调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Darbai, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai

Ko siekiu 2018 metais?

Mylėti Dievą

 • Gyventi Dievu.
  • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu.
  • Pasąmonėje išpuoselėti gerumą, gerą valią, gerą širdį.
 • Naujai pažinti Dievą. Vis artimiau, vis naujai pabūti su Dievu. Mokytis iš jo.
 • Pabūti su Dievu.
 • Šlovinti Dievą.
 • Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
 • Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu. Tirti maldos mokslą.
 • Skaityti šventąjį Raštą įvairiomis kalbomis. Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
 • Vis patarnauti kitiems.
 • Padėti Mamai ir Tėtei.

Savo filosofiją išbaigti.

 • Suvokti Dievo požiūrį.
 • Išbaigti esmę.

Pristatyti.

 • Pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Pristatyti svetaine.
 • Mintis reikšti menais ir kūryba.
 • Surašyti savo rašinių ir minčių apžvalgą.

Diegti.

 • Susirasti įvairiausių bendraminčių.
 • Išvystyti dirbtuves.
 • Suburti tyrėjų ratelį.
 • Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
 • Išmąstyti ir aprašyti institutą: Self Learners Network. Rasti, kas juo domėtųsi.

Lavintis

 • Mokytis įvairiausių mokslų ir jų išsiaiškinimo būdų: Matematikos ir logikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, fizikos, chemijos, botanikos. Rasti su kuo mokytis.
 • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų ir kitų kalbų. Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
 • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
 • Kurti, rašyti ir vaidinti.
 • Lavinti žaismingumą.

Tvarkytis ir ugdyti valią

 • Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
 • Ankščiau eiti gulti.
 • Mankštintis.
 • Vystyti kiemą.
 • Namelį sutvarkyti.
  • Baigti būtiniausius darbus.
  • Įrengti patogumus.
  • Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
  • Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

Mylėti kitus

 • Lietuvoje skatinti susikalbėjimą.

2018Siekiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 16 d., 00:28