调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Pasakojimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 20 d., 22:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Kalbos]], [[Žemėlapynas]], [[Atjautos]]
į:
[[Kalbos]], [[Žemėlapynas]], [[Atjautos]], [[Palaiminimai]]
2021 sausio 20 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Kalbos]], [[Žemėlapynas]], [[Atjautos]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------
[[Kalbos]], [[Žemėlapynas]], [[Atjautos]]

'''Kaip įvyksta?'''

---------------------
>><<
[++++叙述++++]
2021 sausio 15 d., 00:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 270-271 eilutės:

Paklusimas, tai pasakojimo kalba. Trys laipsniai keliantys įtampą atitinka paklusimui (liepimas), tikėjimui (aiškinimas) ir rūpėjimui (klausimas). Yra dar vienas laipsnis: vykdymas (vertimas). Tad pasakojimas keičia santykį su Dievo vykdant jo valią.
2019 liepos 17 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
į:
------------------
Pakeista 10 eilutė iš:
į:
--------------------
2019 liepos 17 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* Vertimo įtampos balsu (3-čiame lygmenyje) pasaulis (mūsų būklė) tiesiogiai mus veikia, mus verčia, ne per pasąmonę.
2018 rugpjūčio 22 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Palyginti kaip pasakos ir apsakymai kuria pasaulius ir ką tai reiškia dorovei.
2018 rugpjūčio 11 d., 07:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 233-236 eilutės:
'''Užrašai'''

* Pasakojime suveikia skirtingų lygmenų apdorotojai sprendžiantys kur prasideda ir baigiasi vienetas, kokie įtampos ir židinio balsai, koks pasakojimo turinys.
* Pasakojimas įtampos kūrėjo balsą išreiškia keturiais..., o įtampos židinio balsą išreiškia poreikių tenkinimais.
2018 birželio 30 d., 16:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 267-271 eilutės iš
[http://www.cs.ucsd.edu/users/goguen/papers/story.html | Joseph Goguen: The Structure of Narrative]]
į:
Joseph Goguen
*
[[http://cseweb.ucsd.edu/~goguen/papers/narr.html | Notes on Narrative]]
* [[http://www.cs.ucsd.edu/users/goguen/papers/story.html | Structure of Narrative]]

Life Stories: The Creation of Coherence, by Charlotte Linde, 1993.
2018 birželio 30 d., 16:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 264-267 eilutės:

>>bgcolor=#ECD9EC<<

[http://www.cs.ucsd.edu/users/goguen/papers/story.html | Joseph Goguen: The Structure of Narrative]]
2018 vasario 21 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
* Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.
Pakeistos 7-9 eilutės iš
į:
* Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį.
* Kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios siejasi su tapatybių kaita?
Pakeistos 245-254 eilutės iš
3 dviprasmiškos Dievo raiškos

Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną
.

Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.

Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).

Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį. Ir kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios sijasi su tapatybių kaita?
į:
3 dviprasmiškos Dievo raiškos. Palyginti šiuos teiginius su žaidimų sustatymu: klausimas - atsakymas.
Pridėtos 250-251 eilutės:
* Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.
* Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).
2018 vasario 21 d., 20:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
Žr. [[Kalbos]], [[Žemėlapynas]], [[Atjautos]]

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kodėl įtampos balsų tarpe "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?

>><<
Pakeistos 252-253 eilutės iš
Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.
į:
Užrašai
*
Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.
* Pasakojimas du skirtingus žinojimus (įtampos balsus) skiria nežinojimu.
Ištrintos 260-261 eilutės:

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?
2018 sausio 19 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-20 eilutės:

Užrašai
* Liaudies pasakų ištakos [[https://www.dur.ac.uk/news/research/?itemno=27041 | Jamie Tehrani, Sara Graça da Silva]]
* Gamestorming žaidimo eigą (ankstyvesniame brėžinyje) susieti su pasakojimo eiga.
* Išnagrinėti ar velnias būtinai reiškiasi kiekviename apsakyme? Koks blogio vaidmuo? Iš kur jisai kyla? O kur Dievas? Kaip tai susiję su tuo, kad Dievas nebūtinai geras? Ar su amžina branda?
* Išnagrinėti apsakymus - kuo jie panašūs į liaudies pasakas? Ar jie panašūs savo turiniu? Ir kuo jie skiriasi nuo pasakų?
* Child's Ballads - rinkinys baladžių.
2017 gruodžio 07 d., 14:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Pasakojimas nusako žaidimą - kaip į jį patenkame, kaip jį sužaidžiame ir kažką išmokstame, ir kaip iš jo grįžtame.
į:
Pasakojimas nusako žaidimą - kaip į jį patenkame, kaip jį sužaidžiame ir kažką išmokstame, ir kaip iš jo grįžtame. Žaidime atsiveria mūsų vidinis pasaulis, laipsnyno aukštesni trys laipsniai.
2017 gruodžio 07 d., 14:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Pasakojimas nusako žaidimą - kaip į jį patenkame, kaip jį sužaidžiame ir kažką išmokstame, ir kaip iš jo grįžtame.
2017 spalio 13 d., 23:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 214-215 eilutės iš
'''Užrašai'''
į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pakeistos 219-251 eilutės iš
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Prince | Gerald Prince]].
į:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Prince | Gerald Prince]].

Šachmatuose ir kitur yra tokio pobūdžio teiginiai:
* liepimas: XXXXX
* aiškinimas: jeigu XXXX, tada XXXXX
* klausimas: XXXXX tada: ___________ ?
3 dviprasmiškos Dievo raiškos

Pasakojimo įtampos vienetais įsijaučiame ir atsipalaiduojame (atsitokėjame) - vis grįžtame į ramybės būseną.

Palyginti pasakojimą su kitom kalbom.

Dėmesio išlaikymas vienetui - įsijautimas (įtampos kūrimas) ir atsitokėjimas (įtampos atleidimas).

Įtampos židinys atsiskleidžia - ar tai atsivėrimas širdies tiesoms ir jų pasikeitimui? Tačiau paprastai keičiasi tiktai tiesos apie pasaulį. Ir kaip pasakojimo viršūnėje įsisavintos žinios sijasi su tapatybių kaita?

Pasakojime: tapatybės atsiskleidimas laipsnynu. Palyginti su tapatybių kaita aplinkybėmis.

Įtampos balsai:
* vertimas -
* liepimas - paklusimas
* aiškinimas - tikėjimas
* klausimas - rūpėjimas

Kodėl "klausimai" yra Kodėl ir ne Kaip - kodėl "versti" yra Ar ir ne Kodėl?

Pasakojimo įtampos balsai remiasi poreikių tenkinimais:
* Versti - atsisakyti kraštutinumų
* Liepti - geras ir blogas
* Aiškinti - geresnis ir blogesnis
* Rūpintis - geriausias

>><<
2016 spalio 25 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 218-219 eilutės iš
Narratology: The Form and Function of Narrative by Gerald Prince.
į:
Narratology: The Form and Function of Narrative by
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Prince | Gerald Prince]]
.
2016 spalio 25 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 217-218 eilutės:

Narratology: The Form and Function of Narrative by Gerald Prince.
2016 rugsėjo 28 d., 19:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 212-216 eilutės:


'''Užrašai'''

Pasakojime būtinai reiškiasi burtiniai veiksmai, tai yra, pasakiški veiksmai. Ir tie veiksmai veikia maldos logika.
2016 rugsėjo 05 d., 18:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Pasakojimas veda iš 6 atvaizdų į 8 padalinimus. Sieja vertybes ir poreikius, būtent poreikių laipsnynu, Palaiminimų įrėmintais.
2016 kovo 10 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Pasakojimas apibrėžia asmenį - įtampos židinį, kuris atsiskleidžia šešiais poreikių lygmenimis, šešiais atvaizdais, taip pat jais užsisklendžia. O jisai pasireiškia vienu iš aštuonių padalinimų.
2016 vasario 04 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 204-205 eilutės:

Pasakojimas (ir kitos kalbos) išsako, kaip įvyksta pasikeitimai, (pavyzdžiui, įtampos balso), tad branda. Pastovumo (nulybės atvaizdo) paneigimas, tad palyginti su betarpiškumo paneigimo (įvardijimui) ir tiesos, akivaizdumo paneigimo (pagrindimui).
2015 kovo 11 d., 00:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 204-205 eilutės:

John Yorke (Into the Woods) tvirtina, jog kiekvienos pasakos viduryje (viršūnėje) išsakyta kokia tiesa, kuri skiria pasaką į dvi dalis: kaip yra prieš žinant tiesą, ir kaip yra ją sužinojus.
2014 rugsėjo 09 d., 13:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/thinkthroughnarration.jpg
2014 rugsėjo 02 d., 14:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
See the paper '''[http://www.ms.lt/derlius/narration.pdf A theory of narrative structure based on a study of Lithuanian folk tales]''' by Andrius Kulikauskas, 1993
į:
See the paper '''[[http://www.ms.lt/derlius/narration.pdf|A theory of narrative structure based on a study of Lithuanian folk tales]]''' by Andrius Kulikauskas, 1993
2014 rugsėjo 02 d., 14:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
See the paper '''[http://www.ms.lt/en/investigations/narration/ A theory of narrative structure based on a study of Lithuanian folk tales]''' by Andrius Kulikauskas, 1993
į:
See the paper '''[http://www.ms.lt/derlius/narration.pdf A theory of narrative structure based on a study of Lithuanian folk tales]''' by Andrius Kulikauskas, 1993
2014 birželio 06 d., 11:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-201 eilutės iš
Attach:narratives.gif
į:
Attach:narratives.gif

See the paper '''[http://www.ms.lt/en/investigations/narration/ A theory of narrative structure based on a study of Lithuanian folk tales]''' by Andrius Kulikauskas, 1993

----

Narration is one of the three languages. A basic unit of narrative is given by the creation and relaxation of tension. The creator of tension has available four voices: forcing (III), commanding (IV), explaining (V), caring (VI). There is a constant voice of tension at the beginning of a narrative, and a constant but different voice of tension at the end of a narrative. Seven narrative shifts are observed, each yielding a different narrative content, as follows: IV to V marking of the good, V to IV calling, IV to VI transgression, VI to IV empowerment, V to VI coming together, VI to V rescue, III to VI adaptation. An eight narrative is conceivable, but not observable: VI to III creation. [9/99, Andrius Kulikauskas]

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/narration.gif

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/narratives.gif

The seven narrative types are simply the empirical result that I got
from analyzing eighty Lithuanian folk tales. In my paper, I write about
the six tones of voice: I, II, III, IV, V, VI. There is a consistent
tone of voice for the creator of tension at both the beginning of a
story and consistent but different tone of voice at the ending of a
story. Apparently, the two tones must be different for us to feel that
something has "happened". In fact, they determine what it is that we
perceive to have happened. Actually, in very long stories (and very few
folk tales) it is possible to have a series of tone changes, such as
IV-V-VI-IV. Such a story can have multiple interpretations (in this cas
IV-V or IV-VI or V-IV or VI-IV), depending on how we think about it, and
yet we can't interpret it as "flat", we need to feel a shift. So how
many story types are there? Well, the lowest two tones of voice are
apparently too basic to create tension. The first (I) simply indicates
that the character has a physical presence, and the second (II)
indicates that they can be obedient. If we look at the heighest three
tones of voice IV, V, VI, then we find that we get all combinations
between them: IV-V, IV-VI, V-IV, V-VI, VI-IV, VI-V. Finally, I found
the voice III as a creator of tension only in stories of the form
III-VI. This is a story of adaptation (like a wedding story such as
"Egle, Queen of Snakes") where forcing gives way to caring. Each of the
story types seems to accord with a sacrament (a marking of a change in
state, an anthropological rite). For two people to be united as one,
they must be brought together by force (preferably the force of romantic
love, although arranged marriages, destiny, genes, shotguns all seem to
work at times), but then the tone must shift to one of caring for the
union to happen. In the paper, I write about some of the problems with
observing the voice III because "forcing" needs to be infered, it can't
quite be recounted directly. Perhaps for this reason it needs to be
compared with VI, the voice most removed from forcing, so that the
difference is clear. I also believe that there is an eighth story in
the reverse direction: VI-III whereby God so cared for the world that he
forced it into being. (Or perhaps, more relevantly, the world so cared
for God that he was forced to be.) This would be the sacrament of
creation. This kind of structure of size 6 + 1 + 1 is very important.
http://www.openleader.com/index.php/GlossaryOfStructure/PrimaryStructures
I will be writing more about them. Yes, please keep asking questions as
they come up.

===Discussion===

JosephGoguen: in science generally, and in linguistics in particular, "empirical" means
there is some definite method, based on some assumptions and
theory. for example, grammar generally assumes that words are
organized into clauses with relationships of subordination, and
that these structures can be justified by pauses in speech, by
substitutivity relations, etc. discourse theory makes similar
assumptions. so i think what fox wants to know, is how do
you justify your choices of categories? one might also ask
what questions the theory is trying to answer, i.e., what is it
good for? our interest just now is mainly in computer-based
synthesis of narratives and multimedia events (such as games,
information kiosks, interactive greeting cards, ...).

AndriusKulikauskas: Hi Joseph, [http://www.ms.lt/en/investigations/narration/ My paper] describes the
nuts and bolts of my empirical method.

In particular, pages [http://www.ms.lt/en/investigations/narration/7.jpg 7], [http://www.ms.lt/en/investigations/narration/8.jpg 8], [http://www.ms.lt/en/investigations/narration/9.jpg 9]:
describe how to break up the interpretation of a story into narrative
units where tension is created and relaxed.

Pages [http://www.ms.lt/en/investigations/narration/13.jpg 13] through 20:
explain how to assign a tone of voice to the creator of tension. In
Lithuanian folk tales, it would be:

'''III: forcing'''
* stating of conditions
* assigning a task (to bring to light a foregone conclusion)
* asking (unyielding)
* course of nature
* force of destiny (chosen or not)
* violence (with deeply rooted motive)
* force of mysterious power

'''IV: commanding'''
* giving commands
* crying
* controlling
* battling
* trickery
* frightening
* understanding

'''V: explaining'''
* narrating
* announcing
* asking
* giving advice
* promising
* examining
* passing judgment
* recognizing
* bearing witness
* amazement
* causality

'''VI: caring'''
* inquiring
* bewitching and cursing
* calling
* offering help and helping
* assigning tasks and stating conditions
* changing into another
* planning, scheming and searching for fortune
* watching over one's life fortune

The above lists are "empirical" in the sense that they were put together
based on the hypothesis that the tone of voice creating tension is
constant at the beginning of a story, and constant but different at the
end of a story. In other words, the actions above go together. The
hypothesis can be tested in a variety of ways. Where it holds, as I
have found it to hold upon examining eighty Lithuanian folk tales, then
it can be used to build up such lists for any collection of narratives.

Furthermore, such actions should correlate highly with words, phrases
and punctuation marks in the text. For example, a question mark "?"
will indicate a voice VI, more likely than not. It should be possible
to assign to certain words (like "cry" or "ask" or "help") the probability that they are signifying a particular voice. So this means that a computer program could read a text and spit out a diagram like
the one I have on page [http://www.ms.lt/en/investigations/narration/34.jpg 34].

Because the tone of voice is so consistent at both the beginning and at
the end of a story, it is very easy to read such diagrams. Furthermore,
from the diagram it is possible to know the overall content of the story, without having heard any part of it. In the above diagram, the
story starts with "commanding" and ends with "caring". All such stories
are "transgression" stories.

Furthermore, if a story starts with "commanding", there are only two
ways that it can conclude and resolve itself. It may switch to "caring", and be a "transgression" story. Or it may switch to "explaining", and be a story of "marking the good", like Cinderella.
But there are only two possibilities here! So, in a sense, this yields
a way to "predict the future". Or at least to know how the
possibilities branch out.

The story types correspond to sacraments, or more broadly,
anthropological rites:

* forcing =&gt; caring = adaptation (marriage)
* commanding =&gt; explaining = marking of the good (baptism)
* commanding =&gt; caring = transgression (confession)
* explaining =&gt; commanding = finding a calling (priesthood)
* explaining =&gt; caring = coming together (communion)
* caring =&gt; commanding = empowerment (confirmation)
* caring =&gt; explaining = rescue (annointing of the sick)

I suppose it would be meaningful to somehow quantify the story types
above. But I simply assert that, within each group, the similarity of
the stories is striking, especially with regards to their rhythm, their
trajectory. Perhaps you can imagine it. So, for example, rescue
stories are set up with a very persistent "caring" and then end up with
a neverending "explaining" that goes back and forth - the witch is about
the catch the young maiden, but her brother ravens are on their way,
etc., etc. Alternatively, a story may start with "caring" and then the
nurtured young hero ends up "commanding", battling and defeating the
villain, etc., as in Propp's structure. Metaphysically, the alternative
seems stark - if you are one to be nurtured, then at some point you will
either need to be exposed to the help of others, or you will need to
help others and yourself.

Note that the middle of the story has no bearing on its overall content! It seems that the middle of the story rather serves to make sure that
the object of tension is fully unfolded and then folded up again. This is marked by the climax of the story, which is when the highest tone of
voice (VI) is the object of tension.

The overall purpose of this theory is to explain "how do things come to happen". Which is to say, why do we feel that something happened?

What is certainly empirical are the catalogues for the tones of voice.
And they can be created for any collection of texts. They may in some
sense depend on culture, and they may also have universal aspects, this
is also a tool for studying that. Is "crying" interpreted as "commanding" in all cultures? We can collect data and write computer programs to answer such questions.

I myself think this is remarkable, but I'm interested in bigger
questions. How do we experience all of life? So I think of this as one
of three "languages". I'm thinking now, that this is the language by
which we relate "nothing" and "everything". And there is another
language of "verbalization" by which statements "come to have meaning". I think by that we relate "nothing" and "anything". And there is
another language of "argumentation" by which ideas "come to matter". I
think by that we relate "nothing" and "something". I think that the
three languages are, structually, very deep permutations of each other. So that is what I'll be writing about.

But if this theory might be relevant to Fox's work, then I am very
interested to pursue it further. It might help to choose a set of texts
(perhaps something in the Public Domain), perhaps the classic Grimm
tales and/or those of another culture. For me, the theory is "practical" in that it models how a person can draw a tangible feeling
conclusion from a string of data which may include lots of noise. It
explains useful things to know in telling a good story, especially the
importance of maintaining consistent tone, but also the necessity to
shift tone so that the beginning and end are different and that we feel
"something happened". I suppose it also suggests how to behave
chaotically so that we feel "nothing has happened".
2013 gruodžio 28 d., 21:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Attach:narration.gif
į:
Attach:narration.gif

Attach:narratives
.gif
2013 gruodžio 28 d., 21:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Attach:narration.gif

Pasakojimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 20 d., 22:49