神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Mokykla istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 lapkričio 05 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-232 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]]

[[Andrius Kulikauskas]]: Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu [[https://groups.yahoo.com/neo/groups/minciu_sodas_LT/info | susirašinėjimą]].

Svarbu pamokyti šviesuolius:
* gvildenti klausimus
* mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
* rūpintis kitais
* pažinti save
* melstis.

Pamokos
* dvylika klausimų šviesuolių brandai ir bendrystei
* sandarų abėcėlė ir gyvenimo lygtis
* išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.

Klausimai
* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?

[++Dalyviai++]

'''[[Andrius Kulikauskas]]'''
* Vertybė: Gyventi tiesa.
* Klausimas: Kaip parašyti vadovėlį, kad būtų naudinga skaitytojui?
* Klausimas: Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
* Klausimas: Kaip dorai elgtis dorovės liūne kada nesvarbu kaip elgsiesi, vis tiek bus blogai?

'''[[Tadas Snuviškis]]'''
* Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
* Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
* Kaip apibrėžti gyvybę?
* Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

'''[[Tautvydas Vėželis]]'''
* Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
** Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
** Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
** Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
** Kokia būties prasmė?
*** Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
*** Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
** Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
* Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?
Tautvydo tyrimui:
* Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
* Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
* Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
* Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.

* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu? [[http://laimeskelias.lt | Laimeskelias.lt]]

VGTU
* '''[[Tomas Kačerauskas]]'''. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra metakomunikacija? Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
** Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
** Aistė paminėjo: Marshall Rosenberg, [[https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication | Nonviolent communication]] - Compassionate communication.
* Elena Kocai. Pilnavertis gyvenimas. Kodėl taip elgiamės?
* Aušra Žemienė. Gyventi prasmingai. Koks žmogaus vaidmuo?
* Aistė Ptakauskė. Kūrybiškumas. Kaip kūrybiškumas tampa būtina išgyvenimo sąlyga?
* Jolita Šliogerienė. Žodžio galia.
* Vytis Valatka. Kaip neprarasti tikėjimo ribinėse situacijose?
* Remigijus Venckus. Meno kūryba. Kas ir kur ir kaip?
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
* Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
* Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
* Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
* Algirdas Šukys. Kaip įtikinti pasaulį, kad Vakarų pasaulis eina ne tuo keliu?
* Ingrida: Kas yra žmogaus laisva valia ir Dievo valia, kaip tai reiškiasi ir kuom tai skiriasi? Ar dar yra kokių valių?
* Albinas Plėšnys. Kaip suprasti Aristotelio indukciją? Ar sutampa gramatica speculativa (konceptas, daiktas, vardas) ir semantinė teorija. John Mill "System of Logic" vardų teoriją iškreipė? Analogija, indukcija ir vardų teorija.
* Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
* Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
* Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
* Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
* Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
* Jonas Čiurlionis. Meilė, tapimas vertu jos mokslui, kaip kad Sokratas pasakoja Platono Puotoje. Kaip tobulėti meilės keliu?
* Rytė Žiūrienė. Meilė. Savęs atidavimas kitam.
* Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
* Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
* Kazimieras Seibutis. Humilitas.
* Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
* Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
* Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
* [[Mindaugas Rūkas]]. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
* Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
* Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
* Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
* Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
* Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?Senuosiuose Trakuose
* Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!

'''Klaipėdoje'''

* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
** Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
** Kaip teigiamai veikti žmogų?
** Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
** Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
** Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
** Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
** Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
** (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
* Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
** Kaip reikia užauginti tikrumą?
** Iš kur ateina kūrybinis pradas?
** Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
* Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
* Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
* [[Remigijus Treigys]]. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
** Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
** Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
** Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
** Kodėl mes dabar esame čia?
** Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
* Antanas Garjonas
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
* Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka

VDA Kiti
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?Klaipėdos universitetas
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
** Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
** Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
* Dominykas Raila. Pažinimas.


'''Eičiūnuose'''

* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
* Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
* Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
* Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
* Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
* Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
* Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
* Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?

Jiezne
* Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
* Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?

Kaune
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
** Džiaugtis kiekviena diena.
* Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
* prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį

Svečiai iš užsienio
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?

Austrijoje
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.)

Internete
* Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
* Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
* Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?

Kiti ir kitur, kuriuos galėčiau bandyti įtraukti
* Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
* Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?
VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
* Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
* Agnieška Juzefovič. Laisvė.
Estijoje
* Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
* Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?

Šiauliai
* Evaldas Balčiūnas. Baimė. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?

Estija
* Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?

Brazilija
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?


------------

'''[[Paulius Mikšta]]'''
* Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
* Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
* Klausimas: Kas yra genialumas?

'''[[Ignas Gutauskas]]'''
* Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
* Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?

'''Žilvinas Beniušis'''
* Vertybė: Aš esu niekas.
* Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])


[+Bendri tyrimai+]

'''Galimi tyrimai'''
* Kaip atsiranda nuodėmė?
į:
Žr. [[Šviesuolių bendrystė]]
2017 spalio 26 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-52 eilutės iš
* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?
į:
* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu? [[http://laimeskelias.lt | Laimeskelias.lt]]
Pakeistos 58-60 eilutės iš
į:
* Elena Kocai. Pilnavertis gyvenimas. Kodėl taip elgiamės?
* Aušra Žemienė. Gyventi prasmingai. Koks žmogaus vaidmuo?
* Aistė Ptakauskė. Kūrybiškumas. Kaip kūrybiškumas tampa būtina išgyvenimo sąlyga?
* Jolita Šliogerienė. Žodžio galia.
* Vytis Valatka. Kaip neprarasti tikėjimo ribinėse situacijose?
* Remigijus Venckus. Meno kūryba. Kas ir kur ir kaip?
2017 spalio 26 d., 21:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-57 eilutės iš
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
į:
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
** Aistė paminėjo: Marshall Rosenberg, [[https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication | Nonviolent communication]] - Compassionate communication.
2017 spalio 26 d., 21:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-53 eilutės:
* Alanas Petrauskas. Meilė - kantrybės siekiant meilės. Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?

VGTU
Pridėtos 56-63 eilutės:
* Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?

Pridėtos 92-93 eilutės:
2017 spalio 22 d., 09:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 163 eilutė iš:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions.
į:
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.)
2017 spalio 17 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 67 eilutė:
* Rytė Žiūrienė. Meilė. Savęs atidavimas kitam.
2017 spalio 08 d., 10:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 160-162 eilutės:

Austrijoje
* Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions.
2017 spalio 07 d., 16:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 66 eilutė:
* Jonas Čiurlionis. Meilė, tapimas vertu jos mokslui, kaip kad Sokratas pasakoja Platono Puotoje. Kaip tobulėti meilės keliu?
2017 spalio 06 d., 07:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* '''[[Tomas Kačerauskas]]'''. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
į:
* '''[[Tomas Kačerauskas]]'''. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra metakomunikacija? Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
2017 spalio 05 d., 08:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 60 eilutė:
* Albinas Plėšnys. Kaip suprasti Aristotelio indukciją? Ar sutampa gramatica speculativa (konceptas, daiktas, vardas) ir semantinė teorija. John Mill "System of Logic" vardų teoriją iškreipė? Analogija, indukcija ir vardų teorija.
2017 spalio 04 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-59 eilutės:
* Algirdas Šukys. Kaip įtikinti pasaulį, kad Vakarų pasaulis eina ne tuo keliu?
* Ingrida: Kas yra žmogaus laisva valia ir Dievo valia, kaip tai reiškiasi ir kuom tai skiriasi? Ar dar yra kokių valių?
2017 rugsėjo 20 d., 10:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 75 eilutė:
* Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?
2017 rugsėjo 19 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 57 eilutė:
* Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
2017 rugsėjo 08 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 175-177 eilutės:

Estija
* Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?
2017 rugpjūčio 15 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 177 eilutė iš:
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combines a maximum level of equality with a maximum level of freedom?
į:
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?
2017 liepos 15 d., 08:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 175-180 eilutės:

Brazilija
* Ivan Capeller. Equality. How can human society combines a maximum level of equality with a maximum level of freedom?


------------
2017 birželio 17 d., 09:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 73 eilutė:
* Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
2017 birželio 17 d., 07:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 72 eilutė:
* Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
2017 birželio 17 d., 07:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 37 eilutė:
** Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
2017 birželio 10 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 51 eilutė:
** Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
2017 birželio 10 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 38 eilutė:
** Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
2017 birželio 06 d., 20:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 98 eilutė:
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
Pridėtos 100-101 eilutės:
* Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
2017 birželio 06 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 71 eilutė iš:
* Sesė Agnė. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!
į:
* Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!
2017 birželio 06 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
[+Dalyviai+]
į:
[++Dalyviai++]
Pridėtos 69-71 eilutės:

Senuosiuose Trakuose
* Sesė Agnė. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!
2017 birželio 04 d., 08:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-72 eilutės iš

VDA Jaunimas
į:
Ištrintos 81-86 eilutės:
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?

VDA Vyresni
Pridėta 95 eilutė:
* Antanas Garjonas
Pridėtos 102-107 eilutės:

VDA Kiti
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?
2017 gegužės 24 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
* Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
į:
* '''[[Tomas Kačerauskas]]'''. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
2017 gegužės 24 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 37 eilutė:
** Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
2017 gegužės 15 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 159-161 eilutės:
Estijoje
* Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
* Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?
2017 gegužės 14 d., 08:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
* Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
2017 balandžio 26 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 130-132 eilutės:
Jiezne
* Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
* Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?
2017 balandžio 22 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 139 eilutė iš:
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' with out making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?
į:
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?
2017 balandžio 22 d., 22:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 137-139 eilutės:

Svečiai iš užsienio
* Jinan Kodapully. To be. How to 'be' with out making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?
2017 balandžio 13 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 54 eilutė:
* Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
2017 balandžio 09 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 153 eilutė iš:
* Evaldas Balčiūnas. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
į:
* Evaldas Balčiūnas. Baimė. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
2017 balandžio 09 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 152-153 eilutės iš
Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
į:
Šiauliai
* Evaldas Balčiūnas.
Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
2017 balandžio 09 d., 10:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
* Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
2017 balandžio 08 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
2017 balandžio 08 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 150-151 eilutės:

Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
2017 kovo 29 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
* Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
Ištrinta 144 eilutė:
* Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
2017 kovo 14 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
* Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
2017 kovo 12 d., 01:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 117 eilutė iš:
* Danutė Vervečkienė. Tarnystė. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
į:
* Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
Pakeista 122 eilutė iš:
* Violeta Vaitkevičienė. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
į:
* Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
2017 kovo 10 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 89 eilutė iš:
* Giedrė Burbienė.
į:
* Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
Pridėta 130 eilutė:
* Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
2017 kovo 10 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 121 eilutė iš:
* Dalia Jusienė. Kaip pritraukti žmones į renginius?
į:
* Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
2017 kovo 10 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 88 eilutė iš:
* Virgilijus Burba. Jausmas. Ar savo namuose galiu rasti Jo namus?
į:
* Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
2017 kovo 09 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 115 eilutė iš:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip siekti, kad žmonės labiau tikėtų Dievą?
į:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
2017 kovo 08 d., 22:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
į:
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
2017 kovo 08 d., 22:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 118 eilutė:
* Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
2017 kovo 08 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
2017 kovo 08 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 123 eilutė:
* Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?
2017 kovo 08 d., 16:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 118 eilutė:
* Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
2017 kovo 07 d., 21:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 88 eilutė iš:
* Virgilijus Burba. Šita akimirka ir amžinybė
į:
* Virgilijus Burba. Jausmas. Ar savo namuose galiu rasti Jo namus?
2017 vasario 28 d., 05:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 52 eilutė:
* Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
2017 vasario 23 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
* Thomas Gajdosik. How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
į:
* Thomas Gajdosik. Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
* Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
2017 vasario 23 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 117-118 eilutės:
* Dalia Jusienė. Kaip pritraukti žmones į renginius?
* Violeta Vaitkevičienė. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
2017 vasario 23 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 117 eilutė:
* Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
2017 vasario 22 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 113 eilutė:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip siekti, kad žmonės labiau tikėtų Dievą?
Pakeistos 116-117 eilutės iš
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip siekti, kad žmonės labiau tikėtų Dievą?
į:
* Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
2017 vasario 15 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:
* Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
* Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
2017 vasario 10 d., 10:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 96 eilutė iš:
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų būki?
į:
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
2017 vasario 01 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 130 eilutė iš:
* Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savakritiškai mąstyti. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
į:
* Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
2017 vasario 01 d., 17:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 130 eilutė iš:
* Tomas Kačerauskas. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
į:
* Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savakritiškai mąstyti. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
2017 vasario 01 d., 16:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 133 eilutė iš:
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams.
į:
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
2017 vasario 01 d., 16:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 132-133 eilutės:
* Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
* Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams.
Pakeista 135 eilutė iš:
* Agnieška Juzefovič. Laisvė
į:
* Agnieška Juzefovič. Laisvė.
2017 vasario 01 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 126-129 eilutės iš
Kiti ir kitur, kurie gal dalyvautų
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
* Tomas Kačerauskas. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
į:
Kiti ir kitur, kuriuos galėčiau bandyti įtraukti
Pridėtos 129-133 eilutės:
VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje
* Tomas Kačerauskas. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
* Agnieška Juzefovič. Laisvė
2017 sausio 31 d., 21:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-85 eilutės:
* Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
* Virgilijus Burba. Šita akimirka ir amžinybė
* Giedrė Burbienė.
Ištrinta 97 eilutė:
* Virgilijus Burba: Šita akimirka ir amžinybė
2017 sausio 30 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
* Dovid Katz. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
į:
* Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
2017 sausio 28 d., 09:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 111 eilutė iš:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip siekti, kad būtų daugiau tikėjimo? Kaip įveikti korupciją ir dvasinę negalią?
į:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip siekti, kad žmonės labiau tikėtų Dievą?
2017 sausio 28 d., 07:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 111 eilutė iš:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip įveikti korupciją ir dvasinę negalią?
į:
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip siekti, kad būtų daugiau tikėjimo? Kaip įveikti korupciją ir dvasinę negalią?
2017 sausio 28 d., 07:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 109 eilutė iš:
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
į:
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
2017 sausio 27 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 124-125 eilutės iš
Kiti ir kitur
į:
Kiti ir kitur, kurie gal dalyvautų
* Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
2017 sausio 22 d., 00:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 64 eilutė:
** Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
2017 sausio 17 d., 19:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 82 eilutė iš:
* Remigijus Treigys. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
į:
* [[Remigijus Treigys]]. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
Pakeistos 89-91 eilutės iš
* Tomas Kiauka. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis
, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas.
** Kas aš esu?
į:
* Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas
, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
Pridėtos 93-96 eilutės:
* Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka
* Virgilijus Burba: Šita akimirka ir amžinybė
2017 sausio 07 d., 08:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 58 eilutė iš:
* Mindaugas Rūkas. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
į:
* [[Mindaugas Rūkas]]. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
2017 sausio 07 d., 08:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 58 eilutė:
* Mindaugas Rūkas. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
2017 sausio 03 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
* Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
į:
* Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
2016 gruodžio 31 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 56-57 eilutės:
* Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
* Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
2016 gruodžio 23 d., 00:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 110 eilutė:
* prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį
2016 gruodžio 20 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 112 eilutė:
* Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
2016 gruodžio 20 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 116 eilutė iš:
* Laima Munginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
į:
* Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
2016 gruodžio 17 d., 05:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjauti gyvūnams?
į:
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
2016 gruodžio 17 d., 04:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 102-104 eilutės iš
* Zenonas Anušauskas. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Danutė Vervečkienė. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
* Audronė Anušauskienė. Kaip įveikti korupciją ir dvasinę negalią?
į:
* Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
* Danutė Vervečkienė. Tarnystė. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
* Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip įveikti korupciją ir dvasinę negalią?
2016 gruodžio 16 d., 20:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 109 eilutė iš:
* Raimundas Vaiktevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
į:
* Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
2016 gruodžio 16 d., 19:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 50 eilutė:
* Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
Ištrinta 115 eilutė:
* Rimvydas Krasauskas?
2016 gruodžio 09 d., 00:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
* Dovid Katz. What are the origins of Lithuanian Yiddish?
į:
* Dovid Katz. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
2016 gruodžio 08 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
* Vertybė: Pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
į:
* Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
2016 gruodžio 08 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-53 eilutės:
* Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
* Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjauti gyvūnams?
* Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
* Kazimieras Seibutis. Humilitas.
2016 gruodžio 08 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 105 eilutė:
Pakeista 112 eilutė iš:
į:
* Laima Munginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
2016 gruodžio 05 d., 06:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 101-106 eilutės iš
į:
Kaune
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
** Džiaugtis kiekviena diena.
* Raimundas Vaiktevičius. Tobulėti. Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką?
Pakeista 113 eilutė iš:
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas.
į:
2016 gruodžio 03 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
* Rinkti prasmės pavyzdžius.
į:
* Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.
2016 gruodžio 03 d., 17:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:
* Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
* Rinkti prasmės pavyzdžius.
2016 gruodžio 03 d., 17:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 42-44 eilutės:
Tautvydo tyrimui:
* Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
* Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
2016 gruodžio 03 d., 13:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 94 eilutė:
* Audronė Anušauskienė. Kaip įveikti korupciją ir dvasinę negalią?
2016 gruodžio 01 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 31-32 eilutės:
* Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
* Kaip apibrėžti gyvybę?
2016 gruodžio 01 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 97 eilutė:
Ištrinta 101 eilutė:
* Žilvinas Beniušis. Aš esu niekas. Kaip ištisai gyventi Dievu?
Pakeistos 103-104 eilutės iš
į:
* Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?
Ištrintos 119-123 eilutės:

'''Aušra'''
* Koks yra amžinas gyvenimas?
2016 gruodžio 01 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 55 eilutė:
** (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
Pridėta 57 eilutė:
* Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
2016 gruodžio 01 d., 22:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
Jaunimas
į:
VDA Jaunimas
Pakeistos 59-60 eilutės iš
Vyresni
į:

VDA
Vyresni
Pridėtos 77-83 eilutės:

Klaipėdos universitetas
* Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
** Ar jauduliai yra pastovi būsena?
* Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
** Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
* Dominykas Raila. Pažinimas.
2016 gruodžio 01 d., 22:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 72-73 eilutės iš
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Kas aš esu?
į:
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas.
**
Kas aš esu?
2016 gruodžio 01 d., 22:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra.
į:
* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
Pridėtos 50-51 eilutės:
** Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
** Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
Pakeista 53 eilutė iš:
** Iš kur viskas kyla?
į:
** Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
2016 gruodžio 01 d., 22:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
* Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
į:
* Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
*
Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
Ištrintos 40-41 eilutės:
* Tadas Snuviškis. Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
Pakeistos 48-52 eilutės iš
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra.
į:
* [[Andrej Ščelkun]]. Pusiausvyra.
** Kaip teigiamai veikti žmogų?
** Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
** Iš kur viskas kyla?
** Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
Pridėtos 58-69 eilutės:
* Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
** Kaip reikia užauginti tikrumą?
** Iš kur ateina kūrybinis pradas?
** Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Remigijus Treigys. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
** Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
** Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
** Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
** Kodėl mes dabar esame čia?
** Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Tomas Kiauka. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
Ištrintos 70-72 eilutės:
* Rūta Jakštonienė. Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Tomas Kiauka. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame?
2016 gruodžio 01 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią?
į:
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
Pakeistos 61-64 eilutės iš
Eičiūnuose
į:


'''Eičiūnuose'''
Pridėtos 67-68 eilutės:
2016 gruodžio 01 d., 22:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-31 eilutės:
'''[[Tadas Snuviškis]]'''
* Vertybė: Pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
Ištrintos 88-91 eilutės:

'''[[Tadas Snuviškis]]'''
* Vertybė: Pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
2016 lapkričio 24 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-49 eilutės iš
į:
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Patricija. Kam viskas sukurta?
Vyresni
Ištrintos 56-59 eilutės:

* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Jevgenija. Ką galėčiau palikti kitiems?
* Patricija. Kam viskas sukurta?
2016 lapkričio 23 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-49 eilutės iš
Klaipėdoje
į:

'''Klaipėdoje'''

Jaunimas
* Andrej Ščelkun. Pusiausvyra.
* Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
Pakeista 56 eilutė iš:
* Ieva Vaitkevičiūtė. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
į:
2016 lapkričio 21 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 46 eilutė:
* Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią?
2016 lapkričio 21 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:
* Ieva Vaitkevičiūtė. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
Pakeistos 52-53 eilutės iš
* Ieva Vaitkevičiūtė. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo
? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
į:
* Zenonas Anušauskas. Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
2016 lapkričio 21 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-33 eilutės:
** Kokia būties prasmė?
*** Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
*** Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
** Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
Pridėtos 36-62 eilutės:
* Tadas Snuviškis. Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.

* Thomas Gajdosik. How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
* Dovid Katz. What are the origins of Lithuanian Yiddish?
* Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
Klaipėdoje
* Vakaris Bernotas. Pažinimas. Kas aš esu?
* Rūta Jakštonienė. Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
* Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
* Tomas Kiauka. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame?
* Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų būki?
* Jevgenija. Ką galėčiau palikti kitiems?
* Patricija. Kam viskas sukurta?
Eičiūnuose
* Ieva Vaitkevičiūtė. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
* Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
* Danutė Vervečkienė. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
Internete
* Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
* Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?
Kiti ir kitur
* Rimvydas Krasauskas?
* Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas.
* Tomas Kačerauskas. Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
* Žilvinas Beniušis. Aš esu niekas. Kaip ištisai gyventi Dievu?
* Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
Pridėtos 85-86 eilutės:
2016 liepos 22 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 42-43 eilutės:
* Vertybė: Aš esu niekas.
* Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
2016 liepos 22 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-18 eilutės:

Klausimai
* Klausimu atsisakome savo pasauliu. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Bet ar tas žmogus auga?
2016 balandžio 13 d., 13:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 45 eilutė iš:
Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
į:
* Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
2016 balandžio 13 d., 13:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
* Klausimas: Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
2016 balandžio 13 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-35 eilutės:
* Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
* Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
* Klausimas: Kas yra genialumas?

'''[[Ignas Gutauskas]]'''
* Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
* Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?
2016 balandžio 13 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-34 eilutės iš
į:
* Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
* Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?

'''[[Paulius Mikšta]]'''

'''Žilvinas Beniušis'''
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
Ištrintos 36-39 eilutės:
* Klausimas: Kas yra kategorija? Ką jos apima?
* Klausimas: Ar ir kaip yra įmanoma sukaupti žinių savyje?
* Klausimas: Ar ir kaip yra įmanoma sukaupti žinių savyje?
* Klausimas: Kokia yra visuma? Kas yra Dievas? Kas yra?
Pakeistos 39-42 eilutės iš
'''Žilvinas Beniušis'''
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
į:
'''Aušra'''
* Koks yra amžinas gyvenimas?
2016 balandžio 12 d., 19:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:

'''[[Tautvydas Vėželis]]'''
2016 balandžio 11 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-30 eilutės:
* Klausimas: Ar ir kaip yra įmanoma sukaupti žinių savyje?
* Klausimas: Kokia yra visuma? Kas yra Dievas? Kas yra?
Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.
2016 balandžio 11 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
'''Andrius Kulikauskas'''
į:
'''[[Andrius Kulikauskas]]'''
Pakeista 24 eilutė iš:
'''Tadas Snuviškis'''
į:
'''[[Tadas Snuviškis]]'''
2016 balandžio 11 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-27 eilutės:

'''Tadas Snuviškis'''
* Vertybė: Pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
* Klausimas: Kas yra kategorija? Ką jos apima?
* Klausimas: Ar ir kaip yra įmanoma sukaupti žinių savyje?
2016 balandžio 08 d., 15:54 atliko AndriusKulikauskas -
2016 balandžio 08 d., 15:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-32 eilutės:
[+Bendri tyrimai+]

'''Galimi tyrimai'''
* Kaip atsiranda nuodėmė?
2016 balandžio 08 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
* Tieso šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
į:
* Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
2016 balandžio 08 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu [[https://groups.yahoo.com/neo/groups/minciu_sodas_LT/info | susirašinėjimą]].
į:
[[Andrius Kulikauskas]]: Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu [[https://groups.yahoo.com/neo/groups/minciu_sodas_LT/info | susirašinėjimą]].
Pakeistos 15-28 eilutės iš
* išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.
į:
* išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas.

[+Dalyviai+]

'''Andrius Kulikauskas'''
* Vertybė: Gyventi tiesa.
* Klausimas: Kaip parašyti vadovėlį, kad būtų naudinga skaitytojui?
* Klausimas: Kaip dorai elgtis dorovės liūne kada nesvarbu kaip elgsiesi, vis tiek bus blogai?

'''Žilvinas Beniušis'''
* Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
* Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
* Tieso šaltinis: Jėzaus malda. ([[http://www.ortodoksas.lt/2015/11/kas-yra-jezaus-malda-kas-yra-jezaus.html | Aprašas]])
2016 balandžio 08 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą.
į:
Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą. Vedu [[https://groups.yahoo.com/neo/groups/minciu_sodas_LT/info | susirašinėjimą]].
2016 kovo 07 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Gvildenu]]
2016 kovo 07 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-13 eilutės iš
* melstis.
į:
* melstis.

Pamokos
* dvylika klausimų šviesuolių brandai ir bendrystei
* sandarų abėcėlė ir gyvenimo lygtis
* išsiaiškinimo būdai - gyvenimiškų duomenų rinkimas ir sandarų įžvelgimas
.
2016 kovo 07 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
* pažinti save
2016 kovo 07 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
Rašau [[knyga|vadovėlį]] šviesuoliams. Tuo pačiu pradėsiu vesti šviesuolių mokyklą.

Svarbu pamokyti šviesuolius:
* gvildenti klausimus
* mąstyti ir susikalbėti sąvokomis
* rūpintis kitais
* melstis.

Mokykla


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 18:26