningėjimas?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)?
*** Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
*** Kaip sąmoningėjimas susijęs su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
*** Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas, taikdarystė)?
** [[Žinynas]] Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
*** Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?
*** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
*** Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
*** Puslapiuose išsakyti svarbiausius susijusius klausimus.
2021 sausio 18 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 150-173 eilutės iš
į:
[+Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas+]

* Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
Pakeistos 175-199 eilutės iš
-----------------
[++Iš ankščiau++]

Suprasti visumą
* [[Suvestinė | Suprasti esmines sąvokas]].
** [[Suvestinė | Suvestinės]] puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
** Suvestinės puslapyje sutvarkyti bendrą apžvalgą kaip meilė sieja ramybę ir įtampą.
** Išmąstyti kaip viskas išplaukia iš meilės Dievui.
** Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
** Išmastyti ramybės ir įtampos santykį.
** Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.
** Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti, kaip antai: [[asmenys]], [[savastis]], [[požiūriai]], [[požiūrių sudūrimas]].
* Permąstyti ir sutvarkyti [[Apytakos | apytakų]] puslapį.
** Apytakos puslapyje patikslinti apytakų reikšmę suvestinėje, ką keturios apytakos turi bendro, kaip jos išsiskiria ir kokie jų tarpusavio santykiai.
*** Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.
* Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
** Aprašyti kiekvienos sąvokos svarbą.
* Suprasti [[meilės mokslas | meilės mokslą]].
** Meilės mokslo bendrus bruožus numanyti atsižvelgus į kitas tris apytakas.
** Sukurti brėžinį meilės mokslo sąvokų.
** Ištirti [[Book/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]], jų pagrindu apibrėžti gyvybę ir suprasti, ką reiškia gyvybę palaikyti ir puoselėti.
** Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
** Sutvarkyti ir susieti [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[malda | maldos]], [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[meilė | meilės]], [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystės]] puslapius.
** Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.
į:
----------------
Ištrintos 193-215 eilutės:
Visko nežinojimas
* [[Gvildenu]] Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* [[Užrašai]] Sutvarkyti užrašus.
Pakeistos 195-200 eilutės iš
* [[Apžvalga]] Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
** Kaip viskas susiveda
?
*** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
*** Kaip susiję išvestis ir suvestis?
**** Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
**** Išskirti svarbiausias grindis
nuo išvesties ligi suvesties.
į:
* Kaip viskas susiveda?
** Kaip susidėlioja visko žinojimas
?
** Kaip susiję išvestis ir suvestis?
*** Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
*** Išskirti svarbiausias grandis nuo išvesties ligi suvesties.
Ištrintos 226-270 eilutės:[[Žinojimo rūmai]]
* Išmąstyti žinojimo rūmų reikšmę.
** [[Išsiaiškinimai]] Patikslinti, kas yra išsiaiškinimas?
** Kaip klausimai atsakomi?
* Nusakyti įvairiausius žinojimo rūmus
** Nusakyti fizikos žinojimus rūmus.
** Susieti matematikos žinojimo rūmus ir fizikos žinojimo rūmus.
** Nusakyti smegenų mokslo žinojimo rūmus.
** Nusakyti Vilniaus Gaono žinojimo rūmus.
** Nusakyti šachmatų žinojimo rūmus.
* Kaip išsivysto įvairiausi žinojimo rūmai?
** Kaip žinojimo rūmai atspindi pažinovą?
** Kaip asmenybės žinojimo rūmai atspindi jos kertinę vertybę?
** Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
*** Kaip šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia žaidimų prasmę?

[[Meilės mokslas]]
* Kaip puoselėti [[Šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]?
** [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai]] Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
*** Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* [[Malda]]
** Kaip viskas susiklauso?
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip šachmatų figūros viena kitą palaiko ar nepalaiko?
** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
* Ieškoti teigiamų žmonių su kuriais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
** [[Dirbtuvės]] Ateičiai: Kokias dirbtuves rengti tirti šviesuolių klausimus?
*** [[Paroda]] Ateičiai: Dirbtuves palaikyti meno parodomis.
* [[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
** Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
** Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
** Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
* Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
** Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.
2021 sausio 18 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 249-308 eilutės iš
** Suderinti puslapius: [[Apžvalga]], [[Suvestinė]], [[Knyga]], [[Apytakos]] ir kitus.

[[Dievas]]
* Išryškinti Dievo šokio esmę.
* Išsiaiškinti Dievo trejybės ir žmogaus trejybės sąryšius.
* Peržiūrėti ir sudėlioti visus klausimus apie Dievą.
* Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius: [[apibrėžimas]], [[gyvenimo lygtis]], [[viena]], [[meilė]], [[šešerybė]]
* Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
* Ateičiai:
** Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas, išsiaiškinti kiekvienos raiškos prasmę.
*** Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?
** Išryškinti Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius.
** Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.

[[Išgyvenimo apytaka]]
* [[Patirtis]] Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo patirties? [[Išgyvenimai]], [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
* [[Išgyvenimų pavyzdžiai]] Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
*** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
*** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
* [[Išgyvenimai]] Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
** Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
** Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
** Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
** Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* [[Išgyvenimo apytaka]] Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
** Kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
*** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
**** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
*** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
*** Kaip dorovė remiasi branda?
**** [[Pasirinkimai]] Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje.
**** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
**** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
**** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
**** Išaiškinti pasirinkimų svarbą matematikoje.
*** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
** Apibūdinti, ką išgyvename?
** Kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų?
** Kaip apytaką išsako trys kalbos ir kitos sandaros?
*** Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
*** Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
*** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?
*** [[Dievo įsakymai]]: [[Permainos]], [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]. Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** [[Netroškimai]]: [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]].
*** [[Kitas]] Atjautas:
*** [[Padalinimai]] ([[šešerybė]] ir jos atvaizdai, [[septynerybė]] ir jos atvaizdai, [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]].
**** [[Padalinimų ratas]]: padalinimai, veiksmai, lygtys, sąmonė ir pasąmonė.
*** [[Kalbos]]: [[Pagrindimas]], [[Įvardijimas]], [[Pasakojimas]]. Ir kalbos kilmė.
**** [[Smegenys]] Kaip dirba smegenys?
** Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
** Nurašyti ir apmąstyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
* Ateičiai:
** Aprašyti dar 90 savo išgyvenimų.
** Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
į:
2021 sausio 18 d., 21:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:

Puslapiai: [[Geros valios pratimai]]
2021 sausio 18 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
** [[Aklavietės | Kas trukdo mums gyventi trejybės ratu?]]
2021 sausio 18 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 178-181 eilutės iš
* Išrašyti savo pranešimus.
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/20180626Variables | A Structural Semiotic Study of How We Use Variables in Mathematics and Logic]]
**
[[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190620Paprie%c5%a1taravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]
į:
* Išrašyti pranešimą [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190620Paprie%c5%a1taravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]
Ištrintos 180-181 eilutės:
* Rašyti savo [[apžvalga | apžvalgą]].
* Išmąstyti, kaip [[Suvestinė | susiveda]] keturios [[apytakos]].
2021 sausio 18 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 191-196 eilutės:

Surašyti
* Rašyti [[Įvadas į viską | Įvadą į viską]].
* Rašyi [[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]].

[++[[AtsakymaiIrKlausimai | Didieji klausimai 宏伟的问题]]++]
2021 sausio 18 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 172-174 eilutės:

Rašyti apžvalgą
* Rašyti knygutę [[AtsakymaiIrKlausimai | Atsakymai ir klausimai]]
2021 sausio 18 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
2021 sausio 18 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 58 eilutė:
** [[Branda | Kaip bręstame išgyvenimais?]]
Ištrinta 97 eilutė:
** [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?]]
2021 sausio 18 d., 19:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
** [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?]]
2021 sausio 18 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 71 eilutė:
*** [[Rūpesčiai | Kaip sandaros išreiškia įvairiausius rūpesčius?]]
2021 sausio 18 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-51 eilutės:
** [[Patirtis | Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?]]
** [[Rūpesčių pavyzdžiai | Koks rūpesčių vaidmuo gyvenime?]]
Ištrinta 79 eilutė:
** [[Patirtis | Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?]]
2021 sausio 18 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 78 eilutė:
** [[Patirtis | Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?]]
2021 sausio 18 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]],[[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 sausio 18 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
* [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]],[[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]
2021 sausio 18 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Sumanymai]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2021 sausio 18 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Sumanymai]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]

'''Kaip
apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?'''
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Sumanymai]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
* [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]]

'''Kaip
apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?'''
Pakeista 23 eilutė iš:
[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?]]
į:
[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?]]
2021 sausio 18 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Sumanymai]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2021 sausio 18 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
į:
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]
2021 sausio 18 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* [[Priėjimai prie visumos | Ką priėjimai prie visumos atskleidžia apie viską?]]
2021 sausio 18 d., 15:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-28 eilutės iš
* [[AtsakymaiIrKlausimai | Savo mintis aprėpti ir išmąstyti knyga.]]
* [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?]]
į:
** [[Apžvalga | Kaip vystosi mano pastangos viską išmąstyti ir tą išmąstymą pristatyti?]]
** [[AtsakymaiIrKlausimai | Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?]]
*
* [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?]]
2021 sausio 16 d., 22:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 159-163 eilutės:
* Ketverybę ir susijusias sąvokas išreikšti matematika.
** Pilnai suprasti [[Book/LearningYonedaLemma | Yoneda lemą]] ir susieti su ketverybe.
** Išmanyti Yates indekso teorija ir susieti su ketverybe.
** Suvokti ketverybės svarbą statistikoje.
** Sustatyti statistikos žinojimo rūmus. Remtis Norman Anderson vadovėliu.
2021 sausio 16 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 322-339 eilutės:
* [[Book/MathResearch | Math Research]] Kaip iš matematikos žinojimo rūmų išsivysto matematikos šakos, sąvokos, klausimai, įrodymai ir tvirtinimai?
** [[Book/MapOfMath | Map of Math]] Kaip išsiplėtoja matematikos šakos?
* Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.
** Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.
** Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
*** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
**** Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių.
**** Pasimokyti Hopf algebrų.
*** Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
**** Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
*** Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį.
** Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
*** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
** Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
2021 sausio 16 d., 22:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 103-104 eilutės iš
* [[http://www.math4wisdom.com | Kaip išmintį išsakyti matematika?]]
* [[http://www.math4wisdom.com | Kaip apžvelgti visą matematiką ir įžvelgti jos esmę?]]
į:
* [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Exposition/Introduction | Kaip išmintį išsakyti matematika?]]
* [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/MathNotebook | Kaip apžvelgti visą matematiką ir įžvelgti jos esmę?]]
2021 sausio 16 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 103-105 eilutės iš
į:
* [[http://www.math4wisdom.com | Kaip išmintį išsakyti matematika?]]
* [[http://www.math4wisdom.com | Kaip apžvelgti visą matematiką ir įžvelgti jos esmę?]]
Ištrintos 194-198 eilutės:
Matematiką apžvelgti
* Apžvelgti visą matematiką.
* Suprasti Lie grupes ir Lie algebras.
* Suprasti Mobijaus transformacijas.
Ištrintos 197-202 eilutės:

[[Skaudulynas | Parodą surengti]]
* Išmąstyti, kaip sukilimo ir Holokausto pradžios istorijoje įžvelgti ir pristatyti išgyvenimus ir jų dorovę.
* Apžvelgti šachmatų išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti istorijos išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti meno išsiaiškinimo būdus.
2021 sausio 16 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 137-918 eilutės:

Darbai
Siekiai

Užrašai
Užsiimti
Lavintis
Mankšta
Muzika
Literatūra
LietuviųKalba
Mokslai
Įvadas
Iškylavimas
Namelis
Kinas
Svetainės
Buitis
Eičiūnai
MinčiųSodas
Straipsniai
Straipsneliai
Dienotvarkė
Linksmai

Gyvybė
GyvybėsRūmai
Šviesuoliai
DievasSūnus
JėzausMįslės

Laipsnynas

GyvybėsRaida
Biologija

MaldosMoksloJuodraštis

DievoProtas

Smegenys

Veiksmai
ProtoLaukai
Veikėjai
Kapinės

Viskas
Apimtys
Betkas
Apibrėžimas
Nulybė
Niekas
Pratimai
SąvokųKalbosŽodynas
Entropija
AtradimųKelias
Bendrystė
Taikymas
Vadovėlis
Apžvalga
ManoUžmojis
Tikslai
ŠviesuoliųVeikla
Paroda
GodsMind
DievoProtas20120401
Suvestis
Lou?
Bendraminčiai
AlytusUlonų8A
Savišvieta
ŠviesuoliųTauta
20200519Visaregis
Atitikimai
Ženklas
Santvarka
AštuongubasKelias

NulinėVeikla
JidišKalba
Mokesčiai
LaiškaiŠviesuoliams
TautvydasVėželis

IšgyvenimųRūšys
Turtas
Dviprasmybė
Patirtis
Andrius
GamtosRaida
Penkerybė
Žinojimas
20200411ArvydasŠliogeris
20200528LegendMakers
HolokaustasĮvairenybės
Sveikata
RomanIngardenAndOurTimes
ŠachmatųŽaidimai2019
KlausimaiDievui2019
Sąmoningėjimas
Taikdarystė
Atsakomybė
PetrasPožėla
InformacijosIntegravimas
TrokštuIšmanyti
DievoPožiūris
Asmenybės
Blogis
Gerumas
DirbtinasIntelektas
EgzistencializmoIštakos
GerosValiosPratimai
ŽinojimoRūmųPavyzdžiai
Mintis
JėzausLogika
Pasirinkimai
Poreikiai
Septynerybė
Skaudulynas
Ūkis
20191115VilnaGaon
VilniausGaonas
VilniausGaonoIšsiaiškinimoBūdai
2019Siekiai
Renginiai
SvetainėsKlausimai
Svetainė
Šulcas
Bendradarbiai
Įvairūs
20180124IšminčiųUgdymoGalimybės
EugenijusPaliokas
2017ManoFilosofija
NuotraukosSuAndriumi
Filosofija
DievasTėvas
Rainiai
IšgyvenimųNagrinėjimas
20191026DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas
20191026DievoŽodžioSkaitymasIrRašymasJuodraštis
20191020DoroviniaiLuomai
DoroviniaiLuomai
20191015DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas
Rūpesčiai
20191016Dievas
AleksandrasPakalniškis
IšgyvenimųPavyzdžiai
LietuvosEtikosUniversitetas
Batai
IspanųKalba
20191122TikimybinisŽvilgsnis
JohnHarland
Suvokimas
2012IšgyvenimųPavyzdžiai
PožiūriųLygtis
JuozasAmbrazevičiusBrazaitis
Knygos
20191003Fizika
Fizika
20160520DievoŠokis
DievoÅ
TeigiamiŽmonės
Neišgyvenimai
Kelionės
Juokas
Pasakojimas
20190620PaprieštaravimaiDerridai
ArūnasJabkevičius
Pavadinimas
LieSandarųIštakos
BenGoertzel
AlanasPetrauskas
Tarpas
Akistatos
Derrida
20190619-LieSandarųIštakos-Juodraštis
20190619LieSandarųIštakos
20190619-LieSandarųIštakos-Santrauka
Ontologija
20190608PasirinkimųMalūnas
20180819DievoProtoBūsena
DorovėsPavyzdžiai
RūpesčiųPavyzdžiai
20190523RūpesčiųPavyzdžiai
RūpesčiųRūšiavimas
VertybiųŽemėlapis
Svarba
DievoŠokis
Rinkimai
20190222Plungė
LietuvosSąžinė
20190430DievoŠokis
20190426PokalbiuAtsisakyti
Kontakai
20190426PokalbiuAtsisakyti-Užrašai
20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai
Naujas
Sutapimai
JonoNoreikosLegenda
JonasNoreika
GyvenimoBūdasIrStilius
DešimtDievoĮsakymų
Įsakymai
DievoRaiškos
NoreikaUžklausos
EstetikosKonferencija
NoreikaEiga
Dirbtuvės
KlausimaiDievui2018
NoreikaPristatymas
NoreikaPristatymasJųTyrimas
Palaiminimai
NoreikaPristatymasEiga
TėteiŠachmatųAtidarymai
NoreikaPristatymasIškraipymai
NoreikaTinklas
NoreikaEigaPlungėje
HolokaustasLatvijoje
ReikalavimaiAtsakomybės
PožiūriųGrandinė
VaisingosPrielaidos
Mintinai
2018Siekiai
NoreikaPristatymasĮvadas
NoreikaPristatymasMūsųTyrimas
NoreikosPristatymasMūsųTyrimas
NoreikaIškraipymai
NoreikaIškraipymaiDuomenys
NoreikaPristatymasIšvados
NoreikaŠaltiniaiJidišKalba
NoreikaPristatymasKitiKlausimai
NoreikaPristatymasGauja
20190113NoreikaIškraipymaiDuomenys
Evaldukas
20190110NoreikaIškraipymaiDuomenys
NoreikaSantrauka
JonasNoreikaEiga
NoreikaGauja
NoreikaEigaTelšiuose
NoreikaŠaltiniai
Cinaitė
JonasNoreikaŠaltiniai
Suvestinė20181225
ManoTėtė
Einsatzkommando2
EinsatzgruppenReports
Suvedimas
EdmundasKulikauskas
SuvokimoLygmenys
Dorovė20181123
MatematikosPratimai
HelmutLeitner
FreiburgoArchyvas
DievoSąmoningumas
SluckoŽudynės
TiesosIškraipymai
IšsiaiškinimųTyrimas
IšsiaiškinimųSvarbosRūšys
SvarbosRūšys
IšsiaiškinimųSvarba
Troškimai

ChaimasBargmanas
LietuviųLitvakųŠimtametisVaidas
LietuviųLitvakųŠimtametisVaidasUžrašai
JonoNoreikosValiaIrGalia
InformacinisKaras
LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka
Lietuvių-žydųŠimtametisVaidas
Lietuvių-žydųInformacinisKaras
VisumosApžvalga
DvasinisKapitalas
Tapatumas
Laimė
Atjausti
Santykiai
6Ir4
MąstymoMatai
Mąstymas
GerasisVaikas
Skaidymas
Kultūra
Žinoti
Daugiareikšmiškumas
DorovėGyvenime
LLKS
Prielaida
Atjauta
PopiežiuiPranciškui
PopiežiuiPranciškuiJuodraštis
GyvenimoPrasmė
GeraValia
AtvirasRibotas
ViskoVienumas
Permainos
Atsiplėšimas
Sutapti
BenoitCouture
PradžiaIrPabaiga
FlemmingFunch
Metraštis
Išreikšti
Augalai
JonasNoreikaNaujiŠaltiniai
RyšysSuDievu
Nagrinėju
DievoAtsakymai
20180723Kelionė
KinijosŠviesuoliai
Popiežiui
EilėraščiųNuotaikos
SidhartaGautama
KinųKalbosPradžiamokslis
Nesusivedimai
DeriniųKalba
Abejonės
Vienybė
Kinija
Konfucijus
PrisistatymasKinųKalba
MuzikosTeorija

Tete
JosephGoguen
JonasNoreikaJuodraštis
20180531JonasNoreikaŠaltiniai
JonasNoreikaPapildomai
SelfLearnersNetwork
VGTU
20180528JonasNoreikaJuodraštis
BrazaičioUžklausai
KazysŠkirpa
Logika
ViskąIšmanytiViskąGloboti
AkademiniaiStraipsniai
20180508MatematikosPraduIstakos
Komunikacija
20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime-KvietimoJuodrastis
20180508MatematikosPradųIštakos
JonasNoreikaTinklas
LietuviųNacionalistųPartija
ŠkirposUžklausai
JonasNoreikaSantrauka
JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai
NeatsakytasKlausimas2
JonasNoreikaUžklausosMetmenys
DievoVeidas
Susikalbėjimas
BendrasSuvokimas
20180403KaipGyventi
Vieningumas
Pagrindimas
JonasNoreikaUžklausaiMintys
JonasNoreikaUžklausa
JonasNoreikaIštraukos
ŽodinėKūryba
Vienumas2007
ŠviesuoliųKarūna
Prancūzija
BendravimoDingstys
MeilėsUžrašai2003
Klausimai
Gvildenimai
JonasNoreikaKlausimai
JuozasAmbrazevičius
Prasiblaškyti
Manifestai
Dėmesys
Rodos
JėzusKristus
JėzausPasisakymai
Apsakymai
JonasKačerauskas
NeatsakytasKlausimas
Platonas
Vertimas
Įvardijimas
20160120GyvenimoBūdas
20180124IšminčiųUgdymoGalimybės-Santrauka
GeriausiApsakymai
ŠiuolaikiniaiApsakymai
Išmąstyk
20180124ŠvietimoGalimybės
20180124IsminciuUgdymas
KlausimaiDievui2017
AsmeniškiDėsniai
Aštuonerybė
Eilės
2016Siekiai
Etika
Mįslės
MokslasKaipMaldosSuveikia
20170429GyvybėRamybė
BesąlygiškasDievoPožiūris
IšminčiųAuklėjimas
MenoTikslas2
MenoTikslas
2017Siekiai
Workshop20171022
Sapnai
Nebūtinas
KinųŽodžiai
ŽodžiųDaryba
201611Paroda
EilėraščiųSąvokos
Paskaita
MeninėsPriemonės
Sąvoka
Sandaros
Mokykla
Pamokos
Tu
PirminėsSandaros
DievoĮsakymai

Greimas
DerridaIrGreimas
RimvydasKrasauskas
LogikosRatelis
EnergetikosMinisterijai
KlausimasAlgiuiMickūnui
GyvybėsDėsniai
Kūryba
Aleksandras
ŠventraščioRašymas
20160915Foucault
20170405KalbaIrTikrovė
20171027GreimasIrDerrida
Gamestorming

AndriusCV
VertybiųTyrimas
AlgisMickūnas
20171201ŠkirposMitai
20170218ButisIrSamoningumasLyguSprendimas
SenosMintys
Tobulumas
Deriniai
DievasPsalmėse
JausmųFenomenologija
Catalan
SiūlauDėstyti
KūrybinisMokslas
Dirbtuvės20161217
DievoSapnas
KlausimaiDievui2016
DievoKlausimai2016
AtjautaŽydams
Nuotaikos
LietuviųNusikaltimai
LietuviųNacionalistųPartijaŠaltiniai
Lublinas
IškylaAustrijoje
20170708LietuviųNacionalistųPartija
AntrinėsSandaros
Pranešimai
20171010PožiūriųAtsirinkimas
KalbaIrTikrovė
LietuviųNacionalistųPartijosAtsakomybė
MatematikosGrožisŽadinaVaizduotę
Pamoka
Workshop20170608
StraipsnisŠaltiniaiAtsakomybėsTyrimui
AndrejŠčelkun
TomasKačerauskas
20170213ParaiškosVertinimas
GenocidoCentras
KaipLietuviaiSkriaudėLitvakus
Maribor
MenoTikslai
PiligriminisŽygis
Workshop20170610
DorovinėVaizduotė
Workshop20170410
Kalbotyra
Parama
KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės
Kantas
TheMeaningOfAbsence
Heidegeris
Workshop20170311
20170313Gvildenu
20170311BrandaIšgyvenimaiKlaidos
20170311LabiauTikėtųDievą
KaipGvildenti
Workshop20170216
20161029NuotaikųAplinkybės
ŽydųKapinės
Vaidyba
Draugai
Tauragė
Pranešimas
20170216KaipIšsilaisvintiIšSąlygų
Paraiška
Dainos
Išsaugoju
Istorija
20170216BūtisSąmoningumasLaikasErdvė
VandensŠildytuvas
Kasdienybės
20170128KūrybinėsDirbtuvės
20170202VertybėsKlauimaiRūpesčiai
RemigijusTreigys
IšsiaiškinimoBūdųTyrimas
TadasSnuviškis
MindaugasRūkas
Raštas
Bangavimas
ParaiškaUžupiui
Menai
TeigiamasPoveikis
Paradox
ŠviesuoliųDirbtuvės
NuotaikųPagrinduSukurtiEilėraščiai
VaikųKalba
NuotaikųAplinkybės
Išbaigtumas
Straipsnis
KlausimųRūšys
RytaiVakarai
AlgirdasZokaitis
Ulisas
20160819KaipGvildenti
TangDinastijosEilėraščiai
Pasakos
Žodžiai
Foucault
DaugiaprasmybėsMatai
Pilnatvė
DorovėsSąvokos
20160715DievoŠokis
20160714Knyga
LaiškasKomisijai
Rūpinuosi
Klaipėda
Lietuva
20160620Matematika
MatematikosIšsiaiškinimoBūdųApžvalga
MatematikosRūmai
Matematika
MatematikosGrožis
Simplex
Tensor
MatematikosIšsiaiškinimoBūdai
TechnologijosFilosofija
ŽydųPasaulėžiūra
KūrybinisRašymas
Ačiū
Tikrinu
KūrybinisMąstymas?
20160515DievoŠokis
GailestingumasŽydams
TomasAkvinietis
KasJaudinasiKlysta
Aptarimas
AntanasAndrijauskas
Gitara
KaipKlystame
Išmonė
ŠventasKazimieras
BūtisIrLaikas
Izaijas
AmžinaiBręstiArŠiaipGyventi
IzaijasSantrauka
RašymoPriemonė
Humoras
Tanakas
GyvenimoBūdas
Medicina
Verslas
Būklė
Atitikmenys
Telefonai
20160116GyvenimoBūdas
OrganizationalValues
Skaitytoja
Ugdytis
RickWarren
SportoRūmai
Jaunimas
Abrikosai
2015Siekiai
Vairavimas
PramogųIndustrijos
PavyzdžiųRinkimas
KreditoUnijos
Mamai
Giesmės
Santrauka
ŠviesuoliųKaralienei
DovidKatz
Laiškas
Kompiuteris
Kelionė
NulinėSandara
DievoIšsiaiškinimai
20150428Dievas
Vienumas
Rašytojas
Rožinis
Laisvė
VienaMeile
VienaBendryste
Raida
VienaAsmenimi
VienaKitu
VienaDievu
VienaPožiūriais
20150323Dievas
Šiluma
ValymoĮrenginiai
Širdingumas
Širdis
DievasSandarose
20150220Dievas
Laisvumas
Mokslas
Rūpi
MišiosVisiems
Švietimas
Sumanymai
Whitehead
2015Siekius
2015Tikslai
2014Metai
ŠventoPetroRaktaiĮDangų
AnthonyJudge
ValiosTyrimas
Tautvydas
Turinys
MaldosRatelis
Aklavietės
Maldos
Valia
Kobo
RecentChanges
Tikėjimas
Rūpėti
TėveMūsų
Įdomumas
DievoDievas
Neigiamybė
RimasMorkūnas
Rimas
Archyvas
Matrica
VaisingaPrielaida
Veikla
Dvasia
IšėjimasUžSavęs
Nedviprasmybės
Straipsnis2
Abėcėlė
DievoĮsivaizdavimas
Būtinas
ŠvietimoIstorija
Įranga
Pasiskaitymui
Mąstytojai
Mąstysena
Kickstarter
2011Gruodis
PasiklydęsVaikas
2007Suvedimas
Įžvalgos
Valingas
Sąžinė
Vokietija
Čikaga
Artima
AndriusKulikauskas
VienųVienumas
FranzNahrada
DavidKankiewicz
Žvilgsniai
Laikysenos
ManoPrielaidos
Išmintis
SistemųNagrinėjimas
Palyginimai
GyvybėsSavybės
Savybės
Neigimas
NulinisPožiūris
BendraSandara
DievoBranda
DievoValia
PirmynAtgal
AutomatųLaipsnynas
PavojingosMintys
Susiploti
Reikalai
VersloLygtis
Fenomenologija
201401JuodraštisKūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės
Materializmas
MenoTaisyklės
AndriusMenoTaisyklės
Estetika
MenoAplinkybės
Skaityklės
PamelaMcLean
Daina
20140203Gvildenu
PranešimųRašymas
20140130Pranešimas
AntonioDamasio
Damasio
Autizmas
Nuomonės
ValiosIšraiškos
20131228Sumanymai
Užmojai
DvylikanarisProtas
Sąsajos
Pomenės
Skirtumai
Pradžiai
20131218Pradžiai
MuzikaKompu
Trumpai
Pasiklausymui
Ieva
PullmanArtSurvey
Rosa
JuodasisDievas
20121031DievoVeidas
Kvadratas
Spalvos
201205Pradžiai
Pakabinimas
20120910Nesusivedimai
Išgyvenimai20120905
Rūkymas
20120818GeraValia
Menininkams
20120818DievoVeidas
20120816Paradoksai
Pasipasakojimai
Nikotinas
ElektroninėsCigaretės
Chemija
Išgyvenimai20120717
MichaelKazanjian
Pamokymai
Išgyvenimai20120709
Išgyvenimai20120620
Išgyvenimai20120605
UžrašaiParodai201203
Raiška
DrobiųParoda
LėliųNamelis
Aprašas20120507
Drobės
ŠvietimasČikagoje
LietuviųSpauda
Giesmėmis
Nuorodos
Aprašas20120228
VirmantasGaldikas
NulybėsAtvaizdųPaneigimas
Paklusimas
Mityba
MąstymoDiena
IšsiaiškinimųSąrašas
Gijos
Įranga
Atmetimas
PašnekovųRaida
IšsiaiškinimųBrėžinys
IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas
IšsiaiškinimųTrejybė
IšsiaiškinimųPorųBrėžinys
IšsiaiškinimųPoros
IšsiaiškinimųRūšys
2021 sausio 16 d., 22:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 116 eilutė iš:
** [[Gyvybės raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
į:
** [[Gamtos raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
2021 sausio 16 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 125 eilutė:
** [[Nesusivedimai | Kaip nesusivedimai žadina sąmoningumą?]]
2021 sausio 16 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
*** [[Veiksmai | Kaip lygtimis išgyvename veiksmus +1, +2, +3?]]
2021 sausio 16 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 126-127 eilutės:
** [[Meno tikslas | Kokie yra meno tikslai?]]
** [[Meno taisyklės | Kokios yra meno taisyklės?]]
2021 sausio 16 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 110 eilutė:
*** [[Dievo valia | Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?]]
2021 sausio 16 d., 21:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 64 eilutė:
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai per Tave išsako žmogaus santykį su Dievu?]]
2021 sausio 16 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 75 eilutė:
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas | Kokiais kampais aprašyti savo išgyvenimus?]]
2021 sausio 16 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 43 eilutė:
* [[Ryšys su Dievu | Kaip įvairiai įsivaizduoju savo ryšį su Dievu?]] Ir kaip tai susiję su Dievo raiškomis Dievo šokyje?
2021 sausio 16 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
*** [[Humoras | Kas yra juokinga ir kodėl?]]
į:
*** [[Juokas | Kas yra juokinga ir kodėl?]]
2021 sausio 16 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-1167 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
---------
[[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20210109Gvildenu]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]

'''Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?'''

------
>>bgcolor=#FFFFFF<<

[+++调查+++]

>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------
[++Šiuo metu++]

Šį puslapį perkurti kaip savo tyrimų sąsiuvinį.
* Išrašyti, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus ir kiekvienam sukurti puslapį.
* Kiekvienam puslapiui skirti vieną ar daugiau klausimų.
-----------------
>><<

[[Gvildenu | Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?]]
* [[Klausimai Dievui | Ką trokštu žinoti iš Dievo?]]
* [[Mano prielaidos | Kokios yra mano prielaidos?]]
* [[Viską žinoti | Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti?]] Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?
* [[ĮvadasĮViską | Kaip viską pristatyti?]]
* [[AtsakymaiIrKlausimai | Savo mintis aprėpti ir išmąstyti knyga.]]
* [[Svetainė | Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?]]

'''[[Suvestinė | Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?]]'''
* [[LygybėsLygtis | Išmąstyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
* [[Dievo požiūris | Kokia reikšmė Dievo požiūrio?]]
* [[Sąlygos | Kas yra sąlygos?]]
* [[Trejybės | Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?]]
* [[Apytakos | Ką keturios apytakos turi bendro? Kaip jos viena su kita susijusios? Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?]]
* [[GyvenimoLygtis | Kokia gyvenimo lygties reikšmė?]]
* [[Pokalbiai | Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?]]

[[Dievo šokis | Kokia Dievo veikla?]] Kaip įsivaizduoju Dievą
* [[Dievas | Kas Dievui rūpi?]]
* [[Asmenys | Kaip apibrėžiami keturi asmenys?]]
* [[Asmuo | Kas yra asmuo?]]

[[Išgyvenimo apytaka | Ką išgyvename išgyvenimo apytaka?]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
* [[DievoŠokioIšdavos | Kaip Dievo šokis grindžia žmogų, jo elgesį ir dorovę?]]
* [[Elgesys | Kaip elgiamės?]]
** [[Savastis | Kaip žmogų veikia kiti žmonės?]]
* [[Dorovės tyrimas | Kaip gyventi?]] Kaip žmonės elgiasi ir kaip turėtų elgtis? Kaip valia pasireiškia dorovė? Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?
** [[Dorovės ištakos | Kokios sąlygos grindžia dorovę?]]
** [[Šešerybė | Kaip šešerybe sąmonė ugdo pasąmonę?]]
** [[Saviugda | Kaip ugdyti save ir ypač savo valią?]]
*** [[Lietuvių kalba | Kaip man geriau išmokti lietuvių kalbą?]]
** [[Dorovė | Kas yra raktai į dorovę?]]
** [[Pragyvenimas | Koks yra doras darbas?]]
** [[Pasirinkimai | Kokie pasirinkimai grindžia dorovę?]]
** [[Dorovės ratas | Kuria prasme pasirinkimai sudaro trejybės ratą?]]
* [[Sandarų tyrimas | Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?]]
** [[SandarųRaida | Kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros?]]
** [[Žemėlapynas | Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?]]
** [[Visaregis | Ar visaregis įžvelgtinas išgyvenimo apytakoje?]]
** [[Požiūriai | Kas yra požiūris?]]
** [[PožiūriųSudūrimas | Ką reiškia požiūrių sudūrimas?]]
** [[Atjautos | Kaip atjautomis Dievo išgyvenimai grindžia antrines sandaras?]]
** [[Padalinimai | Aprašyti visko padalinimus.]]
*** [[Vienybė | Kaip nusakyti vienybę?]]
*** [[Dvejybė | Kaip nusakyti dvejybę?]]
*** [[Trejybė | Kaip nusakyti trejybę?]]
*** [[Ketverybė | Kaip nusakyti ketverybę?]]
** [[Atvaizdai | Kaip apibrėžti atvaizdus?]]
*** [[Santvarkų nagrinėjimas | Kaip santvarkų nagrinėjimo būdai išreiškia vaizduotės galimybes?]]
** [[Aplinkybės | Kaip užtikrintam Dievui išgyvenant lūkesčius apibrėžti aplinkybes?]]
*** [[Palyginimai | Kaip aplinkybes išsako palyginimai?]]
* [[Išgyvenimai | Kaip išgyvename?]]
** [[Išgyvenimų rūšys | Iš kur kyla išgyvenimo prasmė?]]
** [[Netroškimai | Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?]]
** [[Lūkesčiai | Kaip širdis išgyvenama lūkesčiais?]]
*** [[Humoras | Kas yra juokinga ir kodėl?]]
** [[Padalinimų ratas | Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?]]
*** [[Ir Vienas | Kaip veiksmas +1 lygtimis išreiškia pasąmonę?]]
*** [[Ir Du | Kaip veiksmas +2 lygtimis išreiškia sąmonę?]]
*** [[Ir Trys | Kaip veiksmas +3 lygtimis išreiškia sąmoningumą?]]
** [[Kalbos | Kaip trimis kalbomis išgyvename?]]
*** [[Tėve mūsų | Kaip malda "Tėve mūsų" grindžia pagrindimo kalbą?]]
*** [[Švento Petro Raktai Į Dangų | Kaip švento Petro raktai į dangų grindžia įvardijimo kalbą?]]
*** [[Palaiminimai | Kaip Palaiminimai grindžia pasakojimo kalbą?]]
*** [[Ženklų savybės | Kokia ženklų savybių reikšmė?]]
** [[Klaidos | Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?]]
** [[Žinynas | Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?]]
** [[Vertybės | Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?]]
** [[Darbai | Kaip kas dieną visa savo esybe tarnauti Dievui?]]
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]

[[Žinojimo rūmai | Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?]]
* [[Išsiaiškinimai | Kaip klausimai atsakomi?]]
* [[Žaidimas | Kokia žaidimo svarba žinojimo rūmams ir žmonijos kilmei?]]
* [[Tiesa | Kas yra tiesa?]]
* [[ŽinojimoRūmųGausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
* [[Vaikų kalba | Ką kūdikių, vaikų ir paauglių kalba gali pasakyti apie kalbos pagrindus?]]

'''Dievo tyrimas: [[Dievo tyrimai | Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?]]'''
* [[Meilė | Kas yra meilė? Kaip mylime? Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?]]
** [[Sąmoningėjimas | Kas yra sąmoningėjimas?]] Kaip sąmoningėjame? Kokios yra keturios sąmoningėjimo pakopos? Kaip jos susijusios su keturiomis vienumo sampratomis? Kaip sąmoningėjimas grindžia dorovę?
** [[Sąmoningumas | Kokia sąmoningumo svarba?]]
** [[Branda | Kas yra branda? Kaip bręstame?]]
* [[Meilės mokslas | Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?]]
** [[Amžinas gyvenimas | Ką reiškia amžinas gyvenimas?]]
*** [[Gyventi Dievu | Kaip gyventi Dievu?]]
** [[Gyvenimas | Kas yra gyvenimas?]]
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/Life | Kas yra gyvybė?]]
** [[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/BiologyDiscovery | Ką išsako biologijos žinojimo rūmai?]]
** [[Gyvybės raida | Kaip gyvybė galėjo atsirasti visatoje?]]
** [[Šachmatai | Ką šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia apie dirbtino intelekto pasaulėžiūrą?]]
** [[Dirbtinas intelektas | Kokia dirbtino intelekto reikšmė visatoje?]]
** [[Gyvenimo knyga | Kaip santvarka išsisako viskas?]]
** [[DievasTėvas | Kaip Dievo Tėvo požiūrį išsako jo išsiaiškinimo būdai?]]
** [[Malda | Kaip malda suveda skirtingas valias?]]
** [[Maldos nuotykiai | Ko galima pasimokyti iš maldos atvejų?]]
** [[Viena | Kokiais būdais esame viena?]]
** [[Pertvarkymai | Kaip pertvarkymai grindžia sąmoningumą?]]
** [[ŠviesuoliųBendrystė | Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?]]
** [[Taikymas | Kaip įvairiai taikyti visko žinojimą]]
** [[Dvylika klausimų | Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?]]
** [[VertybėsIrKlausimai | Kokių būna vertybių ir klausimų?]]
** [[Užmojai | Kaip užmojai susiję su vertybėmis ir klausimais?]]
** [[MinčiųSodas | Ką "Minčių sodo" pasiekimai ir trūkumai pamoko apie šviesuolių bendrystę?]]
** [[ŠviesuoliųBendrystėsUžuomazga | Kaip su kitais bendrauti ir bendradarbiauti su tikslu išvystyti šviesuolių bendrystę?]]
** [[Šviesuoliams | Kokiomis mintimis ir kokia veikla telkti šviesuolius bendrystei?]]
** [[ŠvMišiosVisiems | Kaip šviesuoliams sueiti Dievo pagrindu?]]
** [[Svetainės | Kaip savo svetaines išpuoselėti šviesuolių bendrystei?]]

Darbai
Siekiai

Užrašai
Užsiimti
Lavintis
Mankšta
Muzika
Literatūra
LietuviųKalba
Mokslai
Įvadas
Iškylavimas
Namelis
Kinas
Svetainės
Buitis
Eičiūnai
MinčiųSodas
Straipsniai
Straipsneliai
Dienotvarkė
Linksmai

Gyvybė
GyvybėsRūmai
Šviesuoliai
DievasSūnus
JėzausMįslės

Laipsnynas

GyvybėsRaida
Biologija

MaldosMoksloJuodraštis

DievoProtas

Smegenys

Veiksmai
ProtoLaukai
Veikėjai
Kapinės

Viskas
Apimtys
Betkas
Apibrėžimas
Nulybė
Niekas
Pratimai
SąvokųKalbosŽodynas
Entropija
AtradimųKelias
Bendrystė
Taikymas
Vadovėlis
Apžvalga
ManoUžmojis
Tikslai
ŠviesuoliųVeikla
Paroda
GodsMind
DievoProtas20120401
Suvestis
Lou?
Bendraminčiai
AlytusUlonų8A
Savišvieta
ŠviesuoliųTauta
20200519Visaregis
Atitikimai
Ženklas
Santvarka
AštuongubasKelias

NulinėVeikla
JidišKalba
Mokesčiai
LaiškaiŠviesuoliams
TautvydasVėželis

IšgyvenimųRūšys
Turtas
Dviprasmybė
Patirtis
Andrius
GamtosRaida
Penkerybė
Žinojimas
20200411ArvydasŠliogeris
20200528LegendMakers
HolokaustasĮvairenybės
Sveikata
RomanIngardenAndOurTimes
ŠachmatųŽaidimai2019
KlausimaiDievui2019
Sąmoningėjimas
Taikdarystė
Atsakomybė
PetrasPožėla
InformacijosIntegravimas
TrokštuIšmanyti
DievoPožiūris
Asmenybės
Blogis
Gerumas
DirbtinasIntelektas
EgzistencializmoIštakos
GerosValiosPratimai
ŽinojimoRūmųPavyzdžiai
Mintis
JėzausLogika
Pasirinkimai
Poreikiai
Septynerybė
Skaudulynas
Ūkis
20191115VilnaGaon
VilniausGaonas
VilniausGaonoIšsiaiškinimoBūdai
2019Siekiai
Renginiai
SvetainėsKlausimai
Svetainė
Šulcas
Bendradarbiai
Įvairūs
20180124IšminčiųUgdymoGalimybės
EugenijusPaliokas
2017ManoFilosofija
NuotraukosSuAndriumi
Filosofija
DievasTėvas
Rainiai
IšgyvenimųNagrinėjimas
20191026DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas
20191026DievoŽodžioSkaitymasIrRašymasJuodraštis
20191020DoroviniaiLuomai
DoroviniaiLuomai
20191015DievoŽodžioSkaitymasIrRašymas
Rūpesčiai
20191016Dievas
AleksandrasPakalniškis
IšgyvenimųPavyzdžiai
LietuvosEtikosUniversitetas
Batai
IspanųKalba
20191122TikimybinisŽvilgsnis
JohnHarland
Suvokimas
2012IšgyvenimųPavyzdžiai
PožiūriųLygtis
JuozasAmbrazevičiusBrazaitis
Knygos
20191003Fizika
Fizika
20160520DievoŠokis
DievoÅ
TeigiamiŽmonės
Neišgyvenimai
Kelionės
Juokas
Pasakojimas
20190620PaprieštaravimaiDerridai
ArūnasJabkevičius
Pavadinimas
LieSandarųIštakos
BenGoertzel
AlanasPetrauskas
Tarpas
Akistatos
Derrida
20190619-LieSandarųIštakos-Juodraštis
20190619LieSandarųIštakos
20190619-LieSandarųIštakos-Santrauka
Ontologija
20190608PasirinkimųMalūnas
20180819DievoProtoBūsena
DorovėsPavyzdžiai
RūpesčiųPavyzdžiai
20190523RūpesčiųPavyzdžiai
RūpesčiųRūšiavimas
VertybiųŽemėlapis
Svarba
DievoŠokis
Rinkimai
20190222Plungė
LietuvosSąžinė
20190430DievoŠokis
20190426PokalbiuAtsisakyti
Kontakai
20190426PokalbiuAtsisakyti-Užrašai
20170202VertybėsKlausimaiRūpesčiai
Naujas
Sutapimai
JonoNoreikosLegenda
JonasNoreika
GyvenimoBūdasIrStilius
DešimtDievoĮsakymų
Įsakymai
DievoRaiškos
NoreikaUžklausos
EstetikosKonferencija
NoreikaEiga
Dirbtuvės
KlausimaiDievui2018
NoreikaPristatymas
NoreikaPristatymasJųTyrimas
Palaiminimai
NoreikaPristatymasEiga
TėteiŠachmatųAtidarymai
NoreikaPristatymasIškraipymai
NoreikaTinklas
NoreikaEigaPlungėje
HolokaustasLatvijoje
ReikalavimaiAtsakomybės
PožiūriųGrandinė
VaisingosPrielaidos
Mintinai
2018Siekiai
NoreikaPristatymasĮvadas
NoreikaPristatymasMūsųTyrimas
NoreikosPristatymasMūsųTyrimas
NoreikaIškraipymai
NoreikaIškraipymaiDuomenys
NoreikaPristatymasIšvados
NoreikaŠaltiniaiJidišKalba
NoreikaPristatymasKitiKlausimai
NoreikaPristatymasGauja
20190113NoreikaIškraipymaiDuomenys
Evaldukas
20190110NoreikaIškraipymaiDuomenys
NoreikaSantrauka
JonasNoreikaEiga
NoreikaGauja
NoreikaEigaTelšiuose
NoreikaŠaltiniai
Cinaitė
JonasNoreikaŠaltiniai
Suvestinė20181225
ManoTėtė
Einsatzkommando2
EinsatzgruppenReports
Suvedimas
EdmundasKulikauskas
SuvokimoLygmenys
Dorovė20181123
MatematikosPratimai
HelmutLeitner
FreiburgoArchyvas
DievoSąmoningumas
SluckoŽudynės
TiesosIškraipymai
IšsiaiškinimųTyrimas
IšsiaiškinimųSvarbosRūšys
SvarbosRūšys
IšsiaiškinimųSvarba
Troškimai

ChaimasBargmanas
LietuviųLitvakųŠimtametisVaidas
LietuviųLitvakųŠimtametisVaidasUžrašai
JonoNoreikosValiaIrGalia
InformacinisKaras
LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka
Lietuvių-žydųŠimtametisVaidas
Lietuvių-žydųInformacinisKaras
VisumosApžvalga
DvasinisKapitalas
Tapatumas
Laimė
Atjausti
Santykiai
6Ir4
MąstymoMatai
Mąstymas
GerasisVaikas
Skaidymas
Kultūra
Žinoti
Daugiareikšmiškumas
DorovėGyvenime
LLKS
Prielaida
Atjauta
PopiežiuiPranciškui
PopiežiuiPranciškuiJuodraštis
GyvenimoPrasmė
GeraValia
AtvirasRibotas
ViskoVienumas
Permainos
Atsiplėšimas
Sutapti
BenoitCouture
PradžiaIrPabaiga
FlemmingFunch
Metraštis
Išreikšti
Augalai
JonasNoreikaNaujiŠaltiniai
RyšysSuDievu
Nagrinėju
DievoAtsakymai
20180723Kelionė
KinijosŠviesuoliai
Popiežiui
EilėraščiųNuotaikos
SidhartaGautama
KinųKalbosPradžiamokslis
Nesusivedimai
DeriniųKalba
Abejonės
Vienybė
Kinija
Konfucijus
PrisistatymasKinųKalba
MuzikosTeorija

Tete
JosephGoguen
JonasNoreikaJuodraštis
20180531JonasNoreikaŠaltiniai
JonasNoreikaPapildomai
SelfLearnersNetwork
VGTU
20180528JonasNoreikaJuodraštis
BrazaičioUžklausai
KazysŠkirpa
Logika
ViskąIšmanytiViskąGloboti
AkademiniaiStraipsniai
20180508MatematikosPraduIstakos
Komunikacija
20180508-MatematikosPraduIstakosProtavime-KvietimoJuodrastis
20180508MatematikosPradųIštakos
JonasNoreikaTinklas
LietuviųNacionalistųPartija
ŠkirposUžklausai
JonasNoreikaSantrauka
JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai
NeatsakytasKlausimas2
JonasNoreikaUžklausosMetmenys
DievoVeidas
Susikalbėjimas
BendrasSuvokimas
20180403KaipGyventi
Vieningumas
Pagrindimas
JonasNoreikaUžklausaiMintys
JonasNoreikaUžklausa
JonasNoreikaIštraukos
ŽodinėKūryba
Vienumas2007
ŠviesuoliųKarūna
Prancūzija
BendravimoDingstys
MeilėsUžrašai2003
Klausimai
Gvildenimai
JonasNoreikaKlausimai
JuozasAmbrazevičius
Prasiblaškyti
Manifestai
Dėmesys
Rodos
JėzusKristus
JėzausPasisakymai
Apsakymai
JonasKačerauskas
NeatsakytasKlausimas
Platonas
Vertimas
Įvardijimas
20160120GyvenimoBūdas
20180124IšminčiųUgdymoGalimybės-Santrauka
GeriausiApsakymai
ŠiuolaikiniaiApsakymai
Išmąstyk
20180124ŠvietimoGalimybės
20180124IsminciuUgdymas
KlausimaiDievui2017
AsmeniškiDėsniai
Aštuonerybė
Eilės
2016Siekiai
Etika
Mįslės
MokslasKaipMaldosSuveikia
20170429GyvybėRamybė
BesąlygiškasDievoPožiūris
IšminčiųAuklėjimas
MenoTikslas2
MenoTikslas
2017Siekiai
Workshop20171022
Sapnai
Nebūtinas
KinųŽodžiai
ŽodžiųDaryba
201611Paroda
EilėraščiųSąvokos
Paskaita
MeninėsPriemonės
Sąvoka
Sandaros
Mokykla
Pamokos
Tu
PirminėsSandaros
DievoĮsakymai

Greimas
DerridaIrGreimas
RimvydasKrasauskas
LogikosRatelis
EnergetikosMinisterijai
KlausimasAlgiuiMickūnui
GyvybėsDėsniai
Kūryba
Aleksandras
ŠventraščioRašymas
20160915Foucault
20170405KalbaIrTikrovė
20171027GreimasIrDerrida
Gamestorming

AndriusCV
VertybiųTyrimas
AlgisMickūnas
20171201ŠkirposMitai
20170218ButisIrSamoningumasLyguSprendimas
SenosMintys
Tobulumas
Deriniai
DievasPsalmėse
JausmųFenomenologija
Catalan
SiūlauDėstyti
KūrybinisMokslas
Dirbtuvės20161217
DievoSapnas
KlausimaiDievui2016
DievoKlausimai2016
AtjautaŽydams
Nuotaikos
LietuviųNusikaltimai
LietuviųNacionalistųPartijaŠaltiniai
Lublinas
IškylaAustrijoje
20170708LietuviųNacionalistųPartija
AntrinėsSandaros
Pranešimai
20171010PožiūriųAtsirinkimas
KalbaIrTikrovė
LietuviųNacionalistųPartijosAtsakomybė
MatematikosGrožisŽadinaVaizduotę
Pamoka
Workshop20170608
StraipsnisŠaltiniaiAtsakomybėsTyrimui
AndrejŠčelkun
TomasKačerauskas
20170213ParaiškosVertinimas
GenocidoCentras
KaipLietuviaiSkriaudėLitvakus
Maribor
MenoTikslai
PiligriminisŽygis
Workshop20170610
DorovinėVaizduotė
Workshop20170410
Kalbotyra
Parama
KūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės
Kantas
TheMeaningOfAbsence
Heidegeris
Workshop20170311
20170313Gvildenu
20170311BrandaIšgyvenimaiKlaidos
20170311LabiauTikėtųDievą
KaipGvildenti
Workshop20170216
20161029NuotaikųAplinkybės
ŽydųKapinės
Vaidyba
Draugai
Tauragė
Pranešimas
20170216KaipIšsilaisvintiIšSąlygų
Paraiška
Dainos
Išsaugoju
Istorija
20170216BūtisSąmoningumasLaikasErdvė
VandensŠildytuvas
Kasdienybės
20170128KūrybinėsDirbtuvės
20170202VertybėsKlauimaiRūpesčiai
RemigijusTreigys
IšsiaiškinimoBūdųTyrimas
TadasSnuviškis
MindaugasRūkas
Raštas
Bangavimas
ParaiškaUžupiui
Menai
TeigiamasPoveikis
Paradox
ŠviesuoliųDirbtuvės
NuotaikųPagrinduSukurtiEilėraščiai
VaikųKalba
NuotaikųAplinkybės
Išbaigtumas
Straipsnis
KlausimųRūšys
RytaiVakarai
AlgirdasZokaitis
Ulisas
20160819KaipGvildenti
TangDinastijosEilėraščiai
Pasakos
Žodžiai
Foucault
DaugiaprasmybėsMatai
Pilnatvė
DorovėsSąvokos
20160715DievoŠokis
20160714Knyga
LaiškasKomisijai
Rūpinuosi
Klaipėda
Lietuva
20160620Matematika
MatematikosIšsiaiškinimoBūdųApžvalga
MatematikosRūmai
Matematika
MatematikosGrožis
Simplex
Tensor
MatematikosIšsiaiškinimoBūdai
TechnologijosFilosofija
ŽydųPasaulėžiūra
KūrybinisRašymas
Ačiū
Tikrinu
KūrybinisMąstymas?
20160515DievoŠokis
GailestingumasŽydams
TomasAkvinietis
KasJaudinasiKlysta
Aptarimas
AntanasAndrijauskas
Gitara
KaipKlystame
Išmonė
ŠventasKazimieras
BūtisIrLaikas
Izaijas
AmžinaiBręstiArŠiaipGyventi
IzaijasSantrauka
RašymoPriemonė
Humoras
Tanakas
GyvenimoBūdas
Medicina
Verslas
Būklė
Atitikmenys
Telefonai
20160116GyvenimoBūdas
OrganizationalValues
Skaitytoja
Ugdytis
RickWarren
SportoRūmai
Jaunimas
Abrikosai
2015Siekiai
Vairavimas
PramogųIndustrijos
PavyzdžiųRinkimas
KreditoUnijos
Mamai
Giesmės
Santrauka
ŠviesuoliųKaralienei
DovidKatz
Laiškas
Kompiuteris
Kelionė
NulinėSandara
DievoIšsiaiškinimai
20150428Dievas
Vienumas
Rašytojas
Rožinis
Laisvė
VienaMeile
VienaBendryste
Raida
VienaAsmenimi
VienaKitu
VienaDievu
VienaPožiūriais
20150323Dievas
Šiluma
ValymoĮrenginiai
Širdingumas
Širdis
DievasSandarose
20150220Dievas
Laisvumas
Mokslas
Rūpi
MišiosVisiems
Švietimas
Sumanymai
Whitehead
2015Siekius
2015Tikslai
2014Metai
ŠventoPetroRaktaiĮDangų
AnthonyJudge
ValiosTyrimas
Tautvydas
Turinys
MaldosRatelis
Aklavietės
Maldos
Valia
Kobo
RecentChanges
Tikėjimas
Rūpėti
TėveMūsų
Įdomumas
DievoDievas
Neigiamybė
RimasMorkūnas
Rimas
Archyvas
Matrica
VaisingaPrielaida
Veikla
Dvasia
IšėjimasUžSavęs
Nedviprasmybės
Straipsnis2
Abėcėlė
DievoĮsivaizdavimas
Būtinas
ŠvietimoIstorija
Įranga
Pasiskaitymui
Mąstytojai
Mąstysena
Kickstarter
2011Gruodis
PasiklydęsVaikas
2007Suvedimas
Įžvalgos
Valingas
Sąžinė
Vokietija
Čikaga
Artima
AndriusKulikauskas
VienųVienumas
FranzNahrada
DavidKankiewicz
Žvilgsniai
Laikysenos
ManoPrielaidos
Išmintis
SistemųNagrinėjimas
Palyginimai
GyvybėsSavybės
Savybės
Neigimas
NulinisPožiūris
BendraSandara
DievoBranda
DievoValia
PirmynAtgal
AutomatųLaipsnynas
PavojingosMintys
Susiploti
Reikalai
VersloLygtis
Fenomenologija
201401JuodraštisKūrybosPrasmėIrMenoTaisyklės
Materializmas
MenoTaisyklės
AndriusMenoTaisyklės
Estetika
MenoAplinkybės
Skaityklės
PamelaMcLean
Daina
20140203Gvildenu
PranešimųRašymas
20140130Pranešimas
AntonioDamasio
Damasio
Autizmas
Nuomonės
ValiosIšraiškos
20131228Sumanymai
Užmojai
DvylikanarisProtas
Sąsajos
Pomenės
Skirtumai
Pradžiai
20131218Pradžiai
MuzikaKompu
Trumpai
Pasiklausymui
Ieva
PullmanArtSurvey
Rosa
JuodasisDievas
20121031DievoVeidas
Kvadratas
Spalvos
201205Pradžiai
Pakabinimas
20120910Nesusivedimai
Išgyvenimai20120905
Rūkymas
20120818GeraValia
Menininkams
20120818DievoVeidas
20120816Paradoksai
Pasipasakojimai
Nikotinas
ElektroninėsCigaretės
Chemija
Išgyvenimai20120717
MichaelKazanjian
Pamokymai
Išgyvenimai20120709
Išgyvenimai20120620
Išgyvenimai20120605
UžrašaiParodai201203
Raiška
DrobiųParoda
LėliųNamelis
Aprašas20120507
Drobės
ŠvietimasČikagoje
LietuviųSpauda
Giesmėmis
Nuorodos
Aprašas20120228
VirmantasGaldikas
NulybėsAtvaizdųPaneigimas
Paklusimas
Mityba
MąstymoDiena
IšsiaiškinimųSąrašas
Gijos
Įranga
Atmetimas
PašnekovųRaida
IšsiaiškinimųBrėžinys
IšsiaiškinimųBrėžiniųArchyvas
IšsiaiškinimųTrejybė
IšsiaiškinimųPorųBrėžinys
IšsiaiškinimųPoros
IšsiaiškinimųRūšys
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------
[++Iš ankščiau++]

Suprasti visumą
* [[Suvestinė | Suprasti esmines sąvokas]].
** [[Suvestinė | Suvestinės]] puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
** Suvestinės puslapyje sutvarkyti bendrą apžvalgą kaip meilė sieja ramybę ir įtampą.
** Išmąstyti kaip viskas išplaukia iš meilės Dievui.
** Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
** Išmastyti ramybės ir įtampos santykį.
** Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.
** Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti, kaip antai: [[asmenys]], [[savastis]], [[požiūriai]], [[požiūrių sudūrimas]].
* Permąstyti ir sutvarkyti [[Apytakos | apytakų]] puslapį.
** Apytakos puslapyje patikslinti apytakų reikšmę suvestinėje, ką keturios apytakos turi bendro, kaip jos išsiskiria ir kokie jų tarpusavio santykiai.
*** Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.
* Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
** Aprašyti kiekvienos sąvokos svarbą.
* Ketverybę ir susijusias sąvokas išreikšti matematika.
** Pilnai suprasti [[Book/LearningYonedaLemma | Yoneda lemą]] ir susieti su ketverybe.
** Išmanyti Yates indekso teorija ir susieti su ketverybe.
** Suvokti ketverybės svarbą statistikoje.
** Sustatyti statistikos žinojimo rūmus. Remtis Norman Anderson vadovėliu.
* Suprasti [[meilės mokslas | meilės mokslą]].
** Meilės mokslo bendrus bruožus numanyti atsižvelgus į kitas tris apytakas.
** Sukurti brėžinį meilės mokslo sąvokų.
** Ištirti [[Book/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]], jų pagrindu apibrėžti gyvybę ir suprasti, ką reiškia gyvybę palaikyti ir puoselėti.
** Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
** Sutvarkyti ir susieti [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[malda | maldos]], [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[meilė | meilės]], [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystės]] puslapius.
** Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.

Rašyti apžvalgą
* Rašyti knygutę [[AtsakymaiIrKlausimai | Atsakymai ir klausimai]]

[++Mano tyrimai 我的调查++]

Tvarkyti puslapius
* Perrašyti [[Klausimai Dievui | Dievo atsakymus]].
* Išrašyti savo pranešimus.
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/20180626Variables | A Structural Semiotic Study of How We Use Variables in Mathematics and Logic]]
** [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190620Paprie%c5%a1taravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]

Viską aprėpti
* Rašyti savo [[apžvalga | apžvalgą]].
* Išmąstyti, kaip [[Suvestinė | susiveda]] keturios [[apytakos]].
* Patikslinti [[Dievas | Dievo šokį]] ir išryškinti susijusias sąvokas.
* Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir [[išgyvenimo apytaka | jų apytaką]].
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/InformationIntegrationTheory | Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus]] pagal jų išreikštus matematinius modelius.
** Apžvelgti Norman Anderson išsiaiškinimo būdus ir palyginti su jo mokslu.
** Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai [[http://www.ms.lt/sodas/Book/CognitiveBiases | iškreipia informaciją]].
** Peržiūrėti neuromokslinę knygą apie jausmus ir savaip suprasti.
** Suprasti, kaip jausmai susiję su Mobijaus transformacijomis.

Matematiką apžvelgti
* Apžvelgti visą matematiką.
* Suprasti Lie grupes ir Lie algebras.
* Suprasti Mobijaus transformacijas.

Surašyti
* Rašyti [[Įvadas į viską | Įvadą į viską]].
* Rašyi [[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]].

[[Skaudulynas | Parodą surengti]]
* Išmąstyti, kaip sukilimo ir Holokausto pradžios istorijoje įžvelgti ir pristatyti išgyvenimus ir jų dorovę.
* Apžvelgti šachmatų išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti istorijos išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti meno išsiaiškinimo būdus.

[++[[AtsakymaiIrKlausimai | Didieji klausimai 宏伟的问题]]++]

[++Mano klausimai 我的问题++]

Visko nežinojimas
* [[Gvildenu]] Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* [[Užrašai]] Sutvarkyti užrašus.

Visko žinojimas
* [[Apžvalga]] Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
** Kaip viskas susiveda?
*** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
*** Kaip susiję išvestis ir suvestis?
**** Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
**** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
** Apžvalgą susieti su visko žinojimu.
* [[Viską žinoti]]
** Kaip Dievas tiria mumis?
*** Kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko?
*** Kaip išsiskiria vidus ir išorė?
*** Kaip išsiskiria Dievas už mūsų ir Dievas mumyse?
** [[Knyga]] Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?
*** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėj sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
*** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
** [[Dorovės tyrimas]] Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
*** Kaip požiūrių grandinės išsako sąmoningumo pakopas?
** [[Sąmoningėjimas]] Kaip sąmoningėjame?
*** Ką reiškia sąmoningėjimas?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)?
*** Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
*** Kaip sąmoningėjimas susijęs su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
*** Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas, taikdarystė)?
** [[Žinynas]] Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
*** Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?
*** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
*** Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
*** Puslapiuose išsakyti svarbiausius susijusius klausimus.
** Suderinti puslapius: [[Apžvalga]], [[Suvestinė]], [[Knyga]], [[Apytakos]] ir kitus.

[[Dievas]]
* Išryškinti Dievo šokio esmę.
* Išsiaiškinti Dievo trejybės ir žmogaus trejybės sąryšius.
* Peržiūrėti ir sudėlioti visus klausimus apie Dievą.
* Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius: [[apibrėžimas]], [[gyvenimo lygtis]], [[viena]], [[meilė]], [[šešerybė]]
* Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
* Ateičiai:
** Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas, išsiaiškinti kiekvienos raiškos prasmę.
*** Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?
** Išryškinti Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius.
** Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.

[[Išgyvenimo apytaka]]
* [[Patirtis]] Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo patirties? [[Išgyvenimai]], [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
* [[Išgyvenimų pavyzdžiai]] Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
*** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
*** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
* [[Išgyvenimai]] Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
** Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
** Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
** Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
** Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* [[Išgyvenimo apytaka]] Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
** Kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
*** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
**** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
*** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
*** Kaip dorovė remiasi branda?
**** [[Pasirinkimai]] Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje.
**** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
**** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
**** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
**** Išaiškinti pasirinkimų svarbą matematikoje.
*** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
** Apibūdinti, ką išgyvename?
** Kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų?
** Kaip apytaką išsako trys kalbos ir kitos sandaros?
*** Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
*** Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
*** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?
*** [[Dievo įsakymai]]: [[Permainos]], [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]. Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** [[Netroškimai]]: [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]].
*** [[Kitas]] Atjautas:
*** [[Padalinimai]] ([[šešerybė]] ir jos atvaizdai, [[septynerybė]] ir jos atvaizdai, [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]].
**** [[Padalinimų ratas]]: padalinimai, veiksmai, lygtys, sąmonė ir pasąmonė.
*** [[Kalbos]]: [[Pagrindimas]], [[Įvardijimas]], [[Pasakojimas]]. Ir kalbos kilmė.
**** [[Smegenys]] Kaip dirba smegenys?
** Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
** Nurašyti ir apmąstyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
* Ateičiai:
** Aprašyti dar 90 savo išgyvenimų.
** Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.

[[Žinojimo rūmai]]
* Išmąstyti žinojimo rūmų reikšmę.
** [[Išsiaiškinimai]] Patikslinti, kas yra išsiaiškinimas?
** Kaip klausimai atsakomi?
* [[Book/MathResearch | Math Research]] Kaip iš matematikos žinojimo rūmų išsivysto matematikos šakos, sąvokos, klausimai, įrodymai ir tvirtinimai?
** [[Book/MapOfMath | Map of Math]] Kaip išsiplėtoja matematikos šakos?
* Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.
** Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.
** Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
*** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
**** Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių.
**** Pasimokyti Hopf algebrų.
*** Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
**** Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
*** Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį.
** Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
*** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
** Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
* Nusakyti įvairiausius žinojimo rūmus
** Nusakyti fizikos žinojimus rūmus.
** Susieti matematikos žinojimo rūmus ir fizikos žinojimo rūmus.
** Nusakyti smegenų mokslo žinojimo rūmus.
** Nusakyti Vilniaus Gaono žinojimo rūmus.
** Nusakyti šachmatų žinojimo rūmus.
* Kaip išsivysto įvairiausi žinojimo rūmai?
** Kaip žinojimo rūmai atspindi pažinovą?
** Kaip asmenybės žinojimo rūmai atspindi jos kertinę vertybę?
** Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
*** Kaip šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia žaidimų prasmę?

[[Meilės mokslas]]
* Kaip puoselėti [[Šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]?
** [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai]] Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
*** Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* [[Malda]]
** Kaip viskas susiklauso?
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip šachmatų figūros viena kitą palaiko ar nepalaiko?
** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
* Ieškoti teigiamų žmonių su kuriais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
** [[Dirbtuvės]] Ateičiai: Kokias dirbtuves rengti tirti šviesuolių klausimus?
*** [[Paroda]] Ateičiai: Dirbtuves palaikyti meno parodomis.
* [[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
** Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
** Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
** Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
* Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
** Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.

>>bgcolor=#FFECC0<<
----------------
''2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.''
----------------
>><<

Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 lapkričio 04 d., 13:27