调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.MenoTikslai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 balandžio 28 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Dievo ženklas yra Dievo valia (meilė). Aštuongubas kelias išsako mūsų ryšį (klausimais) su pačiu Dievu, (dieviškąja trejybe), taip pat su jo valia, kaip įsivaizduojame (žmogiškąja trejybe).
2017 balandžio 28 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
Vertybė yra Dievo ženklas. Užtat vertybei tinka tie patys klausimai kaip ir Dievui: ką reiškia Dievas? ir kaip taikyti Dievą? Ramybė, užtikrintumas, savarankiškumas yra Dievo ženklai. Kaip tai susiję su nulybe, su vienybe, su jų atvaizdais? pirmyn ir atgal? su Dievu mumyse ir už mūsų?
į:
Vertybė yra Dievo ženklas. Užtat vertybei tinka tie patys klausimai kaip ir Dievui: kas yra Dievas? ir kaip gyventi Dievu? tampa: ką reiškia vertybė? ir kaip ją taikyti? Ramybė, užtikrintumas, savarankiškumas yra Dievo ženklai. Kaip tai susiję su nulybe, su vienybe, su jų atvaizdais? pirmyn ir atgal? su Dievu mumyse ir už mūsų?
2017 balandžio 28 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-49 eilutės:

Vertybė yra Dievo ženklas. Užtat vertybei tinka tie patys klausimai kaip ir Dievui: ką reiškia Dievas? ir kaip taikyti Dievą? Ramybė, užtikrintumas, savarankiškumas yra Dievo ženklai. Kaip tai susiję su nulybe, su vienybe, su jų atvaizdais? pirmyn ir atgal? su Dievu mumyse ir už mūsų?
2017 balandžio 28 d., 18:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 103 eilutė iš:
* Kadangi turi kilti iš mūsų, užtat yra be galo įvairi, terpiška, šakninga.
į:
* Kadangi turi kilti iš mūsų, užtat yra be galo įvairi, terpiška, įsišaknijusi. O dirbtina, nesveika kūryba yra neįsišaknijusi.
2017 balandžio 28 d., 18:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 103 eilutė:
* Kadangi turi kilti iš mūsų, užtat yra be galo įvairi, terpiška, šakninga.
2017 balandžio 28 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 102 eilutė:
* Ramybė - mumyse, siauriausioje, žmogiškoje apimtyje - glūdi mūsų kertinėje vertybėje - užtat ją galime sieti su ramybe už mūsų. Bet kitaip nerasime tos ramybės už mūsų, veiksime neramybe. Jeigu norime rasti Dievą už mūsų, ir kartu su juo kurti, turime jį rasti savyje. Kūryba vyksta iš lauko į vidų.
2017 balandžio 28 d., 17:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 100-101 eilutės:
* Ir savasties (žmogaus) trejybė išryškinta sandaroje, bet ta sandara turi atitikmenis kituose lygmenyse, galiausia dieviškoje trejybėje (Dievo išėjime už savęs).
* Jeigu mes norime dalyvauti Dievo išėjime už savęs - įsijungti bendra kūryba - jei norime, kad tai būtų dviprasmiška - turime pradėti nuo savęs.
2017 balandžio 28 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 98-99 eilutės:
* Ar tai kyla iš savęs?! Jei nekyla iš savęs, tai nėra sveika.
* Savastį (atskirtį nuo pasaulio) nusako nulybė (poreikių tenkinimas), vienybė (dvejonės), dvejybė (jauduliai), trejybė (aštuongubas kelias). Pastarasis yra išsamiausias, sandaras.
2017 balandžio 28 d., 16:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 94-95 eilutės:

Kūrybos sveikumas
Pridėta 97 eilutė:
* Jeigu nenusakome asmeninio rūpesčio nuo kurio pradedame, kuriame esame įkūnyti - tuomet yra nesveika, nes neatsakome savo kailiu
2017 balandžio 28 d., 16:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 94 eilutė:
* 12 klausimų - irgi apima, kas gali rūpėti
2017 balandžio 28 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:

Pilnatvės stygius - rūpesčių esmė
2017 balandžio 28 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 72 eilutė iš:
* Pakitumas. BVM->DEA ir atgal. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius. Ar trokštame nuo Gedimino kalno matyti sovietų paveldą ar žydų paveldą?
į:
* Pakitumas. BVM->DEA ir atgal. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius. Ar trokštame nuo Gedimino kalno matyti sovietų paveldą ar žydų paveldą? Kaip gali anti-sovietai ir post-sovietai sueiti, bendrai gerbti praeitį ir kurti ateitį? Ko trokšta vietiniai gyventojai?
Pakeista 75 eilutė iš:
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną. Kokie rabinai palaimintų? Kaip mums žydų kapines susieti su esamą aplinką?
į:
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną. Kokie rabinai palaimintų? Kaip mums žydų kapines susieti su esamą aplinką? Ar galima paminklu pagerbti 1975 m. Vilniaus pontoninio tilto nelaimės aukas?
2017 balandžio 28 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-76 eilutės iš
* Lankstumas. BVM->VVD ir atgal. Sporto rūmus pritaikyti įvairiausiai veiklai.
* Pakitumas. BVM->DEA ir atgal. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius.
* Judumas
. VVD->DEA ir atgal. Sovietiniai miestai išauklėja sovietus.
* Įsimintinumas. DEA->BTG ir atgal. Žydų bendruomenė turi pritarti sprendimams.
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną. Kokie rabinai palaimintų?
* Tikslingumas
. BVM->BTG ir atgal. Sporto rūmus pakeisti butais.
į:
* Lankstumas. BVM->VVD ir atgal. Sporto rūmus pritaikyti įvairiausiai veiklai. Kaip mums rūpintis visomis apleistomis kapinėmis?
* Pakitumas. BVM->DEA ir atgal
. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius. Ar trokštame nuo Gedimino kalno matyti sovietų paveldą ar žydų paveldą?
* Judumas. VVD->DEA ir atgal. Sovietiniai miestai išauklėja sovietus. Kaip diegti jautrumą žydams ir jų paveldui?
* Įsimintinumas
. DEA->BTG ir atgal. Žydų bendruomenė turi pritarti sprendimams. Jeigu atjausime žydus, ar nesirūpinsime labiau savimi?
* Reikšmingumas
. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną. Kokie rabinai palaimintų? Kaip mums žydų kapines susieti su esamą aplinką?
* Tikslingumas. BVM->BTG ir atgal. Sporto rūmus pakeisti butais. Ar trokštame, kad mažumos būtų Lietuvos Respublikos šalininkais?
2017 balandžio 28 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
Pavyzdžiai: kūrybos tikslai platėja (įsijaučiant, tada atsitokėjant), tuomet meno taisyklės siaurėja (naujai įsijaučiant).
į:
Pavyzdžiai: kūrybos tikslai platėja - nuostatomis (įsijaučiant, tada atsitokėjant), tuomet meno taisyklės siaurėja - klausimais (atsitokėjus naujai įsijaučiant).
Pakeista 75 eilutė iš:
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną.
į:
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną. Kokie rabinai palaimintų?
2017 balandžio 28 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-73 eilutės iš
*
* Pakitumas
. BVM->DEA ir atgal. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius.
* Paslankumas. VVD->DEA ir atgal. Sovietiniai miestai išauklėja sovietus.
į:
* Lankstumas. BVM->VVD ir atgal. Sporto rūmus pritaikyti įvairiausiai veiklai.
* Pakitumas. BVM->DEA ir atgal. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius.
* Judumas
. VVD->DEA ir atgal. Sovietiniai miestai išauklėja sovietus.
Pakeista 75 eilutė iš:
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos.
į:
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos. Ant žydų kapinių pastatyti sovietinę ledo ritulio areną.
2017 balandžio 28 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 72 eilutė iš:
*
į:
* Pakitumas. BVM->DEA ir atgal. Sporto rūmus sukurti ko originalesnius.
2017 balandžio 28 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 72 eilutė iš:
*
į:
*
Pridėta 77 eilutė:
Galėsiu pasitikrinti su tapatybių lygtimis.
2017 balandžio 28 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-56 eilutės iš
į:
* Nulybės atvaizdai išsako ryšį su Dievu už santvarkos (atstumą į jį nuo Dievo santvarkoje) - niekas (už sandaros)(tiesa), kažkas (betarpiškas), betkas (pastovus), viskas (sandaroje)(prasmingas).
Pakeistos 73-75 eilutės iš
*
*
*
į:
* Paslankumas. VVD->DEA ir atgal. Sovietiniai miestai išauklėja sovietus.
* Įsimintinumas. DEA->BTG ir atgal. Žydų bendruomenė turi pritarti sprendimams.
* Reikšmingumas. VVD->BTG ir atgal. Žydų kapinės amžinai šventos.
2017 balandžio 28 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-75 eilutės:

Pavyzdžiai: kūrybos tikslai platėja (įsijaučiant, tada atsitokėjant), tuomet meno taisyklės siaurėja (naujai įsijaučiant).
*
*
*
*
*
* Tikslingumas. BVM->BTG ir atgal. Sporto rūmus pakeisti butais.
2017 balandžio 28 d., 11:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 72 eilutė:
* Išvystydami rūpestį, tuo pačiu brandiname save - keičiasi mūsų tapatybė
2017 balandžio 28 d., 11:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-71 eilutės:

Rūpestis - amžinos brandos raiška (kaip ir tikėjimas, paklusimas)
* Amžinos brandos pagrindas yra žmogaus ir Dievo nepriklausomybė, visgi bendradarbiavimas, kaip gerojo pasiklysdusio vaiko, tad požiūriu į požiūrį į požiūrį.
* Gali būti teigiami (atviri širdies) rūpesčiai, užtat gali būti neigiami (sandarūs pasaulio) rūpesčiai.
2017 balandžio 27 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-38 eilutės iš
* Vertybių ir klausimų santykius
* Visumą, ką noriu pasakyti
* Pavyzdį, kaip iškyla ženklų savybė - ir kartu rūpestis ir sprendimas ir klausimas ir išgyvenimas
į:
* Apžvelgti Dievo pamokymus
* Ištirti vertybių ir klausimų santykius
* Rasti pavyzdį, kaip iškyla ženklų savybė - ir kartu rūpestis ir sprendimas ir klausimas ir išgyvenimas
* Išmąstyti visumą, ką noriu pasakyti - tai gali būti tyrimo lygmenyje
Pakeistos 41-43 eilutės iš
* '''Tiriu, kaip ima rūpėti?'''
į:
* '''Tiriu, kaip ima rūpėti? (Kaip tampa gyvi? Kaip jaučiame naudą?)'''
* '''Atsakymas: vertybiniais klausimais - įsiklausus į ramybę - galime išversti požiūrį'''
* '''Remsiuosi
2017 balandžio 27 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-35 eilutės iš
'''Mano tikslas: tris ramybės praturtinimus, kuriuos Alexander iškėlė, susieti tarpusavyje, taip pat su rūpesčių pagrindimu, su kūryba (kaip) ir gyvybe (betkuo)'''
į:
'''Rytoj bevažiuojant ištirti'''
* Vertybių ir klausimų santykius
* Visumą, ką noriu pasakyti
* Pavyzdį, kaip iškyla ženklų savybė - ir kartu rūpestis ir sprendimas ir klausimas ir išgyvenimas

'''Mano tikslas:'''
* '''Tiriu, kaip ima rūpėti?'''
* Tenka įsiklausyti į ramybę - tuomet
* '''
tris ramybės praturtinimus, kuriuos Alexander iškėlė, susieti tarpusavyje, taip pat su rūpesčių pagrindimu, su kūryba (kaip) ir gyvybe (betkuo)'''
Pridėta 64 eilutė:
* Aštuoni pasirinkimai.
2017 balandžio 27 d., 18:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
'''Mano tikslas: tris ramybės praturtinimus, kuriuos Alexander iškėlė, susieti tarpusavyje, taip pat su rūpesčių pagrindimu, su kūryba ir gyvybe'''
į:
'''Mano tikslas: tris ramybės praturtinimus, kuriuos Alexander iškėlė, susieti tarpusavyje, taip pat su rūpesčių pagrindimu, su kūryba (kaip) ir gyvybe (betkuo)'''
2017 balandžio 27 d., 18:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
'''Mano tikslas: su kūryba susieti tris ramybės praturtinimus'''
į:
'''Mano tikslas: tris ramybės praturtinimus, kuriuos Alexander iškėlė, susieti tarpusavyje, taip pat su rūpesčių pagrindimu, su kūryba ir gyvybe'''
2017 balandžio 27 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 78 eilutė:
* Šį apsivertimą - nuo pasaulio į širdį - išsako (pasaulio) vienybės ir (širdies) nulybės atvaizdai - (o jų neigimus sieja aštuongubas kelias) - užtat ženklų savybės.
2017 balandžio 27 d., 18:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
Dievas (prieštaravimas) trokšta - jis (sprendimu) neprieštarauja apimtyje (į kurią išeina už savęs) - būtent niekame (savarankiškas), kažkame (užtikrintas), betkame (ramus), viskame (mylintis). Gerumas yra Dievas sąlygose, sau neprieštaraujantis, užtat sąlygiškas prieštaravimas (ir neprieštaravimas). Laikas yra neprieštaravimo vystymas - "kalbėjimas" - ir erdvė panašiai - sąlygos sąlygose.
į:
Dievas (prieštaravimas) trokšta - jis (sprendimu) neprieštarauja apimtyje (į kurią išeina už savęs) - būtent neprieštaravimas (ir jo palaikymas) niekame (savarankiškas), kažkame (užtikrintas), betkame (ramus), visakame (mylintis). Gerumas yra Dievas sąlygose, sau neprieštaraujantis, užtat sąlygiškas prieštaravimas (ir neprieštaravimas). Laikas yra neprieštaravimo vystymas - "kalbėjimas" - ir erdvė panašiai - sąlygos sąlygose.
* Tad meilė visakame neprieštarauja; ramybė betkame neprieštarauja; užtikrintumas kažkame neprieštarauja; savarankiškumas niekame neprieštarauja
.
Pridėtos 74-77 eilutės:

Įsivaizduoju
* Ramybė (neprieštaravimas) yra reikalinga norint išversti žmogaus požiūrį - vietoj, kad žiūrėti į Dievą, į "kūrybos tikslą", žiūrėti su Dievu, į "meno taisyklę" palaikančią gyvybę
* Ramybė leidžia įsiterpti antram požiūriui, tad dviprasmybė - širdies požiūris - sąlygiškai, rūpestyje, tam tikroje apimtyje "betkame". Vietoj, kad mąstyti apie sandarą "pasaulį", atsiveria "betkas", kuriame yra neprieštaravimas, užtat už jo yra prieštaravimas.
2017 balandžio 27 d., 18:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
* Išmąstyti, kaip deriniai-sprendiniai-išgyvenimai-klausimai susidaro iš aplinkybių.
į:
* Išmąstyti, kaip deriniai-sprendiniai-išgyvenimai-klausimai susidaro iš aplinkybių. Kaip atsiremiama į skirtingų lygmenų aplinkybes? Ar iškyla ženklų savybės?
2017 balandžio 27 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
* Dievas įžvelgiamas nulybės atvaizdais: prasmingumas, pastovumas, betarpiškumas, tiesa.
2017 balandžio 27 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
* Išmąstyti, kaip deriniai susidaro iš aplinkybių.
į:
* Išmąstyti, kaip deriniai-sprendiniai-išgyvenimai-klausimai susidaro iš aplinkybių.
Pridėtos 69-70 eilutės:
* Derinys-sprendimas yra tai, kas gali rūpėti - tai rūpesčių rūšis, pritaikyta.
* Klausimas yra nukrypimas nuo meilės
2017 balandžio 27 d., 13:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-23 eilutės:
* Ištirti, kaip klausimai susiję su kertine vertybe.
* Išmąstyti, kaip Ramybė išskiriama iš aštuongubo kelio klausimų.
* Išmąstyti, kaip deriniai susidaro iš aplinkybių.
2017 balandžio 27 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes, kas jas stebi - išskiria Dievą, stebėtoją, Ramybę
į:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes, kas jas stebi - išskiria Dievą, stebėtoją, Ramybę, trokštančią betko - jį aprėpiančią iš vieningo taško
2017 balandžio 27 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes, kas jas stebi - išskiria Dievą, stebėtoją
į:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes, kas jas stebi - išskiria Dievą, stebėtoją, Ramybę
Pakeista 56 eilutė iš:
* kaip: nukreipia į tai, kas lieka, atėmus aplinkybes, kas glūdi sąlygų - išskirai gyvybę, stebinį
į:
* kaip: nukreipia į tai, kas lieka, atėmus aplinkybes, kas glūdi sąlygų - išskirai Gyvybę, stebinį
2017 balandžio 27 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes
į:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes, kas jas stebi - išskiria Dievą, stebėtoją
Pakeista 56 eilutė iš:
* kaip: nukreipia į tai, kas lieka, atėmus aplinkybes
į:
* kaip: nukreipia į tai, kas lieka, atėmus aplinkybes, kas glūdi sąlygų - išskirai gyvybę, stebinį
2017 balandžio 27 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-61 eilutės:

Aplinkybėmis pereiname iš savo požiūrio, savo klausimo (būti, veikti, mąstyti - ar nusistatau? ar vykdau? ar permąstau?) į Dievo klausimą (būtina, tikra, galima - ar Dievas būtinas? tikras? galimas?) O šiuos klausimus, kaip nukrypimus nuo vertybės, išsako aštuongubas kelias. Tad aštuongubas kelias išsako ar gyvename Dievu mūsų gelmėse, sąlygose, ar Dievu už sąlygų. Ir tai išsako klausimais - rūpesčiais. Tie klausimai remiasi aplinkybėmis, būtent žemiausio (mūsų prasmingumo) ir aukščiausio (Dievo tiesos) lygmenų. Tai skiria ar aplinkybės pridedamos ar atimamos.
2017 balandžio 27 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 52-56 eilutės iš
Dvylika permainų praturtina ramybę paskirais matais:
* Christopher Alexander gyvybės savybės - meno taisyklės
* meno potiksliai - kur
tikslas
* tapatybės kaitos
* aplinkybės
į:
Dvylika permainų (aplinkybių) praturtina ramybę paskirais matais:
* kodėl: nukreipia į tai, kas už aplinkybių, pridėjus aplinkybes
** meno potiksliai - kur
tikslas
** tapatybės kaitos
* kaip: nukreipia į tai, kas lieka, atėmus aplinkybes
** meno taisyklės - Christopher Alexander gyvybės savybės
2017 balandžio 27 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-62 eilutės iš
*
*
į:
* Derinys-sprendimas suveda keturis lygmenis "išėjimo už savęs" ir dvi kryptis pirmyn ir atgal.
* Šiuos lygmenis nurodo aplinkybės.
2017 balandžio 27 d., 11:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Ramybės dvylika permainų:
į:
Dvylika permainų praturtina ramybę paskirais matais:
Pakeista 60 eilutė iš:
Ramybę praturtinantys deriniai-sprendimai. Pagrindimo kalba.
į:
Pagrindimo kalba praturtina ramybę deriniais-sprendimais.
2017 balandžio 27 d., 00:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
* Kaip Ramybė susijusi su aštuongubu keliu (meile ir vertybėmis)?
2017 balandžio 26 d., 23:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 57 eilutė iš:
Išmąstyti, kaip apibendrinimai (kategorijos) išverčiami aplinkybėmis (topologijomis).
į:
Išmąstyti, kaip apibendrinimai (kategorijos) išverčiami aplinkybėmis (topologijomis). Kūryba yra tapatybės kaitos atlupinėjimas. Vietoj kad tapatintis su savimi po kaitos, galime suvokti Kūrybos tikslą už mūsų tapatybės kaitos, užtat save sutapatinti su savo gelmėmis, tokiu būdu priartėti prie savo ramybės. Gyvybės savybės yra taisyklės, kaip atsisakyti tapatybės kaitos. Tačiau tapatybės kaita lieka kaip mūsų galimybė, kaip mūsų savastis.
2017 balandžio 26 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-50 eilutės iš
į:
* Aštuonios brandos rūšys - Dievo rūpesčiai.
Pakeista 57 eilutė iš:
Išmąstyti, kaip
į:
Išmąstyti, kaip apibendrinimai (kategorijos) išverčiami aplinkybėmis (topologijomis).
2017 balandžio 26 d., 23:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-30 eilutės:
'''Mano tikslas: su kūryba susieti tris ramybės praturtinimus'''
Pakeista 56 eilutė iš:
į:
Išmąstyti, kaip
2017 balandžio 26 d., 23:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* atskirti vidinį ir išorinį gyvenimą - tada vidinis (save derinantis) gali valdyti išorinį, vietoj kad atvirkščiai - nes pasirenkame, kas esame, ką derinti, ką valdyti
2017 balandžio 26 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 36-39 eilutės:

Neprieštaravimas viduje
* nes grožyje yra tik išorė
* užtat įsisavinus, kaip ramybė, suskamba - jautri išorinei neramybei
2017 balandžio 26 d., 22:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-51 eilutės iš
Ramybės permainos.
į:
Ramybės dvylika permainų:
* Christopher Alexander gyvybės savybės - meno taisyklės
* meno potiksliai - kur tikslas
* tapatybės kaitos
* aplinkybės
* geometrijos - trejybės atvaizdai - ryšys su plotme


Ramybę praturtinantys deriniai-sprendimai. Pagrindimo kalba
.
Ištrintos 55-59 eilutės:
Ramybę praturtinantys deriniai-sprendimai. Pagrindimo kalba.
*
*
Pakeistos 101-105 eilutės iš
Dvylika
* Christopher Alexander gyvybės savybės - meno taisyklės
* meno potiksliai
* aplinkybės
* geometrijos - trejybės atvaizdai - ryšys su plotme
į:
2017 balandžio 26 d., 22:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 42-50 eilutės:

Ramybės permainos.
*
*


Ramybę praturtinantys deriniai-sprendimai. Pagrindimo kalba.
*
*
2017 balandžio 26 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-26 eilutės:
--------------
Pridėtos 34-44 eilutės:

Dievas (prieštaravimas) trokšta - jis (sprendimu) neprieštarauja apimtyje (į kurią išeina už savęs) - būtent niekame (savarankiškas), kažkame (užtikrintas), betkame (ramus), viskame (mylintis). Gerumas yra Dievas sąlygose, sau neprieštaraujantis, užtat sąlygiškas prieštaravimas (ir neprieštaravimas). Laikas yra neprieštaravimo vystymas - "kalbėjimas" - ir erdvė panašiai - sąlygos sąlygose.

Nenusakomas ramybės jausmas - jį išplečia sprendimas:
* Aštuoni sprendimo (neprieštaravimo) iššūkiai.
* Šešios ženklų savybės - ženklas žymi išėjimą už savęs - savybė išsako kaip sprendimas sprendžia iššūkį.
* Septyni apytiksliai pavadinimai išreiškia ženklų savybių tinkamumą tveriant neprieštaravimą, tačiau pasaulio tiesa, visgi neišreiškia išorinių prieštaravimų.
* Aštuonios rūpesčių rūšys išreiškia širdies tiesą, sieja iššūkius su mumis, tad su mūsų prieštaringumu, kaip manome, turėtų būti.


--------------------
2017 balandžio 26 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
* Pilnatvė puoselėjama, praturtinama deriniais, jų kalba.
* Pilnatvė puoselėjama permainomis, gyvybės savybėmis.
į:
* Pilnatvė puoselėjama, praturtinama deriniais-sprendimais, jų kalba.
* Pilnatvė paskirais matais praturtinama permainomis, gyvybės savybėmis.
2017 balandžio 26 d., 20:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-34 eilutės:
[+Metmenys+]

Pristatyti Christopher Alexander ir pilnatvės-ramybės jausmo svarbą jo darbuose:
* Žmonės jaučia, kokia aplinka juos gaivina ir kokia juos smukdo.
* Pilnatvės jausmas nenusakomas - septyni apytiksliai pavadinimai.
* Pilnatvė puoselėjama, praturtinama deriniais, jų kalba.
* Pilnatvė puoselėjama permainomis, gyvybės savybėmis.


[+Mintys+]
2017 balandžio 26 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:

'''Klausimai'''
2017 balandžio 26 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
-----------------------------
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kaip neprieštaravimas susijęs su tuo, kad Dievas savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis ir visgi prieštaraujantis sau?

>><<
2017 balandžio 26 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
* Ramybę jaučiame už ramybės - išėję už savęs - užtat "kartoka" (aštroka, kampuota) - išorinėse priešingybėse
2017 balandžio 26 d., 15:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Ramybė: laisvė nuo vidinių priešingybių, užtat gražu - nėra vidaus; bet gyvybei turi būti išorinės priešingybės - matai - užtat nepavyksta įvardinti. O viduje yra ramybė, kuriai nėra vidaus, kuri yra Dievas mumyse - bet mes išeiname už jos plačiau, į nemeilę - į vertybes ir klausimus. O Dievas yra prieštaravimas sau, tad kaip suprasti?
2017 balandžio 26 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-26 eilutės:

Šalutinės mintys:
* Dao apie kurį galima kalbėti, nėra Dao.
2017 balandžio 13 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 99-103 eilutės:
Kūryba
* Dviprasmybės (širdies ir pasaulio tiesos) - pagrindimui: pasaulio kaip ir širdies kodėl. Meno taisyklės (kaip) yra pasaulio tiesos, kūrėjų tikslai (kodėl) yra širdies tiesos. Kitoms antrinėms sandaroms yra kitos dviprasmybės, kaip nurodo lygmenų poros.
* Kūrybos tikslas yra gyvybė, nes tai yra Dievo išėjimas už savęs (tai Dievo gerumas). O jos vaisius yra ramybė, nes kaupiasi to Dievo esamumas (buvimo laukas: savarankiškumas, užtikrintumas, ramumas ir t.t.), tą kaupima (atskyrimą iš mūsų taško) išsako amžina branda, tai tyrimo išdavos lig šiolei, o mūsų gyvybė yra tyrimo plėtojimas toliau. Amžina branda (ir dangaus karalystė) vystosi taip sąlygiškais žingsniai (užtat deriniais!)
* A) Nesusivedimas: kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė.
* B) Gyvenimo lygtis: gyvybė yra Dievo išėjimas už savęs (tad Dievo gerumas), o amžinas gyvenimas yra jo buvimo kaupimas, plėtojimas, į kurį galima atsiremti.
2017 balandžio 10 d., 00:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-18 eilutės iš
[+Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė+]
į:
[+Kūrybos tikslas gyvybė, o vaisius ramybė+]

Architektas Christopher Alexander nagrinėja, kodėl vieni statiniai ir kūriniai mus gaivina, o kiti mus smukdo? Jisai savo veikaluose įvairiai apibūdina tą pilnatvės jausmą:
* Sveiki kūriniai skleidžia nenusakomą jausmą, kurį tik apytikriai išsako sąvokos gyvybė, laisvė, jaukumas, tikslumas, pilnatvė, amžinybė, nesusireikšminimas, "The Timeless Way of Building" (Amžinasis statybos menas) 1979.
* Pilnatvė kyla iš derinių kalbos. Kiekvienas derinys įkūnija gairę nurodančią, kaip derinti prieštaringas jėgas, kad veikla iššauktų sandarą, o sandara kreiptų veiklą. "A Pattern Language" (Derinių kalba) 1977.
* Pilnatvę praturtina 15 permainų, skiepijančių gyvybės savybes. "The Nature of Order" (Tvarkos prigimtis) 2003-2004.
Jisai tačiau šių savo įžvalgų tiksliau nesuderino.

Nenusakomą pilnatvės jausmą galime suprasti kaip ramybę, kada esame ramūs, trokštame betko, gyvename be ypatingų lūkesčių. Ši ramybė yra mums ženklas, jog sąlygos palaiko gyvumą. Bandysiu parodyti, kad ramybės apytikriniai pavadinimai yra skirtingi matmenys, gyvenimo rūpesčių rūšys, kuriais meilė styguoja Savastį. Jos stygavimas augina dviprasmybę, kuria gyvybė yra būtent tai, kas gali patirti naudą, o taip pat prisidėti prie jos siekimo, užtat prie Savęs kūrybos. Tai dviprasmybe tarp "kaip" ir "kodėl": Ar esame priemonė ar tikslas? Ar savo kūrybą suprantame sąlygose, ar jai būdinga ramybė, glūdinti už bet kokių sąlygų? 12 kūrybos tikslų, kuriuos įžvelgia kūrėjai, puoselėja šią dviprasmybę, besąlygiškumo galimybę. Tikslus palaiko 12 meno taisyklių, atitinkantys 12 iš Aleksandro apibūdintų permainų (kiti 3 yra apibendrinimai). Juos bandysiu išvesti iš besąlygiško Dievo tyrimo, ar Jisai būtinas? kuriuo jisai pasitraukia ir naujai iškyla, išeina už savęs į save, ir tokiu būdu sukuria sau Žmogaus gyvybės sąlygas. O Žmogus savo ruožtu, ramybės traukiamas, atitinkamai kuria Save.

-----------------------------
2017 balandžio 09 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 86-88 eilutės iš
Išsiskiria kodėl ir kaip: sandara (kaip) kreipia veiklą (kodėl); veikla (kaip) iššaukia sandarą (kodėl).

Dviprasmybė
į:
Dviprasmybė. Išsiskiria kodėl ir kaip: sandara (kaip) kreipia veiklą (kodėl); veikla (kaip) iššaukia sandarą (kodėl).
2017 balandžio 09 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 86-88 eilutės iš
Išsiskiria kodėl ir kaip: sandara (kaip) kreipia veiklą (kodėl); veikla (kaip) iššaukia sandarą (kodėl).
į:
Išsiskiria kodėl ir kaip: sandara (kaip) kreipia veiklą (kodėl); veikla (kaip) iššaukia sandarą (kodėl).

Dviprasmybė
2017 balandžio 09 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 82-86 eilutės iš
Išėjimą už savęs galime suprasti kaip savęs išryškinimą, tobulinimą. Tai išėjimas už troškimo į netroškimą, tad troškimas už santvarkos yra papildinys netroškimo santvarkoje į kurį einama. Užtat meilė yra plačiausias papildinys (trokštantis visko), o vertybė yra labiausiai išryškinta savastis. Atitrūkimais platesnis papildinys siejamas su netaip išryškintu netroškimu.
į:
Išėjimą už savęs galime suprasti kaip savęs išryškinimą, tobulinimą. Tai išėjimas už troškimo į netroškimą, tad troškimas už santvarkos yra papildinys netroškimo santvarkoje į kurį einama. Užtat meilė yra plačiausias papildinys (trokštantis visko), o vertybė yra labiausiai išryškinta savastis. Atitrūkimais platesnis papildinys siejamas su netaip išryškintu netroškimu.

Kuriame būtent save.

Išsiskiria kodėl ir kaip: sandara (kaip) kreipia veiklą (kodėl); veikla (kaip) iššaukia sandarą (kodėl)
.
2017 balandžio 09 d., 21:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 80-82 eilutės iš
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė. Vertybių klausimai yra būdai kaip mylėti ir jais yra išskiriama ne tiktai galimybė mylėti (remtis Dievu vietoj kad santvarkos nusakyta savimi) (ir išgauti meilę) bet ir kitose plotmėse išgauti ramybę, užtikrintumą ir savarankiškumą. Tad atsiliepimais atsiveria galimybė rinktis: trokšti arba netrokšti - užtat atstatyti troškimą. Atsiliepimai išryškina būtent šį pasirinkimą.
į:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė. Vertybių klausimai yra būdai kaip mylėti ir jais yra išskiriama ne tiktai galimybė mylėti (remtis Dievu vietoj kad santvarkos nusakyta savimi) (ir išgauti meilę) bet ir kitose plotmėse išgauti ramybę, užtikrintumą ir savarankiškumą. Tad atsiliepimais atsiveria galimybė rinktis: trokšti arba netrokšti - užtat atstatyti troškimą. Atsiliepimai išryškina būtent šį pasirinkimą.

Išėjimą už savęs galime suprasti kaip savęs išryškinimą, tobulinimą. Tai išėjimas už troškimo į netroškimą, tad troškimas už santvarkos yra papildinys netroškimo santvarkoje į kurį einama. Užtat meilė yra plačiausias papildinys (trokštantis visko), o vertybė yra labiausiai išryškinta savastis. Atitrūkimais platesnis papildinys siejamas su netaip išryškintu netroškimu.
2017 balandžio 09 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė. Vertybių klausimai yra būdai kaip mylėti ir jais yra išskiriama ne tiktai galimybė mylėti (remtis Dievu vietoj kad santvarkos nusakyta savimi) (ir išgauti meilę) bet ir kitose plotmėse išgauti ramybę, užtikrintumą ir savarankiškumą. Tad atsiliepimais atsiveria galimybė rinktis: trokšti arba netrokšti - užtat atstatyti troškimą.
į:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė. Vertybių klausimai yra būdai kaip mylėti ir jais yra išskiriama ne tiktai galimybė mylėti (remtis Dievu vietoj kad santvarkos nusakyta savimi) (ir išgauti meilę) bet ir kitose plotmėse išgauti ramybę, užtikrintumą ir savarankiškumą. Tad atsiliepimais atsiveria galimybė rinktis: trokšti arba netrokšti - užtat atstatyti troškimą. Atsiliepimai išryškina būtent šį pasirinkimą.
2017 balandžio 09 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[+Kūrybos tikslas - gyvybė, ir vaisius - ramybė+]
į:
[+Kūrybos tikslas - gyvybė, o vaisius - ramybė+]
2017 balandžio 09 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė.
į:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė. Vertybių klausimai yra būdai kaip mylėti ir jais yra išskiriama ne tiktai galimybė mylėti (remtis Dievu vietoj kad santvarkos nusakyta savimi) (ir išgauti meilę) bet ir kitose plotmėse išgauti ramybę, užtikrintumą ir savarankiškumą. Tad atsiliepimais atsiveria galimybė rinktis: trokšti arba netrokšti - užtat atstatyti troškimą.
2017 balandžio 09 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas.
į:
Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė.
2017 balandžio 09 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 78-80 eilutės iš
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimų atsiliepimais. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų atsiliepimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose nustatyta ramybė. Juk atsiliepimus galima taikyti santvarkos pagrindu arba Dievu už jos.
į:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimų atsiliepimais. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų atsiliepimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose nustatyta ramybė. Juk atsiliepimus galima taikyti santvarkos pagrindu arba Dievu už jos.

Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas
.
2017 balandžio 09 d., 19:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimams. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose nustatyta ramybė.
į:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimų atsiliepimais. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų atsiliepimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose nustatyta ramybė. Juk atsiliepimus galima taikyti santvarkos pagrindu arba Dievu už jos.
2017 balandžio 09 d., 18:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimams. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose atstatyta ramybė.
į:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimams. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose nustatyta ramybė.
2017 balandžio 09 d., 18:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 78 eilutė iš:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimams. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų pagrindu atstatytas troškimas.
į:
Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimams. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose atstatyta ramybė.
2017 balandžio 09 d., 18:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 76-78 eilutės iš
Troškimai (pvz.savarankiškas) gali atjausti atliepimus (pvz.dvejones) nebūtinai per netroškimus.
į:
Troškimai (pvz.savarankiškas) gali atjausti atliepimus (pvz.dvejones) nebūtinai per netroškimus.

Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimams. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų pagrindu atstatytas troškimas
.
2017 balandžio 09 d., 16:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Susieti su Aleksandro deriniais.
2017 balandžio 09 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 73 eilutė iš:
Gėrio kryptys, kaip ir aštuongubas kelias, skiria Dievo ir žmogaus trejybes. Matyt, taip yra su visai netroškimais: jie išskiria Dievą ir žmogų. Netroškimai pagrįsti savastimi, atskirtimi nuo pasaulio.
į:
Gėrio kryptys, kaip ir aštuongubas kelias, skiria Dievo ir žmogaus trejybes. Matyt, taip yra su visai netroškimais: jie išskiria Dievą ir žmogų. Netroškimai pagrįsti savastimi, atskirtimi nuo pasaulio. Ogi troškimai žymi išėjimą už savęs į save.
2017 balandžio 09 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 73 eilutė iš:
Gėrio kryptys, kaip ir aštuongubas kelias, skiria Dievo ir žmogaus trejybes. Matyt, taip yra su visai netroškimais: jie išskiria Dievą ir žmogų.
į:
Gėrio kryptys, kaip ir aštuongubas kelias, skiria Dievo ir žmogaus trejybes. Matyt, taip yra su visai netroškimais: jie išskiria Dievą ir žmogų. Netroškimai pagrįsti savastimi, atskirtimi nuo pasaulio.
2017 balandžio 09 d., 16:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-73 eilutės:

Gėrio kryptys, kaip ir aštuongubas kelias, skiria Dievo ir žmogaus trejybes. Matyt, taip yra su visai netroškimais: jie išskiria Dievą ir žmogų.
2017 balandžio 09 d., 15:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[+Kūrybos tikslas: gyvybė, jos 12 raiškų visuma.+]
į:
[+Kūrybos tikslas - gyvybė, ir vaisius - ramybė+]
2017 balandžio 09 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-73 eilutės:

Troškimai (pvz.savarankiškas) gali atjausti atliepimus (pvz.dvejones) nebūtinai per netroškimus.
2017 balandžio 09 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Attach:KurybosTikslai.png
2017 balandžio 09 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 35 eilutė iš:
Kūrybos esmė:
į:
Kūrybos vaisius: Ramybės jausmas sąlygose. Besąlygiškos ramybės išplėtimas ramybe sąlygose.
2017 balandžio 09 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-31 eilutės:

Laipsnynai turėtų išsakyti tarpus tarp būti-veikti-mąstyti ir:
* vienis-visybė-daugis pagrindime
* daiktas-eiga-asmuo (Kiparskio gradacija) įvardijime
* būtina-tikra-galima (poreikiai) pasakojime
O kitos antrinės sandaros išsakytų tarpus:
* padalinimuose tarp daiktas-eiga-asmuo ir būtina-tikra-galima
* atvaizduose tarp vienis-visybė-daugis ir būtina-tikra-galima
* aplinkybėse tarp vienis-visybė-daugis ir daiktas-eiga-asmuo
2017 balandžio 09 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-26 eilutės:

Kūrybos tikslas: Žadinti gyvybę

Kūrybos esmė:
2017 balandžio 09 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* tai, kas reiškiasi gyvybės dėsniais
Ištrinta 21 eilutė:
* tai, kas reiškiasi gyvybės dėsniais
2017 balandžio 09 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* tai, kas požiūriu išplečia esmę pilnatve
2017 balandžio 09 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* tai, kas tarpsta, kas gyvuoja tarpe, jo laikosi, jį plėtoja, kaip pilnatvę
2017 balandžio 09 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-21 eilutės:
'''Gyvenimas'''

Gyvenimas
* Gyvenimas, tai Dievo gerumas.
* Gyvenimas, tai laipsnynų išsakyta interpoliacija tarp Dievas=Dievas ir Dievas=gerumas.
Gyvybė
* tai, kas reiškiasi gyvybės dėsniais
* tai, kas patiria naudą, užtat sveikatą, kas gali būti ryškinama
Ištrintos 25-27 eilutės:
Gyvybė
* tai, kas apima gyvybės dėsnius
Ištrintos 34-36 eilutės:

Gyvybė
* tai, kas patiria naudą, užtat sveikatą, kas gali būti ryškinama
2017 balandžio 09 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-27 eilutės iš

Palyginti su Alexander "savybe be pavadinimo"
:
* alive gyva gera naujiena
* whole pakitu geras darbas
* comfortable paslanku geras žmogus
* free judu geras žodis
* exact tikslinga gera savybė
* egoless reikšminga gera dovana
* eternal įsimintina geras Dievas

santykiai su papildiniu
- lukesčių galimybės

Gyvybė
* tai, kas patiria naudą, užtat sveikatą
į:
'''Aplinkybės'''

Attach
:kurtikslas-menotaisykles.png

Gyvybė
Pridėtos 28-43 eilutės:
'''Atvaizdai'''

Gyvybė
* tai, kas patiria naudą, užtat sveikatą, kas gali būti ryškinama

Palyginti su Alexander "savybe be pavadinimo":
* alive gyva gera naujiena
* whole pakitu geras darbas
* comfortable paslanku geras žmogus
* free judu geras žodis
* exact tikslinga gera savybė
* egoless reikšminga gera dovana
* eternal įsimintina geras Dievas

santykiai su papildiniu - lukesčių galimybės
Ištrintos 51-52 eilutės:

Attach:kurtikslas-menotaisykles.png
2017 balandžio 09 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes, rūpesčių rūšis, geometrijų permainas
į:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, pertvarkymus, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes, rūpesčių rūšis, geometrijų permainas
2017 balandžio 09 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes, rūpesčius, geometrijų permainas
į:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes, rūpesčių rūšis, geometrijų permainas
2017 balandžio 09 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes
į:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes, rūpesčius, geometrijų permainas
2017 balandžio 09 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės išsakymus
į:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės (ramybės jausmo) išsakymus, lūkesčių pagrindus, gėrio kryptis, ženklų savybes
2017 balandžio 09 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Susieti: gyvybės savybes, meno taisykles, kūrybos tikslus, gyvybės poreikius, gyvybę kaip naudą, nenusakomos pilnatvės išsakymus
2017 balandžio 09 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
Bandysiu paaiškinti kaip is gyvybės dėsnių kyla pilnatvės savybė.

ieškoti gyvybės savybių
į:
Pagrindinės mintys:
* Kaip
is gyvybės savybių kyla nenusakoma pilnatvės savybė.
2017 balandžio 09 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
* sandai - išskiria renkamieji rinkiniai - raida
į:
* sandai - išskiria renkamuosius rinkinius - raida
2017 balandžio 09 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas - -
Pridėtos 35-43 eilutės:

Gyvybės poreikiai
* sandai - išskiria renkamieji rinkiniai - raida
* įvairovė - išskiria apibrėžtas terpes - žemėlapynas
* netiesiškumas - išskiria neproporcingas pasekmes - vadovėlis
* vidiniai modeliai - išskiria pabrėžtinus išgyvenimus - metraštis
* žymės - išskiria įmanomas sąveikas - žinynas
* apytakos - išskiria dauginimo ir atnaujinimo apytakas - kelionė
* telkinys - išskiria sambūrį - lentelė
2017 balandžio 09 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
* Christopher Alexander gyvybės dėsniai - meno taisyklės
į:
* Christopher Alexander gyvybės savybės - meno taisyklės
2017 balandžio 09 d., 11:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
ieskoti gyvybe savybiu
į:
ieškoti gyvybės savybių
2017 balandžio 09 d., 10:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* tai, kas apima gyvybės savybes
į:
* tai, kas apima gyvybės dėsnius
2017 balandžio 09 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
sanrtykiai su papildiniu
lukesciu galuimhbes
į:
santykiai su papildiniu - lukesčių galimybės
2017 balandžio 09 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
Bandysiu paaißkinti kaip is gyvybes desniu kyla pilnatves savybe.
į:
Bandysiu paaiškinti kaip is gyvybės dėsnių kyla pilnatvės savybė.
Pakeistos 14-22 eilutės iš
* alive
* whole pakitu g darbaas
* comfortable paslankus g zmogus
* free judus geras ,odis
* exact tikslingas g savyb
* egoless reiksminga g
dovana
* eternal isimintina g Dievas

sanrtykiai su paoildiniu
į:
* alive gyva gera naujiena
* whole pakitu geras darbas
* comfortable paslanku geras žmogus
* free judu geras žodis
* exact tikslinga gera savybė
* egoless reikšminga gera
dovana
* eternal įsimintina geras Dievas

sanrtykiai su papildiniu
2017 balandžio 07 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-20 eilutės iš
* whole
* comfortable
* free
* exact
* egoless
* eternal
į:
* whole pakitu g darbaas
* comfortable paslankus g zmogus
* free judus geras ,odis
* exact tikslingas g savyb
* egoless reiksminga g dovana
* eternal isimintina g Dievas
2017 balandžio 07 d., 16:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-23 eilutės:

sanrtykiai su paoildiniu
lukesciu galuimhbes
2017 balandžio 07 d., 14:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-11 eilutės:

Bandysiu paaißkinti kaip is gyvybes desniu kyla pilnatves savybe.

ieskoti gyvybe savybiu
2017 balandžio 07 d., 11:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
Palyginti su Alexander "savybe be pavadinimo".

pavaizduoti a.a.Algirdo Zokaičio piešiniais ir eilėmis
į:
Palyginti su Alexander "savybe be pavadinimo":
* alive
* whole
* comfortable
* free
* exact
* egoless
* eternal
2017 balandžio 07 d., 10:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Palyginti su Alexander "savybe be pavadinimo".
2017 balandžio 05 d., 19:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
http://www.ms.lt/derlius/MenoTaisykles/MenoTaisyklesSkaidre7.png
į:
Attach:kurtikslas-menotaisykles.png
2017 balandžio 05 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Kur tikslas - tikslas (kodėl) yra už santvarkos - o jo raiškos yra (per nulybės atvaizdus) aplinkybėse - esmė, kurioje viskas sutelkta.
į:
Kur tikslas - tikslas (kodėl) yra už santvarkos - o jo raiškos yra (per nulybės atvaizdus) aplinkybėse - esmė, kurioje viskas sutelkta. Aplinkybės išsako, kaip įvairiai gali reikštis esmė, brendant gilyn - o iš esmės, žinant vieną aplinkybę, galima atstatyti visas kitas. O aplinkybės išsako, kaip esmę galime išlaikyti lipant atgal, siejant du lygmenis.
2017 balandžio 05 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Kur tikslas - tikslas (kodėl) yra už santvarkos - o jo raiškos yra (per nulybės atvaizdus) aplinkybėse
į:
Kur tikslas - tikslas (kodėl) yra už santvarkos - o jo raiškos yra (per nulybės atvaizdus) aplinkybėse - esmė, kurioje viskas sutelkta.
2017 balandžio 05 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Kur tikslas
į:
Kur tikslas - tikslas (kodėl) yra už santvarkos - o jo raiškos yra (per nulybės atvaizdus) aplinkybėse
2017 balandžio 05 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Kur tikslas
2017 balandžio 05 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* geometrijos - trejybės atvaizdai
į:
* geometrijos - trejybės atvaizdai - ryšys su plotme
2017 balandžio 05 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* geometrijos - trejybės atvaizdai
2017 balandžio 05 d., 12:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Kūrybos prasmė ir meno taisyklės]], [[Book/20170315Art | Art: Twelve Reasons Why]]
Pakeistos 19-21 eilutės iš
* aplinkybės
į:
* aplinkybės

http://www.ms.lt/derlius/MenoTaisykles/MenoTaisyklesSkaidre7.png
2017 balandžio 05 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
[+Kūrybos tikslas ir 12 potikslių: Gyvybė ir jos raiškos+]
į:
[+Kūrybos tikslas: gyvybė, jos 12 raiškų visuma.+]
Pridėtos 8-17 eilutės:


Gyvybė
* tai, kas patiria naudą, užtat sveikatą
* tai, kas apima gyvybės savybes

Dvylika
* Christopher Alexander gyvybės dėsniai - meno taisyklės
* meno potiksliai
* aplinkybės
2017 balandžio 05 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
pavaizduoti a.a.Algirdo Zokaičio piešiniais ir eilėmis
2017 balandžio 05 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
[+Meno tikslas ir 12 potikslių: Gyvybė ir jos raiškos+]
į:
[+Kūrybos tikslas ir 12 potikslių: Gyvybė ir jos raiškos+]
2017 balandžio 05 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

[+Meno tikslas ir 12 potikslių: Gyvybė ir jos raiškos+]
2017 balandžio 05 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
2017 m. balandžio mėn. 29 d. [[http://www.filosofija.vu.lt/03/respublikine-estetikos-ir-meno-filosofijos-ciklo-konferencija-dabartiniu-estetikos-ir-meno-filosofijos-diskursu-kaita/ | Dabartinių estetikos ir meno filosofijos diskursų kaita]]

Sesija: 3. Humanistinė dabartinės estetikos ir meno filosofijos misija

MenoTikslai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 28 d., 21:12