调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.RytaiVakarai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2016 spalio 21 d., 12:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Įsijautimu ir atitokėjimu tampame laisvi atjausti save, o nuotaikomis atjausdami save galime atjausti kitus.
į:
Įsijautimu ir atitokėjimu tampame laisvi atjausti save, o nuotaikomis atjausdami save galime atjausti kitus. Tuo pačiu, atjausdami kitą galime atitokėjus naujai suprasti save.
2016 spalio 21 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

Įsijautimu ir atitokėjimu tampame laisvi atjausti save, o nuotaikomis atjausdami save galime atjausti kitus.
2016 spalio 21 d., 10:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip teorema remiasi vieno lygmens įrodymu ir taip pat kito lygmens įrodymą kurį galima priimti kaip išskirtinį (distinguished) radinį, pavyzdžiui, Weinberger distinguished circle?
2016 spalio 21 d., 07:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

* Kaip nuotaikos sukūrimas prilygsta teoremos išsakytam sulyginimui?
2016 spalio 21 d., 04:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Eilėraščių nuotaikos]], [[Book/Geometry theorems]]
į:
[[Eilėraščių nuotaikos]], [[Book/Geometry theorems]], [[Klausimų rūšys]]
2016 spalio 21 d., 04:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Eilėraščiai]], [[Book/Geometry theorems]]
į:
[[Eilėraščių nuotaikos]], [[Book/Geometry theorems]]
Ištrintos 37-50 eilutės:
rūšiuoti eilėraščius

palyginti su požiūrių permainom

svečias atvyksta - apvertimas

'''Nuotaikų tyrimas'''

Ieškoti rakto į nuotaikas, jų apibrėžimo eiga. Pavyzdžiui, vienos nuotaikos tarsi nejuda, tik ryškėja. Kitos įsibėgėja. Dar kitos


'''Eilėraščių nuotaikos'''

Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi. Erdvės perbrėžimas - persistatymas - naujai pripažįstant tikrąjį židinį, į jį naujai įsijaučiant.
2016 spalio 21 d., 04:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Eilėraščiai]], [[Geometry theorems]]
į:
[[Eilėraščiai]], [[Book/Geometry theorems]]
2016 spalio 21 d., 04:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[[Eilėraščiai]], [[Geometry theorems]]
2016 spalio 21 d., 04:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
'''Nuotaikų aplinkybių erdvinis tyrimas Tang dinastijos poezija ir šiuolaikine geometrija'''
į:
'''Nuotaikų aplinkybės: Tang dinastijos poezija ir šiuolaikinė geometrija'''
2016 spalio 21 d., 04:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-8 eilutės iš
Iki spalio 20 dienos ketinu pasiūlyti pranešimą [[Rytai Vakarai]] skaityti konferencijoje [[http://www.filosofija.info/renginiai/konferencija-rytai-vakarai-ir-dabartines-civilizacines-komparatyvistikos-slinktys/ | Rytai-Vakarai ir Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys]].


Apie ką kalbėti?
* Vakarų geometrijos permainos ir Rytų poezijos nuotaikos
. Kaip rengiu parodą.

Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo
.
į:
Parengti pranešimą šeštadienį, spalio 29 d. skaityti konferencijoje [[http://www.filosofija.info/renginiai/konferencija-rytai-vakarai-ir-dabartines-civilizacines-komparatyvistikos-slinktys/ | Rytai-Vakarai ir Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys]].

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Klausimus sieti su vertybėmis. Ieškoti jų įmanomų ryšių
.
* Kaupti ir rūšiuoti eilėraščius, kaip jie kreipia dėmesį žadinant nuotaiką.
* Kaupti ir rūšiuoti geometrijos teoremas, ką jos sulygina ir kokiais patikslinimais remiasi.
* Lyginti eilėraščius su geometrijos teoremomis.
* Ieškoti ryšio su klausimų rūšimis, su požiūrių permainomis, su dešimt Dievo įsakymų, su sąžine ir nuklydimais - dorovės ir elgesio skirtumo.

>><<
Pridėtos 51-54 eilutės:

'''Užrašai'''

Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo.
2016 spalio 19 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui tinka Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureiliai ir aštuoneiliai. Jais parodysiu, kaip nuotaikos išplaukia iš mūsų lūkesčių, kuriais pajuntame ribą tarp to, kas sava - kas sužadina laimę, liūdesį ar bjauresį, ir kas svetima, kas sužadina linksmumą, nuostabą ar baimę. Poeto nuotaiką gali žadinti jo santykis su jį supančiomis ribomis; jojo abipusis bendravimas su savimi arba sau lygiaverčiu; jo santykiai su kitais, įvairiais kampais susijusiais ar nesusijusiais; jo patirta kito žmogaus ar aplinkos nuotaika. Atitinkamai, įžvelgsiu keturias šiuolaikines erdvines sampratas (afininę, projektyvinę, konformalią ir simplektinę geometrijas) ir šešias jų permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, padidinimą/sumažinimą, slėgimą, priplojimą, perkėlimą).
į:
Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui tinka Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureiliai ir aštuoneiliai. Jais parodysiu, kaip nuotaikos išplaukia iš mūsų lūkesčių, kuriais pajuntame ribą tarp to, kas sava - kas sužadina laimę, liūdesį ar bjauresį, ir kas svetima, kas sužadina linksmumą, nuostabą ar baimę. Poeto nuotaiką gali žadinti jo santykis su jį supančiomis ribomis; jojo abipusis bendravimas su savimi arba sau lygiaverčiu; jo santykiai su kitais, įvairiais kampais susijusiais ar nesusijusiais; jo patirta kito žmogaus ar aplinkos nuotaika. Atitinkamai, įžvelgsiu keturias šiuolaikines erdvines sampratas (afininę, projektyvinę, konformalią ir simplektinę geometrijas) ir šešias jų permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, pritraukimą, priplojimą, perkėlimą). Bendrai, siūlau mums, žmonėms, nuodugniau pažinti save, puoselėti bendrystę, ir tam tikslui remtis įvairiausių pasaulėžiūrų kūrybiniu paveldu.
2016 spalio 19 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-14 eilutės iš
Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui pasitarnauja Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureilės,

Mąstytojai ieškantys bendražmogiškų augančios galimybės domėtis skirtingų pasaulėžiūrų kūrybiniu paveldu
.
į:
Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui tinka Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureiliai ir aštuoneiliai. Jais parodysiu, kaip nuotaikos išplaukia iš mūsų lūkesčių, kuriais pajuntame ribą tarp to, kas sava - kas sužadina laimę, liūdesį ar bjauresį, ir kas svetima, kas sužadina linksmumą, nuostabą ar baimę. Poeto nuotaiką gali žadinti jo santykis su jį supančiomis ribomis; jojo abipusis bendravimas su savimi arba sau lygiaverčiu; jo santykiai su kitais, įvairiais kampais susijusiais ar nesusijusiais; jo patirta kito žmogaus ar aplinkos nuotaika. Atitinkamai, įžvelgsiu keturias šiuolaikines erdvines sampratas (afininę, projektyvinę, konformalią ir simplektinę geometrijas) ir šešias jų permainas (atspindimą, pakreipimą, pasukimą, padidinimą/sumažinimą, slėgimą, priplojimą, perkėlimą).

bendražmogiškumo pagrindai
Pridėtos 37-40 eilutės:

'''Nuotaikų tyrimas'''

Ieškoti rakto į nuotaikas, jų apibrėžimo eiga. Pavyzdžiui, vienos nuotaikos tarsi nejuda, tik ryškėja. Kitos įsibėgėja. Dar kitos
2016 spalio 19 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
'''Nuotaikų aplinkybių erdvinis tyrimas Tang dinastijos eilėraščiais'''
į:
'''Nuotaikų aplinkybių erdvinis tyrimas Tang dinastijos poezija ir šiuolaikine geometrija'''
2016 spalio 19 d., 20:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename.
į:
Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename. Reikia nuotaikas sužadinti - pakartotinai, jų sąlygas kaitalioti, dėsningumus išvesti. Šiam tikslui pasitarnauja Kinijos imperijos Tang dinastijos poetų ketureilės,
2016 spalio 19 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-13 eilutės:

Tikslieji mokslai remiasi mūsų gebėjimu išskirti tūkstančius spalvų, garsų, kvapų, skonių ir palytėjimų. Tuo tarpu gyvenimo mokslams kol kas nesame pajungę tūkstančius nuotaikų, kurias kiekvienas išgyvename.

Mąstytojai ieškantys bendražmogiškų augančios galimybės domėtis skirtingų pasaulėžiūrų kūrybiniu paveldu.
2016 spalio 19 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
'''Nuotaikų geometrijos tyrimas Tang dinastijos eilėraščiais'''
į:
'''Nuotaikų aplinkybių erdvinis tyrimas Tang dinastijos eilėraščiais'''
2016 spalio 19 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 37 eilutė iš:
Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi.
į:
Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi. Erdvės perbrėžimas - persistatymas - naujai pripažįstant tikrąjį židinį, į jį naujai įsijaučiant.
2016 spalio 19 d., 20:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-37 eilutės:


'''Eilėraščių nuotaikos'''

Staigus džiaugsmas, skubantis namo. Du Fu. Hearing of Imperial Forces Retaking Ho-Nan and Ho-Pei. Nuostaba, džiaugsmo ašaros, vos ne beprotiškas džiugesys, atviras džiaugsmas. Atitolimas - tai kas svetima - seni namai - naujai tampa savi - stebi žmoną, kur dingo jos liūdesys - vaizduotė skuba keliais į namus - mini kelią į namus - ją lydi visas pavasaris. Gyvenimas apsivertė - tai, nuo ko labiausiai nutolome naujai tampa mūsų gyvenimo ašimi.
2016 spalio 19 d., 16:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-32 eilutės:

palyginti su požiūrių permainom

svečias atvyksta - apvertimas
2016 spalio 19 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
2016 spalio 19 d., 16:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-24 eilutės:
* yra prasminga, tad turinys sutelktas, suręstas
užtat net ir klaidingai suprantant yra visgi nelėkščia, yra ką suprasti
2016 spalio 19 d., 16:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-26 eilutės:

keturios geometrijos ir šeši jų patikslinimai

rūšiuoti eilėraščius
2016 spalio 19 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas - e
Pridėtos 18-22 eilutės:

klasikos, paveldo privalumai:
* visapusiškumas
* pavidalo apibrėžtumas
* turinio - amžinų klausimų ir vertybių - išryškinimas
2016 spalio 19 d., 16:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
jautrumas mūsų nuklydimams
į:
jautrumas
* mūsų nuklydimams
* kitiems
2016 spalio 19 d., 15:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

jautrumas mūsų nuklydimams
2016 spalio 19 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
tirti eilėraščius, kaip jie veikia mūsų nuotaikas, kokiomis erdvės sampratomis remiasi, kaip lavina jautrumą, brandina
2016 spalio 19 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

brandos galimybės
2016 spalio 19 d., 15:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš
Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo.
į:
Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo.

'''Nuotaikų geometrijos tyrimas Tang dinastijos eilėraščiais'''
2016 rugsėjo 19 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
* Vakarų geometrijos permainos ir Rytų poezijos nuotaikos. Kaip rengiu parodą.
į:
* Vakarų geometrijos permainos ir Rytų poezijos nuotaikos. Kaip rengiu parodą.

Tautvydas: Europiečiai siekia individualybės, zen budistai siekia jos ištrynimo
.
2016 rugsėjo 19 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Iki spalio 20 dienos ketinu pasiūlyti pranešimą [[Rytai Vakarai]] skaityti konferencijoje [[http://www.filosofija.info/renginiai/konferencija-rytai-vakarai-ir-dabartines-civilizacines-komparatyvistikos-slinktys/ | Rytai-Vakarai ir Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys]].


Apie ką kalbėti?
* Vakarų geometrijos permainos ir Rytų poezijos nuotaikos. Kaip rengiu parodą.

RytaiVakarai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 spalio 21 d., 12:30