Naujausi pakeitimai - Ieškoti:

Suvedimas

Užrašai

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

I'm building websites for sculptor Darius Miliauskas in Butrimonys. Aistė Kaminskaitė is building one for dailidė Eimantas Sakavičius in Eičiūnai.

Užrašai

AndriusKulikauskas, ms@ms.lt, +370 607 27 665: Šiais puslapiais bandau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Trokštu sąvokų kalba aprėpti ir mąstyti besąlygišką tiesą, jos pagrindu susikalbėti, bendrom jėgom gvildenti įvairiausius klausimus ir išvystyti šviesuolių bendrystę.

Rašau knygą, vadovėlį šviesuoliams.

Šiais puslapiais:

 • Gvildenu savo klausimus. Šiuo metu naujai apžvelgiu visas savo mintis. Apžvelgiu šimtus savo klausimų. Bandau įsivaizduoti, kaip juose visuose glūdi tas pats klausimas, Kaip mes esame viena? ir kaip iš šio klausimo išsiskiria įvairūs vienumo rūšys, taip pat visos sąvokos, o ypač vertybės.
 • Tiriu, kaip maldos suveikia, ypač pasimeldus dviese, trise.
 • Mąstau, kaip galėtumėme susikalbėti iš esmės. Tikiu, paprasčiausia būtų:
  • rinkti iš žmonių jų kertines vertybes ir kurti vertybių žemėlapį
  • pristatyti, kaip įvairiausi mąstytojai, įvairiausios pasaulėžiūros yra išsakę sandarų abėcėlę:
   • dvejybę (priešingybės gretinamos, viskas visvien) būties klausimams
   • trejybę (nusistatyti, vykdyti, permąstyti) dalyvavimo klausimams
   • ketverybę (ar, koks, kaip, kodėl) žinojimo klausimams
  • pristatyti, kaip įvairiausi mąstytojai, įvairiausios pasaulėžiūros yra išreiškę šią gyvenimo lygtį: Gyvenimas, tai Dievo gerumas, o amžinas gyvenimas, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras.
 • Ieškau bendraminčių susikalbėti ir dvasia, žodžiais ir darbais puoselėti šviesuolių bendrystę.

Mano minčių santrauka

Savo mąstymą apžvelgiau elektronine knyga anglų kalba, The Truth.

Lietuvių kalba po truputį rašau pranešimus ir straipsnius:

Duomenų bazė 1500 būdų, kaip ką išsiaiškinti.

Mano užrašai

Savo užrašus skirstau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:

 • Tu myli Kitus: Raidą: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
 • Aš myliu Kitus: Žemėlapyną: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
 • Aš myliu Tave: Vadovėlį: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
 • Dievas myli Mane: Metraštį: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
 • Dievas myli Tave: Žinyną: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
 • Dievas myli Kitus: Kelionę: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Žr. taip pat: Turinys

Redaguoti - Istorija - Spausdinti - Naujausi pakeitimai - Ieškoti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 sausio 21 d., 11:11