神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.2018Siekiai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 sausio 16 d., 00:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš


Rašyti paraišką
[[https://www.mpim-bonn.mpg.de/node/3888 | Max Planck Institute for Mathematics]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[2015 siekiai]], [[2016 siekiai]], [[2017 siekiai]]

Ko siekiu 2018 metais?

Mylėti Dievą
* [[Gyventi Dievu]].
** Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu.
** Pasąmonėje išpuoselėti gerumą, gerą valią, gerą širdį.
* Naujai pažinti Dievą. Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
* Pabūti su Dievu.
* Šlovinti Dievą.
* Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
* Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
* Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
* Vis patarnauti kitiems.
* Padėti Mamai ir Tėtei.

Savo filosofiją išbaigti.
* Suvokti Dievo požiūrį.
* Išbaigti esmę.
Pristatyti.
* Pristatyti moksliniais [[straipsniai | straipsniais]].
* Pristatyti svetaine.
* Mintis reikšti menais ir kūryba.
* Surašyti savo rašinių ir minčių apžvalgą.
Diegti.
* Susirasti įvairiausių bendraminčių.
* Išvystyti dirbtuves.
* Suburti tyrėjų ratelį.
* Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
* Išmąstyti ir aprašyti institutą: [[Self Learners Network]]. Rasti, kas juo domėtųsi.

[[Lavintis]]
* Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų: Matematikos ir logikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, fizikos, chemijos, botanikos. Rasti su kuo mokytis.
* Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų. Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
* Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
* Kurti, rašyti ir vaidinti.
* Lavinti žaismingumą.

Tvarkytis ir ugdyti valią
* Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
* Ankščiau eiti gulti.
* [[Mankšta | Mankštintis]].
* Vystyti kiemą.
* Namelį sutvarkyti.
** Baigti būtiniausius darbus.
** Įrengti patogumus.
** Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
** Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

Mylėti kitus
* Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.
2017 liepos 28 d., 23:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:


Rašyti paraišką [[https://www.mpim-bonn.mpg.de/node/3888 | Max Planck Institute for Mathematics]]

2018Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 16 d., 00:28