神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.VienumoPagrindai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 gegužės 19 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-17 eilutės:

Vienumo sampratos
* Kaip bendru troškimu sutampa Dievo troškimas ir paskirų galimybių troškimai?
2022 gegužės 07 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 535-536 eilutės:

* Jėzaus platūs vartai, tai bendras likimas, o ankšti vartai, tai paskiras likimas. Žmogui tenka rinktis eiti savo keliu, savęs suvokimo, kuriuo jisai paskui pasieks bendrą suvokimą ir susikalbėjimą. Taip vyksta akistata su Dievu, susigaudymas, kad žmogus yra sąlygiškas, o Dievas besąlygiškas.
2021 lapkričio 24 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 81-82 eilutės:
* Kaip kitų, ne tik mano, gvildenami klausimai išreiškia vienumo pagrindus?
* Kaip vienumo pagrindai glūdintys šviesuolių klausimuose susiję su jų kertinėmis vertybėmis?
2021 lapkričio 12 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-84 eilutės:
%width=800px%[[Attach:VienumoSampratosVienumoPagrindai.png | Attach:VienumoSampratosVienumoPagrindai.png]]
-------------------------
2021 spalio 01 d., 15:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 120-136 eilutės:

Kas yra vienumo pagrindai
* Šeši vienumo pagrindai turėtų būti keturių vienumo sampratų poros.
* Vienumo pagrindai yra apibrėžimai. O apibrėžimai savaime neigia vienumą. Vienumas yra pirm apibrėžimo, pirm prielaidų. O apibrėžimas išsako vienumo prielaidas.

Ką veikia vienumo pagrindai
* Keturios apimtys - keturi žinojimai - išreiškia santykių galimybes.
* Vienumo pagrindai visaip aptaria pasaulį, jo vienumą, jo vienumo šaltinius.
* Vienumo pagrindai nusako kaip Dievas už tarpo atrodo, iš šalies, tarpe, kaip Kitas. Juos sieja asmenys. O jų nebuvimas yra jų būklės, jų ryšių galimybės, kaip jie galėtų atrodyti. Šias būkles nusako asmenų požiūriai, Kito bendrystė, Dievo meilė.

Kaip veikia vienumo pagrindai
* Asmenimis (Dievu, Manimi, Tavimi, Kitu) slenkame buvimu iš Dievo į Kitą. Meile slenkame nebuvimu iš (gyvenimo) požiūrių (kuriais Dievas yra geras) į (amžino gyvenimo) bendrystę (kuria Dievas nebūtinai geras). Tad meilė atpalaiduoja, išlaisvina, išplečia požiūrius taip, kad nereikalautumėme, kad Dievas būtinai būtų geras. Gyvenimu išgyvename, požiūriais išgyvename, o bendryste galime nebūtinai išgyventi, galime pripažinti tai kas neišgyventa.

Kodėl yra vienumo pagrindai
* Viskas susiveda į pasaulio pasitikslinimą vienumo pagrindų ratu.
* Meilei išpuoselėjant bendrystę, meilei praturtėjus, atitinkamai praturtėja jos papildinys, Dievas. Dievas tampa mums labiau artimas, tikras, gyvenimiškas, dalykiškas. Asmenimi įsisaviname išorinį (Dievo) požiūrį vidiniu (Kito) požiūriu. Atitinkamai, teigiamas jausmas (meilė) įamžinamas (asmens) dorybe.
2021 rugsėjo 23 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-87 eilutės iš
Attach:vienumo-pagrindai.png
į:
Attach:vienumo-sampratos-pagrindai.png
------------------------

Vienumo pagrindai įžvelgia vieną vienumo sampratą kitoje vienumo sampratoje. Vienumo pagrindai išplaukia iš paskirų troškimų įžvelgimo. Dievu juos įžvelgiame bendrame likime, o meile - paskiruose likimuose. Ir vienu ir kitu atveju tai išverčiama į bendro troškimo įžvelgimą. Iš Dievo tai išverčiama likimais, tad asmenimis, o iš meilės tai išverčiama troškimais, tad požiūriais.
2021 rugsėjo 23 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 466-469 eilutės iš
* Trokštama visuomenė
* Asmenų troškimai
* Asmenų likimai
* Visuomenės likimas
į:
* Trokštama visuomenė - Dievo valia: mylėti netobulą, pabaiga, nepaneigiamumas
* Asmenų troškimai - valia: mylėti tobulą, vidurys, nešališkumas
* Asmenų likimai - tobulumas, vidurys, nešališkumas
* Visuomenės likimas - meilė, pradžia, besąlygiškumas
2021 rugsėjo 03 d., 13:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
* Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
2021 rugpjūčio 04 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 106 eilutė iš:
Esame viena. Tai išsako šeši vienumo klausimai.
į:
Šeši vienumo klausimai išsako mūsų vienumą, "Esame viena":
Pakeistos 116-118 eilutės iš
Keturi vienumo klausimai (Dievo, Kito, meilės, bendrystės) išsako vienumą kaip visumos aprėpimą, tad kaip neapibrėžtumo aplinkybių pasireiškimą apibrėžtume. O du vienumo klausimai (asmenų, požiūrių) išsako skirtingų reiškinių tapatumą, tad apibrėžtumo aplinkybėse įžvelgia neapibrėžtumą. Kitaip tarus, yra vienas Dievas, Kitas, meilė, bendrystė, o yra daug asmenų, daug požiūrių.
į:
Vienumo klausimų nagrinėjimas
* Keturi vienumo klausimai (Dievo, Kito, meilės, bendrystės) išsako vienumą
kaip visumos aprėpimą, tad kaip neapibrėžtumo aplinkybių pasireiškimą apibrėžtume. Du vienumo klausimai (asmenų, požiūrių) išsako skirtingų reiškinių tapatumą, tad apibrėžtumo aplinkybėse įžvelgia neapibrėžtumą. Kitaip tarus, yra vienas Dievas, Kitas, meilė, bendrystė, o yra daug asmenų, daug požiūrių.
* Dievas yra vienumo šaltinis atsakingas už ryšio palaikymą su visais, tai bendras likimas. Kitas yra paskirumas kuriame sprendžiasi to Dievo vienumo galimybė, tai paskiras likimas. Meilė yra visus rūpesčius, ir būtent Dievo rūpesčius, aprėpianti darna, tai bendra svajonė, esanti visgi už šio pasaulio, jo amžinybėje. Bendrystė yra šio pasaulio paskirame rūpestyje glūdinti meilės vienumo galimybė, tai paskira svajonė
.
2021 rugpjūčio 04 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 116 eilutė iš:
Keturi vienumo klausimai (Dievo, Kito, meilės, bendrystės) išsako vienumą kaip visumos aprėpimą, tad kaip neapibrėžtumo aplinkybių pasireiškimą apibrėžtume. O du vienumo klausimai (asmenų, požiūrių) išsako skirtingų reiškinių tapatumą, tad apibrėžtumo aplinkybėse įžvelgia neapibrėžtumą.
į:
Keturi vienumo klausimai (Dievo, Kito, meilės, bendrystės) išsako vienumą kaip visumos aprėpimą, tad kaip neapibrėžtumo aplinkybių pasireiškimą apibrėžtume. O du vienumo klausimai (asmenų, požiūrių) išsako skirtingų reiškinių tapatumą, tad apibrėžtumo aplinkybėse įžvelgia neapibrėžtumą. Kitaip tarus, yra vienas Dievas, Kitas, meilė, bendrystė, o yra daug asmenų, daug požiūrių.
2021 rugpjūčio 04 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 106 eilutė iš:
Esame viena
į:
Esame viena. Tai išsako šeši vienumo klausimai.
Pakeista 110 eilutė iš:
** kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
į:
** Kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
Pridėtos 115-116 eilutės:

Keturi vienumo klausimai (Dievo, Kito, meilės, bendrystės) išsako vienumą kaip visumos aprėpimą, tad kaip neapibrėžtumo aplinkybių pasireiškimą apibrėžtume. O du vienumo klausimai (asmenų, požiūrių) išsako skirtingų reiškinių tapatumą, tad apibrėžtumo aplinkybėse įžvelgia neapibrėžtumą.
2021 rugpjūčio 04 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.
2021 rugpjūčio 04 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-27 eilutės:
2
* Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis?
Pridėtos 31-34 eilutės:
4
* Kaip susieti šešias vienumo rūšis su keturiomis vienumo sampratomis?
* Kaip vieningumo išraišką susieti su papildymais?
Pakeistos 42-43 eilutės iš
į:
* Kaip vieningumo išraišką susieti su pertvarkymais?
Pridėta 51 eilutė:
* Kaip vieningai mąstyti apie šešis atvaizdus?
Pridėtos 70-71 eilutės:
* Kaip vieningumo išraišką susieti su klausimo bei atsakymo poromis?
* Kaip vieningumo išraišką susieti su vienybės ir nulybės bei jų atvaizdų sąsajomis?
2021 rugpjūčio 04 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
2021 rugpjūčio 04 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 15 eilutė:
* Kaip išsakyti šešis klausimus grindžiančius šešis vienumo pagrindus?
Pridėtos 58-59 eilutės:
* Kaip šeši vienumo pagrindai suporuoja keturias vienumo sampratas?
* Kaip šeši vienumo pagrindai grindžia klausimus, o keturios vienumo sampratos grindžia atsakymus?
2021 birželio 04 d., 16:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 440-444 eilutės iš
Valia, širdis, protas, kūnas
*
[[20190620PaprieštaravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]

Vienumo sampratos
* [[http:
//www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
į:
'''Vienumo sampratos'''

[[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
Pridėtos 448-456 eilutės:

* Pasąmonė - atsiskleidžia paskiras asmuo +1
* Sąmonė - atsiskleidžia paskira asmenybė +2
* Sąmoningumas - atsiskleidžia bendra svajonė +3
* Kaip keturios vienumo sampratos grindžia keturis teigiamus įsakymus ir šeši vienumo pagrindai grindžia šešis neigiamus įsakymus?
* Siauri vartai, tai kiekvieno asmens akistata su Dievu, jų susikalbėjimas. Tai suvokimo pradžia. Ir man pavyko susikalbėti vaikystėje nes daug siekdamas supratau, kad Dievas didesnis.

Valia, širdis, protas, kūnas
* [[20190620PaprieštaravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]
2021 birželio 04 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 479 eilutė:
* Priskirdami, įžvelgdami vienumą vienur, paneigiame vienumą kitur.
2021 birželio 04 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-62 eilutės:

Vaizduotė
* Kaip įžvelgiam, priskiriam vienumą?
2021 birželio 04 d., 16:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-59 eilutės:
Negalimybė
* Kas yra negalimybė? Asmuo ar apimtis?
2021 balandžio 17 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 460-473 eilutės:

[+Užrašai+]

* Apmąstyti vienumo pagrindų prasmę.
* Vienumo pagrindų laipsnyną išgyvename netroškimais. Išgyvename gėrio kryptis - geras žmogus, geras darbas, geras žodis išsako teigiamumą, buvimą, kurį igyvename, tuo tarpu geras Dievas, gera dovana, gera savybė išsako tai, ko neišgyvename. Dvejones galime suprasti kaip siejančius buvimo kampą ir nebuvimo kampą. Dievo valios vykdymas gali susieti laipsnyną šešerybe.
* Kaip susijusios gėrio kryptys ir vienumo pagrindai?
* Einama iš Dievo į kitą, ir taip pat priešinga kryptimi, iš meilės (Dievo esmės) į bendrystę (kito esmės). Kaip apsiverčia?
* Kuria prasme požiūriai yra asmenų esmė? Asmenys apibrėžiami požiūriais, jų grandinėmis.
* Esmė išplečia dvasią, meilė išplečia Dievą, požiūriai išplečia asmenis, bendrystė išplėčia Kitą.
* Teigiami vienumo pagrindai (asmenys) išgyvenami tiesiogiai, jais įsijaučiame, kažką jaučiame. Neigiamais vienumo pagrindais (esmėmis) nieko tiesiogiai neišgyvename, nejaučiame. Juos visus apvienija vienumų vienumas, gerumas, kuriuo jaučiame vidinį sąryšį. Tuo tarpu Dievu už santvarkos nieko neišgyvename, nejaučiame, tad jį priskiriame esmėms.
* Meilė - Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį. Suvokimas. Dievo šokio trejybės ratas.
* Bendrystė - ŽDŽDŽ susikalbėjimas, pasiklydės vaikas.
* Požiūriai - tarpinės grandinės.
* Žmogus meile supranta Dievą kaip tą kuris viską tobulai supranta, tad viską žino.
2021 kovo 29 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 62-63 eilutės:
Attach:vienumo-pagrindai-gyvenimo-lygtyje.png
-----------------------
2021 kovo 26 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 288-295 eilutės:

'''Sąmoningumas +3'''

* Pasamonės įsijautimo +1 ir sąmonės atsitokėjimo +2 suderinimas +3.
* Veiksmas +3 įveda dvireikšmybę ir ją naujai suveda.
* Sąmoningumą išsako požiūrių grandinė.
* Sąmoningumą išsako trečias laipsnis, vieningumas.
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2021 kovo 26 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 300-301 eilutės iš
'''Išgyvenimų rūšys'''
į:
'''Šešerybė 6'''

* išorinis požiūris, vidinis požiūris, dorybė, teigiamas jausmas, įsisavinimas, įamžinimas
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.

'''Išgyvenimų rūšys 3+3
'''
Pridėtos 354-356 eilutės:

'''Gėrio kryptys 1+3+3+1'''
Pakeistos 358-365 eilutės iš
į:
Dievo valia
Gera širdis
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
Dievo valia
* Dievo valia yra gėrio krypčių vieningumas, geros valios vieningumas, tad gera širdis.
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
Pridėtos 448-449 eilutės:
Atjauta
* Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
2021 kovo 26 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 233 eilutė:
2021 kovo 26 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 228-234 eilutės:
Požiūris: Atvirumas santykiams
* Dvejybės vieningumas
* Atvirumas yra Pradžia-turinys (Alfa), o santykiai yra Pabaiga-raiška (Omega).
* Santykiai yra paskirų, nepriklausomų valių suvedimas.
* Atvirumas santykiams yra pagrindas kuriuo viskas yra viena. Tai vienumo galimybė. (D: 2020.09.17)
* Daiktas - Dievas - atvirumas santykiams. Santykiai su juo: savastis (tapatybės morfizmas), kiti daiktai (jų santykiai su Dievu) ir santykiai (jie neskiria daiktų, savęs ir kitų).
2021 kovo 26 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 423-426 eilutės:

Atjautos
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.
* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
2021 kovo 26 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 100-108 eilutės iš
* Meilė - Dievo esmė.
* Tobulumas - tapatumų vieningumas.
* Valia - pasirinkimų vieningumas.
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
į:
Esmė gyvenimo lygtyje
Pakeistos 102-107 eilutės iš
** Meilė yra besąlygiško Dievo esmė - troškimų (poreikių) vieningumas.
** Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė - tapatumų (dvejonių) vieningumas.
** Valia yra gyvenimo esmė - pasirinkimų (4+2) (Dievo ir žmogaus gerumų) vieningumas.
** Dievo valia yra amžino gyvenimo esmė - 4 troškimų x 2 tapatumų (aštuongubo kelio) vieningumas.
* Bendrai paėmus, Kitas yra Dievo esmė. Aš esu Dievo sandara ir Jūs visi esate Mano atvaizdai. O jūsų vieningumas yra Kitas.
* Dievo šokiu Dievas tiria Dievą. O meilės mokslu Kitas tiria meilę. Tad meilės mokslu išsiskiria Dievas ir Dievas, dvasia ir savastis, asmuo ir būklė
.
į:
* Meilė yra besąlygiško Dievo esmė - troškimų (poreikių) vieningumas.
* Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė - tapatumų (dvejonių) vieningumas.
* Valia yra gyvenimo esmė - pasirinkimų (4+2) (Dievo ir žmogaus gerumų) vieningumas.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo esmė - 4 troškimų x 2 tapatumų (aštuongubo kelio) vieningumas.
Pridėtos 108-118 eilutės:
Daugiau apie Dievo valią
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
Kiti esmės pavyzdžiai
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
* Bendrai paėmus, Kitas yra Dievo esmė. Aš esu Dievo sandara ir Jūs visi esate Mano atvaizdai. O jūsų vieningumas yra Kitas.
Asmuo tiria esmę
* Dievo šokiu Dievas tiria Dievą. O meilės mokslu Kitas tiria meilę. Tad meilės mokslu išsiskiria Dievas ir Dievas, dvasia ir savastis, asmuo ir būklė.
Ištrinta 119 eilutė:
2021 kovo 26 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 115 eilutė:
* Dievo šokiu Dievas tiria Dievą. O meilės mokslu Kitas tiria meilę. Tad meilės mokslu išsiskiria Dievas ir Dievas, dvasia ir savastis, asmuo ir būklė.
2021 kovo 26 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-23 eilutės:
Esmė
* Kuria prasme Dievo esmė yra Kitas, ir kuria prasme Meilė?
Pridėtos 109-121 eilutės:
* Esmė yra širdis. Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
** Meilė yra besąlygiško Dievo esmė - troškimų (poreikių) vieningumas.
** Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė - tapatumų (dvejonių) vieningumas.
** Valia yra gyvenimo esmė - pasirinkimų (4+2) (Dievo ir žmogaus gerumų) vieningumas.
** Dievo valia yra amžino gyvenimo esmė - 4 troškimų x 2 tapatumų (aštuongubo kelio) vieningumas.
* Bendrai paėmus, Kitas yra Dievo esmė. Aš esu Dievo sandara ir Jūs visi esate Mano atvaizdai. O jūsų vieningumas yra Kitas.
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.

* Esmė yra dvasios vienumas, su kuriuo (savo protu) tapatiname tą dvasią, kaip kad save tapatiname su savo kertine vertybe. Galime būti tapatinti su savo esme.
* Dvasia ir esmė išsako tai, kas yra, o sandara ir atvaizdai išsako tai, ko nėra.
* Kiekvienas naujas požiūris įneša visko esmę ir apibrėžia Dievą kaip tą kuris aprėpia kitus požiūrius ir taipogi save.
2021 kovo 26 d., 08:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 319-326 eilutės:

'''Aštuonerybė 1+3+3+1'''

* Pasirinkimai
** Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.
** Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
** Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
* Gėrio kryptys. Šeši būdai išeiti už savęs. Gera širdis išeina už savęs.
2021 kovo 26 d., 08:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 286-287 eilutės iš
'''Laipsnynas 3+3'''
į:
'''[[Laipsnynas]] 3+3'''
Pakeistos 289-290 eilutės iš
į:
* Laipsnynas išsako santvarką.
Pakeistos 294-295 eilutės iš
į:
* Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]
Pridėtos 303-308 eilutės:

'''Aštuongubas kelias 1+3+3+1'''

* Trijų valių suvedimas.
* Aštuongubas kelias - [[Vertybės]] - išplečia laipsnyną nuliniu požiūriu ir septintu požiūriu.
* Vieningumą galima išreikšti vidumi, iš vidaus. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Arba amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.
2021 kovo 23 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 326-327 eilutės iš
'''[[Atvaizdai]]'''
į:
'''[[Atvaizdai]] 4+2'''
Pridėtos 339-353 eilutės:

'''Vienumo jausmas'''

* Vienam su niekuo, man liūdna, kaip Kristui ant kryžiaus.
* Vienam su kažkuo (ne viskuo), man nuostabu, kaip kad įsimylėjus.
* Vienam su betkuo (ne niekuo), man puiku, esu nepaprastai lankstus, laisvas, nevaržomas, bendras žmogus, jaučiantis ir atsiliepiantis.
* Vienam su viskuo, jaučiuosi laimingas, patenkintas, viskas gerai.

* Tikimės, kad esame viena. Šis lūkestis žadina skirtingus jausmus.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
* Apimties sąvoka leidžia man svarstyti duotybę X, pavyzdžiui, mylėti X arba būti viena su X. Apimtis svarbi vystant logiką, skaičiuotę, kalbą ar santvarką.
* "Būti viena su X" yra tas pats kaip "būti X". Būti vienam su niekuo yra tas pats kaip būti niekuo. Ir vienu ir kitu atveju aplinkybės yra tos pačios ir turinys yra tas pats.
* Buvimas viena su buvimu viena su buvimu viena su... arba buvimas buvimu buvimu ... tereiškia tą patį kaip buvimą. Tad buvimas išsako nekitimo taško būseną.
2021 kovo 23 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 79-80 eilutės iš
Trys kampai (Dievo, Asmenų, Kito) vienija teigimu, buvimu, o trys kampai (Meilės, Požiūrių, Bendrystės) vienija jų esmėmis, neigimu, nebuvimu.
į:
Esame viena
*
Asmenų kampais, jų buvimu, teigimu:
** Dievu - kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
** asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
** kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* Asmenų esmių kampais, jų
nebuvimu, neigimu:
** meile - kaip meilė palaiko amžiną brandą?
** požiūriais - kaip sutampa požiūriai?
** bendryste - kaip viską išreikšti rūpesčiais?
Pakeistos 112-113 eilutės iš
į:
Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties. Vienų vienumu.
* Dvasios pranokimas savasties.
* Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
* Tįsumas
* dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
* dvasios būdas
* Dievo būdas
Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
* Dvasia - už santvarkos
* Sandara - už dalyvių
* Atvaizdai - dalyviuose
* Vieningumas - santvarkoje
* Nevaržomumas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.
Pridėtos 138-146 eilutės:
Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų. Plazdenančia dvasia.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
* Pasąmonių vienumas. Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* išgyvenimo apytaka - vienumas su Savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* meilės mokslas - vienumas su Kitu
Pridėtos 161-168 eilutės:
Kitu: Šališkumu - atjauta - neabejingu. Bendru žmogumi.
* Vieningumas, solidariumas
* Savivalda
* Įsijungimas savo požiūriu
* Rūpėjimas
* Įtraukimas
* Leidimas rūpėti
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.
Pridėtos 180-185 eilutės:
Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas. Meilė vienas kitam.
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
* Buvimas viena su savimi - Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu - vadinas, myliu.
Pridėtos 197-210 eilutės:
Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas. Meilė sau.
* Nežinojimu išeiname už savo žinojimo.
* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų.
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.
Požiūriai
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.
Pridėtos 220-230 eilutės:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas. Meilė visiems.
* Bendrystė remiasi įsakymu mylėti, liepimu mylėti, draudimu nemylėti.
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaida.
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.
Ištrintos 236-316 eilutės:

Esame viena
* Asmenimis, jų buvimu:
** Dievu - kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
** asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
** kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* Asmenų esmėmis, jų nebuvimu:
** meile - kaip meilė palaiko amžiną brandą?
** požiūriais - kaip sutampa požiūriai?
** bendryste - kaip viską išreikšti rūpesčiais?Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties. Vienų vienumu.
* Dvasios pranokimas savasties.
* Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
* Tįsumas
* dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
* dvasios būdas
* Dievo būdas
Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
* Dvasia - už santvarkos
* Sandara - už dalyvių
* Atvaizdai - dalyviuose
* Vieningumas - santvarkoje
* Nevaržomumas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų. Plazdenančia dvasia.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
* Pasąmonių vienumas. Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* išgyvenimo apytaka - vienumas su Savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* meilės mokslas - vienumas su Kitu

Kitu: Šališkumu - atjauta - neabejingu. Bendru žmogumi.
* Vieningumas, solidariumas
* Savivalda
* Įsijungimas savo požiūriu
* Rūpėjimas
* Įtraukimas
* Leidimas rūpėti
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.

Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas. Meilė vienas kitam.
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
* Buvimas viena su savimi - Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu - vadinas, myliu.

Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas. Meilė sau.
* Nežinojimu išeiname už savo žinojimo.
* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų.
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.
Požiūriai
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.

Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas. Meilė visiems.
* Bendrystė remiasi įsakymu mylėti, liepimu mylėti, draudimu nemylėti.
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaida.
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.
2021 kovo 23 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-74 eilutės iš
į:
Attach:vienumo-sandaros.png
--------------------
Žalia spalva išsakau kaip tą vienumą išgyvename.

[++Vienumo ištakos++]

Dievas už visumos
* Dievas yra vienas.
* Gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
* Nulybė.

Gerumas vienumų vienume
* Šešių vienumo pagrindų vienumas
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
Pakeistos 77-78 eilutės iš
Esame viena: Dievu, Asmenimis, Kitu, Meile, Požiūriais, Bendryste.
į:
Esame viena iš įvairių kampų: Dievo, Asmenų, Kito, Meilės, Požiūrių, Bendrystės.

Trys kampai (Dievo, Asmenų, Kito) vienija teigimu, buvimu, o trys kampai (Meilės, Požiūrių, Bendrystės) vienija jų esmėmis, neigimu, nebuvimu.

Buvimu - Pastovumo aplinkybės
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.

Nebuvimu - Esmė, vieningumas
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Meilė - Dievo esmė.
* Tobulumas - tapatumų vieningumas.
* Valia - pasirinkimų vieningumas.
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
Trijų valių suderinimas
* Meilės mokslas sieja tris valias.
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė).

[++Vienumo pagrindai++]Dievo požiūris: Visuma
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandara
Vienumo būsena, būklė
* Vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* Atskirtumas

Asmenų požiūris: Susitapatinimas su apimtimi
* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
Sąlygų nepaisymas
* Tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* Būdo vienumas
* Savybių vienumas
* Laisvumas
* Sąlygų nesilaikymas
* Dvasios plazdenimas

Kito požiūris: Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
* Tikslingumas
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
* Meilė - susitelkimas į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
Sąlygų bendrumas, sutapimas
* Viena su kitu
* Gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* Už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten

Meilės požiūris: Dvilypumas papildiniu
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
* Asmens išplėtimas papildiniu
* Suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę.
* Širdies tiesa.
Vidinis sąryšis
* Gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* Susietumas

Požiūrių požiūris: Požiūrių susiderinimas
* Suvokimo lygmenys: Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas
* Tėvo ir Sūnaus dvilypumas.
* Dvilypumas su savimi, pasąmonės ir sąmonės.
* Bendras reikalas
* Susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas
* Požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia

Bendrystės požiūris: Lygmenų sutapatinimas
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
* Šeši pokalbiai
* Visų galimybių išgyvenimas
* Dievas troškimu išgyvena žmogaus netroškimą
* Atjauta
.
Ištrintos 269-272 eilutės:

--------------------
Attach:vienumo-sandaros.png
--------------------
2021 kovo 20 d., 19:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 166 eilutė:
--------------------
Pridėta 168 eilutė:
--------------------
2021 kovo 20 d., 19:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 165-166 eilutės:

Attach:vienumo-sandaros.png
2021 kovo 20 d., 19:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-34 eilutės:
* Kaip vienumo pagrindai sieja trejybės ratą ir Dievo kryptis?
* Kaip vienumo pagrindai susiję su Dievo kryptimis ir jų neigimu apibrėžtu trejybės ratu?
2021 kovo 20 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 228 eilutė:
* Vieningumas meile - paklusnumas, požiūriais - tikėjimas, bendryste - rūpėjimas. Vieningumas Dievu - teisingumas, asmenimis - ištikimybe, kitu - pareiga. Vieningumas dvasia yra išoriniu požiūriu, esme - vidiniu požiūriu.
2021 kovo 20 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
2021 kovo 20 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 166-173 eilutės iš
'''Vienumo pagrindų tarpusavio santykiai'''

Dievas yra išeities taškas, kitas yra suvesties taškas, o juos sieja asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas). O jų nebuvimą - jų savasties nebuvimą, tad jų esmę - atitinkamai išsako meilė, bendrystė, požiūriai (joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį).Asmenų vieningumas
* Meilė suvienija visus siauresnius troškimus kaip ir Dievas suvienija asmenis
.
į:
'''Dvasia ir jos esmė 2'''

* Keturi asmenys ir keturi troškimai: Meilė suvienija visus siauresnius troškimus kaip ir Dievas suvienija asmenis.
* Dievas yra išeities taškas, kitas yra suvesties taškas, o juos sieja asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas). O jų nebuvimą - jų savasties nebuvimą, tad jų esmę - atitinkamai išsako meilė, bendrystė, požiūriai (joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį).

'''Trejybės ratas 3'''

* Trejybės ratas išreiškia sąlyginį veiksmą +1, veiksmų (+1,+2,+3) veiksmą, kuriuo atsiriboja nuo veiksmų +0 ir +4, ir kuriuo papildo padalinimų ratą apeinančius veiksmus.
* Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.
* Dievo vienumas - Tėvo vienų vienumas, asmenų vienumas - Dvasios plazdenimas, Kito vienumas - Sūnaus bendras žmogus.
* Meilės vienumas - meilė sau, požiūrių vienumas - meilė visiems, bendrystės vienumas - meilė vienas kitam.

'''Dievo kryptys -3'''
Ištrintos 181-195 eilutės:
'''Vienumas ir suvokimo lygmenys'''

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu

'''Trejybės ratas 3'''

* Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.
* Dievo vienumas - Tėvo vienų vienumas, asmenų vienumas - Dvasios plazdenimas, Kito vienumas - Sūnaus bendras žmogus.
* Meilės vienumas - meilė sau, požiūrių vienumas - meilė visiems, bendrystės vienumas - meilė vienas kitam.
Pridėtos 216-224 eilutės:

'''Veiksmas +1'''

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
2021 kovo 20 d., 19:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 91 eilutė:
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Pakeistos 141-142 eilutės iš
į:
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.
Pakeistos 170-173 eilutės iš
Dievas, asmenys, kitas
* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
į:
Pakeistos 175-176 eilutės iš
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.
į:
Pridėtos 285-289 eilutės:

'''Abejotina'''

Abejotina: Papildiniai
* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
2021 kovo 20 d., 18:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 189-190 eilutės:
* Dievo vienumas - Tėvo vienų vienumas, asmenų vienumas - Dvasios plazdenimas, Kito vienumas - Sūnaus bendras žmogus.
* Meilės vienumas - meilė sau, požiūrių vienumas - meilė visiems, bendrystės vienumas - meilė vienas kitam.
2021 kovo 20 d., 17:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 165-168 eilutės:
Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.

* Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
Pakeistos 167-168 eilutės iš
* Tai primena išgyvenimų rūšis: esamybę (Dievas), jo galimybę (Kitas) ir siekiamybę (juos siejantys asmenys), taip pat nesamybę (meilė), negalimybę (bendrystę) ir nesiekiamybę (požiūriai). Kaip įžvelgti ketverybę? Pavyzdžiui: Dievą ir Kitą sieja Niekas. Ne Dievas, tai Viskas. Ne Kitas, tai Betkas. Ne Niekas, tai Kažkas.
į:
Pakeistos 186-198 eilutės iš
į:
'''Trejybės ratas 3'''

* Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.

'''Išgyvenimų rūšys'''

Išgyvenimų rūšys
* Esamybė (Dievas), jo galimybė (Kitas), siekiamybė (juos siejantys asmenys)
* Nesamybė (meilė), negalimybė (bendrystę), nesiekiamybę (požiūriai).

Kaip išgyvenimų rūšyse įžvelgti ketverybę?
* Pavyzdžiui: Dievą ir Kitą sieja Niekas. Ne Dievas, tai Viskas. Ne Kitas, tai Betkas. Ne Niekas, tai Kažkas.
Pridėtos 204-205 eilutės:

* Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
2021 kovo 20 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 196-205 eilutės:
'''Pertvarkymai 3x2'''

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?
Pakeista 250 eilutė iš:
* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
į:
Valia, širdis, protas, kūnas
Pridėtos 253-254 eilutės:
Vienumo sampratos
* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
Ištrintos 268-275 eilutės:

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?
2021 kovo 20 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 191-226 eilutės iš
[+Vienumo pagrindų išreiškimas lygmenų poromis+]

* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
* [[20190620PaprieštaravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]

* Trokštama visuomenė
* Asmenų troškimai
* Asmenų likimai
* Visuomenės likimas

Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

Šiuo brėžiniu vienumo rūšis sieju su šešiomis keturių lygmenų poromis.

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?

---------------
%center%Attach:vienumas.png

Nemanau, kad teisingai sustačiau.
---------------
į:
Pridėtos 206-209 eilutės:
'''Veiksmas 6+3=1'''

* Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
Pakeistos 224-229 eilutės iš
'''Veiksmas 6+3=1'''

* Vienumas sutapatina šešerybę
(sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.

'''Šešios poros keturių lygmenų
'''
į:
'''Šešios poros keturių lygmenų (4 2)'''
Pakeistos 238-270 eilutės iš
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
į:
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.

* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
* [[20190620PaprieštaravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]

* Trokštama visuomenė
* Asmenų troškimai
* Asmenų likimai
* Visuomenės likimas

Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?

---------------
%center%Attach:vienumas.png

Šiuo brėžiniu vienumo rūšis sieju su šešiomis keturių lygmenų poromis. Nemanau, kad teisingai sustačiau.
---------------
2021 kovo 20 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
į:
* Kaip įsivaizduoti atvaizdų tarpą?
* Ar vienumas yra atvaizdų tarpe?
Pakeistos 139-140 eilutės iš
į:
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaida.
Pridėta 150 eilutė:
Pridėta 154 eilutė:
Pridėtos 227-240 eilutės:
'''Laipsnynas 3+3'''

* Laipsnyną sudaro šeši vienumo pagrindai: Dievas, Aš/Tu, Kitas; Meilė, Požiūriai, Bendrystė.

'''Padalinimai 1+3+3+1'''

Vienumo pagrindų įsivaizdavimas padalinimais
* savo Dievą įsivaizduoju vienybe
* savo asmenis įsivaizduoju dvejybe
* savo kitą įsivaizduoju trejybe
* savo meilę įsivaizduoju ketverybe
* savo požiūrius įsivaizduoju penkerybe
* savo bendrystę įsivaizduoju šešerybe
Pridėtos 251-252 eilutės:
* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.
* Vienumas (su savimi) tad reiškiasi apimtimis (vienumas savyje) ir taip pat tapatumu (vienumas su savimi) kuris gali būti didėjantis ar mažėjantis (kaip kad laisvumas). Tad vienumas išreiškiamas visais šešiais atvaizdais. Tai susiję su pasirinkimais, tarp jų ir troškimais, kas ir yra atvaizdai.
Pakeistos 255-256 eilutės iš
* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.
į:
'''Veiksmas 6+3=1'''

* Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1
.
Pakeistos 272-293 eilutės iš
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.


[+Užrašai+]

Sąsajos su vaizduote:
* savo Dievą įsivaizduoju vienybe
* savo asmenis įsivaizduoju dvejybe
* savo kitą įsivaizduoju trejybe
* savo meilę įsivaizduoju ketverybe
* savo požiūrius įsivaizduoju penkerybe
* savo bendrystę įsivaizduoju šešerybe

Laipsnynas
* Laipsnyną sudaro šeši vienumo pagrindai: Dievas, Aš/Tu, Kitas; Meilė, Požiūriai, Bendrystė.

* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaidos.

* Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.

* Vienumas glūdi atvaizdų tarpe.
* Vienumas (su savimi) tad reiškiasi apimtimis (vienumas savyje) ir taip tapatumu (vienumas su savimi) kuris gali būti didėjantis ar mažėjantis (kaip kad laisvumas). Tad vienumas išreiškiamas visais šešiais atvaizdais. Tai susiję su pasirinkimais, tarp jų ir troškimais, kas ir yra atvaizdai
.
į:
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
2021 kovo 20 d., 16:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-20 eilutės iš
į:
* Ar vienumas tikrai yra šešių rūšių?
* Koks vienumo pagrindų ryšys su vaizduote?
* Kaip vienumo pagrindai susiję su trijų valių suvedimu.
Pridėtos 163-164 eilutės:
* Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
Pakeistos 262-266 eilutės iš

* Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
* Betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
* Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaidos.
į:
Laipsnynas
Pridėtos 264-266 eilutės:

* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaidos.
Pakeista 268 eilutė iš:
* Vienumas yra šešių rūšių - reikėtų tatai patikrinti - ir reikėtų nurodyti kas tai per santvarka - ir tai palyginti su vaizduote. Ir susieti su trijų valių suvedimu. Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
į:
2021 kovo 19 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
* Šešias vienumo rūtis suprasti kaip Dievo šokio šešias Dievo raiškas, šešis neigiamus įsakymus.
į:
* Kaip vienumo pagrindus suprasti kaip vienumą žvelgiant įvairiomis lygmenų poromis - skirtingumo lygmens ir vieningumo lygmens?
Ištrinta 38 eilutė:
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
Ištrinta 40 eilutė:
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
Pridėtos 42-44 eilutės:
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
* Šešias vienumo rūtis suprasti kaip Dievo šokio šešias Dievo raiškas, šešis neigiamus įsakymus.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
Ištrinta 46 eilutė:
* Kaip vienumo pagrindus suprasti kaip vienumą žvelgiant įvairiomis lygmenų poromis - skirtingumo lygmens ir vieningumo lygmens?
2021 kovo 19 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
* Kuriuos vienumo pagrindus galime įsivaizduoti? (Ar galime įsivaizduoti Dievą?)
Pakeistos 34-35 eilutės iš
į:
* Kaip vienumo pagrindai susiję su tai ką vaizduotė gali įsivaizduoti: Dievo laisvę, dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą, Dievo valią?
Ištrinta 43 eilutė:
Ištrinta 45 eilutė:
* Kaip vienumo pagrindai susiję su tai ką vaizduotė gali įsivaizduoti: Dievo laisvę, dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą, Dievo valią?
Ištrinta 46 eilutė:
* Kuriuos vienumo pagrindus galime įsivaizduoti? (Ar galime įsivaizduoti Dievą?)
2021 kovo 19 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-20 eilutės:

3
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.

3+3
Pridėtos 23-30 eilutės:

3x2
* Koks ryšys tarp vienumo pagrindų ir pertvarkymų?

6
* Koks ryšys tarp vienumo pagrindų ir šešerybės?

4+2
Pridėtos 32-34 eilutės:
* Kaip vienumo (su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo) jausmus suderinti su vienumo rūšimis?

(4 2)
Ištrinta 35 eilutė:
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
Pakeistos 42-43 eilutės iš
* Sieti šešis pokalbius, šešerybės narius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip vienumo (su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo) jausmus suderinti su vienumo rūšimis?
į:
2021 kovo 17 d., 17:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
* Kas sieja vienumo pagrindus ir išgyvenimų rūšis?
* Koks ryšys tarp vienumo pagrindų ir laipsnynų?
2021 kovo 17 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 15 eilutė:
* Išnagrinėti vienumo pagrindus puoselėjančius klausimus.
Pakeistos 32-33 eilutės iš
* Kaip vienumo pagrindai susiję su atvaizdais?
į:
Pridėtos 52-53 eilutės:
Pridėta 111 eilutė:
* Bendrystė remiasi įsakymu mylėti, liepimu mylėti, draudimu nemylėti.
2021 kovo 17 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-32 eilutės iš
į:
* Kuriuos vienumo pagrindus galime įsivaizduoti? (Ar galime įsivaizduoti Dievą?)
* Kaip vienumo pagrindai susiję su atvaizdais?
Pakeistos 231-248 eilutės iš
Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
į:
Sąsajos su vaizduote:
* savo Dievą įsivaizduoju vienybe
* savo asmenis įsivaizduoju dvejybe
* savo kitą įsivaizduoju trejybe
* savo meilę įsivaizduoju ketverybe
* savo požiūrius įsivaizduoju penkerybe
* savo bendrystę įsivaizduoju šešerybe


* Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
* Betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
* Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaidos.
* Laipsnyną sudaro šeši vienumo pagrindai: Dievas, Aš/Tu, Kitas; Meilė, Požiūriai, Bendrystė.
* Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
* Vienumas yra šešių rūšių - reikėtų tatai patikrinti - ir reikėtų nurodyti kas tai per santvarka - ir tai palyginti su vaizduote. Ir susieti su trijų valių suvedimu. Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
* Vienumas glūdi atvaizdų tarpe.
* Vienumas (su savimi) tad reiškiasi apimtimis (vienumas savyje) ir taip tapatumu (vienumas su savimi) kuris gali būti didėjantis ar mažėjantis (kaip kad laisvumas). Tad vienumas išreiškiamas visais šešiais atvaizdais. Tai susiję su pasirinkimais, tarp jų ir troškimais, kas ir yra atvaizdai
.
2021 kovo 16 d., 17:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
į:
[++++合一的基础++++]
2021 kovo 16 d., 17:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 164 eilutė iš:
*
į:
* [[20190620PaprieštaravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]
2021 kovo 16 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 162-169 eilutės:

* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Lietuvi%c5%b3Litvak%c5%b3%c5%a0imtametisVaidas | Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas]]
*

* Trokštama visuomenė
* Asmenų troškimai
* Asmenų likimai
* Visuomenės likimas
2021 kovo 16 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 188-216 eilutės:

'''[[Atvaizdai]]'''

* Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
* Klausimas yra atsakymo papildinys.
* Apimtys
** Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".
** Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.
** Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas
** Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas

* Vieningumą galima įžvelgti iš šalies, išorėje: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)

* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.

'''Šešios poros keturių lygmenų'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
* Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
* Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

* [[Ženklų savybės]] bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
* Šešios kintamųjų rūšys, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
2021 kovo 16 d., 17:23 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 160-163 eilutės:
---------------
%center%Attach:vienumas.png
---------------
Pridėtos 182-187 eilutės:

---------------
%center%Attach:vienumas.png

Nemanau, kad teisingai sustačiau.
---------------
2021 kovo 16 d., 17:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 160-186 eilutės:

---------------
%center%Attach:vienumas.png
---------------

[+Vienumo pagrindų išreiškimas lygmenų poromis+]

Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

Šiuo brėžiniu vienumo rūšis sieju su šešiomis keturių lygmenų poromis.

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?
2021 kovo 16 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 33-34 eilutės:
------------------------
%center%%width=500px%Attach:howweareone.png
2021 kovo 16 d., 15:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-36 eilutės:
Attach:vienumo-pagrindai.png
------------------------
%center%%width=500px%Attach:howweareone.png
------------------------
2021 kovo 16 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 121-158 eilutės:
'''Klausimai: Kaip mes esame viena?'''
---------------
Attach:bendryste2.png
---------------
Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena.

'''Kas yra šeši vienumo pagrindai?'''

* Vienumo apimtimis išsakomos šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės.
* Bendro žmogaus įžvelgto Dievo savęs supratimo būdai.

[+Vienumo pagrindų sandara+]

'''Vienumo pagrindų tarpusavio santykiai'''

Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.

Dievas yra išeities taškas, kitas yra suvesties taškas, o juos sieja asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas). O jų nebuvimą - jų savasties nebuvimą, tad jų esmę - atitinkamai išsako meilė, bendrystė, požiūriai (joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį).
* Tai primena išgyvenimų rūšis: esamybę (Dievas), jo galimybę (Kitas) ir siekiamybę (juos siejantys asmenys), taip pat nesamybę (meilė), negalimybę (bendrystę) ir nesiekiamybę (požiūriai). Kaip įžvelgti ketverybę? Pavyzdžiui: Dievą ir Kitą sieja Niekas. Ne Dievas, tai Viskas. Ne Kitas, tai Betkas. Ne Niekas, tai Kažkas.

Dievas, asmenys, kitas
* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.

Asmenų vieningumas
* Meilė suvienija visus siauresnius troškimus kaip ir Dievas suvienija asmenis.
* Tyrimas: Nešališkumas sąlygose tampa vieningumo pagrindu, tai šališkas besąlygiškumas - šviesuolių bendrystė.
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.

'''Vienumas ir suvokimo lygmenys'''

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
Pakeista 161 eilutė iš:
Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
į:
Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
2021 kovo 16 d., 15:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-123 eilutės iš
'''Esame viena: Dievu, Asmenimis, Kitu, Meile, Požiūriais, Bendryste'''
į:
[++Ką reiškia būti viena?++]

Esame viena
: Dievu, Asmenimis, Kitu, Meile, Požiūriais, Bendryste.

Esame viena
* Asmenimis, jų buvimu:
** Dievu - kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
** asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
** kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* Asmenų esmėmis, jų nebuvimu:
** meile - kaip meilė palaiko amžiną brandą?
** požiūriais - kaip sutampa požiūriai?
** bendryste - kaip viską išreikšti rūpesčiais?

Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties. Vienų vienumu.
* Dvasios pranokimas savasties.
* Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
* Tįsumas
* dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
* dvasios būdas
* Dievo būdas
Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
* Dvasia - už santvarkos
* Sandara - už dalyvių
* Atvaizdai - dalyviuose
* Vieningumas - santvarkoje
* Nevaržomumas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų. Plazdenančia dvasia.
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
* Pasąmonių vienumas. Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* išgyvenimo apytaka - vienumas su Savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* meilės mokslas - vienumas su Kitu

Kitu: Šališkumu - atjauta - neabejingu. Bendru žmogumi.
* Vieningumas, solidariumas
* Savivalda
* Įsijungimas savo požiūriu
* Rūpėjimas
* Įtraukimas
* Leidimas rūpėti
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.

Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas. Meilė vienas kitam.
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
* Buvimas viena su savimi - Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu - vadinas, myliu.

Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas. Meilė sau.
* Nežinojimu išeiname už savo žinojimo.
* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų.
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.
Požiūriai
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.

Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas. Meilė visiems.
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.

'''Kaip ar kuo esame viena?'''

Esame viena vaizduote (6 atvaizdais)
* Dievu: pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* meile: plėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* požiūriais: derindami skirtingas vaizduotės ribas
* bendryste: su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę

[+Užrašai+]

Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
2021 kovo 16 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 30 eilutė:
Pakeistos 32-34 eilutės iš
>><<
į:
>><<

'''Esame viena: Dievu, Asmenimis, Kitu, Meile, Požiūriais, Bendryste'''
2021 kovo 16 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-30 eilutės:
* Kaip vienumo pagrindus suprasti kaip vienumą žvelgiant įvairiomis lygmenų poromis - skirtingumo lygmens ir vieningumo lygmens?
2021 kovo 16 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* Kaip vienumo pagrindai susiję su tai ką vaizduotė gali įsivaizduoti: Dievo laisvę, dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą, Dievo valią?
2021 kovo 16 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-27 eilutės iš
*
į:
Kokia vienumo pagrindų sandara?
* Šešias vienumo rūšis susieti su šešiais atvaizdais.
* Šešias vienumo rūtis suprasti kaip Dievo šokio šešias Dievo raiškas, šešis neigiamus įsakymus.
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kokie yra 4 lygmenys ir kokios 6 poros? Pavyzdžiui, kūnas, protas, širdis, valia ir atitinkami netroškimai.
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
* Kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras?
* Kaip viename lygmenyje esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis.
* Sieti šešis pokalbius, šešerybės narius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip vienumo (su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo) jausmus suderinti su vienumo rūšimis?
* Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
* Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
2021 kovo 16 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
'''''Suprasti šešių vienumo pagrindų sandarą.'''''
2021 kovo 16 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-16 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
------------------------
[[Viena]]

'''Kokiais būdais esame viena?'''

------------------
>><<

>>bgcolor=#FFFFC0<<
------------

*

-------------
>><<

VienumoPagrindai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 19 d., 17:24