调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti


Žr. Žinynas

Kaip šeši pokalbiai sieja keturis asmenis?


六次对话


 • Išmąstyti ir pagrįsti šešių pokalbių eilės tvarką.
 • Susieti pokalbius, pertvarkymus, permainas, ženklų savybes.

Šeši pokalbiai, tai šeši susikalbėjimai tarp keturių asmenų. Tai šeši suvokimai (understandings), o suvokimas pereina tarpą. Tu suvoki kitus; aš suvokiu kitus; aš suvokiu tave; Dievas suvokia mane; Dievas suvokia tave; Dievas suvokia kitus.

Galime suporuoti šešis pokalbius. Poros sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą:

 • 1) asmeninį požiūrį ir 4) besąlygišką požiūrį
 • 2) asmeninį pasirinkimą ir 5) besąlygišką pasirinkimą
 • 3) asmeninį bendradarbiavimą ir 6) besąlygišką bendradarbiavimą

Asmeninis gyvenimas vyksta esančiuoju, gyvybe. Besąlygiškas gyvenimas vyksta papildiniu, nesančiuoju, meile.

Pertvarkymai:

 • Vienybė apibrėžia požiūrį (Dievas už požiūrio, gerumas požiūryje). Požiūriai suduriami seka.
 • Dvejybė apibrėžia padalinimą. Padalinimai išplėčiami medžiu.
 • Trejybė apibrėžia nuorodą, išreikštą narį. Nuorodos siejamos tinklu.

Tad išsivysto pertvarkymai:

 • Medis => seka (dvejybė=>vienybė) raida
 • Tinklas => medis (trejybė=>dvejybė) žemėlapynas
 • Seka => tinklas (vienybė=>trejybė) vadovėlis

Ir tokiu būdu viskas išrašoma, išplečiama. Toliau sandaro apverčiamos ir suvedamos.

 • Seka apsukama: seka => medis: metraštis
 • Medis apsukamas: medis => tinklas: žinynas
 • Tinklas apsukamas: tinklas => seka: klajonė

Požiūrių raida

 • Požiūrių raida išsako, kaip iš Kito - iš savarankiško požiūrio - iškyla Dievas, jisai tampa būtinas. Savarankišką požiūrį išsako šeši apimčių santykiai. Iš jų išsivysto susigaudymas, jog yra dvasia kuria gyvename, iš kurios viskas išplaukė.

Pokalbiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gruodžio 02 d., 19:27