神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Darbai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai

Ko siekiu 2018 metais?

Mylėti Dievą

 • Gyventi Dievu.
  • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu.
  • Pasąmonėje išpuoselėti gerumą, gerą valią, gerą širdį.
 • Naujai pažinti Dievą. Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
 • Pabūti su Dievu.
 • Šlovinti Dievą.
 • Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
 • Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
 • Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
 • Vis patarnauti kitiems.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Savo filosofiją išbaigti.

 • Suvokti Dievo požiūrį.
 • Išbaigti esmę.

Pristatyti.

 • Pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Pristatyti svetaine.
 • Mintis reikšti menais ir kūryba.
 • Surašyti savo rašinių ir minčių apžvalgą.

Diegti.

 • Susirasti įvairiausių bendraminčių.
 • Išvystyti dirbtuves.
 • Suburti tyrėjų ratelį.
 • Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
 • Išmąstyti ir aprašyti institutą: Self Learners Network?. Rasti, kas juo domėtųsi.

Lavintis

 • Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų: Matematikos ir logikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, fizikos, chemijos, botanikos. Rasti su kuo mokytis.
 • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų. Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
 • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
 • Kurti, rašyti ir vaidinti.
 • Lavinti žaismingumą.

Tvarkytis ir ugdyti valią

 • Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
 • Ankščiau eiti gulti.
 • Mankštintis.
 • Vystyti kiemą.
 • Namelį sutvarkyti.
  • Baigti būtiniausius darbus.
  • Įrengti patogumus.
  • Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
  • Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

Mylėti kitus

 • Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.

2018Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 16 d., 00:28