神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Vertybės, Klausimai, Vertybių žemėlapis, Užmojai

Kokių būna vertybių ir klausimų?


Šviesuolių kertinės vertybės ir gvildenami klausimai

Istorija

2004 metais viešėjau pas Franz Nahrada jo viešbutyje Hotel Karolinenhof. Jis man pasirodė brandus, kūrybingas, plačiai mąstantis šviesuolis. Norėjau telkti jį palaikantį susirašinėjimą "Minčių sode". Man rūpėjo nepalaikyti vieną ar kitą jo laikiną sumanymą, bet apskritai jį, kaip žmogų, amžinai gyvuojantį. Tad jo prašiau, kokia sąvoka jam visų svarbiausia? Jisai pamąstęs atsiliepė, "global villages", tai yra, šviesus kaimas. Taip ir pavadinau internetinį ratelį, kuriam jis sutiko vadovauti.

Savo klausimą netrukus patikslinau. Žmonių klausinėjau, kokia jų kertinė vertybė, visas kitas aprėpianti? Atsakymų surinkau iš daugiau kaip 500 žmonių. Visi atsakymai iš esmės skirtingi. Skirtingi žmonės gali atsiliepti "laisvė", tačiau įsigilinus, kaip laisvę supranta, ją apibrėžia, paaiškės jog nors kiek išsiskiria jų supratimai, jų vertybės.


Ankstyvesnis šviesuolių vertybių ir klausimų sąrašas

Naujesni duomenys

 • John Harland. The experience of life. Is there a way of understanding how the laws of physics could have evolved from something simpler?
 • Alexander Berezin. Laisvė įgyvendinti savo mintis. Kaip žmogui nugyventi savo gyvenimą?
 • Wietse Hermanns. Restoring nature and landscape and the connection with them. How can we manage to bring other people to see the value of these kinds of landscapes?
 • Allard Friedrich. Collaborating with nature (and with humans as part of nature). He asks, Could there be a project in Kaliningrad and the Neman river basin, or Polesia, or the Dnieper or Dniester or Volga river basins, that would regenerate the physical and social climate of the nations involved?
 • Kirby Urner. Clarity. Where the dust is settled and you can see clearly. An aesthetic value. Can humanity stop living in crisis mode? Are we, the humans, going to make it? Get over the crises of crises? Not craving suspense? Imagine a world where we back off the doomsday clock a whole 15 minutes.
 • Donatas Eimanavičius. Meilė. Tikroji besąlygiška meilė be poreikio. Mylėdamas save gali priimti meilę, gali mylėti kitus.
 • Andrius Juzėnas. Viltis. Visatos atžvilgiu, koks gyvenimo tikslas?
 • Rimas Morkūnas. Žodžio laisvė. Dėl ko mes šioje žemėje?
 • Antonio Jesús García Palomo. To love and be loved by other people. What is the purpose of humankind? Why do I feel the necessity to find this Why?
 • Oliver Hick. The free-play of the imagination.
 • Jonas Čiurlionis. Meilė viskam - jausmas apimantis išmintį, tad viską. Kaip suvokti Dievo tvarką? Kokia struktūra bendra muzikai, psichologijai ir kosmosui?
 • Mindey. Leisti viskam būti.
 • Kazimieras P. Tikėjimas. Kur riba tarp gamtinio pasaulio ir antgamtinio pasaulio? Ar žmogui daro įtaką determinuotas pasirinkimas jam pačiam nežinant ar vis dėl to tai yra egzistencializmas teologijos konteksto pavyzdžio? Ar žmogus sprendimus priima sąmoningai ar jam nežinant prie jų tiesiog prieina?
 • Lina Gotautė. Meilė - visomis jos formomis, kurios skatina mus tobulėti, tapti brandesniais, siekiančiais ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito. Kai vertiname žmones ir mylime juos, priimdami jų klaidas ir patirtis (žinoma, jeigu tai nesikerta su mūsų vertybėmis). Kitaip tariant, Meilė tokia, kai siekiama ne vien tik naudos sau (savam vidui, emocinei savijautai, lūkesčių patenkinimui), o siekiant darnos tarpusavio ryšiu, darant gera kitam ir žinant, jog tai mus praturtina: darnus ryšys, dvasinis pasitenkinimas, dvasinė darna - su savimi ir pasauliu. Tai būsena, kai išmoksti dėkoti artimam ir jam atleisti bei priimti jį su jo gyvenimiškuoju keliu (kad ir koks jis bebūtų), nes tai, ką išleidi iš savęs, sukuria gerą savijautą kitam, tas kitas pasidalina bent jau su keliais aplinkiniais, ir staiga - nustembi per tokį trumpą laiką tavo dėka gera nuotaika ir savijauta pasklido grupėje žmonių; vadinasi, tereikia viso labo dalintis nuoširdumu....
 • Wenbo Gao. Consciousness unbounded by space and time. Transcend the boundaries between individuals. How do we construct intelligence? What do I need to understand the problem?
 • Tėtė: Turėti gerą nuotaiką (?) Kaip savyje ugdyti gerą nuotaiką?
 • Henrikas Gudavičius. Darbštumas: būk sveikas, darbštus, draugiškas, teisingas. Koks Dievo vaidmuo gamtoje?
 • Domantas Vildžiūnas. Garbė.
 • Jonas. Išsilaikyti savimi.
 • Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. Respect for wisdom over military might. Keep alive the survivors' memories. Does God have any interest in our daily lives? How did the survivors see the Holocaust?
 • Thomas Gajdosik. Awareness that I am loved by God, where this love is the gift and key to all of reality. Everything I do and receive, I receive through this love. Iš ankščiau: Gyventi iš Dievo. How to overcome my shortcomings to do what I should do? Jo gyvenimo užmojis: Grow as a person. Ankščiau: How should I organize my life in a way that I will follow? Think and pray about it. How honest am I to myself?
 • Evaldas Balčiūnas. Baimė
 • Gediminas Zokaitis. Žmoniškumas.
 • Gražina Zokaitienė. Orumas.
 • Mindaugas Miselis. Laisvė. Kiekvienas laisvas daryti kas jam priimtina.
 • Algimantas Gurevičius. Gyvenk pats ir leisk kitiems.
 • Eva Lepik. (Tartu, Estonia) Love - make me one with everything.
 • Laura Moturaitė. Sąžiningumas.
 • Tonn Kukk. Happiness.
 • Justina Pajus. Meilė. Dėmesys, pagarba, pagalba kitam.
 • Rabbi Feffer. To glue to God. To study the Torah, which brings us closer to God, even closer than prayer. This is the Litvak way. To fulfill the vision that God wants for us.
 • Ave Mets. Harmony - of humans among each other and with nature. (Too lazy to fight and loves nature.) Why do politicians seem not to live in the same world as other people?
 • Tatsiana from Minsk, Belarus. To be kind. Is there a second life after death?
 • Eglė Šironaitė. Sąmojingumas.
 • Jonas Skačkauskas. Kaip iš dangaus krenta lašai? Kaip iš vandens iškyla vandens molekulė?
 • Reyhan Alhas. Equality. Fairness for all. Why me?
 • Terry Bristol. How do you explain the success of science and yet see it as limited?
 • Valentina Trombetta. Is it possible to have interactions between humans and robots?
 • Elena Kocai. Kad dukrai būtų gerai. Ką daryti, kad mūsų aplinkoje viskas būtų gerai?
 • Elena Kocai. Pilnavertis gyvenimas. Kodėl taip elgiamės?
 • Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina. Don't compromise anybody else's individual dignity.
 • Francisco Sierra Gutierrez. Love. To be felt and to be loved. Is the model of eight functional specialties in Bernard Lonargen's Method in Theology useful for cultural studies and human studies?
 • Dangis Gudelis. Tikėjimas Dievu. Kokia yra Dievo valia? Kaip sprendimus priimti? Kaip priimti kolektyvinius sprendimus, kurie atitiktų bendrąjį gėrį?
 • Dainius Pauža. Laimė pasiekus džiaugsmą. Kodėl mes galvojame, kad mylime širdimi?
 • Aistė Urbonienė. Semiotika, komunikacija. Koks mano vaidmuo?
 • Habib Baghirov. Self-development. What will society look like when people's intelligence is dramatically boosted?
 • Greg Moss. Agape. To love the other without regard for yourself.
 • Leo Luks. Do what you want to do.
 • Vilija Vincevičienė. Meilė ir orumas.
 • Skirmantė Naglytė. Tikėti žmogumi ir pasitikėti. Ar vis dėl to mes patys kuriame savo gyvenimą, ar kas už mūsų jį sukuria?
 • Algimantas Černiauskas. Atradimo džiaugsmas.
 • Kaspar K. Growth of understanding. Has civilization collapsed already?
 • Elisa Galasso. Freedom, being able to accept my choice. What is a stranger?
 • Petr Tureček. Pleasure - the only thing I'm able to enjoy. Why is there something instead of nothing?
 • Karim Baraghithm. Not to see the world in black and white. What is the concept of information or cultural evolution, that can give us predictive power similar to genetic information?
 • Tomas Kačerauskas. Kritiškai ir savikritiškai mąstyti. Kas yra metakomunikacija? Kokiais būdais įmanoma kalbėti apie komunikaciją? Kokie kalbėjimo apie komunikaciją bruožai? Ankščiau: Kas yra komunikacija? Kokios komunikacijos reikia žmogaus buvimui? Kaip komunikacija lemia mūsų egzistenciją?
  • Atidus mąstymas, rūpestingas mąstymas, blaivus mąstymas - critical thinking?
 • Aistė Diržytė. Atjauta. Kaip Lietuvoje ugdyti gimnazistų ir universitetų studentų atjautą?
 • Aušra Žemienė. Gyventi prasmingai. Koks žmogaus vaidmuo?
 • Aistė Ptakauskė. Kūrybiškumas. Kaip kūrybiškumas tampa būtina išgyvenimo sąlyga?
 • Jolita Šliogerienė. Žodžio galia.
 • Vytis Valatka. Kaip neprarasti tikėjimo ribinėse situacijose?
 • Remigijus Venckus. Meno kūryba. Kas ir kur ir kaip?
 • Viktorija. Kokia viso gyvenimo prasmė?

Matematikos modeliavimo katedroje

 • Teresė Leonavičienė. Žmogiškumas, žmoniški santykiai. Kokia mano gyvenimo prasmė? Kokia mano paskirtis, ką turiu atlikti gyvenime?
 • Leonardas Lapašinskas. Ar būsiu išgelbėtas?
 • Onute Gaidamavičiūtė. Meilė visiems žmonėms be išskaičiavimo. Kiek gyvenime derėtų remtis nuojauta, o kiek - protu?
 • Rimvydas Krasauskas. Gyventi paskirtimi. Kokia mano paskirtis?
 • Eugenijus Paliokas. Grožis. Meilė. Kodėl kažkas neleidžia skelbti esminius dalykus?
 • Algirdas Šukys. Kaip įtikinti pasaulį, kad Vakarų pasaulis eina ne tuo keliu?
 • Ingrida: Kas yra žmogaus laisva valia ir Dievo valia, kaip tai reiškiasi ir kuom tai skiriasi? Ar dar yra kokių valių?
 • Albinas Plėšnys. Kaip suprasti Aristotelio indukciją? Ar sutampa gramatica speculativa (konceptas, daiktas, vardas) ir semantinė teorija. John Mill "System of Logic" vardų teoriją iškreipė? Analogija, indukcija ir vardų teorija.
 • Indrė Gajdosikienė. Kad atitiktų tai ką mąstau su tai ką darau. Kaip save rimtai traktuoti? How to treat myself seriously?
 • Justas Nugaras. Stabilumas - tvirtas pagrindas. Kaip būti laimingam?
 • Tadas Jonaitis. Besąlygiška Dievo meilė žmonėm. Ar mūsų išsivaikščiojimas susijęs su meile sau, su pykčiu kitų atžvilgiu, ir nepagarba palaikams ir kitų skausmui?
 • Audra Girijotė. Jautrumas. Juo rasi būdą, kaip teisingai elgtis arba nebus tos žalos, kurią sistema gali padaryti. Kaip elgtis, kad būtų jautrumo daugiau, o visuotinės kančios mažiau?
 • Nerijus Stasiulis. Teorijos ir praktikos vienovė. Suprasti "gerąją naujieną" - filosofijos pagrindinę žinią. Koks filosofijos ir kultūros posūkis reikalingas mūsų laikais? (apie kurį kalbėjo Vitgenšteinas ir Heidegeris) http://gimimasbesmurto.blogspot.lt
 • Jonas Čiurlionis. Meilė, tapimas vertu jos mokslui, kaip kad Sokratas pasakoja Platono Puotoje. Kaip tobulėti meilės keliu?
 • Rytė Žiūrienė. Meilė. Savęs atidavimas kitam.
 • Evaldas Palskys. Meilė kitam (Prema). Kaip pamilti?
 • Rugilė Taujotaitė. Atjauta. Kokiu būdu žmonių širdis atverti bendrijai ir atjautai gyvūnams?
 • Saulius. Darna. Koks gyvenimo tikslas?
 • Kazimieras Seibutis. Humilitas.
 • Žmoniškumas. Kaip padaryti, kad velnias į prarają nestumtų?
 • Reda Paškauskaitė. Saviraiška. Kaip žinoti, kad elgiesi teisingai/teigiamai?
 • Mindaugas Česlikauskas. Būti savimi. Kaip suvaldyti ego?
 • Mindaugas Rūkas. Pažinti koks Dievo planas Inos ir Mindaugo santuokai?
 • Sigita Dudienė. Kaip jungiasi skirtybės?
 • Jūratė. Laisvė, kai tu gali valdyti savo jausmus ir protą užtat valdyti visą savo gyvenimą. Pasakojo, kaip jai keitėsi laisvės sąvoka. Pasakojo sėkmės schemą: 1) pradinė galimybė, 2) elgsena (mąstomas modelis), 3) ryšys su savimi/Dievu (pakeisti modelį)
 • Justina Kaminskaitė. Kūrybos turiningumas kylantis iš ryšio per mane. Kas aš esu? Kaip pereiti iš taisyklių režimo į tų pačių apribojimų laikymasis iš meilės?
 • Algimantas Klimas. Gyvenimas su šeima. Kaip parodyti gyvenimo kelią savo šeimai, savo vaikams?
 • Vita Marytė Janušauskienė. Nenusižengti savo principams/vertybėms. Kaip išlikti ištikimam savo vertybėms, kai situacija verčia elgtis kitaip..? Kaip gyventi, kad po savęs paliktum jei ne geriau, tai bent ne blogiau, nei radai..?
 • Bill Pahl. To be as alive as I can be. Is there an after life? What exactly is the origin of the universe? How do we live the end of our lives graciously?
 • Sesė Agnė. Dievo baimė - suprasti, kad Dievas yra DIEVAS ir mes tokie mazi niekniekiai. Mes turime jam duoti viską kas mes esame ir gyventi kaip Jis mums liepė, tai teisingumas. Bet irgi, tai negali būti atskirta nuo maldingumo - supratimo, kad Dievas yra mūsų Tėtis ir jis mus myli, ir mes NORIME jam tarnauti, kadangi suprantame, kad esame jo sūnūs ir dukros. Kodėl daugybei žmonių nerūpi, kad Jėzus Kristus mus mylėjo iki mirties, mums parodant tokią didelę meilę? :o((( Kaip liudna!
 • Andrej Ščelkun. Pusiausvyra. Bet kurioje situacijoje, emocijoje, reaguoti tinkamai, nepasiduoti tom emocijom.
  • Kaip tinkamiausiai meniškai vaizduoti garsą?
  • Kaip teigiamai veikti žmogų?
  • Ar susiję garso bangos su elektromagnetinėmis bangomis?
  • Kaip garso bangos gali paveikti žmogų? (Iš pradžių buvo Žodis)
  • Kokiu algoritmu galima susieti skirtingus klausimus?
  • Iš kur viskas kyla? Nuo pačių pradžių, kaip viskas atsirado?
  • Ar tikėjimas yra energija kažkokia?
  • (Ar čia Andrejaus klausimai?) Iš kur galim mylėti žmogų? Ir kas tą įtakoja? Kaip ir kodėl jis sugeba mylėti? Kam jam to reikia? Ar laiko neatsuksi? Tu turėsi tik vieną pasirinkimą? Išminties paieškos.
 • Ieva Vaitkevičiūtė. Gyventi prasmingai. Ar Dievas gali jaustis vienišu, jaučia vienatvę?
 • Rūta Jakštonienė. Būčiau šalia artimų žmonių.
  • Kaip reikia užauginti tikrumą?
  • Iš kur ateina kūrybinis pradas?
  • Kas verčia žmogų vaizduoti savo išgyvenimus? Rinks pavyzdžius.
 • Žydrūnė Jonušienė. Tikėjimas.
 • Virgilijus Burba. Jausmas. Kodėl aš Dievo ieškau protu? Ar savo namuose galiu rasti Jo namus? Kaip man gamtoje ir gyvenime įžvelgti tą gerumą, kurį Dievas įžvelgė kurdamas pasaulį?
 • Giedrė Burbienė. Ištikimybė. Ar šventųjų relikvijos galia priklauso nuo to kiek žmogus tiki?
 • Remigijus Treigys. Tikėjimas, kuris mus daro tikrais, pavyzdžiui, kūryboje. (Tarkovoskio filme Nostalgija tikinčiosios sako, kad gali klūpėti, nes turi tikėjimo.)
  • Ar tikėjimas yra mūsų, yra tikrumas, kad taip, o ne kitaip?
  • Kaip atsirasti toje teisingoje vietoje, teisingu laiku kur brandintų teisingi klausimai?
  • Ar tikėjimas gali įsikūnyti, materializuoti? Kūrybos energija turi siuntėją, kurinys, tai antena, vyksta energijos ping-pongas.
  • Kodėl mes dabar esame čia?
  • Kodėl vyksta taip, o ne kitaip?
 • Antanas Garjonas
 • Tomas Kiauka. Prasmė - jausmas, kuris leidžia gerai jaustis. Kaip atsiranda sąvokos ar žodžio "Dievo" reikšmė? Ir kaip dėl to susikalbame? Iš ko kyla klausimai?
 • Danas Andriulionis. Siekti tobulumo per darbą. Kaip pasiekti tobulumą tapybos darbe? ir savo gyvenime?
 • Alvydas Klimas. Sąžiningumas sau ir kitiems. Kas lemia studentų elgesį? Rengs apklausą.
 • Vakaris Bernotas. Pažinimas. Bendravimas, pakantumas susieti su pažinimu, jisai nesavatikslis, gera dalintis, gera sugebėti priimti pasaulį, koks jisai yra. Gebėjimas užduoti teisingus klausimus. Klausimas jau yra atsakymas. Kas aš esu?
 • Simona Pielikytė. Sąžiningumas prieš save. Kaip pajusti tvirtumą bet kokiose aplinkybėse ir atpažinti teisingą, kitų neprimestą gyvenimo kelią? Kaip sukurti neutraliausią aplinką; per neutralumo būseną save girdėti; pačiam skleisti vibracijas.
 • Saulius Jusionis. Kaip šviesti žmones, kad jie nebūtų buki?
 • Rita Skirpstaitė: Būti kuo geriau kiekviena akimirka
 • Gintarė Lygnugarytė. Ar yra Dievas?
 • Ana Alfimova. Dėmesys žmonėms: jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai.
 • Jevgenija Škaliova. Tiesa - nemeluoti sau. Ką galėčiau palikti kitiem žmonėm prasmingo? Domisi kūrybiniais tyrimais, fotografija.
 • Patricija. Kam viskas sukurta?
 • Vitalijus Denisovas. Pilnumas, perfekcionizmas.
  • Ar jauduliai yra pastovi būsena?
 • Gediminas Gricius. Kasdien ką nors naujo sužinoti.
  • Kaip vidinę jausminę būseną pamatuoti kūno rodikliais?
 • Dominykas Raila. Pažinimas.
 • Donatas Jakubėlis. Gerovė.
 • Audronė Anušauskienė. Veikti vis plačiau. Kaip pasiekti, kad žmonės labiau tikėtų?
 • Zenonas Anušauskas. Kūrybinė talka. Kaip įveikti alkoholizmą Lietuvoje ir kaip suveiks naujasis įstatymas dėl neblaivaus vairavimo? Kaip sujungti žmonių protus ir atmintis, kad kartu dirbtų našiau, kaip atskirai?
 • Danutė Vervečkienė. Pragmatiškas tarnavimas. Kaip dirbti su vaikais mūsų kaime?
 • Irena Linkevičienė. Tikėjimas į Dievą ir šeimą. Kodėl žmonės yra tokie žiaurūs ir vienas kitam nepadeda?
 • Algirdas Judickas. Gyventi dorai. Kaip Lietuvoje atvirai gyventi pagal Biblijos tiesą ir veikti kitus?
 • Eimantas Sakavičius. Dirbti sau mielą darbą. Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kodėl pasaulis pagrįstas žiaurumu, pavyzdžiui, valgymu?
 • Dalia Jusienė. Nuoširdumas. Kaip pritraukti žmones į renginius?
 • Violeta Vaitkevičienė. Tarnavimas - būti naudinga. Kodėl žmonės neišeina iš savo namų?
 • Petras Ulevičius. Pagarba, karma yra paveldama, jeigu kažkam padarysiu gerą ar blogą, tai gal ir man padarys.
 • Nerijus Kisielius. Kam Dievas padeda labiau, tam kuris stoja į kovą prieš blogį, ar tam kuris atsitraukia?
 • Erika Švenčionienė. Vaikų dvasinė gerovė. Ką man daryti, kad mano vaiko vertybių sistema sutvirtėtų?
 • Gvidas Švenčionis. Kažką gražaus padaryti ir palikti. Kaip mano dukra gyvens?
 • Nadiežda Pokštienė. Šiluma, žmogaus atvirumas. Kodėl yra taip sunku sąžiningai gyventi?
  • Džiaugtis kiekviena diena.
 • Audrijanas Pokštas. Meilė: artimumas, rūpestingumas, jaudinimasis.
 • Raimundas Vaitkevičius. Tobulėti. Kaip susirasti darbą, kuris tiktų pagal poreikius? Kaip žinoti, kokia mano veikla būtų vaisingiausia kiekvienu laiku? Kaip tikslingai ir našiai tvarkyti savo laiką? Domisi: struktūrinių lygčių modeliavimo statistika.
 • prisiminti šv.Mato bažnyčios kun.Deimantą Jasulaitį
 • Jinan Kodapully. To be. How to 'be' without making any attempt? How to hold a question without any conscious attempt to answer?
 • Angie Joala. (Tartu) Being connected to the source, as the compass to everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?
 • Hui Ka Yu 許家於 (Xu JiaYu) Freedom. Doing what I really want to do and not be determined by others.
 • Jonathan Weinberger. Looking behind the wall, getting behind things, getting the bigger picture. Can I get the big image of anything in life the way that my intuition pushes me to?
 • Shu-Hong Zhu. How do things become fashionable?
 • Pamela McLean. How do we not just remember together but think together?
 • Madina. The power of thought on the physical world. https://youtu.be/xxoEdCRINxo
 • Dovydas Caturianas. Kokios žmogaus pažinimo ribos? Koks yra religijos ir politikos santykis?
 • Aušra: Koks yra amžinas gyvenimas?

VGTU Filosofijos ir komunikacijos katedroje

 • Laima Monginaitė. Kūryba. Kokia mano misija?
 • Stanislavas Dadelo. Nebūti išdaviku. Negyventi tik klausimais, be atsakymo. Turėti savo nuomonę ir gerbti kitų nuomonę.
 • Jovilė Barevičiūtė. Skaidri ir sąžininga karjera kuri būtų paveiki mūsų socialiniams ir kultūriniams procesams. Kaip darniai ir tvariai suderinti fundamentalias akademines žinias bei intelektualines madas bei inovacijas šiuolaikiniame universitete?
 • Edvardas Rimkus. Ar erdvė begalinė ar ne?
 • Agnieška Juzefovič. Laisvė.
 • Peeter Kase. Jesus, what he would do. How long will the world go on in this bad way. (Tartu katalikų bažnyčioje.)
 • Meelis (žmona Birutė Vilniuje). Awakening of all people and all creation. What is this activity of awakening?
 • Malcolm Duerod. Sacrificial living. How to revive an economy in debt with a demographic and decreasing population? This is the case for some EU periphery countries or accession candidates like BiH.
 • Kaya York. Alleviating suffering. How should I relate to God?
 • Ivan Capeller. Equality. How can human society combine a maximum level of equality with a maximum level of freedom?
 • Xiaohui Zou. Focus on good educators. How to make people understand each other? Combining computer and human logic.
 • Nijolė Aukštuolytė. Būti savimi, ar patogu ar nepatogu. Ką aš dar gyvenime turėčiau padaryti?
 • Giedrius Grabauskas. Darna. Kaip gyvenimiškai įsisavinti darnos sampratą?
 • Ieva. Tiesa. Kas aš esu?
 • Algis Mickūnas. Jeigu visata yra laikina, kuriame laike jinai laikina? Kaip suprasti visatos laiką?

Paulius Mikšta?

 • Vertybė: Kilniaširdiškumas ir gailestis. Kilniaširdiškumą išskiriu dėl to, kad tuo metu būna paneigtas egoizmas ir gerovė sau, tuomet žmogus pastebi kitą žmogų pavyzdžiui kenčiantį ir jo kankynės yra visiškai artimos ir suprantamos, kas žiauriam egoistui yra visiškai svetima, kiti žmonės jam yra lyg nieko nereiškiančios kaukės. Gailesti išskiriu todėl, nes manau, kad žmogus yra tokia būtybė kurios verčiau išvis nebūtu, o pasaulį laikau kančių buveinę, malonumo ir gerovės stokojančią katorga, tam tikrą trukmę kurią reikia iškentėti, paprastai šnekant pasaulis man yra darbas, tarnyba, kažkokia kariuomenė kurią reikia atkentėti, todėl moralės požiuriu manau, kad mes nieko kito negalim padaryti kaip tik vienas kito pagailėti, paguosti, mylėti iš gaileščio ir panašiai.
 • Klausimas: Kas yra žiaurumas? Kaip jis atsiranda, kaip jis veikia žmoguje, kaip žiaurus žmogus suvokia aplinką pavyzdžiui kitą žmogų?
 • Klausimas: Kas yra genialumas?

Ignas Gutauskas?

 • Vertybė: Žmogaus suvokimas, kad jis kaip gyva būtybė yra iš esmės tapatus kitoms gyvoms būtybėms (ypač, kad yra tapatus kitam žmogui bet kokiu atveju).
 • Klausimas: Kokios yra žmogaus žiaurumo, blogio šaknys: ar glūdi jis (ir kiek tuomet jo ten glūdi) žmogaus prigimtyje, ar tai mūsų proto klaidų vaisius, ar tai protingumo trūkumo sąlygotas dalykas, ar jis pradeda reikštis dėl aplinkos veiksnių ir t.t. Kodėl mes kenkiame vienas kitam? Kas čia yra didžiausias kaltininkas? Kas yra to pradas? Ar kalbant apie žmonijos ateitį galima turėti vilties, ar būtų teisingiausia žvelgti į ją pesimistiškai?

Tadas Snuviškis

 • Vertybė: Bendrystės ieška pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
 • Klausimas: Kaip "diegti" gyvybės vertybę? Kaip padaryti, kad žmogus būtų laimingas, tobulas, džiaugsmingas ir patenkintas visu kuo, kaip padaryti, kad visiems taip būtų? Ir ne tik žmonėms, bet visai gyvybei, visam pasauliui, tobulos laimės santykyje. Noriu savyje kažką keisti, kurioje srityje man dirbti, gal teoriniame lygmenyje? Gal vadovauti ir telkti? Mano geba teorinė. Taip pat: Kas yra valstybė? ir daugybė kitų klausimų. Įtraukti ko įmanoma daugiau žmonių, nors jų yra skirtingiausių. Taip, kaip yra, man nepatinka. Kaip padaryti, kad būtų gera, žmonės nori ir stengiasi bet jiems nepavyksta.
 • Kokiu būdu žmonių skirtingumas išsivysto? Bet visgi susikalbėti įmanoma. Kas grindžia bendrumą?
 • Kaip apibrėžti gyvybę?
 • Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

Tautvydas Vėželis

Alanas Petrauskas? Priešybių vienybė. Ne tiktai priešybė, ir ne tiktai vienybė, o būtent kartu. Meilė - kantrybės siekiant meilės.

 • Kaip surišti mokyklos matematikos kursą su gilesniais Sielos išgyvenimais, skatinančiais "mąstymą širdimi"?
 • Kokios kitos galimos PRASMINGOS veiklos, galinčios mus daugiau "sucementuoti"?
 • Kaip vektorių sandaugą susieti su posūkiu?

Žilvinas Beniušis

 • Vertybė: Aš esu niekas.
 • Klausimas: Kaip ištisai gyventi Dievu?
 • Klausimas: Kaip išlaikyti pastovų budrumą? (Nepsis) Kaip atskirti Dievo valią?
 • Klausimas: Kaip neįklimpti į nuodėmę? Kaip jos iš anksto išvengti?
 • Tiesos šaltinis: Jėzaus malda. (Aprašas)

Franz Nahrada: How can we live autonomously as communities and yet use the power of global cooperation at its best? How can we use the emerging possibilities of infrastructure and new tools like video bridges to create a synchronous worldwide collaboration environment between communities?

Tomas Čepaitis. Contemplation in the active world Kaip aš galiu pasamprotauti pasaulyje kuriame žmonės nusiteikę veikti, kartais be pagrindo? iš Rumi eilėraščio bendruomnė kaip susimezgimas visi laiko siūlą ir visi susipina mezginys; svetimo tema, žmogus, kuris visur svetimas

Audronė Anušauskienė. kaip Dievas sukuria tokį grūdą, kuris negyvas ir paskui tampa gyvas? ar gali tai sukurti žmogus? gali sukurti grūdą, gilę kuris gali gulėti ir kokio reikia papildomo Dievo įsikišimo, kad ta sėkla ar gilė išaugtų medžiu, kokiu stebuklu įvairi gyvybė atsirado ir atsiranda. grūdas yra tik vienas pavidalas, o kiek yra gyvybės pavidalų, viena kitą gražiai, įvairiai papildančios, jos visos įvairios. kaip sutverti gyvybę, kuri užspausta ir atsiskleidžia tam tikrom sąlygom. grūdas iš negyvo pasidaro gyvas. Paklausti Dievo, kaip yra?

 • Paklausk jos, kaip jinai sukurtų visą pasaulį laisvą, be įsikišimo ir neįsikišimo ? :: Turi būti savarankiška, tiek aplinka, tiek gyvybė, tad tarp jų turi išsivystyti be galo tamprus ryšys, tačiu tuo pačiu be galo laisvas. :: Tiek pradžiai. :: Ir paklausk jos, kaip jinai myli, kaip jinai rūpinasi savo vaikais, juos augina, kad gyventų laisvi ir nepriklausomi? :: ir galim kartu pasimelsti.
 • Man įdomus tas pats gyvybės stebuklas :: lyg iš negyvo daikto (nu gilė) išauga gyvas daiktas (medis) :: kaip Dievas tai padaro? :: įrodymas, kad Dievas yra :: ar gali atsitiktinumų grandinė sukurti gyvybę tokia :: koks atsitiktinumų vaidmuo? :: kiekviename žingsnyje žmogus renkasi :: kuriantis :: džiaugiasi kuo jisai sukūrė :: tai pareina iš Biblijos :: dėsningumas :: variacijų ne daug :: be yra nežymių :: skirtumas tarp džiaugsmo kurį jaučiu Dievo sukurtoje gamtoje :: viskas taip gražu ir tobula :: sulyginant su žmogaus sukurta aplinka :: miestu :: smarvė, šiukšlės, įtampa, dujos

džiaugsmo mažiau

 • Pamela McLean. How do we create a sense of community and togetherness that we can go forward and explore this unknown territory that is less isolated and less competitive than the society that we're coming out from?
 • Julius Vervečka. Pakalbėjome apie muzikos greitį, lėtesnė muzika palaiko mąstymą bet užtat gali būti neįdomi. O greitesnė muzika įdomi, bet išstumia mąstymą. Groja smuiku, armonikėle - gal pabandytų atrinkti veikiančią muziką.

Andrius Kulikauskas Gyventi tiesa.

 • Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
 • Kaip iš Dievo požiūrio išplaukia visos proto sandaros?
 • Evaldas Balčiūnas. Baimė, kad nepajėgsiu kažką išspręsti. Ar pakaks man stiprybės priimti gyvenimo iššūkius, kaip tikintieji sako, vykdyti Dievo valią?
 • Silvijus Pokštas. Savo šeimą palaikyti savo asmenine patirtimi. Kodėl nesidžiaugiame santykiais, kuriuos turime, o juos griauname ir naujai kuriame. (Ankščiau: Šeima. Kaip man padėti savo šeimai?)
 • Markus Petz. Meaningful inclusion in both directions. How can I get noncommercial funding to do my PhD research? How can an individual deal with collective tyrannies and still keep a voice? (Have a dog in the ring.) Practical experiments using social media and also conversations with people and Internet based research, search engines.
 • Julius Vaitkevičius. Beribystė.
 • Nigel Stonham. Follow your passion. How to get 426,000 jobseekers in Austria to contribute in their community according to their passion?
 • Jeff - Chien Feng. What is my deepest value?
 • Dovid Katz. Fighting for what I strongly believe is true and leaving a record of my arguments. What difference can I make in my life to the survival or nonsurvival of a culture including one of its languages?
  • Looking for origins. Where does Yiddish come from?
  • Where do things come from? The orgin of Semitic roots and words etc.
  • Is there a place for small languages?
  • Can I leave anything useful for others? or of interest to someone?
  • Can they offer something to humanity beyond just a corpus that can be translated?
  • Taking up causes like Yiddish or the accused Holocaust survivors, taking difficult positions that others aren't taking up fruitfully, that gap role
  • Changing the course of debates by adding new perspectives.
  • Hebrew and ... were always there in Yiddish.
  • What is the culture I want and how can it be jumpstarted?

Klausimai iš LUNI:

 • Kodėl nori įtikti kitam?
 • Kodėl vieni žmonės nori, o kiti nenori?
 • Kas yra meilės priešingybė?
 • Ar galima protu suvokti Dievą?

Alytus

 • Arūnas Jabkevičius. Gyvybingumas. Kaip integruotis į visuomenę įkalinimo įstaigoje?
 • Viktoras Zaparauskas. Šeima. Kaip greičiau išeiti ir būti su šeima?

VertybėsIrKlausimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gruodžio 08 d., 10:54