Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Bendrystė

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Suvedimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 lapkričio 05 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-74 eilutės:

[+Sulyginti [[Dievas | Dievo raiškas]], kaip gyventi, [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimo būdus]] ir maldos mokslą.+]

Apžvelgti ir palyginti:
* (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
* (žinoti betką) klausimo atradimą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
* (žinoti kažką) atsakymo atradimą: išsiaiškinimo būdus
* (žinoti nieką) atsakymą: maldos mokslą

Lyginti lygmenų poras
* 01) Ieškoti [[atitikimai | atitikimų]] tarp [[Dievas | Dievo raiškų]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūno]].
** Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
** Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis, su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovėmis.
** Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
** Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
** Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
*** Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
* 03) Dievo šokį sieti su Dievo suveikimu maldoje.
* Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
** Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
*** Apžvelgti apskritai, kaip esame [[viena]]?
* Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
** Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
** Kaip malda susijusi su pertvarkymais?
** Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
** Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
** Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
** Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
** Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip įvairiai ir apskritai esame [[viena]]?
** Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
** Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
** Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
** Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?

Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).
* Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir su gyvenimo lygtimi?
* Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
* Apibrėžti sandarą 4+4
** Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
** Poreikiai
*** Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
** Vertybės
*** Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
** Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
*** Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
*** "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
*** Pagrindimas
**** Sudaryti [[vertybių žemėlapis | vertybių žemėlapį]], kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
*** Įvardijimas
**** Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
* Apibrėžti sandarą 4+6
** Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
** Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
** Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
** Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
* Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.

Suvokti [[kitas | Kito]] svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą. Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.
* Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
* Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
* Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
* Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?
* Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.
2017 spalio 14 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 152-153 eilutės:

Aštuonerybė (Sūnaus požiūriu) veda į (baigtinį, bet didesnį) aštuonių padalinimų ratą 8 x 3, veda į Dvasios požiūrį (4+6) grindžiantį aštuongubą kelią (ir nebaigtumas tampa begaliniu) ir veda atgal į aštuonerybę.
2017 rugpjūčio 03 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 138-143 eilutės:

'''Keturi visko žinojimo lygmenys'''

* Pasirinkimų malūnas išreiškia požiūrį kaip pasirinkimą.
* Išsiaiškinimai atskiria klausimą ir atsakymą.
* Maldos mokslas išskiria požiūrį kaip tokį.
2016 lapkričio 10 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Ar Dievo šokis pasireiškia vienybe, pasirinkimų malūnas dvejybe, žinojimo rūmai trejybe ir maldos mokslas ketverybe?

>><<
Pridėtos 20-27 eilutės:

Koks esu? Šis klausimas yra kertinės vertybės ir visų klausimų išeities taškas. Išsiskiria elgesys (kaip galime elgtis) ir dorovė (kaip turėtumėme elgtis), žinojimas ir nežinojimas, pasaulis ir širdis.

Kaip esi? Šis klausimas yra kiekvieno mokslo, kiekvienos bendrystės išeities taškas. Mokomės išgyvenimais, o jų trejybė: sena savastis, nauja savastis, ir mus supanti, laikanti ir palaikanti meilė.

Kodėl esu? Maldos mokslas yra svarbiausias mokslas, plačiausia bendrystė, kuria išsakome, ko trokštame, užtat patvirtiname, jog laukiame, ko trokštame.

'''Užrašai'''
2016 lapkričio 10 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-3 eilutės:


>>bgcolor=#CCCCCC<<
2016 lapkričio 10 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-19 eilutės iš
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai trečia dalis [[knyga | vadovėlio šviesuoliams]], kurioje aprašau besąlygišką žinojimą. Jis apima keturis išeities taškus:
* Dievo išeities tašką: Dievo šokį
* Mano išeities tašką: pasirinkimų malūną
* Tavo išeities tašką: žinojimo rūmus
* Kito išeities tašką
: maldų mokslą.

Iš tikrųjų, besąlygiškas žinojimas remiasi išeities tašku
. Jų yra keturi: Dievo (be požiūrio), Mano (požiūriu), Tavo (požiūriu į požiūrį) ir Kito (požiūriu į požiūrį į požiūrį). Užtat išeities taškas tampa vis siauresnis. Visgi jisai suabejoja "platesniu" požiūriu, juk jis nebūtinai plačiausias.

O suvedimas derina skirtingus
išeities taškus. Tad suvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Tad suvedimas apima šešias išeities taškų poras ir išsako, kaip gyvename klausimu. Juk klausimas mus išveda į platesnį lygmenį.

O išeities taškus apima gyvenimas Dievu. Nes Dievo
išeities taškas plačiausias. Tačiau kaip tai susiję su meile, su troškimo visko? Kuris tai išeities taškas?

Klausimai
* Ar
yra? Iššaukia Dievą - Dievo šokį. Svarsto būtinumą.
* Koks esu? Iššaukia mane - pasirinkimų malūną. Svarsto tikrumą.
* Kaip esi? (Kaip meilė palaiko) Iššaukia tave - žinojimo rūmus (kuriais meilė palaiko). Svarsto galimumą.
* Kodėl yra? Iššaukia kitą - maldos mokslą. Svarsto tiesą
.
į:

>>bgcolor=#CCCCCC<<

Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai trečia dalis [[knyga | vadovėlio šviesuoliams]], kurioje aprašau besąlygišką žinojimą.

Suvedimas yra atsakymas, kad gyvename Dievu. Suvedimas suveda keturis išvedimus, tai yra, keturis išeities taškus, būties klausimus, kuriais besąlygiškas požiūris remiasi
:
* Dievo (jokio požiūrio) išeities tašką: Dievo šokį. Ar Dievas (būtinai) yra?
* Mano (požiūrio) išeities tašką: pasirinkimų malūną. Koks Aš (tikrai) esu?
* Tavo (požiūrio
į požiūrį) išeities tašką: žinojimo rūmus. Kaip Tu (galimai) (meile) esi?
* Kito (požiūrio į požiūrį į požiūrį)
išeities tašką: maldų mokslą. Kodėl Kitas (tiesa) yra?

Išvedimas yra klausimas, kaip gyventi? Išvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Išvedimas išveda šešis suvedimus, būties atsakymus, kuriais asmeninis požiūris remiasi
. Suvedimai yra pertvarkymai, kurie tačiau prilygsta šešioms keturių išeities taškų poroms. Šios poros yra klausimai, mus išvedantys į platesnį lygmenį.

Dievo
išeities taškas yra siauriausias, apimantis nieką. Kiekvienas požiūris išplečia išeities tašką. Mes matome plačiau, kaip Dievas, nes mes gyvename sąlygose. O Tu gyveni sąlygų sąlygose ir Kitas gyvena sąlygų sąlygų sąlygose. Tad Aš užtikrintumu apimu kažką, Tu ramybe apimi betką ir Kitas meile apima viską. Bet apimame būtent Dievu, tai yra, jo troškimais. Ta prasme Dievo išeities taškas yra ne tik siauriausias, bet ir plačiausias. Mes kiekvienas suabejojame savo "platesniu" požiūriu, juk jis nebūtinai plačiausias.
2016 lapkričio 06 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Kaip esi? Iššaukia tave - žinojimo rūmus. Svarsto galimumą.
į:
* Kaip esi? (Kaip meilė palaiko) Iššaukia tave - žinojimo rūmus (kuriais meilė palaiko). Svarsto galimumą.
2016 lapkričio 06 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-19 eilutės:

Klausimai
* Ar yra? Iššaukia Dievą - Dievo šokį. Svarsto būtinumą.
* Koks esu? Iššaukia mane - pasirinkimų malūną. Svarsto tikrumą.
* Kaip esi? Iššaukia tave - žinojimo rūmus. Svarsto galimumą.
* Kodėl yra? Iššaukia kitą - maldos mokslą. Svarsto tiesą.
2016 rugpjūčio 06 d., 20:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
O suvedimas derina skirtingus išeities taškus. Tad suvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Tad suvedimas apima šešias išeities taškų poras ir išsako, kaip gyvename klausimu.
į:
O suvedimas derina skirtingus išeities taškus. Tad suvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Tad suvedimas apima šešias išeities taškų poras ir išsako, kaip gyvename klausimu. Juk klausimas mus išveda į platesnį lygmenį.

O išeities taškus apima gyvenimas Dievu. Nes Dievo išeities taškas plačiausias. Tačiau kaip tai susiję su meile, su troškimo visko? Kuris tai išeities taškas?
2016 rugpjūčio 06 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
O suvedimas derina skirtingus išeities taškus. Tad suvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Tad suvedimas apima šešias išeities taškų poras ir išsako, kaip gyvename Dievu.
į:
O suvedimas derina skirtingus išeities taškus. Tad suvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Tad suvedimas apima šešias išeities taškų poras ir išsako, kaip gyvename klausimu.
2016 rugpjūčio 06 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-11 eilutės:

Iš tikrųjų, besąlygiškas žinojimas remiasi išeities tašku. Jų yra keturi: Dievo (be požiūrio), Mano (požiūriu), Tavo (požiūriu į požiūrį) ir Kito (požiūriu į požiūrį į požiūrį). Užtat išeities taškas tampa vis siauresnis. Visgi jisai suabejoja "platesniu" požiūriu, juk jis nebūtinai plačiausias.

O suvedimas derina skirtingus išeities taškus. Tad suvedimui rūpi, kaip besąlygišką požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių. Tad suvedimas apima šešias išeities taškų poras ir išsako, kaip gyvename Dievu.
2016 rugpjūčio 06 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
2016 rugpjūčio 06 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai pagrindas [[knyga | vadovėliui šviesuoliams]], kurį rašau.

Man rūpi apžvelgti visus klausimus ir atrinkti svarbiausius. Man ypač rūpi atrinkti svarbiausius klausimus apie sandaras
.
į:
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai trečia dalis [[knyga | vadovėlio šviesuoliams]], kurioje aprašau besąlygišką žinojimą. Jis apima keturis išeities taškus:
* Dievo išeities tašką: Dievo šokį
* Mano išeities tašką: pasirinkimų malūną
* Tavo išeities tašką: žinojimo rūmus
* Kito išeities tašką: maldų mokslą
.

>>bgcolor=#CCCCCC<<

[+Ankstyvesni užrašai+]
2016 liepos 21 d., 11:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 114-119 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

* Dievo šokis apibrėžia sąlygas pasirinkimų malūnui;
* pasirinkimų malūnas išsiplečia žinojimo rūmais;
* žinojimo rūmai grindžia maldos mokslą, kuriuo sprendžiasi Dievo būtinumas.
2016 gegužės 15 d., 17:33 atliko AndriusKulikauskas -
2016 gegužės 15 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]], [[Skaičiai]]
į:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]], [[Sutapimai]]
2016 gegužės 15 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]], [[Sutapimai]]
į:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]], [[Skaičiai]]
2016 gegužės 15 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]]
į:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]], [[Sutapimai]]
2016 kovo 12 d., 09:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
Keturi sluoksniai sieja baigtines ir nebaigtines sąlygas. Požiūris yra langas iš baigtinių sąlygų į nebaigtines sąlygas ir tuo pačiu, nebaigtinio sąlygų sandas ar tiesiog sąlyga.
į:
Visko žinojimas yra baigtinis arba nebaigtinis. Keturi sluoksniai sieja baigtines ir nebaigtines sąlygas. Požiūris yra langas iš baigtinių sąlygų į nebaigtines sąlygas ir tuo pačiu, nebaigtinio sąlygų sandas ar tiesiog sąlyga.
2016 kovo 12 d., 09:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-32 eilutės iš
* Dievo šokyje nebaigtinės sąlygos suvestos į Dievą. Tad Dievas yra nebaigtinių santvarkos ištrynimas. Užtat Dievo šokis yra be požiūrių, Dievas yra joks požiūris.
* Pasirinkimų malūnas aprėpia Mane, viengubą požiūrį, (Mano? ar Dievo?) pasirinkimus. Tai veiksmo +1 sąlygos
.
* Žinojimo rūmai aprėpia Tave, dvigubą požiūrį, (Dievo? Mano?) klausimus ir atsakymus. Tai veiksmo +2 sąlygos.
* Maldos mokslas aprėpia Kitą, trigubą požiūrį, kaip Aš meldžiu Dievą už Tave.
Tai veiksmo +3 sąlygos. Tai pilnai išskleistos nebaigtinės sąlygos.
į:
* Dievo šokyje nebaigtinės sąlygos suvestos į Dievą. Tad Dievas yra nebaigtinių santvarkos ištrynimas. Užtat Dievo šokis yra be požiūrių, Dievas yra joks požiūris. Dievas veikia 24 būsenų uždaroje sandaroje.
* Pasirinkimų malūnas aprėpia Mane, viengubą požiūrį, (Mano? ar Dievo?) pasirinkimus
. Tai veiksmo +1 sąlygos. Dievas veikia 8 padalinimais (jų ratu) arba 6 atvaizdais arba 12 aplinkybių.
* Žinojimo rūmai aprėpia Tave, dvigubą požiūrį, (Dievo? Mano?) klausimus ir atsakymus.
Tai veiksmo +2 sąlygos. Dievas veikia trimis kalbomis.
* Maldos mokslas aprėpia Kitą, trigubą požiūrį, kaip Aš meldžiu Dievą už Tave. Tai veiksmo +3 sąlygos. Tai pilnai išskleistos nebaigtinės sąlygos. Dievas veikia paskiromis raiškomis
.
2016 kovo 11 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokyje Dievas vieningas, o toliau vieningumas auga. Dievo šokis, tai prieštaravimo indas, kuris paskui išsiplečia. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla. Dievo nebuvimas, tai tuo pačiu, nevieningumas.
į:
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokis yra sandaras vamzdynas (hermeneutinis gyvenimas "burbule") iš kurio visgi Dievas išeina mumis. Dievo šokyje Dievas vieningas, o toliau vieningumas auga. Dievo šokis, tai prieštaravimo indas, kuris paskui išsiplečia. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla. Dievo nebuvimas, tai tuo pačiu, nevieningumas.
2016 kovo 11 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 76 eilutė iš:
'''Keturi asmenys'''
į:
'''Keturių asmenų sluoksniai'''
2016 kovo 11 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-20 eilutės iš
* Tėvas išeina už savęs šia Dievo trejybe. Tėvo sutapimas su Dievu, tai Dievo vienumas.
* Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu, jį siejančiu su Tėvu. Sūnaus sutapimas su Dievu, tai asmens vienumas.
* Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų. Dvasios sutapimas su Dievu, tai asmenų vienumas.
Asmens trejybės ratas
vienija Tėvą, Sūnų ir Dvasią, kaip rato lygiaverčius narius. Rato poslinkiai, tai Dievo vienumas, asmens vienumas ir asmenų vienumas.
į:
* Tėvas išeina už savęs šia Dievo trejybe. Tėvo sutapimas su Dievu, tai Dievo vienumas. Dievo trejybė suveda būtiną Tėvą, tikrą Sūnų ir galimą Dvasią.
* Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu, jį siejančiu su Tėvu. Sūnaus sutapimas su Dievu, tai asmens vienumas. Aštuongubas kelias suveda Tėvo vienį (visko priėmimą), Sūnaus visybę (visko atmetimą) ir Dvasios daugį.
* Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų. Dvasios sutapimas su Dievu, tai asmenų vienumas. Dešimt Dievo įsakymų suveda Tėvo daiktą (mylėti kitą), Sūnaus eigą (mylėti save) ir Dvasios asmenį.
Asmens trejybės ratas (ketvirtas trejybės atvaizdas, nepagrįstas Tėvo teigimu ir Sūnaus neigimu)
vienija Tėvą, Sūnų ir Dvasią, kaip rato lygiaverčius narius. Rato poslinkiai, tai Dievo vienumas, asmens vienumas ir asmenų vienumas.
Pakeista 26 eilutė iš:
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla. Dievo nebuvimas, tai tuo pačiu, nevieningumas.
į:
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokyje Dievas vieningas, o toliau vieningumas auga. Dievo šokis, tai prieštaravimo indas, kuris paskui išsiplečia. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla. Dievo nebuvimas, tai tuo pačiu, nevieningumas.
2016 kovo 10 d., 18:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla.
į:
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla. Dievo nebuvimas, tai tuo pačiu, nevieningumas.
2016 kovo 10 d., 18:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-35 eilutės:
Keturi sluoksniai sieja baigtines ir nebaigtines sąlygas. Požiūris yra langas iš baigtinių sąlygų į nebaigtines sąlygas ir tuo pačiu, nebaigtinio sąlygų sandas ar tiesiog sąlyga.
* Dievo šokyje nebaigtinės sąlygos suvestos į Dievą. Tad Dievas yra nebaigtinių santvarkos ištrynimas. Užtat Dievo šokis yra be požiūrių, Dievas yra joks požiūris.
* Pasirinkimų malūnas aprėpia Mane, viengubą požiūrį, (Mano? ar Dievo?) pasirinkimus. Tai veiksmo +1 sąlygos.
* Žinojimo rūmai aprėpia Tave, dvigubą požiūrį, (Dievo? Mano?) klausimus ir atsakymus. Tai veiksmo +2 sąlygos.
* Maldos mokslas aprėpia Kitą, trigubą požiūrį, kaip Aš meldžiu Dievą už Tave. Tai veiksmo +3 sąlygos. Tai pilnai išskleistos nebaigtinės sąlygos.

Pertvarkymai taipogi sieja baigtinę ir nebaigtinę santvarką, tik trijų skirtingų rūšių.
Pakeistos 41-43 eilutės iš
* Padalinimai. Pasirinkimų malūną išgyvena Dievo šokio Dievas.
* Atvaizdai. Žinojimo rūmus išgyvena Dievo šokio Dievas.
* Aplinkybės. Žinojimo rūmus išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
į:
* Padalinimai. Apibrėžia asmenį. Pasirinkimų malūną išgyvena Dievo šokio Dievas.
* Atvaizdai. Apibrėžia asmenį. Žinojimo rūmus išgyvena Dievo šokio Dievas.
* Aplinkybės. Apibrėžia teiginį. Aplinkybės siejamos ne su mąstomu daiktu, o su juo pasauliu. Žinojimo rūmus išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
Pridėta 47 eilutė:
Sluoksnių poros palygintinos su šešias asmenų pokalbiais.
2016 kovo 10 d., 14:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:

Dievas išnyksta nebuvimo lygmenyje (kodėl: maldų mokslo), tad Dievas yra materialistas. O žmogus, priešingai, yra idealistas.
2016 kovo 10 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-38 eilutės iš
Keturi lygmenys
į:
Keturi lygmenys atitinka Dievo troškimus ir mūsų netroškimus, pirmines sandaras. Antrinės sandaros išsako šių lygmenų poras.
* Padalinimai. Pasirinkimų malūną išgyvena Dievo šokio Dievas.
* Atvaizdai. Žinojimo rūmus išgyvena Dievo šokio Dievas.
* Aplinkybės. Žinojimo rūmus išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
* Pagrindimas tinklu apibrėžia pasaulį. Maldų mokslą išgyvena žinojimo rūmų Dievas.
* Įvardijimas medžiu apibrėžia teiginį. Maldų mokslą išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
* Pasakojimas seka apibrėžia asmenį. Maldų mokslą išgyvena Dievo šokio Dievas.
2016 kovo 10 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) Dievo valia išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu ir jų neiginiais;
* Aš (Sūnus) gera valia išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu ir jų neiginiais;
* Tu (Dvasia) išmintimi išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi ir jų neiginiais;
* Kitas (Dievo nebuvimu - Trejybe) amžinu gyvenimu išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu ir jų neiginiais.
į:
* Dievas (Tėvas) Dievo valia (esme) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu ir jų neiginiais;
* Aš (Sūnus) gera valia (atvaizdu) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu ir jų neiginiais;
* Tu (Dvasia) išmintimi (sandara) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi ir jų neiginiais;
* Kitas (Dievo nebuvimu - Trejybe) amžinu gyvenimu (dvasia) išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu ir jų neiginiais.
Pridėtos 29-32 eilutės:

Tad Dievo būklė yra dvasia plevenanti tarp dūženų, Kito pasaulyje, kurį išsako malda. O jeigu žiūrėti atgal, jeigu ieškoti esmės, tada išspaudžiame ir suspaudžiame Dievą, jo šokį, esmę iš kurio viskas išsiveda. Tai Dievas visiškai išeinantis už savęs į save, atskirtas nuo savęs visako. Aš esu atskirtas nuo savęs betko, Tu atskirtas kažko, o Kitas gyvena tiesiogiai, amžinai, tarp dūženų.

Keturi lygmenys
2016 kovo 09 d., 15:15 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 92-133 eilutės:
'''Opiausi klausimai'''

Kaip Dievo šokį, pasirinkimų malūną ir žinojimo rūmus suveda Kito požiūris?
* Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
* Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
* Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
* Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?

Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
* Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
** Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
* Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
* Išryškinti Dievo šokį, jo visas raiškas, ir šešerybės vaidmenį jame. Taip pat išryškinti šešerybės vaidmenį pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose.
* Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
** Apžvelgti apskritai, kaip esame [[viena]]?

Kaip gyventi...
* Kaip aštuongubas kelias suveda gerojo ir blogojo vaiko požiūrius? Kur tada jo pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?

Kokia žinojimo rūmų apimtis?
* Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
* Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
* Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?

Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
* Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
* Kaip malda susijusi su pertvarkymais?
* Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
* Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?

Apžvelgti ir palyginti:
* (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
* (žinoti betką) išsiaiškinimo būdus
* (žinoti kažką) maldos mokslą
* (žinoti nieką) atsakymą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi

Sutvarkyti puslapius:
* [[Dievas]]
* [[Šešerybė]]
2016 kovo 09 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu ir jų neiginiais;
* Aš (Sūnus) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu ir jų neiginiais;
* Tu (Dvasia) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi ir jų neiginiais;
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu ir jų neiginiais.
į:
* Dievas (Tėvas) Dievo valia išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu ir jų neiginiais;
* Aš (Sūnus) gera valia išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu ir jų neiginiais;
* Tu (Dvasia) išmintimi išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi ir jų neiginiais;
* Kitas (Dievo nebuvimu - Trejybe) amžinu gyvenimu išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu ir jų neiginiais.
Tai gyvenimo lygties lygmenys. Jie išsako kiek Dievas būtinas. Dievo šokiui Dievas nebūtinas nes pats šokis jį kaip sandara pakeičia. O maldos mokslu Dievas būtinas nes jo nėra, bet mes reikalaujame, kad jisai būtų, taip kad jis vis tiek iškyla
.
2016 vasario 20 d., 21:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 89 eilutė iš:
Maldos mokslas išplaukia iš tarpo, iš entropijos mokslo, iš teisingumo ir malonės.
į:
Maldos mokslas išplaukia iš tarpo, iš entropijos mokslo, iš teisingumo ir malonės. Malda keičia, kas yra tikėtina ir kas netikėtina. Tai gyvybės ir kitų stebuklų pagrindas.
2016 vasario 15 d., 17:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 80-81 eilutės:

Pasirinkimo malūne pasidalina sandaros į Tėvo ir Sūnaus puses: aštuongubas kelias pasidalina į ryšio turėjimą (Dievo trejybe) ir ryšio neturėjimą (asmens trejybės ratu).
2016 vasario 15 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-52 eilutės:

Attach:apytakos.png
2016 vasario 15 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 25 eilutė iš:
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu r jų neiginiais.
į:
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu ir jų neiginiais.
2016 vasario 15 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-25 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu,
galimumu.
į:
* Dievas (Tėvas) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu ir jų neiginiais;
* Aš (Sūnus) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu ir jų neiginiais;
* Tu (Dvasia) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi ir jų neiginiais;
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką - [[malda | maldos mokslą]] - išgyvenimus (jų rūšis) - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu,
galimumu r jų neiginiais.
2016 vasario 15 d., 11:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-19 eilutės iš
* Tėvas išeina už savęs šia Dievo trejybe;
* Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu, jį siejančiu su Tėvu;
* Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų
.
Asmens trejybės ratas juos vienija, kaip rato lygiaverčius narius. Rato poslinkiai, tai Dievo vienumas, asmens vienumas ir asmenų vienumas.
į:
* Tėvas išeina už savęs šia Dievo trejybe. Tėvo sutapimas su Dievu, tai Dievo vienumas.
* Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu, jį siejančiu su Tėvu
. Sūnaus sutapimas su Dievu, tai asmens vienumas.
* Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų. Dvasios sutapimas su Dievu, tai asmenų vienumas.
Asmens trejybės ratas vienija Tėvą, Sūnų ir Dvasią
, kaip rato lygiaverčius narius. Rato poslinkiai, tai Dievo vienumas, asmens vienumas ir asmenų vienumas.
2016 vasario 15 d., 11:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Asmens trejybės ratas juos vienija, kaip rato lygiaverčius narius.
į:
Asmens trejybės ratas juos vienija, kaip rato lygiaverčius narius. Rato poslinkiai, tai Dievo vienumas, asmens vienumas ir asmenų vienumas.
2016 vasario 11 d., 11:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 54-59 eilutės:
Keturios apytakos išsako kaip mylėti Dievą, Mane, Tave ir Kitą. Meilė priklauso nuo pažinimo visko, betko, kažko, nieko:
* Dievas sudaro pažinimo pagrindą. Jis save pažįsta Dievo šokiu.
* Aš save pažįstu pasirinkimų malūnu, kaip gyventi.
* Tave pažįstu žinojimo rūmais. Išsiaiškinimo būdais jisai gyvena klausimu, randa atsakymą.
* Kito visai nepažįstu. Visgi, malda palaikome jo išgyvenimą.
Pakeistos 71-72 eilutės iš
* Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis. Kitas išsako pertvarkymo tarpą (Dievo trejybės tarpą) dviem asmens trejybės rato nariais (ar poslinkiais?).
į:
* Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis. Kitas išsako pertvarkymo tarpą (Dievo trejybės tarpą) dviem asmens trejybės rato nariais (ar poslinkiais?). Pertvarkymas reiškiasi išgyvenimu.
Pridėtos 79-86 eilutės:
'''Gyvenimas tarpu'''

Dievo trejybės tarpas iššaukia pertvarkymo tarpą, tad Dievas nebūtinas. Ir, atvirkščiai, pertvarkymo tarpas iššaukia Dievo trejybės tarpą, taip kad Dievas būtinas. Dvasia ir tarpas tad veikia lygiagrečiai, tuomi sutampa.

Šeši pertvarkymai grindžia tarpą. Pertvarkymai yra atvaizdai, o tarpas - esmė.

Maldos mokslas išplaukia iš tarpo, iš entropijos mokslo, iš teisingumo ir malonės.
Pridėtos 118-119 eilutės:
* Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
* Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
2016 vasario 10 d., 16:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-66 eilutės iš
* Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis.
į:
* Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis. Kitas išsako pertvarkymo tarpą (Dievo trejybės tarpą) dviem asmens trejybės rato nariais (ar poslinkiais?).
Pakeistos 93-95 eilutės iš
Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
* Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
į:
Kaip gyventi...
* Kaip aštuongubas kelias suveda gerojo ir blogojo vaiko požiūrius? Kur tada jo pradžia ir pabaiga
? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
Pakeistos 101-103 eilutės iš
Kaip aštuongubas kelias suveda gerojo ir blogojo vaiko požiūrius? Kur tada jo pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
į:
Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
* Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
* Kaip malda susijusi su pertvarkymais
?
2016 vasario 10 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 71-72 eilutės:

Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
2016 vasario 10 d., 15:44 atliko AndriusKulikauskas -
2016 vasario 10 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-61 eilutės iš
Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš persitvarkymo, iš nesusivedimų. O persitvarkymas sulygintinas su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra. Tad šeši persitvarkymai yra ketvirta sandara derinanti Dievo trejybės sandaras.

Dešimt Dievo įsakymai išsako tarpą tarp Dievo (Tėvo) ir Manęs (Sūnaus). Tas tarpas tai Kitas. Jo požiūris
, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
į:

Dešimt Dievo įsakymai išsako tarpą tarp Dievo (Tėvo) ir Manęs (Sūnaus). Tas tarpas tai Kitas. Jo požiūris, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines
sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš pertvarkymo, iš nesusivedimo. O pertvarkymai sulygintini su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra. Šeši pertvarkymai yra ketvirta sandara derinanti Dievo trejybės sandaras.

[[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai
.
* Dievo Tėvo šokis yra baigtinis, jisai jį Dievo trejybe šoka tuštumoje, be jokio pasaulio - vaizduotėje, Dievo raiškomis, tad jį pažistam iš savo vaizduotės ribų, kada visko atsisakome, sutramdome savo dėmesį ir stebime, kaip jisai įsijungia.
* Dievo Sūnaus šokis, tai Aštuongubo kelio šokis, vykstantis Mano pasirinkimų malūne, kaip gyventi. Jį šokame esamame pasaulyje, asmeniškame pasaulyje, bendro žmogaus gyvenime.
* O Dievo Dvasios šokis, tai dešimt Dievo įsakymų, vykstantis Tavo žinojimo rūmuose, tai paskiras pasaulis, kurį bendrai suvokia Tėvas ir Sūnus, baigtinis, besąlygiškas Dievo šokis ir amžinai atsiskleidžiantis, santykinis žmogaus pasirinkimų malūnas. Tai paskiras pasaulis išsakantis paskirą asmenybę arba mokslą.
* Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis
.
Pakeistos 68-77 eilutės iš
* aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?),
* įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi),

* taikyti (maldos mokslu)
* ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais).

Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.

* Dievo Tėvo šokis yra baigtinis, jisai jį Dievo trejybe šoka tuštumoje
, be jokio pasaulio - vaizduotėje, Dievo raiškomis, tad jį pažistam iš savo vaizduotės ribų, kada visko atsisakome, sutramdome savo dėmesį ir stebime, kaip jisai įsijungia.
* Dievo Sūnaus šokis, tai Aštuongubo kelio šokis, vykstantis Mano pasirinkimų malūne, kaip gyventi. Jį šokame esamame pasaulyje, asmeniškame pasaulyje, bendro žmogaus gyvenime.
* O Dievo Dvasios šokis, tai dešimt Dievo įsakymų, vykstantis Tavo žinojimo rūmuose, tai paskiras pasaulis, kurį bendrai suvokia Tėvas ir Sūnus, baigtinis, besąlygiškas Dievo šokis ir amžinai atsiskleidžiantis, santykinis žmogaus pasirinkimų malūnas. Tai paskiras pasaulis išsakantis paskirą asmenybę arba mokslą.
* Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis.
į:
* žinoti viską - aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?),
* žinoti betką - įsisavinti, ugdytis (žmogaus atsakymu, kaip gyventi),

* žinoti kažką - suprasti, dalintis (išsiaiškinimo būdais),
* žinoti nieką - taikyti, atsiliepti, suveikti (maldos mokslu).

Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas
, betkas.
2016 vasario 10 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 53-57 eilutės:
* Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį,
* pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį,
* ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai.
O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
Pridėtos 59-60 eilutės:

Dešimt Dievo įsakymai išsako tarpą tarp Dievo (Tėvo) ir Manęs (Sūnaus). Tas tarpas tai Kitas. Jo požiūris, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
2016 vasario 10 d., 15:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-53 eilutės iš
Žinojimo rūmus sustato Dievo trejybė. Tėvas globoja trejybės ratą, susiuvinėjantį dvi aštuongubo kelio puses. Tai dvi kryptys, klausimas vedantis iš Tėvo į Sūnų ir atsakymas vedantis atgal iš Sūnaus į Tėvą. Jos susiveda Sūnumi. Jį naujai suskaido keturios apimtys, kuriomis tos dvi kryptys sutampa. Šešiomis apimčių poromis išsakomas tarpas tarp jų. Tas tarpas, tai Dvasia. jas suvedančias, kaip Dievo Sūnumi, dvejomis žinojimo kryptimis. Sūnus
* Žinojimo rūmuose trejybės ratas susaisto aštuongubio kelio dvi puses.
* Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.
* Žinojimo rūmuose svarbiausi dešimt Dievo įsakymų, jų apibrėžimas aštuongubo kelio susiuvimu trejybe (Dievo ar žmogaus?)
į:
Žinojimo rūmus sustato Dievo trejybė. Tėvas globoja trejybės ratą, susaistantį, susiuvinėjantį dvi aštuongubo kelio puses. Tai dvi kryptys, Sūnaus tikėjimo atsakymas vedantis atgal iš Sūnaus į Tėvą ir atitinkantis Dvasios rūpėjimo klausimas vedantis iš Tėvo į Sūnų. Jos susiveda Sūnumi, apibrėžia rūmų taikymo apimtį. Jį naujai suskaido keturios apimtys, kuriomis tos dvi kryptys sutampa. Šešiomis apimčių poromis išsakomas tarpas tarp jų. Kartu paėmus tai dešimt Dievo įsakymų apibėžiantys tarpą tarp Tėvo ir Sūnaus. Tas tarpas, tai Dvasia, tuo pačiu tai paklusimas Tėvui.
2016 vasario 10 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
Žinojimo rūmuose
į:
Žinojimo rūmus sustato Dievo trejybė. Tėvas globoja trejybės ratą, susiuvinėjantį dvi aštuongubo kelio puses. Tai dvi kryptys, klausimas vedantis iš Tėvo į Sūnų ir atsakymas vedantis atgal iš Sūnaus į Tėvą. Jos susiveda Sūnumi. Jį naujai suskaido keturios apimtys, kuriomis tos dvi kryptys sutampa. Šešiomis apimčių poromis išsakomas tarpas tarp jų. Tas tarpas, tai Dvasia. jas suvedančias, kaip Dievo Sūnumi, dvejomis žinojimo kryptimis. Sūnus
Pridėta 104 eilutė:
* Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
Pridėtos 107-108 eilutės:

Kaip aštuongubas kelias suveda gerojo ir blogojo vaiko požiūrius? Kur tada jo pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
2016 vasario 10 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-48 eilutės iš
Pasirinkimų malūne
* Pasirinkimų malūne trejybės ratas priešpastatomas trims būdams rinkti Dievą vietoj savęs.
* Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą
ir jų taikymą. Sandaros naudojamos suskaidyti trejybės poslinkius ir pašalinti trikdžius.
* Pasirinkimų malūnų pagrindas, tai aštuongubas kelias suvedantis blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, trejybės ratą ir trejybinį Dievo pasirinkimą.
į:
Pasirinkimų malūne aštuongubas kelias išskiria ir suveda šiaip gyvenantį blogąjį vaiką ir amžinai bręstantį gerąjį vaiką. Jisai taip pat išskiria ir suveda gerąjį vaiką ir Dievą.
* Asmens trejybės ratas grindžia blogojo vaiko požiūrį, taip pat gerojo vaiko, neturinčio ryšio su Dievu, taip kad Dievas juo gyvena.
* Gerojo vaiko požiūrį grindžia trys sandaros (Dievo trejybė, aštuongubas kelias, dešimt Dievo įsakymų) kuriais jisai jaučia ryšį su Dievu ir renkasi Dievo valią vietoj savo valios.
Pasirinkimų malūnas tad atskiria sandarų apibrėžimą geruoju vaiku ir jų taikymą išgelbėti blogąjį vaiką, suskaidyti asmens trejybės rato poslinkius, pašalinti poslinkių trikdžius.
2016 vasario 10 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 34-40 eilutės:
'''Trejybės ratas'''

* Dievo trejybė išplaukia iš Dievo Tėvo ir veda į Dievą Sūnų.
* Tad tai naujai išgyvenama Sūnumi, aštuongubu keliu, ir išplaukia Dievu Dvasia.
* Ir vėl naujai išgyvenama Dvasia, dešimts Dievo įsakymų, taip kad susiveda į Dievą Tėvą.
O šis trejybės ratas, juos vienijantis, reiškiasi mumis.
Pakeistos 39-42 eilutės iš
Dievo šokyje
*
šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas
*
Dievo šokyje trejybės ratas veda iš vienos sandaros į kitą.
* Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras.
į:
Dievo šokį sustato šešerybė susidaranti iš Dievo trejybės ir asmens trejybės rato. Dievo trejybę išreiškia nariai, sandaros, kuriais:
* esame: Tėvo požiūriu, Dievo trejybe, klausiame ar nusistatome besąlygiškai (Tėvo pasitraukimu) ar sąlygiškai (Sūnaus iškilimu)?
* veikiame: Sūnaus požiūriu, aštuongubu keliu, klausiame ar vykdome besąlygiškai (palaikydami blogąjį vaiką) ar sąlygiškai (palaikydami gerąjį vaiką)?
* mąstome: Dvasios požiūriu, dešimt Dievo įsakymais, klausiame ar permąstome besąlygiškai (šešeriopai mylėdami artimą, draugą) ar sąlygiškai (ketveriopai mylėdami Dievą, priešą)?
Asmens trejybės ratas atskiria šias tris sandaras. Ratu slenkame iš vieno nario į kitą klausimais: Nusistatome (Tėvu), ar vykdome (Sūnumi)? Vykdome (Sūnumi), ar permąstome (Dvasia)? Permąstome (Dvasia), ar nusistatome (Tėvu)? Tėvo, Sūnaus, Dvasios vienumas reiškiasi mumis, mūsų ratu.
2016 vasario 10 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 44-47 eilutės:
Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose veikia tos pačios sandaros (Dievo trejybė, aštuongubas kelias, dešimt Dievo įsakymų, trejybės ratas), tačiau jos skirtingai išdėstytos.

Dievo šokyje
* šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas
Ištrintos 48-52 eilutės:
* Pasirinkimų malūne trejybės ratas priešpastatomas trims būdams rinkti Dievą vietoj savęs.
* Žinojimo rūmuose trejybės ratas susaisto aštuongubio kelio dvi puses.
Kiekvienu atveju trejybės ratas yra dalis šešerybės.

[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų.
Pridėtos 50-52 eilutės:

Pasirinkimų malūne
* Pasirinkimų malūne trejybės ratas priešpastatomas trims būdams rinkti Dievą vietoj savęs.
Ištrintos 53-54 eilutės:
* Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.
Pridėtos 55-58 eilutės:

Žinojimo rūmuose
* Žinojimo rūmuose trejybės ratas susaisto aštuongubio kelio dvi puses.
* Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.
2016 vasario 10 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-44 eilutės iš
* Taip pradedant Dievu Tėvu iškyla Dievo šokis, jo raiškos.
* O pradedant Sūnumi iškyla pasirinkimų malūnas, kaip gyventi. Jo pagrindas, tai aštuongubas kelias suvedantis blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, trejybės ratą ir trejybinį Dievo pasirinkimą.
* Pradedant Dvasia iškyla žinojimo rūmai. Juose svarbiausi dešimt Dievo įsakymų, jų apibrėžimas aštuongubo kelio susiuvimu trejybe (Dievo ar žmogaus?)
į:
Pridėtos 53-55 eilutės:

* Pasirinkimų malūnų pagrindas, tai aštuongubas kelias suvedantis blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, trejybės ratą ir trejybinį Dievo pasirinkimą.
* Žinojimo rūmuose svarbiausi dešimt Dievo įsakymų, jų apibrėžimas aštuongubo kelio susiuvimu trejybe (Dievo ar žmogaus?)
2016 vasario 10 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
Asmens trejybės ratas juos, kaip lygiaverčius, vienija.
į:
Asmens trejybės ratas juos vienija, kaip rato lygiaverčius narius.
Pakeistos 22-26 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką [[malda | maldos mokslą]]
- būtinumu, tikrumu, galimumu.
į:
* Dievas (Tėvas) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - prasmingumo klausimais: buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - pastovumo atsakymais: vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - betarpiškumo žinojimais - daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką
- [[malda | maldos mokslą]] - akivaizdumo nežinojimais - būtinumu, tikrumu, galimumu.

Tėvo ir Sūnaus suvedimas Dvasia vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą
.
Ištrintos 30-33 eilutės:
* Dievo šokiu suvokiama - juo Dievas pasitraukia, taip kad jis nebūtinas;
* pasirinkimų malūnu susivokiama - juo Dievas naujai iškyla, taip kad jis būtinas;
* o žinojimo rūmai yra jų bendrai suvokti - žinojimo rūmai išsako Dievo šokio klausimą ir pasirinkimų malūno atsakymą.
Ištrintos 33-34 eilutės:

Tėvo ir Sūnaus suvedimas Dvasia vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.
2016 vasario 10 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-12 eilutės iš
* Dievas pasitraukia, kaip suvokiantis Tėvas;
* Dievas naujai iškyla, kaip susivokiantis Sūnus;
* Dievas sutampa, kaip bendrai suvokta Dvasia.
į:
* Dievas pasitraukia klausimu, kaip suvokiantis Tėvas;
* Dievas naujai iškyla atsakymu, kaip susivokiantis Sūnus;
* Dievas sutampa žinojimu, kaip bendrai suvokta Dvasia.
Šį tyrimą vadinu Dievo trejybe.
Pakeistos 22-26 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) išgyvena [[Dievas | Dievo šokį]] buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena [[malda | maldos mokslą]] būtinumu, tikrumu, galimumu.
į:
* Dievas (Tėvas) išgyvena viską - [[Dievas | Dievo šokį]] - buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu betką - [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] - vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni kažką - anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] - daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena nieką [[malda | maldos mokslą]] - būtinumu, tikrumu, galimumu.
Ištrinta 28 eilutė:
Dievo šokis, pasirinkimų malūnas ir žinojimo rūmai sudaro Dievo trejybę:
2016 vasario 10 d., 13:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* Tu (Dvasia) išgyveni [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] daiktu, eiga, asmenimi;
į:
* Tu (Dvasia) išgyveni anuodu suvedančius [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] daiktu, eiga, asmenimi;
Pakeistos 25-31 eilutės iš
'''Papildomai'''

* Dievo Tėvo kampu išsakomas Dievo šokis,
* o
Dievo Sūnaus kampu išsakomas pasirinkimų malūnas.
* Juos suveda Dievo Dvasios kampas, žinojimo rūmai.
Suvedimas vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą
.
į:
'''Dievo trejybė'''

Dievo šokis, pasirinkimų malūnas ir žinojimo rūmai sudaro Dievo trejybę:
* Dievo šokiu suvokiama - juo Dievas pasitraukia, taip kad jis nebūtinas;
* pasirinkimų malūnu susivokiama - juo Dievas naujai iškyla, taip kad jis būtinas;
* o žinojimo rūmai yra jų bendrai suvokti - žinojimo rūmai išsako Dievo šokio klausimą ir pasirinkimų malūno atsakymą
.
Pakeistos 36-42 eilutės iš
[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų.
* Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras.
* Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Sandaros naudojamos suskaidyti trejybės poslinkius ir pašalinti trikdžius.
* Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.
į:
Tėvo ir Sūnaus suvedimas Dvasia vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.

'''Trejybės
ratas'''
Ištrintos 47-54 eilutės:

'''Dievo trejybė'''

Dievo šokis, pasirinkimų malūnas ir žinojimo rūmai sudaro Dievo trejybę:
* Dievo šokiu suvokiama - juo Dievas pasitraukia, taip kad jis nebūtinas;
* pasirinkimų malūnu susivokiama - juo Dievas naujai iškyla, taip kad jis būtinas;
* o žinojimo rūmai yra jų bendrai suvokti - žinojimo rūmai išsako Dievo šokio klausimą ir pasirinkimų malūno atsakymą.
Pridėtos 54-58 eilutės:

[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų.
* Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras.
* Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Sandaros naudojamos suskaidyti trejybės poslinkius ir pašalinti trikdžius.
* Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.
2016 vasario 10 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-45 eilutės iš
* Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį,
* pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį,
* ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai.
O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
į:
Pakeistos 51-57 eilutės iš
Trys sandaros skirtingai išsako tarpą tarp klausimo ir atsakymo, tarp išvirkštinių pasaulėžiūrų.
* Dievo
trejybė: pasitraukia Tėvas, iškyla Sūnus. Tarpu iš Dievo iškylu Aš.
* aštuongubas kelias: tarpas tarp Tėvo kelio (iš nieko į viską) ir Sūnaus kelio (iš visko į nieką). Tarpu iš Manęs iškyli Tu.
* dešimt Dievo įsakymų: tarpas tarp sutapimo (Tėvo ir Sūnaus) ir jų nesutapimo (tarpo tarp jų iki to). Tarpu iš Tavęs iškyla Kitas.

Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš persitvarkymo, iš nesusivedimų. O persitvarkymas sulygintinas su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra. Tad šeši persitvarkymai yra ketvirta sandara derinanti Dievo trejybės sandaras.
į:

'''Dievo
trejybė'''
Pakeistos 59-60 eilutės iš
į:
'''Trejybės rato vaidmuo'''
Ištrinta 65 eilutė:
Pridėtos 67-77 eilutės:

* Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį,
* pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį,
* ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai.
O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.

Trys sandaros skirtingai išsako tarpą tarp klausimo ir atsakymo, tarp išvirkštinių pasaulėžiūrų.
* Dievo trejybė: pasitraukia Tėvas, iškyla Sūnus. Tarpu iš Dievo iškylu Aš.
* aštuongubas kelias: tarpas tarp Tėvo kelio (iš nieko į viską) ir Sūnaus kelio (iš visko į nieką). Tarpu iš Manęs iškyli Tu.
* dešimt Dievo įsakymų: tarpas tarp sutapimo (Tėvo ir Sūnaus) ir jų nesutapimo (tarpo tarp jų iki to). Tarpu iš Tavęs iškyla Kitas.
Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš persitvarkymo, iš nesusivedimų. O persitvarkymas sulygintinas su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra. Tad šeši persitvarkymai yra ketvirta sandara derinanti Dievo trejybės sandaras.
2016 vasario 10 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-24 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) išgyvena Dievo šokį buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu pasirinkimų malūną vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni žinojimo rūmus daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena maldos mokslą
būtinumu, tikrumu, galimumu.
į:
* Dievas (Tėvas) išgyvena [[Dievas | Dievo šokį]] buvimu, veikimu, mąstymu;
* Aš (Sūnus) išgyvenu [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmus]] daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena [[malda | maldos mokslą]]
būtinumu, tikrumu, galimumu.
Pakeistos 66-72 eilutės iš
Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau
* aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?),
* įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi),
* taikyti (maldos mokslu)
* ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais).
Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
į:
Pridėtos 72-81 eilutės:


'''Keturi asmenys'''

Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau
* aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?),
* įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi),
* taikyti (maldos mokslu)
* ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais).
Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
2016 vasario 09 d., 11:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Tačiau kaip trejybės ratą vaizduojame priklauso nuo to kaip suprantame asmenį:
į:
Tačiau kaip trejybės ratą vaizduojame priklauso nuo to kaip suprantame asmenį ir kaip jis išgyvena trejybės ratą:
2016 vasario 09 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-23 eilutės iš
* Dievas (Tėvas) išgyvena Dievo šokį;
* Aš (Sūnus) išgyvenu pasirinkimų malūną
;
* Tu (Dvasia) išgyveni žinojimo rūmus;
* Kitas (Trejybė) išgyvena maldos
mokslą.
į:
* Dievas (Tėvas) išgyvena Dievo šokį buvimu, veikimu, mąstymu;
* (Sūnus) išgyvenu pasirinkimų malūną vieniu, visybe, daugiu;
* Tu (Dvasia) išgyveni žinojimo rūmus daiktu, eiga, asmenimi;
* Kitas (Trejybė) išgyvena maldos
mokslą būtinumu, tikrumu, galimumu.
2016 vasario 09 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-16 eilutės iš
* Tėvas išgyvena šią Dievo trejybę;
* Sūnus išgyvena aštuongubą kelią, jį siejantį su Tėvu;
* Dvasia išgyvena dešimt Dievo įsakymų.
į:
* Tėvas išeina už savęs šia Dievo trejybe;
* Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu, jį siejančiu su Tėvu;
* Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų.
Pakeistos 71-75 eilutės iš
Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.

* Tėvas išeina už savęs Dievo trejybe,
* Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu ir
* Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų
.
į:
Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
2016 vasario 09 d., 11:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-23 eilutės iš
* Dievas išgyvena Dievo šokį;
* Aš išgyvenu pasirinkimų malūną;
* Tu išgyveni žinojimo rūmus;
* Kitas išgyvena maldos mokslą.
į:
* Dievas (Tėvas) išgyvena Dievo šokį;
* Aš (Sūnus) išgyvenu pasirinkimų malūną;
* Tu (Dvasia) išgyveni žinojimo rūmus;
* Kitas (Trejybė) išgyvena maldos mokslą.
2016 vasario 09 d., 11:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
'''Esmė'''
Pridėtos 24-25 eilutės:

'''Papildomai'''
2016 vasario 09 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
Asmens trejybės ratas juos, kaip lygiaverčius, vienija Dievo šokiu.
į:
Asmens trejybės ratas juos, kaip lygiaverčius, vienija.

Tačiau kaip trejybės ratą vaizduojame priklauso nuo to kaip suprantame asmenį:
* Dievas išgyvena Dievo šokį;
* Aš išgyvenu pasirinkimų malūną;
* Tu išgyveni žinojimo rūmus;
* Kitas išgyvena maldos mokslą
.
2016 vasario 09 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-16 eilutės:

Dievas tiria, ar jisai būtinas? Tad
* Dievas pasitraukia, kaip suvokiantis Tėvas;
* Dievas naujai iškyla, kaip susivokiantis Sūnus;
* Dievas sutampa, kaip bendrai suvokta Dvasia.
Šis tyrimas, kuriuo Dievas išeina už savęs, išgyventinas trimis kampais, kuriais Dievas išeina už savęs:
* Tėvas išgyvena šią Dievo trejybę;
* Sūnus išgyvena aštuongubą kelią, jį siejantį su Tėvu;
* Dvasia išgyvena dešimt Dievo įsakymų.
Asmens trejybės ratas juos, kaip lygiaverčius, vienija Dievo šokiu.
2016 vasario 09 d., 11:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-16 eilutės iš
Dievo Tėvo kampu išsakomas Dievo šokis, o Dievo Sūnaus kampu išsakomas pasirinkimų malūnas. Juos suveda Dievo Dvasios kampas, žinojimo rūmai. Suvedimas vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.

Dievo šokis išsivynioja klausimu, ar Dievas būtinas? Dalis išsivyniojimo išsisemia baigtiniu atsakymu, jog Dievas nebūtinas. Tačiau susivynioja žmogaus atsakymu, pasirinkimų rūmais, kaip gyventi, ir taip pat abu susiliečia daugybe žinojimų rūmų, įvairių mokslų ir asmenybių.

[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų. Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras. Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Sandaros naudojamos suskaidyti trejybės poslinkius ir pašalinti trikdžius. Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.

Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.

Dievo trejybė išplaukia iš Dievo Tėvo ir veda į Dievą Sūnų. Tad tai naujai išgyvenama Sūnumi, aštuongubu keliu, ir išplaukia Dievu Dvasia. Ir vėl naujai išgyvenama Dvasia, dešimts Dievo įsakymų, taip kad susiveda į Dievą Tėvą. O šis trejybės ratas, juos vienijantis, reiškiasi mumis. Taip pradedant Dievu Tėvu iškyla Dievo šokis, jo raiškos. O pradedant Sūnumi iškyla pasirinkimų malūnas, kaip gyventi. Jo pagrindas, tai aštuongubas kelias suvedantis blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, trejybės ratą ir trejybinį Dievo pasirinkimą. Pradedant Dvasia iškyla žinojimo rūmai. Juose svarbiausi dešimt Dievo įsakymų, jų apibrėžimas aštuongubo kelio susiuvimu trejybe (Dievo ar žmogaus?)
į:
* Dievo Tėvo kampu išsakomas Dievo šokis,
*
o Dievo Sūnaus kampu išsakomas pasirinkimų malūnas.
*
Juos suveda Dievo Dvasios kampas, žinojimo rūmai.
Suvedimas vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.

* Dievo šokis išsivynioja klausimu, ar Dievas būtinas? Dalis išsivyniojimo išsisemia baigtiniu atsakymu, jog Dievas nebūtinas.
*
Tačiau susivynioja žmogaus atsakymu, pasirinkimų rūmais, kaip gyventi,
*
ir taip pat abu susiliečia daugybe žinojimų rūmų, įvairių mokslų ir asmenybių.

[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų.
*
Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras.
*
Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Sandaros naudojamos suskaidyti trejybės poslinkius ir pašalinti trikdžius.
*
Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.

* Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį,
*
pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį,
*
ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai.
O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.

* Dievo trejybė išplaukia iš Dievo Tėvo ir veda į Dievą Sūnų.
*
Tad tai naujai išgyvenama Sūnumi, aštuongubu keliu, ir išplaukia Dievu Dvasia.
*
Ir vėl naujai išgyvenama Dvasia, dešimts Dievo įsakymų, taip kad susiveda į Dievą Tėvą.
O šis trejybės ratas, juos vienijantis, reiškiasi mumis.
*
Taip pradedant Dievu Tėvu iškyla Dievo šokis, jo raiškos.
*
O pradedant Sūnumi iškyla pasirinkimų malūnas, kaip gyventi. Jo pagrindas, tai aštuongubas kelias suvedantis blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, trejybės ratą ir trejybinį Dievo pasirinkimą.
*
Pradedant Dvasia iškyla žinojimo rūmai. Juose svarbiausi dešimt Dievo įsakymų, jų apibrėžimas aštuongubo kelio susiuvimu trejybe (Dievo ar žmogaus?)
Pakeistos 41-49 eilutės iš
Dievo šokis, pasirinkimų malūnas ir žinojimo rūmai sudaro Dievo trejybę: Dievo šokiu suvokiama, pasirinkimų malūnu susivokiama, o žinojimo rūmai yra jų bendrai suvokti. Tad žinojimai rūmai išsako Dievo šokio klausimą ir pasirinkimų malūno atsakymą. Dievo šokiu Dievas pasitraukia, taip kad jis nebūtinas, o pasirinkimų malūnu Dievas naujai iškyla, taip kad jis būtinas.

Aš bandau viską
suvesti, kad galėčiau aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?), įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi), taikyti (maldos mokslu) ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais). Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.

Tėvas išeina už savęs Dievo trejybe, Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu ir Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų.

Dievo šokyje trejybės ratas veda iš vienos sandaros į kitą. Pasirinkimų malūne trejybės ratas priešpastatomas trims būdams rinkti Dievą vietoj savęs. Žinojimo rūmuose trejybės ratas susaisto aštuongubio kelio dvi puses. Kiekvienu atveju trejybės ratas yra dalis šešerybės.

Dievo Tėvo šokis yra baigtinis, jisai jį Dievo trejybe šoka tuštumoje, be jokio pasaulio - vaizduotėje, Dievo raiškomis, tad jį pažistam iš savo vaizduotės ribų, kada visko atsisakome, sutramdome savo dėmesį ir stebime, kaip jisai įsijungia. Dievo Sūnaus šokis, tai Aštuongubo kelio šokis, vykstantis Mano pasirinkimų malūne, kaip gyventi. Jį šokame esamame pasaulyje, asmeniškame pasaulyje, bendro žmogaus gyvenime. O Dievo Dvasios šokis, tai dešimt Dievo įsakymų, vykstantis Tavo žinojimo rūmuose, tai paskiras pasaulis, kurį bendrai suvokia Tėvas ir Sūnus, baigtinis, besąlygiškas Dievo šokis ir amžinai atsiskleidžiantis, santykinis žmogaus pasirinkimų malūnas. Tai paskiras pasaulis išsakantis paskirą asmenybę arba mokslą. Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis.
į:
Dievo šokis, pasirinkimų malūnas ir žinojimo rūmai sudaro Dievo trejybę:
*
Dievo šokiu suvokiama - juo Dievas pasitraukia, taip kad jis nebūtinas;
* pasirinkimų malūnu susivokiama - juo Dievas naujai iškyla, taip kad jis būtinas;
* o žinojimo rūmai yra jų bendrai suvokti - žinojimo rūmai išsako Dievo šokio klausimą ir pasirinkimų malūno atsakymą.

Aš bandau viską
suvesti, kad galėčiau
*
aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?),
*
įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi),
*
taikyti (maldos mokslu)
* ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais).
Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.

* Tėvas išeina už savęs Dievo trejybe,
*
Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu ir
*
Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų.

* Dievo šokyje trejybės ratas veda iš vienos sandaros į kitą.
*
Pasirinkimų malūne trejybės ratas priešpastatomas trims būdams rinkti Dievą vietoj savęs.
*
Žinojimo rūmuose trejybės ratas susaisto aštuongubio kelio dvi puses.
Kiekvienu atveju trejybės ratas yra dalis šešerybės.

* Dievo Tėvo šokis yra baigtinis, jisai jį Dievo trejybe šoka tuštumoje, be jokio pasaulio - vaizduotėje, Dievo raiškomis, tad jį pažistam iš savo vaizduotės ribų, kada visko atsisakome, sutramdome savo dėmesį ir stebime, kaip jisai įsijungia.
*
Dievo Sūnaus šokis, tai Aštuongubo kelio šokis, vykstantis Mano pasirinkimų malūne, kaip gyventi. Jį šokame esamame pasaulyje, asmeniškame pasaulyje, bendro žmogaus gyvenime.
*
O Dievo Dvasios šokis, tai dešimt Dievo įsakymų, vykstantis Tavo žinojimo rūmuose, tai paskiras pasaulis, kurį bendrai suvokia Tėvas ir Sūnus, baigtinis, besąlygiškas Dievo šokis ir amžinai atsiskleidžiantis, santykinis žmogaus pasirinkimų malūnas. Tai paskiras pasaulis išsakantis paskirą asmenybę arba mokslą.
*
Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis.
2016 vasario 09 d., 10:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-31 eilutės iš
Suvedant tenka išsakyti:
* gyvenimo išmintį
* sandarų kalbą
* gyvenimiškus pavyzdžius
.
į:
Tėvas išeina už savęs Dievo trejybe, Sūnus išeina už savęs aštuongubu keliu ir Dvasia išeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų.

Dievo šokyje trejybės ratas veda iš vienos sandaros į kitą. Pasirinkimų malūne trejybės ratas priešpastatomas trims būdams rinkti Dievą vietoj savęs. Žinojimo rūmuose trejybės ratas susaisto aštuongubio kelio dvi puses. Kiekvienu atveju trejybės ratas yra dalis šešerybės
.
2016 vasario 08 d., 17:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:

Dievo Tėvo šokis yra baigtinis, jisai jį Dievo trejybe šoka tuštumoje, be jokio pasaulio - vaizduotėje, Dievo raiškomis, tad jį pažistam iš savo vaizduotės ribų, kada visko atsisakome, sutramdome savo dėmesį ir stebime, kaip jisai įsijungia. Dievo Sūnaus šokis, tai Aštuongubo kelio šokis, vykstantis Mano pasirinkimų malūne, kaip gyventi. Jį šokame esamame pasaulyje, asmeniškame pasaulyje, bendro žmogaus gyvenime. O Dievo Dvasios šokis, tai dešimt Dievo įsakymų, vykstantis Tavo žinojimo rūmuose, tai paskiras pasaulis, kurį bendrai suvokia Tėvas ir Sūnus, baigtinis, besąlygiškas Dievo šokis ir amžinai atsiskleidžiantis, santykinis žmogaus pasirinkimų malūnas. Tai paskiras pasaulis išsakantis paskirą asmenybę arba mokslą. Galiausiai, Kitame, jo tarpe, vyksta maldos mokslo šokis.
2016 vasario 08 d., 17:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 54-56 eilutės iš
* Kaip reiškiasi [[kalbos | trys kalbos]]?
* Sieti tris dorybių ketverybes su trimis aštuongubio kelio pavyzdžiais.
į:
* Kaip malda susijusi su [[kitas | Kitu]]?
Ištrinta 66 eilutė:
* [[Atitikimai]]
2016 vasario 06 d., 17:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš persitvarkymo, iš nesusivedimų. O persitvarkymas sulygintinas su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra.
į:
Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš persitvarkymo, iš nesusivedimų. O persitvarkymas sulygintinas su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra. Tad šeši persitvarkymai yra ketvirta sandara derinanti Dievo trejybės sandaras.
2016 vasario 06 d., 17:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Kito pasaulėžiūra iškyla iš tarpo, būtent iš persitvarkymo, iš nesusivedimų. O persitvarkymas sulygintinas su pokalbiais, su Dievo pasaulėžiūra.
2016 vasario 06 d., 16:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
* Dievo trejybė: pasitraukia Tėvas, iškyla Sūnus.
* aštuongubas kelias: tarpas tarp Tėvo kelio (iš nieko į viską) ir Sūnaus kelio (iš visko į nieką).
* dešimt Dievo įsakymų: tarpas tarp sutapimo (Tėvo ir Sūnaus) ir jų nesutapimo (tarpo
tarp jų iki to).
į:
* Dievo trejybė: pasitraukia Tėvas, iškyla Sūnus. Tarpu iš Dievo iškylu Aš.
* aštuongubas kelias: tarpas tarp Tėvo kelio (iš nieko į viską) ir Sūnaus kelio (iš visko į nieką). Tarpu iš Manęs iškyli Tu.
* dešimt Dievo įsakymų: tarpas
tarp sutapimo (Tėvo ir Sūnaus) ir jų nesutapimo (tarpo tarp jų iki to). Tarpu iš Tavęs iškyla Kitas.
2016 vasario 06 d., 16:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-20 eilutės:

Trys sandaros skirtingai išsako tarpą tarp klausimo ir atsakymo, tarp išvirkštinių pasaulėžiūrų.
* Dievo trejybė: pasitraukia Tėvas, iškyla Sūnus.
* aštuongubas kelias: tarpas tarp Tėvo kelio (iš nieko į viską) ir Sūnaus kelio (iš visko į nieką).
* dešimt Dievo įsakymų: tarpas tarp sutapimo (Tėvo ir Sūnaus) ir jų nesutapimo (tarpo tarp jų iki to).
2016 vasario 06 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Dievo trejybė išplaukia iš Dievo Tėvo ir veda į Dievą Sūnų. Tad tai naujai išgyvenama Sūnumi, aštuongubu keliu, ir išplaukia Dievu Dvasia. Ir vėl naujai išgyvenama Dvasia, dešimts Dievo įsakymų, taip kad susiveda į Dievą Tėvą. O šis trejybės ratas, juos vienijantis, reiškiasi mumis. Taip pradedant Dievu Tėvu iškyla Dievo šokis, jo raiškos. O pradedant Sūnumi iškyla pasirinkimų malūnas, kaip gyventi. Jo pagrindas, tai aštuongubas kelias suvedantis blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, trejybės ratą ir trejybinį Dievo pasirinkimą. Pradedant Dvasia iškyla žinojimo rūmai. Juose svarbiausi dešimt Dievo įsakymų, jų apibrėžimas aštuongubo kelio susiuvimu trejybe (Dievo ar žmogaus?)
2016 vasario 06 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]]
į:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]], [[Kitas]]
Pakeista 13 eilutė iš:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent Kito požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
į:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent [[Kitas | Kito]] požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
2016 vasario 06 d., 08:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent Kito požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos.
į:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent Kito požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos. Kitą išsako Tėvo įsijautimas į pirmines sandaras, jo nepakankamas išėjimas už savęs, tad tarpas to Dievo ir Manęs. Šis tarpas reiškiasi pokalbiais, taip pat pertvarkymais.
2016 vasario 05 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-33 eilutės:

Kaip Dievo šokį, pasirinkimų malūną ir žinojimo rūmus suveda Kito požiūris?
* Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
* Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
* Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
* Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
* Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
* Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?
2016 vasario 05 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent Kito požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai.
į:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent Kito požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai. Kito požiūrį išsako antrinės sandaros: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės ir trys kalbos.
2016 vasario 05 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas.
į:
Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas. Tad būtent Kito požiūriu susiveda Dievo šokis, Mano pasirinkimų malūnas ir Tavo žinojimo rūmai.
2016 vasario 05 d., 15:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų. Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras. Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis aštuongubio kelio dvi puses.
į:
[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų. Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras. Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Sandaros naudojamos suskaidyti trejybės poslinkius ir pašalinti trikdžius. Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis, suderinantis aštuongubio kelio dvi puses, Tėvo ir Sūnaus požiūrius.
2016 vasario 05 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų. Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras. Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis aštuongubio kelio dvi puses.
į:
[[Dievo šokis | Dievo šokyje]], [[kaip gyventi | pasirinkimų malūne]] ir [[žinojimo rūmai | žinojimo rūmuose]] veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų. Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras. Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis aštuongubio kelio dvi puses.
2016 vasario 05 d., 14:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Dievo šokis išreiškia Dievo požiūrį, pasirinkimų malūnas - Mano požiūrį, ir žinojimo rūmai - Tavo požiūrį, kuriame susiveda Dievo ir Mano požiūriai. O nesusiveda Kito požiūriu, tai nežinojimas, amžinas gyvenimas.
2016 vasario 05 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų.
į:
Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų. Dievo šokis išdėstytas asmens trejybės ratu: šokis atskirai apibrėžia tris sandaras. Pasirinkimų malūnas išdėstytas išsišakojimu: jisai atskiria sandarų apibrėžimą ir jų taikymą. Žinojimo rūmai išdėstyti sudėjimu: jisai sustatytas Dievo trejybe, o rūmų taikymo apimtį nusako asmens trejybės ratas siejantis, susiuvinėjantis aštuongubio kelio dvi puses.
2016 vasario 05 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Dievo šokis, pasirinkimų malūnas ir žinojimo rūmai sudaro Dievo trejybę: Dievo šokiu suvokiama, pasirinkimų malūnu susivokiama, o žinojimo rūmai yra jų bendrai suvokti. Tad žinojimai rūmai išsako Dievo šokio klausimą ir pasirinkimų malūno atsakymą. Dievo šokiu Dievas pasitraukia, taip kad jis nebūtinas, o pasirinkimų malūnu Dievas naujai iškyla, taip kad jis būtinas.
2016 vasario 05 d., 14:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:
Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose veikia tos pačios sandaros, tačiau jos skirtingai išdėstytos: šešerybė - Dievo trejybė ir asmens trejybės ratas; Dievo trejybė, aštuongubas kelias ir dešimt Dievo įsakymų.
Pridėta 25 eilutė:
** Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
2016 vasario 04 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda žinojimo rūmai?
į:
Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda [[žinojimo rūmai]]?
2016 vasario 03 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Dievo šokis išsivynioja klausimu, ar Dievas būtinas? Dalis išsivyniojimo išsisemia baigtiniu atsakymu, jog Dievas nebūtinas. Tačiau susivynioja žmogaus atsakymu, pasirinkimų rūmais, kaip gyventi, ir taip pat abu susiliečia daugybe žinojimų rūmų, įvairių mokslų ir asmenybių.
2016 vasario 03 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-14 eilutės:

Suvedant tenka išsakyti:
* gyvenimo išmintį
* sandarų kalbą
* gyvenimiškus pavyzdžius.
2016 vasario 03 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:
Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?), įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi), taikyti (maldos mokslu) ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais). Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
Pakeistos 36-38 eilutės iš
>><<

Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?), įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi), taikyti (maldos mokslu) ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais). Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
į:
Sutvarkyti puslapius:
* [[Atitikimai]]
* [[Dievas]]
* [[Šešerybė]]

>><<
2016 vasario 03 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-67 eilutės iš
Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti, įsisavinti, taikyti ir tuo dalintis. Apžvelgiu esminius kampus, kaip tą išmąstau ir pristatau.

Nuo vaikystės rūpėjo, kaip gyventi. Pagalvojau, jeigu viską žinosiu
, ir man rūpės tas žinias gražiai taikyti, tai žinosiu, kaip gyventi. Tad nuo vaikystės trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
* Viską žinoti, tai matyti Dievo požiūriu.
* Gražiai taikyti, tai gyventi šviesuoliu ir puoselėti šviesuolių mokslą.
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, savo gyvenimu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi Dievu, be ryšio su Dievu, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolių mokslu apimame visas galimybes.Anot šv.Pauliaus himno meilei, meilė yra tai be kurio nėra vaisingas nė visko žinojimas, nė visiškas atsidavimas. Tad tai susiję su gražiu taikymu, su šviesuolių bendrystės telkimu, be kurio Jėzaus auka beprasmiška.


Mus ir Dievą, atsakymus ir klausimą sieja keturios apimtys: Dievo požiūris, išsiaiškinimo būdai, maldos veiksmingumas ir kaip gyventi.

Pristatysiu kaip klausimą ir atsakymą savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Tokiu būdu apžvelgsiu visas Dievo raiškas.
* Dievo požiūris, tai klausimas, ar jisai būtinas? Vienas Dievas mumis vis plėtoja skirtingas galimybes. Tame klausime slypi atsakymai, kad Dievas nebūtinas ir kad Dievas būtinas. Iš Dievo kyla asmenys, taip kad Dievas nebūtinas. Tokiu būdu išsakome ir pagrindžiame, kas yra asmuo, atpažįstame save.
** [[Dievas | Dievo raiškos]], kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį. Kokį Dievą įvairiai pažįstu.
** Kaip Dievo raiškos susiveda į Dievo šokį.
** [[Žemėlapynas | Vaizduotės ribos]], kaip Dievas pasitraukia. Išspręsti sandarų klausimus.
** Maldos mokslas, [[maldos | maldų veiksmingumą]], kaip Dievas įsiterpia, kaip mes paskiri asmenys susivedame.
* Asmenų atsakymas, kaip gyvename.
** Renkamės gyventi. O vis renkamės vieną galimybę iš kelių. Renkamės klausimą, [[kaip gyventi]]? Iš asmens kyla Dievas, taip kad jisai būtinas.
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas ir jo atsakymas derinami trijose skirtingose vienumo ir nevienumo sąlygose, tad atitinkamose [[dorovė | dorovėse]]. Tai trys skirtingi būdai kaip Dievas be požiūrio prisiima požiūrį (+1, +2, +3), kada nesame Dievas:
*** Be asmens ([[Dievas Tėvas | Tėvas]]): '''Dievas nebūtinai geras.''' Tėvui rūpi, kaip žmogus priima jo nemalonę, Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, kaip gerbti laisvę, bet nebūti žiauriam. Dievo trejybė derina klausimą ir atsakymą tiesiogiai.
**** Kaip nesielgti, tai yra, kaip ir kodėl įvairiai [[klaidos | nuklystame]].
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? '''Aš nebūtinai tobulas.''' Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui. Aštuongubas kelias klausimą ir atsakymą derina keturiomis apimtimis.
**** Kaip gilintis dar nežinant, tai yra, kokie yra išsiaiškinimo būdai.
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? '''Gyvenimas nebūtinai teisingas.''' Gyventi [[lūkesčiai | gera valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais (valios sutapimais pirmyn ir atgal) ir šešiais jų tarpais (valios nesutapimais), kuriais gerbiame suskaldytą valią.
**** Kaip visi [[gvildenu | klausimai]] išsiveda iš klausimo, kaip esame [[viena]]?
** Nesirenkame gyventi, tiesiog šiaip gyvename. Tuomet atsirandame Dievo būsenoje. Taip būna taip pat, kada renkamės gyventi, bet neturime ryšio su Dievu, taip kad Dievas gyvena mumis. Gyvename Dievu. Asmens trejybe:
*** Išeiname iš vieno požiūrio, slenkame į kitą. Gyvename klausimais: nusistatau, bet ar vykdau? vykdau, bet ar permąstau? permąstau, bet ar nusistatau? Tada gyvename viena su visais.
*** Išgyvename trikdį, pragarą. Pragare gali būti tiktai vienas Dievas. Tai sugrįžimas į pirmapradžio Dievo būseną iš kurios jisai išėjo į save
.
į:
Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti (Dievo klausimu, ar jisai būtinas?), įsisavinti (žmogaus atsakymu, kaip gyventi), taikyti (maldos mokslu) ir tuo dalintis (išsiaiškinimo būdais). Tai žinojimo apimtys: viskas, niekas, kažkas, betkas.
2016 vasario 03 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 7-8 eilutės:

Viską išsakyti
2016 vasario 03 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 45-46 eilutės iš
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas. Toks išvertimas yra būdingas žinojimui, nes žinojimas yra gebėjimas atkartoti. Žinojimas yra dėmesio (smegenų mokslo nagrinėjamos "dvasios") atsitraukimas klausimu, bent dalinai atskleidžiantis vaizduotės tvėrinį, netgi jos galutines ribas, taip kad į jas galima naujai įsijausti iššauktu atsakymu. Slopindamas dėmesį, sulaikau mąstymą, pastebiu vaizduotės ribas ir dėmesio galimybes. Tai išminties esmė, visko ir laisvumo atskyrimas.
į:
Pakeistos 49-53 eilutės iš
Tad pirmiausia mąstau, kaip neatmesti galimybių, jų neatsisakyti. O Dievo galimybę pasirinkau, nes laisviau mąstau jo galimybę priimdamas nei ją atmesdamas. O neatmetę galimybę, ją kaip tokią priimame. O kadangi apsibrėžiau viską žinoti, tai juk Dievui būdinga, tad siūliau jam globoti mane, kad drįsčiau mąstyti jo požiūriu.

Tad Dievas yra klausimas iš kurio visos galimybės išplaukia, o asmuo yra atsakymas atrinktas iš galimybių. Dievas vėlgi yra visų mūsų, atsakymų, suvedimas, kaip ir kodėl įvairiai renkamės gyventi. Gyventi klausimais, tai gyventi Dievu. Šviesuoliai gyvena klausimais, taip kad jiems kiekvienas atsakymas yra naujas klausimas. Tamsuoliai gyvena atsakymais, kuriuos jiems tenka amžinai lopyti, nes pats gyvenimas juos sutrikdo.

Tad mus
ir Dievą, atsakymus ir klausimą sieja keturios apimtys: Dievo požiūris, išsiaiškinimo būdai, maldos veiksmingumas ir kaip gyventi.
į:

Mus
ir Dievą, atsakymus ir klausimą sieja keturios apimtys: Dievo požiūris, išsiaiškinimo būdai, maldos veiksmingumas ir kaip gyventi.
2016 vasario 03 d., 14:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
į:
* Sieti tris dorybių ketverybes su trimis aštuongubio kelio pavyzdžiais.
Ištrintos 34-35 eilutės:

Sieti tris dorybių ketverybes su trimis aštuongubio kelio pavyzdžiais.
2016 vasario 03 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Kaip reiškiasi [[kalbos | trys kalbos]]?
2016 vasario 03 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Kaip tuo pačiu [[malda | maldų mokslas]] suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
2016 vasario 03 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
* (žinoti nieką) atsakymą: kaip gyventi
į:
* (žinoti nieką) atsakymą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
2016 vasario 03 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
Kaip Dievo šokį ir pasirinkimų malūną suveda žinojimo rūmai?
* Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną
(žmogaus požiūrį) sieja šešerybės atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
į:
Kaip [[Dievas | Dievo šokį]] ir [[kaip gyventi | pasirinkimų malūną]] suveda žinojimo rūmai?
* Kaip Dievo šokį
(Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja [[šešerybė | šešerybės]] atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
Pakeista 20 eilutė iš:
** Apžvelgti apskritai, kaip esame viena?
į:
** Apžvelgti apskritai, kaip esame [[viena]]?
2016 vasario 03 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
* Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
** Apžvelgti apskritai, kaip esame viena?
2016 vasario 03 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Išryškinti Dievo šokį, jo visas raiškas, ir šešerybės vaidmenį jame. Taip pat išryškinti šešerybės vaidmenį pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose.
2016 vasario 03 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-42 eilutės:

Anot šv.Pauliaus himno meilei, meilė yra tai be kurio nėra vaisingas nė visko žinojimas, nė visiškas atsidavimas. Tad tai susiję su gražiu taikymu, su šviesuolių bendrystės telkimu, be kurio Jėzaus auka beprasmiška.
2016 vasario 03 d., 13:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Knyga]]
į:
Žr. [[Knyga]], [[Atitikimai]]
Ištrintos 38-39 eilutės:

Jau pats rūpestis, kaip gyventi, reiškia, kad mes renkamės vieną iš kelių galimybių. Tai yra mūsų laisvė. Tai kaip iš to susigaudyti, kaip rinktis? Kas tai per pasirinkimas? Galiu bandyti susivokti, tai yra, atsiplėšti nuo savo pasirinkimo, nuo savo rūpesčio, susivokti jo visumoje, viską išversti, kad taptų klausimu. Tokiu laisvės išvertimu, tokiu išvirkštiniu mąstymu, aš, vieningas asmuo, mąstau kelias skirtingas galimybes. Tai jau ne žmoniškas, o dieviškas mąstymas. Tai mąstymas Dievo požiūriu, tai savotiškas Dievo apibrėžimas.
2016 vasario 03 d., 13:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Dievo Tėvo kampu išsakomas Dievo šokis, o Dievo Sūnaus kampu išsakomas pasirinkimų malūnas. Juos suveda Dievo Dvasios kampas, žinojimo rūmai. Suvedamas vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.
į:
Dievo Tėvo kampu išsakomas Dievo šokis, o Dievo Sūnaus kampu išsakomas pasirinkimų malūnas. Juos suveda Dievo Dvasios kampas, žinojimo rūmai. Suvedimas vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.
2016 vasario 03 d., 13:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
Kokia žinojimo rūmų apimtis?
2016 vasario 03 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:
Viską išsakyti
Pakeistos 12-18 eilutės iš
Opiausi klausimai
* Apžvelgti ir palyginti:
** (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
** (žinoti betką) išsiaiškinimo būdus
** (žinoti kažką) maldos mokslą
** (žinoti nieką) atsakymą: kaip gyventi
* Sieti tris dorybių ketverybes su trimis aštuongubio kelio
pavyzdžiais.
į:
'''Opiausi klausimai'''

Kaip Dievo šokį
ir pasirinkimų malūną suveda žinojimo rūmai?
* Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja šešerybės atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
* Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
** Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?

* Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
* Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?

Apžvelgti ir palyginti:
* (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
* (žinoti betką) išsiaiškinimo būdus
* (žinoti kažką) maldos mokslą
* (žinoti nieką) atsakymą: kaip gyventi

Sieti tris dorybių ketverybes su trimis aštuongubio kelio
pavyzdžiais.
2016 vasario 03 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai pagrindas vadovėliui šviesuoliams, kurį rašau.
į:
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai pagrindas [[knyga | vadovėliui šviesuoliams]], kurį rašau.
2016 vasario 03 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip viską suvesti. Tai pagrindas vadovėliui šviesuoliams, kurį rašau.

Man rūpi apžvelgti visus klausimus ir atrinkti svarbiausius. Man ypač rūpi atrinkti svarbiausius klausimus apie sandaras.

Dievo Tėvo kampu išsakomas Dievo šokis, o Dievo Sūnaus kampu išsakomas pasirinkimų malūnas. Juos suveda Dievo Dvasios kampas, žinojimo rūmai. Suvedamas vyksta lygtimi 6+3=1, sąmoningumu aprėpiančiu du šešerybės atvaizdus ir jų pagrindu išvedančius vienumą.
Ištrintos 53-62 eilutės:

[+Gairės+]

* Rašyti apie Dievą, ne save. Labiausiai pristatyti, aprašyti, apdainuoti Dievo raiškas.
* Apie save rašyti tai, kas reikalinga pristatyti savo patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau.
* Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
* Parodyti, kaip įvairiai žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas.
* Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų.
* Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais.
* Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius.
2016 sausio 10 d., 08:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Sieti tris dorybių ketverybes su aštuongubio kelio pavyzdžiais.
į:
* Sieti tris dorybių ketverybes su trimis aštuongubio kelio pavyzdžiais.
2016 sausio 10 d., 08:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Sieti tris dorybių ketverybes su aštuongubio kelio pavyzdžiais.
2016 sausio 09 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
** Maldos mokslas, [[maldos | maldų veiksmingumą]], kaip Dievas įsiterpia
į:
** Maldos mokslas, [[maldos | maldų veiksmingumą]], kaip Dievas įsiterpia, kaip mes paskiri asmenys susivedame.
2016 sausio 09 d., 10:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
** (žinoti viską) kaip Dievo raiškos kyla iš Dievo požiūrio, jo tyrimo ar jisai būtinas
į:
** (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
Pakeista 9 eilutė iš:
** (žinoti nieką) kaip gyventi
į:
** (žinoti nieką) atsakymą: kaip gyventi
2016 sausio 08 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 44 eilutė iš:
** Nesirenkame gyventi, tiesiog šiaip gyvename. Arba renkamės gyventi, bet neturime ryšio su Dievu, taip kad Dievas gyvena mumis. Gyvename Dievu. Asmens trejybe:
į:
** Nesirenkame gyventi, tiesiog šiaip gyvename. Tuomet atsirandame Dievo būsenoje. Taip būna taip pat, kada renkamės gyventi, bet neturime ryšio su Dievu, taip kad Dievas gyvena mumis. Gyvename Dievu. Asmens trejybe:
2016 sausio 08 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas. Toks išvertimas yra būdingas žinojimui, nes žinojimas yra gebėjimas atkartoti. Žinojimas yra dėmesio (smegenų mokslo nagrinėjamos "dvasios") atsitraukimas klausimu, bent dalinai atskleidžiantis vaizduotės tvėrinį, net gi jos galutines ribas, taip kad į jas galima naujai įsijausti iššauktu atsakymu. Slopindamas dėmesį, sulaikau mąstymą, pastebiu vaizduotės ribas ir dėmesio galimybes. Tai išminties esmė.
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas. Toks išvertimas yra būdingas žinojimui, nes žinojimas yra gebėjimas atkartoti. Žinojimas yra dėmesio (smegenų mokslo nagrinėjamos "dvasios") atsitraukimas klausimu, bent dalinai atskleidžiantis vaizduotės tvėrinį, netgi jos galutines ribas, taip kad į jas galima naujai įsijausti iššauktu atsakymu. Slopindamas dėmesį, sulaikau mąstymą, pastebiu vaizduotės ribas ir dėmesio galimybes. Tai išminties esmė, visko ir laisvumo atskyrimas.
2016 sausio 08 d., 12:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Jau pats rūpestis, kaip gyventi, reiškia, kad mes renkamės vieną iš kelių galimybių. Tai yra mūsų laisvė. Tai kaip iš to susigaudyti, kaip rinktis? Kas tai per pasirinkimas? Galiu bandyti susivokti, tai yra, atsiplėšti nuo savo pasirinkimo, nuo savo klausimo, susivokti jo visumoje, viską išversti. Tokiu laisvės išvertimu, tokiu išvirkštiniu mąstymu, aš, vieningas asmuo, mąstau kelias skirtingas galimybes. Tai jau ne žmoniškas, o dieviškas mąstymas. Tai mąstymas Dievo požiūriu, tai savotiškas Dievo apibrėžimas.
į:
Jau pats rūpestis, kaip gyventi, reiškia, kad mes renkamės vieną iš kelių galimybių. Tai yra mūsų laisvė. Tai kaip iš to susigaudyti, kaip rinktis? Kas tai per pasirinkimas? Galiu bandyti susivokti, tai yra, atsiplėšti nuo savo pasirinkimo, nuo savo rūpesčio, susivokti jo visumoje, viską išversti, kad taptų klausimu. Tokiu laisvės išvertimu, tokiu išvirkštiniu mąstymu, aš, vieningas asmuo, mąstau kelias skirtingas galimybes. Tai jau ne žmoniškas, o dieviškas mąstymas. Tai mąstymas Dievo požiūriu, tai savotiškas Dievo apibrėžimas.
2016 sausio 08 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, savo gyvenimu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi be Dievo, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolių mokslu apimame visas galimybes.
į:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, savo gyvenimu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi Dievu, be ryšio su Dievu, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolių mokslu apimame visas galimybes.
2016 sausio 08 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi be Dievo, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolių mokslu apimame visas galimybes.
į:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, savo gyvenimu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi be Dievo, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolių mokslu apimame visas galimybes.
2016 sausio 08 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Jau pats rūpestis, kaip gyventi, reiškia, kad mes renkamės vieną iš kelių galimybių. Tai yra mūsų laisvė. Tai kaip iš to susigaudyti, kaip rinktis? Kas tai per pasirinkimas? Galiu bandyti susivokti, tai yra, atsiplėšti nuo savo pasirinkimo, nuo savo klausimo, susivokti jo visumoje, viską išversti. Tokia laisvės išvertimu, tokiu išvirkštiniu mąstymu, aš, vieningas asmuo, mąstau kelias skirtingas galimybes. Tai jau ne žmoniškas, o dieviškas mąstymas. Tai mąstymas Dievo požiūriu, tai savotiškas Dievo apibrėžimas.
į:
Jau pats rūpestis, kaip gyventi, reiškia, kad mes renkamės vieną iš kelių galimybių. Tai yra mūsų laisvė. Tai kaip iš to susigaudyti, kaip rinktis? Kas tai per pasirinkimas? Galiu bandyti susivokti, tai yra, atsiplėšti nuo savo pasirinkimo, nuo savo klausimo, susivokti jo visumoje, viską išversti. Tokiu laisvės išvertimu, tokiu išvirkštiniu mąstymu, aš, vieningas asmuo, mąstau kelias skirtingas galimybes. Tai jau ne žmoniškas, o dieviškas mąstymas. Tai mąstymas Dievo požiūriu, tai savotiškas Dievo apibrėžimas.
2016 sausio 08 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi be Dievo, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolų mokslu apimame visas galimybes.
į:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi be Dievo, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolių mokslu apimame visas galimybes.
2016 sausio 07 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
* Apžvelgti, kaip gyventi. Naujai suvesti.
* Susieti,
kaip gyventi, su Dievo tyrimu, ar jisai būtinas.
į:
* Apžvelgti ir palyginti:
** (žinoti viską)
kaip Dievo raiškos kyla iš Dievo požiūrio, jo tyrimo ar jisai būtinas
** (žinoti betką) išsiaiškinimo būdus
** (žinoti kažką) maldos mokslą
** (žinoti nieką) kaip gyventi
2016 sausio 07 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 41 eilutė iš:
** Nesirenkame gyventi, tiesiog šiaip gyvename. Arba renkamės gyventi, bet neturime ryšio su Dievu, taip kad Dievas gyvena mumis. Asmens trejybe:
į:
** Nesirenkame gyventi, tiesiog šiaip gyvename. Arba renkamės gyventi, bet neturime ryšio su Dievu, taip kad Dievas gyvena mumis. Gyvename Dievu. Asmens trejybe:
Pakeista 43 eilutė iš:
*** Išgyvename trikdį, pragarą.
į:
*** Išgyvename trikdį, pragarą. Pragare gali būti tiktai vienas Dievas. Tai sugrįžimas į pirmapradžio Dievo būseną iš kurios jisai išėjo į save.
2016 sausio 07 d., 14:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas. Toks išvertimas yra būdingas žinojimui, nes žinojimas yra gebėjimas atkartoti. Žinojimas yra dėmesio ("dvasios") atsitraukimas klausimu, bent dalinai atskleidžiantis vaizduotės tvėrinį, net gi jos galutines ribas, taip kad į jas galima naujai įsijausti iššauktu atsakymu. Tad pirmiausia mąstau, kaip neatmesti galimybių, jų neatsisakyti. O Dievo galimybę pasirinkau, nes laisviau mąstau jo galimybę priimdamas nei ją atmesdamas. O neatmetę galimybę, ją kaip tokią priimame. O kadangi apsibrėžiau viską žinoti, tai juk Dievui būdinga, tad siūliau jam globoti mane, kad drįsčiau mąstyti jo požiūriu.
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas. Toks išvertimas yra būdingas žinojimui, nes žinojimas yra gebėjimas atkartoti. Žinojimas yra dėmesio (smegenų mokslo nagrinėjamos "dvasios") atsitraukimas klausimu, bent dalinai atskleidžiantis vaizduotės tvėrinį, net gi jos galutines ribas, taip kad į jas galima naujai įsijausti iššauktu atsakymu. Slopindamas dėmesį, sulaikau mąstymą, pastebiu vaizduotės ribas ir dėmesio galimybes. Tai išminties esmė.

Tad pirmiausia mąstau, kaip neatmesti galimybių, jų neatsisakyti. O Dievo galimybę pasirinkau, nes laisviau mąstau jo galimybę priimdamas nei ją atmesdamas. O neatmetę galimybę, ją kaip tokią priimame. O kadangi apsibrėžiau viską žinoti, tai juk Dievui būdinga, tad siūliau jam globoti mane, kad drįsčiau mąstyti jo požiūriu.
2016 sausio 07 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
* Asmenų atsakymas, kaip renkamės gyventi. O vis renkamės vieną galimybę iš kelių. Renkamės klausimą, [[kaip gyventi]]? Iš asmens kyla Dievas, taip kad jisai būtinas.
į:
* Asmenų atsakymas, kaip gyvename.
** Renkamės
gyventi. O vis renkamės vieną galimybę iš kelių. Renkamės klausimą, [[kaip gyventi]]? Iš asmens kyla Dievas, taip kad jisai būtinas.
Pakeista 37 eilutė iš:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? '''Gyvenimas nebūtinai teisingas.''' Gyventi [[lūkesčiai | gera valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais (sutapimais pirmyn ir atgal) ir šešiais jų tarpais (nesutapimais).
į:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? '''Gyvenimas nebūtinai teisingas.''' Gyventi [[lūkesčiai | gera valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais (valios sutapimais pirmyn ir atgal) ir šešiais jų tarpais (valios nesutapimais), kuriais gerbiame suskaldytą valią.
Pridėtos 39-41 eilutės:
** Nesirenkame gyventi, tiesiog šiaip gyvename. Arba renkamės gyventi, bet neturime ryšio su Dievu, taip kad Dievas gyvena mumis. Asmens trejybe:
*** Išeiname iš vieno požiūrio, slenkame į kitą. Gyvename klausimais: nusistatau, bet ar vykdau? vykdau, bet ar permąstau? permąstau, bet ar nusistatau? Tada gyvename viena su visais.
*** Išgyvename trikdį, pragarą.
2016 sausio 07 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? '''Gyvenimas nebūtinai teisingas.''' Gyventi [[lūkesčiai | gerą valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais ir šešiais jų tarpais.
į:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? '''Gyvenimas nebūtinai teisingas.''' Gyventi [[lūkesčiai | gera valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais (sutapimais pirmyn ir atgal) ir šešiais jų tarpais (nesutapimais).
2016 sausio 07 d., 14:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-23 eilutės iš
Tad Dievas yra klausimas iš kurio visos galimybės išplaukia, o asmuo yra atsakymas atrinktas iš galimybių. Dievas vėlgi yra visų mūsų, atsakymų, suvedimas, kaip ir kodėl įvairiai renkamės gyventi. Gyventi klausimais, tai gyventi Dievu. Šviesuoliai gyvena klausimais, taip kad jiems kiekvienas atsakymas yra naujas klausimas. Tamsuoliai gyvena atsakymais, kuriuos jiems tenka amžinai lopyti, nes pats gyvenimas juos sutriko.

Tad mus ir Dievą, atsakymai ir klausimą sieja keturios apimtys: Dievo požiūris, išsiaiškinimo būdai, maldos veiksmingumas ir kaip gyventi.
į:
Tad Dievas yra klausimas iš kurio visos galimybės išplaukia, o asmuo yra atsakymas atrinktas iš galimybių. Dievas vėlgi yra visų mūsų, atsakymų, suvedimas, kaip ir kodėl įvairiai renkamės gyventi. Gyventi klausimais, tai gyventi Dievu. Šviesuoliai gyvena klausimais, taip kad jiems kiekvienas atsakymas yra naujas klausimas. Tamsuoliai gyvena atsakymais, kuriuos jiems tenka amžinai lopyti, nes pats gyvenimas juos sutrikdo.

Tad mus ir Dievą, atsakymus ir klausimą sieja keturios apimtys: Dievo požiūris, išsiaiškinimo būdai, maldos veiksmingumas ir kaip gyventi.
Pakeista 31 eilutė iš:
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas ir jo atsakymas derinami trijose skirtingose vienumo ir nevienumo sąlygose, tad atitinkamose [[dorovė | dorovėse]].
į:
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas ir jo atsakymas derinami trijose skirtingose vienumo ir nevienumo sąlygose, tad atitinkamose [[dorovė | dorovėse]]. Tai trys skirtingi būdai kaip Dievas be požiūrio prisiima požiūrį (+1, +2, +3), kada nesame Dievas:
2016 sausio 06 d., 11:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:

Tad mus ir Dievą, atsakymai ir klausimą sieja keturios apimtys: Dievo požiūris, išsiaiškinimo būdai, maldos veiksmingumas ir kaip gyventi.
2016 sausio 06 d., 09:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Nuo vaikystės trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
į:
Nuo vaikystės rūpėjo, kaip gyventi. Pagalvojau, jeigu viską žinosiu, ir man rūpės tas žinias gražiai taikyti, tai žinosiu, kaip gyventi. Tad nuo vaikystės trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
Pakeistos 16-20 eilutės iš
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas.
į:
Jau pats rūpestis, kaip gyventi, reiškia, kad mes renkamės vieną iš kelių galimybių. Tai yra mūsų laisvė. Tai kaip iš to susigaudyti, kaip rinktis? Kas tai per pasirinkimas? Galiu bandyti susivokti, tai yra, atsiplėšti nuo savo pasirinkimo, nuo savo klausimo, susivokti jo visumoje, viską išversti. Tokia laisvės išvertimu, tokiu išvirkštiniu mąstymu, , vieningas asmuo, mąstau kelias skirtingas galimybes. Tai jau ne žmoniškas, o dieviškas mąstymas. Tai mąstymas Dievo požiūriu, tai savotiškas Dievo apibrėžimas.

Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas. Toks išvertimas yra būdingas žinojimui, nes žinojimas yra gebėjimas atkartoti. Žinojimas yra dėmesio ("dvasios") atsitraukimas klausimu, bent dalinai atskleidžiantis vaizduotės tvėrinį, net gi jos galutines ribas, taip kad į jas galima naujai įsijausti iššauktu atsakymu. Tad pirmiausia mąstau, kaip neatmesti galimybių, jų neatsisakyti. O Dievo galimybę pasirinkau, nes laisviau mąstau jo galimybę priimdamas nei ją atmesdamas. O neatmetę galimybę, ją kaip tokią priimame. O kadangi apsibrėžiau viską žinoti, tai juk Dievui būdinga, tad siūliau jam globoti mane, kad drįsčiau mąstyti jo požiūriu.

Tad Dievas yra klausimas iš kurio visos galimybės išplaukia, o asmuo yra atsakymas atrinktas iš galimybių. Dievas vėlgi yra visų mūsų, atsakymų, suvedimas, kaip ir kodėl įvairiai renkamės gyventi. Gyventi klausimais, tai gyventi Dievu. Šviesuoliai gyvena klausimais, taip kad jiems kiekvienas atsakymas yra naujas klausimas. Tamsuoliai gyvena atsakymais, kuriuos jiems tenka amžinai lopyti, nes pats gyvenimas juos sutriko.
2016 sausio 06 d., 05:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
**** Kaip visi [[gvildenu | klausimus | klausimai]] išsiveda iš klausimo, kaip esame [[viena]]?
į:
**** Kaip visi [[gvildenu | klausimai]] išsiveda iš klausimo, kaip esame [[viena]]?
2016 sausio 06 d., 05:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-6 eilutės iš
Esminiai klausimai
į:
Opiausi klausimai
* Apžvelgti, kaip gyventi. Naujai suvesti.
* Susieti, kaip gyventi, su Dievo tyrimu, ar jisai būtinas.
2016 sausio 06 d., 05:11 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 4 eilutė:
* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
2016 sausio 06 d., 05:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-15 eilutės iš
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį grynindami save trejybės ratu.

Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų klausimas (kaip gyventi?) ir Dievo atsakymas (Dievo požiūris)
. Tuo pačiu tai Dievo klausimas (jo požiūris) ir mūsų atsakymas (kaip renkamės gyventi). Tad ieškosiu, kaip suderinti tą klausimą ir tą atsakymą. Dievo požiūris jam yra tuo pačiu klausimas ir atsakymas. Mums juos tiesioigiai sieja pasirinkimas "gyventi Dievo požiūriu" ir taip pat netiesiogiai, suvokimu, sieja "gyventi kaip renkamės". Pristatysiu kaip klausimą ir atsakymą savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Tokiu būdu apžvelgsiu visas Dievo raiškas.
į:
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo klausimas, jo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį savo atsakymu, grynindami save trejybės ratu. Juk mes esame galimybė gyventi be Dievo, tad trejybės ratu ryškėjame, ar šviesuolų mokslu apimame visas galimybes.

Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį
. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų atsakymas, gyvenimiškos žinios, kaip gyventi. Jį atspindi Dievo klausimas, jo tyrimas, ar jisai būtinas? Šviesuolių mokslas yra Dievo klausimo ir mūsų atsakymo sutapimas, taip kad Dievas nebūtinas, nes renkamės gyventi teisingai. Tačiau mūsų teisingas pasirinkimas remiasi Dievu, jo požiūriu, tad jisai būtinas.

Pristatysiu kaip klausimą ir atsakymą savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Tokiu būdu apžvelgsiu visas Dievo raiškas.
2016 sausio 06 d., 04:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Dievo klausimas ir atsakymas, jo požiūris, ar jisai būtinas? Iš Dievo kyla asmenys, taip kad Dievas nebūtinas. Tokiu būdu išsakome ir pagrindžiame, kas yra asmuo, atpažįstame save.
į:
* Dievo požiūris, tai klausimas, ar jisai būtinas? Vienas Dievas mumis vis plėtoja skirtingas galimybes. Tame klausime slypi atsakymai, kad Dievas nebūtinas ir kad Dievas būtinas. Iš Dievo kyla asmenys, taip kad Dievas nebūtinas. Tokiu būdu išsakome ir pagrindžiame, kas yra asmuo, atpažįstame save.
Pakeista 21 eilutė iš:
* Asmenų klausimas, [[kaip gyventi]], ir asmenų atsakymas, kaip renkamės gyventi. Iš asmens kyla Dievas, taip kad jisai būtinas.
į:
* Asmenų atsakymas, kaip renkamės gyventi. O vis renkamės vieną galimybę iš kelių. Renkamės klausimą, [[kaip gyventi]]? Iš asmens kyla Dievas, taip kad jisai būtinas.
2016 sausio 05 d., 14:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
* Išsakyti sandarom: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
Pakeista 23 eilutė iš:
*** Be asmens ([[Dievas Tėvas | Tėvas]]): Tėvui rūpi, kaip žmogus priima jo nemalonę, Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, kaip gerbti laisvę, bet nebūti žiauriam. Dievo trejybė derina klausimą ir atsakymą tiesiogiai.
į:
*** Be asmens ([[Dievas Tėvas | Tėvas]]): '''Dievas nebūtinai geras.''' Tėvui rūpi, kaip žmogus priima jo nemalonę, Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, kaip gerbti laisvę, bet nebūti žiauriam. Dievo trejybė derina klausimą ir atsakymą tiesiogiai.
Pakeista 25 eilutė iš:
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui. Aštuongubas kelias klausimą ir atsakymą derina keturiomis apimtimis.
į:
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? '''Aš nebūtinai tobulas.''' Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui. Aštuongubas kelias klausimą ir atsakymą derina keturiomis apimtimis.
Pakeista 27 eilutė iš:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? Gyventi [[lūkesčiai | gerą valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais ir šešiais jų tarpais.
į:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? '''Gyvenimas nebūtinai teisingas.''' Gyventi [[lūkesčiai | gerą valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais ir šešiais jų tarpais.
2016 sausio 05 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-56 eilutės iš
* Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius.


------------------

Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume, suvokiančio ir susivokiančio susikalbėjimu:
* (Suvokiantis) Dievas Tėvas ir (susivokiantis) Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad (bendrai suvokta) Dievo Dvasia. Tai Dievo Dvasios grindžiama bendrystė.
* Vienas kitą myli nepaklydęs Dievas Tėvas (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs Dievas Sūnus (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą). Tai Dievo Tėvo grindžiama bendrystė, jo suvokimas.
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (neigiamu įsakymu: mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (teigiamu įsakymu: mylėti Dievą). Tai Dievo Sūnaus grindžiama bendrystė, jo susivokimas.
Tai 24 Dievo raiškos.

* [[žemėlapynas | sandaras]] - išsako mūsų vienumą - asmenys, tvarkos išsako vienumą - pertvarkymai, pokalbiai išsako vienumų vienumą
* Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.
* 24 išsiaiškinimai yra iškilimai: atsakymai iš klausimo. Dievo raiškos yra Dievo iškilimai.

Esmė yra Dievu gyventi viena su visais, tam išvystyti bendrystę, susikalbėti.
* Gyventi Dievu, ne savimi. Kai yra ryšys su Dievu (21 raiškos), tai rinktis Dievą. Kai nėra ryšio su Dievu, tai tiesiogiai gyventi Dievu (trejybe).
* Bendrystę puoselėjame savo pavyzdžiu, gyvendami bendru žmogumi (tad įsakymu, esme - vieningumu), tad išeidami už savęs, tad gyvendami Dievu.
* Gyvendami visais, bręstame kartu su jais, patys gyvename visais savo brandos pakopomis.
į:
* Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius.
2016 sausio 05 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* Dievo klausimas ir atsakymas, jo požiūris, ar jisai būtinas?
į:
* Dievo klausimas ir atsakymas, jo požiūris, ar jisai būtinas? Iš Dievo kyla asmenys, taip kad Dievas nebūtinas. Tokiu būdu išsakome ir pagrindžiame, kas yra asmuo, atpažįstame save.
Pakeista 20 eilutė iš:
* Asmenų klausimas, [[kaip gyventi]], ir asmenų atsakymas, kaip renkamės gyventi.
į:
* Asmenų klausimas, [[kaip gyventi]], ir asmenų atsakymas, kaip renkamės gyventi. Iš asmens kyla Dievas, taip kad jisai būtinas.
2016 sausio 05 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas iškyla kuriomis trimis skirtingomis vienumo ir nevienumo sąlygomis, tad atitinkamoje [[dorovė | dorovėje]].
*** Be asmens ([[Dievas Tėvas | Tėvas]]): Tėvui rūpi, kaip žmogus priima jo nemalonę, Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, kaip gerbti laisvę, bet nebūti žiauriam.
į:
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas ir jo atsakymas derinami trijose skirtingose vienumo ir nevienumo sąlygose, tad atitinkamose [[dorovė | dorovėse]].
*** Be asmens ([[Dievas Tėvas | Tėvas]]): Tėvui rūpi, kaip žmogus priima jo nemalonę, Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, kaip gerbti laisvę, bet nebūti žiauriam. Dievo trejybė derina klausimą ir atsakymą tiesiogiai.
Pakeista 24 eilutė iš:
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui
į:
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui. Aštuongubas kelias klausimą ir atsakymą derina keturiomis apimtimis.
Pakeista 26 eilutė iš:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? Gyventi [[lūkesčiai | gerą valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]].
į:
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? Gyventi [[lūkesčiai | gerą valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]]. Dešimt Dievo įsakymų klausimą ir atsakymą derina keturiais troškimais ir šešiais jų tarpais.
2016 sausio 05 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
** Vaizduotės ribos, kaip Dievas pasitraukia
į:
** [[Žemėlapynas | Vaizduotės ribos]], kaip Dievas pasitraukia. Išspręsti sandarų klausimus.
Pakeista 21 eilutė iš:
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas iškyla kuriomis nors vienumo ir nevienumo sąlygomis, tad atitinkamoje [[dorovė | dorovėje]].
į:
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas iškyla kuriomis trimis skirtingomis vienumo ir nevienumo sąlygomis, tad atitinkamoje [[dorovė | dorovėje]].
Pakeistos 29-47 eilutės iš
į:
[+Gairės+]

* Rašyti apie Dievą, ne save. Labiausiai pristatyti, aprašyti, apdainuoti Dievo raiškas.
* Apie save rašyti tai, kas reikalinga pristatyti savo patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau.
* Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
* Parodyti, kaip įvairiai žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas.
* Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų.
* Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais.
* Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius.


------------------

Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume, suvokiančio ir susivokiančio susikalbėjimu:
* (Suvokiantis) Dievas Tėvas ir (susivokiantis) Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad (bendrai suvokta) Dievo Dvasia. Tai Dievo Dvasios grindžiama bendrystė.
* Vienas kitą myli nepaklydęs Dievas Tėvas (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs Dievas Sūnus (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą). Tai Dievo Tėvo grindžiama bendrystė, jo suvokimas.
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (neigiamu įsakymu: mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (teigiamu įsakymu: mylėti Dievą). Tai Dievo Sūnaus grindžiama bendrystė, jo susivokimas.
Tai 24 Dievo raiškos.
Pakeistos 49-52 eilutės iš
* išspręsti sandarų klausimus

'''Esmė yra Dievu gyventi [[
viena]] visais, tam išvystyti [[bendrystė | bendrystę]], susikalbėti.'''
į:
* Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.
* 24 išsiaiškinimai yra iškilimai: atsakymai iš klausimo. Dievo raiškos yra Dievo iškilimai.

Esmė yra Dievu gyventi viena su visais, tam išvystyti bendrystę, susikalbėti.
Ištrintos 56-76 eilutės:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume, suvokiančio ir susivokiančio susikalbėjimu:
* (Suvokiantis) Dievas Tėvas ir (susivokiantis) Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad (bendrai suvokta) Dievo Dvasia. Tai Dievo Dvasios grindžiama bendrystė.
* Vienas kitą myli nepaklydęs Dievas Tėvas (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs Dievas Sūnus (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą). Tai Dievo Tėvo grindžiama bendrystė, jo suvokimas.
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (neigiamu įsakymu: mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (teigiamu įsakymu: mylėti Dievą). Tai Dievo Sūnaus grindžiama bendrystė, jo susivokimas.
Tai 24 Dievo raiškos.

[+Užrašai+]

24 išsiaiškinimai yra iškilimai: atsakymai iš klausimo. Dievo raiškos yra Dievo iškilimai.

Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.

[+Gairės+]

* Rašyti apie Dievą, ne save. Labiausiai pristatyti, aprašyti, apdainuoti Dievo raiškas.
* Apie save rašyti tai, kas reikalinga pristatyti savo patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau.
* Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
* Parodyti, kaip įvairiai žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas.
* Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų.
* Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais.
* Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius.
2016 sausio 05 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-25 eilutės iš
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui.
į:
**** Kaip nesielgti, tai yra, kaip ir kodėl įvairiai [[klaidos | nuklystame]].
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui
**** Kaip gilintis dar nežinant, tai yra, kokie yra išsiaiškinimo būdai
.
Pakeistos 27-29 eilutės iš
** Kaip gilintis dar nežinant, tai yra, kokie yra išsiaiškinimo būdai.
** Kaip nesielgti, tai yra, kaip ir kodėl įvairiai nuklystame.
į:
**** Kaip visi [[gvildenu | klausimus | klausimai]] išsiveda iš klausimo, kaip esame [[viena]]?
Pakeistos 31-33 eilutės iš
** [[gvildenu | klausimus]] - kaip visi klausimai išsiveda iš klausimo, kaip esame viena?
* [[klaidos]]

išspręsti sandarų klausimus
į:
* išspręsti sandarų klausimus
2016 sausio 05 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
* Atsakymas, [[Dievas | Dievo raiškos]], kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį. Kokį Dievą įvairiai pažįstu.
į:
* Dievo klausimas ir atsakymas, jo požiūris, ar jisai būtinas?
**
[[Dievas | Dievo raiškos]], kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį. Kokį Dievą įvairiai pažįstu.
Pakeistos 19-24 eilutės iš
** Maldos mokslas, kaip Dievas įsiterpia
* Klausimas
, kaip gyventi aplamai, kaip amžinai bręsti.
** Kaip elgtis bet kuriuo metu
, tai yra, kokia yra dorovė.
*** Be asmens:
*** Asmeniu: Kaip gyventi šviesuoliu?
*** Asmenys: Kaip bendrauti šviesuolių mokslu
?
į:
** Maldos mokslas, [[maldos | maldų veiksmingumą]], kaip Dievas įsiterpia
* Asmenų klausimas, [[kaip gyventi]], ir asmenų atsakymas
, kaip renkamės gyventi.
** Kaip mums elgtis? Ar mums šiaip gyventi (savo požiūriu) ar amžinai bręsti (Dievo požiūriu, taip kad Dievas vis nauja raiška pasitraukia ir iškyla)? Šis klausimas iškyla kuriomis nors vienumo ir nevienumo sąlygomis, tad atitinkamoje [[dorovė | dorovėje]].
*** Be asmens ([[Dievas Tėvas | Tėvas]]): Tėvui rūpi, kaip žmogus priima jo nemalonę, Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, kaip gerbti laisvę, bet nebūti žiauriam.
*** Asmeniu (Sūnus): Kaip gyventi šviesuoliu? Sąžinės lavinimas. Sūnui rūpi gerasis vaikas, bet jis nuolankus Tėvui.
*** Asmenys (Dvasia): Kaip bendrauti šviesuolių mokslu? Gyventi [[lūkesčiai | gerą valia]] tarsi visi būtumėme viena, tuomi įveikti dorovės liūną, tuo pačiu į bendrystę vis įtraukiant kiekvieną, įskaitant Dievą. Susikalbėti [[žinynas | sąvokų kalba]].
Pakeistos 27-37 eilutės iš

Noriu suderinti:
* Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai
** [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvui]] nenori būti žiaurus, užtat jisai mums atrodo žiaurus - jam rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę. Jo dorovė: dešimt Dievo įsakymų - gerbti laisvę.
** Dievo Sūnui rūpi pati bendrystė, dangaus karalystė, kaip jinai gali veikti visus. Jo dorovė: pamokslas nuo kalno - paskirai lavinti sąžinę.
** Dievo Dvasiai rūpi Dievo įtraukimas ir įsitraukimas į bendrystę, jų sutapimas, jo raiška bendryste, jo pažinimu. Jos dorovė: gyventi visais.
* [[kaip gyventi]] - bręsti (gyventi visais, taip kad Dievas galėtų iškilti nauja raiška) užuot gyventi (paskirai, esamu Dievu)
* [[dorovė | dorovės raktą]] - gyventi tarsi esame vienas žmogus
** [[maldos | maldų veiksmingumą]] - išsako, kaip dalykiškai išgyventi vienumą
** [[lūkesčiai | gerą valią]] - kaip dalykiškai gyventi viena?
** [[žinynas | sąvokų kalba]] - išreikšti vienumo bendrystę
į:
2016 sausio 05 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* Atsakymas, kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį.
į:
* Atsakymas, [[Dievas | Dievo raiškos]], kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį. Kokį Dievą įvairiai pažįstu.
Ištrintos 19-20 eilutės:
** Kas yra šviesuoliai ir šviesuolių mokslas.
** Kokie yra išsiaiškinimo būdai.
Pridėtos 21-24 eilutės:
*** Be asmens:
*** Asmeniu: Kaip gyventi šviesuoliu?
*** Asmenys: Kaip bendrauti šviesuolių mokslu?
** Kaip gilintis dar nežinant, tai yra, kokie yra išsiaiškinimo būdai.
Ištrinta 27 eilutė:
* [[Dievas | Dievo raiškas]], tai Dievo pažinimas - tai ką reikėtų labiausiai surašyti, gyventi, apgiedoti
Pakeista 61 eilutė iš:
* Rašyti apie Dievą, ne save.
į:
* Rašyti apie Dievą, ne save. Labiausiai pristatyti, aprašyti, apdainuoti Dievo raiškas.
2016 sausio 05 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų klausimas, (kaip gyventi?) ir Dievo atsakymas (Dievo požiūriu). Tuo pačiu tai Dievo klausimas (jo požiūris) ir mūsų atsakymas (kaip gyventi). Tad ieškosiu, kaip suderinti tą klausimą ir tą atsakymą. Ogi juos savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia, tad pristatysiu kaip jie tatai derina. Tokiu būdu apžvelgsiu visas Dievo raiškas.
* Kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį.
Kaip Dievo raiškos susiveda į Dievo šokį.
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų klausimas (kaip gyventi?) ir Dievo atsakymas (Dievo požiūris). Tuo pačiu tai Dievo klausimas (jo požiūris) ir mūsų atsakymas (kaip renkamės gyventi). Tad ieškosiu, kaip suderinti tą klausimą ir tą atsakymą. Dievo požiūris jam yra tuo pačiu klausimas ir atsakymas. Mums juos tiesioigiai sieja pasirinkimas "gyventi Dievo požiūriu" ir taip pat netiesiogiai, suvokimu, sieja "gyventi kaip renkamės". Pristatysiu kaip klausimą ir atsakymą savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia. Tokiu būdu apžvelgsiu visas Dievo raiškas.
* Atsakymas, kaip Dievas reiškiasi, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį.
**
Kaip Dievo raiškos susiveda į Dievo šokį.
Pakeista 19 eilutė iš:
* Kaip gyventi aplamai, kaip amžinai bręsti.
į:
* Klausimas, kaip gyventi aplamai, kaip amžinai bręsti.
2016 sausio 05 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti, įsisavinti, taikyti ir tuo dalintis. Apžvelgiu esminius kampus.
į:
Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti, įsisavinti, taikyti ir tuo dalintis. Apžvelgiu esminius kampus, kaip tą išmąstau ir pristatau.
2016 sausio 05 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
** [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvui]] rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę. Jo dorovė: dešimt Dievo įsakymų - gerbti laisvę.
į:
** [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvui]] nenori būti žiaurus, užtat jisai mums atrodo žiaurus - jam rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę. Jo dorovė: dešimt Dievo įsakymų - gerbti laisvę.
Pakeista 36 eilutė iš:
** [[gvildenu | klausimus]] - kaip esame viena?
į:
** [[gvildenu | klausimus]] - kaip visi klausimai išsiveda iš klausimo, kaip esame viena?
Pakeistos 38-49 eilutės iš

* dorovės raktą
* gerą valią
* Dievo raiškas
* kaip gyventi
* klausimus
* sandaras
* maldų veiksmingumą
* Senojo Testamento Dievą
Išspręsti sandarų klausimus.

Tikiu tuo pačiu išspręsti sandarų klausimus.
į:
išspręsti sandarų klausimus
2016 sausio 05 d., 11:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-47 eilutės:

* dorovės raktą
* gerą valią
* Dievo raiškas
* kaip gyventi
* klausimus
* sandaras
* maldų veiksmingumą
* Senojo Testamento Dievą
Išspręsti sandarų klausimus.
2016 sausio 04 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
** Vaizduotės ribos, kaip Dievas pasitraukia
** Maldos mokslas, kaip Dievas įsiterpia
Ištrintos 22-24 eilutės:

* Vaizduotės ribos
* Maldos mokslas
2016 sausio 04 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų klausimas, (kaip gyventi?) ir Dievo atsakymas (Dievo požiūriu). Tuo pačiu tai Dievo klausimas (jo požiūris) ir mūsų atsakymas (kaip gyventi). Tad ieškosiu, kaip suderinti tą klausimą ir tą atsakymą. Ogi juos savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia, tad pristatysiu kaip jie tatai derina.
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų klausimas, (kaip gyventi?) ir Dievo atsakymas (Dievo požiūriu). Tuo pačiu tai Dievo klausimas (jo požiūris) ir mūsų atsakymas (kaip gyventi). Tad ieškosiu, kaip suderinti tą klausimą ir tą atsakymą. Ogi juos savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia, tad pristatysiu kaip jie tatai derina. Tokiu būdu apžvelgsiu visas Dievo raiškas.
Pridėtos 21-23 eilutės:

* Vaizduotės ribos
* Maldos mokslas
2016 sausio 04 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai klausimas, (kaip gyventi?) ir atsakymas (Dievo požiūriu). įvairių taškų, kuriuos noriu suderinti.
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai mūsų klausimas, (kaip gyventi?) ir Dievo atsakymas (Dievo požiūriu). Tuo pačiu tai Dievo klausimas (jo požiūris) ir mūsų atsakymas (kaip gyventi). Tad ieškosiu, kaip suderinti tą klausimą ir tą atsakymą. Ogi juos savaip derina Tėvas, Sūnus ir Dvasia, tad pristatysiu kaip jie tatai derina.
2016 sausio 04 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 4 eilutė:
* Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus.
Pakeista 14 eilutė iš:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš įvairių taškų, kuriuos noriu suderinti.
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš dviejų taškų, kuriuos noriu suderinti. Tai klausimas, (kaip gyventi?) ir atsakymas (Dievo požiūriu). įvairių taškų, kuriuos noriu suderinti.
Pakeista 16 eilutė iš:
* Kaip gyventi aplamai.
į:
* Kaip gyventi aplamai, kaip amžinai bręsti.
2016 sausio 04 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-19 eilutės iš
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį.

Tai yra Dievo požiūris. Tad

Noriu viską apžvelgti, išmąstyti, suvesti, surašyti taip
, kad būtų prasminga Ievai ir mūsų vaikams. Tai darau iš įvairių taškų, kuriuos dabar noriu suderinti:
į:
Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį. Rašysiu iš įvairių taškų, kuriuos noriu suderinti.
* Kaip Dievas reiškiasi
, tai yra, kaip įvairiai įžvelgiame jo požiūrį. Kaip Dievo raiškos susiveda į Dievo šokį.
* Kaip gyventi aplamai.
** Kas yra šviesuoliai ir šviesuolių mokslas.
** Kokie yra išsiaiškinimo būdai.
** Kaip elgtis bet kuriuo metu, tai yra, kokia yra dorovė.
** Kaip nesielgti, tai yra, kaip ir kodėl įvairiai nuklystame.

Noriu
suderinti:
Pakeistos 64-65 eilutės iš
* Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais.
į:
* Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais.
* Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius
.
2016 sausio 04 d., 12:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
* Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo?

Kiti klausimai
* Koks ryšys tarp Dievo
ir vienumo?
* Kaip Dievo raiškomis bręstame, gyvename visais?
į:
* Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus.
2016 sausio 04 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 63-64 eilutės iš
* Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų.
į:
* Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų.
* Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais
.
2016 sausio 04 d., 12:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 62-63 eilutės iš
* Parodyti, kaip įvairiai žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas.
į:
* Parodyti, kaip įvairiai žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas.
* Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų
.
2016 sausio 04 d., 12:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-62 eilutės iš
Rašyti apie Dievą, ne save. Apie save rašyti tai, kas reikalinga pristatyti savo patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau.
į:
* Rašyti apie Dievą, ne save.
*
Apie save rašyti tai, kas reikalinga pristatyti savo patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau.
* Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
* Parodyti, kaip įvairiai žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas
.
2016 sausio 04 d., 12:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Nuo vaikystės norėjau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
į:
Nuo vaikystės trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
Pakeistos 55-59 eilutės iš
Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.
į:
Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.

[+Gairės+]

Rašyti apie Dievą, ne save. Apie save rašyti tai, kas reikalinga pristatyti savo patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau
.
2016 sausio 04 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-20 eilutės:
Nuo vaikystės norėjau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
* Viską žinoti, tai matyti Dievo požiūriu.
* Gražiai taikyti, tai gyventi šviesuoliu ir puoselėti šviesuolių mokslą.
Šviesuolių mokslas yra bendras Dievui ir šviesuoliui. Tai yra Dievo šokis, Dievo trejybė. O mes įsijungiame į jo šokį grynindami save trejybės ratu.

Tad šviesuoliams rašau šviesuolių mokslo vadovėlį.
Pridėta 36 eilutė:
* [[klaidos]]
2016 sausio 04 d., 12:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-7 eilutės:
Esminiai klausimai
* Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo?

Kiti klausimai
2016 sausio 04 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Knyga]]
2016 sausio 04 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-8 eilutės:

Aš bandau viską suvesti, kad galėčiau aprėpti, įsisavinti, taikyti ir tuo dalintis. Apžvelgiu esminius kampus.

Tai yra Dievo požiūris. Tad
2016 sausio 04 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-57 eilutės iš
Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.

[+Dievas ir vienumas+][+Iš ankščiau+]

Kelintais metais taip mąsčiau?

Attach:bigpicture1.gif

Attach:bigpicture1b.gif

Attach:bigpicture2.gif

Attach:bigpicture3.gif

Attach:bigpicture4.gif

Attach:bigpicture5.gif
į:
Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.
2015 spalio 04 d., 22:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume:
į:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume, suvokiančio ir susivokiančio susikalbėjimu:
2015 spalio 04 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
* Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad Dievo Dvasia. Tai Dievo Dvasios grindžiama bendrystė.
į:
* (Suvokiantis) Dievas Tėvas ir (susivokiantis) Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad (bendrai suvokta) Dievo Dvasia. Tai Dievo Dvasios grindžiama bendrystė.
Pakeista 30 eilutė iš:
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (mylėti Dievą). Tai Dievo Sūnaus grindžiama bendrystė, jo susivokimas.
į:
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (neigiamu įsakymu: mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (teigiamu įsakymu: mylėti Dievą). Tai Dievo Sūnaus grindžiama bendrystė, jo susivokimas.
2015 spalio 04 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
'''Esmė yra Dievu gyventi [[viena]] visais, tam išvystyti [[bendrystė | bendrystę]].'''
į:
'''Esmė yra Dievu gyventi [[viena]] visais, tam išvystyti [[bendrystė | bendrystę]], susikalbėti.'''
2015 spalio 04 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Gyventi Dievu, ne savimi. Kai yra ryšys su Dievu (21 raiškos), tai rinktis Dievą. Kai nėra ryšio su Dievu, tai tiesiogiai gyventi Dievu (trejybe).
2015 spalio 04 d., 11:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
'''Esmė yra išvystyti [[bendrystė | bendrystę]], kuriais gyventumėme [[viena]] visais.'''
į:
'''Esmė yra Dievu gyventi [[viena]] visais, tam išvystyti [[bendrystė | bendrystę]].'''
2015 spalio 01 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė:
į:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume:
2015 spalio 01 d., 11:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-29 eilutės iš
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai:
* Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad Dievo Dvasia.
* Vienas kitą myli nepaklydęs Dievas Tėvas (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs Dievas Sūnus (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą).
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (mylėti Dievą
).
į:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė:
* Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad Dievo Dvasia. Tai Dievo Dvasios grindžiama bendrystė.
* Vienas kitą myli nepaklydęs Dievas Tėvas (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs Dievas Sūnus (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą). Tai Dievo Tėvo grindžiama bendrystė, jo suvokimas.
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (mylėti artimą
) ir Dievas Sūnus (mylėti Dievą). Tai Dievo Sūnaus grindžiama bendrystė, jo susivokimas.
2015 spalio 01 d., 10:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Trejopai išgyvename vienumą: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas:
į:
Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai:
Pakeista 28 eilutė iš:
* Vienas kitą myli Dievas Tėvas (mylintis blogąjį vaiką) ir Dievas Sūnus (mylintis blogąjį tėvą).
į:
* Vienas kitą myli nepaklydęs Dievas Tėvas (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs Dievas Sūnus (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą).
Pridėta 30 eilutė:
Tai 24 Dievo raiškos.
2015 spalio 01 d., 10:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-29 eilutės:
Trejopai išgyvename vienumą: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas:
* Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus sutampa Dievo trejybe, tad Dievo Dvasia.
* Vienas kitą myli Dievas Tėvas (mylintis blogąjį vaiką) ir Dievas Sūnus (mylintis blogąjį tėvą).
* Vienas kitam įsako būti mylimais Dievas Tėvas (mylėti artimą) ir Dievas Sūnus (mylėti Dievą).
2015 rugsėjo 29 d., 23:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-31 eilutės:


[+Užrašai+]

24 išsiaiškinimai yra iškilimai: atsakymai iš klausimo. Dievo raiškos yra Dievo iškilimai.

Jėzus meldžia Tėvui jog jie yra viena. Trejybė yra viena, o tikslas yra, kad 24-bė būtų viena.
2015 rugsėjo 29 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Gyvendami visais, bręstame kartu su jais, patys gyvename visais savo brandos pakopomis.
2015 rugsėjo 29 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 3 eilutė:
* Kaip Dievo raiškomis bręstame, gyvename visais?
2015 rugsėjo 29 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* [[kaip gyventi]] - bręsti (gyventi visais) užuot gyventi (paskirai)
į:
* [[kaip gyventi]] - bręsti (gyventi visais, taip kad Dievas galėtų iškilti nauja raiška) užuot gyventi (paskirai, esamu Dievu)
2015 rugsėjo 28 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
'''Esmė yra išvystyti [[bendrystė | bendrystę]], kuriais visi gyventų [[viena]].'''
į:
'''Esmė yra išvystyti [[bendrystė | bendrystę]], kuriais gyventumėme [[viena]] visais.'''
2015 rugsėjo 28 d., 07:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
** gerą valią - kaip dalykiškai gyventi viena?
į:
** [[lūkesčiai | gerą valią]] - kaip dalykiškai gyventi viena?
2015 rugsėjo 28 d., 07:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
** maldų veiksmingumą - išsako, kaip dalykiškai išgyventi vienumą
į:
** [[maldos | maldų veiksmingumą]] - išsako, kaip dalykiškai išgyventi vienumą
Pakeistos 15-17 eilutės iš
** sąvokų kalba - išreikšti vienumo bendrystę
* sandaras - išsako mūsų vienumą - asmenys, tvarkos išsako vienumą - pertvarkymai, pokalbiai išsako vienumų vienumą
** klausimus - kaip esame viena?
į:
** [[žinynas | sąvokų kalba]] - išreikšti vienumo bendrystę
* [[žemėlapynas | sandaras]] - išsako mūsų vienumą - asmenys, tvarkos išsako vienumą - pertvarkymai, pokalbiai išsako vienumų vienumą
** [[gvildenu | klausimus]] - kaip esame viena?
2015 rugsėjo 28 d., 07:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Dievo raiškas, tai Dievo pažinimas - tai ką reikėtų labiausiai surašyti, gyventi, apgiedoti
į:
* [[Dievas | Dievo raiškas]], tai Dievo pažinimas - tai ką reikėtų labiausiai surašyti, gyventi, apgiedoti
2015 rugsėjo 28 d., 07:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
** Dievo Tėvui rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę. Jo dorovė: dešimt Dievo įsakymų - gerbti laisvę.
į:
** [[Dievas Tėvas | Dievo Tėvui]] rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę. Jo dorovė: dešimt Dievo įsakymų - gerbti laisvę.
Pakeista 12 eilutė iš:
* dorovės raktą - gyventi tarsi esame vienas žmogus
į:
* [[dorovė | dorovės raktą]] - gyventi tarsi esame vienas žmogus
Pakeista 21 eilutė iš:
'''Esmė yra išvystyti bendrystę, kuriais visi gyventų viena.'''
į:
'''Esmė yra išvystyti [[bendrystė | bendrystę]], kuriais visi gyventų [[viena]].'''
2015 rugsėjo 28 d., 07:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* sandaras - išsako mūsų vienumą
į:
* sandaras - išsako mūsų vienumą - asmenys, tvarkos išsako vienumą - pertvarkymai, pokalbiai išsako vienumų vienumą
Pakeista 22 eilutė iš:
* Bendrystę puoselėjame savo pavyzdžiu, gyvendami bendru žmogumi, tad išeidami už savęs, tad gyvendami Dievu.
į:
* Bendrystę puoselėjame savo pavyzdžiu, gyvendami bendru žmogumi (tad įsakymu, esme - vieningumu), tad išeidami už savęs, tad gyvendami Dievu.
2015 rugsėjo 28 d., 07:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
'''Esmė yra visais gyventi viena''' ir tuo pagrindu išvystyti bendrystę, kad visi gyventų viena
į:
'''Esmė yra išvystyti bendrystę, kuriais visi gyventų viena.'''
* Bendrystę puoselėjame savo pavyzdžiu, gyvendami bendru žmogumi, tad išeidami už savęs, tad gyvendami Dievu.
2015 rugsėjo 28 d., 07:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
* Koks ryšys tarp Dievo ir vienumo?
>><<
Pakeista 11 eilutė iš:
* kaip gyventi - bręsti (gyventi visais) užuot gyventi (paskirai)
į:
* [[kaip gyventi]] - bręsti (gyventi visais) užuot gyventi (paskirai)
Pakeistos 21-25 eilutės iš
'''Esmė yra visais gyventi viena'''
į:
'''Esmė yra visais gyventi viena''' ir tuo pagrindu išvystyti bendrystę, kad visi gyventų viena

[+Dievas ir vienumas+]
2015 rugsėjo 28 d., 06:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

'''Esmė yra visais gyventi viena'''
2015 rugsėjo 28 d., 05:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-6 eilutės iš
** Dievo Tėvui rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę
** Dievo Sūnui rūpi pati bendrystė, dangaus karalystė, kaip jinai gali veikti visus
** Dievo Dvasiai rūpi Dievo įtraukimas ir įsitraukimas į bendrystę, jų sutapimas, jo raiška bendryste, jo pažinimu
į:
** Dievo Tėvui rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę. Jo dorovė: dešimt Dievo įsakymų - gerbti laisvę.
** Dievo Sūnui rūpi pati bendrystė, dangaus karalystė, kaip jinai gali veikti visus. Jo dorovė: pamokslas nuo kalno - paskirai lavinti sąžinę.
** Dievo Dvasiai rūpi Dievo įtraukimas ir įsitraukimas į bendrystę, jų sutapimas, jo raiška bendryste, jo pažinimu. Jos dorovė: gyventi visais.
2015 rugsėjo 28 d., 05:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* kaip gyventi - bręsti užuot gyventi
į:
* kaip gyventi - bręsti (gyventi visais) užuot gyventi (paskirai)
2015 rugsėjo 28 d., 05:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-2 eilutės:
* dorovės raktą
* gerą valią
Ištrintos 2-5 eilutės:
* kaip gyventi
* klausimus
* sandaras
* maldų veiksmingumą
Pakeistos 7-14 eilutės iš
į:
* kaip gyventi - bręsti užuot gyventi
* dorovės raktą - gyventi tarsi esame vienas žmogus
** maldų veiksmingumą - išsako, kaip dalykiškai išgyventi vienumą
** gerą valią - kaip dalykiškai gyventi viena?
** sąvokų kalba - išreikšti vienumo bendrystę
* sandaras - išsako mūsų vienumą
** klausimus - kaip esame viena?
Ištrintos 15-18 eilutės:


2015 rugsėjo 28 d., 05:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
* Dievo raiškas
į:
* Dievo raiškas, tai Dievo pažinimas - tai ką reikėtų labiausiai surašyti, gyventi, apgiedoti
Pakeistos 9-12 eilutės iš
* Senojo Testamento Dievą
į:
* Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai
** Dievo Tėvui rūpi paskiro žmogaus paklusimas jam - Dievo iškilimas ten, kur jo nėra, taip kad iš atvirumo Dievui išgyvenant jo nemalonę kyla pažinimas, tad ypač rūpi Dievo pažinimo sklaida iš vieno asmens į kitus, į ištisą bendrystę
** Dievo Sūnui rūpi pati bendrystė, dangaus karalystė, kaip jinai gali veikti visus
** Dievo Dvasiai rūpi Dievo įtraukimas ir įsitraukimas į bendrystę, jų sutapimas, jo raiška bendryste, jo pažinimu
2015 rugsėjo 28 d., 05:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Noriu viską apžvelgti, išmąstyti, suvesti, surašyti. Tai darau iš įvairių taškų, kuriuos dabar noriu suderinti:
į:
Noriu viską apžvelgti, išmąstyti, suvesti, surašyti taip, kad būtų prasminga Ievai ir mūsų vaikams. Tai darau iš įvairių taškų, kuriuos dabar noriu suderinti:
Pakeista 11 eilutė iš:
Tikiu tuo pačiu išspręsti sandarų klausimus. Viską išmąstyti ir surašyti taip, kad būtų prasminga Ievai ir mūsų vaikams.
į:
Tikiu tuo pačiu išspręsti sandarų klausimus.
2015 rugsėjo 28 d., 05:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
Išspręsti sandarų klausimus. Viską išmąstyti ir surašyti taip, kad būtų prasminga Ievai ir mūsų vaikams.
į:

Tikiu tuo pačiu išspręsti
sandarų klausimus. Viską išmąstyti ir surašyti taip, kad būtų prasminga Ievai ir mūsų vaikams.
2015 rugsėjo 28 d., 05:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-17 eilutės:
Noriu viską apžvelgti, išmąstyti, suvesti, surašyti. Tai darau iš įvairių taškų, kuriuos dabar noriu suderinti:
* dorovės raktą
* gerą valią
* Dievo raiškas
* kaip gyventi
* klausimus
* sandaras
* maldų veiksmingumą
* Senojo Testamento Dievą
Išspręsti sandarų klausimus. Viską išmąstyti ir surašyti taip, kad būtų prasminga Ievai ir mūsų vaikams.

[+Iš ankščiau+]
2013 gruodžio 26 d., 09:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Kelintais metais taip mąsčiau?
2013 gruodžio 26 d., 09:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-11 eilutės:
Attach:bigpicture1.gif

Attach:bigpicture1b.gif

Attach:bigpicture2.gif

Attach:bigpicture3.gif

Attach:bigpicture4.gif

Attach:bigpicture5.gif

Suvedimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 20:16
Tweet