神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Parengti pranešimą šeštadienį, spalio 29 d. skaityti konferencijoje Rytai-Vakarai ir Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys.

Eilėraščių nuotaikos, Geometry theorems?, Klausimų rūšys

 • Klausimus sieti su vertybėmis. Ieškoti jų įmanomų ryšių.
 • Kaupti ir rūšiuoti eilėraščius, kaip jie kreipia dėmesį žadinant nuotaiką.
 • Kaupti ir rūšiuoti geometrijos teoremas, ką jos sulygina ir kokiais patikslinimais remiasi.
 • Lyginti eilėraščius su geometrijos teoremomis.
 • Ieškoti ryšio su klausimų rūšimis, su požiūrių permainomis, su dešimt Dievo įsakymų, su sąžine ir nuklydimais - dorovės ir elgesio skirtumo.
 • Kaip nuotaikos sukūrimas prilygsta teoremos išsakytam sulyginimui?
 • Kaip teorema remiasi vieno lygmens įrodymu ir taip pat kito lygmens įrodymą kurį galima priimti kaip išskirtinį (distinguished) radinį, pavyzdžiui, Weinberger distinguished circle?

Įsijautimu ir atitokėjimu tampame laisvi atjausti save, o nuotaikomis atjausdami save galime atjausti kitus. Tuo pačiu, atjausdami kitą galime atitokėjus naujai suprasti save.

Nuotaikų aplinkybės: Tang dinastijos poezija ir šiuolaikinė geometrija

Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui tinka Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureiliai ir aštuoneiliai. Jais parodysiu, kaip nuotaikos išplaukia iš mūsų lūkesčių, kuriais pajuntame ribą tarp to, kas sava - kas sužadina laimę, liūdesį ar bjauresį, ir kas svetima, kas sužadina linksmumą, nuostabą ar baimę. Poeto nuotaiką gali žadinti jo santykis su jį supančiomis ribomis; jojo abipusis bendravimas su savimi arba sau lygiaverčiu; jo santykiai su kitais, įvairiais kampais susijusiais ar nesusijusiais; jo patirta kito žmogaus ar aplinkos nuotaika. Atitinkamai, įžvelgsiu keturias šiuolaikines erdvines sampratas (afininę, projektyvinę, konformalią ir simplektinę geometrijas) ir šešias jų permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, pritraukimą, priplojimą, perkėlimą). Bendrai, siūlau mums, žmonėms, nuodugniau pažinti save, puoselėti bendrystę, ir tam tikslui remtis įvairiausių pasaulėžiūrų kūrybiniu paveldu.

bendražmogiškumo pagrindai

brandos galimybės

tirti eilėraščius, kaip jie veikia mūsų nuotaikas, kokiomis erdvės sampratomis remiasi, kaip lavina jautrumą, brandina

jautrumas

 • mūsų nuklydimams
 • kitiems

klasikos, paveldo privalumai:

 • visapusiškumas
 • pavidalo apibrėžtumas
 • turinio - amžinų klausimų ir vertybių - išryškinimas
 • yra prasminga, tad turinys sutelktas, suręstas

užtat net ir klaidingai suprantant yra visgi nelėkščia, yra ką suprasti

keturios geometrijos ir šeši jų patikslinimai

Užrašai

Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo.

RytaiVakarai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 spalio 21 d., 12:30