神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Kliūtys

 • tai ne mes - neatjaučiame (ne mūsų reikalas)
 • tai ne mes - neatsakome (nieko negalėjo padaryti)
 • tai ne mes - nesitapatiname (atsiribojame)
 • tai ne mes - nepasirenkame (ieškome kompromiso)

01 Siauresni ir platesni klausimai

 • Platesnis klausimas - Kaip atjausti žydus, atsisakyti lentų
 • Siauresnis klausimas - Jono Noreikos paminklinė lenta
 • Mano klausimas

Toliau grįžti prie platesnių klausimų:

 • Kaip paminklais nežeisti, o atjausti nukentėjusius Lietuvos žmones?
 • Kaip mums jungtis pokalbiui atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį?

Susitarus, kviečiu norinčius pasilikti ilgesniam pokalbiui.

02 Teisėtas pokalbis?

 • Susitarėme su žydais, tai ne jų problema, tai lietuvių problema.
 • Užtat galime spręsti savaip, tautinės valstybės pagrindu.
 • Škirpa, Noreika, Brazaitis - būtent lietuvių tautos valios reiškėjai
 • Plungės bibliotekoje surengėm diskusiją
 • Norėjau tokį surengti Genocido centro muziejus, Laisvės kovų ir okupacijų muziejuje, bet atsisakė, nes ta sąvoka nesutampa su tikrove ir galimai pažeidžia Lietuvos konstituciją.
 • Genocido centras paskambino bibliotekininkei Ziti, kad Andrius Kulikauskas valstybės priešas ir užsiima antivalstybine veikla
 • Iškilo žmogaus teisių klausimas, ar toks pokalbis gali būti teisėtas?
 • Paklausiau Lietuvos prezidentės, ar toks pokalbis gali būti teisėtas, tai ji atrašė man, kad tai ne jos kompetencija.
 • Administracinis teismas nusprendė, kad Centras gali meluoti.
 • Tiktai Seimas gali Centrą valdyti

03 Pagrindinė mintis - pasimokyti

Paminklai mums padeda mokytis iš gyvenimo. O pasimokymas visada gali būti sąžiningas ar nesąžiningas.

Sąžiningai pasimokyti (dėsnis išplaukia iš pavyzdžių) ar nesąžiningai pasimokyti (aklai taikyti dėsnį - matyti ką nori matyti). Žinojimas besiremiantis nežinojimu ar žinojimu. Tiesa ir melas. Nebūtina daug žinoti.

Pagrindinė mintis: Atvaizdiniai paminklai yra mūsų Atmintis - "Būna taip" ar "būna tiktai taip"? Susikuria mazgas - kaip išrišti - dorovės iššūkis "iš reiškinių išplaukia dėsniai" ar "dėsniai riboja reiškinius".

 • Atmintis - "Būna taip" ar "būna tiktai taip"? Ar jis atmena sąlygiškumą ar besąlygiškumą? Mums rūpi besąlygiškumas, bet jį vaizduoja sąlygiškumas. Tad teisingas paminklas įvairiai išsako sąlygiškumą, ryšį su aplinka - o neteisingas skelbia besąlygiškumą, be ryšio.
 • Teisingas dėsnis išplaukia iš reiškinių. Reiškiniai laikosi teisingo dėsnio.
 • Ar atsimename reiškinius ar dėsnius? Ar dėsniai išplaukia iš reiškinių ar atvirkščiai?
 • Ar dėsnis išankstinis - ar jis nusakytas?
 • Ar prisimename reiškinį - kuris galėtų pagrįsti daugybę dėsnių?
 • Ar prisimename dėsnį - kuris vertina reiškinį.
 • Ar paminklas tvirtina - "būna taip" ar "būna tiktai taip". Ir pastaruoju atveju, kam tai reikalinga? tai mus tik varžo.

04 Paminklai didvyriams iš kurių pasimokome

Ar jie buvo didvyriai?

Didvyriai - pavyzdys=Darius ir Girėnas = Puntukas, monetos

 • kas jisai buvo
 • ką jisai darė - niekam nieko blogo padarė
 • kas jam atsitiko
 • ką galima iš jo pasimokyti - gero ar blogo?
 • ar jisai darė pavyzdingai - gero

Kitokią išvadą daryti: gerai, kad skrido. Paminklo esmė yra įtvirtinti dviprasmybę ir priešingą išvadą, nė įprasta.

Pasimokymas: Ar išdava prieštarauja įprastam dėsniui?

Santykis - žinojimo ar nežinojimo

 • pagarba
 • įkvėpimas

Pavyzdys - Vytautas Landsbergis - bus paminklas

 • kas jisai buvo - ypatingas laikmečio žmogus
 • kas jam atsitiko - galimybė kalbėti tautos vardu
 • ką jis padarė suprato ir atjautė, išlaikė vienybę, ir išsilaikė prieš Gorbačiovą

Ar išdava prieštarauja įprastam dėsniui?

Kaip paminklai vaizduoja didvyrius?

 • Noreika pats iš savęs padarė paminklą
 • Paminklas - vienareikšmis dėsnis - visur mus lydintis...

05 Apžvalga

Pačiam geranoriškai susigaudyti

 • 1) Kūno poreikiai: Kas rūpi mums - žmonijai - ir lietuviams, plačiausia prasme - žydai yra lietuviai
 • 2) Proto abejonės: Už ką mes atsakome
 • 3) Širdies lūkesčiai: Kokie reiškiniai nusako - juos ištirti atsakomybės atžvilgiu - įsijaučiant į (atsakingus) kaltininkus
 • 4) Valios vertybės: Ką galime pasimokyti iš tų reiškinių - pasidalinti savo išvadomis - iškyla bendros vertybės
 • kartu: Lygiagrečiai tirti įvariausius klausimus

Kaip bendrauti su ginančiais - įveikti kliūtis pokalbiui

 • 5) meilė - juos išklausyti - sąvokas (tautinė valstybė) - labiausiai gina, labiausiai nuskriaustas - Vytautas Landsbergis
 • 6) ramybė - kurti erdvę pokalbiui (akademinė konferencija)
 • 7) užtikrintumas - parodyti ryšį tarp reiškinių ir dėsnių
 • 8) savarankiškumas - mes išsilaisviname nuo jo problemų

Ypatingą dėmesį skirsiu prof.Landsbergiui - jo dukros, moderatorės dr.Jūratės Landsbergytės akivaizdoje pasistengsiu tai daryti itin pagarbiai, atsakingai ir teisingai.

Labai tiksliai įsijautus galėsime su kitais sutilpti, užtat galėsime kartu atsitokėti ko plačiau - besąlygiškos tiesos lygmenyje - kur visi sprendimai bus geri.

06 Atjausti žydus

Geranoriškas atvejis: Mano gyvenimo patirtis

 • Atjauta žydams
 • Pažinoti žydus
 • Susigaudymas
  • jie nepalyginimai labiau nukentėjo
  • jie
 • Mitų nepaisymas
 • Mitų ištyrimas ir paneigimas
 • Mitų ištakų supratimas - paribio žmonės
 • Kliūtis: Atsikirsti nuo žmonių. Velnias. Noreikos skaldymas. Susijęs su "gynimusi"? Susijęs su netiesa. Tiesa jus išlaisvins. Tiesa be meilės - yra tiesa be ryšio - sovietai. Žmonių skaldymas - ir "nesuskaldoma vienybė". Panašumai: Jonas Noreika ir Vytautas Sinica.
 • Kaip išmokau atjausti - senukas, kad neatjausti, kol nežinai istorijos.
 • Atjausti - išmokau pasakyti, man be galo gaila
 • Kaip iškilo paminklų klausimas - Gochinas
 • Žydams skauda - paminklai
 • Atjautos stoka
 • Žydų kapinės - sporto rūmai
 • Skausmo laipsniai:
 • Skausmingas vietas prisimena yra normalu - tai dalis atminties
 • Pasitikrinau su Roza Bieliauskiene
 • niekad nepamiršim tų kas mus gelbėjo, kas mus žudė
 • biblioteka - humanizmo vieta
 • prie įėjimo
 • prie Seimo - dar blogiau
 • Amerikoje - dar blogiau
 • Žydai reikalingi išsakyti skaudulius

Pavyzdys - Noreika - išgelbėjo Vladą Jurgutį - gali būti paminklas - nes apimtį riboja elgesys

 • lito kūrėjas
 • konvertitų palikuonis
 • seansai

Pavyzdys - Noreika - paminklinė lenta MAB

 • nevykėlis
 • auka

Pavyzdys - Noreika - KGB rūmai

 • pagerbti visas aukas
 • Paminklas be dorovinio krūvio - pavyzdžiui, kapinėse - "atsitiko" - nors jie dar gyvi - tad yra dvasinis krūvis
 • Dėsnis - rūstus paminklas išžudymo vietoje - pažymi vietą - tik vienaip pažiūrėti - bet pažiūrėti kitaip nė žudikai

Reiškiniai neskaldo, nes pasako kaip yra (kaip būna) - bet dėsniai pasako kaip privalo būti (besąlygiškai), tad gali skaldyti jei negalime visi pritarti, jei mus žeidžia, atstumia, jei mus skaldo - jei trūksta atjautos

Joną Noreiką atminantys paminkliniai vaizdiniai

 • MAB paminklinė lenta
 • KGB rūmuose - Jonas Noreika - Generolas Vėtra
 • Plakatas "Mes žinome savo tautos didvyrius"
 • Mokykla
 • Gatvės
 • Paminklas prie jo namų
 • Plėsti atsakomybę - atjautą - vienybę - išklausyti vienas kitą - atjausti vienas kitą

07 Už ką atsakome

 • Kliūtis: Genocido centras sako, kad neatsakome - nusiplauname
 • Ambasadoriai: neatsako - griauna valstybingumą - Landsbergis sutiko
 • Neatsakome už paskirus žudikus ar žudynių rengėjus
 • Atsakome už lietuvių tautos valios reiškėjus
 • Už Dušanskį neatsako žydai - gal atsako sovietai
 • Kitų kraštų pavyzdžiai ir Lietuvos žydų pavyzdžiai - Kauno getas, Genzas, Abba Kovner, Kaniūkai

Kas dėl jų sprendžia - tauta - kas už mus kalba ir ką kalba

Tautos valios reiškėjai susitapatina su tauta, su politika - tad jie negali šiaip būti sąlygiški - ir jeigu jie susitapatino su savo nusikaltimais, tai jie visiškai atmestini

Lietuvių tautos valios reiškėjai nusikaltę žmonijai

 • Škirpa, Noreika, Brazaitis

Kas yra lietuvių tauta

 • Lietuvos žemės bendradaliai
 • Lietuvos šalininkai, šališki Lietuvai
 • mylintys Lietuvą

Kodėl jie kalbėjo už lietuvių tautą?

 • pareigos
 • iniciatyva

Ne tik pasimokome, bet ir atsakome.

Ne žydų problema, o lietuvių problema.

Lietuvių tautos esmė -

Problema: kad tikslas yra vienyti lietuvius:

 • kas jisai buvo = lietuvis
 • kas jam atsitiko = Lietuvos žemės istorijos tragedija
 • ką jisai darė = išreiškė lietuvybę

Susikerta - kas jisai buvo ir ką jisai darė

lietuvių tautos valios reiškėjai - būtent už juos atsakome

 • įvardinti kaltininkus, įvardinti juos

08 Įsijausti į kaltininkus

 • Kliūtis: Remtis nesavanoriškais šaltiniais.
 • Savanoriški šaltiniai atskleidžia, ką žmonės įsimena.
 • patyčių aukos skriaudžia kitus
 • simbolis - pašto ženklas - kariniką Škirpą jaudino, kad nesipriešinome, kad patys jėga nepaėmėme Vilniaus
 • Škirpa susitaikė, kad žydų nebus - žydus paaukojo - liepos 13 d.
 • plungiškis Germantas-Meškauskas - norėjo būti Lietuvos Hitleriu - Heydrichas davė valią - vienintelis, kuris galėjo vadintis naciu - leidimas nešioti ginklus
 • jo užmojį įvykdė Noreika - lietuviai perimtų žydų vietas versle - nesuskaldoma vienybę - Žemaičių žemė
 • Laikinoji vyriausybė - nusipelnę žydai - jų draugai
 • Laikinoji vyriausybė - rūpinosi, kad žydų turtas liktų lietuviams
 • Lietuviai reikalingi įsijausti į lietuvius kaltininkus

09 Pasimokyti

 • Pokalbiui kliūtis: nevienareikšmiškas vertinimas, derybos, politika, kompromisai - santarvėje jų negali būti
 • šalia nacių ir sovietų nusikaltimų, buvo grynai lietuvių nusikaltimų, kuriuos reikėtų pripažinti ir ištirti, už juos atsakyti
 • 1941 m. visi tautos valios reiškėjai nusikalto žmonijai - buvo spektras
 • tai nebuvo apsišaukėliai
 • Tiesa buvo kalbama nemeile, užtat ji atmetama
 • Išeivijos vadai paskui melavo
 • Mitai buvo kuriami ir nepaneigiami
 • Žydų nebėra, tai nėra, kas juos užstotų
 • Liko lietuviai
 • neįvardyti kaltininkai
 • Vienpusis blogis - kovoti su mitais
 • Sunku mitus įveikti
 • Sunku įrodyti, kad ko nors nebuvo
 • Išprievartavimo pavyzdys - asimetriškas
 • Lietuva buvo sovietų auka ir nacių auka
 • Vitas Lingys - atvejis - žymus žmogs turėjo paaukoti gyvybę

10 Meilė

Gydymas - įgauti pasitikėjimą

Bandai susikalbėti iš esmės - esi pažeidžiamas - dalyvauja pokalbyje - atsiranda gera valia

 • pavyzdys - Jonas ir p.Vaidas ir Tėtė ir brolis Mindaugas
 • leisti pasišaipyti, suabejoti, pamokyti
 • parodyti, kad sieki vieningumo - susikalbėti iš esmės - su visais
 • pripažinti iš kitos pusės
 • atsitokėti, kad kiti galėtų įsijausti - ir atvirkščiai
 • būti papildiniu - skirtinga lytimi
 • daryti po truputį - su visais

Meilė leidžia išrišti klaidą

 • Išgyvenimų sandara: išrišti klaidingą dėsnį
 • Skirtingiausi žmonės visi reikalingi

Meilė lavina jautrumą

 • Labai padeda, kad žmonės domisi Lietuvos žydais
 • Veisėjuose Liudvikas Zamenhofas baigė kurti esperanto kalbą, Kaune gimė Einšteino mokytojas, matematikas Hermann Minkowski, Jascha Heifetz, Emmanuel Levinas, Jacques Lipchitz, Butrimonyse gimė Senda Berenson - bet tai ištvermės dorybės - o kaip su akimirkos dorybėmis? - kurių galima tikėtis iš bet kurio žmogaus?
 • Laikmečio žmogus - suveda skirtingus matus - pilnavertis žmogus - mylimas žmogus
 • Susikalbėti - išversti vieną gyvenimą į kitą - daugiamatė erdvė
 • Išklausykime - tirkime visus klausimus - kartu, tiek kiek kam rūpi
 • juos gerbti - ką jie gina - ką jie vertina
 • kurti teigiamą erdvę pokalbiui
 • gerbti visus pokalbio palaikytojus
 • normalizuoti pokalbį
 • bandyti suprasti iš gynėjų pusės

Kliūtis: Abejingas atvejis - nepažįsta žydų ir nenori pažinti

Pokalbis - švietimas - burti geranoriškus ir suprasti negeranoriškus (kurie pas mus neina, nesiekia pokalbio)

 • faktai, dokumentai
 • jų išnagrinėjimas, rašiniai, straipniai
 • enciklopedinės apžvalgos
 • populiarūs pristatymai
 • plėtoti žinojimą: duomenys, nagrinėjimai, apžvalga, pristatymas

Kokia paminklo reikšmė? Bendruomeninė erdvė - meilės palaikoma erdvė

 • Vienyti mus - jeigu iš įvairių pusių pasižiūrėti
 • Moko mus
 • Žymi kultūrinę - tautinę - visuomeninę - valstybinę erdvę
 • Skaldyti mus - lietuviai vs. rusai, lietuviai vs. nelietuviai, tikri lietuviai vs. netikri lietuviai - jeigu iš vienos pusės pasižiūrėti
 • Rasti ir gerbti tą tašką, kurį gina - kurio nežinome
 • Bandyti suprasti kitus, ką galima iš jų išmokti
 • Kodėl jie ginasi
 • Žemėlapis, kaip jie susiję - viduryje Landsbergis
 • Su visais bendrauti po truputį, atrasti
 • Būk pažeidžiamas, rodyk gerą valią
 • Pavyzdys - ponas Baipšys
 • Kviesti tirti kartu - ko nežinome
 • Žemaičių žemė nr.1 - Landsbergis
 • Dėmesį, įsiklausyti, bandyti susikalbėti (kas nori nuoširdaus pokalbio), atsikasti, kam rūpi
 • Valiušaitis - teigiamo padaręs, bet nenori, Sinica - nenori, Landsbergis - neprieinamas, nedrįsta
 • Petkevičius - ne su meile
 • Landsbergis - daug kartų puolamas - tai yra didelė problema
 • Būti taikdariais - tarpininku tarp žydų ir nacionalistų
 • Apjungti kraštutinumus - Katz ir plungiškiai
 • Įveikti prarają
 • Naujo pasaulio kūrimas - Tikrovės kūrimas - menas keičia taisykles, menas išlaiko mus kartu, menas perkuria pasaulį
 • Laikmečiui dėkingas žmogus

Vytautas Landsbergis - tautos valios reiškėjas

 • Kas jisai buvo: savo laikmečiui ypatingas žmogus
 • Kas jam atsitiko - sulaukė netikėtos galimybės, Gorbačiovo perestroikos
 • Ką jisai darė - suprato galimybes - išlaikė vienybę - išsilaikė prieš Gorbačiovą

Ašinis žmogus: Vytautas Landsbergis

11 Ramybė

Kliūtis: Gynybinis atvejis - bijo žydų

 • Domėtis plačiau, kurti tam erdvę
 • Įsiklausyti į tą tašką, iš kokių požiūrių, įtampų, prieštaravimų jisai susideda, koks jo mazgas
 • Landsbergio rūpesčiai

Įsiklausyti Vytautą Landsbergį

 • Santykiai su tėvu, seneliu
 • santykiai su tėveliu
 • jis bijo, kad žmonės pamanys, kad sovietų okupacija buvo "gera" - betgi jam buvo gera!
 • esmė ne kad sovietų okupacija buvo "gera", bet kad ji buvo nedora

Gal neminėti

 • Pas kunigą Povilą Pukį sutikęs šio išgelbėtą paskutinį Plungės žydą.
 • "Tokie dideli asmenybės prieštaringumai, jeigu jų būta, turėtų kelti abejonių."
 • Šiaip ar taip, šaltinius pravartu tikrinti ir žurnalistams, ne tik mokslininkams.
 • Vertinti negali istorikas, o tik valstybininkas

12 Užtikrintumas

 • taikliai pašalinti problemą - melą
 • Parodyti ryšį tarp reiškinių ir dėsnių
 • Pamokyti, kaip meluoti
 • Parodyti, kaip meluoja dėl Pakalniškio
 • Genocido centras / Landsbergis / Kariuomenė / Valiušaitis / Rukšėnas dėl Pakalniškio
 • Vidmantas Valiušaitis
 • Arkadijus Vinokuras
 • Noreikos mito kūrimas
 • Neteisingas dėsnis - melavimo dėsnis - paminklas meluoja, iškraipo - kas čia žiūri kitaip? ir kodėl? ir kodėl negalima pažiūrėti kitaip? Neteisingai dėsto besąlygiškumą.

13 Savarankiškumas

 • Tiesa mus išlaisvins
 • Atsisakome savęs (savo žinojimo) ir sutampame su tiesa (su nežinojimu) su Dievo platybėm.
 • Suvokti, jog tai ne apie žydus - tai apie prof.Landsbergio asmenines problemas
 • Atskiri nuo piktybinių atvejų - bus tokių kaip Vytautas Sinica.
 • Ar tikrai tai pavyzdys?

14 Išvados

Sandara

 • Pasąmonės netroškimai: Poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės
 • Išrišimas
 • Sąmonės troškimai: Meilė, ramybė, užtikrintumas, savarankiškumas

20190426PokalbiuAtsisakyti-Užrašai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 29 d., 13:06