调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Siekiai, Šviesuolių veikla

目标

Mano tikslai

Viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Gyventi viena su Dievu

 • bendrauti artimiau su Dievu
 • atpažinti, išmąstyti, taiktyti ir palaikyti tokį bendravimą

Išvystyti visko žinojimą

 • Suvokti svarbiausius klausimus, ką gvildenti
 • Išsiaiškinti, kaip viskas susiveda

Telkti šviesuolių bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu

 • Išryškinti ją, kas tai yra
  • ieškoti sąlyčių su kitais
  • puoselėti savyje ir su kitais kūrybos dvasią, prasmingą žaismingumą, pasamonę ir bendravimą su Dievu per ją
 • Prasmingai taikyti savo mintis
  • išmokti jas išsakyti
  • puoselėti jas kūryba
 • Perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.

Tikslai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gegužės 21 d., 14:39