神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Tarpas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 lapkričio 30 d., 16:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-35 eilutės:
Kas yra tarpas
* Tarpas yra vienumo pagrindų vienumas, tad septintasis požiūris.
* Tarpas yra trečias taškas Dievo ir žmogaus atžvilgiu kuriuo sąmoningumas yra nulybė.
* Apibrėžtumas puoselėja tarpą esantį ketverybėje, penkerybėje, šešerybėje, septynerybėje.
* Tarpas yra atsiskleidimo apimtis ir turinys. Jisai iš vienos pusės troškimu, kaip skirtumas tarp Dievo būklės ir jo ištakų, jisai išauga iš nieko ligi visko. Iš kitos pusės, kaip neapibrėžtumas, jisai sumažėja nuo visko ligi nieko.
Pakeistos 113-122 eilutės iš
į:
Kas vyksta tarpe
* Vaizduotė atkuria tarpe.
* Dievas tarpe yra gerumas. Tai Dievas mumyse, mūsų vaizduotėse. Jo irgi negaliu įsivaizduoti.
* Dievas už mūsų yra taipogi mumyse. Tai gerumas.

Kaip tarpas iškyla ir vystosi
* Ketverybe iškyla tarpas tarp Dievo ir žmogaus, tarp galutinių pakopų ir tarpinių pakopų.
* Šį tarpą toliau plėtoja penkerybė, šešerybė, septynerybė, aštuonerybė.
* Vaizduotė išskiria tarpą kuriame išreiškia tai kas už tarpo.
Pridėtos 183-190 eilutės:
'''Padalinimai'''

Tarpas išgyvenamas įvairiais padalinimais:
* nulybe: ketverybės tarpas išskiria žinojimą (ryšiais) ir nežinojimą (be ryšio)
* vienybe: penkerybės išreiškia išėjimą už savęs, skiria išėjimą į save ir iš savęs, jos tarpas išsireiškia savasties išgyventoju
* dvejybe: šešerybė išreiškia vaizduotę, vienumo pagrindus, skiria buvimą ir nebuvimą, jos tarpas išsireiškia asmeniu ir apimtimi
* trejybe: septynerybė išreiškia apytaką, jos tarpas išsireiškia tyrimu, trejybės ratu
* ketverybe: aštuonerybė išreiškia mus, jos tarpas subliūkšta, lieka nulybė, meilė
2021 rugsėjo 30 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-39 eilutės iš
* Požiūrių lygtis. Tarpo ištakos.
į:
* Požiūrio lygtis. Tarpo ištakos.
Pakeista 102 eilutė iš:
'''Požiūrių lygtis'''
į:
'''Požiūrio lygtis'''
2021 rugpjūčio 05 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Pranešimas]]
į:
[[Padalinimai]], [[Sandaros]]
2019 liepos 04 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 156 eilutė iš:
[+++{$\binom{4}{2}$}+++]
į:
[++{$\binom{4}{2}$}++]
2019 liepos 04 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 156 eilutė iš:
[+{$\binom{4}{2}$}+]
į:
[+++{$\binom{4}{2}$}+++]
2019 liepos 04 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 83-85 eilutės:
* Požiūriai susideda: Kitas +0, Tu +1, Aš +2, Dievas 6-.
* Galime asmenis suprasti kaip visumos išjautimą, atvaizdavimą, ten kur yra atskirta "mintis", tad yra jos neprieinamas vidus ir prieinama išorė, tad yra išoriniai santykiai.
Pakeistos 89-91 eilutės iš
Asmenys tad yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas.

Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:
į:
Asmenys yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas. Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:
Pridėtos 94-96 eilutės:

* Galime asmenis suprasti kaip visumos išjautimą, atvaizdavimą, ten kur yra atskirta "mintis", tad yra jos neprieinamas vidus ir prieinama išorė, tad yra išoriniai santykiai.
* Požiūriai susideda: Kitas +0, Tu +1, Aš +2, Dievas 6-.
2019 liepos 04 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-26 eilutės iš
į:
* Ryšium su pertvarkymais, kaip suprasti visumą (nulinę tvarką) ir tarpą (nulinį pertvarkymą)?
Pakeistos 55-56 eilutės iš
į:
* Atitrūkimas nuo pasaulio.
Pridėtos 61-66 eilutės:
'''Visuma'''

* Tarpas yra požiūris į visumą. Visuma reiškiasi ketveriopai (apimtimis, asmenimis), o tarpas šešeriopai.
* Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus. O tas dalinimas nėra sąlyginis, o yra besąlygiškas.
* Nes visumą netvarką galima dalinti taip, kaip negalima dalinti visumos tvarkos raiškų (nusistatyti, vykdyti, permąstyti). Juk bandant dalinti pirmines tvarkas, tiesiog daliname antrines tvarkas.
Pakeistos 82-103 eilutės iš
į:
'''Asmenys'''

* Požiūriai susideda: Kitas +0, Tu +1, Aš +2, Dievas 6-.
* Galime asmenis suprasti kaip visumos išjautimą, atvaizdavimą, ten kur yra atskirta "mintis", tad yra jos neprieinamas vidus ir prieinama išorė, tad yra išoriniai santykiai.

* Atvejis - ryšys su niekuo
* Apibendrinimas - ryšys su kažkuo
* Aplinka - ryšys su betkuo
* Esmė - ryšys su viskuo

Asmenys tad yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas.

Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:
* Kitas - išmano nieką.
* Tu - išmanai kažką.
* Aš - išmanau betką.
* Dievas - išmano viską.

'''Žinojimas'''

* Kitas žino nieką (burbulėlį - daiktą), Tu žinai kažką (plėmelį - apibendrinimą - ikoną), Aš žinau betką (papildinį - apibrėžimą - indeksą), Dievas žino viską (visumą - išjautimą - židinį - akį - prasmę - simbolį).
Pakeistos 110-120 eilutės iš

Tarpas yra požiūris į visumą. Visuma reiškiasi ketveriopai (apimtimis, asmenimis), o tarpas šešeriopai
.
Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis,
ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus. O tas dalinimas nėra sąlyginis, o yra besąlygiškas.

Nes visumą netvarką galima dalinti taip, kaip negalima dalinti visumos tvarkos raiškų (nusistatyti, vykdyti, permąstyti). Juk bandant dalinti pirmines tvarkas, tiesiog daliname antrines tvarkas
.
į:
[+{$3 \times 2$}+]

* Medis, seka, tinklas - tai sąlygos, plačiausia prasme - tai dalyvavimo sąlygos
. Sąlyginė tiesa yra ryšys tarp sąlygų ir jų pažinimo, tad tarp dviejų tvarkų, begalinės ir baigtinės. Besąlygiška yra tai, kas pirm jų, ką jos vaizduoja. Besąlygiška tiesa yra ryšys tarp begalinio sąlygų nebuvimo ir baigtinio sąlygų nebuvimo. Tą baigtinį sąlygų nebuvimą galime suprasti kaip tarpą tarp tų dviejų tvarkų. O ryšys vyksta asmenimis ir jų atitrūkimais vienas nuo kito.
* Tiesa - akivaizdumas - ryšys tarp to kas parodyta ir to kaip parodoma - tad būtina, tikra, galima. (medis, seka, tinklas)
* Besąlygiškumas grindžia vidinę sandarą (lentelę) ne išorines sąsajas (pertvarkymus).
* Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.
* Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.
* Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.

Jeigu tą tarpą suvokti kaip dalį visumos, tai kur jisai yra pirmoje tvarkoje?
* Raidoje jisai yra begalybėje, pašonėje, atskiroje medžio šakoje.
* Žemėlapyne jisai yra aplinkui.
* Vadovėlyje jisai yra prieš pradžią ir po pabaigos.
* Metraštyje jisai yra už plačiausio laikotarpio.
* Žinyne jisai yra kiekviename taške, kiekviename poslinkyje.
* Kelionraštyje jisai yra sekos viduryje.
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

* Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
* Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.
* Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais
.
Ištrintos 137-144 eilutės:
O ryšium su pertvarkymais, kaip suprasti visumą (nulinę tvarką) ir tarpą (nulinį pertvarkymą)?

Kitas žino nieką (burbulėlį - daiktą), Tu žinai kažką (plėmelį - apibendrinimą - ikoną), Aš žinau betką (papildinį - apibrėžimą - indeksą), Dievas žino viską (visumą - išjautimą - židinį - akį - prasmę - simbolį).

Galime asmenis suprasti kaip visumos išjautimą, atvaizdavimą, ten kur yra atskirta "mintis", tad yra jos neprieinamas vidus ir prieinama išorė, tad yra išoriniai santykiai.

Atitrūkimas nuo pasaulio.
Ištrintos 139-140 eilutės:
Požiūriai susideda: Kitas +0, Tu +1, Aš +2, Dievas 6-.
Ištrintos 154-198 eilutės:
* Atvejis - ryšys su niekuo
* Apibendrinimas - ryšys su kažkuo
* Aplinka - ryšys su betkuo
* Esmė - ryšys su viskuo

Asmenys tad yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas.

Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:
* Kitas - išmano nieką.
* Tu - išmanai kažką.
* Aš - išmanau betką.
* Dievas - išmano viską.


[++{$3+3$}++]
[+{$3 \times 2$}+]

* Medis, seka, tinklas - tai sąlygos, plačiausia prasme - tai dalyvavimo sąlygos. Sąlyginė tiesa yra ryšys tarp sąlygų ir jų pažinimo, tad tarp dviejų tvarkų, begalinės ir baigtinės. Besąlygiška yra tai, kas pirm jų, ką jos vaizduoja. Besąlygiška tiesa yra ryšys tarp begalinio sąlygų nebuvimo ir baigtinio sąlygų nebuvimo. Tą baigtinį sąlygų nebuvimą galime suprasti kaip tarpą tarp tų dviejų tvarkų. O ryšys vyksta asmenimis ir jų atitrūkimais vienas nuo kito.
* Tiesa - akivaizdumas - ryšys tarp to kas parodyta ir to kaip parodoma - tad būtina, tikra, galima. (medis, seka, tinklas)
* Besąlygiškumas grindžia vidinę sandarą (lentelę) ne išorines sąsajas (pertvarkymus).
* Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.
* Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.
* Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.

Jeigu tą tarpą suvokti kaip dalį visumos, tai kur jisai yra pirmoje tvarkoje?
* Raidoje jisai yra begalybėje, pašonėje, atskiroje medžio šakoje.
* Žemėlapyne jisai yra aplinkui.
* Vadovėlyje jisai yra prieš pradžią ir po pabaigos.
* Metraštyje jisai yra už plačiausio laikotarpio.
* Žinyne jisai yra kiekviename taške, kiekviename poslinkyje.
* Kelionraštyje jisai yra sekos viduryje.
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

* Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
* Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.
* Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.
Ištrinta 156 eilutė:
2019 liepos 04 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-50 eilutės:
'''Tarpas'''
Pakeistos 53-58 eilutės iš
į:
* Besąlygiškas - be savasties, tad ir be aplinkybių. Tarpas tarp savasties ir aplinkybių.

'''Laisvumas'''

* Laisvumui reikalinga santvarka, aplinkybės - tai kas keičiasi (nesava) ir tai kas nesikeičia (sava). Kaip keičiasi tai, kas sava? Kaip jis paneigiamas? Išauga tokia galimybė, žr. nesusivedimus.
Pakeistos 61-62 eilutės iš
Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.
į:
* Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.
Pakeistos 81-94 eilutės iš
Besąlygiškas - be savasties, tad ir be aplinkybių. Tarpas tarp savasties ir aplinkybių.

Laisvumui reikalingas santvarka, aplinkybės - tai kas keičiasi (nesava) ir tai kas nesikeičia (sava). Kaip keičiasi savas? Kaip jis paneigiamas? Išauga tokia galimybė, žr. nesusivedimus.Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

* Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
* Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.
* Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.
į:
Pridėtos 157-164 eilutės:

Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

* Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
* Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.
* Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.
2019 liepos 04 d., 16:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
į:
* Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą, ženklų savybę ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.
Pakeistos 71-79 eilutės iš


Nesusivedimas atskiria siauresnį ir platesnį požiūrį
.

Požiūrių atskyrimas yra besąlygiškas. Kuria prasme
tai Dievo požiūris, tai Dievo tiesa? Kuria prasme svarbus atskyrimų vieningumas?

Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą, ženklų savybę ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.
į:
* Požiūrių atskyrimas yra besąlygiškas. Kuria prasme tai Dievo požiūris, tai Dievo tiesa? Kuria prasme svarbus atskyrimų vieningumas?
Pridėtos 162-165 eilutės:

Nesusivedimai
* Nesusivedimas atskiria siauresnį ir platesnį požiūrį.
2019 liepos 03 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Panagrinėti, kokiomis tvarkomis galime išsakyti įvairius asmenis, Dievą, Mane, Tave, Kitą?
Pridėtos 48-50 eilutės:
* Tarpas yra nulinis.
* Tarpas tarp pastovumo ir kintamumo.
Pakeistos 59-85 eilutės iš
'''Lyginant 3x2 ir (4 2)'''

* Bandau suprasti besąlygišką tiesą kaip tarpą tarp tvarkų ir kaip tarpą
tarp asmenų.
* Tai besąlygiškas požiūris kylantis iš asmeninių požiūrių
.
* Pagrindas: Besąlygiškos tiesos išdėstymas. Tų išdėstymų ryšys su pertvarkymais.


Tarpas tarp pastovumo ir kintamumo
.


Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas
yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atkirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.

* Besąlygiška
yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.
* Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.

Vienumas yra besąlygiškas - apimtys yra sąlygiškos - o apimčių atskyrimas yra besąlygiškas.

O tarpas tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.

Asmens neapibrėžtumas yra besąlygiškas - apibrėžtumas yra sąlygiškas. Neapibrėžtumo ir apibrėžtumo atskyrimas yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.

Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.

Panagrinėti, kokiomis tvarkomis galime išsakyti įvairius asmenis, Dievą, Mane, Tave, Kitą?

Dievas vienų vienas, užtat besąlygiškas.
į:
'''Besąlygiškumas'''

* Vienumas yra besąlygiškas - apimtys yra sąlygiškos - o apimčių atskyrimas yra besąlygiškas.
* Tarpas
tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.
* Dievas vienų vienas, užtat besąlygiškas.
* Asmens neapibrėžtumas yra besąlygiškas - apibrėžtumas yra sąlygiškas
. Neapibrėžtumo ir apibrėžtumo atskyrimas yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.


'''Požiūrių lygtis'''

* Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas,
o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atkirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.
Pakeistos 83-84 eilutės iš
Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
į:
Pakeistos 89-94 eilutės iš
Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.

Tarpas
yra nulinis

Medis
- nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.
į:
* Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
* Antrinė tvarka
yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.
*
Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.
Pakeistos 95-96 eilutės iš
Išgyvenimų rūšys yra nesusivedimų išvada, kaip mes bręstame. O mūsų brandą išsako antrinė santvarka, kaip mokomės, tai kokybinė branda.
į:
Pakeistos 155-158 eilutės iš
į:
* Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.
* Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.
* Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.
Pakeistos 185-192 eilutės iš
Išgyvenimų seka atitinka sąlygų seką: yra (medis-nusistatyti), galima (tinklas-permąstyti), pageidautina (seka-vykdyti) ir toliau šių sąlygų nebuvimą, taip kad santykiai išversti.
į:
* Išgyvenimų seka atitinka sąlygų seką: yra (medis-nusistatyti), galima (tinklas-permąstyti), pageidautina (seka-vykdyti) ir toliau šių sąlygų nebuvimą, taip kad santykiai išversti.
* Išgyvenimų rūšys yra nesusivedimų išvada, kaip mes bręstame. O mūsų brandą išsako antrinė santvarka, kaip mokomės, tai kokybinė branda.

'''Lyginant 3x2 ir (4 2)'''

* Bandau suprasti besąlygišką tiesą kaip tarpą tarp tvarkų ir kaip tarpą tarp asmenų.
* Tai besąlygiškas požiūris kylantis iš asmeninių požiūrių.
* Pagrindas: Besąlygiškos tiesos išdėstymas. Tų išdėstymų ryšys su pertvarkymais
.
2019 liepos 03 d., 19:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 155 eilutė iš:
[+{$3+3$}+]
į:
[++{$3+3$}++]
2019 liepos 03 d., 19:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
* Kintamųjų rūšys?
* Tarpas yra tarp besąlyginio Dievo ir sąlyginio gerumo. Kuris yra pastovus ir kuris keičiasi?
Pakeistos 44-61 eilutės iš
||border=5 width=100
|| ~ || 3x2 || (4 2) || 3+3 || (4 2) 3x2 || (4 2) || ? || 3x2 ||
||!Tarpas||![[Pertvarkymai]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybės]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės
. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. || Dalelės: Bandinių atranka || Nepilnas apibrėžimas ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išjausti sandarą. || Įvairovė: Terpių atranka || Visuma ir dalys gali skirtis ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Lyginti sandaras. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys iškreipia vertinimą ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Perprasti reikalą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Lyginti reikalus. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Išjausti reikalą. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti ||

Bandau suprasti besąlygišką tiesą kaip tarpą tarp tvarkų ir kaip tarpą tarp asmenų.

Tai besąlygiškas požiūris kylantis iš asmeninių požiūrių.

Pagrindas: Besąlygiškos tiesos išdėstymas. Tų išdėstymų ryšys su pertvarkymais.

Eiliškumą išsako padalinimai, jais išrikiuotos ženklų savybės.
į:
[+Sąvokos+]

'''Paklaida'''

Siaurėja paklaidos mąstai.
Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.

'''Eiliškumas'''

* Eiliškumą išsako padalinimai, jais išrikiuotos ženklų savybės.

'''Lyginant 3x2 ir (4 2)'''

* Bandau suprasti besąlygišką tiesą kaip tarpą tarp tvarkų ir kaip tarpą tarp asmenų
.
* Tai besąlygiškas požiūris kylantis iš asmeninių požiūrių.
* Pagrindas: Besąlygiškos tiesos išdėstymas. Tų išdėstymų ryšys su pertvarkymais
.
Pakeistos 64-67 eilutės iš
Kintamųjų rūšys? Nesusivedimų rūšys?

Tarpas yra tarp besąlyginio Dievo ir sąlyginio gerumo. Kuris yra pastovus ir kuris keičiasi?
į:
Pakeistos 67-70 eilutės iš
Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.

Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.
į:
* Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.
* Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.
Pakeistos 154-169 eilutės iš
Tiesa - akivaizdumas - ryšys tarp to kas parodyta ir to kaip parodoma - tad būtina, tikra, galima. (medis, seka, tinklas)

Medis, seka, tinklas - tai sąlygos, plačiausia prasme - tai dalyvavimo sąlygos
. Sąlyginė tiesa yra ryšys tarp sąlygų ir pažinimo, tad tarp dviejų tvarkų, begalinės ir baigtinės. Besąlygiška yra tai, kas pirm jų, ką jos vaizduoja. Besąlygiška tiesa yra ryšys tarp begalinio sąlygų nebuvimo ir baigtinio sąlygų nebuvimo. Tą baigtinį sąlygų nebuvimą galime suprasti kaip tarpą tarp tų dviejų tvarkų. O ryšys vyksta asmenimis ir jų atitrūkimais vienas nuo kito.

Išgyvenimų seka atitinka sąlygų seką: yra (medis-nusistatyti)
, galima (tinklas-permąstyti), pageidautina (seka-vykdyti) ir toliau šių sąlygų nebuvimą, taip kad santykiai išversti.

Besąlygiškumas grindžia vidinę sandarą
(lentelę) ne išorines sąsajas.

Išsiaiškinimai sulygina išmanymo lygius: išmano ar, išmano koks, išmano kaip, išmano kodėl.
* išjausti požiūrį
* išjausti sandarą
* lyginti sandaras
* perprasti reikalą
* lyginti reikalus
* išjausti reikalą
į:

[+{$3+3$}+]
[+{$3 \times 2$}+]

* Medis, seka, tinklas - tai sąlygos, plačiausia prasme - tai dalyvavimo sąlygos. Sąlyginė tiesa yra ryšys tarp sąlygų ir jų pažinimo, tad tarp dviejų tvarkų, begalinės ir baigtinės
. Besąlygiška yra tai, kas pirm jų, ką jos vaizduoja. Besąlygiška tiesa yra ryšys tarp begalinio sąlygų nebuvimo ir baigtinio sąlygų nebuvimo. Tą baigtinį sąlygų nebuvimą galime suprasti kaip tarpą tarp tų dviejų tvarkų. O ryšys vyksta asmenimis ir jų atitrūkimais vienas nuo kito.
* Tiesa - akivaizdumas - ryšys tarp to kas parodyta ir to kaip parodoma - tad būtina, tikra, galima. (medis, seka, tinklas)
* Besąlygiškumas grindžia vidinę sandarą (lentelę) ne išorines sąsajas
(pertvarkymus).
Pakeistos 175-181 eilutės iš
Poros - mišrūs laukai (blended spaces) (Fauconnier ir Turner)

Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

>><<
į:
[+{$\binom{4}{2}$}+]

*
Poros - mišrūs laukai (blended spaces) (Fauconnier ir Turner)

Išsiaiškinimai sulygina išmanymo lygius: išmano ar, išmano koks, išmano kaip, išmano kodėl.
* išjausti požiūrį
* išjausti sandarą
* lyginti sandaras
* perprasti reikalą
* lyginti reikalus
* išjausti reikalą


[+Sandarų lyginimas+]

'''Lyginant 3+3 ir 3x2'''

Išgyvenimų seka atitinka sąlygų seką: yra (medis-nusistatyti), galima (tinklas-permąstyti), pageidautina (seka-vykdyti) ir toliau šių sąlygų nebuvimą, taip kad santykiai išversti.

'''Lentelė'''

||border
=5 width=100
|| ~ || 3x2 || (4 2) || 3+3 || (4 2) 3x2 || (4 2) || ? || 3x2 ||
||!Tarpas||![[Pertvarkymai]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybės]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis-
>seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. || Dalelės: Bandinių atranka || Nepilnas apibrėžimas ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išjausti sandarą. || Įvairovė: Terpių atranka || Visuma ir dalys gali skirtis ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Lyginti sandaras. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys iškreipia vertinimą ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Perprasti reikalą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Lyginti reikalus. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Išjausti reikalą. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti ||
2019 liepos 03 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
[++从以前:++]
į:
[++从以前 _ _ _ _ פון פריער:++]
2019 liepos 03 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
[++现在这很重要:++]
į:
[++现在这很重要 _ _ _ _ איצט עס איז וויכטיק:++]
2019 liepos 03 d., 19:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
[++++间隙++++]
į:
[++++间隙 _ _ _ _ ריס++++]
2019 liepos 03 d., 19:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
[++从以前++]
į:
[++从以前:++]
2019 liepos 03 d., 19:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Iš ankščiau:
į:
[++从以前++]
2019 liepos 03 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Dabar rūpi:
į:
[++现在这很重要:++]
2019 liepos 03 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
Dabar rūpi:
2019 liepos 03 d., 19:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-8 eilutės:
>><<
---------------
[++++间隙++++]
Pridėtos 16-20 eilutės:

Iš ankščiau:
* Kaip tvarkų poras susieti su padalinimais? (taip grindžiant jų eiliškumą) Eiliškumas jaučiasi išgyvenimuose, ženklų savybėse ir nesusivedimuose, taip pat tarpe (išminties surašyme), kas turbūt svarbiausia.
* Kaip tvarkų poras susieti su asmenų (lygmenų) poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)
Pridėtos 24-25 eilutės:
[+Kaip sandaros išsako tarpą.+]
Ištrintos 178-181 eilutės:

Klausimai:
* Kaip tvarkų poras susieti su padalinimais? (taip grindžiant jų eiliškumą) Eiliškumas jaučiasi išgyvenimuose, ženklų savybėse ir nesusivedimuose, taip pat tarpe (išminties surašyme), kas turbūt svarbiausia.
* Kaip tvarkų poras susieti su asmenų (lygmenų) poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)
2019 liepos 03 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* 4+2 Tarpo erdvės apibūdinimas.
į:
* 4+2 Tarpo erdvės apibūdinimas. Du išvirkštiniai vertinimai keturių pakopų.
2019 liepos 03 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
|| ~ || 3x2|| (4 2)|| 3+3|| (4 2) 3x2|| (4 2)|| ?|| 3x2||
į:
|| ~ || 3x2 || (4 2) || 3+3 || (4 2) 3x2 || (4 2) || ? || 3x2 ||
2019 liepos 03 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
||!Tarpas||3x2||(4 2)||3+3||(4 2) 3x2||(4 2)||?||3x2||
į:
|| ~ || 3x2|| (4 2)|| 3+3|| (4 2) 3x2|| (4 2)|| ?|| 3x2||
2019 liepos 03 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-32 eilutės iš
||border=5 width=100%
į:
||border=5 width=100
||!Tarpas||3x2||(4 2)||3+3||(4 2) 3x2||(4 2)||?||3x2||
2019 liepos 03 d., 18:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
* Septynerybė. Tarpas tarp žinojimo ir nežinojimo.
į:
* 3x2 Pertvarkymai. Nesimetriškas tarpas tarp žinojimo tvarkos ir nežinojimo tvarkos.
* Septynerybė. Simetriškas tarpas
tarp žinojimo ir nežinojimo.
2019 liepos 03 d., 18:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-22 eilutės iš
* 3+3
* (4 2)
* 4+2
* 6 šešerybė
* septynerybė
* požiūrių lygtis
į:
* 3+3 Mūsų iš vidaus išgyvenamas tarpas.
* (4 2) Tarpo galimybių, pradžios ir pabaigos, nustatymas iš lauko.
* 4+2 Tarpo erdvės apibūdinimas.
* 6 Šešerybė. Trejybė tarpe ir už tarpo.
* Septynerybė. Tarpas tarp žinojimo ir nežinojimo.
* Požiūrių lygtis. Tarpo ištakos.
2019 liepos 03 d., 17:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Palyginti, kaip šios sandaros susijusios su mano ir Dievo buvimu bei nebuvimu.
2019 liepos 03 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-11 eilutės:
* Sutvarkyti šį puslapį.
* Peržiūrėti, ką apie tarpą esu rašęs puslapiuose apie pasirinkimų malūną ir dorovę bei elgesį.
* Peržiūrėti, ką įvairiausiuose puslapiuose esu parašęs apie tarpą.
2019 liepos 03 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
----------------
>>bgcolor=#E9F5FC<<
Pridėtos 4-18 eilutės:

'''Kaip įvariai nusakomas tarpas.'''
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-------------
* Palyginti, kaip sandaros įvairiais būdais nusako tarpą.
-------------
>><<


* 3+3
* (4 2)
* 4+2
* 6 šešerybė
* septynerybė
* požiūrių lygtis
2014 lapkričio 10 d., 03:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 156-157 eilutės:

Kaip tarpas kyla iš tarpo? Tai bene kaip meilė kyla iš Dievo. Dievas pasitraukė tarpu. Tarpas yra jo išėjimas už savės. O jeigu tame tarpe atsiveria tarpas, tai Dievas naujai iškilo. Tai ir yra meilė.
2014 vasario 12 d., 12:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 154-160 eilutės iš
Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.
į:
Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip tarpas kyla iš tarpo? Tai bene kaip meilė kyla iš Dievo. Dievas pasitraukė tarpu. Tarpas yra jo išėjimas už savės. O jeigu tame tarpe atsiveria tarpas, tai Dievas naujai iškilo. Tai ir yra meilė.

>><<
2014 vasario 05 d., 14:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-8 eilutės:

Kaip įvairiai suvokti tarpą?
* Suvokimas - tarpas tarp Dievo už sąlygų ir sąlygose
* Tarpas tarp asmenų
* Tarpas tarp tvarkų
* Aleksandro deriniai
* antistruktūra
2014 sausio 26 d., 12:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 145-147 eilutės iš
Poros - mišrūs laukai (blended spaces) (Fauconnier ir Turner)
į:
Poros - mišrūs laukai (blended spaces) (Fauconnier ir Turner)

Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.
2014 sausio 26 d., 10:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 143-145 eilutės iš
* Kaip tvarkų poras susieti su asmenų (lygmenų) poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)
į:
* Kaip tvarkų poras susieti su asmenų (lygmenų) poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)

Poros - mišrūs laukai (blended spaces) (Fauconnier ir Turner
)
2014 sausio 25 d., 17:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 142-143 eilutės iš
* Kaip tvarkų poras susieti su padalinimais? (taip grindžiant jų eiliškumą)
* Kaip tvarkų poras susieti su lygmenų poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)
į:
* Kaip tvarkų poras susieti su padalinimais? (taip grindžiant jų eiliškumą) Eiliškumas jaučiasi išgyvenimuose, ženklų savybėse ir nesusivedimuose, taip pat tarpe (išminties surašyme), kas turbūt svarbiausia.
* Kaip tvarkų poras susieti su asmenų (lygmenų)
poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)
2014 sausio 25 d., 17:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 139-143 eilutės iš
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?
į:
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Klausimai:
* Kaip tvarkų poras susieti su padalinimais? (taip grindžiant jų eiliškumą)
* Kaip tvarkų poras susieti su lygmenų poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)
2014 sausio 25 d., 15:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 6-11 eilutės iš
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. || Įvairovė: Terpių atranka || Visuma ir dalys gali skirtis ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys iškreipia vertinimą ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
|| Pasirinkimo palaikymas
. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti ||
į:
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išjausti sandarą. || Įvairovė: Terpių atranka || Visuma ir dalys gali skirtis ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Lyginti sandaras. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys iškreipia vertinimą ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Perprasti reikalą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Lyginti reikalus. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Išjausti reikalą. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti ||
Pakeistos 125-126 eilutės iš
* išgyventi požiūrį
* išgyventi sandarą
į:
* išjausti požiūrį
* išjausti sandarą
Pakeistos 130-131 eilutės iš
* išgyventi reikalą
į:
* išjausti reikalą
Pakeistos 139-141 eilutės iš
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Žaidimas (play) yra susilaikymas nuo bet kokio tikslo (suspension of purpose).
į:
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?
2014 sausio 24 d., 16:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 141 eilutė iš:
Žaidimas (play) yra tikslo atsisakymas (suspension of purpose).
į:
Žaidimas (play) yra susilaikymas nuo bet kokio tikslo (suspension of purpose).
2014 sausio 24 d., 16:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 139-141 eilutės iš
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?
į:
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Žaidimas (play) yra tikslo atsisakymas (suspension of purpose).
2014 sausio 24 d., 16:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 131-139 eilutės:

Jeigu tą tarpą suvokti kaip dalį visumos, tai kur jisai yra pirmoje tvarkoje?
* Raidoje jisai yra begalybėje, pašonėje, atskiroje medžio šakoje.
* Žemėlapyne jisai yra aplinkui.
* Vadovėlyje jisai yra prieš pradžią ir po pabaigos.
* Metraštyje jisai yra už plačiausio laikotarpio.
* Žinyne jisai yra kiekviename taške, kiekviename poslinkyje.
* Kelionraštyje jisai yra sekos viduryje.
Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?
2014 sausio 24 d., 15:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 121-130 eilutės:

Besąlygiškumas grindžia vidinę sandarą (lentelę) ne išorines sąsajas.

Išsiaiškinimai sulygina išmanymo lygius: išmano ar, išmano koks, išmano kaip, išmano kodėl.
* išgyventi požiūrį
* išgyventi sandarą
* lyginti sandaras
* perprasti reikalą
* lyginti reikalus
* išgyventi reikalą
2014 sausio 24 d., 15:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas||![[Pertvarkymas]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybės]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
į:
||!Tarpas||![[Pertvarkymai]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybės]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
2014 sausio 24 d., 15:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas||![[Pertvarkymas]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybė]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
į:
||!Tarpas||![[Pertvarkymas]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybės]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
2014 sausio 24 d., 15:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė (Ženklų rūšių sulyginimas)||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||![[Nesusivedimai]]||
į:
||!Tarpas||![[Pertvarkymas]]||!Pokalbis||![[Išgyvenimai]]||![[Ženklų savybė]] (Ženklų rūšių sulyginimas)||![[Išsiaiškinimai]]||![[Gyvybės savybės]]||![[Nesusivedimai]]||
2014 sausio 24 d., 15:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 119-120 eilutės:

Išgyvenimų seka atitinka sąlygų seką: yra (medis-nusistatyti), galima (tinklas-permąstyti), pageidautina (seka-vykdyti) ir toliau šių sąlygų nebuvimą, taip kad santykiai išversti.
2014 sausio 24 d., 14:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 103-107 eilutės iš
* Niekas - atvejis
* Kažkas - apibendrinimas
* Betkas
- aplinka
* Viskas - esmė
į:
* Atvejis - ryšys su niekuo
* Apibendrinimas
- ryšys su kažkuo
* Aplinka - ryšys su betkuo
* Esmė - ryšys su viskuo
Pakeistos 110-114 eilutės iš
Asmenys:
* Kitas - atvejis
* Tu - apibendrinimas
* Aš - aplinka
* Dievas - esmė
į:
Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:
* Kitas - išmano nieką.
* Tu - išmanai kažką.
* Aš - išmanau betką.
* Dievas - išmano viską.

Tiesa - akivaizdumas - ryšys tarp to kas parodyta ir to kaip parodoma - tad būtina, tikra, galima. (medis, seka, tinklas)

Medis, seka, tinklas - tai sąlygos, plačiausia prasme - tai dalyvavimo sąlygos. Sąlyginė tiesa yra ryšys tarp sąlygų ir jų pažinimo, tad tarp dviejų tvarkų, begalinės ir baigtinės. Besąlygiška yra tai, kas pirm jų, ką jos vaizduoja. Besąlygiška tiesa yra ryšys tarp begalinio sąlygų nebuvimo ir baigtinio sąlygų nebuvimo. Tą baigtinį sąlygų nebuvimą galime suprasti kaip tarpą tarp tų dviejų tvarkų. O ryšys vyksta asmenimis ir jų atitrūkimais vienas nuo kito.
2014 sausio 24 d., 11:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 96-103 eilutės iš
* Raida: Apibendrinimas laikomas reiškiniu
* Žemėlapynas: Vietovė laikoma reiškiniu
* Vadovėlis: Vietovė laikoma apibendrinimu
* Metraštis: Visuma laikoma vietove
* Žinynas: Visuma laikomas apibendrinimu
* Kelionraštis: Visuma laikomas reiškiniu

* Niekas - visiškai išskirtinis reiškinys
į:
* Raida: Apibendrinimas laikomas atveju
* Žemėlapynas: Aplinka laikoma atveju
* Vadovėlis: Aplinka laikoma apibendrinimu
* Metraštis: Esmė laikoma aplinka
* Žinynas: Esmė laikoma apibendrinimu
* Kelionraštis: Esmė laikoma atveju

* Niekas - atvejis
Pakeistos 105-107 eilutės iš
* Betkas - vietovė, vaidmuo
*
Viskas - visuma
į:
* Betkas - aplinka
*
Viskas - esmė
Pridėtos 109-114 eilutės:

Asmenys:
* Kitas - atvejis
* Tu - apibendrinimas
* Aš - aplinka
* Dievas - esmė
2014 sausio 23 d., 23:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 94-108 eilutės:

Galime suvokti kaip sutapatinimus:
* Raida: Apibendrinimas laikomas reiškiniu
* Žemėlapynas: Vietovė laikoma reiškiniu
* Vadovėlis: Vietovė laikoma apibendrinimu
* Metraštis: Visuma laikoma vietove
* Žinynas: Visuma laikomas apibendrinimu
* Kelionraštis: Visuma laikomas reiškiniu

* Niekas - visiškai išskirtinis reiškinys
* Kažkas - apibendrinimas
* Betkas - vietovė, vaidmuo
* Viskas - visuma

Asmenys tad yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas.
2014 sausio 22 d., 22:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 87-93 eilutės:

* Nusistatyti - begalinis medis - nusistatymo vykdymas
* Permąstyti - begalinis tinklas - permąsčius nusistatyti
* Vykdyti - begalinė seka - vykdymą permąstyti
* Nusistatymo palaikymas - išvertimas -
* Permąstymo palaikymas - išvertimas
* Vykdymo palaikymas - išvertimas
2014 sausio 22 d., 15:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 85-86 eilutės:

Požiūriai susideda: Kitas +0, Tu +1, Aš +2, Dievas 6-.
2014 sausio 22 d., 14:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 82-84 eilutės:
Atitrūkimas nuo pasaulio.

Neurologų išvadomis, einame iš antrinės tvarkos link pirmosios, plėtojame antrinę tvarką gvildenimais. Įvairūs jausminiai varikliai to imasi, jų gvildenimosi būdai atitinka padalinimus.
2014 sausio 22 d., 14:18 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 sausio 22 d., 14:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 78-80 eilutės iš
Kitas žino nieką (burbulėlį - daiktą), Tu žinai kažką (plėmelį - apibendrinimą - ikoną), Aš žinau betką (papildinį - apibrėžimą - indeksą), Dievas žino viską (visumą - išjautimą - židinį - akį).
į:
Kitas žino nieką (burbulėlį - daiktą), Tu žinai kažką (plėmelį - apibendrinimą - ikoną), Aš žinau betką (papildinį - apibrėžimą - indeksą), Dievas žino viską (visumą - išjautimą - židinį - akį - prasmę - simbolį).

Galime asmenis suprasti kaip visumos išjautimą, atvaizdavimą, ten kur yra atskirta "mintis", tad yra jos neprieinamas vidus ir prieinama išorė, tad yra išoriniai santykiai
.
2014 sausio 22 d., 14:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 78-79 eilutės iš
Kitas žino nieką (burbulėlį), Tu žinai kažką (plėmelį), Aš žinau betką (papildinį), Dievas žino viską (visumą).
į:
Kitas žino nieką (burbulėlį - daiktą), Tu žinai kažką (plėmelį - apibendrinimą - ikoną), Aš žinau betką (papildinį - apibrėžimą - indeksą), Dievas žino viską (visumą - išjautimą - židinį - akį).
2014 sausio 22 d., 13:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 76-78 eilutės iš
O ryšium su pertvarkymais, kaip suprasti visumą (nulinę tvarką) ir tarpą (nulinį pertvarkymą)?
į:
O ryšium su pertvarkymais, kaip suprasti visumą (nulinę tvarką) ir tarpą (nulinį pertvarkymą)?

Kitas žino nieką (burbulėlį), Tu žinai kažką (plėmelį), Aš žinau betką (papildinį), Dievas žino viską (visumą).
2014 sausio 22 d., 13:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 74-76 eilutės iš
Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio. Antra tvarka yra ženklas pirmos tvarkos, išreiškia ženklo savybę.
į:
Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio. Antra tvarka yra ženklas pirmos tvarkos, išreiškia ženklo savybę.

O ryšium su pertvarkymais, kaip suprasti visumą (nulinę tvarką) ir tarpą (nulinį pertvarkymą)?
2014 sausio 22 d., 13:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 74 eilutė iš:
Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio.
į:
Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio. Antra tvarka yra ženklas pirmos tvarkos, išreiškia ženklo savybę.
2014 sausio 22 d., 13:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 72-74 eilutės iš
Nes visumą netvarką galima dalinti taip, kaip negalima dalinti visumos tvarkos raiškų (nusistatyti, vykdyti, permąstyti). Juk bandant dalinti pirmines tvarkas, tiesiog daliname antrines tvarkas.
į:
Nes visumą netvarką galima dalinti taip, kaip negalima dalinti visumos tvarkos raiškų (nusistatyti, vykdyti, permąstyti). Juk bandant dalinti pirmines tvarkas, tiesiog daliname antrines tvarkas.

Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio
.
2014 sausio 22 d., 12:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 70-72 eilutės iš
Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus. O tas dalinimas nėra sąlyginis, o yra besąlygiškas.
į:
Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus. O tas dalinimas nėra sąlyginis, o yra besąlygiškas.

Nes visumą netvarką galima dalinti taip, kaip negalima dalinti visumos tvarkos raiškų (nusistatyti, vykdyti, permąstyti). Juk bandant dalinti pirmines tvarkas, tiesiog daliname antrines tvarkas
.
2014 sausio 22 d., 12:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus.
į:
Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus. O tas dalinimas nėra sąlyginis, o yra besąlygiškas.
2014 sausio 22 d., 12:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 68-70 eilutės iš
Išgyvenimų rūšys yra nesusivedimų išvada, kaip mes bręstame. O mūsų brandą išsako antrinė santvarka, kaip mokomės, tai kokybinė branda.
į:
Išgyvenimų rūšys yra nesusivedimų išvada, kaip mes bręstame. O mūsų brandą išsako antrinė santvarka, kaip mokomės, tai kokybinė branda.

Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus
.
2014 sausio 22 d., 12:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 66-68 eilutės iš
Tarpas yra požiūris į visumą. Visuma reiškiasi ketveriopai (apimtimis, asmenimis), o tarpas šešeriopai.
į:
Tarpas yra požiūris į visumą. Visuma reiškiasi ketveriopai (apimtimis, asmenimis), o tarpas šešeriopai.

Išgyvenimų rūšys yra nesusivedimų išvada, kaip mes bręstame. O mūsų brandą išsako antrinė santvarka, kaip mokomės, tai kokybinė branda
.
2014 sausio 22 d., 12:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 58-66 eilutės iš
Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.
į:
Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.

Tarpas yra nulinis

Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.

Tarpas yra požiūris į visumą. Visuma reiškiasi ketveriopai (apimtimis, asmenimis), o tarpas šešeriopai
.
2014 sausio 22 d., 11:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 56-58 eilutės iš
Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.
į:
Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos
.
2014 sausio 22 d., 11:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 56 eilutė iš:
Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką.
į:
Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.
2014 sausio 22 d., 11:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 56 eilutė iš:
Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas.
į:
Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką.
2014 sausio 22 d., 11:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 54-56 eilutės iš
Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.
į:
Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.

Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas
.
2014 sausio 21 d., 23:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 52-54 eilutės iš
Laisvumui reikalingas santvarka, aplinkybės - tai kas keičiasi (nesava) ir tai kas nesikeičia (sava). Kaip keičiasi savas? Kaip jis paneigiamas? Išauga tokia galimybė, žr. nesusivedimus.
į:
Laisvumui reikalingas santvarka, aplinkybės - tai kas keičiasi (nesava) ir tai kas nesikeičia (sava). Kaip keičiasi savas? Kaip jis paneigiamas? Išauga tokia galimybė, žr. nesusivedimus.

Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas
.
2014 sausio 21 d., 14:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
Besąlygiškas - be savasties, tad ir be aplinkybių. Tarpas tarp savasties ir aplinkybių.
į:
Besąlygiškas - be savasties, tad ir be aplinkybių. Tarpas tarp savasties ir aplinkybių.

Laisvumui reikalingas santvarka, aplinkybės - tai kas keičiasi (nesava) ir tai kas nesikeičia (sava). Kaip keičiasi savas? Kaip jis paneigiamas? Išauga tokia galimybė, žr. nesusivedimus
.
2014 sausio 21 d., 14:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.
į:
Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą, ženklų savybę ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.
2014 sausio 21 d., 14:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 48-50 eilutės iš
Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.
į:
Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.

Besąlygiškas - be savasties, tad ir be aplinkybių. Tarpas tarp savasties ir aplinkybių
.
2014 sausio 21 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą ir t.t.
į:
Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.
2014 sausio 21 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 46-48 eilutės iš
Požiūrių atskyrimas yra besąlygiškas. Kuria prasme tai Dievo požiūris, tai Dievo tiesa? Kuria prasme svarbus atskyrimų vieningumas?
į:
Požiūrių atskyrimas yra besąlygiškas. Kuria prasme tai Dievo požiūris, tai Dievo tiesa? Kuria prasme svarbus atskyrimų vieningumas?

Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą ir t.t.
2014 sausio 21 d., 14:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 44-46 eilutės iš
Nesusivedimas atskiria siauresnį ir platesnį požiūrį.
į:
Nesusivedimas atskiria siauresnį ir platesnį požiūrį.

Požiūrių atskyrimas yra besąlygiškas. Kuria prasme tai Dievo požiūris, tai Dievo tiesa? Kuria prasme svarbus atskyrimų vieningumas?
2014 sausio 21 d., 14:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 42-44 eilutės iš
Dievas vienų vienas, užtat besąlygiškas.
į:
Dievas vienų vienas, užtat besąlygiškas.

Nesusivedimas atskiria siauresnį ir platesnį požiūrį
.
2014 sausio 21 d., 14:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė
|| Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą ||
į:
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi.
|| Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti ||
2014 sausio 21 d., 14:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys veikia ką matom ||
į:
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys iškreipia vertinimą ||
2014 sausio 21 d., 13:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė (Ženklų rūšių sulyginimas)||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||!Nesusivedimai||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė (Ženklų rūšių sulyginimas)||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||![[Nesusivedimai]]||
2014 sausio 21 d., 13:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
Tad atskyrimas yra sąlygiškas, o vienumas yra besąlygiškas.
į:
Vienumas yra besąlygiškas - apimtys yra sąlygiškos - o apimčių atskyrimas yra besąlygiškas.
2014 sausio 21 d., 12:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 40-42 eilutės iš
Panagrinėti, kokiomis tvarkomis galime išsakyti įvairius asmenis, Dievą, Mane, Tave, Kitą?
į:
Panagrinėti, kokiomis tvarkomis galime išsakyti įvairius asmenis, Dievą, Mane, Tave, Kitą?

Dievas vienų vienas, užtat besąlygiškas.
2014 sausio 21 d., 12:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Kintamųjų rūšys? Nesuvedimų rūšys?
į:
Kintamųjų rūšys? Nesusivedimų rūšys?
2014 sausio 21 d., 12:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
į:
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
2014 sausio 21 d., 12:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Tai besąlygiškas požiūris kylantis iš asmeninių požiūrių.
2014 sausio 20 d., 20:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 36-38 eilutės iš
Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.
į:
Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.

Panagrinėti, kokiomis tvarkomis galime išsakyti įvairius asmenis, Dievą, Mane, Tave, Kitą?
2014 sausio 20 d., 20:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 36 eilutė iš:
Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška.
į:
Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.
2014 sausio 20 d., 20:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 34-36 eilutės iš
Asmens neapibrėžtumas yra besąlygiškas - apibrėžtumas yra sąlygiškas. Neapibrėžtumo ir apibrėžtumo atskyrimas yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.
į:
Asmens neapibrėžtumas yra besąlygiškas - apibrėžtumas yra sąlygiškas. Neapibrėžtumo ir apibrėžtumo atskyrimas yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.

Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška
.
2014 sausio 20 d., 20:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 30-34 eilutės iš
Tad atskyrimas yra sąlygiškas, o vienumas yra besąlygiškas.
į:
Tad atskyrimas yra sąlygiškas, o vienumas yra besąlygiškas.

O tarpas tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.

Asmens neapibrėžtumas yra besąlygiškas - apibrėžtumas yra sąlygiškas. Neapibrėžtumo ir apibrėžtumo atskyrimas yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas
.
2014 sausio 20 d., 20:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atskirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.
į:
Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atkirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.
Pakeistos 28-30 eilutės iš
Pirmoji tvarka du asmenis sieja, o antroji tvarka juos atskiria. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.
į:
Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.

Tad atskyrimas yra sąlygiškas, o vienumas yra besąlygiškas.
2014 sausio 20 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.
į:
Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.

Pirmoji tvarka du asmenis sieja, o antroji tvarka juos atskiria. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti
.
2014 sausio 20 d., 19:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atskirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.
į:
Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atskirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.

Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą
.
2014 sausio 20 d., 19:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
Tarpas yra tarp besąlyginio Dievo ir sąlyginio gerumo. Kuris yra pastovus ir kuris keičiasi?
į:
Tarpas yra tarp besąlyginio Dievo ir sąlyginio gerumo. Kuris yra pastovus ir kuris keičiasi?

Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atskirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.
2014 sausio 20 d., 18:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 20-22 eilutės iš
Kintamųjų rūšys? Nesuvedimų rūšys?
į:
Kintamųjų rūšys? Nesuvedimų rūšys?

Tarpas yra tarp besąlyginio Dievo ir sąlyginio gerumo. Kuris yra pastovus ir kuris keičiasi
?
2014 sausio 20 d., 15:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-10 eilutės iš
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė (Ženklų rūšių sulyginimas)||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. || Dalelės: Bandinių atranka ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || ->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. || Įvairovė: Terpių atranka ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka ||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė (Ženklų rūšių sulyginimas)||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||!Nesusivedimai||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. || Dalelės: Bandinių atranka || Nepilnas apibrėžimas ||
|| Pasirinkimas
. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || ->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. || Įvairovė: Terpių atranka || Visuma ir dalys gali skirtis ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka || Dėmesys veikia ką matom ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka || Prieštaravimas gali būti dalinis ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka || Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka || Galim pakeisti savo nuostatą
||
2014 sausio 20 d., 15:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-20 eilutės iš
Eiliškumą išsako padalinimai, jais išrikiuotos ženklų savybės.
į:
Eiliškumą išsako padalinimai, jais išrikiuotos ženklų savybės.

Tarpas tarp pastovumo ir kintamumo.

Kintamųjų rūšys? Nesuvedimų rūšys?
2014 sausio 20 d., 15:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė (Ženklų rūšių sulyginimas)||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||
Pakeistos 8-10 eilutės iš
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka ||
į:
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka ||
2014 sausio 20 d., 15:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 8-10 eilutės iš
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas pastovus, simbolis keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka ||
į:
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis) keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka ||
|| Pasirinkimo palaikymas
. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis) keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi.
|| Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis) keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka ||
2014 sausio 20 d., 15:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
||border=5 width=120%
į:
||border=5 width=100%
2014 sausio 20 d., 15:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
||border=5 width=80%
į:
||border=5 width=120%
2014 sausio 20 d., 15:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-10 eilutės iš
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė||!Išsiaiškinimai||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || ->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || ->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas pastovus, simbolis keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti
gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. ||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė||!Išsiaiškinimai||!Gyvybės savybės||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. || Dalelės: Bandinių atranka ||
|| Pasirinkimas
. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || ->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. || Įvairovė: Terpių atranka ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas.
|| Vadovėlis: seka->tinklas || ->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. || Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atranka ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas pastovus, simbolis keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. || Metmenys: Išgyvenimų atranka ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti
gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. || Žymės: Sąveikų atranka ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis keičiasi || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. || Apytakos: Apytakų atranka ||
2014 sausio 20 d., 14:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || Išjausti protą. ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio
. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas || Surūšiuoti pavyzdžius. ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia
ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. ||
į:
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasi || Išjausti protą. ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasi || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasi || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas: indeksas pastovus, simbolis keičiasi || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis keičiasi || Surūšiuoti pavyzdžius. ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis keičiasi
|| Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. ||
2014 sausio 20 d., 14:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 10-16 eilutės iš
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. ||
į:
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. ||

Bandau suprasti besąlygišką tiesą kaip tarpą tarp tvarkų ir kaip tarpą tarp asmenų.

Pagrindas: Besąlygiškos tiesos išdėstymas. Tų išdėstymų ryšys su pertvarkymais.

Eiliškumą išsako padalinimai, jais išrikiuotos ženklų savybės.
2014 sausio 20 d., 14:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė|| Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. ||
į:
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. ||
2014 sausio 20 d., 14:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || Išjausti protą.||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė|| Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || Išvesti sandarą iš pavyzdžių.||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes.||
į:
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || Išjausti protą. ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė|| Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || Išvesti sandarą iš pavyzdžių. ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes. ||
Pakeista 10 eilutė iš:
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų ||
į:
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų. ||
2014 sausio 20 d., 14:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė|| Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas || ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || ||
į:
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || Išjausti protą.||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė|| Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || Išvesti sandarą iš pavyzdžių.||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || Išryškinti, palyginti sandaros galimybes.||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas || Suvokti sandaros ar aplinkybių tikslą. ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą
ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas || Surūšiuoti pavyzdžius. ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi.
|| Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || Pavyzdį ar visą protą išnagrinėti iki smulkmenų ||
2014 sausio 20 d., 14:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-10 eilutės iš
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybės||!Išsiaiškinimai||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas || ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || ||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybė||!Išsiaiškinimai||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti Troškimai->Meilė || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti Viskas->Meilė|| Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu Viskas->Troškimai || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš Dievas->Viskas || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas ||
|| Pasirinkimo
palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu Dievas->Troškimai || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas || ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti Dievas->Meilė || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas || ||
2014 sausio 20 d., 13:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka)|| Lankstus || ||
į:
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Lankstus || ||
2014 sausio 20 d., 13:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-10 eilutės iš
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Išsiaiškinimai||
|| Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Raida: medis->seka || Tu->Kiti || Yra->Prasminga || ||
|| Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti || Galima->Užmojis || ||
|| Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Vadovėlis: seka->tinklas
|| ->Tu || Pageidautina->Pavyzdys|| ||
||
Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš || Nėra->Jautrumas || ||
|| Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu
|| Negalima->Susitelkimas || ||
|| Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti || Nepageidautina->Taisytina || ||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Ženklų savybės||!Išsiaiškinimai||
|| Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės. || Raida: medis->seka || Tu->Kiti || Yra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka)|| Lankstus || ||
|| Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos. || Žemėlapynas: tinklas->medis || ->Kiti || Galima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Pakitus || ||
|| Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas. || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu || Pageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Judrus || ||
|| Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš || Nėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Įsiminamas ||
|| Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti. || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu || Negalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Reikšmingas || ||
|| Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi. || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti || Nepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Prasmingas
|| ||
2014 sausio 20 d., 13:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbiai||!Išgyvenimai||!Išsiaiškinimai||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbis||!Išgyvenimai||!Išsiaiškinimai||
2014 sausio 20 d., 13:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
||!Tarpas ||!Pertvarkymas ||!Pokalbiai ||!Išgyvenimai ||!Išsiaiškinimai ||
į:
||!Tarpas||!Pertvarkymas||!Pokalbiai||!Išgyvenimai||!Išsiaiškinimai||
2014 sausio 20 d., 13:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
|| !Tarpas || !Pertvarkymas || !Pokalbiai || !Išgyvenimai || !Išsiaiškinimai ||
į:
||!Tarpas ||!Pertvarkymas ||!Pokalbiai ||!Išgyvenimai ||!Išsiaiškinimai ||
2014 sausio 20 d., 13:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-10 eilutės iš
Žr. [[Pranešimas]]
į:
Žr. [[Pranešimas]]

||border=5 width=80%
|| !Tarpas || !Pertvarkymas || !Pokalbiai || !Išgyvenimai || !Išsiaiškinimai ||
|| Prasmė=Vienybė (Tvarka) || Raida: medis->seka || Tu->Kiti || Yra->Prasminga || ||
|| Prasmė=Dvejybė (Būtis) || Žemėlapynas: tinklas->medis || Aš->Kiti || Galima->Užmojis || ||
|| Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas) || Vadovėlis: seka->tinklas || Aš->Tu || Pageidautina->Pavyzdys|| ||
|| Prasmė=Ketverybė (Žinojimas) || Metraštis: seka->medis || Dievas->Aš || Nėra->Jautrumas || ||
|| Prasmė=Penkerybė (Sprendimas) || Žinynas: medis->tinklas || Dievas->Tu || Negalima->Susitelkimas || ||
|| Prasmė=Šešerybė (Dorovė) || Kelionraštis: tinklas->seka || Dievas->Kiti || Nepageidautina->Taisytina || ||
2014 sausio 20 d., 10:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Žr. [[Pranešimas]]

Tarpas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 30 d., 16:24