调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Tikslai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2020 gegužės 21 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-9 eilutės:
Viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Gyventi viena su Dievu
Pakeistos 12-16 eilutės iš
* plėtoti savo filosofiją
** suvokti
svarbiausius klausimus, ką gvildenti
** suvokti, kaip viskas susiveda
** išmokti išsakyti savo mintis
** puoselėti savo mintis kūryba
į:
Išvystyti [[Žinokime viską | visko žinojimą]]
* Suvokti
svarbiausius klausimus, ką gvildenti
* Išsiaiškinti, kaip viskas susiveda

Telkti [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]], gyvenimą klausimais, nežinojimu
* Išryškinti ją, kas tai yra
Pakeistos 20-25 eilutės iš
* prasmingai taikyti savo filosofiją
* puoselėti savyje ir su kitais kūrybos dvasią, prasmingą žaismingumą, pasamonę ir bendravimą su Dievu per ją

* Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę.
* Puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.
* Visko žinojimą gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
į:
** puoselėti savyje ir su kitais kūrybos dvasią, prasmingą žaismingumą, pasamonę ir bendravimą su Dievu per ją
* Prasmingai taikyti savo mintis
** išmokti jas išsakyti
** puoselėti jas kūryba
2020 gegužės 21 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-21 eilutės:
[[Siekiai]], [[Šviesuolių veikla]]

[++++目标++++]

[+Mano tikslai+]

* bendrauti artimiau su Dievu
* atpažinti, išmąstyti, taiktyti ir palaikyti tokį bendravimą
* plėtoti savo filosofiją
** suvokti svarbiausius klausimus, ką gvildenti
** suvokti, kaip viskas susiveda
** išmokti išsakyti savo mintis
** puoselėti savo mintis kūryba
** ieškoti sąlyčių su kitais
* prasmingai taikyti savo filosofiją
* puoselėti savyje ir su kitais kūrybos dvasią, prasmingą žaismingumą, pasamonę ir bendravimą su Dievu per ją

* Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę.
* Puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.
* Visko žinojimą gražiai taikyti būtent nežinojimu, klausimų pagrįsta bendryste.
* Perkurti (Dievu pagrįsti) ne tik save, bet visą santvarką.

Tikslai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gegužės 21 d., 14:39