Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Raida istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2015 kovo 24 d., 21:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 106-107 eilutės:

Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta.
2015 kovo 24 d., 20:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:
Attach:kitoklausimai.png
Pakeistos 103-114 eilutės iš
Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Ji mūsų ugdymosi sąlyga. Mes vienybe gyvename, bręstame, mokomės. Meile tampama viena. Buvimas viena yra mūsų meilės išdava ir išraiška.
į:
Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Ji mūsų ugdymosi sąlyga. Mes vienybe gyvename, bręstame, mokomės. Meile tampama viena. Buvimas viena yra mūsų meilės išdava ir išraiška.

[+Kaip būti viena Kitu+]

Su nebendraujančiais galim būti viena:
* Gera širdimi
* Malda
* Mylėti priešą

Bendradarbiauti dalinai:
* Asmeniškai, širdingai pripažinti betką vienumo pagrindu
* Geros valios patikrinimas, laidoti tiesą
.
2015 vasario 04 d., 14:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 28-29 eilutės iš
į:
* Kuria prasme rinktiniai klausimai susiję su tobula santvarka? Ar jie susiję su šviesuolių bendrystės 12 klausimų?
Pridėtos 57-58 eilutės:
Klausimai ir sandaros
* Kokia prasmė visų klausimų už santvarkos? Ar jos veda į santvarką?
2014 gruodžio 02 d., 12:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-79 eilutės:

[+[[Raida]] Kitas - Brandos bendrystė+]

'''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'''

Branda
* Kaip bręstama toliau, vis kitais žmonėmis?
* Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu?
* Kaip raida susijusi su Dievu?

[[Bendrystė]]
* Kokių yra bendrysčių?
* Kurias verta tirti?
** Tirti: skautus, anoniminius alkoholikus, vienuolius, sardovaya.
** Tirti: Jėzaus skelbiamą dangaus karalystę.
* Ko moko kultūrų ir subkultūrų mokslai?
* Kaip palaikyti šviesuolių bendrystę?
* Kaip palaikau bendrystę?

[[Dvylika klausimų]]
* Kas tai per deriniai?
* Kaip dvylika klausimų išreiškia įvairiausius šuolius?
* Ar jų iš viso dvylika? Ir kodėl būtent tiek?
* Ar dvylika klausimų išreiškia savasties rūšis, aplinkybes?
* Kaip 12 klausimų prilygsta klausimams Ar? Koks? Kaip? Kodėl

[[Atsakomybė]], [[Vertybės]]
* Kaip atsakomybė išplaukia iš kertinės vertybės?
* Ko reikia įrodyti ar nors tvirtinti, prileisti atsakomybę?
* Kas yra sąžinė? tautos sąžinė? dorovė?

[[Gvildenimai]]
* Iš kur kyla klausimai?
* Ko reikia klausti klausimą?
Klausimai ir vienumas
* Kaip klausimuose iškyla vienumas, jo rūšys?
Dievo klausimai
* Ką Dievas klausia?
* Ką reiškia Dievui klausti?
* Ar visi klausimai tėra tas pats Dievo klausimas, tik perkeistas?
* Koks Jėzaus gvildenamas klausimas?
* Kaip Dievu suprasti žmonių klausimus?
* Kaip žmogaus klausimas jį sieja su Dievu?
* Kaip Dievo klausimai susiję su mano klausimais?
* Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?
Klausimai ir branda
* Kaip žmogus atsiskleidžia savo klausimu?
* Kaip klausimais sąmoningėjame?
* Kaip klausimai mus perkuria?
* Kaip klausimas susijęs su branda, su amžinu gyvenimu?
* Kurlink mus veda klausimai?
* Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu?
* Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
Klausimai ir išsiaiškinimai
* Kaip klausimą ir atsakymą sieja išsiaiškinimai ir apimtys, kaip pastarieji susiję?
* Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?
Kaip klausimai susiję su:
* abejonėmis ir dvejonėmis?
* klausimais Ar? Koks? Kaip? Kodėl?
* atvaizdu - klausimai - didėjantis laisvumas?
Gvildenimų žemėlapis
* Rinkti iš žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus.
* Kur klausimų žemėlapyje yra Dievo ir mano klausimai?
* Ar visus aptiktus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau žemėlapiu?
* Kaip gvildenimų žemėlapis susijęs su vertybių žemėlapiu, su prielaidomis?
Klausimų vaizdavimas
* Kaip vaizduoti žmonių klausimus, atsakymus, išsiaiškinimus?

[[Savišvieta]]
* Ko verta mokytis?
* Ko žmonės nori mokytis?
* Kaip įvairius žmones mokyti vienu metu?
* Kaip švietimas gali mus sieti?
* Kaip žaidimais paskatinti mokymą?
* Kas yra linksma ir juokinga?
* Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
* Matematiką pristatyti savišvietos drobėmis
2014 lapkričio 16 d., 10:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais
į:
Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais

Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Ji mūsų ugdymosi sąlyga. Mes vienybe gyvename, bręstame, mokomės. Meile tampama viena. Buvimas viena yra mūsų meilės išdava ir išraiška.
2014 lapkričio 14 d., 12:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Evoliucija yra skeptikams
, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais

>><<
į:
Klausimais asmuo pasitraukia, išverčiamas į bendruomenę.

Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais
2014 lapkričio 12 d., 10:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Klausimai ir atsakymai yra du iš atvaizdų. O asmeniški klausimai ir atsakymai juos išreiškia asmeniškai, papuolamai. Bet klausimo ir atsakymo ryšys nėra atsitiktinis.
į:
Klausimai ir atsakymai yra du iš atvaizdų. O asmeniški klausimai ir atsakymai juos išreiškia asmeniškai, papuolamai, sąlygiškai. Bet klausimo ir atsakymo ryšys nėra atsitiktinis. Jisai bęsąlygiškas.
2014 lapkričio 12 d., 10:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

Klausimai ir atsakymai yra du iš atvaizdų. O asmeniški klausimai ir atsakymai juos išreiškia asmeniškai, papuolamai. Bet klausimo ir atsakymo ryšys nėra atsitiktinis.
2014 spalio 31 d., 21:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Attach:raidosklausimai.png
>><<
Ištrintos 13-38 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* '''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'''
* '''Kas tai per deriniai?'''
* '''Ar jų iš viso dvylika?'''
* '''Ir kodėl būtent tiek?'''
* '''Ir kaip bręstama toliau?'''
* '''Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu, su Dievu?'''

* [[Savišvieta]] Kaip bendrystę palaikyti, išsakyti žaidimais, kūryba, išsiaiškinimais, švietimu?
* Kaupti enciklopedinius užsiėmimus [[Savišvieta | savišvietos drobėms]].

* Aprėpti gyvenimo duomenis:
** Tirti ūpus ir nuotaikas, kaip jais išgyvename amžiną gyvenimą, kaip siejasi su muzika.
** Tirti savo kūrybą, apžvelgti savo santrauką, sumanyti naują parodą.
*** Tirti kaip palaikyti kūrybą, koks jos vaidmuo brandoje.
** Tirti vertybes. Kaip jas rūšiuoti, išdėstyti, vaizduoti?
** Tirti klausimus, savo ir kitų.
** Apžvelgti [[išgyvenimai | išgyvenimus]]
** Apžvelgti nesusivedimus

Susieti mūsų kiekvieno asmeninę raidą su Dievo puoselėjamą vienybę mumis visais, jo būtinumą. O jo būtinumas, tai jo besąlygiškos vertybės (meilės) pranokimas mūsų kiekvieno (sąlygiškosios) vertybės.

* Dievo būtinumą suvokti saviraida
* Vertybes sieti su lėlių nameliu, su kalbom
2014 spalio 30 d., 11:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

12 klausimų išreiškia šviesuolio brandos raidą, mūsų vienumo lygmenį, Dievo būtinumo laipsnį
2014 rugpjūčio 04 d., 14:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 31-33 eilutės:

* Dievo būtinumą suvokti saviraida
* Vertybes sieti su lėlių nameliu, su kalbom
2014 rugpjūčio 04 d., 14:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 20-30 eilutės:

* Aprėpti gyvenimo duomenis:
** Tirti ūpus ir nuotaikas, kaip jais išgyvename amžiną gyvenimą, kaip siejasi su muzika.
** Tirti savo kūrybą, apžvelgti savo santrauką, sumanyti naują parodą.
*** Tirti kaip palaikyti kūrybą, koks jos vaidmuo brandoje.
** Tirti vertybes. Kaip jas rūšiuoti, išdėstyti, vaizduoti?
** Tirti klausimus, savo ir kitų.
** Apžvelgti [[išgyvenimai | išgyvenimus]]
** Apžvelgti nesusivedimus

Susieti mūsų kiekvieno asmeninę raidą su Dievo puoselėjamą vienybę mumis visais, jo būtinumą. O jo būtinumas, tai jo besąlygiškos vertybės (meilės) pranokimas mūsų kiekvieno (sąlygiškosios) vertybės.
2014 liepos 25 d., 19:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]], [[Savišvieta]], [[Šviesuoliai]]
į:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]], [[Savišvieta]], [[Šviesuoliai]] [[DvylikaKlausimų]] [[Sąsajos]] [[VertybiųŽemėlapis]]
2014 birželio 09 d., 20:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]], [[Savišvieta]]
į:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]], [[Savišvieta]], [[Šviesuoliai]]
2014 vasario 03 d., 19:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Tuo pačiu pristatyti pavyzdžius žmonių, kurie mane įtakojo: mano draugai, įžymūs mąstytojai, ir šviesuoliai iš Minčių sodo ir kitur.
2014 vasario 03 d., 19:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-14 eilutės:

* '''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'''
* '''Kas tai per deriniai?'''
* '''Ar jų iš viso dvylika?'''
* '''Ir kodėl būtent tiek?'''
* '''Ir kaip bręstama toliau?'''
* '''Kaip raida susijusi su amžinu gyvenimu, su Dievu?'''
2014 vasario 03 d., 19:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
-----------

Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* [[Savišvieta]] Kaip bendrystę palaikyti, išsakyti žaidimais, kūryba, išsiaiškinimais, švietimu?
* Kaupti enciklopedinius užsiėmimus [[Savišvieta | savišvietos drobėms]].

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais

>><<
2014 vasario 03 d., 16:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

[[Minčių sodas]]
2014 vasario 03 d., 16:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]]
į:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]], [[Savišvieta]]
2014 vasario 03 d., 15:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Užmojai]]
į:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Klausimai]], [[Užmojai]]
2014 sausio 31 d., 01:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-7 eilutės iš
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Užmojai]]
į:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Užmojai]]

-----------

Evoliucija yra skeptikams, skurdžiadvasiams - viskas vyksta mažais pakeitimais
2013 gruodžio 28 d., 21:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Užmojai]]
į:
[[Vertybės]], [[Gvildenimai]], [[Užmojai]]
2013 gruodžio 26 d., 10:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Klausimai, kuriais pažįstame save, bręstame.
į:
Klausimai, kuriais pažįstame save, bręstame.

[[Užmojai]]
2013 gruodžio 25 d., 14:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Klausimai, kuriais pažįstame save, bręstame.

Raida


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 kovo 24 d., 21:11