神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Jonas Noreika, Jonas Noreika užklausos metmenys

Jonas Noreika rinktiniai dokumentai

Telšiai

 • Žemaičių žemė Nr.5
 • Zenono Blyno dienoraštis
 • Karo lauko teismo bylos
  • komunistų byla
  • Baužos byla
  • Krygerio prisiminimai
  • Noreikos įsakymas nežudyti
  • Vilutis apie Gewecke
 • Kunigo Pukio parodymai
 • Pakalniškis - Septintoji diena
 • LNP/TDA 14-batalijono įstojimo pareiškimas, žinios ir iškilmingas pasižadėjimas
 • Ginklo leidimo pratęsimas
 • Plungiškių prisiminimai
 • Bruniaus parodymai
 • Vilutis apie Puodžių
 • Leidimas nešioti ginklus
 • Riaukos prisiminimai
 • Zenono Ivinskio pro memoria

Šiauliai

 • Igno Urbaičio parodymai
 • Žydų padėties nuostatai
 • Noreika priverčiamojo darbo įstaiga
 • Noreika - Kuršėnai
 • Noreika mokėjo už batalioną
 • Noreika dėl žydų perkėlimo 1941.08.22
 • Noreika dėl žydų iškraustymo iš Tryškių į Gruzdžius 1941.08.09
 • Noreika leidžia dantų techniką palikti 1941.09.26
 • Noreika gražina leidimus žydams dirbti 1941.10.01
 • Dėl paskirų žydų perkėlimo į Šiaulių getą 1941.10.11
 • Noreika įskundė Kuršėnų dvaro valdytoją
 • Noreika baudė priverčiamuojo darbu 6 mėnesius už žmonos mušimą 1942.04.12
 • Baudė iešimininką už policijos įžeidimą 1942.05.18
 • Radviliškio priverčiamojo darbo stovyklos egzistavimas ir naikinimas
 • Priminimas Noreikai, kad turi pranešti ką siunčia į priverčiamojo darbo stovyklą.
 • Skatinimas premijos - svastikos arba Hitlerio nuotraukos

JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 17 d., 00:11