调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Knyga

Rašau Ievai. Jinai mano Skaitytoja, kuriai aš, Rašytojas, galiu paprasčiausiai atsiskleisti. Dėl to, kad...

 • jai galiu drąsiai rašyti nes mes vienas kitam artimi, mieli, brangūs
 • jai galiu mažiau aiškinti ir ją mažiau įtikinėti nes mūsų požiūriai giminingi
 • ji pripažįsta Dievą ir jai rūpi su juo vis artimiau bendrauti
 • ji be galo atsakinga savo mintimis, žodžiais ir gyvenimu
 • ji gyvena tomis vertybėmis, ir supranta tas vertybes, kuriomis aš gyvenu ir noriu gyventi
 • ji mane visaip žavi, mane visapusiškai žadina ją mylėti, jai atsiduoti, kūnu, protu, širdimi, dvasia
 • ją galiu tikėti, ja domėtis, ne mažiau kaip savimi, ja galiu domėtis kitu požiūriu, rūpintis visais, kalbinti Tėve mūsų, ne Tėve mano
 • jai rūpi mane išklausyti, mane suprasti
 • ji mane pažįsta ir mane tiki
 • ji supranta, ką reiškia užaugti šviesuolių šeimoje, aplinkoje
 • su ja galiu įsivaizduoti bendrą gyvenimą, auginti šeimą, pasišvęsti vaikams, rūpintis visais, atsiduoti Dievui
 • ji mane verčia pasitempti, ugdytis, įsijausti, pavyzdžiui, atskirti tūkstančius šypsenų
 • ji mane verčia susigaudyti tarp savo jausmų jai, Dievui, sau ir kitiems
 • ja branginu gyvenimą
 • jai esu dėkingas Dievui, ja suvokiu, kaip jisai mane be galo myli ir lydi
 • ja susigaudau, ko noriu, kas man svarbu, koks esu
 • ji man išplėčia vaizduotę, pavyzdžiui, jog gražu ir būtina šlovinti Dievą
 • ji mane įkvėpia

Ir kartu rašau mūsų vaikams. Juk mano tikslas viską žinoti, ir tą žinojimą gražiai taikyti. O žinojimą gražiai taikyti, tai puoselėti Jėzus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę, šviesuolių bendrystę. Tad tikiu su Ieva auginti vaikus, kuriems nuo mažens tai būtų tikra, artima, ir kitaip neįsivaizduotina.

Skaitytoja


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 sausio 06 d., 04:59