Naujausi pakeitimai - Ieškoti:

Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

I'm building a website for sculptor Darius Miliauskas.

Užrašai

Andrius Kulikauskas, Sveiki! Kviečiu susisiekti (ms@ms.lt) ir bendradarbiauti. Gyvenu Eičiūnų kaime, Butrimonių seniūnijoje, Alytaus rajone, taip pat būnu Vilniuje. Dalyvauju susirašinėjime Veikti plačiau, vadovaudavau Minčių sodui. Šiuo metu kuriu vertybių žemėlapį.

Trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tai yra, trokštu sąvokų kalba aprėpti ir mąstyti besąlygišką tiesą, jos pagrindu susikalbėti, bendrom jėgom gvildenti įvairiausius klausimus ir išvystyti šviesuolių bendrystę.

Savo mąstymą apžvelgiau elektronine knyga anglų kalba, The Truth. Lietuvių kalba šioje svetainėje tvarkau savo užrašus. Po truputį rašau pranešimus ir straipsnius:

Savo užrašus skirstau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:

 • Tu myli Kitus: Raidą: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
 • Aš myliu Kitus: Žemėlapyną: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
 • Aš myliu Tave: Vadovėlį: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
 • Dievas myli Mane: Metraštį: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
 • Dievas myli Tave: Žinyną: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
 • Dievas myli Kitus: Kelionę: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Aplinkybės, tai veiksnys +3 nes prideda tris požiūrius; atvaizdai +2 nes sieja du požiūrius; o padalinimai +1.

Kaip Dievas ir meilė susiją - meilė yra troškimas visko - ši lygtis labai svarbi, nes meilė, troškimas ir viskas yra Dievo išraiškos, jo vieningumas, atvaizdas ir sandara. Tad ši lygtis išsako tai, kas santvarkoje nevaržoma, tad dieviška. Pamąstyti, kaip menai ir kūryba išreiškia šią lygtį. Ši lygtis gali Dievą atstoti. Tai nesuvaržytas vieningumas. Dargi meilė susijusi su tarpu tarpe, jo atsiradimu, ir tokiu vieningumu.

Šeši pokalbiai, tai šeši susikalbėjimai tarp keturių asmenų. Tai šeši suvokimai (understandings), o suvokimas pereina tarpą. Tu suvoki kitus; aš suvokiu kitus; aš suvokiu tave; Dievas suvokia mane; Dievas suvokia tave; Dievas suvokia kitus.

Galime suporuoti šešis pokalbius. Poros sieja asmeninę tiesą ir besąlygišką tiesą:

 • 1) asmeninį požiūrį ir 4) besąlygišką požiūrį
 • 2) asmeninį pasirinkimą ir 5) besąlygišką pasirinkimą
 • 3) asmeninį bendradarbiavimą ir 6) besąlygišką bendradarbiavimą

Asmeninis gyvenimas vyksta esančiuoju, gyvybe. Besąlygiškas gyvenimas vyksta papildiniu, nesančiuoju, meile.

Ryški sąžinė gali žiūrėti iš įvairių pusių. Užtat svarbu puoselėti nuotaikas, jas išjausti.

Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.

Constraints are absences. Continuous perturbation is the second order upon the first order.

Heidegeris - Only A God Can Save Us Now.

Kiti puslapiai:

Nuomonės (papildomi klausimai), Mąstytojai

Veikla

Šviesuoliai Bendraminčiai AnthonyJudge AntonioDamasio BenoitCouture Damasio DavidKankiewicz DvylikanarisProtas Estetika Fenomenologija FranzNahrada HelmutLeitner JosephGoguen Lou MichaelKazanjian PamelaMcLean Rimas Rosa VirmantasGaldikas MąstymoDiena Flemming Funch

Apžvalgos

Taikymai Autizmas Chemija Chemijos? Istorija Matematika Materializmas Matrica Mityba Sapnai Savišvieta SimetriniųFunkcijųBazės Skaityklės Smegenys Spalvos Šachmatai

Tikslai

Tikslai

 • KnowEverything, Motivations, MyPosition, MyQuest, MyWish, OurPosition, OurView, UnderstandEverything, WhyKnowEverything, ImaginingGod, AndriusGodConversation, ExistentialConversation
 • Approaches, HowToKnowEverything
 • ApplicationExamples, Applications, ApplyKnowledgeUsefully, ApplyUsefully, UsefulApplications, PracticalConsequences, DangerousIdeas

Apžvalga

 • StructuralSummary, UnderstandingSummary, APrimerOfStructure, Booklet, OverviewOfStructures, Archive, StartingPoint, Introduction, LivingByTruth, AccountForGod
 • Paskiros mintys: Pamąstymai? KitosMintys?

Ankstyvesni puslapiai:

Bendrystė, Šviesuoliai, Vykdau?, Dievas, Dievo veidas, Išgyvenimai, Litvakai, Užrašai, Būdai, Darbai Sumanymai Gvildenimai Rūpi Archyvas

Redaguoti - Istorija - Spausdinti - Naujausi pakeitimai - Ieškoti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 09 d., 01:22