Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Philosophy

Svarstytini klausimai

 • Ko reikėtų mokytis?
 • Kas yra teisingumas?
 • Ar geriau būti teisiam, ar atrodyti teisiam?
 • Kaip save lavinti?
 • Ar galima meluoti?
 • Kaip spręsti, kokią prabangą, kokius patogumus sau leisti?
 • Ar iš viso įmanoma ką nors žinoti?
 • Kaip įmanomas besąlygiškas žinojimas?
 • Jeigu geri yra tikrinami, bandomi - ir tuomi pažįstami - tada Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas?
 • Ar gali visuomenėje būti vienas luomas ar būtinai keli luomai?
 • Kaip tirti dorovę?
 • Kaip tirti elgesį?
 • Kaip tvarkyti ir valdyti įmonę? (Įmonė kaip miestas)
 • Kaip vertinti esamą "VGTU filosofiją"? Kokia ji galėtų būti?https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=platonas&ie=utf-8&oe=utf-8
 • Kaip spręsti, kokia žmogaus esmė?
 • Kokiu pagrindu mums vertinti savo ir kitų nuomones?
 • Kas yra laimė?

Tiriame savo klausimus.

 • Kokie mūsų klausimai?
 • Kaip juos tirti?

Klasės pirmai dienai

 • Nepasirodo 0, pasirodo bet nedalyvauja 5, pasirodo ir dalyvauja prasmingai 10, puoselėja savo klausimą 15.
 • Visi tą dieną dalyvauja: visiems papildomai 2 taškai.
 • Visi tą dieną pasirodo: visiems papildomai 2 taškai.

Klasės eiga

 • Visi ką nors prasmingo pasako, ką nori mąstyti, ką gvildena, kas domina, ko mokosi.
 • Stengiamės visus įtraukti į diskusiją.
 • Palyginsime savo diskusiją su Platono dialogu.
 • Gvildensime savo klausimus.
 • Vis papasakosiu, kaip gvildenu savo klausimą, kas yra elgesys?
 • Palyginsime savo gvildenimus su Platono gvildenimu.

Pastabos

Platono prielaidos:

 • Kiekvienas žmogus turėtų atsiduoti vienam darbui.

VGTU Filosofija

 • Aukšti akademinės kultūros standartai yra bendrabūvio, bendradarbiavimo ir tapatinimosi su universitetu pagrindas.
 • Studentai yra didžiausia ir plačiausius išorinius ryšius turinti universiteto bendruomenės dalis, kurios pozityvi nuomonė apie universitetą yra svarbiausia universiteto prestižo sąlyga.
 • Universiteto darbuotojų (dėstytojų ir administracijos) požiūris į universitetą ir studentus bei bendravimo kultūra yra lemiamas veiksnys, formuojantis VGTU įvaizdį.
 • Universiteto gerovė įgyvendinama bendruomenės bendradarbiavimu ir savanorišku įsitraukimu, renkantis sau patinkančią veiklos kryptį ir dalinantis gerosiomis patirtimis.

VGTU plėtros strategija 2014-2020 m.

Platono Valstybė

Platonas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 spalio 03 d., 13:24