神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Klaidos istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 18 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovės klausimus?'''
į:
'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?'''
2021 sausio 18 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?'''
į:
'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovės klausimus?'''
2021 sausio 18 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?'''
į:
'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenant dorovę?'''
2021 sausio 13 d., 23:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
-----------------
Ištrinta 8 eilutė:
-----------------
2021 sausio 13 d., 23:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-5 eilutės iš
Žr. [[Pavojingos mintys]], [[Įvardijimas]] (supainiojame širdies ir pasaulio tiesas)
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------
[[Pavojingos mintys]], [[Įvardijimas]] (supainiojame širdies ir pasaulio tiesas)

'''Koks klaidų vaidmuo išgyvenimuose?'''
2020 rugsėjo 18 d., 22:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
[+Pavyzdžiai+]
į:
[+Pavyzdžiai kaip gyvenime suklydau+]
2020 rugsėjo 18 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 27-28 eilutės:
Stoikai: galime mokytis iš savo klaidų - jos tada yra sėkmės.
Pakeistos 30-32 eilutės iš
Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.
į:
* Stoikai: galime mokytis iš savo klaidų - jos tada yra sėkmės.
* Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.
* Žmogiška - mažos klaidos (trejybės ratas), dieviška - didelės klaidos (kaip kad šešerybėje)
2019 spalio 23 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 321 eilutė:
* Ar melavau? kad Bank of America skolos Minčių sodo vardu nereikia atmokėti? Bet Minčių sodas buvo DBA.
2019 rugpjūčio 01 d., 23:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
į:
-----------------
Pakeista 8 eilutė iš:
į:
-----------------
Pridėta 320 eilutė:
* Buvau įsitikinęs, kad senelis Kviklys parašė pastabas ant rašto sulaikyti žydus, bet paaiškėjo, kad tai buvo Šakių apskrities policijos vadas.
2017 spalio 13 d., 23:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 320-323 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Mes klystantys ir Kristus taipogi klydo, tad jam teko nusileisti Dievui Tėvui.
2017 rugpjūčio 11 d., 19:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 319 eilutė:
* Įtraukiau Saulių į bendraautorius, nors nebuvo pagrindo ir jisai pats to nenorėjo.
2017 rugpjūčio 04 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 315-316 eilutės:
Pridėta 318 eilutė:
* Galvojau, kad Dievas yra geras ir tai yra visako suvestis. Betgi paskui supratau, kad Dievas nebūtinai geras, ir tai yra amžino gyvenimo esmė.
2017 rugpjūčio 04 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 316-319 eilutės:


* Spardžiau Mildą kai šokome tautinius šokius šeštadieninėje mokykloje.
* Galvojau, kad Ieva tekės už manęs, nes Dievas man taip tvirtino.
2017 gegužės 17 d., 10:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-16 eilutės:

Aštuonerybė kyla iš Sūnaus požiūrio Dievo šokyje:
* Dievas išeina už savęs tarnaudamas artimui. Jo išėjimas už savęs (nevykęs sprendimas) veda į nevykusį dėsnį, nevykusius lūkesčius ir nevykusią atjautą. O Sūnus išeina už savęs atgal į Tėvą. Jo išėjimas už savęs veda, priešingai, iš nevykusio tikslo į nevykusias pastangas, į nevykusią valią ir nevykusią sąžinę.
2017 gegužės 17 d., 10:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Tarnavimas kitam: gyvybė ir jos interesas. Tarnavimas sau: protas ir jo ketinimas.
2016 spalio 25 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 310-316 eilutės iš
* Daviau trim žmonėm mokėti mano kredito korteles, visi nesimokėjo laiku.
į:
* Daviau trim žmonėm mokėti mano kredito korteles, visi nesimokėjo laiku.

>>bgcolor=#ECD9EC<<

Palyginti požiūrių lygtį (ir Toulmino modelį) su Nyaya mokyklos keturiomis teisingo žinojimo priemonėmis: stebėjimo (išvados), išvedimo (pagrindo), sulyginimo (išvedimu - taikymu), liudijimo (jog taikymas galioja klausimui, jisai priklauso tai mokslo šakai). Nyaya mokyklos šešiolika sąvokų (aptarimo taisyklių, sąvokų) surūšiuoti į keturias tokias lygtis. Pavyzdžiui: teisingas debatas (sprendžiasi liudijimo lygmenyje - ar mokslas tinkamas), neteisingi debatai - žemesnių lygmenų prievartavimai. Neturėjimas žaidimo taisyklių - tai irgi savotiškos žaidimo taisyklės, neigiamos, dažnai piktybinės, jei sukuriamos savo labui.

>><<
2016 rugpjūčio 11 d., 18:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 309-310 eilutės iš
* Galvojau, kad galėsiu pamokyti Michael Lucci matematikos, bet nesugebėjau.
į:
* Galvojau, kad galėsiu pamokyti Michael Lucci matematikos, bet nesugebėjau.
* Daviau trim žmonėm mokėti mano kredito korteles, visi nesimokėjo laiku
.
2016 liepos 08 d., 10:33 atliko AndriusKulikauskas -
2016 liepos 08 d., 10:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 262 eilutė iš:
* Galvojau, kad yra Butrimonių žydų adresų sąrašas, klydau.
į:
* Galvojau, kad yra Butrimonių žydų adresų sąrašas, klydau. Visgi, yra gatvių sąrašas.
Pakeistos 308-309 eilutės iš
* Pamečiau Rolando Pavilionio užrašus.
į:
* Pamečiau Rolando Pavilionio užrašus.
* Galvojau, kad galėsiu pamokyti Michael Lucci matematikos, bet nesugebėjau
.
2016 liepos 05 d., 11:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
į:
* Palyginti klaidas su laisve, su galimybe rinktis ir klysti.
Pridėtos 16-17 eilutės:

Sąžinė yra langas į Dievą, žvilgsnis link jo per veidrodį.
2016 liepos 02 d., 08:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 304-305 eilutės iš
* Galėjau pasirinkti kitaip... palaukti metus ir lankyti dr.Liūlevičiaus algebros pamokas.
į:
* Galėjau pasirinkti kitaip... palaukti metus ir lankyti dr.Liūlevičiaus algebros pamokas.
* Pamečiau Rolando Pavilionio užrašus
.
2016 gegužės 20 d., 18:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 303-304 eilutės iš
* Prašiau Kondroto padėti pamokyti taisyti sesučių Grikavičiūčių tarimą, o pasirodo mano paties tarimas, pavyzdžiui, priebalsių, prastesnis.
į:
* Prašiau Kondroto padėti pamokyti taisyti sesučių Grikavičiūčių tarimą, o pasirodo mano paties tarimas, pavyzdžiui, priebalsių, prastesnis.
* Galėjau pasirinkti kitaip... palaukti metus ir lankyti dr.Liūlevičiaus algebros pamokas
.
2016 gegužės 17 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 303 eilutė iš:
* Prašiau Kondroto padėti pamokyti taisyti sesučių Grikavičiūčių tarimą, o pasirodo mano paties tarimas negeresnis, gal prastesnis.
į:
* Prašiau Kondroto padėti pamokyti taisyti sesučių Grikavičiūčių tarimą, o pasirodo mano paties tarimas, pavyzdžiui, priebalsių, prastesnis.
2016 gegužės 17 d., 19:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 302-303 eilutės iš
* Šeštoje klasėje persistengiau su teisybe, tai Johnny Gonzalez pasakė, "When are you going to fight your own battles?"
į:
* Šeštoje klasėje persistengiau su teisybe, tai Johnny Gonzalez pasakė, "When are you going to fight your own battles?"
* Prašiau Kondroto padėti pamokyti taisyti sesučių Grikavičiūčių tarimą, o pasirodo mano paties tarimas negeresnis, gal prastesnis.
2016 gegužės 17 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 300-302 eilutės iš
* Galvojau kad Bob Weinberg yra neregis.
į:
* Galvojau kad Bob Weinberg yra neregis.
* Julie Harland pamokino, kad negalima mušti vaikų.
* Šeštoje klasėje persistengiau su teisybe, tai Johnny Gonzalez pasakė, "When are you going to fight your own battles?"
2016 gegužės 15 d., 16:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 298-300 eilutės iš
* Pajungiau profesoriaus Agler AOL paštą "send and receive", galėjau netyčia išsiųsti jo kokio laiško juodraštį.
į:
* Pajungiau profesoriaus Agler AOL paštą "send and receive", galėjau netyčia išsiųsti jo kokio laiško juodraštį.
* Mane išmetė iš WebHostingHub nes mano svetainės programos netvarkingai dirbo.
* Galvojau kad Bob Weinberg yra neregis
.
2016 gegužės 15 d., 06:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 297-298 eilutės iš
* Bandžiau poną Ronkaitį skatinti daryti mankštą.
į:
* Bandžiau poną Ronkaitį skatinti daryti mankštą.
* Pajungiau profesoriaus Agler AOL paštą "send and receive", galėjau netyčia išsiųsti jo kokio laiško juodraštį
.
2016 gegužės 14 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 295-297 eilutės iš
* Dažnai vėluoju penkias minutes, nepakankamai gerbiu kitus.
į:
* Dažnai vėluoju penkias minutes, nepakankamai gerbiu kitus.
* Deginausi saulėje, pono Ronkaičio pavyzdžiu, ir skaudžiai nudegiau.
* Bandžiau poną Ronkaitį skatinti daryti mankštą
.
2016 gegužės 01 d., 12:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 294-295 eilutės iš
* Praradau - iš automobilio pavogė - visą Antro kaimo turtą.
į:
* Praradau - iš automobilio pavogė - visą Antro kaimo turtą.
* Dažnai vėluoju penkias minutes, nepakankamai gerbiu kitus
.
2016 balandžio 24 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 293-294 eilutės iš
* Klebonas pamokino nesižegnoti priėmus komuniją.
į:
* Klebonas pamokino nesižegnoti priėmus komuniją.
* Praradau - iš automobilio pavogė - visą Antro kaimo turtą
.
2016 balandžio 24 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 292-293 eilutės iš
* Rimai ir Jim sukūriau vestuvių proga bokštą. Jonui ir Nolai kūriau dėžę...
į:
* Rimai ir Jim sukūriau vestuvių proga bokštą. Jonui ir Nolai kūriau dėžę...
* Klebonas pamokino nesižegnoti priėmus komuniją
.
2016 balandžio 24 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 291-292 eilutės iš
* Kai rašiau savo matematikos tezę, galvojau, kad kiekviena matrica turi eigenverčių rinkinį, bet ar iš tikrųjų?
į:
* Kai rašiau savo matematikos tezę, galvojau, kad kiekviena matrica turi eigenverčių rinkinį, bet ar iš tikrųjų?
* Rimai ir Jim sukūriau vestuvių proga bokštą. Jonui ir Nolai kūriau dėžę...
2016 balandžio 24 d., 11:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 291 eilutė iš:
* Kai rašiau savo matematikos tezę, galvojau, kad kiekviena matrica turi eigenverčių rinkinį, bet taip nėra.
į:
* Kai rašiau savo matematikos tezę, galvojau, kad kiekviena matrica turi eigenverčių rinkinį, bet ar iš tikrųjų?
2016 balandžio 24 d., 11:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 290-291 eilutės iš
* Nuskyniau vandens lelijų Ilgio ežere, paskui jų net nepasiėmiau, nenorėjau tampyti per vandenį.
į:
* Nuskyniau vandens lelijų Ilgio ežere, paskui jų net nepasiėmiau, nenorėjau tampyti per vandenį.
* Kai rašiau savo matematikos tezę, galvojau, kad kiekviena matrica turi eigenverčių rinkinį, bet taip nėra
.
2016 balandžio 20 d., 11:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 282 eilutė iš:
* Ketinau rašyti disertaciją apie immanents bet paskui pakeičiau temą.
į:
* Ketinau rašyti disertaciją apie immanants bet paskui pakeičiau temą.
2016 balandžio 19 d., 19:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 287-290 eilutės iš
* Suklydau, pamanydamas, jog kambario draugas apšlapino puodą.
į:
* Suklydau, pamanydamas, jog kambario draugas apšlapino puodą.
* Čikagoje pravažiavau sustojimo ženklą. Policiją sustabdė. Paskui pamačiau, kad ženklas buvo apsnigtas. Nusipirkau vienkartinį fotoaparatą. Pasirodo, kad nuotraukoje nesimatė sniegas!
* Saulėtekyje klausė ar aš nenešioju tapkių (nebuvau pratęs), ar esu mėgėjas kojines skalbti?
* Nuskyniau vandens lelijų Ilgio ežere, paskui jų net nepasiėmiau, nenorėjau tampyti per vandenį
.
2016 balandžio 16 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 286-287 eilutės iš
* Sutikau menkinti savo programavimo sugebėjimus Cass McNutt, supratau, kad tai klaida, iš naujo susitarėme.
į:
* Sutikau menkinti savo programavimo sugebėjimus Cass McNutt, supratau, kad tai klaida, iš naujo susitarėme.
* Suklydau, pamanydamas, jog kambario draugas apšlapino puodą
.
2016 balandžio 16 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 283-286 eilutės iš
* San Diego kviečiau šokti jūreivio žmoną.
į:
* San Diego kviečiau šokti jūreivio žmoną.
* IrDA susirinkime dalinau verslo korteles po visą kambarį, kas kirtosi su įprastu elgesiu.
* Kalbėdamas su Tong Zhu supratau, jog neturėčiau dirbti darbą, kuris nieko gero visuomenei neduoda.
* Sutikau menkinti savo programavimo sugebėjimus Cass McNutt, supratau, kad tai klaida, iš naujo susitarėme
.
2016 balandžio 15 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 282-283 eilutės iš
* Ketinau rašyti disertaciją apie immanents bet paskui pakeičiau temą.
į:
* Ketinau rašyti disertaciją apie immanents bet paskui pakeičiau temą.
* San Diego kviečiau šokti jūreivio žmoną
.
2016 balandžio 12 d., 08:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 281-282 eilutės iš
* Parašiau eilėraštį restaurano savininkei, nepagalvojau, kad jinai ištekėjusi.
į:
* Parašiau eilėraštį restaurano savininkei, nepagalvojau, kad jinai ištekėjusi.
* Ketinau rašyti disertaciją apie immanents bet paskui pakeičiau temą
.
2016 balandžio 07 d., 23:44 atliko AndriusKulikauskas -
2016 balandžio 07 d., 23:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 279-281 eilutės iš
* Šūhongo automobilį pasiskolinau jo vestuvių metu.
į:
* Šūhongo automobilį pasiskolinau jo vestuvių metu.
* Baseine koją traukė mėšlungis, antrą kartą suvaidinau.
* Parašiau eilėraštį restaurano savininkei, nepagalvojau, kad jinai ištekėjusi
.
2016 balandžio 04 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 278-279 eilutės iš
* Norėjau išsaugoti Reginos dantį.
į:
* Norėjau išsaugoti Reginos dantį.
* Šūhongo automobilį pasiskolinau jo vestuvių metu
.
2016 balandžio 03 d., 00:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 277-278 eilutės iš
* Beidžinge galvoju grįšiu per valandą, truko dvi, pavėlavau, nesusitikome.
į:
* Beidžinge galvoju grįšiu per valandą, truko dvi, pavėlavau, nesusitikome.
* Norėjau išsaugoti Reginos dantį
.
2016 kovo 29 d., 18:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 275-277 eilutės iš
* Prašiau David, kad jis man tvarkytų paštą, bet tai jį apsunkino, prisidėjo prie jo namų praradimo.
į:
* Prašiau David, kad jis man tvarkytų paštą, bet tai jį apsunkino, prisidėjo prie jo namų praradimo.
* Frankfurto milžiniškame aerodrome vos nespėjau į lėktuvą.
* Beidžinge galvoju grįšiu per valandą, truko dvi, pavėlavau, nesusitikome
.
2016 kovo 26 d., 23:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 274-275 eilutės iš
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą dėl "Naujo kraujo" kasetės.
į:
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą dėl "Naujo kraujo" kasetės.
* Prašiau David, kad jis man tvarkytų paštą, bet tai jį apsunkino, prisidėjo prie jo namų praradimo
.
2016 kovo 26 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 274 eilutė iš:
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą dėl kasetės.
į:
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą dėl "Naujo kraujo" kasetės.
2016 kovo 26 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 274 eilutė iš:
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą.
į:
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą dėl kasetės.
2016 kovo 26 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 273-274 eilutės iš
* "Who" ir "whom" - California English - Ivy League Tutoring. Kaip aš mokiau anglų kalbą.
į:
* "Who" ir "whom" - California English - Ivy League Tutoring. Kaip aš mokiau anglų kalbą.
* Sulaikiau Reginą, ko taip anksti išėjo iš gimtadienio; ir vėliau Loretą
.
2016 kovo 26 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 273 eilutė iš:
* "Who" ir "whom" - California English - Ivy League Tutoring.
į:
* "Who" ir "whom" - California English - Ivy League Tutoring. Kaip aš mokiau anglų kalbą.
2016 kovo 26 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 272-273 eilutės iš
* Pripyliau benzino vietoj dyzelio.
į:
* Pripyliau benzino vietoj dyzelio.
* "Who" ir "whom" - California English - Ivy League Tutoring
.
2016 kovo 19 d., 23:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 271-272 eilutės iš
* Rašiau bjaurią žinutę Ilonai, Mama rado kišenėje, nors matyti, kad neperdaviau.
į:
* Rašiau bjaurią žinutę Ilonai, Mama rado kišenėje, nors matyti, kad neperdaviau.
* Pripyliau benzino vietoj dyzelio
.
2016 kovo 19 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 270-271 eilutės:
* Galvojau, kad galėsiu plaukti atsistumdamas nuo sienos.
* Rašiau bjaurią žinutę Ilonai, Mama rado kišenėje, nors matyti, kad neperdaviau.
2016 kovo 19 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
Ar įsijautimas yra savaime klaida, pasaulio tiesa? Bet juk pasaulio tiesa nėra savaime klaida, tai yra tiesa, tiktai ne pirminė.
į:
* Ar įsijautimas yra savaime klaida, pasaulio tiesa? Bet juk pasaulio tiesa nėra savaime klaida, tai yra tiesa, tiktai ne pirminė.
* Palyginti klaidas su išsiaiškinimo būdais
.
Pridėtos 259-269 eilutės:
* Galvojau, kad yra Butrimonių žydų adresų sąrašas, klydau.
* Vaikystėje galvojau gal būsiu astronautu, kaip kad Star Trek, bet Mama pasakė, kad mano akys per silpnos.
* Galvojau, kad Lietuvoje gausiu teises vairuoti, bet pasirodo, kad mano akys per silpnos.
* Galvojau, kad matau normaliai, nenorėjau pripažinti, kad man reikia akinių, kolei Rima nesugebėjo už mane greičiau perskaityti kelio ženklus.
* Galvojau, kad išlaikiau teorinį egzaminą, pasirodo, kad ne.
* Galvojau, kad neišlaikysiu iš pirmo karto vairavimo egzaminą, klausė, kodėl taip manau?
* Galvojau, sugebėsiu būti įspūdingu mokyklos prezidentu, pasirodo, kad ne.
* Galvojau, galėsiu ko daugiau išmokti, o prisimenu, kada mano galva prisipildė nuo Turingo mašinų teorijos, joje pritrūko vietos ir perrašinėja ką nors kitą. Ankščiau vaikystėje pajutau ką nors panašaus bet išmokau mokytis per pagrindus.
* Galvojau, kad 30 metų amžiaus jau viską žinosiu, galėsiu tas žinias taikyti.
* Galvojau vaikystėje, kai mokytoja palygino Achilo ir Pindaro kelius, kad renkuosi Achilo.
* Parsivežiau vorą iš Izraelio, galvojau, kad saugumas man pakišo, užmiršau, kad pats buvau įsidėjęs.
2016 kovo 17 d., 10:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 257 eilutė:
* Galvojau, kad kai kurie maištai neskanūs.
2016 kovo 17 d., 10:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 254-256 eilutės iš
* Pasakiau buvusiam heroino naudotojui, kad tikimybė toliau naudoti tėra 5%.
į:
* Pasakiau buvusiam heroino naudotojui, kad tikimybė toliau naudoti tėra 5%.
* Terry Chapman pamokino kalbėti paprastesniais žodžiais.
* Supratau, kad Stacie, Stacie ir Sandra rodo ištikimybę Jėzui
.
2016 kovo 16 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 253-254 eilutės iš
* Galvojau gausiu vizą į sovietų-okupuotą Lietuvą, laukiau New Yorke.
į:
* Galvojau gausiu vizą į sovietų-okupuotą Lietuvą, laukiau New Yorke.
* Pasakiau buvusiam heroino naudotojui, kad tikimybė toliau naudoti tėra 5%
.
2016 kovo 15 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 252-253 eilutės iš
* Neteisingai supratau ambasadorių, galvojau sakė mums visiems grįžti.
į:
* Neteisingai supratau ambasadorių, galvojau sakė mums visiems grįžti.
* Galvojau gausiu vizą į sovietų-okupuotą Lietuvą, laukiau New Yorke
.
2016 kovo 14 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 251-252 eilutės iš
* Nežinomos klaidos - saugumas seka...
į:
* Nežinomos klaidos - saugumas seka...
* Neteisingai supratau ambasadorių, galvojau sakė mums visiems grįžti
.
2016 kovo 14 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 249-251 eilutės iš
* Pamečiau profesoriaus Pavilionio rankraštį.
į:
* Pamečiau profesoriaus Pavilionio rankraštį.
* Seneliui Kvikliui neatidaviau kvitą, kurį pasiėmė buvęs partizanas.
* Nežinomos klaidos - saugumas seka..
.
2016 kovo 14 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 248-249 eilutės iš
* Dievas ragino tirti sekas ant medžių bet aš nesupratau ir nemokėjau kaip tą puoselėti. Bet gal jisai turėjo mintyje raidas.
į:
* Dievas ragino tirti sekas ant medžių bet aš nesupratau ir nemokėjau kaip tą puoselėti. Bet gal jisai turėjo mintyje raidas.
* Pamečiau profesoriaus Pavilionio rankraštį
.
2016 kovo 14 d., 10:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 219-221 eilutės iš
* Galėjau likti Lietuvoje, negrįžti į UCSD.
į:
* Galėjau likti Lietuvoje, negrįžti į UCSD. Galvojau, reikia tęsti mokslus, galvojau lygis ten daug aukštesnis kaip Lietuvoje, galvojau, Regina manęs tuo tarpu nemyli, užtat turiu išvykti ir vėl sugrįžti.
Pakeistos 246-248 eilutės iš
* Prisipirkau kinietiškų knygų, kurių nereikėjo ir galiausiai, atsirado internetas ir internetiniai žodynai.
į:
* Prisipirkau kinietiškų knygų, kurių nereikėjo ir galiausiai, atsirado internetas ir internetiniai žodynai.
* Galvojau mokytis Prancūzijoje, nepavyko.
* Dievas ragino tirti sekas ant medžių bet aš nesupratau ir nemokėjau kaip tą puoselėti. Bet gal jisai turėjo mintyje raidas
.
2016 kovo 13 d., 17:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 242-246 eilutės iš
* Kaip plaukikas, nemėgau skausmo, vengiau jo.
į:
* Kaip plaukikas, nemėgau skausmo, vengiau jo.
* Galvojau, kad ispanų kalba galėsiu bendrauti su kitais, bet meksikiečių parduotuvėje supratau, kad nenori, kad su jais kalbėčiau ispaniškai.
* Galvojau Laurai rūpės mano rašiniai iš vaikystės, bet supratau, kad ne, tai išmečiau.
* Galvojau, kad atsakingai renku daiktus, knygas, bet pasirodo, kad ne, jų visų atsikračiau.
* Prisipirkau kinietiškų knygų, kurių nereikėjo ir galiausiai, atsirado internetas ir internetiniai žodynai
.
2016 kovo 12 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 217 eilutė:
** Galėjau nedovanoti pinigus Sid.
Pridėta 220 eilutė:
2016 kovo 12 d., 11:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 218 eilutė:
* Galėjau likti Lietuvoje, negrįžti į UCSD.
2016 kovo 12 d., 11:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 212-217 eilutės:

--------------

Sprendimai su pasekmėmis
* Bandžiau Lietuvoje gyventi turėdamas $3,000 skolų. Be skolų būčiau visai kitaip gyvenęs.
* Nusprendžiau įsigyti daktaro laipsnį. Galėjau mokytis savarankiškai.
2016 kovo 12 d., 11:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 230-233 eilutės iš
* Man rūpėjo, kas yra šaunu.
į:
* Man rūpėjo, kas yra šaunu.
* Nemokėjau lietuvių kalbos plonybių, sakiau: "santykiaujame lietuviškai".
* Dirbdamas Scott Watters sukūriau PHP puslapius, kurie buvo neatsparūs pažeidėjams.
* Kaip plaukikas, nemėgau skausmo, vengiau jo
.
2016 kovo 10 d., 18:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 227-230 eilutės iš
* Kopenhagoje pamečiau savo lęšį kai buvau penkiolikos metų.
į:
* Kopenhagoje pamečiau savo lęšį kai buvau penkiolikos metų.
* Pralaimėdavau šachmatais. Kodėl? Žaidžiau ne taip, ne pozicinį žaidimą. Pralaimėjau prieš Dalios sūnų.
* Galvojau, kad kiti mano amžiaus skautai šaunūs, nusimano, kas šaunu.
* Man rūpėjo, kas yra šaunu
.
2016 kovo 09 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 224-227 eilutės iš
* Kaip miško brolis, sėlinau, sekiau skautes.
į:
* Kaip miško brolis, sėlinau, sekiau skautes.
* Pilsen netyčia užrakinau dviratį.
* Maskvoje užrakinau duris, Tėtė negalėjo įeiti.
* Kopenhagoje pamečiau savo lęšį kai buvau penkiolikos metų
.
2016 kovo 07 d., 12:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 223-224 eilutės iš
* Palaikiau Jonui sumokėti už marškinius matematikos katedrai "You can count on me."
į:
* Palaikiau Jonui sumokėti už marškinius matematikos katedrai "You can count on me."
* Kaip miško brolis, sėlinau, sekiau skautes.
2016 kovo 07 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 221-223 eilutės:
* Atsisakiau poniai Valentinienei laiškus dėti į vokus. Nenorėjau būti išnaudojamus, dirbti tai dėl ko nebuvome susitarę. Nenorėjau būti išnaudojimo pavyzdžiu. Nesupratau, kaip sunku yra būti verslininku ar steigėju.
* Nepasinaudojau galimybę kaip vyriausias iš profesorių asistentų pakeisti rinkimo tvarką, kad būtų renkamas balsavimu.
* Palaikiau Jonui sumokėti už marškinius matematikos katedrai "You can count on me."
2016 kovo 06 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:

Stoikai: galime mokytis iš savo klaidų - jos tada yra sėkmės.
2016 kovo 06 d., 21:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-61 eilutės iš
į:
* Ketinau atsisakyti JAV pilietybės, bet persigalvojau.
* Buvau skeptiškas apie Nancy Reagan pasisakymą "Just say No", nes abejojau ja pačia ir abejojau ar tai supratinga ir veiksminga. Bet paskui pripažinau, kad tai buvo veiksminga ir netgi supratinga, užtat teisinga.
Pakeistos 213-223 eilutės iš
Netyčia nesilaikiau gavėnios.

Pastoviai vėluoju 5 minutes.

Mokesčius pildydamas klaidingai suskaičiavau turto panaudos nuošimtį.

Vėluoju į šv.mišias ar iš viso neinu.

Abejoju bažnyčios taisyklėmis.

Neįsidėmėjau, kad Čekoslovakija yra tarp Lenkijos ir Austrijos.
į:
* Netyčia nesilaikiau gavėnios.
* Pastoviai vėluoju 5 minutes.
* Mokesčius pildydamas klaidingai suskaičiavau turto panaudos nuošimtį.
* Vėluoju į šv.mišias ar iš viso neinu.
* Abejoju bažnyčios taisyklėmis.
* Neįsidėmėjau, kad Čekoslovakija yra tarp Lenkijos ir Austrijos.
2016 kovo 04 d., 11:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Tarnavimas Dievui - širdies tiesos. Tarnavimas sau - pasaulio tiesos. Tuomet sąžinė reikalinga prisiminti Dievą ir kitus.
2016 kovo 04 d., 11:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Pavojingos mintys]]
į:
Žr. [[Pavojingos mintys]], [[Įvardijimas]] (supainiojame širdies ir pasaulio tiesas)
2016 kovo 03 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Susieti klaidas su gėrio kryptimis, ypač gero Dievo ir gero žmogaus.
2016 kovo 01 d., 12:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena pastangas? Ar tai susiję su teigiamais išgyvenimais (siekiamybės ir tt.) ir neigiamais išgyvenimais (nesiekiamybės - lūkesčiai)?
į:
Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena tikslą, siekį, tad ir pastangas. Ar tai susiję su neigiamais išgyvenimais (nesiekiamybės - lūkesčiai) ir teigiamais išgyvenimais (siekiamybės ir tt.)?
2016 kovo 01 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena pastangas?
į:
Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena pastangas? Ar tai susiję su teigiamais išgyvenimais (siekiamybės ir tt.) ir neigiamais išgyvenimais (nesiekiamybės - lūkesčiai)?
2016 kovo 01 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Tarnaujantis Dievui išgyvena lūkestį. O tarnaujantis sau išgyvena pastangas?
2016 vasario 29 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa). Aštuonerybė susideda iš ketverybės (tarnavimas Dievui) ir gyvenimo lygties (tarnavimas sau).
į:
Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa). Aštuonerybė susideda iš ketverybės (tarnavimas Dievui) ir gyvenimo lygties (tarnavimas sau). Palyginti su Toulmino Uses of Argument.
2016 vasario 29 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa).
į:
Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa). Aštuonerybė susideda iš ketverybės (tarnavimas Dievui) ir gyvenimo lygties (tarnavimas sau).
2016 vasario 29 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Ar įsijautimas yra savaime klaida, pasaulio tiesa? Bet juk pasaulio tiesa nėra savaime klaida, tai yra tiesa, tiktai ne pirminė.

>><<
2016 vasario 29 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
į:
Klaidų rūšys sudaro septynerybę-aštuonerybę. Tarnaudami Dievui, atjaučiame žmogų, esame atviri Dievo veiklai per mus, mūsų lūkesčiais ir dėsniais. Tokiu atveju visos klaidos yra netyčinės ir iškart pataisomos. Jas taisome tarnaudami sau. Tarnaudami sau nustatome, patiksliname parinktis, kuriomis tarnaujame Dievui. Nuodėmė kyla tiktai sąžinėje, jeigu tarnaudami sau atsisakome pirmenybę teikti tarnavimui Dievui. Tarnavimas sau yra antrinis reikalas (kaip pasaulio tiesa) ir tarnavimas Dievui yra pirminis reikalas (širdies tiesa).
2016 vasario 29 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

Attach:KlaiduRusys.png
2016 vasario 29 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 203-205 eilutės iš
Abejoju bažnyčios taisyklėmis.
į:
Abejoju bažnyčios taisyklėmis.

Neįsidėmėjau, kad Čekoslovakija yra tarp Lenkijos ir Austrijos
.
2016 vasario 29 d., 12:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 190-191 eilutės iš
Nepritapau
* Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas.
į:
Nepritapau. Kiti klydo?
* Buvau iš labai daug kur
išmestas, išguitas.

[+Daugiau klaidų+]

Netyčia nesilaikiau gavėnios.

Pastoviai vėluoju 5 minutes.

Mokesčius pildydamas klaidingai suskaičiavau turto panaudos nuošimtį.

Vėluoju į šv.mišias ar iš viso neinu.

Abejoju bažnyčios taisyklėmis
.
2016 vasario 26 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 132 eilutė:
* Peržengiau ribas - per artimai bendravau su pažįstamų žmonom
2016 vasario 26 d., 17:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu. Rinkausi atsisegti marškinius, prašiau poliestinių marškinių.
į:
* Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu. Rinkausi atsisegti marškinius, prašiau poliesterinių marškinių.
2016 vasario 26 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 39 eilutė:
* Galvojau, kad nereikia draugų, galima tiesiog atvirai bendrauti su visais. Paskui supratau, kad reikia draugų kurie iš anksto jau žinotų visas aplinkybes, nereikėtų vis iš naujo išsipasakoti.
2016 vasario 26 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
* Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu.
į:
* Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu. Rinkausi atsisegti marškinius, prašiau poliestinių marškinių.
2016 vasario 26 d., 16:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 130 eilutė:
* Užmiršau, kai kalbėjau su teta Sue, kad Ben buvo numiręs.
2016 vasario 26 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 81 eilutė:
* Nesugebėjau išspausti pergalių šachmatuose. Žaidžiau per daug aštriai.
2016 vasario 26 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 93-95 eilutės:
Pervertinau galimybes
* Lucci nesugebėjau pamokyti, ko jisai norėjo.
Pridėtos 101-103 eilutės:

Nepavyko išsisakyti
* Nepavyko aiškiai pasakyti, kaip mums pasisekė Filadelfijoje, tad neteisingai parašė, jog laimėjome ketvirtą vietą.
2016 vasario 26 d., 14:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 152 eilutė iš:
Gyvenau siauriai
į:
Gyvenau siaurai
Ištrintos 179-187 eilutės:Pakeistos 181-190 eilutės iš
* Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas.į:
* Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas.
2016 vasario 26 d., 14:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 40-42 eilutės:
Pakeičiau nuomonę.
* Galvojau, kad Julija manęs negalėjo mylėti nes buvau per daug ją įsimylėjęs. Su Regina bandžiau šito nepakartoti. O Dievas moko Ievą mylėti širdingai.
Pridėtos 47-65 eilutės:
Jeigu būčiau iš anksto žinojęs kuom baigsis, būčiau pasielgęs kitaip.
* Bankrotas.
* Puoselėdamas Minčių sodą pastoviai vyliausi jog dar vieną savaitę, dar vieną mėnesį ir sulauksiu pajamų.
* Galvojau, kad reikia neatsilikti nuo kitų meilės dalykuose.
* Palengva pridėjau daug svorio.

Susiklostė kitaip, negu įsivaizdavau:
* Galvojau, kad 2000 m. tikrai jau būsiu vedęs ir turėsiu vaikučių.
* Nesitikėjau, kad man gyvenant Lietuva taps laisva. Tiesiog neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti.

Man Dievas tvirtino taip, kaip paskui neįvyko:
* Genutė pasveiks ir nemirs;
* David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva;
* 2015 m. vasarą draugausiu su Ieva.

Dar neišsipildė
* Galvoju, kad vesiu pačią šauniausią, geriausią, gražiausią. Dievas tikrai yra ją sukūręs ir man paskyręs. Ir jeigu tik ji mane pažins tai tikrai įsimylės.
* Galvojau, kad galiu kiekvieną žmogų, sutiktą ar nesutiktą, prasmingai paveikti.
Pridėtos 88-92 eilutės:
Nepavyko
* Prašiau Dievo leisti pasišvęsti Minčių sodui, kad tai taptų prasmingu pavyzdžiu, kaip pragyventi. O man nepasisekė, baigėsi bankrotu.
* Mane išmetė iš darbo korėjiečių mokykloje.
* Adrian man nebedavė mokinių.
Pridėtos 121-123 eilutės:
Nebuvau jautrus kitiems
* Užgavau mergaitę, gyriausi jog knygą buvau perskaitęs seniai.
Pakeistos 132-133 eilutės iš
į:
--------

Buvau kitam žmogui abejingas
* Katovica, kaip išlaipino mane, į mane kreipėsi anglų kalba ir neatsiliepiau, tarsi nesuprantu. Kodėl?

Pasielgiau negražiai
* Šaipiausi iš Stephen matematikos pamokoje.

Klaidingai vertinau
* Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima (jos šypseną).
* Galvojau, kad Danny buvo neblaivus kada jį pataikė.

-------------

Norėjau pasaulio gėrybių
* Pavydėjau Jonui žaislų.
* Supratau, jog nereikia prisirišti prie žaislų, prie traukinėlio, kurį tėvai liepė duoti Robbie.

----------------

Gyvenau siauriai
* Buvau su John kalnuose, norėjau visą laiką kalbėti apie savo filosofiją. Panašiai su Šūhongu Mišigane.

Nusileidau kitiems
* Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.
Ištrintos 166-209 eilutės:
Nemokėjau bendrauti
* Buvau su John kalnuose, norėjau visą laiką kalbėti apie savo filosofiją. Panašiai su Šūhongu Mišigane.
* Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.Jeigu būčiau iš anksto žinojęs kuom baigsis, būčiau pasielgęs kitaip.
* Bankrotas.
* Puoselėdamas Minčių sodą pastoviai vyliausi jog dar vieną savaitę, dar vieną mėnesį ir sulauksiu pajamų.
* Galvojau, kad reikia neatsilikti nuo kitų meilės dalykuose.
* Palengva pridėjau daug svorio.

Nepavyko
* Prašiau Dievo leisti pasišvęsti Minčių sodui, kad tai taptų prasmingu pavyzdžiu, kaip pragyventi. O man nepasisekė, baigėsi bankrotu.
* Mane išmetė iš darbo korėjiečių mokykloje.
* Adrian man nebedavė mokinių.

Pakeičiau nuomonę.
* Galvojau, kad Julija manęs negalėjo mylėti nes buvau per daug ją įsimylėjęs. Su Regina bandžiau šito nepakartoti. O Dievas moko Ievą mylėti širdingai.

Pasielgiau negražiai
* Šaipiausi iš Stephen matematikos pamokoje.

Nepritapau
* Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas.Nebuvau jautrus kitiems
* Užgavau mergaitę, gyriausi jog knygą buvau perskaitęs seniai.Buvau kitam žmogui abejingas
* Katovica, kaip išlaipino mane, į mane kreipėsi anglų kalba ir neatsiliepiau, tarsi nesuprantu. Kodėl?

Norėjau pasaulio gėrybių
* Pavydėjau Jonui žaislų.
* Supratau, jog nereikia prisirišti prie žaislų, prie traukinėlio, kurį tėvai liepė duoti Robbie.

Klaidingai vertinau
* Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima (jos šypseną).
* Galvojau, kad Danny buvo neblaivus kada jį pataikė.
Pakeistos 178-189 eilutės iš
Man Dievas tvirtino taip, kaip paskui neįvyko:
* Genutė pasveiks ir nemirs;
* David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva;
* 2015 m
. vasarą draugausiu su Ieva.

Susiklostė kitaip, negu įsivaizdavau:
* Galvojau, kad 2000 m. tikrai jau būsiu vedęs ir turėsiu vaikučių.
* Nesitikėjau, kad man gyvenant Lietuva taps laisva. Tiesiog neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti.

Dar neišsipildė
* Galvoju, kad vesiu pačią šauniausią, geriausią, gražiausią. Dievas tikrai yra ją sukūręs ir man paskyręs. Ir jeigu tik ji mane pažins tai tikrai įsimylės.
* Galvojau, kad galiu kiekvieną žmogų, sutiktą ar nesutiktą, prasmingai paveikti.
į:
----------------


Nepritapau
* Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas
.2016 vasario 26 d., 14:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 34-45 eilutės iš
į:
* Galvojau, kad galiu visas knygas perskaityti jeigu tik išmoksiu vis greičiau skaityti...
* Galvojau, kad tai tiesiog proto ir valios klausimas, jeigu labai norėčiau, galėčiau būti olimpinis čempionas.
* Per ilgą laiką pridėjau daug svorio. Galvojau, kad man nereikia riboti valgio, tiesiog valgyti sveiką maistą ir pasportuoti.
* Galvojau, kad norint bręsti, įsimylėti reikia bučiuotis.
* Galvojau, kad galiu skristi, vieną koją pastatyti ore, paskui kitą. Sapnas įtikindavo.

Nežinojau. Nesupratau.
* Važiavau per greitai (130 km/val), klydau, kokia greičio riba.
* Nesupratau, kad miesteliuose greitis ribojamas. Sustabdė su Pamela.

-----------
Ištrintos 49-66 eilutės:
Nežinojau
* Važiavau per greitai (130 km/val), klydau, kokia greičio riba.

Nesupratau
* Nesupratau, kad miesteliuose greitis ribojamas. Sustabdė su Pamela.

Sumelavau.
* Melavau apie savo namų darbus.
* Pasakiau, kad nemačiau miestelio ženklo per rūką. Bet jį lyg ir mačiau, tik nesuvokiau jo reikšmės.

Abejotina
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų, matematikos ir kitų mokslų pagrindų. Ar tai tik puikybė turėti aukščiausią laipsnį?
* Dalyvaudavo brangiose konferencijose... abejotina?

Buvau apgautas
* Monako konferenciją priėmiau, kaip tikrą...
* Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart, Joy Tang ir kitais... gaišinau laiką su jais...
Pakeistos 58-71 eilutės iš
į:
* Nesugebėjau įspūdingiau kurti.

Nemokėjau išspręsti
* Mušdavau Joną kai jis mane erzindavo.
* Norėjau Robert Klinkefus įskųsti policijai, Robert Snyder įskųsti, neįskundžiau.
* Lyties pakilimas siejosi su moterimis, tad nusprendžiau dera sieti tik su mylimąja, su galima nuotaka.
* Susirgau, kad nereikėtų eiti į mokyklą, nes nebaigiau namų darbo.

------------------

Sumelavau.
* Melavau apie savo namų darbus.
* Pasakiau, kad nemačiau miestelio ženklo per rūką. Bet jį lyg ir mačiau, tik nesuvokiau jo reikšmės.
Pakeistos 75-87 eilutės iš
į:
----------

Pergyvenau
* Pykau ant tėtės kai buvome Big Sur nes jaučiaus, kad jisai mane menkina. Pykau ant jo kai manęs nepaguodė kai mane buvo užpuolę vaikinai.
* Bijojau, kad netrauktų vyrai. Jaučiausi pažeidžiamas, kad kai kada kai kurie traukia.
* Pykau ant žmonių.

Buvau paveiktas pasąmonės
* Mėčiau sniego gniūžtes į Joną.
* Smarkiai žaidžiau prieš Joną vandensvydį.

----------
Pridėtos 94-103 eilutės:
Buvau apgautas
* Monako konferenciją priėmiau, kaip tikrą...
* Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart, Joy Tang ir kitais... gaišinau laiką su jais...

Abejotinai pasirinkau
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų, matematikos ir kitų mokslų pagrindų. Ar tai tik puikybė turėti aukščiausią laipsnį?
* Dalyvaudavo brangiose konferencijose... abejotina?

Pakeistos 117-123 eilutės iš
Klydau. Klaidingai supratau.
* Galvojau, kad galiu visas knygas perskaityti jeigu tik išmoksiu vis greičiau skaityti...
* Galvojau, kad tai tiesiog proto ir valios klausimas, jeigu labai norėčiau, galėčiau būti olimpinis čempionas.
* Per ilgą laiką pridėjau daug svorio. Galvojau, kad man nereikia riboti valgio, tiesiog valgyti sveiką maistą ir pasportuoti.
* Galvojau, kad norint bręsti, įsimylėti reikia bučiuotis.
* Galvojau, kad galiu skristi, vieną koją pastatyti ore, paskui kitą. Sapnas įtikindavo.
į:
Pakeistos 139-148 eilutės iš
Pergyvenau
* Pykau ant tėtės kai buvome Big Sur nes jaučiaus, kad jisai mane menkina. Pykau ant jo kai manęs nepaguodė kai mane buvo užpuolę vaikinai.
* Bijojau, kad netrauktų vyrai. Jaučiausi pažeidžiamas, kad kai kada kai kurie traukia.

Nemokėjau išspręsti
* Mušdavau Joną kai jis mane erzindavo.
* Norėjau Robert Klinkefus įskųsti policijai, Robert Snyder įskųsti, neįskundžiau.
* Lyties pakilimas siejosi su moterimis, tad nusprendžiau dera sieti tik su mylimąja, su galima nuotaka.
* Susirgau, kad nereikėtų eiti į mokyklą, nes nebaigiau namų darbo.
į:
Pakeistos 144-146 eilutės iš
Buvau paveiktas pasąmonės
* Mėčiau sniego gniūžtes į Joną.
* Smarkiai žaidžiau prieš Joną vandensvydį.
į:
2016 vasario 26 d., 14:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Nesusigaudžiau
į:
Nesusigaudžiau. Nesupratau pasaulio, gyvenimo.
Ištrintos 23-24 eilutės:

Nesupratau pasaulio
Pakeistos 30-34 eilutės iš
į:
* Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
* Galvojau, kad lytinis bendravimas, lytinė branda vyksta pakopomis.
* Galvojau, kad jeigu kovosi prieš neteisybę, jeigu darysi gerą, žmonės pastebės, palaikys, gerbs ir prisimins.
* Galvojau, kad jeigu esu sujaudintas, tai esu jautrus. Nesupratau, kad tas, kuris jaudinasi, klysta, o teisingai mąsto tas, kuris ramus.
Pakeista 85 eilutė iš:
Gyvenau siauriai
į:
Nemokėjau bendrauti
Pakeistos 87-88 eilutės iš
į:
* Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.
Pakeistos 136-141 eilutės iš

Pavydėjau Jonui
žaislų.

Supratau, jog nereikia prisirišti prie žaislų, prie traukinėlio, kurį tėvai liepė duoti Robbie.
į:
Norėjau pasaulio gėrybių
* Pavydėjau Jonui
žaislų.
* Supratau, jog nereikia prisirišti prie žaislų, prie traukinėlio, kurį tėvai liepė duoti Robbie.
Pakeistos 143-146 eilutės iš
*

į:
Ištrintos 154-162 eilutės:

Supykdavau

Klaidingai supratau gyvenimą
* Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
* Galvojau, kad lytinis bendravimas, lytinė branda vyksta pakopomis.
* Galvojau, kad jeigu kovosi prieš neteisybę, jeigu darysi gerą, žmonės pastebės, palaikys, gerbs ir prisimins.
* Galvojau, kad jeigu esu sujaudintas, tai esu jautrus. Nesupratau, kad tas, kuris jaudinasi, klysta, o teisingai mąsto tas, kuris ramus.
Ištrintos 166-167 eilutės:

Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.
2016 vasario 26 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Galvojau, kad kultūrininikai žino, kas yra šaunu.
į:
* Galvojau, kad kultūrininkai žino, kas yra šaunu.
Pakeistos 23-24 eilutės iš
į:
* Galvojau, kad mane užjaus ir supras Prochaska; Cal Tech profesorius; Western Civ profesorius; Gillespie.
Pakeistos 31-32 eilutės iš
į:
* Galvojau, kad Peter gerbs sutarimą, išmokės pinigus, kovos už mus.
Pridėta 62 eilutė:
* Nepadariau tai ką reikėjo Hughes, padariau tai, kas man buvo įdomu.
2016 vasario 26 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart ir kitais...
į:
* Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart, Joy Tang ir kitais... gaišinau laiką su jais...
2016 vasario 26 d., 14:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
į:
* Rinkau pasaulio tiesą vietoj širdies tiesos.
Pakeistos 17-23 eilutės iš
į:
* Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu.
* Galvojau, kad kultūrininikai žino, kas yra šaunu.
* Galvojau, kad patriotai, skautai, bažnyčia žino, kas yra šaunu.
* Galvojau, kad reikia lytiškai programuoti save, rinktis, kas traukia, ką įsidėmėti.
* Galvojau, kad mano pašto ženklų ir monetų rinkinys gali būti kam nors prasmingas.
* Mokiau Tėtę, daviau jam patarimų, kaip gyventi, ir galvojau, kad jisai priims, diegs. Galvojau, kad žmonėms galima patarti.
Pakeistos 29-30 eilutės iš
į:
* Kai man reikėjo Varšuvoje prisiglausti, galvojau kad man bažnyčia padės. Juk pats buvau bažnyčiai padėjęs. Iš tikrųjų, man padėjo. Bet taip nesijaučiau.
Pakeistos 61-62 eilutės iš
Vandensvydį žaidžiau prieblandoje ir nieko nemačiau...
į:
Pasidaviau spaudimui
* Daviau skautų įžadą
. Nors supratau, kad nedera duoti įžadus.
Pakeistos 78-79 eilutės iš
į:
* Vandensvydį žaidžiau prieblandoje ir nieko nemačiau...
Pakeistos 110-119 eilutės iš


Lyties pakilimas siejosi su moterimis, tad nusprendžiau dera sieti tik su mylimąja, su galima nuotaka
.

Galvojau, kad reikia lytiškai programuoti save, rinktis, kas traukia, ką įsidėmėti.

Bijojau, kad netrauktų vyrai. Jaučiausi pažeidžiamas, kad kai kada kai kurie traukia.

Pykau ant tėtės kai buvome Big Sur nes jaučiaus, kad jisai mane menkina. Pykau ant jo kai manęs nepaguodė kai mane buvo užpuolę vaikinai.
į:
Pergyvenau
* Pykau ant tėtės kai buvome Big Sur nes jaučiaus, kad jisai mane menkina
. Pykau ant jo kai manęs nepaguodė kai mane buvo užpuolę vaikinai.
*
Bijojau, kad netrauktų vyrai. Jaučiausi pažeidžiamas, kad kai kada kai kurie traukia.

Nemokėjau išspręsti
* Mušdavau Joną
kai jis mane erzindavo.
* Norėjau Robert Klinkefus įskųsti policijai, Robert Snyder įskųsti, neįskundžiau.
* Lyties pakilimas siejosi su moterimis, tad nusprendžiau dera sieti tik su mylimąja, su galima nuotaka.
* Susirgau, kad nereikėtų eiti į mokyklą, nes nebaigiau namų darbo
.
Pakeistos 123-136 eilutės iš
Mušdavau Joną kai jis mane erzindavo.

Norėjau Robert Klinkefus įskųsti policijai, Robert Snyder įskųsti, neįskundžiau
.

Mėčiau sniego gniūžtes į Joną.

Smarkiai žaidžiau prieš Joną vandensvydį.

Galvojau
, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu.

Katovica
, kaip išlaipino mane, į mane kreipėsi anglų kalba ir neatsiliepiau, tarsi nesuprantu. Kodėl?

Kai man reikėjo Varšuvoje prisiglausti, galvojau kad man bažnyčia padės. Juk pats buvau bažnyčiai padėjęs. Iš tikrųjų, man padėjo. Bet taip nesijaučiau.
į:
Buvau paveiktas pasąmonės
* Mėčiau sniego gniūžtes į Joną.
* Smarkiai žaidžiau prieš Joną vandensvydį
.

Buvau kitam žmogui abejingas
* Katovica, kaip išlaipino mane
, į mane kreipėsi anglų kalba ir neatsiliepiau, tarsi nesuprantu. Kodėl?
Pakeistos 135-136 eilutės iš
Susirgau, kad nereikėtų eiti į mokyklą, nes nebaigiu namų darbo.
į:
Pakeistos 138-142 eilutės iš
Mokiau Tėtę, daviau jam patarimų, kaip gyventi, ir galvojau, kad jisai priims, diegs. Galvojau, kad žmonėms galima patarti.

Kalbėjau su auklę apie išprievartavimą, knygą kurią jinai skaitė, klausiau klausimus, jinai prašė tėvų, kad mane paauklėtų.
į:
* Galvojau, kad Danny buvo neblaivus kada jį pataikė.
*
Pakeista 144 eilutė iš:
* prašau pagalbos išduoti Reginai pasą
į:
* prašiau pagalbos išduoti Reginai pasą
Pakeista 150 eilutė iš:
Peržengiu ribas
į:
Peržengiau ribas
Pakeistos 152-153 eilutės iš
Rinkau pasaulo tiesą vietoj širdies tiesos.
į:
* Kalbėjau su auklę apie išprievartavimą, knygą kurią jinai skaitė, klausiau klausimus, jinai prašė tėvų, kad mane paauklėtų.
2016 vasario 26 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
Sumelavau
į:
Sumelavau.
* Melavau apie savo namų darbus.
Pakeista 72 eilutė iš:
Klydau
į:
Klydau. Klaidingai supratau.
Pakeistos 76-78 eilutės iš
į:
* Galvojau, kad norint bręsti, įsimylėti reikia bučiuotis.
* Galvojau, kad galiu skristi, vieną koją pastatyti ore, paskui kitą. Sapnas įtikindavo.
Pakeistos 85-86 eilutės iš
Prašiau Dievo leisti pasišvęsti Minčių sodui, kad tai taptų prasmingu pavyzdžiu, kaip pragyventi. O man nepasisekė, baigėsi bankrotu.
į:
Nepavyko
*
Prašiau Dievo leisti pasišvęsti Minčių sodui, kad tai taptų prasmingu pavyzdžiu, kaip pragyventi. O man nepasisekė, baigėsi bankrotu.
* Mane išmetė iš darbo korėjiečių mokykloje.
* Adrian man nebedavė mokinių
.
Pakeistos 100-102 eilutės iš
Galvojau, kad norint bręsti, įsimylėti reikia bučiuotis.
į:
Ištrintos 129-130 eilutės:
Melavau apie savo namų darbus.
Pakeistos 132-133 eilutės iš
Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima (jos šypseną).
į:
Klaidingai vertinau
*
Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima (jos šypseną).
2016 vasario 26 d., 13:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
* Skaičiau kitų knygas, glamonėjau save.
į:
* Save glamonėjau, nepavykdavo tam atsispirti.
* Skaičiau kitų knygas, glamonėjau
.
Pakeistos 42-43 eilutės iš
į:
* Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart ir kitais...
Pakeistos 87-89 eilutės iš
į:
Pasielgiau negražiai
* Šaipiausi iš Stephen matematikos pamokoje.

Nepritapau
* Buvau iš labai daug kur išmestas, išguitas.
Pakeistos 96-99 eilutės iš
Šaipiausi iš Stephen matematikos pamokoje.

Save glamonėjau, nepavykdavo tam atsispirti.
į:
Ištrintos 169-170 eilutės:

Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart ir kitais...
2016 vasario 26 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-16 eilutės:
Nesusigaudžiau
* Tikėjausi, kad galėsiu su David kalbėti apie savo filosofiją. O teko mokytis iš jo.
* Geros valios pratimais suvokiau, jog klystu būtent kada mane kas neramina. O aš manydavau priešingai. Užtat iš pratimų galiu surengti eilę pavyzdžių.
Pakeistos 21-22 eilutės iš
į:
* Galvojau būsiu JAV prezidentu, pasaulio valdovu ir kad tai įvyks sklandžiai, pakopomis.
Pakeistos 35-40 eilutės iš
Nesusigaudžiau
* Tikėjausi, kad galėsiu su David kalbėti apie savo filosofiją. O teko mokytis iš jo.

Abejonė
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų, matematikos ir kitų mokslų pagrindų.
į:
Abejotina
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų, matematikos ir kitų mokslų pagrindų. Ar tai tik puikybė turėti aukščiausią laipsnį?
* Dalyvaudavo brangiose konferencijose... abejotina?
Pakeistos 66-73 eilutės iš
Buvau su John kalnuose, norėjau visą laiką kalbėti apie savo filosofiją. Panašiai su Šūhongu Mišigane.

Per ilgą laiką pridėjau daug svorio.

Galvojau, kad galiu visas knygas perskaityti jeigu tik išmoksiu vis greičiau
skaityti...

Dalyvaudavo brangiose konferencijose... abejotina?
į:
Gyvenau siauriai
* Buvau su John
kalnuose, norėjau visą laiką kalbėti apie savo filosofiją. Panašiai su Šūhongu Mišigane.

Klydau
* Galvojau, kad galiu visas knygas perskaityti jeigu tik išmoksiu vis greičiau
skaityti...
* Galvojau, kad tai tiesiog proto ir valios klausimas, jeigu labai norėčiau, galėčiau būti olimpinis čempionas.
* Per ilgą laiką pridėjau daug svorio. Galvojau, kad man nereikia riboti valgio, tiesiog valgyti sveiką maistą ir pasportuoti.
Pakeistos 85-87 eilutės iš
Geros valios pratimais suvokiau, jog klystu būtent kada mane kas neramina. O aš manydavau priešingai. Užtat iš pratimų galiu surengti eilę pavyzdžių.

Galvoju būsiu JAV prezidentu, pasaulio valdovu ir kad tai įvyks sklandžiai, pakopomis.
į:
2016 vasario 26 d., 13:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
* Kalnuose bandžiau per toli nueiti prieš temstant. Susigundžiau, susiviliojau.
2016 vasario 26 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-17 eilutės:
Nesupratau pasaulio
* Galvojau, kad baigęs matematiką visada lengvai rasiu darbą.
* Galvojau, kad galėsiu lengvai atmokėti skolas.
* Galvojau, kad Amerikoje problemos išspręstos. O jeigu kas neteisinga, tai bus ištaisyta. Užtenka išsakyti neteisybę.
Ištrinta 18 eilutė:
Pakeistos 21-32 eilutės iš
į:
Nežinojau
* Važiavau per greitai (130 km/val), klydau, kokia greičio riba.

Nesupratau
* Nesupratau, kad miesteliuose greitis ribojamas. Sustabdė su Pamela.

Sumelavau
* Pasakiau, kad nemačiau miestelio ženklo per rūką. Bet jį lyg ir mačiau, tik nesuvokiau jo reikšmės.

Nesusigaudžiau
* Tikėjausi, kad galėsiu su David kalbėti apie savo filosofiją. O teko mokytis iš jo.
Pakeistos 44-46 eilutės iš
Koja užmigo ir negalėjau nuspausti stabdį, įriedėjau į kitą automobilį.
Plente nespėjau sustabdyti, pataikiau automobilį.
į:
* Koja užmigo ir negalėjau nuspausti stabdį, įriedėjau į kitą automobilį.
* Plente nespėjau sustabdyti, pataikiau automobilį. Važiavau per greitai, bet jaučiau, kad būtų nesaugu važiuoti lėčiau.
Pridėta 52 eilutė:
* Su Pamela važiavau per rūką.
2016 vasario 25 d., 17:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 44 eilutė:
* IrDA persistengiau, atstūmiau kitus narius.
2016 vasario 25 d., 17:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-6 eilutės:
Siekti klaidų mokslo.

Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.
Pakeistos 11-16 eilutės iš
Siekti klaidų mokslo.

Skaičiau
kitų knygas, glamonėjau save.

Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.
į:
[+Pavyzdžiai+]

Nesusivaldžiau

* Skaičiau
kitų knygas, glamonėjau save.
Pakeistos 21-26 eilutės iš
Monako konferenciją priėmiau, kaip tikrą...

Vandensvydį žaidžiau ir norėjau išeiti iš žaidimo...

Neįsivaizdavau, kaip Lietuva gali tapti laisva be teroristinių išpuolių, rašiau tokį rašinėlį
.
į:
Buvau apgautas
* Monako konferenciją
priėmiau, kaip tikrą...

Pritrūko jėgų
* Neįsivaizdavau, kaip Lietuva gali tapti laisva be teroristinių išpuolių, rašiau tokį rašinėlį.
* Vandensvydį žaidžiau ir norėjau išeiti iš žaidimo...

Nesugebėjau
Koja užmigo ir negalėjau nuspausti stabdį, įriedėjau į kitą automobilį.
Plente nespėjau sustabdyti, pataikiau automobilį
.
Pakeistos 34-47 eilutės iš
Vos neužmušiau mus automobiliu olimpinėse žaidynėse nes bandžiau skaityti žemėlapį...
į:
Buvau neatsargus
* Vos neužmušiau mus automobiliu olimpinėse žaidynėse nes bandžiau skaityti
žemėlapį...
* Automobiliu užkliuvau akmenį kai iškylavau su Regina.

Persistengiau
* Prisikroviau vandens ir daiktų kai iškylavau su Regina ir Viktorija.
* Pamokinau Šūhongą naudoti dezodorontą.
* Pirkau maistą su Šūhongu brangesnėje parduotuvėje.
* Mano ryžiuose įsivėlė kirminai, išmečiau Šūhongo ryžius.
* Šūhongą pamokiau išsiimti rankas iš kišenes.

Buvau su John kalnuose, norėjau visą laiką kalbėti apie savo filosofiją. Panašiai su Šūhongu Mišigane.

Per ilgą laiką pridėjau daug svorio
.
2016 vasario 25 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Skaičiau kitų knygas, glamonėjau save.
2016 vasario 25 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-6 eilutės:
Žr. [[Pavojingos mintys]]

Klaidos apskritai:
* Siekti laimės vietoj ramybės.
* Gyventi paskiru žmogumi, ne bendru žmogumi.
2016 vasario 25 d., 10:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

Neįsivaizdavau, kaip Lietuva gali tapti laisva be teroristinių išpuolių, rašiau tokį rašinėlį.
2016 vasario 25 d., 10:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-16 eilutės:

Vandensvydį žaidžiau ir norėjau išeiti iš žaidimo...

Vandensvydį žaidžiau prieblandoje ir nieko nemačiau...

Vos neužmušiau mus automobiliu olimpinėse žaidynėse nes bandžiau skaityti žemėlapį...

Galvojau, kad galiu visas knygas perskaityti jeigu tik išmoksiu vis greičiau skaityti...
2016 vasario 24 d., 23:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:

Monako konferenciją priėmiau, kaip tikrą...

Dalyvaudavo brangiose konferencijose... abejotina?
2016 vasario 23 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Siekti klaidos mokslo.
į:
Siekti klaidų mokslo.
2016 vasario 23 d., 18:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 101-103 eilutės iš
Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.
į:
Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.

Bendravimas su Bala Pillai, Graham Stewart ir kitais..
.
2016 vasario 21 d., 19:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-33 eilutės:

Galvojau, kad reikia lytiškai programuoti save, rinktis, kas traukia, ką įsidėmėti.

Bijojau, kad netrauktų vyrai. Jaučiausi pažeidžiamas, kad kai kada kai kurie traukia.
2016 vasario 21 d., 19:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-29 eilutės:

Lyties pakilimas siejosi su moterimis, tad nusprendžiau dera sieti tik su mylimąja, su galima nuotaka.
2016 vasario 21 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-26 eilutės:
Šaipiausi iš Stephen matematikos pamokoje.
Pakeistos 29-30 eilutės iš
Užgavau mergaitę, gyriausi jog knygą buvau perskaitęs seniai.
į:
Pykau ant tėtės kai buvome Big Sur nes jaučiaus, kad jisai mane menkina. Pykau ant jo kai manęs nepaguodė kai mane buvo užpuolę vaikinai.

Nebuvau jautrus kitiems
*
Užgavau mergaitę, gyriausi jog knygą buvau perskaitęs seniai.
Pridėtos 36-37 eilutės:
Norėjau Robert Klinkefus įskųsti policijai, Robert Snyder įskųsti, neįskundžiau.
Pakeistos 56-60 eilutės iš
Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima.
į:
Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima (jos šypseną).

Mokiau Tėtę, daviau jam patarimų, kaip gyventi, ir galvojau, kad jisai priims, diegs. Galvojau, kad žmonėms galima patarti.

Kalbėjau su auklę apie išprievartavimą, knygą kurią jinai skaitė, klausiau klausimus, jinai prašė tėvų, kad mane paauklėtų
.
2016 vasario 19 d., 14:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Prašiau Dievo leisti pasišvęsti Minčių sodui, kad tai taptų prasmingu pavyzdžiu, kaip pragyventi. O man nepasisekė, baigėsi bankrotu.
2016 vasario 16 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:

Galvojau, kad kiti paaugliai žino, kas yra šaunu.
2016 vasario 16 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-58 eilutės:
Rinkau pasaulo tiesą vietoj širdies tiesos.
Pakeistos 61-65 eilutės iš
Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
į:
Klaidingai supratau gyvenimą
* Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą
, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
* Galvojau, kad lytinis bendravimas, lytinė branda vyksta pakopomis.
* Galvojau, kad jeigu kovosi prieš neteisybę, jeigu darysi gerą, žmonės pastebės, palaikys, gerbs ir prisimins.
* Galvojau, kad jeigu esu sujaudintas, tai esu jautrus. Nesupratau, kad tas, kuris jaudinasi, klysta, o teisingai mąsto tas, kuris ramus
.
2016 sausio 29 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-35 eilutės:

Katovica, kaip išlaipino mane, į mane kreipėsi anglų kalba ir neatsiliepiau, tarsi nesuprantu. Kodėl?

Kai man reikėjo Varšuvoje prisiglausti, galvojau kad man bažnyčia padės. Juk pats buvau bažnyčiai padėjęs. Iš tikrųjų, man padėjo. Bet taip nesijaučiau.
2016 sausio 09 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 70 eilutė:
Su Regina ir Rima išgėriau taurę vyno nes norėjau jas pagerbti. Tai Regina pasakė, kad aš sakau, kad negeriu, bet geriu. Tai tada nusprendžiau daugiau nebegerti.
2016 sausio 09 d., 15:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Palengva pridėjau daug svorio.
2016 sausio 09 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-14 eilutės iš
Galvojau, kad reikia neatsilikti nuo kitų meilės dalykuose.

Galvojau jeigu mane pažins tai būtinai mylės.
į:
* Galvojau, kad reikia neatsilikti nuo kitų meilės dalykuose.
2016 sausio 09 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 12-13 eilutės:

Galvojau, kad mano mylimoji bus pati šauniausia, geriausia, gražiausia.
2016 sausio 09 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-66 eilutės iš
Man Dievas tvirtino, jog Genutė pasveiks ir nemirs; jog David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva; jog 2015 m. vasarą draugausiu su Ieva.

Nesitikėjau, kad man gyvenant Lietuva taps laisva
. Tiesiog neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti.

Galvojau, kad 2000 m. tikrai jau būsiu vedęs ir turėsiu
vaikučių.
į:
Man Dievas tvirtino taip, kaip paskui neįvyko:
* Genutė pasveiks ir nemirs;
* David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva;
* 2015 m
. vasarą draugausiu su Ieva.

Susiklostė kitaip
, negu įsivaizdavau:
* Galvojau, kad 2000 m
. tikrai jau būsiu vedęs ir turėsiu vaikučių.
* Nesitikėjau, kad man gyvenant Lietuva taps laisva. Tiesiog neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti
.
Pakeistos 71-73 eilutės iš
* Galvoju, kad vesiu pačią šauniausią, geriausią, gražiausią. Dievas tikrai yra ją sukūręs ir man paskyręs. Ir jeigu tik ji mane pažins tai tikrai įsimylės.
į:
* Galvoju, kad vesiu pačią šauniausią, geriausią, gražiausią. Dievas tikrai yra ją sukūręs ir man paskyręs. Ir jeigu tik ji mane pažins tai tikrai įsimylės.
* Galvojau, kad galiu kiekvieną žmogų, sutiktą ar nesutiktą, prasmingai paveikti.
2016 sausio 02 d., 22:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-68 eilutės iš
Man Dievas tvirtino, jog Genutė pasveiks ir nemirs; jog David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva; jog 2015 m. vasarą draugausiu su Ieva.
į:
Man Dievas tvirtino, jog Genutė pasveiks ir nemirs; jog David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva; jog 2015 m. vasarą draugausiu su Ieva.

Nesitikėjau, kad man gyvenant Lietuva taps laisva. Tiesiog neįsivaizdavau, kaip tai galėtų įvykti.

Galvojau, kad 2000 m. tikrai jau būsiu vedęs ir turėsiu vaikučių.

Dar neišsipildė
* Galvoju, kad vesiu pačią šauniausią, geriausią, gražiausią. Dievas tikrai yra ją sukūręs ir man paskyręs. Ir jeigu tik ji mane pažins tai tikrai įsimylės
.
2015 gruodžio 31 d., 18:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
Galvojau jeigu visa širdimi mylėsiu (Reginą) tai
į:
Galvojau jeigu mane pažins tai būtinai mylės.
Pakeistos 59-61 eilutės iš
Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
į:
Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.

Man Dievas tvirtino, jog Genutė pasveiks ir nemirs; jog David nepraras savo namų ir ten gyvensiu su Ieva; jog 2015 m. vasarą draugausiu su Ieva
.
2015 gruodžio 31 d., 17:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-59 eilutės iš
Supykdavau
į:
Supykdavau

Galvojau, kad galiu vesti bet kurią moterį, juk visada galės išmokti lietuvių kalbą, bet mano pasąmonė reikalavo, kad domėčiausi tik lietuvaitėmis.
2015 gruodžio 31 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 56-57 eilutės:

Supykdavau
2015 gruodžio 31 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 28-55 eilutės:

Užgavau mergaitę, gyriausi jog knygą buvau perskaitęs seniai.

Mušdavau Joną kai jis mane erzindavo.

Mėčiau sniego gniūžtes į Joną.

Smarkiai žaidžiau prieš Joną vandensvydį.

Pavydėjau Jonui žaislų.

Supratau, jog nereikia prisirišti prie žaislų, prie traukinėlio, kurį tėvai liepė duoti Robbie.

Melavau apie savo namų darbus.

Susirgau, kad nereikėtų eiti į mokyklą, nes nebaigiu namų darbo.

Apie žmones susidarydavau klaidingą pirminį įspūdį, pavyzdžiui, Joe Sochor, teta Rima.

Bandžiau aplenkti taisykles
* prašau pagalbos išduoti Reginai pasą
* UCSD studentų bendrabutyje norėjau gyventi.
* Pereinu gatvę ne perėjoje.
* Neperskaitau sutarčių nuodugniai.
* Mokesčių deklaracijoje kai kurias išlaidas kartais nusakau abejotinai - nuošimtį per didelį pasirenku.

Peržengiu ribas
* Nuėjau į Julijos daugiaaukštį.
2015 gruodžio 31 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų.
į:
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų, matematikos ir kitų mokslų pagrindų.
2015 gruodžio 31 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
į:
Abejonė
* Suabejoju ar reikėjo siekti daktaro laipsnio, ar nebūtų buvę geriau tiesiog mokytis įvairių dalykų.
2015 gruodžio 31 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-26 eilutės:

Save glamonėjau, nepavykdavo tam atsispirti.
2015 gruodžio 31 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-24 eilutės iš
Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.
į:
Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.Jeigu būčiau iš anksto žinojęs kuom baigsis, būčiau pasielgęs kitaip.
* Bankrotas.
* Puoselėdamas Minčių sodą pastoviai vyliausi jog dar vieną savaitę, dar vieną mėnesį ir sulauksiu pajamų.

Galvojau, kad reikia neatsilikti nuo kitų meilės dalykuose.

Galvojau, kad mano mylimoji bus pati šauniausia, geriausia, gražiausia.

Galvojau jeigu visa širdimi mylėsiu (Reginą) tai

Pakeičiau nuomonę.
* Galvojau, kad Julija manęs negalėjo mylėti nes buvau per daug ją įsimylėjęs. Su Regina bandžiau šito nepakartoti. O Dievas moko Ievą mylėti širdingai.

Geros valios pratimais suvokiau, jog klystu būtent kada mane kas neramina. O aš manydavau priešingai. Užtat iš pratimų galiu surengti eilę pavyzdžių.

Galvoju būsiu JAV prezidentu, pasaulio valdovu ir kad tai įvyks sklandžiai, pakopomis.

Galvojau, kad norint bręsti, įsimylėti reikia bučiuotis
.
2015 gruodžio 27 d., 12:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Siekti klaidos mokslo.

Klaidų pagrindas yra niekas, jo apimčių tiesos.

Klaidos


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 18 d., 19:42