神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?

 • Kaip kiti man padėjo bręsti?
 • Rinkti ir nagrinėti pavyzdžius
  • Vesti tyrimų sąsiuvinį, kaip sąmoningai ugdau save.
  • Išgyvenimuose įžvelgti ir nurodyti kaip įvairiai brendau.

Ko kiti moko apie brandą?

 • Kaip žmonės brandina save?
  • Rinkti pavyzdžius iš Fresh Air - kaip žmonės brendo - pavyzdžiui, Neil Conan.
 • Ko moko pamokslai?
 • Apžvelgti saviugdos knygas, ko jos moko.
 • Apžvelgti gyvenimo filosofus ir žymius dvasininkus, ko jie moko.
 • Apžvelgti išminčių posakius, ko jie moko.

Kaip mano mintys apie brandą sutampa ar nesutampa su kitų mintimis?

 • Palyginti mano siekius su saviugdos knygų išvardintais siekiais.

Kaip man asmeniškai bręsti?

 • Kaip man įsijungti į pokalbį?
 • Kaip man bendradarbiauti su kitais?
 • Kaip man tapti juokingesniu, geriau taikyti humorą?
 • Kaip man labiau, giliau, širdingiau melstis?
 • Ar saviugda, sąmoninga branda atsiremia į šventumą, savęs paskyrimą Dievui, gyvenimą ne sau?


Mano saviugdos tikslai


Lavinti kūną

 • Teisingai sverti.
 • Teisingai valgyti.
 • Būti tvirtu, žvaliu.
 • Lavinti muzikinius įgūdžius.
 • Lavinti koordinaciją.
 • Lavinti kairės rankos įgūdžius.
 • Įsisąmoninti Jėzaus teiginius "Aš esu..."

Lavinti protą

 • Išpuoselėti vidinę kalbą, atsispirti aplinkai.
 • Puoselėti sąvokų kalbą.
 • Mąstyti lietuvių kalba.
 • Mąstyti užsienio kalbomis.
 • Mąstyti matematikos kalba.
 • Mąstyti tiksliųjų mokslų kalbomis.
 • Įsisąmoninti dvejones.

Lavinti širdį

 • Duoti pasąmonei laiko atsipūsti, apdoroti, suvirškinti.
 • Maitinti pasąmonę.
 • Puoselėti mąstymą jausmais ir nuotaikomis.
 • Lavinti raiškos galimybes.
 • Kurti įvairiausius menus - eilėraščius, piešinius, animacijas, dainas - math4wisdom vaizdo įrašui.
 • Lavinti humoro supratimą ir įgūdžius.
 • Branginti šventumą, visa kas išreiškia pasaulį pranokstančią dvasią.
 • Įsisąmoninti gėrio kryptis.
 • Būti atviram kitiems, juos gerbti - atverti galimybes Dievui.
 • Išmokti būti mylinčiu žmogumi, palaikyti žmones, kad jie galėtų būti savimi ir atsiskleisti.
 • Išmokti tarpusavyje bendrauti. Įsiklausyti į kitų pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą ir gerbti.
 • Išplėsti akiratį, vertinti asmenybes ir bendrystes, neužsidaryti savo terpėje, jos neprimetinėti kitiems.
 • Gerbti kitus žmones. Kito žmogaus valios gerbimas palaiko nežinojimą.

Lavinti valią

Išpuoselėti įpročius, kas man svarbu ir įdomu.

Rinktis prasmingus užsiėmimus

Atsisakyti pragaištingų užsiėmimų

 • Nesidomėti naujienomis.
 • Nesidomėti nereikalingu maistu.
 • Gyventi sąmoningai.
 • Gilintis į Dievą.
 • Tirti save, ko man siekti, kaip save ugdyti.
 • Sustatyti, kas yra svarbiausia ir sunkiausia.
 • Vertinti nežinojimą - gyventi nežinojimu - skirti laiko tam ko nežinau, ko nemoku, iš esmės.
 • Įsisąmoninti aštuongubą kelią.
 • Netroškimais remtis į Dievą, į jo požiūrį.

Mano saviugdos kliūtys


Kas man asmeniškai sunku

 • Noriu išmąstyti ir išsakyti tai kas žmonėms labai svetima. Užtat man labai sunku įsijungti į pokalbį.
 • Man sunku bendradarbiauti su kitais. Nerandu su kuo.

Mano saviugdos būdai


Skirti laiko kasdien

Iš ryto

 • Pasimelsti, pasiklausyti Dievo.

Sveikatai

 • Mankštintis, sportuoti.
 • Dviračiu pasivažinėti.
 • Padirbėti kieme.

Pabendrauti

 • Su draugais.
 • Su išmanančiais.
 • Su kartu besimokančiais.
 • Su nustumtaisiais.
 • Būti pirmiausia su žmonėmis, kurie mane veikia į gerą, ir kuriuos aš gerai veikiu.

Prieš einant gulti

 • Skaityti šventąjį Raštą.
 • Paskaityti lietuvių kalba.
 • Žiūrėti filmų.

Skirti laiko papuolamai

 • Mokytis gitaros, pianino.
 • Susipažinti su žymiausia kūryba.

Pasimokyti

 • Skaityti vadovėlius.
 • Spręsti pratimus.

Tyrimams

 • Domėtis Jėzumi, pavyzdžiui, kaip jisai netroškimuose atsirėmė į Dievą.

Skirti laiko sekmadieniais

 • Pasiklausyti pamokslų.

Beužsiimant kitais dalykais

Klausytis

 • Klausytis matematikos paskaitų.
 • Klausytis kitokių paskaitų.
 • Klausytis įvairios muzikos.

Užsirašyti

 • Semtis iš pasąmonės, užsirašyti iš jos kylančias mintis.

Sutvarkyti mane įtakojančią aplinką

Lentose išdėstyti:

 • Prasmingas veiklas.
 • Klausimus, kuriais būtų prasminga domėtis.
 • Matematikos visumą.
 • Šviesuolių bendrystė.
 • Dievo atsakymus ir savo filosofijos apžvalgą.

Iškabinti raštus

 • Iškabinti kinų kalbos žodžius.
 • Kieme iškabinti kinų kalba eilėraščius.
 • Kieme pažymėti vietas atitinkančias mano išgyvenimų nuotaikas.

Tyrimas: Kaip man išsiaiškinti, kaip man brandinti save?


Saviugdos tyrimas: Kaip save ugdyti?

Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.

 • Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
 • Remtis meilės mokslu.
 • Jausmai nusako mano trūkumus.

Permąstyti koks esu

 • Mane traukia grožis nes tai tiesoje esančios turinio išraiškos vienumo raiška.

Atsiremti į Dievą ir jo požiūrį, tad puoselėti sąmoningumą.

 • Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.
 • Dievo požiūrio išskirti Dievą už manęs (didžiojoje ertmėje) ir Dievą mano gelmėse (mano valios grynume), tad išskirti sąmonę ir pasąmonę, tad puoselėti sąmoningumą.

Derinti pasąmonę ir sąmonę.

 • Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.

Mokytis iš savo gyvenimo

 • Pasimokyti kaip išgyvenimai mane brandino.

Pažinti save

 • Mąstyti ką man reiškia vertybės ir kaip jos man susijusios.

Bręsti kokybišku šuoliu

Bręstu kokybišku šuoliu išmokdamas netroškimuose atsisakyti savo išeities taško ir priimti Dievo išeities tašką.

Esminis skirtumas, kuo skiriuosi nuo saviugdos mokytojų: Branda yra kokybiškas šuolis gyvenime, gyvenimas nauju pagrindu. Tai ne tobulėjimas, o subrendimas. Siūlau atsisakyti savęs, kad galėtumėme priimti naują savastį. Ir ištisai gyventi tokiais šuoliais. Tad iš esmės tai nėra savęs tobulinimas.


Bendri saviugdos būdai


Būdai kaip ugdyti save.

 • Teisingas poelgis įtvirtina teisingus įpročius, teisingi įpročiai įtvirtina teisingą būdą.
 • Teisingo poelgio pagrindas gali būti paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas.

Saviugdos pamokymų apžvalga


Užrašai

Vladimir Levi. In Touch & In Tune. (The Art of Being Yourself) Raimundas skaitė.

Saviugda


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 28 d., 14:53