神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 balandžio 17 d., 00:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Ginklo leidimo pratęsimas
2018 balandžio 16 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* LNP/TDA 14-batalijono įstojimo pareiškimas ir žinios
į:
* LNP/TDA 14-batalijono įstojimo pareiškimas, žinios ir iškilmingas pasižadėjimas
2018 balandžio 16 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* LNP/TDA 14-batalijono įstojimo pareiškimas ir žinios
2018 balandžio 15 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
Telšiai
Pakeistos 22-23 eilutės iš
* Vyskupo Staugaičio pamokslas
į:
Šiauliai
Pakeistos 28-40 eilutės iš
* Noreika mokėjo už batalioną
į:
* Noreika mokėjo už batalioną
* Noreika dėl žydų perkėlimo 1941.08.22
* Noreika dėl žydų iškraustymo iš Tryškių į Gruzdžius 1941.08.09
* Noreika leidžia dantų techniką palikti 1941.09.26
* Noreika gražina leidimus žydams dirbti 1941.10.01
* Dėl paskirų žydų perkėlimo į Šiaulių getą 1941.10.11
* Noreika įskundė Kuršėnų dvaro valdytoją
* Noreika baudė priverčiamuojo darbu 6 mėnesius už žmonos mušimą 1942.04.12
* Baudė iešimininką už policijos įžeidimą 1942.05.18
* Radviliškio priverčiamojo darbo stovyklos egzistavimas ir naikinimas
* Priminimas Noreikai, kad turi pranešti ką siunčia į priverčiamojo darbo stovyklą.
* Skatinimas premijos - svastikos arba Hitlerio nuotraukos
*
2018 balandžio 15 d., 21:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-26 eilutės iš
*
į:
* Plungiškių prisiminimai
* Bruniaus parodymai
* Vilutis apie Puodžių
* Leidimas nešioti ginklus
* Riaukos prisiminimai
* Zenono Ivinskio pro memoria
* Vyskupo Staugaičio pamokslas
* Igno Urbaičio parodymai
* Žydų padėties nuostatai
* Noreika priverčiamojo darbo įstaiga
* Noreika - Kuršėnai
* Noreika mokėjo už batalioną
2018 balandžio 15 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-15 eilutės:
Žr. [[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausos metmenys]]

[++Jonas Noreika rinktiniai dokumentai++]

* Žemaičių žemė Nr.5
* Zenono Blyno dienoraštis
* Karo lauko teismo bylos
** komunistų byla
** Baužos byla
** Krygerio prisiminimai
** Noreikos įsakymas nežudyti
** Vilutis apie Gewecke
* Kunigo Pukio parodymai
* Pakalniškis - Septintoji diena
*

JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 17 d., 00:11