神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Siekiai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 rugsėjo 08 d., 18:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[Ankstyvesni siekiai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]], [[2021 siekiai]]
į:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[Ankstyvesni siekiai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]], [[2021 siekiai]], [[2023 siekiai]]
2022 vasario 24 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]], [[2021 siekiai]]
į:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[Ankstyvesni siekiai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]], [[2021 siekiai]]
2022 vasario 20 d., 22:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 241-245 eilutės iš

* [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.

* Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
į:
Pridėtos 252-262 eilutės:
Lavinti pasąmonę
* Klausytis gospel muzikos.
* Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.

Išmokti mintinai naudingus dalykus
* Mokytis besimankštinant.
* Mokytis skaičių įvairiomis kalbomis.
* Išmokti kinų kalbos rašmenų šaknis.
* Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
* Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
Ištrintos 279-289 eilutės:
Lavinti pasąmonę
* Klausytis gospel muzikos.
* Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.

Išmokti mintinai naudingus dalykus
* Mokytis besimankštinant.
* Mokytis skaičių įvairiomis kalbomis.
* Išmokti kinų kalbos rašmenų šaknis.
* Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
* Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
Pakeistos 293-294 eilutės iš
* Apsisupti mokymosi priemonėmis.
į:
* Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų.
* Savo namuose ir kieme apsisupti
mokymosi priemonėmis.
2022 vasario 20 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 224-233 eilutės:
Atisisakyti nereikalingų dalykų
* Nesidomėti naujienomis.
* Mažiau domėtis šachmatais.

* Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
* Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.


** Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.
Pakeistos 227-234 eilutės iš
* Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba. Tam kurti korteles.

*** Iškylauti.
*** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.

Padėti sau ugdytis
* Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
į:
Domėtis aplinka
* Iškylauti.
* Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija
.
* Sodinti augalus
* Išmokti atpažinti paukščių balsus.
* Rasti kaip ir kada stebėti žvaigždes.

Mokytis įvairiausių mokslų
Pakeistos 237-241 eilutės iš
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
į:
* Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
* Klausytis vaizdo ir garso įrašų.
* Skaityti vikipediją.
* Rinkti žymius klausimus ir užmojus.
Pakeistos 243-248 eilutės iš
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
į:
Pridėtos 245-246 eilutės:

Math4Wisdom reikštis kūryba
Ištrinta 247 eilutė:
* Mokytis muzikos.
Pakeistos 250-263 eilutės iš
* Mokytis savarankiškumo.
** Išmokti dviratį taisyti.
** Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.

** Susipažinti su muzikos kūrybos galimybėmis.
** Pradėti mokytis klavišių.
** Mintinai išmokti atpažinti ir rašyti kinų kalbos raktus.
** Mokytis įvairių kalbų tarimo.

** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.

** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis
.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
į:
Mokytis muzikos
* Išmokti kompiuteriu įrašinėti klavišus.
* Išmokti kompiuteriu įrašinėti iš garso kortelės.
* Mokytis skambinti klavišais.
* Susipažinti su muzikos kūrybos galimybėmis.

Mokytis kinų kalbos
* Buitinius dalykus mąstyti
kinų kalba.
* Buities daiktus apženklinti kortelėmis kinų kalba.
* Išmokti rašyti kinų kalbos raktus.
* Išmokti matematiką skaityti kinų kalba.
* Rasti su kuo bendrauti kinų kalba
.

Mokytis kitų kalbų
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų
.
* Mokytis įvairių kalbų tarimo.
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis
kalbomis.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Matematikos mokytis įvairiomis kalbomis.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Kitų dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.

Lavinti pasąmonę
* Klausytis gospel muzikos.
* Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.

Išmokti mintinai naudingus dalykus
* Mokytis besimankštinant.
* Mokytis skaičių įvairiomis kalbomis.
* Išmokti kinų kalbos rašmenų šaknis.
* Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
* Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.

Mokytis savarankiškumo.
* Išmokti dviratį taisyti.
* Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.

Atisisakyti nereikalingų dalykų
* Nesidomėti naujienomis.
* Mažiau domėtis šachmatais.
* Kratytis nereikalingų daiktų
.
2022 vasario 20 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 190-191 eilutės iš
į:
* Sukurti atitinkamą sąsajas.
Pakeistos 196-197 eilutės iš
į:
* Palaikyti asmeninių žinojimo rūmų ištyrimą.
Ištrintos 208-230 eilutės:

* Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
** Dirbti su paskirais šviesuoliais.
** Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
** Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
** Rašyti paraiškas paramai.

Įsisąmoninti žinojimo rūmus.
* Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
* Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį.

[[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.
* Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
* Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
* Suprasti, kaip išsiplėtoja mokslų žinojimo rūmai, kaip tai susiję su matematikos išsiplėtojimu.
* Suprasti skirtumą ir ryšį tarp mokslų ir asmenybių žinojimo rūmų.
* Susipažinti su asmenybių žinojimo rūmais.
** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.

* Tikslieji mokslai
** Thomas, John, Wenbo, Rimvydas
Ištrintos 210-211 eilutės:
Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.
Pakeistos 212-224 eilutės iš
* Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau
.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
* Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo
ir kitų išgyvenimus.

Puoselėti galimybes su pažįstamais
* Šviesuolių bendrystė

* Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.

Įsisąmoninti meilės mokslą.
* Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas
.
į:
* Susitelkti į draugus, kurie labiausiai domisi saviguda ir jos palaikymu.
* Jų pagrindu plėsti akiratį ir domėtis kitais.
* Ieškoti naujų draugų ir pažįstamų kurie domėtųsi saviugda ir jos palaikymu.
* Domėtis panašiais judėjimais
ir draugijomis.
2022 vasario 20 d., 20:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 182-195 eilutės:
Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais
* Mokytis matematikos ir fizikos su kitais.
* Mokytis kalbų su kitais.
* Mokytis smegenų mokslų su kitais.
* Mokytis biologijos su kitais.
* Susipažinti su įvairiausiais tikėjimais, pasaulėžiūromis, judėjimais.
* Mokytis vaidybos, muzikos, filmavimo, menų, kūrybos su kitais.
* Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu galima bendradarbiauti.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Mokyti rėmėjus ir talkininkus kaip gvildenti savo klausimus.
* Kurti pratimus iš kurių galėtų mokytis.
* Renginiais skatinti mokymąsi kartu ir bendradarbiavimą.
Pakeistos 207-224 eilutės iš
Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.

Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais
* Mokytis kalbų su kitais.
* Mokytis matematikos ir fizikos su kitais.
* Mokytis smegenų mokslų su kitais.
* Mokytis biologijos su kitais.
* Mokytis vaidybos, muzikos, filmavimo, menų, kūrybos su kitais.

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
* Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
** Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
* Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
** Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
į:
2022 vasario 20 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 158-170 eilutės iš
Naujai sustatyti ir puoselėti svarbius tyrimus

Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką.
* Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę
.


** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
* [[Išgyvenimo apytaka]] Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
** Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų
, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
** Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu
.
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
į:
Naujai sustatyti ir puoselėti svarbius tyrimus:
* Kaip iš Neapibrėžtumo iškyla Apibrėžtumas, Įsivaizduojamumas ir Neįsivaizduojamumas
.
* Kuo svarbūs keturi asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas.
* Kaip veiksnį -1 papildo veiksmai +1, +2, +3.
* Kokie yra suvokimo lygmenų ir apytakų tikslai.
* Kaip meilės mokslu mylime ir esame viena.
* Kaip žinojimo rūmai grindžia ir plėtoja
savo mokslus, kaip jie išsišakoja ir kaip jie vienas kitą papildo.
* Kaip išgyvenimo apytaka skiria ir grindžia elgesį ir dorovę, grindžia sandaras
, išreiškia išgyvenimus.
* Kaip meilės mokslas išplaukia iš žinojimo rūmų, žinojimo rūmai iš išgyvenimo apytakos, išgyvenimo apytaka iš Dievo šokio?
* Kaip sukasi padalinimų ratas
.
* Kaip nusakyti netroškimus.
* Kaip atjautas išvesti iš troškimų ir netroškimų
.
* Kokios yra trys kalbos.
Ištrintos 173-174 eilutės:
* Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
Pakeistos 175-181 eilutės iš
* Ja pristatyti savo filosofiją, parodyti jos tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
** Savo filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išvystyti savitą požiūrį į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką.
* Ja parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje
.
į:
* Pristatyti išmintį, parodyti jos tikslingumą, tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
* Parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje.
* Išminties uždavinius, sąvokas ir pavyzdžius pristatyti matematika.
* Išsiaiškinti, kur ir kodėl
matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros.
* Apžvelgti visą matematiką. Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu.
* Atrasti raktus į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.
Pakeistos 183-185 eilutės iš
** Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
** Kurti susijusias mokymosi priemones.
** Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
į:
* Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
* Puoselėti gerus santykius su matematikų bendruomene.
* Kurti susijusias mokymosi priemones.
* Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
2022 vasario 20 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 135 eilutė:
* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
Pakeistos 150-159 eilutės iš
* Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.


Mokytis ugdyti save
* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone
, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.

Atsiduoti savo filosofijai.
* Susitelkti į Dievo
požiūrį.
* Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus
.
į:
Aprėpti visko žinojimo esmę
* Sutvarkyti [[Suvestinė | suvestinę]], ja viską apžvelgti, ja prieti prie visų kitų puslapių.
* Suvestinės puslapyje pažymėti svarbiausius dalykus, susitelkti į Dievo požiūrį ir mūsų visų amžiną brandą.
* Puslapiuose naujai sudėlioti visus klausimus.
* Naujai sutvarkyti puslapį [[Gvildenu]] kaip tyrimų sąsiuvinį.
* Sutvarkyti svarbiausių puslapių užrašus.
* Pradedant suvestine, pradėti suprantamai surašyti svarbiausias mintis.

Naujai sustatyti ir puoselėti svarbius tyrimus
Pakeistos 163-169 eilutės iš
Savo filosofiją išbaigti. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.
* Savo filosofiją surašyti sau.
* Surašyti savo filosofiją savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad pats geriau suprasčiau, kaip ją tobulinti.
* Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika, taip kad kiti pajustų, jog tai gyva, ir suprastų, kad tikra.

Tyrimų sąsiuviniu [[Gvildenu]] naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
į:
2022 vasario 20 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 336-341 eilutės iš
* Sudaryti jiems tinkamas sąlygas.

------------------------
Attach:siekiai2021.png
------------------------
į:
* Sudaryti jiems tinkamas sąlygas.
2022 vasario 20 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 125-128 eilutės iš
** Mokytis savarankiškumo.
*** Išmokti dviratį taisyti.
*** Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.
į:
Pridėtos 298-301 eilutės:

* Mokytis savarankiškumo.
** Išmokti dviratį taisyti.
** Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.
2022 vasario 20 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 142 eilutė iš:
* Ieškoti ir stebėti, kas mane atpalaiduoja gražiai, teigiamai, prasmingai.
į:
* Ieškoti ir stebėti, kas ir kaip mane atpalaiduoja gražiai, teigiamai, prasmingai.
2022 vasario 20 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Save ugdyti, sustyguoti, atpalaiduoti.
Pakeistos 73-74 eilutės iš
Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
į:
Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos palaikymo.
Pridėta 91 eilutė:
* Namus aptvarkyti.
Ištrintos 111-122 eilutės:
* Auklėti savo širdį.
** Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.

* Auklėti savo valią.
** [[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią]]
*** Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
*** Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
*** Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
** Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
*** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
* Išsiugdyti valią teigiamai pristatyti išmintį, nenukrypti į neigiamus asmeniškumus.
Pridėtos 134-143 eilutės:
[+Save ugdyti, sustyguoti, atpalaiduoti.+]

[[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią]]
* Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
* Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
* Išsiugdyti valią teigiamai pristatyti išmintį, nenukrypti į neigiamus asmeniškumus.

Išmokti prasmingai atsipalaiduoti.
* Ieškoti ir stebėti, kas mane atpalaiduoja gražiai, teigiamai, prasmingai.
Pridėtos 271-273 eilutės:

* Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
* Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
2022 vasario 20 d., 11:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
* Įžvelgti, kaip Dievas veikia kitiems ir kitais.
į:
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
* Domėtis
, kaip Dievas veikia kitiems ir kitais.
Ištrintos 57-59 eilutės:
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
Ištrintos 63-66 eilutės:** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
2022 vasario 20 d., 11:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-49 eilutės:
* Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
* Įvairiais menais bendrauti su Dievu.
* Šlovinti Dievą muzika.
Pakeistos 57-65 eilutės iš
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.

* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu
.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
į:
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
Pakeistos 68-71 eilutės iš
Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.

* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
* Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
į:
Pakeistos 70-71 eilutės iš
** Ieškoti žmonių, kuriems rūpi taikdarystė, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
į:
Pridėtos 78-79 eilutės:
Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
Pridėtos 159-162 eilutės:


Mokytis ugdyti save
* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
2022 vasario 20 d., 10:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 52 eilutė:
Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
Pakeistos 54-55 eilutės iš
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
į:
Pridėta 64 eilutė:
* Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
Pridėtos 309-311 eilutės:

** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
2022 vasario 20 d., 10:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-58 eilutės iš
* Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.
* Įsisąmoninti Dievo šokį.
* Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą, pagauti Dievo požiūrį.
Išgryninti savo supratimą Dievo
* Artimiau pažinti Dievą
.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais
.
** Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
** Gyvenime atsiremti į Dievą.
** Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą
ir mokytis iš jos.
* Įsisąmoninti Dievo požiūrį.
** Dažniau mąstyti
ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
** [[Dievo tyrimai | Tirti tai, kas Dievui įdomu]]
. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius.
** Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
** Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.

* Kaip labiau branginti žmones?

[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
į:
Dievą laikyti savo Dievu ir kitų Dievu, mūsų Dievu.
* Gyvenime atsiremti į Dievą.
* Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
* Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais
.

Pagauti Dievo požiūrį.
* Įžvelgti, kaip Dievas veikia kitiems ir kitais
.
* Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
* Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius
.
* Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
* Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.

Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
* [[Dievo tyrimai | Tirti tai, kas Dievui įdomu]]. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
Pakeistos 47-50 eilutės iš
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
į:
* Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę.

Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus
.
Ištrintos 60-61 eilutės:
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
Pridėtos 64-70 eilutės:
[[Gyventi Dievu]], turėti savo Dievą, sudaryti jam sąlygas.
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
* Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.
Pakeistos 72-74 eilutės iš
* Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.
** Vis patarnauti kitiems.
** Padėti Mamai ir Tėtei.
į:
Pridėtos 80-84 eilutės:
Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.
* Vis patarnauti kitiems.
* Rūpintis kitais.
* Padėti Mamai ir Tėtei.
Pridėtos 152-154 eilutės:
Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
* Namą valyti ir aptvarkyti.
Pridėtos 311-313 eilutės:
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
Ištrintos 314-316 eilutės:

Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
* Namą valyti ir aptvarkyti.
2022 vasario 20 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 43 eilutė:
** Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
Ištrintos 340-344 eilutės:
[+Ateičiai+]

* Įvesti vandens šildymą.
* Sutvarkyti dušą.
* Įvesti elektra šildomas grindis.
2022 vasario 20 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
Pakeista 88 eilutė iš:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
Pakeista 155 eilutė iš:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
Pakeista 267 eilutė iš:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
2022 vasario 20 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Mylėti kitus.
Pridėtos 85-86 eilutės:

[+Mylėti kitus+]
2022 vasario 20 d., 10:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
----------------------
Pakeistos 26-28 eilutės iš
į:
----------------------
>><<
Pridėtos 85-86 eilutės:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
----------------------
Pakeistos 88-90 eilutės iš
į:
----------------------
>><<
Pridėtos 152-153 eilutės:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
----------------------
Pakeistos 155-157 eilutės iš
į:
----------------------
>><<
Pridėtos 264-268 eilutės:
>>bgcolor=##E9F5FC<<
----------------------
[++Gyventi ateičiai++]
----------------------
>><<
2022 vasario 20 d., 10:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
[++Gyventi šventai++]
Pridėtos 81-82 eilutės:
[++Gyventi teisingai++]
Pridėtos 141-144 eilutės:

[+Apsitvarkyti+]

[++Gyventi kryptingai++]
2022 vasario 20 d., 10:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
Gyventi šventai
* Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.
Ištrinta 9 eilutė:
* Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.
2022 vasario 20 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
Gyventi teisingai
Pridėtos 11-12 eilutės:
* Apsitvarkyti.
Gyventi kryptingai
Pridėta 17 eilutė:
Gyventi ateičiai
Pakeista 19 eilutė iš:
* Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
į:
* Savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
2022 vasario 13 d., 18:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 244 eilutė:
* Mažiau domėtis šachmatais.
2022 vasario 13 d., 18:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 271-275 eilutės:

** Susipažinti su muzikos kūrybos galimybėmis.
** Pradėti mokytis klavišių.
** Mintinai išmokti atpažinti ir rašyti kinų kalbos raktus.
** Mokytis įvairių kalbų tarimo.
2022 vasario 13 d., 18:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 242-243 eilutės iš
* Auklėti savo protą.
** Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
į:
Atisisakyti nereikalingų dalykų
* Nesidomėti naujienomis
.
2022 vasario 13 d., 18:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 17 eilutė:
Pakeistos 272-285 eilutės iš
** Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
*** Pritaikyti namelį svečiams.
**** Sutvarkyti elektrą.
**** Įvesti vandens šildymą
.
**** Sutvarkyti dušą.
**** Įvesti elektra šildomas grindis
.
**** Įrengti vonios kambarį.
*** Įrengti lentynas ir susitvarkyti daiktus.
*** Valyti namą.
*** Parengti namą kūrybai ir veiklai.
*** Tvarkyti kiemą.

* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką
.
į:
Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
* Namą valyti ir aptvarkyti.

Savo aplinką pritaikyti ugdyti save, lavinti jautrumą, palaikyti Math4Wisdom.
* Parengti erdves kūrybai, menams, vaizdo įrašų kūrybai.
* Apsisupti mokymosi priemonėmis.

Rūpintis namais.
* Sutvarkyti elektrą.
* Įrengti vonios kambarį
.

Tvarkyti kiemą.
* Supilti žvyrkalnį ir apsodinti.
* Iškasti, supilti ir apsodinti durpyną.
* Pasisodinti daugiau augalų iš apylinkių gamtos.
Pakeistos 294-297 eilutės iš
Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai
.
į:
Po truputį kviesti draugus į svečius.
* Sudaryti jiems tinkamas sąlygas
.
Pakeistos 299-305 eilutės iš
------------------------
į:
------------------------

[+Ateičiai+]

* Įvesti vandens šildymą.
* Sutvarkyti dušą.
* Įvesti elektra šildomas grindis.
2022 vasario 06 d., 23:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-103 eilutės:

Eilinėmis dienomis
* Melstis ir užduoti Dievui klausimą.
* Daryti mankštą ir mokytis iš vaizdo įrašų. Arba dirbti kiemo darbus, tačiau bent pora kartų į savaitę daryti mankštą.
* Tirti matematikos klausimus.
* Pasportuoti lauke.
* Kurti vaizdo įrašus.
* Išmąstyti ir surašyti išminties esmę.
* Su vienu žmogumi pabendrauti.
* Baigti darbus 21:00.
* Lovoje pasimokyti.
* Lovoje atsipalaiduoti, paskaityti, pasižiūrėti įrašų.
* Užmigti prieš 24:00

Sekmadieniais
* Nedirbti prie savo darbų.
* Pasiklausyti pamokslo.
* Pasiklausyti giesmių.
* Pabūti su Dievu.
* Apsitvarkyti.
* Užsiimti kūryba.
* Rūpintis saviugda, rengti priemones ugdyti save savaitės metu.
* Draugauti.
* Išvykti į žygius.
* Pasirengti kelionėms.

Kelionėse
* Praplėsti gyvenimo galimybes.
2022 vasario 01 d., 20:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Prasmingai bendrauti su Math4Wisdom dalyviais ir rėmėjais.
2022 vasario 01 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
2022 sausio 24 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:
* Kaip labiau branginti žmones?
Pridėta 86 eilutė:
* Išsiugdyti valią teigiamai pristatyti išmintį, nenukrypti į neigiamus asmeniškumus.
2022 sausio 23 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 74-84 eilutės iš
į:
* Auklėti savo širdį.
** Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.

* Auklėti savo valią.
** [[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią]]
*** Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
*** Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
*** Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
** Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
*** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
Pridėtos 106-109 eilutės:
Atsiduoti savo filosofijai.
* Susitelkti į Dievo požiūrį.
* Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
Pakeistos 118-126 eilutės iš
į:
Tyrimų sąsiuviniu [[Gvildenu]] naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
* [[Išgyvenimo apytaka]] Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
** Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
** Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
Ištrintos 263-295 eilutės:

--------------------------------------------------

[+Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.+]* Auklėti savo širdį.
** Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.

* Auklėti savo valią.
** [[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią]]
*** Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
*** Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
*** Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
** Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
*** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.


[+Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.+]

Atsiduoti savo filosofijai.
* Susitelkti į Dievo požiūrį.
* Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.


Tyrimų sąsiuviniu [[Gvildenu]] naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
* [[Išgyvenimo apytaka]] Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
** Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
** Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
2022 sausio 23 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.
į:
* Tvarkingai sustatyti visko žinojimo tyrimus.
Pridėta 13 eilutė:
* Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.
Ištrintos 17-18 eilutės:
Pakeistos 96-126 eilutės iš
[+Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.+]

* Auklėti savo protą
.
** Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
** Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.

Sekmadieniais plėsti akiratį

* Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba. Tam kurti korteles.

*** Iškylauti.
*** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija
.

Padėti sau ugdytis
* Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką
, biologiją, šachmatus.
* Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
* [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Mokytis muzikos.
* Lavinti žaismingumą
.
į:
Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką.
* Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę
.

Savo filosofiją išbaigti
. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.
* Savo filosofiją surašyti sau.
* Surašyti savo filosofiją savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad pats geriau suprasčiau, kaip ją tobulinti.
* Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika, taip kad kiti pajustų, jog tai gyva, ir suprastų, kad tikra.
Pridėtos 186-216 eilutės:

[+Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.+]

* Auklėti savo protą.
** Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
** Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.

Sekmadieniais plėsti akiratį

* Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba. Tam kurti korteles.

*** Iškylauti.
*** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.

Padėti sau ugdytis
* Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
* Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
* [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Mokytis muzikos.
* Lavinti žaismingumą.
Ištrintos 262-264 eilutės:
Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką.
* Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę.
Ištrintos 266-269 eilutės:
Savo filosofiją išbaigti. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.
* Savo filosofiją surašyti sau.
* Surašyti savo filosofiją savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad pats geriau suprasčiau, kaip ją tobulinti.
* Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika, taip kad kiti pajustų, jog tai gyva, ir suprastų, kad tikra.
2022 sausio 23 d., 20:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 64-72 eilutės:
Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.
* Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.
** Vis patarnauti kitiems.
** Padėti Mamai ir Tėtei.
* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
* Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Ieškoti žmonių, kuriems rūpi taikdarystė, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
Pakeistos 187-189 eilutės iš
į:
* Tikslieji mokslai
** Thomas, John, Wenbo, Rimvydas
Pridėtos 206-208 eilutės:
Įsisąmoninti meilės mokslą.
* Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas.
Pakeistos 273-290 eilutės iš
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.x

[+Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.+]

Įsisąmoninti meilės mokslą.
* Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas.

Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.
* Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.
** Vis patarnauti kitiems.
** Padėti Mamai ir Tėtei.
* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
* Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Ieškoti žmonių, kuriems rūpi taikdarystė, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.

* Tikslieji mokslai
** Thomas, John, Wenbo, Rimvydas
į:
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
2022 sausio 23 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 165-178 eilutės iš
į:
Įsisąmoninti žinojimo rūmus.
* Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
* Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį.

[[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.
* Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
* Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
* Suprasti, kaip išsiplėtoja mokslų žinojimo rūmai, kaip tai susiję su matematikos išsiplėtojimu.
* Suprasti skirtumą ir ryšį tarp mokslų ir asmenybių žinojimo rūmų.
* Susipažinti su asmenybių žinojimo rūmais.
** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
Pakeistos 259-274 eilutės iš
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.

[+Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.+]

Įsisąmoninti žinojimo rūmus.
* Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
* Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį.

[[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.
* Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
* Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
* Suprasti, kaip išsiplėtoja mokslų žinojimo rūmai, kaip tai susiję su matematikos išsiplėtojimu.
* Suprasti skirtumą ir ryšį tarp mokslų ir asmenybių žinojimo rūmų.
* Susipažinti su asmenybių žinojimo rūmais.
** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
į:
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.x
2022 sausio 23 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 101-118 eilutės iš
į:
Padėti sau ugdytis
* Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
* Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
* [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Mokytis muzikos.
* Lavinti žaismingumą.
Pridėtos 123-165 eilutės:
Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com
* Ja pristatyti savo filosofiją, parodyti jos tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
** Savo filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išvystyti savitą požiūrį į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką.
* Ja parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje.

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.
** Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
** Kurti susijusias mokymosi priemones.
** Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi ir išvystyti tinkamiausias.
** Susipažinti su tuo kas jau daroma.
** Susipažinti su esamomis bendruomenėmis.
** Susipažinti su jaučiančiais poreikį.
** Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano telkiama bendruomene.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.

Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais
* Mokytis kalbų su kitais.
* Mokytis matematikos ir fizikos su kitais.
* Mokytis smegenų mokslų su kitais.
* Mokytis biologijos su kitais.
* Mokytis vaidybos, muzikos, filmavimo, menų, kūrybos su kitais.

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
* Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
** Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
* Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
** Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
* Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
** Dirbti su paskirais šviesuoliais.
** Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
** Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
** Rašyti paraiškas paramai.
Ištrintos 261-319 eilutės:

Padėti sau ugdytis
* Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
* Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
* [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Mokytis muzikos.
* Lavinti žaismingumą.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.

Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais
* Mokytis kalbų su kitais.
* Mokytis matematikos ir fizikos su kitais.
* Mokytis smegenų mokslų su kitais.
* Mokytis biologijos su kitais.
* Mokytis vaidybos, muzikos, filmavimo, menų, kūrybos su kitais.

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
* Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
** Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
* Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
** Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
* Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
** Dirbti su paskirais šviesuoliais.
** Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
** Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
** Rašyti paraiškas paramai.

Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com
* Ja pristatyti savo filosofiją, parodyti jos tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
** Savo filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išvystyti savitą požiūrį į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką.
* Ja parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje.

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.
** Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
** Kurti susijusias mokymosi priemones.
** Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi ir išvystyti tinkamiausias.
** Susipažinti su tuo kas jau daroma.
** Susipažinti su esamomis bendruomenėmis.
** Susipažinti su jaučiančiais poreikį.
** Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano telkiama bendruomene.
2022 sausio 23 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-63 eilutės:
Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
Pridėtos 136-137 eilutės:
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
Pakeistos 140-147 eilutės iš
į:
Sudaryti galimybes Mamai ir Tėtei lankyti mane.
* Susirasti kur jie galėtų apsistoti.
* Jų apsilankymams pritaikyti patogumus name.

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.
Ištrintos 275-287 eilutės:
Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
Ištrintos 277-285 eilutės:

Sudaryti galimybes Mamai ir Tėtei lankyti mane.
* Susirasti kur jie galėtų apsistoti.
* Jų apsilankymams pritaikyti patogumus name.

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.
2022 sausio 23 d., 20:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-20 eilutės iš
* Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.
* Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
* Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.
į:
Pridėtos 71-74 eilutės:
[+Tvarkingai sustatyti visko žinojimo tyrimus.+]

* Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.
Pakeistos 91-92 eilutės iš
į:
* Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
Pridėtos 106-107 eilutės:

* Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.
2022 sausio 23 d., 19:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 42-52 eilutės:
[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
Pakeistos 92-93 eilutės iš
į:
Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.

Puoselėti draugystes
* Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
* Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.

Puoselėti galimybes su pažįstamais
* Šviesuolių bendrystė
Ištrintos 260-282 eilutės:

[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.

Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.

Puoselėti draugystes
* Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
* Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.

Puoselėti galimybes su pažįstamais
* Šviesuolių bendrystė
2022 sausio 23 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-75 eilutės iš
į:
Sekmadieniais plėsti akiratį

* Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba. Tam kurti korteles.

*** Iškylauti.
*** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
Pakeistos 116-121 eilutės iš
*** Iškylauti.
*** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.

Sekmadieniais plėsti akiratį

* Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba. Tam kurti korteles.
į:
2022 sausio 23 d., 19:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 77-89 eilutės:


[+Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.+]


--------------------------------------------------

[+Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.+]* Auklėti savo širdį.
** Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
Pridėtos 89-101 eilutės:

[+Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.+]


--------------------------------------------------

[+Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.+]* Auklėti savo širdį.
** Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
2022 sausio 23 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-41 eilutės iš
į:
* Įsisąmoninti Dievo šokį.
* Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą, pagauti Dievo požiūrį.
Išgryninti savo supratimą Dievo
* Artimiau pažinti Dievą.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
** Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
** Gyvenime atsiremti į Dievą.
** Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
* Įsisąmoninti Dievo požiūrį.
** Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
** Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
** [[Dievo tyrimai | Tirti tai, kas Dievui įdomu]]. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius.
** Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
** Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
Pakeistos 47-48 eilutės iš
į:
Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
* Auklėti savo kūną.
** Eiti gulti 21:00, užmigti prieš 24:00
** Sverti 74.5 kg rugsėjo 1 d., 77.5 kg gruodžio 24 d., ir ne daugiau 79.9 kg.
** Išsiaiškinti galvos skausmų priežastis ir jas pašalinti.
** Įprasti gerti vandenį.
** Įprasti valgyti visokiausius vaisius, kurių nevalgydavau.
** Mokytis sveiko gyvenimo.
*** Išmokti visokiausių [[mankšta | mankštų]].
*** Išmokti taiqi.
*** Išmokti teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.
** Mokytis savarankiškumo.
*** Išmokti dviratį taisyti.
*** Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.
Pakeistos 64-68 eilutės iš
į:
* Auklėti savo protą.
** Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
** Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.
Pakeistos 87-123 eilutės iš
Įsisąmoninti Dievo šokį.

Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą, pagauti Dievo požiūrį.

Išgryninti savo supratimą Dievo
* Artimiau pažinti Dievą.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
** Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
** Gyvenime atsiremti į Dievą.
** Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
* Įsisąmoninti Dievo požiūrį.
** Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
** Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
** [[Dievo tyrimai | Tirti tai, kas Dievui įdomu]]. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius.
** Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
** Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.

Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
* Auklėti savo kūną.
** Eiti gulti 21:00, užmigti prieš 24:00
** Sverti 74.5 kg rugsėjo 1 d., 77.5 kg gruodžio 24 d., ir ne daugiau 79.9 kg.
** Išsiaiškinti galvos skausmų priežastis ir jas pašalinti.
** Įprasti gerti vandenį.
** Įprasti valgyti visokiausius vaisius, kurių nevalgydavau.
** Mokytis sveiko gyvenimo.
*** Išmokti visokiausių [[mankšta | mankštų]].
*** Išmokti taiqi.
*** Išmokti teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.
** Mokytis savarankiškumo.
*** Išmokti dviratį taisyti.
*** Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.
* Auklėti savo protą.
** Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
** Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.
į:
2022 sausio 23 d., 19:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-33 eilutės iš
* Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.
* Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.
* Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.
* Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.
* Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
* Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.
į:
[+Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.+][+Mokytis
įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.+]


[+Išvystyti
Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.+]


[+Lietuvoje
išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.+][+Apsitvarkyti
ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.+][+Savo
tėvus ir draugus priimti savo namuose.+]


--------------------------------------------------
2022 sausio 23 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 6-11 eilutės:
* '''Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.'''
* '''Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.'''
* '''Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.'''
* '''Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''

Siekiai
Pridėtos 9-27 eilutės:
* Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.
* Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.
* Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.
* Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.
* Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
* Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.

* Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.
* Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
* Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.


[+Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.+]

* Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.

[+Gyventi ramiai, sutelktai, dėsningai, valingai, širdingai.+]
2022 sausio 23 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.
* Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą
.
į:
* Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.
Pridėta 15 eilutė:
* Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.
Pridėtos 17-19 eilutės:
* Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.
* Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.
* Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
Ištrintos 20-22 eilutės:
* Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
* Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.
* Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.
2022 sausio 23 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Susitvarkyti su svoriu, gyventi sveikai.
į:
* Susitvarkyti su svoriu, laiku eiti gulti, gyventi sveikai.
2022 sausio 23 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Mokytis įvairiausių dalykų.
į:
* Mokytis įvairiausių dalykų, jais paįvairinti gyvenimą.
2022 sausio 23 d., 11:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Susitvarkyti su svoriu, gyventi sveikai.
2022 sausio 23 d., 11:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Suprasti ir palaikyti Dievo tikslus.
2022 sausio 23 d., 11:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:
* Gyventi ramiai, sutelktai, dėsningai, valingai, širdingai.
* Mokytis įvairiausių dalykų.
* Savo tėvus ir draugus priimti savo namuose.
* Apsitvarkyti ir savo aplinką puoselėti saviugdai, draugystei ir kūrybos sumanymams.
2022 sausio 23 d., 11:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-14 eilutės:

Siekiai
* Išvystyti Math4Wisdom svetainę kaip terpę mokytis išminties.
* Lietuvoje išvystyti asmeninę brandą pletojančių draugų ratą.
2022 sausio 18 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-47 eilutės:
** Mokytis savarankiškumo.
*** Išmokti dviratį taisyti.
*** Mokytis namų ir kiemo darbus atlikti, meistrauti.
2022 sausio 16 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
į:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]], [[2021 siekiai]]
2022 sausio 09 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 70-73 eilutės:

Sekmadieniais plėsti akiratį

* Buitinius dalykus mąstyti kinų kalba. Tam kurti korteles.
2022 sausio 09 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
** Išmokti visokiausių [[mankšta | mankštų]].
** Išmokti teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.
į:
** Mokytis sveiko gyvenimo.
*** Išmokti visokiausių [[mankšta |
mankštų]].
*** Išmokti taiqi.
*
** Išmokti teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.
2022 sausio 09 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 38 eilutė:
** Išsiaiškinti galvos skausmų priežastis ir jas pašalinti.
Pakeista 40 eilutė iš:
** Valgyti visokiausius vaisius.
į:
** Įprasti valgyti visokiausius vaisius, kurių nevalgydavau.
Pakeistos 49-54 eilutės iš
*** Baigti namelio priežiūros darbus (kaminą, laiptus).
į:
*** Pritaikyti namelį svečiams.
**** Sutvarkyti elektrą.
**** Įvesti vandens šildymą.
**** Sutvarkyti dušą.
**** Įvesti elektra šildomas grindis.
**** Įrengti vonios kambarį
.
2022 sausio 09 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
** Valgyti visokiausius vaisius.
2022 sausio 09 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-39 eilutės iš
** Ankščiau eiti gulti.
** Teisingai sverti.
** Teisingai stovėti, sėdėti ir judėti
.
** [[Mankšta | Mankštintis]]
.
į:
** Eiti gulti 21:00, užmigti prieš 24:00
** Sverti 74
.5 kg rugsėjo 1 d., 77.5 kg gruodžio 24 d., ir ne daugiau 79.9 kg.
** Įprasti gerti vandenį.
** Išmokti visokiausių [[mankšta | mankštų]].
** Išmokti teisingai stovėti, sėdėti ir judėti
.
2022 sausio 09 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 120-121 eilutės iš
Mokytis kartu
* Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose
.
į:
Plėtojant Math4Wisdom mokytis ir kurti su kitais
* Mokytis kalbų su kitais.
* Mokytis matematikos ir fizikos su kitais.
* Mokytis smegenų mokslų su kitais.
* Mokytis biologijos su kitais.
* Mokytis vaidybos, muzikos, filmavimo, menų, kūrybos su kitais
.
2022 sausio 09 d., 11:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 2-5 eilutės:
------------------------
Attach:siekiai2021.png
------------------------
Pakeistos 208-209 eilutės iš
* Patobulinti patogumus name.
į:
* Jų apsilankymams pritaikyti patogumus name.
Pakeistos 213-217 eilutės iš
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.
į:
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.

------------------------
Attach:siekiai2021.png
------------------------
2022 sausio 09 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-14 eilutės iš
Ko siekiu 2021 metais?

* '''Įsisąmoninti Dievo šokį: Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.'''
* '''Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.'''
* '''Įsisąmoninti žinojimo rūmus: Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.'''
* '''Įsisąmoninti meilės mokslą: Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
Ko siekiu 2022 metais?

* '''Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.'''
* '''Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.'''
* '''Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.'''
* '''Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2022 sausio 09 d., 10:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 206-211 eilutės iš
** Silvijus, Kazimieras
** Mindey
** Tomas
* Taikdarystė
** JonasNoreika.com - Evaldas
** Vilniaus žydų kapinės - Valdas
į:
Pakeistos 208-209 eilutės iš
** Thomas
** Rimvydas
į:
** Thomas, John, Wenbo, Rimvydas

Sudaryti galimybes Mamai ir Tėtei lankyti mane.
* Susirasti kur jie galėtų apsistoti.
* Patobulinti patogumus name.
2021 spalio 24 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
2021 birželio 17 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
į:
[[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
2021 birželio 17 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Tikslai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
2021 sausio 11 d., 19:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
** Tirti tai, kas Dievui įdomu. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
į:
** [[Dievo tyrimai | Tirti tai, kas Dievui įdomu]]. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
2021 sausio 05 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
[+Atsiremti į Dievą+]
į:
[+Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.+]
Pakeistos 65-66 eilutės iš
[+Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę+]
į:
[+Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.+]
Pakeistos 68-69 eilutės iš
į:
* Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę.
Pakeistos 87-89 eilutės iš
[+Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį+]
į:
[+Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.+]
Pakeistos 90-92 eilutės iš
Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
į:
* Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
* Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį
.
Pakeistos 157-158 eilutės iš
[+Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas+]
į:
[+Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.+]
Pridėta 160 eilutė:
* Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas.
2021 sausio 05 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 3 eilutė:
------------------------
Pridėta 5 eilutė:
------------------------
2021 sausio 05 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Attach:siekiai2021.png
2021 sausio 05 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* '''Įsisąmonint meilės mokslą: Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''Įsisąmoninti meilės mokslą: Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 05 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-9 eilutės iš
* '''Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''Įsisąmoninti žinojimo rūmus: Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
į:
* '''Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.'''
* '''Įsisąmoninti žinojimo rūmus: Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.'''
2021 sausio 05 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš
* '''įsisąmoninti Dievo šokį: nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos,'''
* '''įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''įsisąmoninti žinojimo rūmus: bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* '''įsisąmonint meilės mokslą: mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''Įsisąmoninti Dievo šokį: Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.'''
* '''Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''Įsisąmoninti žinojimo rūmus: Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* '''Įsisąmonint meilės mokslą: Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 05 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš
* '''Dievo šokiu: nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos,'''
* '''išgyvenimo apytaka: baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''žinojimo rūmais: bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* '''meilės mokslu: mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''įsisąmoninti Dievo šokį: nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos,'''
* '''įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''įsisąmoninti žinojimo rūmus: bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* '''įsisąmonint meilės mokslą: mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 05 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš
* '''Visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos,'''
* '''baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''žinojimo rūmais bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* '''mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''Dievo šokiu: nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos,'''
* '''išgyvenimo apytaka: baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''žinojimo rūmais: bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* '''meilės mokslu: mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 05 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* ''' pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 05 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* '''žinojimo rūmais sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
į:
* '''žinojimo rūmais bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
2021 sausio 05 d., 00:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
* '''atverti praėjimą tarp Dievo ir šio pasaulio,'''
* '''jo pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''žinojimo rūmais sieti Dievą, žmones ir pasaulį,'''
* ''' pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
Pridėtos 86-87 eilutės:

Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
2021 sausio 02 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 87-132 eilutės:
[[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.
* Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
* Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
* Suprasti, kaip išsiplėtoja mokslų žinojimo rūmai, kaip tai susiję su matematikos išsiplėtojimu.
* Suprasti skirtumą ir ryšį tarp mokslų ir asmenybių žinojimo rūmų.
* Susipažinti su asmenybių žinojimo rūmais.
** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.

Padėti sau ugdytis
* Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
* Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
* [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
* Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
* Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
* Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
* Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
* Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Mokytis muzikos.
* Lavinti žaismingumą.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.

Mokytis kartu
* Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
* Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
** Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
* Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
** Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
* Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
** Dirbti su paskirais šviesuoliais.
** Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
** Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
** Rašyti paraiškas paramai.
Pridėta 136 eilutė:
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
Pridėta 138 eilutė:
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką.
Ištrintos 149-190 eilutės:

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kaupti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
* Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
** Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
* Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
** Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
* Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
** Dirbti su paskirais šviesuoliais.
** Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
** Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
** Rašyti paraiškas paramai.

* [[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos, kuo ypatingi Jėzaus, mano, matematikos ir fizikos žinojimo rūmai.
** Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką. Ją pristatyti SelfLearners.net
** [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
*** Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
*** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
*** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
*** Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
*** Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
**** Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
*** Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
*** Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
*** Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
** Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.
** Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
** Kurti, rašyti ir vaidinti.
*** Mokytis muzikos.
*** Lavinti žaismingumą.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išsiaiškinimo būdus pristatyti svetainėje SelfLearners.Net
** Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.

* Puoselėti su mano filosofiją susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.
2021 sausio 02 d., 18:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-66 eilutės iš
Tyrimų sąsiuviniu [[Gvildenu]] naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
į:
Atsiduoti savo filosofijai.
* Susitelkti į Dievo požiūrį.
* Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus
.
Pakeistos 70-72 eilutės iš
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Surašyti savo filosofiją sau ir savo bendraminčiams
, visas sąvokas ir sandaras, taip kad galėčiau ją vis tobulinti.
į:
* Savo filosofiją surašyti sau.
* Surašyti savo filosofiją savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad pats geriau suprasčiau
, kaip ją tobulinti.
* Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika, taip kad kiti pajustų, jog tai gyva, ir suprastų, kad tikra
.

Tyrimų sąsiuviniu [[Gvildenu]] naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
Pakeistos 81-93 eilutės iš
** Svetainėje selflearners.net kaupti ir pristatyti duomenis, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.


* Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.

* Atsiduoti savo filosofijai.
** Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
** Toliau laiką skirti tvarkyti užrašus.

* Savo filosofiją surašyti sau.
į:
Pridėta 105 eilutė:
** Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
2021 sausio 02 d., 18:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-87 eilutės iš
į:
* Savo filosofiją surašyti sau.
Pakeistos 144-148 eilutės iš
į:
Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.
Ištrintos 186-191 eilutės:

Padėti sau ir kitiems šviesuoliams ugdytis
* Savo filosofiją surašyti sau.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.
2021 sausio 02 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 78-80 eilutės:

* Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
Pakeistos 152-179 eilutės iš
į:
* Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Ieškoti žmonių, kuriems rūpi taikdarystė, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.

Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.

[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
Pridėtos 182-187 eilutės:
Padėti sau ir kitiems šviesuoliams ugdytis
* Savo filosofiją surašyti sau.
* Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
* Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
* Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.
Pakeistos 193-194 eilutės iš
į:
* Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
Pakeistos 210-244 eilutės iš
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.

Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.

[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.

** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą.
** Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
*** Ieškoti žmonių, kuriems tai rūpi, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įvairiai išsakyti savo filosofiją, ypač savo klausimais, dalintis ja su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
** Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
į:
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.
2021 sausio 02 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 33-50 eilutės:
Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.

[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
Ištrintos 169-173 eilutės:
Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
Pakeistos 175-198 eilutės iš
į:
Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.

[[Gyventi Dievu]]
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
* Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
Ištrintos 207-209 eilutės:


** Su kitais melstis, šlovinti Dievą.
2021 sausio 02 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 70-73 eilutės:
** [[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią]]
*** Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
*** Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
*** Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
Pakeistos 210-215 eilutės iš
** Su kitais melstis, šlovinti Dievą.

[[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią]]
* Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
* Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene
.
į:
** Su kitais melstis, šlovinti Dievą.
2021 sausio 02 d., 14:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 44-47 eilutės iš
[[Gyventi Dievu]].
* Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą
.
į:
* Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
** Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.

[[Gyventi Dievu]]
Pridėta 49 eilutė:
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
Pridėtos 205-207 eilutės:

** Su kitais melstis, šlovinti Dievą.
Pakeistos 211-218 eilutės iš
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.

Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
* Pasąmone
** Su kitais melstis, šlovinti Dievą.
į:
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
2021 sausio 02 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-44 eilutės:
Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
* Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Lavinti muzikos įgūdžius.
** Šlovinti Dievą muzika.
* Melstis.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
Pakeistos 47-48 eilutės iš
* Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
* Kurti Dievui prasmingus kūrinius.
į:
Pakeistos 213-217 eilutės iš
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
*** Šlovinti Dievą muzika.
*** Klausytis gospel muzikos.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
į:
2021 sausio 02 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
** Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
Pakeista 24 eilutė iš:
** Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
į:
** Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
Pridėta 35 eilutė:
* Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
Ištrintos 36-37 eilutės:
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų.
* Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
Ištrinta 37 eilutė:
* Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
Pridėta 39 eilutė:
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
2021 sausio 02 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-27 eilutės iš
* Tirti tai, kas Dievui įdomu. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
* Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu
.
* Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
* Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą
.
* Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
* Gyvenime atsiremti į Dievą.
* Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
* Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
* Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
į:
* Artimiau pažinti Dievą.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
** Gyvenime atsiremti į Dievą
.
** Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
* Įsisąmoninti Dievo požiūrį.
** Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
** Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
** Tirti tai, kas Dievui įdomu
. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius.
** Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
*
* Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
2021 sausio 02 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-24 eilutės:
* Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
* Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
* Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
* Gyvenime atsiremti į Dievą.
Pridėta 26 eilutė:
* Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
Pridėta 30 eilutė:
* Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
Pridėtos 33-34 eilutės:
* Kurti Dievui prasmingus kūrinius.
* Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
Pakeistos 204-213 eilutės iš
* Sąmone
** Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Atsiremti į Dievą.
** Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
** Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
** Bendrauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
* Sąmoningumas
** Kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Ieškoti draugų kuriems tai svarbu.
** Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
į:
2021 sausio 02 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
į:
* Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
Pakeistos 47-51 eilutės iš
* Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
** Iškylauti.
** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
į:
** Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
*** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
*** Iškylauti.
*** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
Ištrintos 189-190 eilutės:
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
2021 sausio 02 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
* Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
į:
* Tirti tai, kas Dievui įdomu. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
* Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
* Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
Pakeistos 25-26 eilutės iš
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų.
į:
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų.
Pridėta 160 eilutė:
* Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
Ištrintos 202-205 eilutės:
** Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Gvildenti Dievui rūpimus klausimus.
** Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
2021 sausio 02 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-24 eilutės:
[[Gyventi Dievu]].
* Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų.
Pridėtos 133-134 eilutės:
** Vis patarnauti kitiems.
** Padėti Mamai ir Tėtei.
Ištrinta 166 eilutė:
* [[Meilės mokslas]]
Pakeistos 175-177 eilutės iš
*** Vis patarnauti kitiems.
*** Padėti Mamai ir Tėtei.
į:
Ištrintos 206-207 eilutės:
** [[Gyventi Dievu]].
*** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
2021 sausio 01 d., 23:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
Pridėtos 90-91 eilutės:
* Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
** Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
Pridėtos 132-133 eilutės:
Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.
Ištrintos 139-146 eilutės:
Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.

Puoselėti šviesuolių bendrystę.
Pridėtos 152-161 eilutės:
Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.
Ištrinta 162 eilutė:
** Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
Pakeistos 170-171 eilutės iš
** Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
*** Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
į:
2021 sausio 01 d., 20:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 17-21 eilutės:
Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
* Ankščiau eiti gulti.
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* [[Mankšta | Mankštintis]].
Pakeistos 19-20 eilutės iš
* Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
į:
* Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]], jo sąvokas, sandaras ir raiškas.

Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
* Auklėti savo kūną.
** Ankščiau eiti gulti.
** Teisingai sverti.
** Teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.
** [[Mankšta | Mankštintis]].
* Auklėti savo protą.
** Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
** Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.
* Auklėti savo širdį.
** Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
** Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
*** Baigti namelio priežiūros darbus (kaminą, laiptus).
*** Įrengti lentynas ir susitvarkyti daiktus.
*** Valyti namą.
*** Parengti namą kūrybai ir veiklai.
*** Tvarkyti kiemą.
* Auklėti savo valią.
* Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
** Iškylauti.
** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija
.
Ištrintos 200-211 eilutės:

Lavinti savo santykį su savimi

** Taikdaryste užsiimti saikingai, ramiai, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
** Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
*** Baigti namelio darbus.
*** Tvarkyti kiemą.
*** Valyti namą.
* Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
** Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
2021 sausio 01 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
[[Dievas | Dievo šokis]] Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
į:
Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
* Ankščiau eiti gulti.
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* [[Mankšta | Mankštintis]].

Išgryninti savo supratimą Dievo
* Tobulai išryškinti [[Dievas | Dievo šokį]]
, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
Pakeistos 43-47 eilutės iš
į:
* Atsiduoti savo filosofijai.
** Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
** Toliau laiką skirti tvarkyti užrašus.
Pakeistos 100-102 eilutės iš
į:
* Puoselėti su mano filosofiją susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
Pakeistos 185-192 eilutės iš
* Atsiduoti savo filosofijai.
** Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
** Toliau laiką skirti tvarkyti užrašus.
** Puoselėti susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
* Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
** Ankščiau eiti gulti.
** Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
** [[Mankšta | Mankštintis]].
į:
2021 sausio 01 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 99-104 eilutės:
Puoselėti draugystes
* Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
Pakeistos 111-113 eilutės iš
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
į:
Ištrintos 189-192 eilutės:

Puoselėti draugystes
* Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
* Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
2021 sausio 01 d., 18:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:
[[Dievas | Dievo šokis]] Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
Pakeistos 24-25 eilutės iš
Tyrimų sąsiuviniu naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
į:
Tyrimų sąsiuviniu [[Gvildenu]] naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.

Savo filosofiją išbaigti. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Surašyti savo filosofiją sau ir savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad galėčiau ją vis tobulinti.

* [[Išgyvenimo apytaka]] Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
** Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
** Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
** Svetainėje selflearners.net kaupti ir pristatyti duomenis, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
Pakeistos 67-90 eilutės iš
į:
* [[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos, kuo ypatingi Jėzaus, mano, matematikos ir fizikos žinojimo rūmai.
** Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką. Ją pristatyti SelfLearners.net
** [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
*** Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
*** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
*** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
*** Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
*** Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
**** Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
*** Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
*** Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
*** Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
** Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.
** Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
** Kurti, rašyti ir vaidinti.
*** Mokytis muzikos.
*** Lavinti žaismingumą.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išsiaiškinimo būdus pristatyti svetainėje SelfLearners.Net
** Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
Pridėtos 99-107 eilutės:
Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
* Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.

Puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
Pakeistos 120-122 eilutės iš
--------------------
į:
* [[Meilės mokslas]]
** Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą.
** Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
*** Ieškoti žmonių, kuriems tai rūpi, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įvairiai išsakyti savo filosofiją, ypač savo klausimais, dalintis ja su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
** Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
** Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
*** Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
*** Vis patarnauti kitiems.
*** Padėti Mamai ir Tėtei.
Ištrintos 188-249 eilutės:

[+Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją+]

Savo filosofiją išbaigti.
* Puslapį [[Gvildenu]] perdaryti kaip savo tyrimų sąsiuvinį, panašiai kaip kad turiu matematikos tyrimų sąsiuvinį.
* [[Suvestinė]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Surašyti savo filosofiją sau ir savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad galėčiau ją vis tobulinti.
* [[Dievas | Dievo šokis]] Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
* [[Išgyvenimo apytaka]] Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
** Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
** Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
** Svetainėje selflearners.net kaupti ir pristatyti duomenis, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
* [[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos, kuo ypatingi Jėzaus, mano, matematikos ir fizikos žinojimo rūmai.
** Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką. Ją pristatyti SelfLearners.net
** [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
*** Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
*** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
*** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
*** Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
*** Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
**** Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
*** Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
*** Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
*** Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
** Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.
** Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
** Kurti, rašyti ir vaidinti.
*** Mokytis muzikos.
*** Lavinti žaismingumą.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išsiaiškinimo būdus pristatyti svetainėje SelfLearners.Net
** Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
* [[Meilės mokslas]]
** Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą.
** Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
*** Ieškoti žmonių, kuriems tai rūpi, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įvairiai išsakyti savo filosofiją, ypač savo klausimais, dalintis ja su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
** Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
** Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
*** Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
*** Vis patarnauti kitiems.
*** Padėti Mamai ir Tėtei.

[+Susirasti šviesuolių bendradarbių+]


Puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
* Išmąstyti kiemą veiklai, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius.
2021 sausio 01 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
Tyrimų sąsiuviniu naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.
Pakeistos 58-60 eilutės iš
Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.
į:
Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.
* Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu,
atsiliepiančiu.
* Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu
.
2021 sausio 01 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-46 eilutės iš
Puoselėti žinojimo rūmų svetainę Selflearners.net
* Išvystyti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
* Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
į:
Išvystyti žinojimo rūmų svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kaupti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.
* Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
** Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
* Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
** Dirbti su paskirais šviesuoliais.
** Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
** Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
** Rašyti paraiškas paramai
.
Pakeistos 180-183 eilutės iš
Išvystyti asmenybių ir mokslų žinojimo rūmų aprašymą
* Sustatyti svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]]
į:
Ištrintos 188-189 eilutės:

[+Užsitikrinti iš ko pragyventi+]
2021 sausio 01 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
** Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
Pakeistos 35-36 eilutės iš
** Puoselėti susijusius menus.
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi.
į:
** Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi ir išvystyti tinkamiausias.
Pakeista 40 eilutė iš:
** Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano bendruomene.
į:
** Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano telkiama bendruomene.
2021 sausio 01 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
* Ja parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje.
2021 sausio 01 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
2021 sausio 01 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-40 eilutės iš
Žinojimo rūmų svetainė Selflearners.net
į:
Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com
* Ja pristatyti savo filosofiją, parodyti jos tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
** Savo filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika.
** Išvystyti savitą požiūrį į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.
** Kurti susijusias mokymosi priemones.
** Puoselėti susijusius menus.
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi.
** Susipažinti su tuo kas jau daroma.
** Susipažinti su esamomis bendruomenėmis.
** Susipažinti su jaučiančiais poreikį.
** Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano bendruomene.

Puoselėti žinojimo rūmų svetainę
Selflearners.net
Ištrintos 187-199 eilutės:
Matematikos sąsajos su mano filosofija
* Išmąstyti turinį
** Sukurti svetainę math4wisdom
** Sieti savo filosofiją ir matematiką
** Filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika
** Matematikos sąvokas savaip pristatyti
** Kurti susijusias priemones
** Puoselėti susijusius menus
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi
** Susipažinti su tuo kas jau daroma
** Susipažinti su esamomis bendruomenėmis
** Susipažinti su jaučiančiais poreikį
** Rasti kas manimi domėtųsi
2021 sausio 01 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:
Įsisąmoninti Dievo šokį.
Pakeistos 20-21 eilutės iš
į:
Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką.
Pakeistos 24-30 eilutės iš
į:
Įsisąmoninti žinojimo rūmus.

Žinojimo rūmų svetainė Selflearners.net
* Išvystyti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
* Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
Pakeistos 33-34 eilutės iš
į:
Įsisąmoninti meilės mokslą.

Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.

Puoselėti galimybes su pažįstamais
* Šviesuolių bendrystė
** Silvijus, Kazimieras
** Mindey
** Tomas
* Taikdarystė
** JonasNoreika.com - Evaldas
** Vilniaus žydų kapinės - Valdas
* Tikslieji mokslai
** Thomas
** Rimvydas
Pakeistos 162-173 eilutės iš
Puoselėti galimybes
* Šviesuolių bendrystė
** Silvijus, Kazimieras
** Mindey
** Tomas
* Taikdarystė
** JonasNoreika.com - Evaldas
** Vilniaus žydų kapinės - Valdas
* Tikslieji mokslai
** Thomas
** Rimvydas
į:
Ištrintos 186-189 eilutės:

Žinojimo rūmų svetainė Selflearners.net
* Išvystyti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
* Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
2021 sausio 01 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-26 eilutės iš
[+Ugdyti save+]
į:
[+Atsiremti į Dievą+]

Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą, pagauti Dievo požiūrį.

[+Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę+]


[+Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį+]


[+Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas+]--------------------
2021 sausio 01 d., 11:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš
'''Visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos, baigti išmąstyti visko žinojimo esmę, atverti praėjimą tarp Dievo ir šio pasaulio, jo pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
į:
* '''Visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos,'''
* '''
baigti išmąstyti visko žinojimo esmę,'''
* '''
atverti praėjimą tarp Dievo ir šio pasaulio,'''
* '''
jo pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 01 d., 11:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

'''Visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos, baigti išmąstyti visko žinojimo esmę, atverti praėjimą tarp Dievo ir šio pasaulio, jo pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.'''
2021 sausio 01 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
2020 gruodžio 26 d., 18:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-70 eilutės iš
* [[Apžvalga]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Surašyti savo apžvalgą
ir jos pagrindu, ją vis išplečiant, apžvelgti ir sau aprašyti visą savo išmintį, visas sąvokas ir sandaras.
** Išmąstyti
, kaip ją visa suskirstyti į mokslinius straipsnius, kuriuos rašysiu.
į:
* Puslapį [[Gvildenu]] perdaryti kaip savo tyrimų sąsiuvinį, panašiai kaip kad turiu matematikos tyrimų sąsiuvinį.
* [[Suvestinė]] Suvokti
ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
** Surašyti
savo filosofiją sau ir savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad galėčiau ją vis tobulinti.
Ištrinta 71 eilutė:
** Pristatyti straipsniu, kaip Dievo šokis iškyla iš mano išgyvenimų, kaip jį galima modeliuoti matematika, kaip jisai susijęs su teologų, filosofų ir logikų samprotavimais.
Pridėta 79 eilutė:
** Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
Pakeista 156 eilutė iš:
Žinojimo rūmų svetainė
į:
Žinojimo rūmų svetainė Selflearners.net
Pakeista 158 eilutė iš:
* Rašyti akademinius straipsnius.
į:
* Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
2020 gruodžio 26 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
* Susipažinti su daugiau žmonių kurie galėtų susidomėti mano filosofija.
į:
* Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
2020 gruodžio 26 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš

Ugdyti valią
į:
Lavinti savo santykį su savimi
Pridėtos 51-55 eilutės:
** Taikdaryste užsiimti saikingai, ramiai, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
** Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
*** Baigti namelio darbus.
*** Tvarkyti kiemą.
*** Valyti namą.
Pakeistos 60-71 eilutės iš
* Išmokti taikdarystę puoselėti ramiai, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant, daug nesitrukdant.

* Nusiteikti puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Tvarkyti
** Rūpintis santykiais su kitais.
** Namelį sutvarkyti.
*** Baigti būtiniausius darbus.
*** Vis po truputį įrengti patogumus.
*** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
** Vystyti kiemą.
*** Sukurti įvairiausius augalų telkinius
.
į:
Puoselėti draugystes
* Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
* Susipažinti su daugiau žmonių kurie galėtų susidomėti mano filosofija
.
Pridėtos 130-138 eilutės:

Puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
* Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai.
* Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
* Išmąstyti kiemą veiklai, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius.
2020 gruodžio 26 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 9 eilutė:
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
Pakeistos 12-13 eilutės iš
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savmi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
į:
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
Pridėta 15 eilutė:
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
Pridėtos 17-18 eilutės:
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
Pakeistos 21-22 eilutės iš
** Klausytis gospel muzikos.
į:
*** Šlovinti Dievą muzika.
*
** Klausytis gospel muzikos.
Pridėta 27 eilutė:
** Atsiremti į Dievą.
Pakeistos 38-42 eilutės iš
į:
** Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
** [[Gyventi Dievu]].
*** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
Pakeista 47 eilutė iš:
** Puoselėti susijusius mokslus.
į:
** Puoselėti susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
Ištrintos 55-56 eilutės:
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
*** Šlovinti Dievą muzika.
Pakeistos 57-61 eilutės iš
** Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
** Atsiremti į Dievą.
** [[Gyventi Dievu]].
*** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
*** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
į:
2020 gruodžio 26 d., 17:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
į:
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savmi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
2020 gruodžio 26 d., 17:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
į:
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
2020 gruodžio 26 d., 16:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 136 eilutė:
** Sukurti svetainę math4wisdom
2020 gruodžio 26 d., 16:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]]
Pakeistos 5-11 eilutės iš
Ko siekiu 2020 metais?

Artimiau bendrauti su Dievu
* Dažniau mąstyti
ir puoselėti Dievo požiūrį.
* Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
* Vis skirti laiko Dievui
, ypač sekmadieniais.
į:
Ko siekiu 2021 metais?

[+Ugdyti save+]

[[Saviugda | Mokytis kaip ugdyti save
ir ypač savo valią]]
* Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
* Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
* Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
* Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.

Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
* Pasąmone
** Su kitais melstis, šlovinti Dievą.
** Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
** Klausytis gospel muzikos.
** Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
** Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
* Sąmone
** Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
** Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
** Bendrauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
* Sąmoningumas
** Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Gvildenti Dievui rūpimus klausimus.
** Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
** Kurti Dievui prasmingus kūrinius.
** Ieškoti draugų kuriems tai svarbu
.
Pakeistos 66-68 eilutės iš
Savo filosofiją išbaigti ir pradėti pristatyti.
į:
[+Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją+]

Savo filosofiją išbaigti
.
Pakeistos 115-124 eilutės iš
[+Kaip ugdyti save+]

Būdas kaip ugdyti save:
* Sustatyti, kas yra svarbiausia ir sunkiausia
.
* Maitinti pasąmonę
.
* Duoti pasąmonei laiko atsipūsti
, apdoroti, suvirškinti.

[+Iš ko pragyventi+]

Matematika
-filosofija
į:
[+Susirasti šviesuolių bendradarbių+]

Išvystyti asmenybių ir mokslų žinojimo rūmų aprašymą
* Sustatyti svetainę [[http://www
.selflearners.net | SelfLearners.net]]

Puoselėti galimybes
* Šviesuolių bendrystė
** Silvijus
, Kazimieras
** Mindey
** Tomas
* Taikdarystė
** JonasNoreika.com
- Evaldas
** Vilniaus žydų kapinės - Valdas
* Tikslieji mokslai
** Thomas
** Rimvydas

[+Užsitikrinti iš ko pragyventi+]

Matematikos sąsajos su mano
filosofija
Pakeista 142 eilutė iš:
** Susipažinti su tai kas jau daroma
į:
** Susipažinti su tuo kas jau daroma
Pakeistos 147-149 eilutės iš
Taikdarystė-lietuvių-žydų santykiai
* Dirbti Silvijai
* Palaikyti susikalbėjimą
į:
Žinojimo rūmų svetainė
* Išvystyti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
* Rašyti akademinius straipsnius.
2020 gruodžio 26 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
2020 gruodžio 25 d., 18:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]], [[2020 siekiai]]
2020 lapkričio 13 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 76 eilutė iš:
* [[Malda | Maldos mokslas]]
į:
* [[Meilės mokslas]]
Pakeista 78 eilutė iš:
** Išmąstyti, kaip maldos mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
į:
** Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
2020 spalio 21 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 99-101 eilutės iš
Sieti savo filosofiją ir matematiką
* Filosofijos uždavinius
ir sąvokas pristatyti matematika
* Matematikos
sąvokas savaip pristatyti
į:
Matematika-filosofija
* Išmąstyti turinį
** Sieti savo filosofiją
ir matematiką
** Filosofijos uždavinius ir
sąvokas pristatyti matematika
** Matematikos sąvokas savaip pristatyti
** Kurti susijusias priemones
** Puoselėti susijusius menus
* Susipažinti su galimybėmis pragyventi
** Susipažinti su tai kas jau daroma
** Susipažinti su esamomis bendruomenėmis
** Susipažinti su jaučiančiais poreikį
** Rasti kas manimi domėtųsi

Taikdarystė-lietuvių-žydų santykiai
* Dirbti Silvijai
* Palaikyti susikalbėjimą
2020 spalio 21 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 95-101 eilutės iš
* Duoti pasąmonei laiko atsipūsti, apdoroti, suvirškinti.
į:
* Duoti pasąmonei laiko atsipūsti, apdoroti, suvirškinti.

[+Iš ko pragyventi+]

Sieti savo filosofiją ir matematiką
* Filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika
* Matematikos sąvokas savaip pristatyti
2020 rugsėjo 18 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 92 eilutė iš:
Strategija kaip ugdyti save:
į:
Būdas kaip ugdyti save:
2020 rugsėjo 18 d., 20:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 90 eilutė:
[+Kaip ugdyti save+]
2020 rugsėjo 18 d., 18:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* Nusiteikti puoselėti šviesuolių bendrystę.
Pakeistos 88-94 eilutės iš
*** Padėti Mamai ir Tėtei.
į:
*** Padėti Mamai ir Tėtei.


Strategija kaip ugdyti save:
* Sustatyti, kas yra svarbiausia ir sunkiausia.
* Maitinti pasąmonę.
* Duoti pasąmonei laiko atsipūsti, apdoroti, suvirškinti
.
2019 gruodžio 15 d., 23:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-39 eilutės iš
*** Įrengti patogumus.
*** Dėsningai gražinti jį.
*** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai
.
į:
*** Vis po truputį įrengti patogumus.
*** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
2019 gruodžio 15 d., 22:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-16 eilutės:
* Atsiduoti savo filosofijai.
** Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.
** Toliau laiką skirti tvarkyti užrašus.
** Puoselėti susijusius mokslus.
2019 gruodžio 15 d., 22:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 16-17 eilutės:
** Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
Ištrinta 17 eilutė:
** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
Pridėtos 23-25 eilutės:
* Išmokti taikdarystę puoselėti ramiai, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant, daug nesitrukdant.
** Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
** Atsiremti į Dievą.
Pakeistos 27-29 eilutės iš
* Tvarkytis
į:
*** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
*** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
* Tvarkyti
2019 lapkričio 13 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-36 eilutės iš
į:
* Tvarkytis
** Rūpintis santykiais su kitais.
** Namelį sutvarkyti.
*** Baigti būtiniausius darbus.
*** Įrengti patogumus.
*** Dėsningai gražinti jį.
*** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai.
** Vystyti kiemą.
*** Sukurti įvairiausius augalų telkinius.
Pakeistos 82-91 eilutės iš
*** Padėti Mamai ir Tėtei.

Tvarkytis
* Namelį sutvarkyti.
** Baigti būtiniausius darbus.
** Įrengti patogumus.
** Dėsningai gražinti jį.
** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai.
* Vystyti kiemą.
** Sukurti įvairiausius augalų telkinius
.
į:
*** Padėti Mamai ir Tėtei.
2019 lapkričio 13 d., 11:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-18 eilutės iš
** Tirti tai, kas Dievui įdomu.
** Tirti tai, kas man padėtų geriau suprasti Dievą.
*** Visas Dievo raiškas suprasti Dievo šokiu.
*** Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
*** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
*** Tirti maldos mokslą.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti
Dievą.
*** Šlovinti Dievą muzika.
* Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi
.
į:
* Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
* Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.

Ugdyti valią
* Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
** Ankščiau eiti gulti.
** Rūpintis savo svoriu, stovėsena
.
** [[Mankšta | Mankštintis]].
** Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį
Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
* Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone
.
Pakeistos 21-35 eilutės iš
** Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
** Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
* [[Gyventi Dievu]].
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
** Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
** Vis patarnauti kitiems.
** Padėti Mamai ir Tėtei.

Ugdyti valią
* Ankščiau eiti gulti.
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* [[Mankšta | Mankštintis]].
* Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
į:
** Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
** Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
*** Šlovinti Dievą muzika
.
** [[Gyventi Dievu]].
Pakeista 39 eilutė iš:
** Sandaras pristatyti menais.
į:
** Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
Pakeistos 42-56 eilutės iš
** Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
į:
** [[Lavintis]] Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
*** Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
*** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
*** Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.
*** Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
*** Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
**** Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
*** Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
*** Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
*** Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
** Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.
** Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
** Kurti, rašyti ir vaidinti.
*** Mokytis muzikos.
*** Lavinti žaismingumą
.
Pridėta 62 eilutė:
** Tirti tai, kas Dievui įdomu. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
Pakeistos 66-97 eilutės iš
Dirbti su kitais.
* Puoselėti veiklą su šviesuoliais
, kurie su laiku galėtų tapti tyrėjais
** su puoselėjančiais susikalbėjimą
** Alytaus pataisos namuose
* Puoselėti jų klausimus ir tyrimus
.
* Rengti dirbtuves.

* Išvystyti veiklą jungiančią svetainę: [[Self Learners Network]].
* Suvokti, kokiais pagrindais noriu su kitais bendrauti
.

[[Lavintis]]
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, botanikos.
** Mokytis jų išsiaiškinimo būdų
.
** Bandyti juos aprėpti iš esmės.
** Kurti mokymosi priemones.
** Besimokant reikštis menais
.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
** Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
** Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
** Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Rasti su kuo mokytis kartu. Dalyvauti mokymosi rateliuose.
* Savo namus išpuošti mokymosi priemonėmis.
** Kurti, rašyti ir vaidinti.
** Mokytis muzikos.
** Lavinti žaismingumą.
** Pasirengti ateities veiklai.
* Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
** Puoselėti savo kiemą.
* Kurti mokymosi priemones, jomis išpuošti namus ir kiemą
.
į:
** Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
*** Ieškoti žmonių, kuriems tai rūpi, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti
.
** Įvairiai išsakyti savo filosofiją, ypač savo klausimais, dalintis ja su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
** Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.
** Bendrauti su kitais Dievo pagrindu
.
*** Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
*** Vis patarnauti kitiems.
*** Padėti Mamai
ir Tėtei.
Pakeista 80 eilutė iš:
** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
į:
** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai.
2019 lapkričio 13 d., 11:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 55-58 eilutės iš
į:
** Išmąstyti, kaip maldos mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
** Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
** Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą.
Pakeista 65 eilutė iš:
* Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
į:
2019 lapkričio 12 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 54-55 eilutės iš
į:
* [[Malda | Maldos mokslas]]
Pridėta 85 eilutė:
* Kurti mokymosi priemones, jomis išpuošti namus ir kiemą.
2019 lapkričio 12 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-37 eilutės iš
* [[Apžvalga]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio. Surašyti savo apžvalgą ir jos pagrindu, ją vis išplečiant, apžvelgti ir aprašyti visą savo išmintį, visas sąvokas ir sandaras.
* [[Dievas | Dievo šokis]] Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas. Pristatyti straipsniu, kaip jisai iškyla iš mano išgyvenimų, kaip jį galima modeliuoti matematika, kaip jisai susijęs su teologų, filosofų ir logikų samprotavimais.
į:
* [[Apžvalga]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
**
Surašyti savo apžvalgą ir jos pagrindu, ją vis išplečiant, apžvelgti ir sau aprašyti visą savo išmintį, visas sąvokas ir sandaras.
** Išmąstyti, kaip ją visa suskirstyti į mokslinius straipsnius, kuriuos rašysiu.
* [[Dievas | Dievo šokis]] Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.
** Pristatyti straipsniu, kaip Dievo šokis
iškyla iš mano išgyvenimų, kaip jį galima modeliuoti matematika, kaip jisai susijęs su teologų, filosofų ir logikų samprotavimais.
Pakeistos 42-49 eilutės iš
Pristatyti savo filosofiją.
* Sudalinti į išvadas.
* Išvadas pagrįsti duomenų rinkiniais.
** Aprašyti savo išgyvenimus.
* Išvadas pristatyti moksliniais [[straipsniai | straipsniais]].
* Svetainėje pristatyti išvadas, sąvokas ir duomenis
.
* Mintis reikšti menais ir kūryba.
į:
** Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
** Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
** Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.
** Svetainėje selflearners.net kaupti ir pristatyti duomenis, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
** Sandaras pristatyti menais.
* [[Žinojimo rūmai]] Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos, kuo ypatingi Jėzaus, mano, matematikos ir fizikos žinojimo rūmai.
** Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką. Ją pristatyti SelfLearners.net
** Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
** Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
** Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
** Išsiaiškinimo būdus pristatyti svetainėje SelfLearners.Net
** Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja
.
2019 lapkričio 12 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-31 eilutės iš
Savo filosofiją išbaigti.
* Suvokti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
į:
Ugdyti valią
* Ankščiau eiti gulti
.
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* [[Mankšta | Mankštintis]]
.
* Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.

Savo filosofiją išbaigti ir pradėti pristatyti.
* [[Apžvalga]] Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio. Surašyti savo apžvalgą ir jos pagrindu, ją vis išplečiant, apžvelgti ir aprašyti visą savo išmintį, visas sąvokas ir sandaras.
* [[Dievas | Dievo šokis]] Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas. Pristatyti straipsniu, kaip jisai iškyla iš mano išgyvenimų, kaip jį galima modeliuoti matematika, kaip jisai susijęs su teologų, filosofų ir logikų samprotavimais.
* [[Išgyvenimo apytaka]] Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
Ištrintos 76-81 eilutės:

Ugdyti valią
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* Ankščiau eiti gulti.
* [[Mankšta | Mankštintis]].
* Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
2019 lapkričio 12 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Ko siekiu 2019 metais?
į:
Ko siekiu 2020 metais?
2019 lapkričio 12 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]], [[2019 siekiai]]
2019 birželio 30 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Dienotvarkė]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]]
2019 birželio 30 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
*** Šlovinti Dievą muzika.
2019 balandžio 28 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 40-42 eilutės iš
* Palaikyti ryšį su bendraminčiais, ypač Alytaus pataisos namuose.
į:
* Puoselėti veiklą su šviesuoliais, kurie su laiku galėtų tapti tyrėjais
** su puoselėjančiais susikalbėjimą
** Alytaus pataisos namuose
Ištrinta 44 eilutė:
* Burti tyrėjų ratelį.
Ištrinta 46 eilutė:
* Pasimokyti, kaip Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
Pridėta 54 eilutė:
** Besimokant reikštis menais.
2019 balandžio 28 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
** Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
** Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
2019 sausio 18 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 54 eilutė:
** Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
2019 sausio 18 d., 13:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[+++目标+++]
2019 sausio 18 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 30 eilutė:
** Aprašyti savo išgyvenimus.
2019 sausio 18 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 42 eilutė:
* Suvokti, kokiais pagrindais noriu su kitais bendrauti.
2019 sausio 18 d., 12:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-37 eilutės iš
Diegti.
* Susirasti įvairiausių bendraminčių.
* Išvystyti dirbtuves.
* Suburti
tyrėjų ratelį.
į:
Dirbti su kitais.
* Palaikyti ryšį su bendraminčiais, ypač Alytaus pataisos namuose.
* Puoselėti jų klausimus ir tyrimus.
* Rengti dirbtuves.
* Burti
tyrėjų ratelį.
Pakeistos 40-41 eilutės iš
* Išmąstyti ir aprašyti institutą: [[Self Learners Network]]. Rasti, kas juo domėtųsi.
į:
* Išvystyti veiklą jungiančią svetainę: [[Self Learners Network]].
* Pasimokyti, kaip Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
Pakeistos 44-50 eilutės iš
* Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų: Matematikos ir logikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, fizikos, chemijos, botanikos. Rasti su kuo mokytis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų. Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
* Kurti, rašyti ir vaidinti
.
* Lavinti žaismingumą.

Tvarkytis ir ugdyti
valią
į:
* Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, botanikos.
** Mokytis jų išsiaiškinimo būdų
.
** Bandyti juos aprėpti iš esmės.
** Kurti mokymosi priemones.
* Mokytis ispanų, kinų
, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
** Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis
.
** Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Rasti su kuo mokytis kartu. Dalyvauti mokymosi rateliuose.
* Savo namus išpuošti mokymosi priemonėmis.
** Kurti, rašyti ir vaidinti.
** Mokytis muzikos.
** Lavinti žaismingumą.
** Pasirengti ateities veiklai.
* Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
** Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
** Puoselėti savo kiemą.

Ugdyti
valią
Pakeistos 65-67 eilutės iš
* Vystyti kiemą.
į:
* Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.

Tvarkytis
Pridėta 71 eilutė:
** Dėsningai gražinti jį.
Pakeistos 73-76 eilutės iš
** Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

Mylėti kitus
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
į:
* Vystyti kiemą.
** Sukurti įvairiausius augalų telkinius.
2019 sausio 18 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-29 eilutės iš
* Suvokti Dievo požiūrį.
* Išbaigti esmę
.
Pristatyti.
* Pristatyti moksliniais [[straipsniai | straipsniais]].
* Pristatyti svetaine
.
į:
* Suvokti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.

Pristatyti savo filosofiją.
* Sudalinti į išvadas.
* Išvadas pagrįsti duomenų rinkiniais.
* Išvadas pristatyti moksliniais [[straipsniai | straipsniais]].
* Svetainėje pristatyti išvadas, sąvokas ir duomenis
.
Pakeista 33 eilutė iš:
* Surašyti savo rašinių ir minčių apžvalgą.
į:
2019 sausio 18 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš

* Padėti Mamai ir Tėtei.
į:
** Padėti Mamai ir Tėtei.
2019 sausio 18 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
* Savyje puoselėti erdvę Dievui gyventi manimi.
į:
* Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį
.
Ištrinta 18 eilutė:
** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
2019 sausio 18 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-12 eilutės:
*** Visas Dievo raiškas suprasti Dievo šokiu.
*** Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
*** Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
*** Tirti maldos mokslą.
Ištrintos 18-19 eilutės:
Pakeistos 20-22 eilutės iš
* Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
* Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
* Vis patarnauti kitiems.
į:
** Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
** Vis patarnauti kitiems
.
2019 sausio 18 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-11 eilutės iš
Mylėti Dievą
* [[Gyventi
Dievu]].
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu.
** Pasąmonėje išpuoselėti gerumą, gerą valią, gerą širdį.
* Naujai pažinti Dievą. Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
* Pabūti
su Dievu.
* Šlovinti Dievą
.
į:
Artimiau bendrauti su Dievu
* Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
** Tirti tai, kas Dievui įdomu.
** Tirti tai, kas man padėtų geriau suprasti Dievą.
** Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
** Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
* Savyje puoselėti erdvę Dievui gyventi manimi.
* [[Gyventi Dievu]].
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
** Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
2019 sausio 16 d., 23:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Ko siekiu 2018 metais?
į:
Ko siekiu 2019 metais?
2019 sausio 16 d., 00:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]], [[2018 siekiai]]
2018 gegužės 30 d., 09:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* Išmąstyti ir aprašyti institutą: Self Learners Network. Rasti, kas juo domėtųsi.
į:
* Išmąstyti ir aprašyti institutą: [[Self Learners Network]]. Rasti, kas juo domėtųsi.
2018 gegužės 30 d., 09:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Gyventi Dievu.
į:
* [[Gyventi Dievu]].
2018 gegužės 30 d., 09:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* Išmąstyti institutą: Self Learners Network.
į:
* Išmąstyti ir aprašyti institutą: Self Learners Network. Rasti, kas juo domėtųsi.
2018 gegužės 30 d., 08:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* Naujai pažinti Dievą.
į:
* Naujai pažinti Dievą. Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
Pridėta 11 eilutė:
* Šlovinti Dievą.
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Melstis su kitais.
į:
* Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
* Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
* Vis patarnauti kitiems.
* Padėti Mamai ir Tėtei
.
Pakeistos 34-35 eilutės iš
* Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų.
* Mokytis ispanų, kinų
, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų.
į:
* Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų: Matematikos ir logikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, fizikos, chemijos, botanikos. Rasti su kuo mokytis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų. Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
Pakeista 40 eilutė iš:
Tvarkytis
į:
Tvarkytis ir ugdyti valią
Pakeistos 42-43 eilutės iš
* Mankštintis.
į:
* Ankščiau eiti gulti.
* [[Mankšta | Mankštintis]]
.
Pakeistos 48-49 eilutės iš
** Pritaikyti kūrybai.
į:
** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
** Sukurti įvairiausius augalų telkinius
.
Pakeistos 52-87 eilutės iš
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.

---------------------

Puoselėti namelį ir kiemą
* Kiemą apsodinti. Susirasti augalų apylinkėse ir pas sodininkus.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai.

Mokytis ir rasti draugų, su kuriais galėčiau mokytis
* Matematikos ir logikos
* Kalbų: kinų, ispanų, žydų, jidiš. Rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Kalbotyros
* Smegenų mokslų
* Literatūros
* Muzikos
* Fizikos
* Botanikos

Susipažinti su savo kraštu ir gamta

Puoselėti kūrybą, ja pristatyti savo mintis
* Apsakymais
* Piešiniais, komiksais
* Vaidyba ir filmukais
* Muzika

Su Dievu
* Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
* Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
* Vis patarnauti kitiems.
* Padėti Mamai ir Tėtei.

Ugdyti valią.
* Ankščiau eiti gulti.
* Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. [[Mankšta | Sportuoti]]
.
į:
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
2018 gegužės 30 d., 08:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
* Išmąstyti institutą.
į:
* Išmąstyti institutą: Self Learners Network.
2018 gegužės 30 d., 08:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-26 eilutės iš
* Suburti VGTU tyrėjų ratelį.
* Surengti vadovėlį veiklos dalyviams ir etikos bei filosofijos studentams.
į:
* Suburti tyrėjų ratelį.
* Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
2018 sausio 01 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 70-81 eilutės iš
* Muzika
į:
* Muzika

Su Dievu
* Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
* Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
* Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
* Vis patarnauti kitiems.
* Padėti Mamai ir Tėtei.

Ugdyti valią.
* Ankščiau eiti gulti.
* Susitvarkyti svorį. Valgyti mažai ir sveikai. [[Mankšta | Sportuoti]].
2018 sausio 01 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-70 eilutės iš
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
į:
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.

---------------------

Puoselėti namelį ir kiemą
* Kiemą apsodinti. Susirasti augalų apylinkėse ir pas sodininkus.
* Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai.

Mokytis ir rasti draugų, su kuriais galėčiau mokytis
* Matematikos ir logikos
* Kalbų: kinų, ispanų, žydų, jidiš. Rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Kalbotyros
* Smegenų mokslų
* Literatūros
* Muzikos
* Fizikos
* Botanikos

Susipažinti su savo kraštu ir gamta

Puoselėti kūrybą, ja pristatyti savo mintis
* Apsakymais
* Piešiniais, komiksais
* Vaidyba ir filmukais
* Muzika
2017 gruodžio 24 d., 08:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Savo filosofiją puoselėti.
į:
Savo filosofiją išbaigti.
Pakeistos 17-18 eilutės iš
* Pristatyti moksliniais straipsniais.
į:
Pristatyti.
* Pristatyti
moksliniais [[straipsniai | straipsniais]].
Pridėta 22 eilutė:
Diegti.
2017 gruodžio 24 d., 04:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą.
į:
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu.
2017 gruodžio 24 d., 04:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą.
** Pasąmonėje išpuoselėti gerumą, gerą valią, gerą širdį.
2017 gruodžio 24 d., 04:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Gyventi Dievu
į:
* Gyventi Dievu.
2017 gruodžio 24 d., 04:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
* Geriau pažinti Dievą.
į:
* Gyventi Dievu
* Naujai
pažinti Dievą.
2017 gruodžio 03 d., 11:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Mintis reikšti menais ir kūryba.
Pakeistos 25-30 eilutės iš
į:
* Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų.
* Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Lavinti žaismingumą.
Pakeistos 41-73 eilutės iš
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.

-----------------------------
'''Iš ankščiau'''Rasti, kas galėtų domėtis mano mintimis
* Susipažinti su gerą darančiais žmonėmis.
* Susipažinti su skirtingų tikėjimų žmonėmis.
* Bendrauti su matematikais ir mokslininkais.
* Aptarti [[Tanakas | Tanaką]].
* Ieškoti mąstytojų.

[[Lavintis]]: Mokytis išsiaiškinimo būdų
* Įsisavinti Tanaką, Dievo Tėvo požiūrį
* Mokytis statistikos ir kitų dalykų naudingų darbui Šūhongui
* Mokytis matematikos, fizikos ir kitų mokslų
* Mokytis ispanų, kiniečių, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų
* Susipažinti su Lietuva, jos gamta, kultūra, šviesuoliais
* Vilniuje susipažinti su kultūra, muzika, teatru, kinu, menais, literatūra, ypač klasika
* Mokytis gaminti maistą

[[Ugdytis | Ugdyti valią]]
* Sportuoti, mankštintis
* Sveikai maitintis
* Nesiklausyti žinių
* Anksti gulti

Apsitvarkyti
* Sutvarkyti kompiuterio bylas
* Sutvarkyti filosofijos užrašus
* Sutvarkyti popierius
į:
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
2017 gruodžio 02 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Surašyti savo rašinių apžvalgą.
į:
* Surašyti savo rašinių ir minčių apžvalgą.
2017 gruodžio 02 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Surašyti savo rašinių apžvalgą.
2017 gruodžio 02 d., 20:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Surengti vadovėlį veiklos dalyviams ir etikos bei filosofijos studentams.
2017 gruodžio 02 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
** Baigti būtiniausius darbus.
2017 gruodžio 02 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-29 eilutės:

Tvarkytis
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* Mankštintis.
* Vystyti kiemą.
* Namelį sutvarkyti.
** Įrengti patogumus.
** Pritaikyti kūrybai.
2017 gruodžio 02 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-10 eilutės iš
į:
* Geriau pažinti Dievą.
* Pabūti su Dievu.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais.
Pridėta 12 eilutė:
* Suvokti Dievo požiūrį.
Pakeistos 24-25 eilutės iš
į:
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
Pakeistos 29-37 eilutės iš
* [[Suvedimas | Suvesti savo filosofiją]].
** Ją pristatyti [[knyga]].
** Ją pristatyti svetaine.
** Jos pagrindu išvystyti mokslą:
*** palaikyti gvildentojus
*** skatinti susikalbėjimą
*** telkti šviesuolius
* [[Lavintis]], plėsti akiratį.
* Plačiau pažinti Dievą.
į:
2017 gruodžio 02 d., 16:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-11 eilutės iš

Išbaigti savo
filosofiją


Straipsniais pristatyti savo filosofiją
.
* Apžvelgti, kokius straipsnius rašyti, kaip savo atradimus padalinti.
į:
Mylėti Dievą

Savo
filosofiją puoselėti.
* Išbaigti esmę.
* Pristatyti moksliniais straipsniais.
* Pristatyti svetaine
.
* Susirasti įvairiausių bendraminčių.
* Išvystyti dirbtuves.
* Suburti VGTU tyrėjų ratelį.
* Išmąstyti institutą.

[[Lavintis]]

Mylėti kitus
2017 gruodžio 02 d., 16:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
Permąstyti
į:

Išbaigti savo filosofiją


Straipsniais pristatyti savo filosofiją.
* Apžvelgti, kokius straipsnius rašyti, kaip savo atradimus padalinti.
2017 gruodžio 02 d., 16:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Ko siekiu 2017 metais?
į:
Ko siekiu 2018 metais?
2017 gruodžio 02 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]]
2017 vasario 15 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-46 eilutės:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]]

Ko siekiu 2017 metais?

Permąstyti


-----------------------------
'''Iš ankščiau'''

* [[Suvedimas | Suvesti savo filosofiją]].
** Ją pristatyti [[knyga]].
** Ją pristatyti svetaine.
** Jos pagrindu išvystyti mokslą:
*** palaikyti gvildentojus
*** skatinti susikalbėjimą
*** telkti šviesuolius
* [[Lavintis]], plėsti akiratį.
* Plačiau pažinti Dievą.

Rasti, kas galėtų domėtis mano mintimis
* Susipažinti su gerą darančiais žmonėmis.
* Susipažinti su skirtingų tikėjimų žmonėmis.
* Bendrauti su matematikais ir mokslininkais.
* Aptarti [[Tanakas | Tanaką]].
* Ieškoti mąstytojų.

[[Lavintis]]: Mokytis išsiaiškinimo būdų
* Įsisavinti Tanaką, Dievo Tėvo požiūrį
* Mokytis statistikos ir kitų dalykų naudingų darbui Šūhongui
* Mokytis matematikos, fizikos ir kitų mokslų
* Mokytis ispanų, kiniečių, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų
* Susipažinti su Lietuva, jos gamta, kultūra, šviesuoliais
* Vilniuje susipažinti su kultūra, muzika, teatru, kinu, menais, literatūra, ypač klasika
* Mokytis gaminti maistą

[[Ugdytis | Ugdyti valią]]
* Sportuoti, mankštintis
* Sveikai maitintis
* Nesiklausyti žinių
* Anksti gulti

Apsitvarkyti
* Sutvarkyti kompiuterio bylas
* Sutvarkyti filosofijos užrašus
* Sutvarkyti popierius

Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 18:22