调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Straipsnis2 istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2014 lapkričio 09 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Išsiaiškinimai: geras vaikas ieško to, kas lieka, visą kitą atmetant. Tuo tarpu Derrida eina blogo vaiko keliu, smalsumu, įsidėmint tai, kas jam įdomu, kas iš karto yra priešingybė tam, kas neįdomu. Tad tai priešingybių nagrinėjimo kelias. Kaip juo pagrįsti antistruktūrą, suvokti ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę?
į:
Išsiaiškinimai: geras vaikas ieško to, kas lieka, visą kitą atmetant. Tuo tarpu Derrida eina blogo vaiko keliu, smalsumu, įsidėmint tai, kas jam įdomu, kas iš karto yra priešingybė tam, kas neįdomu. Tad tai priešingybių nagrinėjimo kelias. Kaip juo pagrįsti antistruktūrą, suvokti ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę? Kaip aštuonis išsiaiškinimus sulyginti su padalinimais ir aštuongubu keliu?
2014 lapkričio 09 d., 13:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-6 eilutės iš
į:
* Dievo Tėvo ir Sūnaus priešingybė

Išsiaiškinimai: geras vaikas ieško to, kas lieka, visą kitą atmetant. Tuo tarpu Derrida eina blogo vaiko keliu, smalsumu, įsidėmint tai, kas jam įdomu, kas iš karto yra priešingybė tam, kas neįdomu. Tad tai priešingybių nagrinėjimo kelias. Kaip juo pagrįsti antistruktūrą, suvokti ketverybę, penkerybę, šešerybę, septynerybę?
2014 lapkričio 09 d., 10:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
* Žmogų rakinėjantis Dievas
* Malda - valios kalba
* Priešingybės: Antistruktūros pagrindimas struktūra
2014 lapkričio 07 d., 23:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žymėtos ir nežymėtos priešingybių išlyginimą.
2014 lapkričio 07 d., 23:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Gėrio ir blogio dekonstrukcija: gyvenimo lygtis.
2014 lapkričio 07 d., 22:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Dievas kaip maldų klausytojas - poststruktūralizme, klausytojas svarbesnis už kūrėją
į:
Dievas kaip maldų klausytojas - poststruktūralizme, klausytojas svarbesnis už kūrėją. Dievas turi suprasti ne tiktai maldą bet ir jos kalbėtoją.
2014 lapkričio 07 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Dievas kaip maldų klausytojas - poststruktūralizme, klausytojas svarbesnis už kūrėją
2014 lapkričio 06 d., 23:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
* Absoliuti kitybė: E.Levinas ir J.Derrida
į:
* Absoliuti kitybė: E.Levinas ir J.Derrida

Laikas be dabarties (artimoji ateitis ir praeitis - Kitas) ir su dabartimi (tolima ateitis ir praeitis).
2014 lapkričio 06 d., 23:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
* Įtraukimas, apskaičiavimas to kas neapskaičiuojama.
2014 lapkričio 06 d., 23:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-12 eilutės:
* Kas supras jo maldavimą, supras viską.
* Malda slapta, asmeniška, tyli. Mišinys to kas neišverčiama, savita, taip pat išreiškiama apeigomis, kūniškais veiksmais, nuolankumu. Meldžiasi nuolatos.
* Daugialypė - vaikiška - rūstus, teisingas Senelis ir geranoriška Motina, tikinti jo nekaltumu, gailestinga.
* Apmąstyti - kas meldžiasi? (Derrida) ir kas priima maldą? (Dievas) - besimelsdamas mąsto - būdas klausti klausimus - labai skeptiška malda
* Nesitikiu atsako - jei tai malda
2014 lapkričio 06 d., 23:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-9 eilutės iš
'''Dorovės nagrinėjimo žaidimo taisyklių taikymas: 'Katalikiškos dorovės' reikšmė Holokauste Lietuvoje'''
į:
Jacques Derrida ir malda

kam meldžiasi?

Circumfession

[[http
://www.youtube.com/watch?v=MG_nyd45czM | Jacques Derrida on Prayer 1/3]], [[http://www.youtube.com/watch?v=FxgpZNtFxFU | Jacques Derrida on Prayer 2/3]], [[http://www.youtube.com/watch?v=xV8UNU_jR1c | Jacques Derrida on Prayer 3/3]]

* Absoliuti kitybė: E.Levinas ir J.Derrida
2014 lapkričio 05 d., 00:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
'''Dorovės nagrinėjimo žaidimo taisyklės: 'Katalikiškos dorovės' reikšmė Holokauste Lietuvoje'''
į:
'''Dorovės nagrinėjimo žaidimo taisyklių taikymas: 'Katalikiškos dorovės' reikšmė Holokauste Lietuvoje'''
2014 lapkričio 05 d., 00:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
'''Dorovės nagrinėjimo žaidimo taisyklės: 'Katalikiškos dorovės' reikšmė Holokauste Lietuvoje'''

Straipsnis2


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 09 d., 13:14