神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Apžvelgti, kokių būna išgyvenimų

 • Toliau kaupti išgyvenimo pavyzdžius, tiek savo, tiek pažįstamų, tiek iš istorijos ir šventraščių ir literatūros.
 • Sudaryti sąrašą savo išgyvenimų, ieškoti bendrų bruožų, juos išryškinti.
 • Kurie išgyvenimai buvo išskirtiniai? ir kurie pasikartojantys ar nuolatiniai?
 • Kaupti David Ellison-Bey ir kitų žmonių išgyvenimus, juos taipogi nagrinėti.
 • Nagrinėti Kristaus išgyvenimus Evangelijoje.
 • Savo išgyvenimų pagrindu įžvelgti išgyvenimus literatūroje, istorijoje, pasikalbėjimuose su kitais, pavyzdžiui, Fresh Air.
 • Įdomu tirti apysakas ir sulyginti ne tik su pasakojimais, bet taip pat su eilėraščių nuotaikomis. Tad, pavyzdžiui, Sherwood Anderson apysakoje "I Want to Know Why", vaikinas mato savo didvyrį, kuris bučiuoja moterį, o tas santykis primena "shear" transformaciją kiniečių eilėraštyje. Ir įdomu, kaip kiniečių eilėraščiuose siejami skirtingi požiūriai, kuriuose tėra požiūris, kuriuose požiūris į požiūrį, ir taip toliau.

N. ≡ nagrinėju pavyzdį

Esamybė - atsitikimas, išgyvenimas įtakojo mano nusistatymą - bendravimas su esamu Dievu

 • N. Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu.
 • N. Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
 • N. Geros valios pratimais supratau, kad mąstau klaidingai, kad painioju širdies ir pasaulio tiesas.
 • N. Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
 • N. Gillespie pamokoje pastebėjau trejybę.
 • Sužinojau, kad senelis Kulikauskas buvo ateistas. Tad pagalvojau, kad mes tą patį išpažįstame, tik kitais žodžiais.
 • Lietuvoje, 1989, staiga išmąsčiau padalinimų ratą ir išgyvenau protinį pasitenkinimą.
 • Mačiau, kaip disidentai neįžvelgia skirtumo tarp savęs ir saugumiečių, kad blogis įžvelgiamas kai esi iš kitos terpės.
 • Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visų labui pats turiu imtis vadovauti.
 • Sovietų okupuotoj Lietuvoj būdamas penkiolikos metų pastebėjau, jog vieni sergi už Lietuvos laisvę, o kiti visiškai nemąsto ir nežino tokių dalykų.
 • Moterų sudalyvavimas teigiamai įtakojo Minčių sodą.
 • Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
 • Pasimeldžiau už tetą, kad ji pasveiktų nuo vėžio. O kai antrą kartą susirgo, nepasimeldžiau.
 • Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
 • Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
 • Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
 • Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
 • Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
 • Supratau, dirbdamas John, kad darbas draugui gali išplėsti draugystę, nebūtinai pakenkti
 • Grant ją sulygino su šėtonu, to laikėsi, tad supratau, jog privalau jam nedirbti.
 • Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
 • Laimėjau gražų šachmatų žaidimą prieš kompiuterį ir supratau, kad esu kažkuo kūrybingas.
 • Vis padarydavau klaidų betirdamas Noreiką, kurios mane sukuklindavo. Radau LAF blankus ir pagalvojau, kad tai susiję su Noreika, bet iš Vilučio prisiminimų išsiaiškinau, kad klydau. Galvojau, kad Riauka pasakojo apie leidimus nešioti ginklus, bet jisai minėjo tiktai raiščius. Įsitikinau, kad žydaites nužudę lietuviai jas išprievartavo, bet paskui to šaltinio nebegalėjau aptikti.
 • Tėtė susirgo plaučių vėžiu. Mama paprašė, kad gyvenčiau šalia, raštinėje, ir ateičiau kasdieną vakarienės. Tėvai pajuto, kad juos palaikiau ir man tapo atlaidesni.
 • "Šiaurės atėnuose" skaičiau straipsnį apie gabus vaikus, kad jie laikė 130 ir 140 intelekto koeficiento turinčius vaikus gabiais ir labai gabiais. Tai papasakojau tėvams, kad esu kaip žmogus minioje, kuris visa galva už ją aukštesnis, kad gyvenu tarp protiškai atsilikusių, ir manau, Tėtė mane pirmą kartą suprato.
 • Kambario draugas pardavinėjo kanapes, jį vėl sugavo.
 • Nebūdingai pykau ir Mama supratau, kad mane neigiamai veikė kokie nors vaistai.

Galimybė - skatino apsisprendimą, drąsą - bendravimas su galimu Dievu

 • N. Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
 • N. Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
 • N. Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.
 • N. Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti.
 • Kinijoje apsisprendžiau gyventi Lietuvoje, kur būtų lengviau įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalbą.
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
 • Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
 • Tikėjau, kad jeigu gyvensiu pas Senelę, galėsiu mokytis savo filosofiją taikyti ir vystyti jos kvartalo, Marquette Parko, keblioje tikrovėje.
 • Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
 • Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.
 • Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
 • Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvau bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
 • Akvilė pasiūlė pirkti namelį. Išdrįsau užsiminti tėvams.
 • Suvokiau, jog trumparegystė man padeda susikaupti maldai.
 • Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
 • Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
 • Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
 • Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų.
 • Palaikiau Iloną.
 • Buvau neabejingas Samwel ir kitiems.
 • Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje?
 • Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
 • Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
 • X. išsipasakojo, kad geria.
 • Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
 • Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
 • Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
 • Audrey pakvietė giedoti chore.
 • Hughes išmokiau save programavimo.
 • Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
 • Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
 • Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
 • Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
 • Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
 • Paprašiau Jono mane palaikyti savo parašu dėl Noreikos ir jisai mane maloniai nustebino.
 • Neatnaujino mano sutarties VGTU ir supratau, kad gal Dievas nenori, kad ten dirbčiau.
 • Priimdamas Lietuvos pilietybę galvojau atsisakyti JAV pilietybės nes galvojau, kad negalima įsipareigoti dviem valstybėm. Bet visi kalbėjo man šito nedaryti. Tai pagalvojau, ar kas to reikalauja iš manęs? Ir pasitikrinau su JAV ambasada. Supratau, kad čia mano reikalas.
 • LA olimpinių žaidynių metu vežiojau žurnalistus apsipirkti, vos neužmušiau mus, vienas rusas suriko - Stop!
 • Gavau lankstinuką iš Čikagos universiteto. Mama pasiūlė susidomėti.
 • Kaip paišiau studentus Bosnijoje, surengiau pirmą parodą.
 • Pradėdamas universitetą, paskui doktorantūrą, supratau, kad galiu naujai save apibrėžti sau ir kitiems. Pavyzdžiui, savo vardą, savo asmenybę.
 • Audrey pakvietė giedoti chore.
 • Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.

Siekiamybė - patenkinantis pavyzdys, pamokymas įkvėpė mane daugiau reikalauti iš savęs

 • N. Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
 • N. Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
 • N. Kristaus pavyzdį iš Evangelijos priėmiau, kaip gerbtiną ir sektiną
 • N. Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
 • N. Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
 • Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą. (Susiję: ar sesutė graži)
 • Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
 • Mokiausi iš Tėtės gyventi dėsningai, tikslingai. Mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes.
 • Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
 • Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.
 • Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
 • Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.
 • Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
 • Jonas pirko komiksus, mane sudomino juos pirkti ir skaityti.
 • Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.
 • Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.
 • Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
 • Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
 • Gimnazijoje mano bendraamžiai buvo gašlūs, tai ir man susirūpėjo grožėtis merginomis, puoselėti dėmesį, manau pirm laiko
 • Lietuvoj pastebėjau, kai kuris jaunimas daug vėliau pradeda domėtis lytiniais klausimais, kaip Kalifornijoj, ir man taip atrodė geriau.
 • Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
 • Mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
 • Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę
 • Mama įkalbino baigti doktorantūrą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
 • Edward Damal paskatindavo prisižiūrėti, rūpintis savo sveikata.
 • Mokytojas paklausė, Kaip žinau, ar nesu robotas?
 • Bob paklausė, Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvų?
 • Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
 • Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
 • Jei tikiu Kristų turiu priimti jo pamokymą nusikirsti ranką, ir tuomet jį supratau, ir jo mąstymo dieviškumą
 • mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
 • Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
 • Joe Sochor sudomino kinu
 • Joe Sochor sudomino maistu
 • John Harland sudomino iškylavimu
 • John Harland supažindino su džiazo muzika
 • Mama supažindino su moksline fantazija
 • Tėtė išmokino šachmatais žaisti
 • Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
 • Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime.
 • Pas Sodeikas mokiausi šokti.
 • Sid padovanojau tėvų padovanotus turtus.
 • Sudraudžiau Robert Snyder, nusileidau mamai.
 • Supratau, kad Cass myli Dievą ir jį pašlovinau.
 • Mama norėjo, kad aš pamatyčiau Sesame Street ir pamačiau pirmą laidą, kaip Gordon kalbėjo apie rasizmą.
 • Dalyvaujant "Imagine Iraq", supratau, kad reikia įtraukti įvairiausiai mąstančius šviesuolius, kartu musulmonų šviesuolius, ir kad reikia manyti, Dievui tai prasminga ir jis palaikys.
 • Susikūriau savo asmeninę sąvokų kalbą.
 • Norėjau prasmingai vaidinti, tad pradėjau rinkti prasmingus išgyvenimus.
 • Pagalvojau, kad labai gerbiu savo tėvus, tad tapčiau labiau nepriklausomas ir savarankiškas jeigu mokyčiausi toliau nuo jų. Paskui grįžau arčiau jų.

Nesamybė - neatsitikimas, sėkmės troškimas skatino atsidavimą - bendravimas su nesamu Dievu

 • N. Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu.
 • N. Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
 • N. Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
 • N. Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.
 • N. Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
 • Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.
 • Skaičiau 36 pranešimus, kas man pačiam buvo naudinga pasitikrinti ir išrašyti savo mintis, bet supratau, kad niekam kitam to nereikia.
 • Sugalvojau mokytis vaidybos, galvojau kad man padės, kaip menininkui, pragyventi.
 • Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą.
 • Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
 • Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
 • Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
 • Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
 • Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
 • Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
 • Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
 • Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
 • Neįsisavinau liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių.
 • Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
 • Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Norėjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio.
 • Hughes išmokiau save programavimo.
 • Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
 • Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
 • Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
 • Kai Imagine Englewood if... vadovė nesirūpino, kad galiu mirtinai sušalti, supratau, kad nesu jiems reikalingas, esu laisvas ir galiu nebesirūpinti jais.
 • Kai Kay šeimos vadas nepasirūpino sumokėti šeimininkei, neatsižvelgdamas į mano pažeidžiamumą, supratau, kad žydai pažeisti antisemitizmo pasekmių, kad vos ne visi žmonės vienaip ar kitaip pažeisti.
 • Šachmatų čempionate Filadelfijoje pritrūko ryžto laimėti paskutinį žaidimą.
 • Mane sutriuškino A klasės šachmatų žaidėjas ir supratau, kad neturiu noro gilintis ir tobulėti.
 • Kaip dingo jausmai Reginai.
 • Kaip studentai streikavo Bosnijoje, kaip nepasidaviau ir laimėjau.
 • Skautų vadovas buvo homoseksualas, tad teko išmąstyti savo požiūrį tuo klausimu.
 • Suorganizavau bloko klubą po to kai man trenkė į galvą.

Negalimybė - nepripažinimas skatino susitelkimą

 • N. Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius.
 • N. Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug.
 • N. Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
 • N. Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
 • N. Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą.
 • Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
 • Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
 • Universitete supratau, kad neįsimylėsiu nelietuvaitės.
 • Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
 • Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
 • Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.
 • Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
 • Negėriau vardan vieningumo su negeriančiais, ypač kaime.
 • Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
 • Kartą išgėriau taurę vyno su Regina ir Rima, po to nusprendžiau, tik neprasidėti.
 • Gimnazijoje supratau, kad kvantiniame klode tikrovė išnyksta, tad reikia ieškoti atsakymų kitur.
 • Gillespie sakė, kad negali įvertinti mano rašinio.
 • Pradedant Franz Nahrada, supratau, kad reikia organizuoti Minčių sodą vertybių pagrindu.
 • Supratau, kad neperskaitysiu visų knygų. Reikia pradėti tiesos ieškoti pačiam, iš pagrindų.
 • Susidurdavau su žmonėmis tvirtinančiais, kad neįmanoma viską žinoti. Jų klausdavau, ar jie nors vieną dieną skyrė pabandyti?
 • Mane išmetė iš skautų vyčių kandidatų, tapau miško broliu.
 • Supratau, kad esu trumparegis ir man reikia akinių.
 • Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.

Nesiekiamybė - nepasitenkinimas, beprasmybė skatino valią, supratimą

 • N. Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
 • N. Susirūpinau, kai mano svoris siekė 225 svarus.
 • N. Supratau, jeigu vertinu ramybę, reikėtų nerengti geros valios pratimų.
 • N. Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
 • N. Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
 • Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje.
 • Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti.
 • Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
 • Kartais kai kurie vyrai man pasirodydavo gražūs, bet aš kratydavausi tokių minčių, atmesdavau, nesigilindavau. Praeidavo.
 • Dievui pasakiau, kad nuosekliai mylint toliau, man beliktų nužudyti Reginos vyrą - aš šito nedarysiu - bet būtent Dievas mane pastatė į kampą - ir aš savo ruožtu jokios moters nemylėsiu, nebent ją įsimylėčiau dar labiau.
 • Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
 • Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
 • Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
 • Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
 • Prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs.
 • Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
 • Darželyje parodžiau, kad jau moku skaityti.
 • Pieštuką laikiau trimis pirštais, užsispyriau neišmokti kitaip rašyti.
 • Gimnazijoje pep-rally: K-I-L-L Kill! Magnolia
 • Big Sur - pykau ant Tėtės.
 • Susirūpinau, kai mano svoris siekė 194 svarus, pradėjau skaičiuoti kalorijas.

Nesurūšiuoti

 • Mane areštavo Čikagoje.
 • Netekau draugų kai išvykau į Lietuvą.
 • Kai jinai ištekėjo, nustojau bendrauti, draugai su manimi nesusiekė.
 • Plagijavau rašinėlį apie Kolumbą, paskui parašiau vaidinimą apie Padėkos dieną.
 • Leisdavo vienam bibliotekoje skaityti. Skaitydavau enciklopedijos ir knygas apie prezidentus.
 • Vaikystėje įtariai žiūrėdavau į mergaites ir moteris.
 • Cindy Lewis man užrišo batų raiščius.
 • Banano nevalgiau. Paskui per eilę metų po truputį pradėjau valgyti įvairius vaisius.
 • Rima ir vikšras. "You don't have to eat it."

Pastabos

 • Apie savo išgyvenimus - praleistas galimybes - Nenorėjau įtakoti ir nenorėjau būti įtakojamas.
Kitų žmonių išgyvenimų pavyzdžiai

IšgyvenimųPavyzdžiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 kovo 30 d., 21:16