神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Klausimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugsėjo 20 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-15 eilutės:
[[Dievo kryptys]]
* Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?
Pridėta 17 eilutė:
* Suprasti pirmapradį Dievą kaip priėmimą.
2021 rugsėjo 20 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Gvildenu]], [[Suvestinė]], [[Neapibrėžtumas]], [[Atsakymas]], [[Tyrimas]], [[Priėmimas]], [[Dvasia]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Dievo valia]]
į:
[[Klausimai]], [[Gvildenu]], [[Suvestinė]], [[Neapibrėžtumas]], [[Atsakymas]], [[Tyrimas]], [[Priėmimas]], [[Dvasia]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Dievo valia]]
2021 rugsėjo 20 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Gvildenu]], [[Suvestinė]], [[Neapibrėžtumas]], [[Atsakymas]], [[Tyrimas]], [[Priėmimas]]
į:
[[Gvildenu]], [[Suvestinė]], [[Neapibrėžtumas]], [[Atsakymas]], [[Tyrimas]], [[Priėmimas]], [[Dvasia]], [[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Dievo valia]]
Pakeista 9 eilutė iš:
[++++来源++++]
į:
[++++++++]
Pakeistos 13-14 eilutės iš
*
į:
Priėmimas
* Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?
* Kaip priėmimas susijęs su [[priėjimai prie visumos | priėjimais prie visumos]]?
* Kaip priėmimas išeidamas už savęs grindžia [[santvarka | santvarką]]?
* Kokios yra keturios nepriėmimo pakopos?
Pakeistos 20-69 eilutės iš
>><<
į:
>><<

[+Priėmimas+]

Priėmiimas yra ištaka iš kurios viskas išplaukia.

'''Kas yra priėmimas?'''

* Priėimimas yra jokia reikšmė neapibrėžtume, vadinas, dvasia.
* Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas atmetimo, įskaitant tarpines pakopas - neatmetimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
* Priėmimas kaip ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.
* Sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepriėmimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* Veikla
* Priskyrimas nulinės sandaros
* Sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga
* Priėmimas yra teigiamumas neapibrėžtume. Priėmimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą, troškimą. Tik priėmimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Priėmimas neturi santykių.
* Priėmimas yra pritarimas. Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti.
* Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas.
* Priėmimas yra atvirumas.
* Priėmimas yra meilė.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su priėmimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, tad su neigimu. O priėmimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų, pirm neigimo.

'''Kaip priėmimas apibrėžtume iškyla, išreiškiamas?'''

Priėmimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
* nulinis išėjimas už savęs
* nulinis nukrypimas, tai kas savo pakopoje savaiminga
* nulinis išskyrimas, kuomi esinys (Aš) sutampa su savo būdu (Tavimi)
* nulinis padalinimas - nulybė

Visko savybės - vienybės atvaizdai - ir nulybės atvaizdai įvairiai išreiškia priėmimą. O prasmingumas išsako priėmimą kaip sau nepakankamą.

'''Ką priėmimas išreiškia?'''

Priėmimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilę teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Priėmimu turiu mintyje meilę plačiausia prasme. Priėmimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat priėmimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

'''Priėmimo neigimas santvarka: neatmetimas, nepriėmimas, atmetimas'''

* santvarka
* sandara
* vis naujai suprantama kaip veikla
* nulinės veiklos pašalinimas
* neleidimas, atmetimas to, kas nereikalinga
* sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu
* nuostatos turėjimas

Neatmetimą galima suprasti kaip atmetimo atmetimą.

Bosonai priima, o fermionai atmeta.
2021 rugsėjo 20 d., 17:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-16 eilutės:
>>bgcolor=#e9f5fc<<
------------
[[Gvildenu]], [[Suvestinė]], [[Neapibrėžtumas]], [[Atsakymas]], [[Tyrimas]], [[Priėmimas]]

'''Kaip visos galimybės išsiritulioja iš klausimo?'''

-------------
>><<
[++++来源++++]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
------------

*

------------
>><<

Klausimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 20 d., 17:46