调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Jonas Noreika, Jonas Noreika užklausos metmenys

Jonas Noreika rinktiniai dokumentai

Telšiai

 • Žemaičių žemė Nr.5
 • Zenono Blyno dienoraštis
 • Karo lauko teismo bylos
  • komunistų byla
  • Baužos byla
  • Krygerio prisiminimai
  • Noreikos įsakymas nežudyti
  • Vilutis apie Gewecke
 • Kunigo Pukio parodymai
 • Pakalniškis - Septintoji diena
 • LNP/TDA 14-batalijono įstojimo pareiškimas, žinios ir iškilmingas pasižadėjimas
 • Ginklo leidimo pratęsimas
 • Plungiškių prisiminimai
 • Bruniaus parodymai
 • Vilutis apie Puodžių
 • Leidimas nešioti ginklus
 • Riaukos prisiminimai
 • Zenono Ivinskio pro memoria

Šiauliai

 • Igno Urbaičio parodymai
 • Žydų padėties nuostatai
 • Noreika priverčiamojo darbo įstaiga
 • Noreika - Kuršėnai
 • Noreika mokėjo už batalioną
 • Noreika dėl žydų perkėlimo 1941.08.22
 • Noreika dėl žydų iškraustymo iš Tryškių į Gruzdžius 1941.08.09
 • Noreika leidžia dantų techniką palikti 1941.09.26
 • Noreika gražina leidimus žydams dirbti 1941.10.01
 • Dėl paskirų žydų perkėlimo į Šiaulių getą 1941.10.11
 • Noreika įskundė Kuršėnų dvaro valdytoją
 • Noreika baudė priverčiamuojo darbu 6 mėnesius už žmonos mušimą 1942.04.12
 • Baudė iešimininką už policijos įžeidimą 1942.05.18
 • Radviliškio priverčiamojo darbo stovyklos egzistavimas ir naikinimas
 • Priminimas Noreikai, kad turi pranešti ką siunčia į priverčiamojo darbo stovyklą.
 • Skatinimas premijos - svastikos arba Hitlerio nuotraukos

JonasNoreikaRinktiniaiDokumentai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 17 d., 00:11