Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Bendrystė

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Viena istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2016 rugpjūčio 13 d., 16:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
* Meile, Dievo esme
* Kitu, asmens esme
* Požiūriais, asmenų esme
į:
* Meile, Dievo esme, asmenų būkle-nebuvimu
* Kitu, asmens esme, Dievo buvimu
* Požiūriais, asmenų esme, asmens sutapimu
2016 rugpjūčio 13 d., 10:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-7 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Susieti šešerybės narius su Dievo, asmens ir asmenų vienumais ir su Dievo, asmens ir asmenų vieningumais (esmėmis).
Pridėtos 9-19 eilutės:

Naujai bandysiu apžvelgti, kaip esame viena, ir tai susieti su [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] ir [[šešerybė | šešerybe]]. Iš Dievo šokio akivaizdu, jog esame viena:
* Dievo vienumu
* asmens vienumu
* asmenų vienumu
O iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog taip pat esame viena:
* Meile, Dievo esme
* Kitu, asmens esme
* Požiūriais, asmenų esme

---------------
2015 lapkričio 21 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-32 eilutės iš
paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
bendras asmuo
išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
į:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas
išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
*
Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
*
Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
2015 lapkričio 21 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-22 eilutės:
Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.

Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Pridėtos 23-72 eilutės:

Vienumo klausimas iškyla raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:

paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas

Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

* Dievo vieningumas
* Asmens vieningumas
* Asmenų vieningumas

Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.

Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.

'''Kaip esame viena'''

Meilė
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
* Gyvename viena su Dievu, o taip pat, viena su kitais.
Dvasia
* Pagrindą suteikia Dievo trejybė, tačiau tai trys skirtingi kampai kuriems trūksta bendro išgyvenimo.
* Dievo trejybė sieja Dievo Tėvo (Dievo nebuvimo) ir Dievo Sūnaus (Dievo buvimo) išgyvenimus. Dievo nebuvimą grindžia malonė, jo raiška, ir Dievo buvimą išbaigia šviesuolių bendrystė, jo neraiška.
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.
Gerumas
* Geras vaikas ir blogas vaikas vienas kitas papildo branda, meile: DAD ir ADA.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką reikia abu atjausti vienumo dėlei.
* Viena yra Dievas (jo tikrumas), asmuo (jo galimumas), tad tuo pačiu ir jų pagrįstas Dievo būtinumas. Tai trys aplinkybės, tai gerojo Dievo ir gerojo asmens sugretinimas, tai jų gerumo vienumas (gera naujiena) ir jųjų pačių vienumas (gera širdimi).
Sąmoningėjimas
* Dievo sąmoningumas reiškiasi asmens sąmoningėjimu, kuris vyksta išgyvenimais, tiek Dievo nebuvimo, tiek Dievo buvimo.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.
Asmuo
* Asmuo vieninga atjauta, aštuongubu keliu suveda Dievo nebuvimo, jo nepažinimo ir buvimo, jo pažinimo išgyvenimus.
* Asmenyje susiveda keturios Dievo raiškos galimybės, tad Dievo pažinimo galimybės, tai keturios vienumo apimtys.
* Bendras, sąmoningas žmogus bešališkai įžvelgia Dievą visose apimtyse.
* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.
Bendrystė
* Vienumo pagrindai save susiveda į asmenų trejybę, į jos vienumą, į tikrai bendrą išgyvenimą.
* Būtent Dievo nepažinimo vieningumu, asmens trejybe susiveda Dievo buvimo ir nebuvimo galimybės, jų vieningumas išgyvenamas.
* Gaunasi apytaka, kurioje vis naujai atsiveria Dievas, jo amžinas gyvenimas, vis naujai gvildenamas jo klausimas, ar jisai būtinas.


----------------
2015 lapkričio 20 d., 22:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
į:
'''Esame viena Asmenų Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
Pakeista 18 eilutė iš:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Meile - savo užduotimi - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip Dievui pasiekti mus ir kiekvieną? įtraukti mus į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2015 birželio 22 d., 23:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 110-111 eilutės:

Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
2015 gegužės 24 d., 22:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 29-33 eilutės iš
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
į:
* tįsumas
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
** rūpestis
* turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams
* kaip asmuo renkasi Dievą arba Save
* įsijungimas savo požiūriu
* nesivaržymas savimi, neigimu
* įtraukimas
* leisti rūpėti
* Savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
Ištrintos 42-45 eilutės:
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
Ištrinta 48 eilutė:
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
Pakeista 50 eilutė iš:
* is the assumption of Who
į:
* asmens (who) prielaida
Pakeistos 52-53 eilutės iš
* susijęs su žvilgsnių sutapimu (coinciding of views)
į:
* žvilgsnių sutapimas (coinciding of views)

buvimas viena, tai susijęs su:
* išėjimu už savęs: For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
Ištrintos 69-72 eilutės:

Vienumas
* Vienumas yra savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
2015 gegužės 24 d., 22:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], Sutapimas, Vieningumas, Žmogus, Buvimas ne viena
Pridėtos 26-50 eilutės:
-----------

Buvimas viena, tai:
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
* subjectivity
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* is the assumption of Who
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
* susijęs su žvilgsnių sutapimu (coinciding of views)
Pridėtos 53-62 eilutės:
Buvimas ne viena, tai:
* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring

--------------------
Pakeistos 324-360 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<


>><<

-----------------

See also: {{Love}}, {{Coinciding}}, {{Unity}}, {{God}}, {{Human}}, NotBeingOneWith

===Being One With===

Being one with is
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
* subjectivity
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know

Being one with is related to the {{Coinciding}} of {{Views}}.

BeingOneWith
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* is the assumption of Who
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
į:
Ištrintos 390-402 eilutės:

'''Nevienumas'''

===NotBeingOneWith===

What is NotBeingOneWith?

* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring
2015 gegužės 24 d., 21:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena. Vėliau jas siejau su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais. Dabar bandau sieti su Dievo raiškomis šešiais neigiamais įsakymais.
2015 gegužės 24 d., 21:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
į:
'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
2015 balandžio 22 d., 21:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.
2015 balandžio 22 d., 21:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
į:
'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
Pakeista 17 eilutė iš:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2015 balandžio 20 d., 19:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 404 eilutė iš:
''{{A}}: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. {{D}}: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''
į:
''A: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. D: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''
2015 balandžio 20 d., 19:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 279-406 eilutės:

[[Viena]]

Attach:condition.jpg

Attach:system.jpg

>>bgcolor=#FFFFC0<<


>><<

-----------------

See also: {{Love}}, {{Coinciding}}, {{Unity}}, {{God}}, {{Human}}, NotBeingOneWith

===Being One With===

Being one with is
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
* subjectivity
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know

Being one with is related to the {{Coinciding}} of {{Views}}.

BeingOneWith
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* is the assumption of Who
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:

===Notes on BeingOneWith from Overview===

BeingOneWith allows for NotBeingOneWith and thus arises in it and considers it a presumption of BeingOneWith, so that they are the same BeingOneWith. However, NotBeingOneWith considers itself as the negation of BeingOneWith that is overturned by BeingOneWith and is thus distinct from it.

In this way NotBeingOneWith defines BeingOneWith. This definition evolves ever more subtly until NotBeingOneWith in fact determines BeingOneWith and is the same as it. This evolution yields an AlgebraOfPerspectives, a system of lenses through which God and other look, taking up perspectives, sharing perspectives, a system in which Perspectives exist and are defined.

'''What is the relationship between BeingOneWith and NotBeingOneWith?'''

BeingOneWith provides Reference and so NotBeingOneWith is NonReference. NotBeingOneWith provides Condition and so BeingOneWith is Unconditional and satisfying Condition.

God is the one who is both unconditionally BeingOneWith (Experiencing) and conditionally GoingBeyondOneself (Understanding). He is BeingOneWith both the Unconditional and the Conditional.

With reference to God, BeingOneWith and NotBeingOneWith are states, activities, qualities. Without reference to God, and thus without reference, they are conditions, thus definitions. There is thus a distinction between the Conditional (the definite) and the Unconditional (the indefinite). Condition defines BeingOneWith as the meeting of the condition and NotBeingOneWith as the not meeting of the condition. First and foremost it is the condition of being Conditional, and in this sense the Unconditional (and God of himself) is NotBeingOneWith. Condition is negation, it is No and only conditionally, Yes.

In this way God is separated from his quality BeingOneWith and is considered as the Unconditional. The Conditional and the Unconditional are related by the two by two matrix of states:
* As BeingOneWith - Unconditional
* BeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional BeingOneWith - Person
* BeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional BeingOneWith - Relationship with Person
* NotBeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional NotBeingOneWith - Relationship with System
* NotBeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional NotBeingOneWith - System
* As NotBeingOneWith - Conditional

===Ways of BeingOneWith===

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/summary.jpg

The following are all ways of being one with:

* Spirit is Complete
* Structure is Unobstructed
* Representation is Familiar
* Unity is Unified===Scope and Being one with===

One concept that I'm finding important is "scope". It allows me to
consider an "X", for example, "to love X", or "to be one with X". So
it is an important part of having a "calculus".

I came across the different ways to "be one with X", and I think they
give meaning to the expression "be X". For example, to "be one with
Nobody" is to "be Nobody". Perhaps there is also some context for the
"being one with", but that same context is implicit in "be", I think.
In other words, the way to "be X" is to "be one with X".

I just noticed an odd {{Recursion}}...
being X = being one with being one with being one with X
and so on.
But this may not be so bizaare, it seems appropriate.
And it may relate to that reciprocal recursion that I wrote about.

* If I am one with nobody, then I feel very sad, like Christ on the cross.
* If I am one with somebody (not everybody), then I feel most surprised, and this is romantic love.
* If I am one with anybody (not nobody), then I feel excited, a hyperflexible person in general, engaging and responding.
* If I am one with everybody, then I feel completely content, everything is right.

So these are all the same love, but ....?

===Scripture===

Gospel of John

17:1 Jesus said these things, and lifting up his eyes to heaven, he said, "Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you; 17:2 even as you gave him authority over all flesh, he will give eternal life to all whom you have given him. 17:3 This is eternal life, that they should know you, the only true God, and him whom you sent, Jesus Christ. 17:4 I glorified you on the earth. I have accomplished the work which you have given me to do. 17:5 Now, Father, glorify me with your own self with the glory which I had with you before the world existed. 17:6 I revealed your name to the people whom you have given me out of the world. They were yours, and you have given them to me. They have kept your word. 17:7 Now they have known that all things whatever you have given me are from you, 17:8 for the words which you have given me I have given to them, and they received them, and knew for sure that I came forth from you, and they have believed that you sent me. 17:9 I pray for them. I don't pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. 17:10 All things that are mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. 17:11 I am no more in the world, but these are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them through your name which you have given me, that they may be one, even as we are. 17:12 While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you have given me I have kept. None of them is lost, except the son of destruction, that the Scripture might be fulfilled. 17:13 But now I come to you, and I say these things in the world, that they may have my joy made full in themselves. 17:14 I have given them your word. The world hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. 17:15 I pray not that you would take them from the world, but that you would keep them from the evil one. 17:16 They are not of the world even as I am not of the world. 17:17 Sanctify them in your truth. Your word is truth.* 17:18 As you sent me into the world, even so I have sent them into the world. 17:19 For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. 17:20 Not for these only do I pray, but for those also who believe in me through their word, 17:21 that they may all be one; even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us; that the world may believe that you sent me. 17:22 The glory which you have given me, I have given to them; that they may be one, even as we are one; 17:23 I in them, and you in me, that they may be perfected into one; that the world may know that you sent me, and loved them, even as you loved me. 17:24 Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, that they may see my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. 17:25 Righteous Father, the world hasn't known you, but I knew you; and these knew that you sent me. 17:26 I made known to them your name, and will make it known; that the love with which you loved me may be in them, and I in them."

'''Nevienumas'''

===NotBeingOneWith===

What is NotBeingOneWith?

* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring

>>bgcolor=#FFECC0<<

''{{A}}: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. {{D}}: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''

>><<
2015 kovo 24 d., 21:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-18 eilutės iš
'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų
[[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''

'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]]. Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų
[[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę. Kaip esame viena Dievu? ''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]]. Kaip sutampa požiūriai?''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''

'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo
[[kelionė|kelione]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
Ištrintos 20-27 eilutės:
--------------

* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žinynas.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Kelionė.
2014 gruodžio 06 d., 14:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 93 eilutė:
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
2014 gruodžio 06 d., 14:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
Pakeista 92 eilutė iš:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
į:
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
2014 gruodžio 02 d., 14:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
į:
'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''
2014 gruodžio 02 d., 14:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
į:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
2014 gruodžio 02 d., 13:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-14 eilutės iš
'''Esame viena Kitu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais- [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
į:
'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
Pakeista 17 eilutė iš:
'''Esame viena Meile - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2014 gruodžio 02 d., 12:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 13-15 eilutės iš
'''Esame viena Dievu - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena Požiūriais - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
į:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais- [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
2014 gruodžio 01 d., 11:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 92 eilutė iš:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens į kitą asmenį.
į:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
2014 gruodžio 01 d., 11:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 48-53 eilutės:
Išeinama už savęs klausimais
* Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka. Klausimai yra laisvėjimas, didėjantis laisvumas.

Klausimai sustato sandarą
* Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai.
Pakeista 127 eilutė iš:
Įsakymas mylėti
į:
Dvireikšmis įsakymas mylėti - pagrindas nevienumui, tuo pačiu ir vienumui
Pakeistos 133-136 eilutės iš
Dviprasmybė
* Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.

Išskyrimais
į:
Išskyrimai - nevienumo pagrindas
Pakeistos 137-140 eilutės iš
Požiūriais
į:
Dviprasmybė - nevienumo pagrindas - tampa vienumo pagrindu
* Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.

Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
Pakeistos 163-168 eilutės iš
* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis
, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.

Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka.

Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai
.
į:
Sąmoningumu
* Veiksmas +3 įveda dvireikšmybę ir ją naujai suveda.
* Sąmoningumą išsako požiūrių grandinė
* Sąmoningumą išsako trečias laipsnis
, vieningumas
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self)
, tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2014 gruodžio 01 d., 11:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
Išėjimassavęs
į:
Vienumas išeina savęs, praplečia save
Pakeista 48 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis
į:
Gyvenimo lygtis išsako vienumo išėjimą už savęs
Pakeista 51 eilutė iš:
Širdis - vieningumas
į:
Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
Pakeistos 67-68 eilutės iš
Už visų širdžių, gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.
į:
Dievas išeinasavęs šv.Trejybe
* Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens
, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.

Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
Ištrintos 84-86 eilutės:

Pakeistos 125-126 eilutės iš
į:
* Meilė yra vienumo rėmai palaikantys gyvenimą, palaikantys tiek vien vienumą (neigiamais įsakymais), tiek vienumą ir kartu nevienumą (teigiamais įsakymais)
Ištrintos 139-140 eilutės:
Dievas išeina už savęs šv.Trejybe
Ištrinta 159 eilutė:
Ištrintos 162-163 eilutės:

Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.
2014 gruodžio 01 d., 10:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 158 eilutė iš:
Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas).
į:
Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.
2014 gruodžio 01 d., 10:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 156-158 eilutės iš
Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens.
į:
Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai.

Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas)
.
2014 gruodžio 01 d., 10:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 156 eilutė:
Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens.
2014 lapkričio 28 d., 12:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 50-53 eilutės iš
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
Pridėta 55 eilutė:
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
Pridėtos 62-65 eilutės:
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.
2014 lapkričio 28 d., 11:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje ta pat dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
į:
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Pridėtos 110-117 eilutės:

Įsakymas mylėti
* Esame viena mylėdami.
* Kristus lygina meilę ir buvimą viena.
* Teigiami įsakymai (mylėti Dievą, priešą) ir neigiami įsakymai (mylėti artimą) sutampa.

Dviprasmybė
* Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.
2014 lapkričio 28 d., 11:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-38 eilutės:
Vienumas
* Vienumas yra savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
Pridėtos 47-48 eilutės:

Gyvenimo lygtis
Pakeistos 50-53 eilutės iš
į:
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje ta pat dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
Pakeistos 73-75 eilutės iš
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
2014 lapkričio 28 d., 10:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
į:
* Gyvenimo lygtis išsako, kaip išeinama už savęs. Asmenų lygmenys išsako savasties vientisumą, o lygtis atskiria savasties ribą ir kaip ją peržengiame, kaip išeiname už savęs. Tad gyvenimo lygtis apibrėžia ką reiškia išėjimas už savęs.
Pridėta 49 eilutė:
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
Pakeista 63 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis. Meilė.
į:
2014 lapkričio 28 d., 10:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 47 eilutė:
* Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
Pridėtos 54-55 eilutės:
Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.
Pakeistos 61-65 eilutės iš
** Gyvenimo lygtis. Meilė.
*** Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
*** Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
** Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
*
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
Gyvenimo lygtis. Meilė.
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
2014 lapkričio 28 d., 09:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 44-45 eilutės iš
Širdis
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Tai yra mūsų esmė.
į:
Širdis - vieningumas
* Širdis yra esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis
yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
Pakeistos 48-52 eilutės iš
* Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
** Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
** Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
** Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
** Širdingas Bendravimas. Norint susikalbėti širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
į:
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

Širdingas Bendravimas. Susikalbėtiesmės.
* Yra
prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia
, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.
2014 lapkričio 27 d., 13:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens į kitą asmenį.
2014 lapkričio 27 d., 13:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 35-42 eilutės iš
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose
, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
į:
Išėjimas už savęs
* Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
* Išeidami už savęs, atsisakome savęs
* Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
* Klausimais išeiname už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
* Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai
, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.
* Išėjimą už savęs išsako gyvenimo lygtis
- kokie esame vienų vieni (esmė), kokie pasirodome kitiems (atvaizdai), ką išreiškiame savo pasirodymu (sandara), kas esame aplamai (dvasia).
Ištrintos 43-73 eilutės:
Požiūriais
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Išėjimas už savęs
* Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
* Išeidami už savęs, atsisakome savęs
* Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
* Klausimais išeiname už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
* Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.

* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.

* Dvasia - šv.Dvasia
** Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
** Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
** Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
** Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
Pakeistos 58-62 eilutės iš
* Kelione. Dievu Tėvu
** Išskyrimais
*** 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
*** vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions
į:
(šešių ir aštuonių) Atvaizdų vieningumas
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Pridėtos 92-124 eilutės:

Išskyrimais
* 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
* vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions

Požiūriais
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.

Dievas išeina už savęs šv.Trejybe

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Dievas Dvasia
* Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
* Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).

* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2014 lapkričio 27 d., 12:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 76-77 eilutės iš
* Širdimi
**
Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
į:
Širdis
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Tai yra mūsų esmė.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
*
Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
Ištrinta 80 eilutė:
** Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.
2014 lapkričio 27 d., 12:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 57-60 eilutės iš
* Asmenimis - Dievo sūnumi
** Esame viena asmenimis
, jų klausimais, kaip esame viena?
** Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
į:
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą
, Save, Tave, Kitą.

Išėjimas už savęs
* Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
* Išeidami už savęs, atsisakome savęs
* Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
* Klausimais išeiname
už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
* Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.
2014 lapkričio 27 d., 12:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:
Požiūriais
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
Pridėtos 49-56 eilutės:

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
2014 lapkričio 27 d., 12:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
** Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
2014 lapkričio 27 d., 11:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 103-105 eilutės iš
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
į:
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)

Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka.
2014 lapkričio 27 d., 10:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 110-118 eilutės iš
In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and
apply that knowledge usefully. In 1982, when I entered college, I
started to catalogue structures that expressed the limits of our minds,
notably "divisions of everything", but later "representations",
"topologies", "languages" and "primary structures". In 2000 or so, I
started to seek a theory that would pull all of the structural facts
together and generate how they unfold. I try to work on that every
morning here and am making incremental progress.
į:
Pakeistos 113-124 eilutės iš
But what in his nature most deeply compels him? For example, the
unconditional goes beyond itself into the conditional; the indefinite
into the definite; the inconsistent into the consistent; the unlimited
into the limited; and so on. What seems to be at the heart is that
"being one with" goes beyond itself into "not being one with". I'm
still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given Jesus's
personal prayer to his Father in the Gospel of John where he speaks of
"love" and
"being one with" as if they were analogues.
http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1
Perhaps "being one with" is a
premonition of "love" in the sense that I will explain below.
į:
But what in his nature most deeply compels him? For example,
*
the unconditional goes beyond itself into the conditional;
*
the indefinite into the definite;
*
the inconsistent into the consistent;
*
the unlimited into the limited;
and so on. What seems to be at the heart is that
* "being one with" goes beyond itself into "not being one with".
I'm still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given [[http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1 | Jesus's personal prayer]] to his Father in the Gospel of John where he speaks of "love" and "being one with" as if they were analogues. Perhaps "being one with" is a premonition of "love" in the sense that I will explain below.
Pakeistos 124-125 eilutės iš
recognized that I should distinguish the structural facts from the
explanatory theory which I was seeking. The structural facts about our
į:
recognized that I should distinguish
*
the structural facts
from the
* explanatory theory
which I was seeking. The structural facts about our
2014 lapkričio 27 d., 10:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 227 eilutė iš:
[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]
į:
[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674|System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]]
2014 lapkričio 27 d., 10:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
'''Esame viena Požiūriais - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''
į:
'''Esame viena Asmenimi - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
Pakeistos 15-16 eilutės iš
'''Esame viena Asmenimi - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa požiūriai?''
į:
'''Esame viena Požiūriais - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
Pakeistos 19-20 eilutės iš
Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą.
į:
Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
2014 lapkričio 27 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:
Attach:bendryste2.png
Ištrintos 226-227 eilutės:

Attach:bendryste2.png
2014 lapkričio 27 d., 10:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
į:
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Žemėlapynas.
Pakeistos 26-27 eilutės iš
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
į:
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žinynas.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Kelionė.
2014 lapkričio 26 d., 14:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

--------------
2014 lapkričio 26 d., 14:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile.
į:
Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą.
2014 lapkričio 26 d., 14:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-16 eilutės iš
'''Esame viena brandos [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''

'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę - Dievu.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]] - Požiūriais.''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]] - Bendryste.''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Kitu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Požiūriais - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena Asmenimi - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Meile - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''

Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile.
2014 lapkričio 26 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-16 eilutės iš
'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]]''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę - Dievu.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]] - Požiūriais.''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]] - Bendryste.''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''

--------------

* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Ištrintos 97-106 eilutės:

* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
2014 lapkričio 26 d., 14:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
'''Esame viena [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2014 lapkričio 26 d., 14:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:
-------------
Pakeistos 26-34 eilutės iš


* Metraščiu. Dievu
** Dievas visakame
glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
* Žinynu. Požiūriais
** Sutampant
požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
į:
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.

* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
Pakeistos 35-36 eilutės iš
** Sąmoningumu
*** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
į:
* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
Pridėta 43 eilutė:
Pridėta 56 eilutė:
Ištrinta 60 eilutė:
2014 lapkričio 26 d., 14:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 13-15 eilutės iš
'''Esame viena [[žinynas|žinynu]]'''

'''Esame viena [[kelionė|kelione]]'''
į:
'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]]''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?
''
2014 lapkričio 26 d., 13:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-15 eilutės:
'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena [[žinynas|žinynu]]'''

'''Esame viena [[kelionė|kelione]]'''
2014 lapkričio 26 d., 13:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 8-15 eilutės iš
** Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
** Padalinimai
*** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
*** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai
,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
*** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai,
požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
** Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę
sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
* Žinynu. Išsiaiškinimais.
** Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago
.
į:
'''Esame viena išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''


* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose
, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas
.


2014 lapkričio 26 d., 12:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
'''Esame viena [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.


* Žemėlapynu. Sandara
į:
'''Esame viena brandos [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
2014 lapkričio 26 d., 12:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Esame viena [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
į:
'''Esame viena [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
2014 lapkričio 25 d., 20:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
'''Esame viena raida.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos bendrystė. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.


[[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais.
į:
'''Esame viena [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
2014 lapkričio 25 d., 20:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Esame viena raida.''' Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
į:
'''Esame viena raida.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos bendrystė. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
2014 lapkričio 25 d., 20:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
* Raida. [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
į:
'''Esame viena raida.''' Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.


[[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
Pakeistos 10-12 eilutės iš
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
į:
** Deriniais.
2014 lapkričio 23 d., 08:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 206-207 eilutės:

Esame viena malda, nes ja mūsų valia viena. Tam ir yra esmė, sandarų atvaizdų vieningumas, tai mūsų vienumo pagrindas, kuriuo galime sutapti.
2014 lapkričio 17 d., 09:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 204-205 eilutės:

Dievas mumyse susivokia, kad jis yra vaikas, o Dievas už mūsų yra tėvas, užtat gyvenant įsakymu, gali būti viena - pasiklydusiu vaiku.
2014 lapkričio 14 d., 12:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti atjaučiant paskiro žmogaus brandą? Raida.
į:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
2014 lapkričio 14 d., 12:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti paskiro žmogaus? Raida.
į:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti atjaučiant paskiro žmogaus brandą? Raida.
2014 lapkričio 10 d., 23:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
** Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
Pridėta 61 eilutė:
* Aštuongubas kelias - [[Vertybės]]
Ištrintos 86-108 eilutės:

'''Aštuongubas kelias'''

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).

* mylintis - prasminga - neaprėpta
* ramus - pastovu - nesikeičia
* užtikrintas - tiesu - nepavaizduota
* savarankiškas - teisinga - nepaslėpta

Kalbos:

* aprėpta - neprasminga - (Dievo valios lemta)
* keičiasi - nepastovu - pasakojimas (kaip įvyksta)
* pavaizduota - netiesioginis - įvardijimas (kaip pavadinama)
* paslėpta - neteisinga - pagrindimas (kaip ima rūpėti)

4 x 2 aštuongubame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?
Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
2014 lapkričio 10 d., 23:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:
** Sąmoningumu
*** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
Pakeistos 105-107 eilutės iš
'''Sąmoningumas'''

Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 102 eilutė:
Pakeista 109 eilutė iš:
-----
į:
[+Buvimas viena+]
2014 lapkričio 10 d., 23:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 110-127 eilutės iš
Įžvalgos
* what can be shared
* grounds for sharing Definition
* the grounds for Definition
.
* Logos
* the Word

{{God}} is a Theory that makes sense of the Facts.

Perhaps this is what is meant in the Gospel of John by the Word (or [http://en.wikipedia.org/wiki/Logos Logos
]): ''In the beginning was the Word. And the word was towards God. And God was the word.'' This may mean that Theory was toward God (of himself) and God (upon going beyond himself) was Theory.

Theory (Logos)
* is God's going beyond himself, which is what we are, Person. God's quality (aloneness) is what can be negated. God goes beyond aloneness into aloneness, thus is not alone. God's going beyond relates God and NotGod in terms of Being (of God) and NotBeing. Nullsome, Being as distinct from NotBeing, the positive Activity (of being alone, our going beyond ourselves) that defines our being as Persons in Scopes, that creates and defines the arisal of everything, the maintaining of Position, our identity as not our Selves, God's question “Am I alone?” that is self-sufficent, unresolved, empathetic, the taking up of what is beyond, of what is not taking up, the Spirit of Truth, the marked opposite, necessary, the taking up of Questions, it is Questions taking up Questions, what is actual. God thereby creates us who go before him, who are alone prior to him. God is not where he already is for he is alone, but Person allows God to arise there.

===A letter===

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 August 1, 2007, Living by Truth
]
į:
-----

[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 | 2007 m. rugpjūčio mėn. 1 d
.]]
2014 lapkričio 10 d., 23:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
** Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Pridėta 53 eilutė:
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
Pakeistos 83-89 eilutės iš
'''Valios išraiškos'''

Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.


į:
Ištrintos 108-113 eilutės:'''Kalba'''

Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
2014 lapkričio 10 d., 23:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 35-37 eilutės iš
* Kelione. Meile - Dievu Tėvu
į:
** Gyvenimo lygtis. Meilė.
*** Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
*** Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Pakeistos 40-41 eilutės iš
į:
* Kelione. Dievu Tėvu
** Išskyrimais
*** 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
*** vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions
Ištrintos 80-86 eilutės:
'''Lygtys'''

Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.

Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Ištrintos 118-131 eilutės:

'''Išskyrimai'''

4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais

vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions

'''Daugiau'''

Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?

'''Aplamai'''

Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?
2014 lapkričio 10 d., 23:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:
* Žinynu. Išsiaiškinimais.
** Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago.
Pakeista 44 eilutė iš:
* [[Ženklų savybės]]
į:
* [[Ženklų savybės]] bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
Pridėtos 46-49 eilutės:
* Pasirinkimai
** Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.
** Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
** Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
Ištrintos 88-93 eilutės:


'''Išsiaiškinimai'''

Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago.
Pakeistos 107-113 eilutės iš
Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.

Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?

Ženklų savybės bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".

Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
* Sandara
į:
* Raida. [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
* Žemėlapynu.
Sandara
Pakeistos 10-13 eilutės iš
* Meile - Dievu Tėvu
** Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia
.
** Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Požiūriais
į:
** Padalinimai
*** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine
.
*** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
*** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Metraščiu. Dievu
** Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
* Žinynu.
Požiūriais
Ištrintos 25-27 eilutės:
* [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
Pakeistos 33-36 eilutės iš
* Dievu
** Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė
, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes,
ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
į:
* Kelione. Meile - Dievu Tėvu
** Vienybė mus vienija meile, valia
, tobulumu, Dievo valia.
** Papildymai. Meilė
ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
Pakeistos 80-86 eilutės iš
'''Padalinimai'''

Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.

Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.

Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
** Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
Ištrintos 114-117 eilutės:

'''Papildymai'''

Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
2014 lapkričio 10 d., 23:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
** Širdingas Bendravimas. Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
Ištrintos 135-138 eilutės:

'''Širdingas Bendravimas'''

Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
2014 lapkričio 10 d., 23:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 88-90 eilutės iš
'''Atvaizdai'''

Koks skirtumas tarp Dievo ir visko? tarp nulybės ir vienybės? ir kas patvirtina tą skirtumą? Šį skirtumą išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).
į:
'''Aštuongubas kelias'''

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).
2014 lapkričio 10 d., 23:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Duomenys]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
2014 lapkričio 10 d., 23:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 42-51 eilutės iš
į:
** Apimtys
*** Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".
*** Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.
*** Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas
*** Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas
** Betkas
*** Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.
*** Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
Pakeistos 124-140 eilutės iš
'''Apimtys'''

Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".

Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.

Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas

Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas

'''Betkas'''

Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.

Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.

Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
Pridėtos 25-26 eilutės:
** Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
** Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
Pakeistos 72-84 eilutės iš
'''Jausminiai atsiliepimai, kalba'''

Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.

Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

'''Vertybės'''

(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.

'''Deriniai'''

Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
** Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
Pakeistos 23-26 eilutės iš
į:
* Dievu
** Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
Ištrintos 54-61 eilutės:

'''Dievas'''

Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.

Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".

Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
2014 lapkričio 10 d., 23:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 21-25 eilutės iš


Susieti šešias kryptis su šešiom kintamųjų rūšim, kas keičiasi ir kas nesikeičia
.
į:
** Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.

Šešiais lygmenų atskyrimais
* Šešių vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.
* Yra šeši būdai išeiti už savęs. Gera širdis išeina už savęs.
* Susieti šešias kryptis su šešiom kintamųjų rūšim, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
* [[Ženklų savybės]]
* [[Laipsnynas]]
* [[Atvaizdai]]
** Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
** Užtat betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
** Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
** Klausimas yra atsakymo papildinys
.
Pakeistos 43-50 eilutės iš
Šešių vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.

Gera širdis išeina už savęs. Yra šeši būdai išeiti už savęs.Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.
į:
Pakeistos 51-56 eilutės iš
[[Ženklų savybės]]

Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.

Klausimas yra atsakymo papildinys.
į:
Ištrintos 58-65 eilutės:

'''[[Laipsnynas]]'''

'''Atvaizdai'''

Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.

Užtat betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
2014 lapkričio 10 d., 23:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Duomenys]]
Pakeistos 20-21 eilutės iš
į:
** Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
Pakeistos 176-183 eilutės iš
-----------------

See also: Facts, Word, {{God}}, Overview

===What is Theory?===

Theory is:
į:
Įžvalgos
Ištrintos 313-316 eilutės:
''Ką reiškia būti viena?''

* Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams.
* Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
2014 lapkričio 10 d., 23:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Meile
į:
* Meile - Dievu Tėvu
Pakeista 12 eilutė iš:
* Asmenimis
į:
* Asmenimis - Dievo sūnumi
Pakeistos 15-16 eilutės iš
* Dvasia
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
į:
* Dvasia - šv.Dvasia
*
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
Pakeistos 18-21 eilutės iš
į:
* Širdimi
** Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
Ištrintos 31-32 eilutės:
Įvairiai esame viena Jėzumi Kristumi, Dievu Tėvu ir šventąja Dvasia.
Pakeista 36 eilutė iš:
Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
į:
2014 lapkričio 10 d., 22:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena asmenimis, jų klausimais, kaip esame viena?
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos
.
į:
* Sandara
**
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Meile
**
Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
* Požiūriais
**
Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Asmenimis
** Esame viena asmenimis, jų klausimais, kaip esame viena?
** Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu
. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
* Dvasia
Ištrinta 16 eilutė:
* Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
2014 lapkričio 10 d., 22:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* [[Šviesuolių bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
į:
* [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
2014 lapkričio 10 d., 22:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* [[Šviesuolių bendryste]]
į:
* [[Šviesuolių bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
2014 lapkričio 10 d., 22:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 2-3 eilutės:
Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
Pridėta 12 eilutė:
* [[Šviesuolių bendryste]]
2014 lapkričio 10 d., 22:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
2014 lapkričio 10 d., 22:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 311-316 eilutės iš
Attach:howweareone.png
į:
Attach:howweareone.png

''Ką reiškia būti viena?''

* Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams.
* Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
2014 lapkričio 10 d., 21:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 2-5 eilutės:
Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].

Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
Pakeistos 7-15 eilutės iš
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.

Kaip esame viena? Tai asmenų klausimas.

Vienybė mus vienija meile,
valia, tobulumu, Dievo valia.

Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems
yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.

Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
į:
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems
yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena asmenimis, jų klausimais, kaip esame viena?
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais
. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
2014 lapkričio 10 d., 21:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<

>><<
į:
Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
2014 lapkričio 10 d., 02:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
Pakeistos 315-319 eilutės iš
[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]
į:
[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]

Attach:bendryste2.png

Attach:howweareone.png
2014 lapkričio 09 d., 16:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Kaip esame viena? Tai asmenų klausimas.
2014 lapkričio 09 d., 10:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
* Sulyginti šešis vienumo pagrindus, pertvarkymus ir prielaidų lygmenis.
* Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
į:
2014 lapkričio 09 d., 00:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 29-30 eilutės:

Įvairiai esame viena Jėzumi Kristumi, Dievu Tėvu ir šventąja Dvasia.
2014 lapkričio 05 d., 10:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:

Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.

Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
2014 lapkričio 05 d., 10:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
2014 lapkričio 05 d., 10:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
į:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
2014 lapkričio 05 d., 10:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis.
į:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
2014 lapkričio 05 d., 10:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis.
2014 lapkričio 04 d., 23:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-16 eilutės:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Raida.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
Pakeistos 18-22 eilutės iš
* [[Viena asmenimi]]
* [[Viena kitu]]
* [[Viena meile]]
*
[[Viena požiūriais]]
* [[Viena bendryste]]
į:
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
*
[[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
2014 lapkričio 04 d., 23:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
* [[Viena Dievu]]
* [[Viena asmenimi]]
į:
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena
asmenimi]]
2014 lapkričio 04 d., 23:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš
Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
* Sulyginti šešis vienumo pagrindus, pertvarkymus
ir prielaidų lygmenis.
* Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame
viena?
>><<
2014 spalio 28 d., 11:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
2014 liepos 24 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 158-298 eilutės iš
Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?
į:
Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?

-----------------

See also: Facts, Word, {{God}}, Overview

===What is Theory?===

Theory is:

* what can be shared
* grounds for sharing Definition
* the grounds for Definition.
* Logos
* the Word

{{God}} is a Theory that makes sense of the Facts.

Perhaps this is what is meant in the Gospel of John by the Word (or [http://en.wikipedia.org/wiki/Logos Logos]): ''In the beginning was the Word. And the word was towards God. And God was the word.'' This may mean that Theory was toward God (of himself) and God (upon going beyond himself) was Theory.

Theory (Logos)
* is God's going beyond himself, which is what we are, Person. God's quality (aloneness) is what can be negated. God goes beyond aloneness into aloneness, thus is not alone. God's going beyond relates God and NotGod in terms of Being (of God) and NotBeing. Nullsome, Being as distinct from NotBeing, the positive Activity (of being alone, our going beyond ourselves) that defines our being as Persons in Scopes, that creates and defines the arisal of everything, the maintaining of Position, our identity as not our Selves, God's question “Am I alone?” that is self-sufficent, unresolved, empathetic, the taking up of what is beyond, of what is not taking up, the Spirit of Truth, the marked opposite, necessary, the taking up of Questions, it is Questions taking up Questions, what is actual. God thereby creates us who go before him, who are alone prior to him. God is not where he already is for he is alone, but Person allows God to arise there.

===A letter===

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 August 1, 2007, Living by Truth]

In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and
apply that knowledge usefully. In 1982, when I entered college, I
started to catalogue structures that expressed the limits of our minds,
notably "divisions of everything", but later "representations",
"topologies", "languages" and "primary structures". In 2000 or so, I
started to seek a theory that would pull all of the structural facts
together and generate how they unfold. I try to work on that every
morning here and am making incremental progress.

This year I have been trying to find the end of the string that ties it
all together. The unfolding is driven by God's going beyond himself.
But what in his nature most deeply compels him? For example, the
unconditional goes beyond itself into the conditional; the indefinite
into the definite; the inconsistent into the consistent; the unlimited
into the limited; and so on. What seems to be at the heart is that
"being one with" goes beyond itself into "not being one with". I'm
still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given Jesus's
personal prayer to his Father in the Gospel of John where he speaks of
"love" and "being one with" as if they were analogues.
http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1 Perhaps "being one with" is a
premonition of "love" in the sense that I will explain below.

As I swirled inward looking for the starting point of it all, I
recognized that I should distinguish the structural facts from the
explanatory theory which I was seeking. The structural facts about our
minds were there to be explained regardless of any theory. Although a
successful theory might make those facts much more evident. But what I
am doing now is seeking a theory. My instinct is that God (to be
defined or not!) is at the root of it all. Whether or not God exists -
and I think God is prior to matters of existence - but my theory is that
if we can take up God's point of view then we can indeed know everything
and apply that knowledge usefully.

You might imagine, the closer that we get to the starting point, the
more we have to let go of all of our presumptions and contexts. Indeed,
our greatest presumptions must be built into the starting point. So as
I kept rethinking the starting point I wondered maybe Theory itself is
the starting point because that is what I am seeking and is the context
in which I am working. Then I recalled the beginning of the Gospel of
John: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the
Word was God." http://www.ebible.org/web/John.htm
And in Greek the "Word" is Logos which has many interpretations. But I
thought, what if Logos means Theory? And that seems quite plausible.
http://en.wikipedia.org/wiki/Logos
And there is a supposedly literal translation of the Greek: "In
beginning was the word, and the word was toward the god, and god was the
word". From my point of view this would say: "In the beginning there
was the Theory, and the Theory (was embraced by? or went beyond itself
to?) God, and the God was (defined as?) Theory." In the Christian
faith, the Logos is identified with Jesus Christ, the Son of God, which
might make sense in that Jesus is the perfect person in theory - the
organizing principle for our universe - who was then realized in practice.

This allows God - or the root of it all - to be considered as the Theory
such that:
* God is the Theory of BeingOneWith
* The Facts are that the Theory is going beyond itself into what is NotBeingOneWith
* The Truth is the Application that we can be meeting the Theory and thus BeingOneWith

This opens up a role for us as those in NotBeingOneWith who can meet
with BeingOneWith and enter into it, link up our perspective with its
perspective. It also provides a stark moral choice between "living with
a theory" and "living without any theory". I suspect that the latter
option ends badly, but this may very well be life's question. And
perhaps a more troubling question is, if we "live with a theory" (a
god), then must we "live with a Theory" (a God), which is to say, live
by a comprehensive theory?

I also noticed that the most explicit, developed structures (divisions
of everything, topologies, representations) were at play from the very
beginning in the unfolding of structure. But I realized that they could
be thought of as premonitions of what was to come and only realized
themselves as Definition itself progressed from soft to hard. And I saw
that this progression could be measured by the Scope given by the
overlap of BeingOneWith and NotBeingOneWith so that at the beginning
they are the same and the scope is Everything, but as Truth hardens,
they become separate and the scope is Nothing.

I then looked at the different fundamental concepts that were relevant
to explain the unfolding of the structure. The notion of Conditional
and Unconditional was quite central but I realized that this could be
driven by the perspective of NotBeingOneWith. There were also concepts
that played off both oppositions (+/- BeingOneWith and +-
Unconditional), namely:
* Person (such as God, I, You, Other) = Unconditional BeingOneWith
* Perspective (such as Life, Anything, Choosing, Will) = Conditional BeingOneWith
* Position (such as EternalLife, Wisdom, GoodWill, GodsWill) = Conditional NotBeingOneWith
* System (such as God, Everything, Wishing, Love) = Unconditional NotBeingOneWith
and these are organized by the diagram I wrote about earlier regarding
Experiencing and Understanding at
http://www.worknets.org/http://www.ms.lt/livingbytruth/?page=LivingByTruth/Overview

So I thought in what sense "BeingOneWith and NotBeingOneWith" are to
BeingOneWith what "Unconditional" and "Conditional" are to
NotBeingOneWith? And I realized that what is NotBeingOneWith is
separating it's own perspective from whatever it might even be one with,
which is to say, it is not subjective, it is not engaged. As I thought
about that I realized that we might phrase this positively in terms of
grounds for definition:
* BeingOneWith is "sharing the grounds for definition"
* NotBeingOneWith is "not sharing the grounds for definition"
Which is to say that BeingOneWith is inclusive and treating others by
the same presumptions as in "love your neighbor as yourself" and "love
God". Whereas NotBeingOneWith is keeping others at arm's length and
applying a different standard to them. BeingOneWith is "allowing for A
theory" whereas NotBeingOneWith is "not allowing for A theory". What
this means is that NotBeingOneWith allows for "redefinition",
"reinterpretation" as it is engaged by BeingOneWith and chased as to its
grounds until after four levels finally they are all exhausted and there
is nothing left of NotBeingOneWith except the freedom that was opened up
in this.

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]
2012 spalio 11 d., 22:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]]
2012 liepos 22 d., 14:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 86-87 eilutės iš
Koks skirtumas tarp Dievo ir visko? tarp nulybės ir vienybės? ir kas patvirtina tą skirtumą? Šį skirtumą išreiškia aštuongubis kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubis kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).
į:
Koks skirtumas tarp Dievo ir visko? tarp nulybės ir vienybės? ir kas patvirtina tą skirtumą? Šį skirtumą išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).
Pakeistos 100-101 eilutės iš
4 x 2 aštuongubiame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?
į:
4 x 2 aštuongubame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?
Pakeista 134 eilutė iš:
Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubiu keliu.
į:
Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.
2012 gegužės 10 d., 18:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi. Užtat gvildenu, kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena? Tai tiriu keleriopai.
į:
Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu
, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
Ištrintos 17-18 eilutės:
Įvairiai gvildenu, kaip esame viena?
Pakeistos 34-35 eilutės iš
Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi. Kas sieja klausimą ir atsakymą?
į:
Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
Ištrintos 147-164 eilutės:
'''Tyrimai'''

Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.

Išmąstyti kintamųjų rūšis.

Išnagrinėti įrodymų geometrijos dėsnius.

Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?

Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?

Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?

Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?
Ištrintos 150-151 eilutės:

Kaip širdingai bendrauti? Kaip prieiti prie kito žmogaus, su juo bendrauti? Kaip pačiam gyventi amžiną gyvenimą? Kaip kitą skatinti ir įtraukti?
2012 gegužės 06 d., 05:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]]
Ištrintos 17-23 eilutės:
* Ką reiškia būti [[viena]]?
* Kaip susikalbame [[iš širdies]]?
* Kaip kalbame nuoširdžiai?
* Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
Ištrintos 25-27 eilutės:

Ištrintos 47-48 eilutės:
Ištrintos 49-50 eilutės:
Kaip tai susiję su šešiais atvaizdais?
Pakeistos 60-61 eilutės iš
Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia? Tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
į:
Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
Ištrintos 65-66 eilutės:
Kaip visko padalinimas derina požiūrius? Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų? Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
Ištrintos 83-87 eilutės:

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuratowski's_closure-complement_problem | Kuratowski's closure complement problem]]

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_Form | Laws of Form]]
Ištrintos 87-90 eilutės:
Ar skiriasi Dievas ir nulybė? viskas ir vienybė?

Ar troškimai yra Dievo ar visko atvaizdai? Kaip jie susiję su nulybės ir vienybės atvaizdais? Ar Dievas iš viso turi atvaizdų? Ką tai reiškia?
Ištrintos 99-102 eilutės:
Koks ryšys tarp pavadinimų ir atvaizdų? Juk jų šeši. Ar tai tas pats? Tik pavadinimai iš vidaus?

Koks ryšys tarp 4+2 ir 3+3 ?
Ištrintos 146-165 eilutės:

'''Skaitiniai'''

Imre Lakatos, Proofs and Refutations

Saul Kripke, Wittgenstein On Rules and Private Language

Eugene Wigner, [[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Unreasonable_Effectiveness_of_Mathematics_in_the_Natural_Sciences | The Unreasonable Effectiveness of Mathematicsin the Natural Sciences]] Gamta yra nuosekli (tad ir tolydi), užtat vieni atradimai sąlygoja kitus atradimus. Kodėl gamta nuosekli, o Dievas nenuoseklus? Nes Dievas yra kūrėjas, o kūrimas yra valingas, laisvas reiškinys, užtat netolydus.

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Where_Mathematics_Comes_From | Where Mathematics Comes From]], Lakoff and Nunez

[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]], [[http://mally.stanford.edu/index.html | The Metaphysics Research Lab]], [[http://mally.stanford.edu/zalta.html | Edward N. Zalta]], Principal Editor of the Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Laws of Form, G. Spencer-Brown, QA9.B82

Niklas Luhman. ''Theories of Distinction'', HM 585.L84 įvadą parašė William Rasch. Visuomenės visuomenė (the society of society).

Fichte. The Science of Knowledge.

Enneagram.
2012 gegužės 06 d., 02:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 56-105 eilutės iš
'''Laipsnynas'''

Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.

Yra vienų-vienumo laipsniai.

Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?

(different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?) [Tai siejimas nulybės ir vienybės]

Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.

Dievas, kitas, aš (sutampa, kas yra ir ko nėra)
* Dievas
* kitas: išsiskiria kito mąstymas (ką tiki, ko link bręsta) ir buvimas (kaip yra, Dievo priėmimas jį varžančių aplinkybių)
* aš: išsiskiria dar ir veikimas, kaip dalyvaujame, siejame Dievą ir kitą

Meilė, bendrystė, požiūris
* Meilė - sutampa buvimas ir veikimas? - bet išsiskiria kas yra ir ko nėra
* bendrystė - išsiskiria buvimas ir veikimas kur nėra
* požiūris - viskas išsiskiria

Tad ašys išreiškia vienumų vieningumą, bet vienas kitą išplėčia vienumų išskyrimais. Pavyzdžiui, kitas yra Dievas neDieve, aplinkybėse. Aš sieju Dievą ir kitą, kaip bendrai suprastas Dievas? Ar visa tai vystosi, kaip Dievo operacija +1 ? ar kaip?

Tai yra:
* vienumas glūdintis apskritai, sandaroje, nulybėje, Dieve: Dievas - tai sulygina nulybę ir trūkstamybę (lacksome) - tad klausimas naujai iškyla, koks vienumas tame glūdinčiame Dieve?
* vienumas glūdintis Dieve: kitas (naudininkas)
* vienumas glūdintis kitame: aš/tu
* vienumas glūdintis manyje/tavyje: meilė (Dievo papildinyje)
* vienumas glūdintis meilėje: bendrystė (kito papildinyje)
* vienumas glūdintis bendrystėje: požiūris (mano/tavo papildinyje)
Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume. Vienumas požiūryje baigtųsi vienybe (išoriniu vienumu), tad sutampa vidus ir išorė, dvasia ir sandara, tarsi apsiverčia paviršius. Tad galim tokiu atveju vadovautis gėriu, gerumu vietoj, kad Dievu, tad laipsnynas veda mus iš lygties Dievas yra Dievas į lygtį Dievas yra geras. Ir laipsnynas yra išgyventas trejybėje, sąmoningai, tad Dievas pirmame laipsnyje yra ne visai tas pats, kaip Dievas nuliniame laipsnyje, tai (vienybe) apimtasis Dievas, vidinis Dievas.

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kaip ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6. Ir baigiasi požiūriu.

Padalinimai atsiranda Dievui mąstant dvejones, jas prisiimant. O laipsnynas iškyla ankščiau, visaregiu. Kaip jis ketveriopai suprantamas? Bene ketveriopai suprantant lygtį -1+1; ir t.t.

Aš yra penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.

Vieningumai išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimų vidinę sandarą), o padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vidinės sandaros galutinis tikslas yra apibrėžti požiūrį. Vidinė sandara yra tai, ką prileidžiame.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubiame kelyje. Laipsnynas išskiria rūpėjimą ir tikėjimą skirdamas vidinį (tikėjimą) ir išorinį (rūpėjimą) gyvenimą. Šešerybės atvaizdai tuo pačiu juos išskiria, vidinį ir išorinį požiūrį, jausmus ir dorybes.

Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.

Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?

Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.

Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara? Tas gali sietis su vieningumais, su laipsnynu, taip pat su geros valios pratimų sustatymu.
į:
'''[[Laipsnynas]]'''
2012 gegužės 05 d., 23:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-21 eilutės iš
Įvairiai gvildenu, '''kaip esame viena'''?

''Ką reiškia būti [[viena]]?''

Tai veda į klausimą, '''kaip susikalbame [[iš
širdies]]'''? kaip kalbame nuoširdžiai?
į:
Įvairiai gvildenu, kaip esame viena?

* Ką reiškia būti [[viena]]?
* Kaip susikalbame [[iš širdies]]?
* Kaip kalbame nuoširdžiai?
* Kaip
širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį
?
Pakeistos 34-37 eilutės iš
* Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
į:
Pakeistos 42-89 eilutės iš
'''[[Ženklų savybės]]'''

* Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?
* Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu?

Sieti ženklų savybes su laipsnynu. Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe.

Dėsningumas - tai paklusimas įsakymui.

Ženklų savybė tai yra papildinio sąlyga. Papildinys įmanomas ten, kur viena apimtis (atsakymo) yra siauresnė už kitą apimtį (klausimo). Yra keturios apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas. Atsakymas nesikeičia, o klausimas keičiasi. Klausimas yra atsakymo papildinys. Klausimas išsako dviprasmybę, nes klausimu kažkas gali būti ar nebūti, tai svarstytina.

Užtat ženklų savybė yra (išvirkštinė) vienybės išraiška, klausimo ir atsakymo siejimas. Toliau šios išraiškos yra suvienijamos apskritai, tad be apimčių. Taip yra įmanoma apibrėžti gerumą (ir paklusimą) kaip išskirtiną priešingybę. Gerumas yra laisvumas, tad klausimas.

Pavyzdžiui:
* Koks? Ar - lankstumas
* Kaip? Ar - pakitumas
* Kaip? Koks - paslankumas
* Kodėl? Kaip - įsimintinumas
* Kodėl? Koks - reikšmingumas
* Kodėl? Ar - tikslingumas

Ženklų savybė yra vienumas (apimtyje) reiškinio ir jo papildinio, tad susijęs su laipsnynu.

Ženklų savybės yra būdai, kaip paneigti, kaip išsakyti neigiamą įsakymą.

Įvairiai sieti nulybę ir vienybę, jos papildo vienas kitą.

Mes išgyvename klausimą santvarkoje, kaip netroškimą, o atsakymą, kaip Dievą, kaip troškimą.

Ženklų savybėmis paprastu ženklu pažymime sudėtingą samplaiką, pertvarkymu. Matematika tai supaprastinimo mokslas.

Ženklų savybė išreiškia nulybės ir vienybės santykį apibrėžtose apimtyse, taip kad savybės atitinka "lokaliai" (sąlyginėje kalboje) ir "globaliai" (besąlygiškai, sandarose). Nulybė ir vienybė kalboje atitinka "atvira" ir "uždara".

Ženklų savybės išreiškia vieningumą (viengubą-lankstus, dvigubą-pakitus ir t.t.) išore. Apibrėžti, kas yra vidus ir kas išorė? Vidus yra platesnė apimtis, išorė yra siauresnė apimtis, tad betkas, kažkas, niekas yra atsakymai "už mūsų". O mes esame klausimas. Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)? Ir kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?

Ženklų savybės sieja dvi apimtis, tad išreiškia, išsako, apibrėžia papildinį, kas tai gali būti. Ženklas turi galėti išreikšti kartu ir papildinį, užtat išsakyti, įvaldyti dviprasmybę. Siauresnėje apimtyje nesikeičia. Papildančioje apimtyje gali keistis, gali būti ar nebūti, gali būti esmė ar papildinys. Ženklas gali nurodyti ir tą ir tą, bet visada sutampa su esme.

Ženklų savybės yra būdai, kaip paneigti, kaip išsakyti neigiamą išsakymą, kaip atverti laisvę. Sutampa su laipsnynu, nes tai yra vienumas, reiškinio ir jo papildinio. Matematika supaprastinimo mokslas. Paprastu ženklu žymėti sudėtingesne samplaika. Tai pertvarkymas.

Ženklas
* lankstus (galimybė kažkiek pakeisti pavidalą, suvokti klausimą, paukščio nosis - snapas)
* pakitus (galima kažką naujo išmokti)
* judrus, paslankus (gali pasirodyti keliose vietose, lengvai dauginamas)
* įsimintinas (įsiminti ir lengvai atminti)
* reikšmingas (išraiška panaši, kai reikšmės panašios - loginės sąlygos, priežastingumas, jei... tada..., mikroišvados, išvadėlės, savaime apibendrinti supaprastinimui, skirtingi lygiai smulkmeniškumo, tad dėmesį perkreipti)
* tikslingas ()
Ženklu galima mokytis!
į:
[[Ženklų savybės]]
2012 gegužės 05 d., 23:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]]
Ištrintos 25-26 eilutės:
Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
Pakeistos 30-37 eilutės iš
Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?

Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?

'''Visaregis'''

Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius
? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
į:

*
Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
Pakeistos 41-49 eilutės iš
'''Ženklų savybės'''

''Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?''

Kokios
yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?

Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe.

[[http://www
.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]]
į:
'''[[Ženklų savybės]]'''

* Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?
* Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
* Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu?

Sieti ženklų savybes su laipsnynu. Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe.
2012 sausio 11 d., 17:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 318-319 eilutės:

Kaip širdingai bendrauti? Kaip prieiti prie kito žmogaus, su juo bendrauti? Kaip pačiam gyventi amžiną gyvenimą? Kaip kitą skatinti ir įtraukti?
2012 sausio 11 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

''Ką reiškia būti [[viena]]?''
2012 sausio 10 d., 19:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi. Užtat gvildenu, kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena? Tai tiriu keleriopai.
2011 gruodžio 16 d., 06:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 317-321 eilutės iš
Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
į:
Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?

'''Aplamai'''

Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?
2011 gruodžio 07 d., 21:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 69-70 eilutės:

Įvairiai sieti nulybę ir vienybę, jos papildo vienas kitą.
2011 gruodžio 07 d., 20:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 311-315 eilutės iš
Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
į:
Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.

'''Daugiau'''

Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?
2011 gruodžio 07 d., 19:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 307-311 eilutės iš
Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?
į:
Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?

'''Širdingas Bendravimas'''

Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
2011 lapkričio 22 d., 20:10 atliko Andrius Kulikauskas -
2011 lapkričio 12 d., 21:28 atliko Andrius Kulikauskas -
2011 lapkričio 12 d., 21:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 307 eilutė iš:
Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu?
į:
Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?
2011 lapkričio 12 d., 21:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 305-307 eilutės iš
Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?
į:
Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?

Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu
?
2011 lapkričio 12 d., 21:14 atliko Andrius Kulikauskas -
2011 lapkričio 12 d., 21:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 283-285 eilutės iš
Laws of Form, G. Spencer-Brown

Niklas Luhman
. ''Theories of Distinction'', įvadą parašė William Rasch. Visuomenės visuomenė (the society of society).
į:
Laws of Form, G. Spencer-Brown, QA9.B82

Niklas Luhman.
''Theories of Distinction'', HM 585.L84 įvadą parašė William Rasch. Visuomenės visuomenė (the society of society).
2011 lapkričio 12 d., 20:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 151-152 eilutės:

Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara? Tas gali sietis su vieningumais, su laipsnynu, taip pat su geros valios pratimų sustatymu.
2011 lapkričio 12 d., 20:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 259-268 eilutės:
'''Kalba'''

Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

'''Išskyrimai'''

4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais

vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions
Pakeistos 301-303 eilutės iš
Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?
į:
Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?

Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais
?
2011 lapkričio 12 d., 20:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 149-150 eilutės:

Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.
2011 lapkričio 12 d., 20:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 81-93 eilutės:

Ženklas
* lankstus (galimybė kažkiek pakeisti pavidalą, suvokti klausimą, paukščio nosis - snapas)
* pakitus (galima kažką naujo išmokti)
* judrus, paslankus (gali pasirodyti keliose vietose, lengvai dauginamas)
* įsimintinas (įsiminti ir lengvai atminti)
* reikšmingas (išraiška panaši, kai reikšmės panašios - loginės sąlygos, priežastingumas, jei... tada..., mikroišvados, išvadėlės, savaime apibendrinti supaprastinimui, skirtingi lygiai smulkmeniškumo, tad dėmesį perkreipti)
* tikslingas ()
Ženklu galima mokytis!

Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi. Kas sieja klausimą ir atsakymą?

Klausimas yra atsakymo papildinys.
2011 lapkričio 12 d., 20:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 77-80 eilutės:

Ženklų savybės sieja dvi apimtis, tad išreiškia, išsako, apibrėžia papildinį, kas tai gali būti. Ženklas turi galėti išreikšti kartu ir papildinį, užtat išsakyti, įvaldyti dviprasmybę. Siauresnėje apimtyje nesikeičia. Papildančioje apimtyje gali keistis, gali būti ar nebūti, gali būti esmė ar papildinys. Ženklas gali nurodyti ir tą ir tą, bet visada sutampa su esme.

Ženklų savybės yra būdai, kaip paneigti, kaip išsakyti neigiamą išsakymą, kaip atverti laisvę. Sutampa su laipsnynu, nes tai yra vienumas, reiškinio ir jo papildinio. Matematika supaprastinimo mokslas. Paprastu ženklu žymėti sudėtingesne samplaika. Tai pertvarkymas.
2011 lapkričio 12 d., 19:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 76-77 eilutės:
Ženklų savybės išreiškia vieningumą (viengubą-lankstus, dvigubą-pakitus ir t.t.) išore. Apibrėžti, kas yra vidus ir kas išorė? Vidus yra platesnė apimtis, išorė yra siauresnė apimtis, tad betkas, kažkas, niekas yra atsakymai "už mūsų". O mes esame klausimas. Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)? Ir kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
Pridėtos 131-132 eilutės:
Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
Pakeista 238 eilutė iš:
Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)
į:
Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
2011 lapkričio 11 d., 23:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 254-255 eilutės:
Enneagram.
Pakeistos 264-266 eilutės iš
Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
į:
Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?

Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.
2011 lapkričio 11 d., 23:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 227-234 eilutės:

'''Betkas'''

Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.

Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubiu keliu.

Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)
2011 lapkričio 11 d., 23:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 217-226 eilutės:

'''Apimtys'''

Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".

Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.

Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas

Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas
2011 lapkričio 11 d., 22:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 244-246 eilutės iš
Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
į:
Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?

Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies
?
2011 lapkričio 11 d., 22:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 244 eilutė iš:
Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys?
į:
Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
2011 lapkričio 11 d., 22:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 236-244 eilutės iš
'''Tyrimai'''
į:
'''Tyrimai'''

Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.

Išmąstyti kintamųjų rūšis.

Išnagrinėti įrodymų geometrijos dėsnius.

Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys?
2011 lapkričio 11 d., 20:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 234-236 eilutės iš
Fichte. The Science of Knowledge.
į:
Fichte. The Science of Knowledge.

'''Tyrimai'''
2011 lapkričio 11 d., 19:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 214 eilutė iš:
Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs.
į:
Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2011 lapkričio 11 d., 19:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 215-216 eilutės:

Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
2011 lapkričio 11 d., 18:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 212-217 eilutės iš
į:
'''Sąmoningumas'''

Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs.

'''Skaitiniai'''
Pakeistos 226-232 eilutės iš
[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]], [[http://mally.stanford.edu/index.html | The Metaphysics Research Lab]], [[http://mally.stanford.edu/zalta.html | Edward N. Zalta]], Principal Editor of the Stanford Encyclopedia of Philosophy.
į:
[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]], [[http://mally.stanford.edu/index.html | The Metaphysics Research Lab]], [[http://mally.stanford.edu/zalta.html | Edward N. Zalta]], Principal Editor of the Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Laws of Form, G. Spencer-Brown

Niklas Luhman. ''Theories of Distinction'', įvadą parašė William Rasch. Visuomenės visuomenė (the society of society).

Fichte. The Science of Knowledge
.
2011 lapkričio 11 d., 18:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 213 eilutė iš:
Lakatos, Proofs and Refutations
į:
Imre Lakatos, Proofs and Refutations
2011 lapkričio 11 d., 18:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 221 eilutė iš:
[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]], [[http://mally.stanford.edu/index.html | The Metaphysics Research Lab]], Edward N. Zalta
į:
[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]], [[http://mally.stanford.edu/index.html | The Metaphysics Research Lab]], [[http://mally.stanford.edu/zalta.html | Edward N. Zalta]], Principal Editor of the Stanford Encyclopedia of Philosophy.
2011 lapkričio 11 d., 18:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 221 eilutė iš:
[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]]
į:
[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]], [[http://mally.stanford.edu/index.html | The Metaphysics Research Lab]], Edward N. Zalta
2011 lapkričio 11 d., 18:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 217-221 eilutės iš
Eugene Wigner, [[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Unreasonable_Effectiveness_of_Mathematics_in_the_Natural_Sciences | The Unreasonable Effectiveness of Mathematicsin the Natural Sciences]] Gamta yra nuosekli (tad ir tolydi), užtat vieni atradimai sąlygoja kitus atradimus. Kodėl gamta nuosekli, o Dievas nenuoseklus? Nes Dievas yra kūrėjas, o kūrimas yra valingas, laisvas reiškinys, užtat netolydus.
į:
Eugene Wigner, [[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Unreasonable_Effectiveness_of_Mathematics_in_the_Natural_Sciences | The Unreasonable Effectiveness of Mathematicsin the Natural Sciences]] Gamta yra nuosekli (tad ir tolydi), užtat vieni atradimai sąlygoja kitus atradimus. Kodėl gamta nuosekli, o Dievas nenuoseklus? Nes Dievas yra kūrėjas, o kūrimas yra valingas, laisvas reiškinys, užtat netolydus.

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Where_Mathematics_Comes_From | Where Mathematics Comes From]], Lakoff and Nunez

[[http://mally.stanford.edu/theory.html | The Theory of Abstract Objects]]
2011 lapkričio 11 d., 18:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 217 eilutė iš:
Eugene Wigner, [[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Unreasonable_Effectiveness_of_Mathematics_in_the_Natural_Sciences | The Unreasonable Effectiveness of Mathematicsin the Natural Sciences]]
į:
Eugene Wigner, [[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Unreasonable_Effectiveness_of_Mathematics_in_the_Natural_Sciences | The Unreasonable Effectiveness of Mathematicsin the Natural Sciences]] Gamta yra nuosekli (tad ir tolydi), užtat vieni atradimai sąlygoja kitus atradimus. Kodėl gamta nuosekli, o Dievas nenuoseklus? Nes Dievas yra kūrėjas, o kūrimas yra valingas, laisvas reiškinys, užtat netolydus.
2011 lapkričio 11 d., 18:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 210-217 eilutės iš
Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.


Lakatos, Proofs and Refutations

Saul Kripke, Wittgenstein On Rules and Private Language

Eugene Wigner, [[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Unreasonable_Effectiveness_of_Mathematics_in_the_Natural_Sciences | The Unreasonable Effectiveness of Mathematicsin the Natural Sciences]]
2011 lapkričio 11 d., 17:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 207-210 eilutės:

'''Papildymai'''

Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
2011 lapkričio 03 d., 02:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 205-206 eilutės:

Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
2011 lapkričio 03 d., 02:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 204 eilutė:
Ženklų savybės bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
2011 lapkričio 03 d., 01:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 196-203 eilutės iš
Koks ryšys tarp 4+2 ir 3+3 ?
į:
Koks ryšys tarp 4+2 ir 3+3 ?

4 x 2 aštuongubiame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?

Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.

Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
2011 lapkričio 01 d., 19:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 180-181 eilutės iš
Ar troškimai yra Dievo ar visko atvaizdai? Kaip jie susiję su nulybės ir vienybės atvaizdais?
į:
Ar troškimai yra Dievo ar visko atvaizdai? Kaip jie susiję su nulybės ir vienybės atvaizdais? Ar Dievas iš viso turi atvaizdų? Ką tai reiškia?
Pakeistos 192-196 eilutės iš
* paslėpta - neteisinga - pagrindimas (kaip ima rūpėti)
į:
* paslėpta - neteisinga - pagrindimas (kaip ima rūpėti)

Koks ryšys tarp pavadinimų ir atvaizdų? Juk jų šeši. Ar tai tas pats? Tik pavadinimai iš vidaus?

Koks ryšys tarp 4+2 ir 3+3 ?
2011 lapkričio 01 d., 19:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 148-149 eilutės:

Kaip visko padalinimas derina požiūrius? Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų? Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
2011 lapkričio 01 d., 17:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-40 eilutės:

'''Lygtys'''

Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.

Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
2011 lapkričio 01 d., 17:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 174-177 eilutės iš
* mylintis - prasminga
* ramus - pastovu
* užtikrintas - tiesu
* savarankiškas
- teisinga
į:
* mylintis - prasminga - neaprėpta
* ramus - pastovu
- nesikeičia
* užtikrintas - tiesu - nepavaizduota
* savarankiškas - teisinga - nepaslėpta

Kalbos:

* aprėpta - neprasminga - (Dievo valios lemta)
* keičiasi - nepastovu - pasakojimas (kaip įvyksta)
* pavaizduota - netiesioginis - įvardijimas (kaip pavadinama)
* paslėpta - neteisinga - pagrindimas (kaip ima rūpėti)
2011 lapkričio 01 d., 17:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 174-177 eilutės:
* mylintis - prasminga
* ramus - pastovu
* užtikrintas - tiesu
* savarankiškas - teisinga
2011 lapkričio 01 d., 16:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 164-173 eilutės iš
[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_Form | Laws of Form]]
į:
[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_Form | Laws of Form]]

'''Atvaizdai'''

Koks skirtumas tarp Dievo ir visko? tarp nulybės ir vienybės? ir kas patvirtina tą skirtumą? Šį skirtumą išreiškia aštuongubis kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubis kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).

Ar skiriasi Dievas ir nulybė? viskas ir vienybė?

Ar troškimai yra Dievo ar visko atvaizdai? Kaip jie susiję su nulybės ir vienybės atvaizdais?
2011 spalio 29 d., 06:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 159-164 eilutės iš
Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago.
į:
Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago.


[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuratowski's_closure-complement_problem | Kuratowski's closure complement problem]]

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_Form | Laws of Form]]
2011 spalio 28 d., 22:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 68 eilutė iš:
Ženklų savybė išreiškia nulybės ir vienybės santykį apibrėžtose apimtyse, taip kad savybės atitinka "lokaliai" (sąlyginėje kalboje) ir "globaliai" (besąlygiškai, sandarose). Nulybė ir vienybė kalboje atitinka "open" ir "closed".
į:
Ženklų savybė išreiškia nulybės ir vienybės santykį apibrėžtose apimtyse, taip kad savybės atitinka "lokaliai" (sąlyginėje kalboje) ir "globaliai" (besąlygiškai, sandarose). Nulybė ir vienybė kalboje atitinka "atvira" ir "uždara".
2011 spalio 28 d., 22:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 67-68 eilutės:

Ženklų savybė išreiškia nulybės ir vienybės santykį apibrėžtose apimtyse, taip kad savybės atitinka "lokaliai" (sąlyginėje kalboje) ir "globaliai" (besąlygiškai, sandarose). Nulybė ir vienybė kalboje atitinka "open" ir "closed".
2011 spalio 28 d., 22:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 22-27 eilutės:
Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?

Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.

Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.
Pridėtos 68-75 eilutės:
'''Dievas'''

Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.

Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".

Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
Pridėtos 79-80 eilutės:

Yra vienų-vienumo laipsniai.
2011 spalio 25 d., 19:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 110-111 eilutės:

Užtat betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
2011 spalio 25 d., 18:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 108-109 eilutės:

Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
2011 spalio 25 d., 02:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 133-137 eilutės iš
Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
į:
Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.

'''Išsiaiškinimai'''

Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago
.
2011 spalio 25 d., 01:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 129-133 eilutės iš
(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
į:
(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.

'''Deriniai'''

Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo
.
2011 spalio 24 d., 23:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 129 eilutė iš:
(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu.
į:
(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
2011 spalio 24 d., 23:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 125-129 eilutės iš
Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
į:
Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

'''Vertybės'''

(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu
.
2011 spalio 24 d., 22:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-52 eilutės:

Pavyzdžiui:
* Koks? Ar - lankstumas
* Kaip? Ar - pakitumas
* Kaip? Koks - paslankumas
* Kodėl? Kaip - įsimintinumas
* Kodėl? Koks - reikšmingumas
* Kodėl? Ar - tikslingumas
2011 spalio 24 d., 22:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
Ženklų savybė tai yra papildinio sąlyga. Papildinys įmanomas ten, kur viena apimtis (atsakymo) yra siauresnė už kitą apimtį (klausimo). Yra keturios apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas. Atsakymas nesikeičia, o klausimas keičiasi. Klausimas yra atsakymo papildinys.
į:
Ženklų savybė tai yra papildinio sąlyga. Papildinys įmanomas ten, kur viena apimtis (atsakymo) yra siauresnė už kitą apimtį (klausimo). Yra keturios apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas. Atsakymas nesikeičia, o klausimas keičiasi. Klausimas yra atsakymo papildinys. Klausimas išsako dviprasmybę, nes klausimu kažkas gali būti ar nebūti, tai svarstytina.
Pridėtos 46-49 eilutės:
Ženklų savybė yra vienumas (apimtyje) reiškinio ir jo papildinio, tad susijęs su laipsnynu.

Ženklų savybės yra būdai, kaip paneigti, kaip išsakyti neigiamą įsakymą.
Pridėtos 51-52 eilutės:

Ženklų savybėmis paprastu ženklu pažymime sudėtingą samplaiką, pertvarkymu. Matematika tai supaprastinimo mokslas.
2011 spalio 24 d., 22:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:
''Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?''
Pakeistos 42-44 eilutės iš
Ženklų savybė tai yra papildinio sąlyga. Papildinys įmanomas ten, kur viena apimtis (atsakymo) yra siauresnė už kitą apimtį (klausimo). Yra keturios apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas. Atsakymas nesikeičia, o klausimas keičiasi. Klausimas yra atsakymo papildinys.
į:
Ženklų savybė tai yra papildinio sąlyga. Papildinys įmanomas ten, kur viena apimtis (atsakymo) yra siauresnė už kitą apimtį (klausimo). Yra keturios apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas. Atsakymas nesikeičia, o klausimas keičiasi. Klausimas yra atsakymo papildinys.

Užtat ženklų savybė yra (išvirkštinė) vienybės išraiška, klausimo ir atsakymo siejimas. Toliau šios išraiškos yra suvienijamos apskritai, tad be apimčių. Taip yra įmanoma apibrėžti gerumą (ir paklusimą) kaip išskirtiną priešingybę. Gerumas yra laisvumas, tad klausimas.
2011 spalio 24 d., 22:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 39-42 eilutės:

Ženklų savybė tai yra papildinio sąlyga. Papildinys įmanomas ten, kur viena apimtis (atsakymo) yra siauresnė už kitą apimtį (klausimo). Yra keturios apimtys: niekas, kažkas, betkas, viskas. Atsakymas nesikeičia, o klausimas keičiasi. Klausimas yra atsakymo papildinys.

Mes išgyvename klausimą santvarkoje, kaip netroškimą, o atsakymą, kaip Dievą, kaip troškimą.
2011 spalio 24 d., 18:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 18-21 eilutės:
Šešių vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.

Gera širdis išeina už savęs. Yra šeši būdai išeiti už savęs.
Pridėtos 26-27 eilutės:
'''Visaregis'''
Pakeistos 30-33 eilutės iš
Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.

Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?
į:
'''Ženklų savybės'''
Pridėtos 34-45 eilutės:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe.

[[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]]

Dėsningumas - tai paklusimas įsakymui.

'''Laipsnynas'''

Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.

Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?
Pakeistos 48-49 eilutės iš
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.
į:
Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.
Pakeistos 69-72 eilutės iš
Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume.

Kaip tai susiję su šešiais atvaizdais?
į:
Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume. Vienumas požiūryje baigtųsi vienybe (išoriniu vienumu), tad sutampa vidus ir išorė, dvasia ir sandara, tarsi apsiverčia paviršius. Tad galim tokiu atveju vadovautis gėriu, gerumu vietoj, kad Dievu, tad laipsnynas veda mus iš lygties Dievas yra Dievas į lygtį Dievas yra geras. Ir laipsnynas yra išgyventas trejybėje, sąmoningai, tad Dievas pirmame laipsnyje yra ne visai tas pats, kaip Dievas nuliniame laipsnyje, tai (vienybe) apimtasis Dievas, vidinis Dievas.
Pakeistos 79-94 eilutės iš
Palyginti vieningumus su valios išraiškomis.

Vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies
, tai yra tokio bendravimo prielaidos.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą
ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubiame kelyje.

[[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]]

Gera širdis išeina už savęs. Yra šeši būdai išeiti už savęs.

Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?

Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.

Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo
.
į:
Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubiame kelyje. Laipsnynas išskiria rūpėjimą ir tikėjimą skirdamas vidinį (tikėjimą) ir išorinį (rūpėjimą) gyvenimą. Šešerybės atvaizdai tuo pačiu juos išskiria, vidinį ir išorinį požiūrį, jausmus ir dorybes.
Pridėtos 83-94 eilutės:
'''Atvaizdai'''

Kaip tai susiję su šešiais atvaizdais?

'''Valios išraiškos'''

Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.

'''Padalinimai'''

Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia? Tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
Pakeistos 97-103 eilutės iš
Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
į:
Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.

'''Jausminiai atsiliepimai, kalba'''

Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.

Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo
.
2011 spalio 24 d., 18:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-17 eilutės iš
Įvairiai gvildenu, kaip esame viena?

Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame nuoširdžiai?
į:
Įvairiai gvildenu, '''kaip esame viena'''?

Tai veda į klausimą, '''kaip susikalbame [[iš širdies]]'''? kaip kalbame nuoširdžiai?
Pakeistos 83-85 eilutės iš
Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
į:
Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.

Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros
.
2011 spalio 24 d., 18:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 81-83 eilutės iš
Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.
į:
Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.

Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai
.
2011 spalio 24 d., 17:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 79-81 eilutės iš
Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
į:
Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai
.
2011 spalio 24 d., 17:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-53 eilutės:

Tai yra:
* vienumas glūdintis apskritai, sandaroje, nulybėje, Dieve: Dievas - tai sulygina nulybę ir trūkstamybę (lacksome) - tad klausimas naujai iškyla, koks vienumas tame glūdinčiame Dieve?
* vienumas glūdintis Dieve: kitas (naudininkas)
* vienumas glūdintis kitame: aš/tu
* vienumas glūdintis manyje/tavyje: meilė (Dievo papildinyje)
* vienumas glūdintis meilėje: bendrystė (kito papildinyje)
* vienumas glūdintis bendrystėje: požiūris (mano/tavo papildinyje)
Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume.
2011 spalio 24 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
[[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]
į:
[[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]]
2011 spalio 24 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]
į:
[[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]
2011 spalio 24 d., 17:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 68-70 eilutės iš
Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
į:
Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.

Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo
.
2011 spalio 24 d., 17:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 63-68 eilutės:

Gera širdis išeina už savęs. Yra šeši būdai išeiti už savęs.

Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?

Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
2011 spalio 21 d., 19:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 53-58 eilutės:

Vieningumai išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimų vidinę sandarą), o padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vidinės sandaros galutinis tikslas yra apibrėžti požiūrį. Vidinė sandara yra tai, ką prileidžiame.

Palyginti vieningumus su valios išraiškomis.

Vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.
2011 spalio 21 d., 18:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218942.pdf | Symbol Structures in Connectionist Networks: Five Properties and Two Architectures. (1987) Touretzky, David S., Derthick, Mark A.]
2011 spalio 21 d., 18:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 43-46 eilutės:

Tad ašys išreiškia vienumų vieningumą, bet vienas kitą išplėčia vienumų išskyrimais. Pavyzdžiui, kitas yra Dievas neDieve, aplinkybėse. Aš sieju Dievą ir kitą, kaip bendrai suprastas Dievas? Ar visa tai vystosi, kaip Dievo operacija +1 ? ar kaip?

Kaip tai susiję su šešiais atvaizdais?
2011 spalio 21 d., 17:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 40-42 eilutės iš
* Meilė
* bendrystė
* aš
į:
* Meilė - sutampa buvimas ir veikimas? - bet išsiskiria kas yra ir ko nėra
* bendrystė - išsiskiria buvimas ir veikimas kur nėra
* požiūris - viskas išsiskiria
2011 spalio 21 d., 17:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.
į:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.
Pakeistos 40-42 eilutės iš

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity",
"anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kai ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6.
į:
* Meilė
* bendrystė
* aš

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas,
"unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kaip ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6. Ir baigiasi požiūriu.

Padalinimai atsiranda Dievui mąstant dvejones, jas prisiimant. O laipsnynas iškyla ankščiau, visaregiu. Kaip jis ketveriopai suprantamas? Bene ketveriopai suprantant lygtį -1+1; ir t.t.

Aš yra penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo
.
2011 spalio 21 d., 17:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 42-45 eilutės iš
Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubiame kelyje.
į:
Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kai ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubiame kelyje.
2011 spalio 21 d., 17:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 37-42 eilutės iš
* aš: išsiskiria dar ir veikimas, kaip dalyvaujame, siejame Dievą ir kitą
į:
* aš: išsiskiria dar ir veikimas, kaip dalyvaujame, siejame Dievą ir kitą

Meilė, bendrystė, požiūris


Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubiame kelyje.
2011 spalio 21 d., 17:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 32-37 eilutės iš
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.
į:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.

Dievas, kitas, aš (sutampa, kas yra ir ko nėra)
* Dievas
* kitas: išsiskiria kito mąstymas (ką tiki, ko link bręsta) ir buvimas (kaip yra, Dievo priėmimas jį varžančių aplinkybių)
* aš: išsiskiria dar ir veikimas, kaip dalyvaujame, siejame Dievą ir kitą
2011 spalio 21 d., 17:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti.
į:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.
2011 spalio 21 d., 17:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 32 eilutė iš:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybė. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti.
į:
Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybėm, tad sutapatinama septynerybe, o sąmoningai dvejybe. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti.
2011 spalio 21 d., 17:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 30-32 eilutės iš
(different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?)
į:
(different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?) [Tai siejimas nulybės ir vienybės]

Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu? Sieti nulybę ir vienybę. Septynerybė (lacksome) kaip tik apibrėžia paskirą priešingybę. (Jos sąmoningumas yra dvejybė). Nulybė ir vienybė yra nepažymėta ir pažymėta priešingybė. Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų komplementai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Komplementų neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau komplementės? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti.
2011 spalio 20 d., 20:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
(different) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?)
į:
(different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?)
2011 spalio 20 d., 20:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 28-30 eilutės iš
Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
į:
Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?

(different) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?)
2011 spalio 20 d., 20:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 24-28 eilutės iš
Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.
į:
Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.

Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?

Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
2011 spalio 20 d., 19:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
į:
Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.

Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių
.
2011 spalio 20 d., 19:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? Susieti laipsnyną su visaregiu.
į:
Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
2011 spalio 20 d., 19:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 20-22 eilutės iš
Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
į:
Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?

Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? Susieti laipsnyną su visaregiu.
2011 spalio 20 d., 19:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-20 eilutės iš
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame nuoširdžiai?
į:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame nuoširdžiai?

Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?

Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį
?
2011 spalio 20 d., 19:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-23 eilutės iš
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas? vadinas, nuoširdžiai? Dievas bene kalba iš širdies tiesa, o mes kiekvienas, savo tiesa arba melu. ''Kaip tiki, taip yra'', bet ką reiškia primesti savo tiesą? ir vėlgi, ką reiškia primesti melą?

Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis? Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas. Širdis yra kas mumyse glūdi už sistemos, mūsų dvasia. Kaip tai susiję su širdies tiesa, su geros valios pratimais ir su paskiro išsiaiškinimo vidine sandara?

Kaip vienumas iškyla laipsnyne? Gera širdis išeina už savęs bet kokios aplinkybėse. Tad gera širdis vienija visas aplinkybes.

į:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame nuoširdžiai?
2011 spalio 20 d., 19:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:

Kaip vienumas iškyla laipsnyne? Gera širdis išeina už savęs bet kokios aplinkybėse. Tad gera širdis vienija visas aplinkybes.
2011 spalio 20 d., 19:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis? Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas. Širdis yra kas mumyse glūdi už sistemos, mūsų dvasia.
į:
Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis? Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas. Širdis yra kas mumyse glūdi už sistemos, mūsų dvasia. Kaip tai susiję su širdies tiesa, su geros valios pratimais ir su paskiro išsiaiškinimo vidine sandara?
2011 spalio 20 d., 19:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas? vadinas, nuoširdžiai?
į:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas? vadinas, nuoširdžiai? Dievas bene kalba iš širdies tiesa, o mes kiekvienas, savo tiesa arba melu. ''Kaip tiki, taip yra'', bet ką reiškia primesti savo tiesą? ir vėlgi, ką reiškia primesti melą?
2011 spalio 20 d., 19:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas?
į:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas? vadinas, nuoširdžiai?
2011 spalio 20 d., 19:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]?
į:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]? kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas?
2011 spalio 20 d., 19:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis? Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas.
į:
Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis? Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas. Širdis yra kas mumyse glūdi už sistemos, mūsų dvasia.
2011 spalio 20 d., 18:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia?
į:
Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis? Širdis bene yra kas mumyse myli ar nemyli, tai yra vienumų vienumas.
2011 spalio 20 d., 18:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:

Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia?
2011 spalio 20 d., 18:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame širdis į širdį?
į:
Tai veda į klausimą, kaip susikalbame [[iš širdies]]?
2011 spalio 20 d., 18:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-16 eilutės iš
''Ką reiškia būti viena?''
į:
Įvairiai gvildenu, kaip esame viena?

Tai veda į klausimą, kaip susikalbame širdis į širdį?
2011 spalio 11 d., 17:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais? Kaip iš to išplaukia bendrystė? Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm). Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose? Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą? Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas? Kaip Dievas supranta vienumą? Kaip vienumas reiškiasi trejybe? Ir kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Kaip bendrystė, bendrybės palaiko vienumą? Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?
į:
2011 spalio 11 d., 17:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
''Ką reiškia būti [[viena]]?''
į:
''Ką reiškia būti viena?''
2011 spalio 11 d., 17:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
''Ką reiškia būti viena?''
į:
''Ką reiškia būti [[viena]]?''
2011 spalio 08 d., 21:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Susieti šešias kryptis su šešiom kintamųjų rūšim, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
2011 spalio 08 d., 19:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* [[Viena asmeniu]]
į:
* [[Viena asmenimi]]
2011 spalio 08 d., 19:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-22 eilutės iš
Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais? Kaip iš to išplaukia bendrystė? Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm). Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose? Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą? Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas? Kaip Dievas supranta vienumą? Kaip vienumas reiškiasi trejybe? Ir kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Kaip bendrystė, bendrybės palaiko vienumą? Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?

''Kaip bendryste esame viena?''

Esame viena priimdami Dievo požiūrį. Kaip apibrėžti požiūrį ir jo priėmimą? Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.

Požiūriais noriu naujai išsakyti savo filosofiją, [[http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/Summary | jos santrauką]]. Gali būti naudinga atsiremti į matematiką, pavyzdžiui, [[KategorijųTeorija | kategorijų teoriją]]. Taip pat noriu išsiaiškinti, kaip kiekvieną pasiekti, manau, būtent per jų vertybes, klausimus bei svajones. Tuo pačiu tikiu išaiškinti tris kalbas. Kaip jas išsakyti požiūriais? Ir tuo pačiu, kaip požiūriais ir susijusiomis sąvokomis išsakyti išsiaiškinimų vidinę sandarą?

Tad įsijaučiant į savo santykius su Dievu ir kitais, juos atjausdamas, tikiu gyviau suvokti, išplėsti, patikslinti ir suvesti man pažįstamas sandaras.
į:
Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais? Kaip iš to išplaukia bendrystė? Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm). Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose? Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą? Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas? Kaip Dievas supranta vienumą? Kaip vienumas reiškiasi trejybe? Ir kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Kaip bendrystė, bendrybės palaiko vienumą? Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?
2011 spalio 08 d., 19:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-10 eilutės:

* [[Viena Dievu]]
* [[Viena asmeniu]]
* [[Viena kitu]]
* [[Viena meile]]
* [[Viena požiūriais]]
* [[Viena bendryste]]
2011 spalio 08 d., 19:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[+++Kaip esame viena?+++}
į:
[+++Kaip esame viena?+++]
2011 spalio 08 d., 19:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[+++Kaip esame viena?+++}
2011 rugsėjo 29 d., 20:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-13 eilutės iš
Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais? Kaip iš to išplaukia bendrystė? Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm). Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose? Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą? Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas? Kaip Dievas supranta vienumą? Kaip vienumas reiškiasi trejybe? Ir kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Kaip bendrystė, bendrybės palaiko vienumą? Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?
į:
Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais? Kaip iš to išplaukia bendrystė? Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm). Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose? Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą? Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas? Kaip Dievas supranta vienumą? Kaip vienumas reiškiasi trejybe? Ir kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Kaip bendrystė, bendrybės palaiko vienumą? Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?

''Kaip bendryste esame viena?''

Esame viena priimdami Dievo požiūrį. Kaip apibrėžti požiūrį ir jo priėmimą? Požiūris, tai kas mums rūpi, o jo priimtas požiūris yra nuostata, tai ką tikime. Nuostata, kuria gyvename, yra įsakymas, tai kam paklūstame.

Požiūriais noriu naujai išsakyti savo filosofiją, [[http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/Summary | jos santrauką]]. Gali būti naudinga atsiremti į matematiką, pavyzdžiui, [[KategorijųTeorija | kategorijų teoriją]]. Taip pat noriu išsiaiškinti, kaip kiekvieną pasiekti, manau, būtent per jų vertybes, klausimus bei svajones. Tuo pačiu tikiu išaiškinti tris kalbas. Kaip jas išsakyti požiūriais? Ir tuo pačiu, kaip požiūriais ir susijusiomis sąvokomis išsakyti išsiaiškinimų vidinę sandarą?

Tad įsijaučiant į savo santykius su Dievu ir kitais, juos atjausdamas, tikiu gyviau suvokti, išplėsti, patikslinti ir suvesti man pažįstamas sandaras.
2011 rugsėjo 29 d., 20:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]]

''Ką reiškia būti viena?''

Kaip galim būti viena su Dievu ir kitais? Kaip iš to išplaukia bendrystė? Kaip tai susiję su amžinu gyvenimu, amžina branda? (Esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm). Kaip Jėzaus lūkestis būti viena reiškiasi jo žinojimo rūmuose? Kaip kertinės vertybės išreiškia vienumą? ir kaip jos viena su kita susijusios, kaip įvairiai išreiškia vienumą? Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas? Kaip Dievas supranta vienumą? Kaip vienumas reiškiasi trejybe? Ir kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Kaip bendrystė, bendrybės palaiko vienumą? Kaip vienumas susiję su septintu ir aštuntu požiūriu, su atsisakymo savęs vardan kito, arba su savarankišku troškimu, tobulumu?

Viena


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 rugpjūčio 13 d., 16:27
Tweet