调查

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.DievasSandarose istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2015 vasario 21 d., 16:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 9-37 eilutės:

'''Dievo supratimo kilmė'''
* Tėvai - Dievo pirmavaizdis
* Dievo savybės - iš kurių nustatom, sulipdom Dievą - vaizduotės padarinys
* Dievo galimybė
* Dievas žmogus - mano santykiai su Dievu - ieškojimai
* Bendravimas su Dievu - laisvai mąstyti
'''Dievo požiūrio įsivaizdavimas'''
* Koks yra Dievas? Viskas
* Pirmapradis Dievas - nevaržomas
* Dievo kūryba padalinimais - sandara
* Dievas ir sąlygos - Dievas ir gerumas - gyvenimo lygties Dievas - antisandara
* Dievas - viską žinantis - atsiplėšia nuo savo požiūrio
'''Mūsų ir Dievo požiūrių sutapimas'''
* Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai - Dievo atjauta mums
* Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje
'''Mūsų ir Dievo požiūrių atskyrimas'''
* Dievas už santvarkos
* Kaip Dievą įsivaizduoju
* Dievas įsijaučiantis
* Dievo įsakymas - Dievo nebuvimas
* Dievo globa - trejybe
* Dievo požiūris - ne mūsų požiūris
* Malda - prašymas įsiterpimo
* Ką Dievas man kalba
* Dievas susivedime

--------------------
2015 vasario 21 d., 14:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 38-241 eilutės:
[+Dievo supratimo kilmė+]

'''Tėvai - Dievo pirmavaizdis'''

* Už mus labiau žino, mato, daro, gali.
* Bet ir mūsų tėvai yra riboti.
* Tad yra Dievas.
* Mano tėvai.
* Koks aš užaugau.

'''Dievo savybės - iš kurių nustatom, sulipdom Dievą - vaizduotės padarinys'''

* Dievas viską žino, viską mato, viską girdi, viską gali, viską daro, viską mąsto, yra visur ir visada, visakame slypi, viską sukūrė, už viską atsako
* Dievas yra be ribų, visų ribotumų paneigimas, tad visiškai laisvas.
* Dievas yra tasai... užtat asmuo
* Bet Dievas nėra žmogus, nėra laikinas, nėra ribotas, nėra kūniškas
* Dievas yra geras - tobulai geras.
* Dievas yra tobulas.
* Viskas susiveda į Dievą. Tad būtent visi neatsakyti klausimai, neišspręsti iššūkiai. Jame visi atsakymai.
* Yra vienas Dievas.
* Palyginti su tiesa, žinojimu, prietarais, mokslu, išmintimi.

'''Dievas žmogus - mano santykiai su Dievu - ieškojimai'''

* Ar aš esu Dievas?
* Aš esu su viskuo susijęs.
* Man visos galimybės yra atviros, viskas įmanoma.
* Ar man galėtų tikti Dievo savybės? Ar galėčiau būti kaip Dievas?
* Dievas gali būti žmogus, kaip antai, Jėzus
* Ko aš menkesnis už Jėzų?
* Jėzaus išmintis didesnė už mano - "mylėti priešą", "išlupk akį"
* Jėzus: Mylėti Dievą ir mylėti artimą - sieja tapatumą (žmogų) ir tobulumą (Dievą)


'''Dievo galimybė'''

* Dievas yra rimtas reikalas
* Jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - kaip išlieka daugiau galimybių


'''Bendravimas su Dievu - laisvai mąstyti'''

* Dievas slypi dviprasmybėje
* [[Vaikystė]] Mano tikslingumas: Ko man siekti?
* Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.
* Jeigu Dievas nėra žiaurus...
* Dievas gali globoti mane nuo velnio...
* Žmogus gali siūlyti Dievui. Bendravau su Dievu, su juo dėrėjausi.
* Jisai man leidžia laisvai mąstyti o aš atsidavęs tikiu jį.
* Žmogus ir Dievas gali sutarti
* Ženklai riboja - geriau be ženklo

[+Dievo požiūrio įsivaizdavimas+]

'''Koks yra Dievas? Viskas'''

* [[Viskas]] - Dievo savybių esmė
* Ar Dievas skiriasi nuo visko?
* Ar ką nors galime tikrai žinoti, besąlygiškai? Visko sąvoka.
* Dievo sąvoka: Visuma ir t.t.

'''Pirmapradis Dievas - nevaržomas'''

Dievas - Ką Dievas išgyvena?
* [[Vienų vienumas | vienų vienas]]
* pirm visko - būties, gerumo, meilės, logikos, erdvės, laiko, asmenų...
* išeinantis už savęs į save
* klausiantis, Ar Dievas būtinas? Nebūtinas ir būtinas.
* Įžvalga (Logos) ir Duomenys
** plėtojantis padalinimus
** vystintis asmenis
* Dievas ir jojo Dievas

'''Dievo kūryba padalinimais - sandara'''
* Dievas ir viskas
* Kūrėjas - padalinimais
* [[Padalinimai]] Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Išsiskiria, kaip Dievas ir aš išgyvename padalinimus
* Šv.Trejybė tai Dievo įsisąmonijimas.
* Septynerybė apibrėžia gerumą.
* Dievo veiksmai padalinimų rate: +1, +2, +3
* Veiksniu +1 sukūrė pasaulį, o kodėl ne +2 ar +3 ?

'''Dievas ir sąlygos - Dievas ir gerumas - gyvenimo lygties Dievas - antisandara'''

* Besąlygiškas Dievas - sąlygiškas gerumas - gyvenimas - amžinas gyvenimas
* Dievas išėjęs į save: [[Dievas]] - [[viskas]] - [[troškimai]] - [[meilė]].
* [[Asmenys]] (Kaip esame viena?): Dievas (dvasia) - aš (sandara) - tu (atvaizdai) - kitas (vieningumas).
* Gerasis vaikas (tikėjimas): Išeities taškas Dievas - Dievas tobulas, pakankamas sau - yra ryšys su Dievu, Tėvo ir Sūnaus ryšys - baigiasi Dievo įsakymu, terpe raidai, Dievas nebūtinas.
* Blogasis vaikas (rūpėjiams): Dievas nebūtinas. Viską priimti. Nėra ryšio su Dievu. Rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu Dievas iškyla meile. Dievas už mūsų, Dievas pakankamas visiems, mums visiems ("Tėve mūsų").
* Išsiaiškinimai palygina gerąjį ir blogąjį vaiką.
* Gyvenimas - didėjantis laisvėjimas, mirtis - mažėjantis laisvėjimas. Jeigu Dievą ko mažiau primetame, tai ko aiškiau matome, kur jisai iškyla.
* Žmogaus valia: gyvenimas, tai Dievo gerumas - tas pats lygmuo, 4 lygmenys
* Dievo valia - amžinas gyvenimas - Dievas nebūtinai geras - rūpėti, tikėti, paklusti - Skirtingi lygmenys - 6 poros.
* [[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Lygties narys. Dievo valia.
* Dievas ir Kitas
* Dievas ir jo gyvenimas
* Dievas ir jo branda
* ne Dievas - Velnias - mirtis - septynerybės atvaizdas nykimu

'''Dievas - viską žinantis - atsiplėšia nuo savo požiūrio'''

* Asmenys su požiūriais. Dievo požiūris - visko žinojimas, mano - betko, tavo - kažko, kito - nieko.
* [[Visaregis]], [[Žinojimo rūmai]]. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas). Orakulas - visaregis. Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio. Kaip išsiaiškiname? Kaip Dievo valia vykdoma.
* Žinojimo rūmais Dievas mato viską. Ir mes galime apžvelgti viską taipogi.
* [[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai
* Širdies (gerojo vaiko, tai kas reikalinga, būtina) ir pasaulio (blogojo vaiko, tai kas nereikalinga, nebūtina) išsiaiškinimo būdai. Vystosi greta: 4 lygmenimis (tikėjimo, rūpėjimo laipsniais). Juos sieja trejybė. Širdies požiūris platesnis už pasaulio požiūrį, tad gaunasi 6 poros.
* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?
* Nulybė santvarkoje apibrėžia Dievą už santvarkos.

[+Mūsų ir Dievo požiūrių sutapimas+]

'''Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai - Dievo atjauta mums'''

Ką reiškia atvaizdų neigimas? Pavyzdžiui, nulybės atvaizdų neigimas? Ar tai skiriasi nuo ketverybės požiūrių neigimo? Neigimas ir žinojimas atsiranda su ketverybe. Dievas išeina už savęs iš troškimų į netroškimus, juos atjaučia. Dievo atjauta, tai jo meilė?

Dievo savybės - jo troškimai - visko atvaizdai, nulybės atvaizdai, vienybės atvaizdai
* Nulybės ir vienybės atvaizdai.
* Nulybės ir vienybės atvaizdų neigimas - aštuongubas kelias.
* Prasmingumas - nėra visko žinojimo - tad nėra Dievo - nes nėra ryšio su Dievu - tad yra trejybės ratas.
* Troškimai yra visko atvaizdai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko.
* Tarpsniai tarp Dievo ir gerumo: [[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Dievas sulyginimas lygtimi. Laipsnynas apibrėžia laipsnius tarp Dievo ir gerumo.

Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
* Troškimai ir netroškimai - Dievas ir gerumas
* Aplinkybių trejybės
* Dievas ir žmogus

Savarankiškas - Nieko netrokšta
* [[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Dievas be poreikių. Kristus prisiima kitų poreikius.
* Būk tobulas. Dievo atsiradimas Kristumi.
Užtikrintas - Trokšta kažko
* Ko iš tikrųjų trokštu?
* [[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Dievas užtikrintas. Yra Dievo požiūris, bet nėra jo aplinkumos.
* Dievo požiūris (taip pat bendro žmogaus - Jėzaus, paskiro žmogaus)
* Maldos rūšys
* Jėzus Kristus - bendras žmogus.
Ramus - Trokšta betko
* Gera širdis, gera valia.
* Gėrio kryptys - iš gėrio, į gėrį.
* Ramybė - geros valios pratimai.
* [[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Dievas ramus. Kristaus lūkesčiai. Kalba gėriui žmonėse.
* Būdai ką nuveikti -
* Lūkesčių pakeitimai
* Dievas ir širdis
Mylintis - Trokšta visko
* [[Aštuongubas kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Dievas mylintis. Užmezgame ryšį su Dievu.
* [[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Dievas mylintis, kalbantis.
* Ryšys su Dievu - Tėve mūsų
* Tėvas. Pasiklydęs vaikas.
* Vertybės ir meilė.

'''Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje'''
* [[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.
* [[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Dvyliktasis klausimas: Ką numanau apie Dievą?

[+Mūsų ir Dievo požiūrių atskyrimas+]

'''Dievas už santvarkos'''
* [[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo (nulybės) atvaizdai.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas

'''Kaip Dievą įsivaizduoju'''
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla. Palyginti nulybės atvaizdus.
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.

'''Dievas įsijaučiantis'''
* Antrinės sandaros - troškimų ir netroškimų poros
* [[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą?

'''Dievo įsakymas - Dievo nebuvimas'''
* Dešimts Dievo įsakymų - neigiami įsakymai. Mylėk artimą kaip save patį.
* Teigiami įsakymai - mylėk Dievą, mylėk priešą. Neigiami įsakymai.
* [[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai.
* [[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai.
* Dievo būtinumas ir nebūtinumas
* Dievo valios vykdymas - paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas
* Dievo įsivaizdavimas - 12 aplinkybių
* Tiesa - nėra nieko nežinojimo - tad nėra Kito - tad visi esame viena.
* Susikalbėjimas? jo pagrindas? Pažeidimai? nesiskaitymas su kitų laisve. (Neigiamas įsakymas)

'''Dievo globa - trejybe'''
* [[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Dievo aštuntas pasakojimas. Įtampos balsais vykdoma Dievo valia. Palaiminimai. Kristaus pasisakymai "Aš esu..." Dievas savarankiškas, tobulas, be poreikių.
* [[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Širdies tiesos. Klausimai, atsakymai. Šv.Petro raktai į dangų. Dievas užtikrintas.
* [[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Tėve Mūsų.
* [[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa.

'''Dievo požiūris - ne mūsų požiūris'''
* [[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu?

'''Malda - prašymas įsiterpimo'''
* Malda - atsakomybės skaidymas
* Šventoji Dvasia - plazdenanti, švystelėjanti tarp žmonių

'''Ką Dievas man kalba'''

'''Dievas susivedime'''
* Vienume: [[Pokalbiai]]
* Tarpe: [[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Ribotumas.

'''Įsivaizdavimas prasmės'''
* Šventosios dvasios įsikūnijimas mokslu
* Kristaus pirmas atėjimas tobulumu, antras atėjimas tapatumu
* Tapatumu - Dievo (Jėzaus) gyvenimas mumis - taip pat Motina Marija ir šventaisiais, šviesuoliais
2015 vasario 21 d., 13:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 58-59 eilutės:
* Yra vienas Dievas.
* Palyginti su tiesa, žinojimu, prietarais, mokslu, išmintimi.
2015 vasario 20 d., 11:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 236-240 eilutės:

'''Įsivaizdavimas prasmės'''
* Šventosios dvasios įsikūnijimas mokslu
* Kristaus pirmas atėjimas tobulumu, antras atėjimas tapatumu
* Tapatumu - Dievo (Jėzaus) gyvenimas mumis - taip pat Motina Marija ir šventaisiais, šviesuoliais
2015 vasario 12 d., 13:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Panašiu būdu išjaučiame savo kertines vertybes ir įvardijame, panašiu būdu atsiranda visos kalbų sąvokos, visi žodžiai.
2015 vasario 11 d., 14:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
Dievas mums iškyla panašiai kaip kiekviena sąvoka. Jį iššaukiame iš jo savybių. Įsivaizduojame jo požiūrį. Suvokiame, kaip jo požiūris gali sutapti su mūsų, kaip jisai mus supranta. Toliau suvokiame, kaip jo požiūris visgi skiriasi nuo mūsų, kaip jį galime kaip tokį atpažinti. Tokiu būdu šaltasis Dievas tampa mums šiltas, savas. Prisiminti, kaip Dievą patyriau, kaip į jį atsirėmiau.
Ištrinta 21 eilutė:
* Dievas už santvarkos
Ištrinta 22 eilutė:
* Kaip Dievą įsivaizduoju
Pridėtos 25-26 eilutės:
* Dievas už santvarkos
* Kaip Dievą įsivaizduoju
Ištrintos 146-150 eilutės:
'''Dievas už santvarkos'''

* [[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo (nulybės) atvaizdai.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas
Ištrintos 186-189 eilutės:
'''Kaip Dievą įsivaizduoju'''
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla. Palyginti nulybės atvaizdus.
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.
Pridėtos 192-199 eilutės:

'''Dievas už santvarkos'''
* [[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo (nulybės) atvaizdai.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas

'''Kaip Dievą įsivaizduoju'''
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla. Palyginti nulybės atvaizdus.
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.
2015 vasario 11 d., 12:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 33-36 eilutės:
--------------------

[+Dievo supratimo kilmė+]
Pridėtos 85-86 eilutės:
[+Dievo požiūrio įsivaizdavimas+]
Pridėtos 143-144 eilutės:
[+Mūsų ir Dievo požiūrių sutapimas+]
Pridėtos 190-199 eilutės:
'''Kaip Dievą įsivaizduoju'''
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla. Palyginti nulybės atvaizdus.
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.

'''Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje'''
* [[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.
* [[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Dvyliktasis klausimas: Ką numanau apie Dievą?

[+Mūsų ir Dievo požiūrių atskyrimas+]
Ištrinta 203 eilutė:
Pakeistos 213-214 eilutės iš
į:
* Susikalbėjimas? jo pagrindas? Pažeidimai? nesiskaitymas su kitų laisve. (Neigiamas įsakymas)
Ištrintos 229-236 eilutės:
'''Kaip Dievą įsivaizduoju'''
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla. Palyginti nulybės atvaizdus.
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.

'''Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje'''
* [[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.
* [[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Dvyliktasis klausimas: Ką numanau apie Dievą?
Ištrintos 233-235 eilutės:

'''Nesuprantu, nežinau'''
* Susikalbėjimas? jo pagrindas? Pažeidimai? nesiskaitymas su kitų laisve.
2015 vasario 11 d., 12:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
'''Mūsų ir Dievo požiūrių sutapimas'''
Pridėtos 22-24 eilutės:
* Kaip Dievą įsivaizduoju
* Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje
'''Mūsų ir Dievo požiūrių atskyrimas'''
Pakeista 28 eilutė iš:
* Dievo požiūris
į:
* Dievo požiūris - ne mūsų požiūris
Ištrintos 30-31 eilutės:
* Kaip Dievą įsivaizduoju
* Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje
Pakeista 203 eilutė iš:
'''Dievo požiūris'''
į:
'''Dievo požiūris - ne mūsų požiūris'''
2015 vasario 11 d., 12:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Dievas - viską žinantis
į:
* Dievas - viską žinantis - atsiplėšia nuo savo požiūrio
Pakeistos 125-126 eilutės iš
'''Dievas - viską žinantis'''
į:
'''Dievas - viską žinantis - atsiplėšia nuo savo požiūrio'''
Pridėta 129 eilutė:
* Žinojimo rūmais Dievas mato viską. Ir mes galime apžvelgti viską taipogi.
2015 vasario 11 d., 12:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 102 eilutė:
* Išsiskiria, kaip Dievas ir aš išgyvename padalinimus
2015 vasario 11 d., 12:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
'''Dievo supratimo kilmė'''
Pridėta 13 eilutė:
'''Dievo požiūrio įsivaizdavimas'''
2015 vasario 11 d., 12:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Pirmapradis Dievas
į:
* Pirmapradis Dievas - nevaržomas
Pakeista 84 eilutė iš:
'''Pirmapradis Dievas'''
į:
'''Pirmapradis Dievas - nevaržomas'''
2015 vasario 11 d., 12:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Bendravimas su Dievu
į:
* Bendravimas su Dievu - laisvai mąstyti
Pakeista 65 eilutė iš:
'''Bendravimas su Dievu'''
į:
'''Bendravimas su Dievu - laisvai mąstyti'''
2015 vasario 11 d., 12:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Dievo galimybė
Ištrinta 10 eilutė:
* Dievo galimybė
2015 vasario 11 d., 12:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
* Tėvai - Dievo pirmavaizdis
Pridėtos 28-35 eilutės:

'''Tėvai - Dievo pirmavaizdis'''

* Už mus labiau žino, mato, daro, gali.
* Bet ir mūsų tėvai yra riboti.
* Tad yra Dievas.
* Mano tėvai.
* Koks aš užaugau.
2015 vasario 11 d., 12:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 21-26 eilutės iš
*
į:
* Dievo požiūris
* Malda - prašymas įsiterpimo
* Ką Dievas man kalba
* Kaip Dievą įsivaizduoju
* Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje
* Dievas susivedime
2015 vasario 11 d., 11:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-22 eilutės iš
į:
* Dievo galimybė
* Bendravimas su Dievu
* Koks yra Dievas? Viskas
* Pirmapradis Dievas
* Dievo kūryba padalinimais - sandara
* Dievas ir sąlygos - Dievas ir gerumas - gyvenimo lygties Dievas - antisandara
* Dievas - viską žinantis
* Dievas už santvarkos
* Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai - Dievo atjauta mums
* Dievas įsijaučiantis
* Dievo įsakymas - Dievo nebuvimas
* Dievo globa - trejybe
*
Pakeista 167 eilutė iš:
'''Dievo įsakymas'''
į:
'''Dievo įsakymas - Dievo nebuvimas'''
2015 vasario 11 d., 11:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 40 eilutė:
* Dievas slypi dviprasmybėje
2015 vasario 11 d., 11:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 4-5 eilutės:
Sandaras dėsčiau pagal gyvenimo lygties lygmenis: Dievas, viskas, troškimai, meilė. Bet dabar bandysiu naujai.
Pridėtos 7-9 eilutės:
* Dievo savybės - iš kurių nustatom, sulipdom Dievą - vaizduotės padarinys
* Dievas žmogus - mano santykiai su Dievu - ieškojimai
Pakeista 20 eilutė iš:
'''Dievas žmogus - mano santykiai su Dievu'''
į:
'''Dievas žmogus - mano santykiai su Dievu - ieškojimai'''
2015 vasario 11 d., 11:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
'''Dievas žmogus'''
į:
'''Dievas žmogus - mano santykiai su Dievu'''
2015 vasario 11 d., 11:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 86 eilutė:
* Dievo valia - amžinas gyvenimas - Dievas nebūtinai geras - rūpėti, tikėti, paklusti - Skirtingi lygmenys - 6 poros.
Ištrintos 191-192 eilutės:
* Dievo valia - amžinas gyvenimas - Dievas nebūtinai geras - rūpėti, tikėti, paklusti - Skirtingi lygmenys - 6 poros.
2015 vasario 11 d., 11:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 96 eilutė:
* [[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai
Pakeistos 146-150 eilutės iš
į:
'''Dievas įsijaučiantis'''
* Antrinės sandaros - troškimų ir netroškimų poros
* [[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą?
Pakeistos 184-188 eilutės iš
į:
'''Dievas susivedime'''
* Vienume: [[Pokalbiai]]
* Tarpe: [[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Ribotumas.
Pakeistos 193-194 eilutės iš
http://www.ms.lt/derlius/TikejimasRupejiams.png
į:

-------------------
Pakeistos 202-203 eilutės iš
į:
--------------------

Žinojimo rūmuose galima susieti dvi menes, tikėjimo ir rūpėjimo.

http://www.ms.lt/derlius/TikejimasRupejiams.png


-------------------------
Ištrintos 211-221 eilutės:

-------------------------* [[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai
* [[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Ribotumas.
* [[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą?


-------------------
2015 vasario 11 d., 11:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 86 eilutė:
* [[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Lygties narys. Dievo valia.
Pridėtos 149-150 eilutės:
* [[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai.
* [[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai.
Pakeista 199 eilutė iš:
* [[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Lygties narys. Dievo valia.
į:
Ištrintos 200-201 eilutės:
* [[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai.
* [[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai.
2015 vasario 11 d., 10:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 85 eilutė:
* Žmogaus valia: gyvenimas, tai Dievo gerumas - tas pats lygmuo, 4 lygmenys
Pakeista 94 eilutė iš:
* [[Visaregis]], žinojimo rūmai. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas). Orakulas - visaregis. Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio.
į:
* [[Visaregis]], [[Žinojimo rūmai]]. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas). Orakulas - visaregis. Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio. Kaip išsiaiškiname? Kaip Dievo valia vykdoma.
Pakeistos 104-105 eilutės iš
'''Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai - Dievo atjauta'''
į:
'''Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai - Dievo atjauta mums'''
Pakeistos 113-114 eilutės iš
į:
* Tarpsniai tarp Dievo ir gerumo: [[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Dievas sulyginimas lygtimi. Laipsnynas apibrėžia laipsnius tarp Dievo ir gerumo.
Pridėtos 153-158 eilutės:
'''Dievo globa - trejybe'''
* [[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Dievo aštuntas pasakojimas. Įtampos balsais vykdoma Dievo valia. Palaiminimai. Kristaus pasisakymai "Aš esu..." Dievas savarankiškas, tobulas, be poreikių.
* [[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Širdies tiesos. Klausimai, atsakymai. Šv.Petro raktai į dangų. Dievas užtikrintas.
* [[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Tėve Mūsų.
* [[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa.
Pakeista 172 eilutė iš:
'''Dievas kaip šviesuolis'''
į:
'''Dievas kaip šviesuolis - šviesuolių bendrystėje'''
Pakeistos 174-175 eilutės iš
į:
* [[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas? Dvyliktasis klausimas: Ką numanau apie Dievą?
Pakeistos 180-181 eilutės iš
* Žmogaus valia: gyvenimas, tai Dievo gerumas - tas pats lygmuo, 4 lygmenys
į:
Ištrintos 195-203 eilutės:


* [[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Dievas sulyginimas lygtimi. Laipsnynas apibrėžia laipsnius tarp Dievo ir gerumo.
* [[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Dievo aštuntas pasakojimas. Įtampos balsais vykdoma Dievo valia. Palaiminimai. Kristaus pasisakymai "Aš esu..." Dievas savarankiškas, tobulas, be poreikių.
* [[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Širdies tiesos. Klausimai, atsakymai. Šv.Petro raktai į dangų. Dievas užtikrintas.
* [[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Tėve Mūsų.
* [[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa.
* [[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas?
Ištrinta 196 eilutė:
* [[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Kaip Dievo valia vykdoma.
2015 vasario 11 d., 10:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 53-54 eilutės iš
į:
* Dievo sąvoka: Visuma ir t.t.
Pakeista 93 eilutė iš:
* Visaregis, žinojimo rūmai. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas). Orakulas - visaregis.
į:
* [[Visaregis]], žinojimo rūmai. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas). Orakulas - visaregis. Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio.
Pridėtos 98-102 eilutės:
'''Dievas už santvarkos'''

* [[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo (nulybės) atvaizdai.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas
Pakeistos 111-112 eilutės iš
į:
* Troškimai yra visko atvaizdai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko.
Pakeistos 161-162 eilutės iš
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla
į:
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla. Palyginti nulybės atvaizdus.
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.
Ištrintos 188-194 eilutės:

* Visuma.
* [[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio.
* [[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo atvaizdai.
* Troškimai yra visko atvaizdai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.
2015 vasario 11 d., 10:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Dievo savybės'''
į:
'''Dievo savybės - iš kurių nustatom, sulipdom Dievą - vaizduotės padarinys'''
Pakeistos 70-71 eilutės iš
* šv.Trejybė
į:
* Šv.Trejybė tai Dievo įsisąmonijimas.
* Septynerybė apibrėžia gerumą.
Pakeistos 73-74 eilutės iš
į:
* Veiksniu +1 sukūrė pasaulį, o kodėl ne +2 ar +3 ?
Pakeistos 95-96 eilutės iš
* Teigiami įsakymai - mylėk Dievą, mylėk priešą. Neigiami įsakymai.
į:
* Nulybė santvarkoje apibrėžia Dievą už santvarkos.
Pridėta 138 eilutė:
* Teigiami įsakymai - mylėk Dievą, mylėk priešą. Neigiami įsakymai.
Pakeistos 180-183 eilutės iš
* Nulybė santvarkoje apibrėžia Dievą už santvarkos.
* Septynerybė apibrėžia gerumą.
* Šv.Trejybė tai Dievo įsisąmonijimas.
* Veiksniu +1 sukūrė pasaulį, o kodėl ne +2 ar +3 ?
į:
2015 vasario 11 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 64-65 eilutės iš
* Dievas ir jojo Dievas
į:
* Dievas ir jojo Dievas
Pridėta 69 eilutė:
* [[Padalinimai]] Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
Pridėta 128 eilutė:
* [[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Dievas mylintis, kalbantis.
Ištrinta 134 eilutė:
Pridėtos 141-143 eilutės:
'''Dievo požiūris'''
* [[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu?
Pridėtos 153-156 eilutės:
'''Dievas kaip šviesuolis'''
* [[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.
Ištrintos 176-188 eilutės:

* [[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.
* [[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Dievas mylintis, kalbantis.
* [[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu?* [[Padalinimai]] Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Dievas išeina už savęs.
2015 vasario 11 d., 10:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:
* [[Vaikystė]] Mano tikslingumas: Ko man siekti?
* Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.
Pakeistos 43-44 eilutės iš
* Žmogus gali siūlyti Dievui
į:
* Žmogus gali siūlyti Dievui. Bendravau su Dievu, su juo dėrėjausi.
* Jisai man leidžia laisvai mąstyti o aš atsidavęs tikiu jį.
Pridėta 109 eilutė:
* [[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Dievas be poreikių. Kristus prisiima kitų poreikius.
Pridėta 113 eilutė:
* [[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Dievas užtikrintas. Yra Dievo požiūris, bet nėra jo aplinkumos.
Pridėta 121 eilutė:
* [[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Dievas ramus. Kristaus lūkesčiai. Kalba gėriui žmonėse.
Pridėta 126 eilutė:
* [[Aštuongubas kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Dievas mylintis. Užmezgame ryšį su Dievu.
Pakeistos 131-134 eilutės iš
'''Bendravimas su Dievu'''

* Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.
į:
Ištrintos 169-174 eilutės:
* [[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Dievas mylintis. Užmezgame ryšį su Dievu.
* [[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Dievas be poreikių. Kristus prisiima kitų poreikius.
* [[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Dievas užtikrintas. Yra Dievo požiūris, bet nėra jo aplinkumos.
* [[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Dievas ramus. Kristaus lūkesčiai. Kalba gėriui žmonėse.
Pakeista 174 eilutė iš:
* [[Vaikystė]] Ko man siekti? Bendravau su Dievu, su juo dėrėjausi. Jisai man leidžia laisvai mąstyti o aš atsidavęs tikiu jį.
į:
2015 vasario 10 d., 20:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Dievas yra be ribų, visų ribotumų paneigimas, tad visiškai laisvas.
Ištrinta 14 eilutė:
* Viskas susiveda į Dievą. Tad būtent visi neatsakyti klausimai, neišspręsti iššūkiai.
Pakeistos 17-18 eilutės iš
į:
* Viskas susiveda į Dievą. Tad būtent visi neatsakyti klausimai, neišspręsti iššūkiai. Jame visi atsakymai.
Pridėta 22 eilutė:
* Aš esu su viskuo susijęs.
2015 vasario 10 d., 20:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 39-40 eilutės iš
į:
* Žmogus gali siūlyti Dievui
* Žmogus ir Dievas gali sutarti
* Ženklai riboja - geriau be ženklo

'''Koks yra Dievas? Viskas'''

* [[Viskas]] - Dievo savybių esmė
* Ar Dievas skiriasi nuo visko?
* Ar ką nors galime tikrai žinoti, besąlygiškai? Visko sąvoka.
Pakeista 51 eilutė iš:
Dievas
į:
Dievas - Ką Dievas išgyvena?
Ištrintos 160-165 eilutės:

* [[Asmenys]]* [[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Dievo sandara.
2015 vasario 10 d., 20:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Dievas viską žino, viską mato, viską girdi, viską gali, viską daro, viską mąsto, yra visur ir visada, viską sukūrė, už viską atsako
į:
* Dievas viską žino, viską mato, viską girdi, viską gali, viską daro, viską mąsto, yra visur ir visada, visakame slypi, viską sukūrė, už viską atsako
Pakeistos 25-26 eilutės iš
į:
* Jėzaus išmintis didesnė už mano - "mylėti priešą", "išlupk akį"
* Jėzus: Mylėti Dievą ir mylėti artimą - sieja tapatumą (žmogų) ir tobulumą (Dievą)
Ištrintos 32-33 eilutės:
2015 vasario 10 d., 20:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
* Bet Dievas nėra žmogus, nėra laikinas, nėra ribotas, nėra kūniškas
Pridėtos 18-26 eilutės:
'''Dievas žmogus'''

* Ar aš esu Dievas?
* Man visos galimybės yra atviros, viskas įmanoma.
* Ar man galėtų tikti Dievo savybės? Ar galėčiau būti kaip Dievas?
* Dievas gali būti žmogus, kaip antai, Jėzus
* Ko aš menkesnis už Jėzų?
Pridėtos 31-33 eilutės:

2015 vasario 10 d., 19:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 9-16 eilutės:
'''Dievo savybės'''

* Dievas viską žino, viską mato, viską girdi, viską gali, viską daro, viską mąsto, yra visur ir visada, viską sukūrė, už viską atsako
* Dievas yra tasai... užtat asmuo
* Viskas susiveda į Dievą. Tad būtent visi neatsakyti klausimai, neišspręsti iššūkiai.
* Dievas yra geras - tobulai geras.
* Dievas yra tobulas.
Pakeista 20 eilutė iš:
* Jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - kaip
į:
* Jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - kaip išlieka daugiau galimybių
2015 vasario 10 d., 19:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 42 eilutė iš:
* Asmenys: Dievas (dvasia) - aš (sandara) - tu (atvaizdai) - kitas (vieningumas).
į:
* [[Asmenys]] (Kaip esame viena?): Dievas (dvasia) - aš (sandara) - tu (atvaizdai) - kitas (vieningumas).
Pakeistos 131-145 eilutės iš
Mes
* Mūsų dvasia
- Dievo esmė
* Mūsų sandara
- Dievo sandara
* Mūsų atvaizdai
- Dievo būdas
* Mūsų vienybė
- Dievo vertybė
Kitas
* Kito dvasia
- Dievo bendravimas
* Kito sandara
- Dievo veikla, raiška
* Kito atvaizdai
- Dievo apibrėžtumas
* Kito vienybė
- Dievo nebuvimas, Dievo valia

* [[Asmenys]] Kaip esame viena? Vienas iš asmenų.
į:
-------------------------

* [[Asmenys]]
Pridėtos 184-197 eilutės:


-------------------

Mes
* Mūsų dvasia - Dievo esmė
* Mūsų sandara - Dievo sandara
* Mūsų atvaizdai - Dievo būdas
* Mūsų vienybė - Dievo vertybė
Kitas
* Kito dvasia - Dievo bendravimas
* Kito sandara - Dievo veikla, raiška
* Kito atvaizdai - Dievo apibrėžtumas
* Kito vienybė - Dievo nebuvimas, Dievo valia
2015 vasario 10 d., 19:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-18 eilutės iš
Ieškoti ryšio tarp tobulo Dievo (Dievo sau) ir pakankamo Dievo (Dievo kitam) - pastarasis, tai vaikystės pokalbių Dievas - ir šis ryšys išsako, kaip iškylas nepriklausomas Kitas.
į:
Ieškoti ryšio tarp tobulo Dievo (Dievo sau) ir pakankamo Dievo (Dievo kitam) - pastarasis, tai vaikystės pokalbių Dievas - ir šis ryšys išsako, kaip iškyla nepriklausomas Kitas.

'''Dievo galimybė'''

* Dievas yra rimtas reikalas
* Jeigu neatmeti galimybę, tai ją priimi - kaip

'''Bendravimas su Dievu'''

* Jeigu Dievas nėra žiaurus...
* Dievas gali globoti mane nuo velnio...
2015 vasario 10 d., 18:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 120-127 eilutės iš
[+++Mes+++]
* [+''Mūsų dvasia'' '''Dievo esmė'''+]
* [+''Mūsų sandara'' '''Dievo sandara'''+]
* [+''Mūsų atvaizdai'' '''Dievo būdas'''+]
* [+''Mūsų vienybė'' '''Dievo vertybė'''+]
[+++
Kitas+++]
* [+''Kito dvasia'' '''Dievo bendravimas'''+]
į:
Mes
* Mūsų dvasia - Dievo esmė
* Mūsų sandara - Dievo sandara
* Mūsų atvaizdai - Dievo būdas
* Mūsų vienybė - Dievo vertybė
Kitas
* Kito dvasia - Dievo bendravimas
* Kito sandara - Dievo veikla, raiška
* Kito atvaizdai - Dievo apibrėžtumas
* Kito vienybė - Dievo nebuvimas, Dievo valia
Pakeistos 153-154 eilutės iš
[+''Kito sandara'' '''Dievo veikla, raiška'''+]
į:
Ištrintos 167-168 eilutės:
[+''Kito atvaizdai'' '''Dievo apibrėžtumas'''+]
Ištrintos 173-174 eilutės:

[+''Kito vienybė'' '''Dievo nebuvimas, Dievo valia'''+]
2015 vasario 09 d., 20:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Ieškoti ryšio tarp tobulo Dievo (Dievo sau) ir pakankamo Dievo (Dievo kitam) - pastarasis, tai vaikystės pokalbių Dievas - ir šis ryšys išsako, kaip iškylas nepriklausomas Kitas.
2015 vasario 09 d., 19:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 115-116 eilutės iš
>>bgcolor=#FFE6E6<<
į:
Pakeistos 119-121 eilutės iš
[+''Mūsų dvasia'' '''Dievo esmė'''+]
į:
* [+''Mūsų dvasia'' '''Dievo esmė'''+]
* [+''Mūsų sandara'' '''Dievo sandara'''+]
* [+''Mūsų atvaizdai'' '''Dievo būdas'''+]
* [+''Mūsų vienybė'' '''Dievo vertybė'''+]
[+++Kitas+++]
* [+''Kito dvasia'' '''Dievo bendravimas
'''+]
Pakeistos 128-129 eilutės iš
[+''Mūsų sandara'' '''Dievo sandara'''+]
į:
Pakeistos 132-133 eilutės iš
[+''Mūsų atvaizdai'' '''Dievo būdas'''+]
į:
Pakeistos 139-140 eilutės iš
[+''Mūsų vienybė'' '''Dievo vertybė'''+]
į:
Pakeistos 142-144 eilutės iš
[+++Kitas+++]

[+''Kito dvasia'' '''Dievo bendravimas'''+]
į:
2015 vasario 07 d., 20:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Įžvalga (Logos) ir Duomenys
Pakeistos 17-19 eilutės iš
'''Dievas ir sąlygos - Dievas ir gerumas - gyvenimo lygties Dievas'''
į:
* Dievas ir jojo Dievas

'''Dievo kūryba padalinimais
- sandara'''
* Dievas ir viskas
* Kūrėjas - padalinimais
* šv.Trejybė
* Dievo veiksmai padalinimų rate: +1, +2, +3

'''Dievas ir sąlygos - Dievas ir gerumas - gyvenimo lygties Dievas - antisandara
'''
Pakeistos 34-38 eilutės iš
į:
* Dievas ir Kitas
* Dievas ir jo gyvenimas
* Dievas ir jo branda
* ne Dievas - Velnias - mirtis - septynerybės atvaizdas nykimu
Pakeista 42 eilutė iš:
* Visaregis, žinojimo rūmai. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas)
į:
* Visaregis, žinojimo rūmai. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas). Orakulas - visaregis.
Pakeistos 59-60 eilutės iš
į:
* Dievas ir žmogus
Pridėta 67 eilutė:
* Jėzus Kristus - bendras žmogus.
Pridėta 74 eilutė:
* Dievas ir širdis
Pridėtos 80-83 eilutės:
'''Bendravimas su Dievu'''

* Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.
Pakeistos 92-97 eilutės iš
Dievo veiksmai padalinimų rate: +1, +2, +3

Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.

* šv.Trejybė
* Jėzus Kristus - bendras žmogus
į:
'''Malda - prašymas įsiterpimo'''
* Malda - atsakomybės skaidymas
Pakeistos 95-101 eilutės iš
* Įžvalga (Logos)
* Kūrėjas
* Orakulas - visaregis

Ką Dievas man
kalba

Kaip Dievą įsivaizduoju
į:
'''Ką Dievas man kalba'''

'''
Kaip Dievą įsivaizduoju'''
Ištrintos 99-109 eilutės:

Sąvokų skirtumai:
* Dievas ir viskas
* Dievas ir širdis
* Dievas ir žmogus
* Dievas ir Kitas
* Dievas ir jojo Dievas
* Dievas ir jo gyvenimas
* Dievas ir jo branda
* ne Dievas
2015 vasario 06 d., 14:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* Asmenys su požiūriais. Dievo požiūris - visko žinojimas, mano - betko, tavo - kažko, kito - nieko.
Pakeistos 35-80 eilutės iš
'''Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai'''

Žmogaus valia
- gyvenimas, tai Dievo gerumas - tas pats lygmuo, 4 lygmenys

'''Savarankiškas - Nieko netrokšta'''

Būk tobulas. Dievo atsiradimas Kristumi.

'''Užtikrintas - Trokšta kažko'''

Ko iš tikrųjų trokštu?

Dievo požiūris (taip pat bendro žmogaus, paskiro žmogaus)

Maldos rūšys

'''Ramus - Trokšta betko'''

Gera širdis, gera valia.

Gėrio kryptys - iš gėrio, į gėrį.

Ramybė - geros valios pratimai.

'''Mylintis - Trokšta visko'''

Tėvas. Pasiklydęs vaikas.

[+[[Meilė]]+]

http://www.ms.lt/derlius/TikejimasRupejiams.png

Susikalbėjimas
? jo pagrindas? Pažeidimai? nesiskaitymas su kitų laisve.

Dievo valia - amžinas gyvenimas - Dievas nebūtinai geras - rūpėti, tikėti, paklusti - Skirtingi lygmenys - 6 poros.

Dešimts Dievo įsakymų - neigiami įsakymai. Mylėk artimą kaip save patį.

Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.

[+[[Dievas sandarose]]+]

Dievas
* vienų vienas
* išeinantis už savęs
į:
'''Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai - Dievo atjauta'''

Ką reiškia atvaizdų neigimas? Pavyzdžiui, nulybės atvaizdų neigimas? Ar tai skiriasi nuo ketverybės požiūrių neigimo? Neigimas ir žinojimas atsiranda su ketverybe. Dievas išeina už savęs iš troškimų į netroškimus, juos atjaučia. Dievo atjauta, tai jo meilė
?
Pakeistos 44-45 eilutės iš
Pirminės sandaros, troškimai ir netroškimai.
*
Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
į:
Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
Pakeistos 47-51 eilutės iš
* poreikiai
* abejonės - dvejonės: Dievas, bendras žmogus
* lūkesčiai
- gėrio kryptys, gera širdis, gera valia - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* vertybės -
meilė
į:
Savarankiškas - Nieko netrokšta
* Būk tobulas. Dievo atsiradimas Kristumi.
Užtikrintas
- Trokšta kažko
* Ko iš tikrųjų trokštu?
* Dievo požiūris (taip pat bendro žmogaus - Jėzaus, paskiro žmogaus)
* Maldos rūšys
Ramus - Trokšta betko
* Gera širdis, gera valia.
* Gėrio kryptys - iš gėrio, į gėrį.
* Ramybė - geros valios pratimai.
* Būdai ką nuveikti -
* Lūkesčių pakeitimai
Mylintis - Trokšta visko
* Ryšys su Dievu - Tėve mūsų
* Tėvas. Pasiklydęs vaikas.
* Vertybės ir
meilė.

'''Dievo įsakymas'''

* Dešimts Dievo įsakymų - neigiami įsakymai. Mylėk artimą kaip save patį.
* Dievo būtinumas ir nebūtinumas
* Dievo valios vykdymas - paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas
* Dievo įsivaizdavimas - 12 aplinkybių
* Tiesa - nėra nieko nežinojimo - tad nėra Kito - tad visi esame viena.

Dievo veiksmai padalinimų rate: +1, +2, +3

Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.
Ištrintos 85-86 eilutės:
Dievo būtinumas ir nebūtinumas
Ištrinta 86 eilutė:
* Aplinkybėmis
Pakeistos 99-107 eilutės iš
Gyvenimo lygtis
* Dievas (dvasia), viskas (sandara), troškimai (atvaizdai), vieningumas-esmė (meilė)
* Dievas sąlygose: gerumas

Tiesa
- nėra nieko nežinojimo - tad nėra Kito - tad visi esame viena.

Asmenys su požiūriais

* Dievas, Aš, Tu, Kitas
* Dievo požiūris - visko žinojimas
į:

'''Nesuprantu, nežinau'''
* Susikalbėjimas? jo pagrindas? Pažeidimai? nesiskaitymas su kitų laisve.
* Dievo valia - amžinas gyvenimas - Dievas nebūtinai geras - rūpėti, tikėti, paklusti - Skirtingi lygmenys - 6 poros.
* Žmogaus valia: gyvenimas, tai Dievo gerumas - tas pats lygmuo, 4 lygmenys

http://www.ms.lt/derlius/TikejimasRupejiams.png
2015 vasario 05 d., 17:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
* [[Besąlygiškumas]]
į:
* Besąlygiškas Dievas - sąlygiškas gerumas - gyvenimas - amžinas gyvenimas
* Dievas išėjęs į save:
[[Dievas]] - [[viskas]] - [[troškimai]] - [[meilė]].
* Asmenys: Dievas (dvasia) - aš (sandara) - tu (atvaizdai) - kitas (vieningumas).
Pakeistos 27-38 eilutės iš
[+[[Viskas]]+]

Visaregis, žinojimo rūmai.

Širdies (gerojo vaiko
, tai kas reikalinga, būtina) ir pasaulio (blogojo vaiko, tai kas nereikalinga, nebūtina) išsiaiškinimo būdai. Vystosi greta: 4 lygmenimis (tikėjimo, rūpėjimo laipsniais). Juos sieja trejybė. Širdies požiūris platesnis už pasaulio požiūrį, tad gaunasi 6 poros.

Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?

[+[[Troškimai]]+]

Teigiami įsakymai - mylėk Dievą
, mylėk priešą.
į:
'''Dievas - viską žinantis'''

* Visaregis
, žinojimo rūmai. Kaip santvarka Kitam (įstatyme - 10 Dievo įstatymų), Tau už santvarkos (aštuongubas kelias - rūpėjimas ir tikėjimas), Man (iš vieno galo - renkant tarp rūpėjimo ir tikėjimo, trejybe), Dievui (iš kito galo - viską suvedus, paklusimas)
* Širdies (gerojo vaiko, tai kas reikalinga
, būtina) ir pasaulio (blogojo vaiko, tai kas nereikalinga, nebūtina) išsiaiškinimo būdai. Vystosi greta: 4 lygmenimis (tikėjimo, rūpėjimo laipsniais). Juos sieja trejybė. Širdies požiūris platesnis už pasaulio požiūrį, tad gaunasi 6 poros.
* Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?
* Teigiami įsakymai - mylėk Dievą, mylėk priešą. Neigiami įsakymai.

'''Dievo atvaizdai (troškimai) ir netroškimai'''
2015 vasario 05 d., 17:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* vienų vienas
į:
* [[Vienų vienumas | vienų vienas]]
Pakeistos 19-25 eilutės iš
Gerasis vaikas (tikėjimas): Išeities taškas Dievas - Dievas tobulas, pakankamas sau - yra ryšys su Dievu, Tėvo ir Sūnaus ryšys - baigiasi Dievo įsakymu, terpe raidai, Dievas nebūtinas.

Blogasis vaikas (rūpėjiams): Dievas nebūtinas. Viską priimti. Nėra ryšio su Dievu. Rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu Dievas iškyla meile. Dievas už mūsų, Dievas pakankamas visiems, mums visiems ("Tėve mūsų").

'''Dievo savybės'''

[[Besąlygiškumas]], [[Vienų vienumas]]
į:
* [[Besąlygiškumas]]
* Gerasis vaikas
(tikėjimas): Išeities taškas Dievas - Dievas tobulas, pakankamas sau - yra ryšys su Dievu, Tėvo ir Sūnaus ryšys - baigiasi Dievo įsakymu, terpe raidai, Dievas nebūtinas.
* Blogasis vaikas (rūpėjiams): Dievas nebūtinas. Viską priimti. Nėra ryšio su Dievu. Rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu Dievas iškyla meile. Dievas už mūsų, Dievas pakankamas visiems, mums visiems ("Tėve mūsų").
* Išsiaiškinimai palygina gerąjį ir blogąjį vaiką.
* Gyvenimas - didėjantis laisvėjimas, mirtis - mažėjantis laisvėjimas. Jeigu Dievą ko mažiau primetame, tai ko aiškiau matome, kur jisai iškyla.
2015 vasario 04 d., 15:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Dievas]], [[Metraštis]]
Pakeistos 5-14 eilutės iš
||border=1 width=100%
|| '''dvasia''' || '''sandara''' || '''atvaizdai''' || '''vieningumas''' ||
|| ''Dievas'' ||
''viskas'' || ''troškimai'' || ''meilė'' ||
|| ||visaregis
- žinojimo rūmai||pirminės sandaros||antrinės sandaros||
||kodėl žinom||kaip žinom||ką žinom||ar žinom||

[+[[Dievas]]+]

Ar Dievas būtinas? Nebūtinas ir
būtinas.
į:
Sandaras dėsčiau pagal gyvenimo lygties lygmenis: Dievas, viskas, troškimai, meilė. Bet dabar bandysiu naujai.

'''Pirmapradis Dievas'''

Dievas
* vienų vienas
* pirm visko
- būties, gerumo, meilės, logikos, erdvės, laiko, asmenų...
* išeinantis už savęs į save
* klausiantis, Ar Dievas
būtinas? Nebūtinas ir būtinas.
** plėtojantis padalinimus
** vystintis asmenis

'''Dievas ir sąlygos - Dievas ir gerumas - gyvenimo lygties Dievas'''
Pridėtos 131-136 eilutės:

||border=1 width=100%
|| '''dvasia''' || '''sandara''' || '''atvaizdai''' || '''vieningumas''' ||
|| ''Dievas'' || ''viskas'' || ''troškimai'' || ''meilė'' ||
|| ||visaregis - žinojimo rūmai||pirminės sandaros||antrinės sandaros||
||kodėl žinom||kaip žinom||ką žinom||ar žinom||
2015 vasario 04 d., 15:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 70-194 eilutės:

[+[[Dievas sandarose]]+]

Dievas
* vienų vienas
* išeinantis už savęs

Dievo savybės - jo troškimai - visko atvaizdai, nulybės atvaizdai, vienybės atvaizdai
* Nulybės ir vienybės atvaizdai.
* Nulybės ir vienybės atvaizdų neigimas - aštuongubas kelias.
* Prasmingumas - nėra visko žinojimo - tad nėra Dievo - nes nėra ryšio su Dievu - tad yra trejybės ratas.

Pirminės sandaros, troškimai ir netroškimai.
* Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
* Troškimai ir netroškimai - Dievas ir gerumas
* Aplinkybių trejybės
* poreikiai
* abejonės - dvejonės: Dievas, bendras žmogus
* lūkesčiai - gėrio kryptys, gera širdis, gera valia - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* vertybės - meilė

* šv.Trejybė
* Jėzus Kristus - bendras žmogus
* Šventoji Dvasia - plazdenanti, švystelėjanti tarp žmonių
* Įžvalga (Logos)
* Kūrėjas
* Orakulas - visaregis

Ką Dievas man kalba

Dievo būtinumas ir nebūtinumas

Kaip Dievą įsivaizduoju
* Aplinkybėmis
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla

Sąvokų skirtumai:
* Dievas ir viskas
* Dievas ir širdis
* Dievas ir žmogus
* Dievas ir Kitas
* Dievas ir jojo Dievas
* Dievas ir jo gyvenimas
* Dievas ir jo branda
* ne Dievas

Gyvenimo lygtis
* Dievas (dvasia), viskas (sandara), troškimai (atvaizdai), vieningumas-esmė (meilė)
* Dievas sąlygose: gerumas

Tiesa - nėra nieko nežinojimo - tad nėra Kito - tad visi esame viena.

Asmenys su požiūriais
* Dievas, Aš, Tu, Kitas
* Dievo požiūris - visko žinojimas


>>bgcolor=#FFE6E6<<

Visą, ką žinau, ką esu išmąstęs, išrašiau, o ypač sandaras. Kiekvienai sandarai, kiekvienam žinojimui išsakiau klausimą, kurį jisai svarsto ir atsako. Sandaras, žinojimus surūšiavau aštuongubu keliu - mūsų ir kito požiūriais, gyvenimo lygties lygmenimis - dvasia, sandara, atvaizdai, vieningumas. Nežinau, kiek tai prasminga.

[+++Mes+++]

[+''Mūsų dvasia'' '''Dievo esmė'''+]

* [[Asmenys]] Kaip esame viena? Vienas iš asmenų.

[+''Mūsų sandara'' '''Dievo sandara'''+]

* [[Viskas]] Ar ką nors galime tikrai žinoti? Dievo sandara.

[+''Mūsų atvaizdai'' '''Dievo būdas'''+]

* [[Aštuongubis kelias]] Ką byloja dieviška išmintis? Dievas mylintis. Užmezgame ryšį su Dievu.
* [[Poreikiai]] Ko mums rūpintis? Dievas be poreikių. Kristus prisiima kitų poreikius.
* [[Dvejonės]] Kaip nepamesti protą? Dievas užtikrintas. Yra Dievo požiūris, bet nėra jo aplinkumos.
* [[Jausminiai atsiliepimai]] Ką išgyventi? Dievas ramus. Kristaus lūkesčiai. Kalba gėriui žmonėse.

[+''Mūsų vienybė'' '''Dievo vertybė'''+]

* [[Vertybės ir gvildenimai]] Kaip kitus suprasti? Meilė. Ar Dievas būtinas? Kaip kiekvieną pasiekti? Dangaus karalystės bendrystė.

[+++Kitas+++]

[+''Kito dvasia'' '''Dievo bendravimas'''+]

* [[Vaikystė]] Ko man siekti? Bendravau su Dievu, su juo dėrėjausi. Jisai man leidžia laisvai mąstyti o aš atsidavęs tikiu jį.
* [[Bendravimas su Dievu]] Kaip išgirsti Dievą? Dievas mylintis, kalbantis.
* [[Pasiklydęs vaikas]] Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu?

[+''Kito sandara'' '''Dievo veikla, raiška'''+]

* [[Padalinimai]] Kas yra tikra? Kaip Dievas kuria iš savęs.
* Dievas išeina už savęs.
* Nulybė santvarkoje apibrėžia Dievą už santvarkos.
* Septynerybė apibrėžia gerumą.
* Šv.Trejybė tai Dievo įsisąmonijimas.
* Veiksniu +1 sukūrė pasaulį, o kodėl ne +2 ar +3 ?
* Visuma.
* [[Visaregis]] Kaip viskas susiveda? Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio.
* [[Atvaizdai]] Kaip protas mums pristato sąvokas? Yra keturi Dievo atvaizdai.
* Troškimai yra visko atvaizdai: savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis. Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko.
* Nulybės atvaizdai yra paskiros Dievo savybės: teisingas, tiesus, pastovus, prasmingas. Dievas
* [[Aplinkybės]] Ką galim įsivaizduoti? Psalmėmis įsivaizduojame Dievą.

[+''Kito atvaizdai'' '''Dievo apibrėžtumas'''+]

* [[Laipsnynas]] Kaip Dievas geras? Dievas sulyginimas lygtimi. Laipsnynas apibrėžia laipsnius tarp Dievo ir gerumo.
* [[Pasakojimas]] Kaip įvyksta? Dievo aštuntas pasakojimas. Įtampos balsais vykdoma Dievo valia. Palaiminimai. Kristaus pasisakymai "Aš esu..." Dievas savarankiškas, tobulas, be poreikių.
* [[Įvardijimas]] Kaip reiškia? Širdies tiesos. Klausimai, atsakymai. Šv.Petro raktai į dangų. Dievas užtikrintas.
* [[Pagrindimas]] Kaip ima rūpėti? Tėve Mūsų.
* [[Geros valios pratimai]] Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa.
* [[Dvylika klausimų]] Kur Dievas reikalingas?

[+''Kito vienybė'' '''Dievo nebuvimas, Dievo valia'''+]

* [[Amžinas gyvenimas]] Ar Dievas geras? Lygties narys. Dievo valia.
* [[Žinojimo rūmai]] Kaip išsiaiškiname? Kaip Dievo valia vykdoma.
* [[Kristaus mąstymas]] Ką Kristus mąstė? Jėzaus valia ir Dievo valia. Kristaus išsiaiškinimo būdai, Kristaus palyginimų turiniai
* [[Ženklų rūšys]] 4 Teigiami įsakymai.
* [[Ženklų savybės]] Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai.
* [[Vaizdavimai]] Kaip tvarkome? Ribotumas.
* [[Valios išraiškos]] Kaip išgyvename Kitą?

Attach:dievassandarose.png
2014 balandžio 13 d., 20:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 68-69 eilutės:

Vaikystės sandora su Dievu, prašymas laisvai mąstyti, atsidavimas jam.
2014 balandžio 13 d., 19:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-19 eilutės:

'''Dievo savybės'''

[[Besąlygiškumas]], [[Vienų vienumas]]
2014 balandžio 12 d., 13:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 58-59 eilutės:

Susikalbėjimas? jo pagrindas? Pažeidimai? nesiskaitymas su kitų laisve.
2014 balandžio 12 d., 13:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 56-57 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/TikejimasRupejiams.png
2014 balandžio 12 d., 13:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
|| ''Dievas'' || ''viskas'' ||'' troškimai'' || ''meilė'' ||
į:
|| ''Dievas'' || ''viskas'' || ''troškimai'' || ''meilė'' ||
Pridėtos 11-16 eilutės:
Ar Dievas būtinas? Nebūtinas ir būtinas.

Gerasis vaikas (tikėjimas): Išeities taškas Dievas - Dievas tobulas, pakankamas sau - yra ryšys su Dievu, Tėvo ir Sūnaus ryšys - baigiasi Dievo įsakymu, terpe raidai, Dievas nebūtinas.

Blogasis vaikas (rūpėjiams): Dievas nebūtinas. Viską priimti. Nėra ryšio su Dievu. Rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu Dievas iškyla meile. Dievas už mūsų, Dievas pakankamas visiems, mums visiems ("Tėve mūsų").
Pridėtos 19-24 eilutės:
Visaregis, žinojimo rūmai.

Širdies (gerojo vaiko, tai kas reikalinga, būtina) ir pasaulio (blogojo vaiko, tai kas nereikalinga, nebūtina) išsiaiškinimo būdai. Vystosi greta: 4 lygmenimis (tikėjimo, rūpėjimo laipsniais). Juos sieja trejybė. Širdies požiūris platesnis už pasaulio požiūrį, tad gaunasi 6 poros.

Širdies ir pasaulio santykiai - Dievo ir gerumo santykiai?
Pridėtos 29-30 eilutės:
Žmogaus valia - gyvenimas, tai Dievo gerumas - tas pats lygmuo, 4 lygmenys
Pridėtos 56-57 eilutės:

Dievo valia - amžinas gyvenimas - Dievas nebūtinai geras - rūpėti, tikėti, paklusti - Skirtingi lygmenys - 6 poros.
2014 balandžio 12 d., 12:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 15-40 eilutės:
Teigiami įsakymai - mylėk Dievą, mylėk priešą.

'''Savarankiškas - Nieko netrokšta'''

Būk tobulas. Dievo atsiradimas Kristumi.

'''Užtikrintas - Trokšta kažko'''

Ko iš tikrųjų trokštu?

Dievo požiūris (taip pat bendro žmogaus, paskiro žmogaus)

Maldos rūšys

'''Ramus - Trokšta betko'''

Gera širdis, gera valia.

Gėrio kryptys - iš gėrio, į gėrį.

Ramybė - geros valios pratimai.

'''Mylintis - Trokšta visko'''

Tėvas. Pasiklydęs vaikas.
Pakeista 43 eilutė iš:
į:
Dešimts Dievo įsakymų - neigiami įsakymai. Mylėk artimą kaip save patį.
2014 balandžio 12 d., 12:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
||Dievas||viskas||troškimai||meilė||
į:
|| ''Dievas'' || ''viskas'' ||'' troškimai'' || ''meilė'' ||
Pridėtos 8-17 eilutės:

[+[[Dievas]]+]

[+[[Viskas]]+]

[+[[Troškimai]]+]

[+[[Meilė]]+]
2014 balandžio 12 d., 12:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
||border=1
į:
||border=1 width=100%
|| '''dvasia''' || '''sandara''' || '''atvaizdai''' || '''vieningumas''' ||
Ištrinta 5 eilutė:
||dvasia||sandara||atvaizdai||vieningumas||
2014 balandžio 12 d., 12:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 3 eilutė:
||border=1
2014 balandžio 12 d., 12:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
||||visaregis||pirminės sandaros||antrinės sandaros||
į:
|| ||visaregis - žinojimo rūmai||pirminės sandaros||antrinės sandaros||
||kodėl žinom||kaip žinom||ką žinom||ar žinom
||
2014 balandžio 12 d., 12:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Gvildenu, kaip Dievas reiškiasi įvairiausiose sandarose.

||Dievas||viskas||troškimai||meilė||
||dvasia||sandara||atvaizdai||vieningumas||
||||visaregis||pirminės sandaros||antrinės sandaros||

DievasSandarose


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 vasario 21 d., 16:30