神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Žinynas, Pokalbis

Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?


六次对话


 • Išmąstyti ir pagrįsti šešių pokalbių eilės tvarką.
 • Susieti pokalbius, pertvarkymus, permainas, ženklų savybes.
 • Kaip šeši asmenų pokalbiai susiję su šešiomis vienumo sampratų poromis?

Šeši pokalbiai, tai šeši susikalbėjimai tarp keturių asmenų. Tai šeši suvokimai (understandings), o suvokimas pereina tarpą. Tu suvoki kitus; aš suvokiu kitus; aš suvokiu tave; Dievas suvokia mane; Dievas suvokia tave; Dievas suvokia kitus.

Galime suporuoti šešis pokalbius. Poros sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą:

 • 1) asmeninį požiūrį ir 4) besąlygišką požiūrį
 • 2) asmeninį pasirinkimą ir 5) besąlygišką pasirinkimą
 • 3) asmeninį bendradarbiavimą ir 6) besąlygišką bendradarbiavimą

Asmeninis gyvenimas vyksta esančiuoju, gyvybe. Besąlygiškas gyvenimas vyksta papildiniu, nesančiuoju, meile.

Pertvarkymai:

 • Vienybė apibrėžia požiūrį (Dievas už požiūrio, gerumas požiūryje). Požiūriai suduriami seka.
 • Dvejybė apibrėžia padalinimą. Padalinimai išplėčiami medžiu.
 • Trejybė apibrėžia nuorodą, išreikštą narį. Nuorodos siejamos tinklu.

Tad išsivysto pertvarkymai:

 • Medis => seka (dvejybė=>vienybė) raida
 • Tinklas => medis (trejybė=>dvejybė) žemėlapynas
 • Seka => tinklas (vienybė=>trejybė) vadovėlis

Ir tokiu būdu viskas išrašoma, išplečiama. Toliau sandaro apverčiamos ir suvedamos.

 • Seka apsukama: seka => medis: metraštis
 • Medis apsukamas: medis => tinklas: žinynas
 • Tinklas apsukamas: tinklas => seka: klajonė

Bendrystė įtvirtinama suvokimu iššaukiant, išplėčiant asmenis, Dievą per Mane ir Tave iš Kito:

 • Padalinimu: Dievą iš Manęs. Požiūris.
 • Atvaizdu: Dievą iš Tavęs. *Požiūris į Požiūrį.
 • Aplinka: Mane iš Tavęs. Požiūris į *Požiūrį.
 • Pagrindimas: Tave iš Kito. Požiūris į Požiūrį į *Požiūrį.
 • Įvardijimas: Mane iš Kito. Požiūris į *Požiūrį į Požiūrį.
 • Pasakojimas: Dievą iš Kito. *Požiūris į Požiūrį į Požiūrį.

Palyginti su ženklų savybėmis. Požiūris sieja dvi apimtis, likimo ir laisvos valios. Tai bene vietinės reikšmės (apimties) padalinimas. Požiūriu sugretinami paskiras, apibrėžtas požiūris (žmogaus) ir neapibrėžtas požiūris (tad, visi požiūriai kartu - Dievo).

Požiūrių raida

 • Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.

Pokalbiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 birželio 04 d., 16:45