调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

 • Žmogų rakinėjantis Dievas
 • Malda - valios kalba
 • Priešingybės: Antistruktūros pagrindimas struktūra
 • Dievo Tėvo ir Sūnaus priešingybė

Išsiaiškinimai: geras vaikas ieško to, kas lieka, visą kitą atmetant. Tuo tarpu Derrida eina blogo vaiko keliu, smalsumu, įsidėmint tai, kas jam įdomu, kas iš karto yra priešingybė tam, kas neįdomu. Tad tai priešingybių nagrinėjimo kelias. Kaip juo pagrįsti antistruktūrą, suvokti ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę? Kaip aštuonis išsiaiškinimus sulyginti su padalinimais ir aštuongubu keliu?

Žymėtos ir nežymėtos priešingybių išlyginimą.

Gėrio ir blogio dekonstrukcija: gyvenimo lygtis.

Dievas kaip maldų klausytojas - poststruktūralizme, klausytojas svarbesnis už kūrėją. Dievas turi suprasti ne tiktai maldą bet ir jos kalbėtoją.

Jacques Derrida ir malda

kam meldžiasi?

Circumfession

Jacques Derrida on Prayer 1/3, Jacques Derrida on Prayer 2/3, Jacques Derrida on Prayer 3/3

 • Kas supras jo maldavimą, supras viską.
 • Malda slapta, asmeniška, tyli. Mišinys to kas neišverčiama, savita, taip pat išreiškiama apeigomis, kūniškais veiksmais, nuolankumu. Meldžiasi nuolatos.
 • Daugialypė - vaikiška - rūstus, teisingas Senelis ir geranoriška Motina, tikinti jo nekaltumu, gailestinga.
 • Apmąstyti - kas meldžiasi? (Derrida) ir kas priima maldą? (Dievas) - besimelsdamas mąsto - būdas klausti klausimus - labai skeptiška malda
 • Nesitikiu atsako - jei tai malda
 • Įtraukimas, apskaičiavimas to kas neapskaičiuojama.
 • Absoliuti kitybė: E.Levinas ir J.Derrida

Laikas be dabarties (artimoji ateitis ir praeitis - Kitas) ir su dabartimi (tolima ateitis ir praeitis).

Straipsnis2


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 09 d., 13:14