神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Viena istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 spalio 21 d., 14:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 132-135 eilutės iš
[+Vienumo sąlygos+]

'''Gyvenimo lygties lygmenys'''
į:
[+Kaip yra vienumas: Vienumo sąlygos+]
Pridėtos 142-146 eilutės:

Vienumo pagrindas
* Vienumas yra už santvarkos, tačiau jo pagrindas turi būti santvarkoje. Tas pagrindas yra valių atskyrimas. Užtat santvarkoje yra sandara atskiranti jokią, vieną, dvi ar tris valias. Sąmoningumams atitinkamai auga. Užtat gali būti balsų, valių sutarimas tiek viename asmenyje, tiek bendruomenėje.
* Vienumo pagrindas yra gerumas, laisvumas. Dievo šokyje šeši neigiami įsakymai nusako gerumą, o keturi teigiami įsakymai nusako Dievą. Jie prilygsta vienas kitam - jų santykis nusako gyvenimą ir amžiną gyvenimą.
* Kai yra suderinamos trys valios, tuomet gali būti pagrįstas Dievo šokis. Juk jisai grindžiamas trim kampais. O jame žmogaus trejybė yra Dieve glūdinčių sąlygų prileistas trejybinis pagrindas. Užtat tokiu būdu sąmoningumas leidžia Dievui save pagrįsti. Sąmoningumu išaiškėja, išryškėja Dievo pagrindimas.
2022 spalio 21 d., 14:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 116 eilutė:
* Vienumas yra esmė, ką dvasios sandaros atvaizdai turi bendro.
Pridėtos 121-122 eilutės:
* Vienumas yra pirm asmenų, bendras išeities taškas, nepaskirtas paskiriems asmenims: Dievui, Man, Tau, Kitam. Vienumas esame Mes. Vengiu sakyti Mes, neminu jo be reikalo, nes kalbu už save, ir manau taip pritinka šviesuoliui. Mes esame tarsi Dievo Dievas. Mes atsiradome, kai atsirado bendras reikalas. Tuo išsiskyrė žmonija.
* Vienumai yra sąmoningumai, siejantys įsijautimą (buvimą) ir atsitokėjimą (nebuvimą).
2022 gegužės 07 d., 15:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 257-258 eilutės:
* Vienumo pobūdis, jo pagrindas, plėtojasi suvokimo lygmenimis.
* Vienumo klausimas iškyla aštuonerybe (pirmyn ir atgal), ir dešimt Dievo įsakymų, sutapimais keturiose pakopose, taip pat atitrūkimuose atskyrimuose šešiomis poromis. Tad tai išplečia ką reiškia vienumas suvokime, Dievo trejybėje, Dievo Sūnaus ir Dievo Dvasios kampais.
2021 lapkričio 13 d., 19:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 124-127 eilutės:

---------------------------
[[Attach:24vienumoraiskos.png | Attach:24vienumoraiskos.png]]
---------------------------
2021 lapkričio 13 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 120-123 eilutės:

[+Vienumo raiškos+]

Meilės mokslui ieškau 24 vienumo pagrindų.
2021 spalio 01 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 113-119 eilutės:
* Dievas.

Koks yra vienumas
* Vienumas yra pirm ryšių apibrėžimo.
* Vienumas yra pirm prielaidų, pirm būklės.
* Vienumo būklė yra neturėjimas prielaidų. Vienumo buvimas yra jo buvimas pirm prielaidų.
* Vienybe Dievas pristatomas teigiamai, be neigimo.
2021 rugsėjo 11 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 240-241 eilutės:
* Gyventi vieningumu, tai tenka vis naujai atsisakyti savęs, išeiti už savęs, nes keičiasi, kas už mūsų, tad ir vieningumas, ir mes patys keičiamės, bręsdami.
* Vieningumą įvairiai pripažinti. Dievas ir Aš esame viena -> vieningas Dievas; Dievas ir Aš ir Tu esame viena -> vieningas Asmuo; Dievas ir Aš ir Tu ir Kitas esame viena -> vieningi Asmenys.. Vieningumą pripažinti Dieve, ne asmenyje. (Teisingumas, susilaikymas, žavesys, drąsa).
2021 rugpjūčio 10 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 71 eilutė iš:
* Koks vienumas pasireiškia paskirose [[dorovės tyrimas | dorovės atsiskleidimo]] pakopose?
į:
* Koks vienumas pasireiškia paskirose dorovės atsiskleidimo pakopose?
2021 rugpjūčio 04 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-40 eilutės iš
į:
* Ar lygumas-vienodumas-tapatumas ir atskirtinumas-skirtingumas yra tiesiog du skirtingai kampai, vienas kitą išverčiantys, kuriuos paprasčiausiai skiria neigimas (Ne)?
Pridėtos 51-52 eilutės:
* Ką išgyvena Dievas mumyse (Aš) ir Dievas už mūsų (Tu)?
* Kaip Dievo mumyse ir Dievo už mūsų išgyvenimai susiję?
Pridėta 65 eilutė:
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
Pakeistos 69-70 eilutės iš
* Kaip suderinti gyvenimą visais ir gyvenimą savimi?
į:
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
* Kaip suderinti gyvenimą
savimi ir gyvenimą visais?
Ištrintos 82-89 eilutės:

** The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?


* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (Aš) ir Dievas už mūsų (Tu)?
* Kaip Dievo mumyse ir Dievo už mūsų išgyvenimai susiję?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku?
2021 rugpjūčio 04 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:
* Kaip tapatumo reikšmės pasikeitimas glūdi apibrėžtume ir suvokime?
* Kaip suprasti suvokimą jeigu tapatumo reikšmė ištisai keičiasi?
Pakeistos 80-81 eilutės iš
** Note that the definition of equality keeps changing, keeps getting reinterpreted, as we consider anew what it means for the one who has gone beyond to be with the one who has not. What does this mean for understanding, how does it arise from definition?
į:
Pridėta 242 eilutė:
* Tapatumo, vienodumo, lygybės apibrėžimas nuolatos keičasi, yra naujai suprastas, naujai nagrinėjant ką reiškia išėjusiam už savęs sutapti su neišėjusiu už savęs.
2021 rugpjūčio 04 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
į:
* Koks ryšys tarp amžino gyvenimo, suvokimo, atskyrimo ir vienumo?
Pakeistos 36-37 eilutės iš
į:
* Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane), o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
Pakeistos 74-85 eilutės iš


* Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
* Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?

* Kaip vieningai mąstyti apie šešis atvaizdus?* Kaip mes galime rinktis?
Kaip keičiasi vienumas?
į:
* Kaip mes galime rinktis?
* Kaip keičiasi vienumas?
Pakeistos 79-84 eilutės iš
** Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
** Ar susitapatiname su siauresne apimtimi
(išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)
? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? - Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.
į:
* Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (Aš) ir Dievas už mūsų
(Tu)?
* Kaip Dievo mumyse ir Dievo už mūsų išgyvenimai susiję?
* Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku
?
Pridėta 239 eilutė:
* Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
2021 rugpjūčio 04 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-28 eilutės:
* Kaip suprasti sandaros atvaizdų vieningumą?
* Ką duoda dvasios ir jos esmės (jos sandaros atvaizdų vieningumo) sulyginimas?
* Kuria prasme dvasios ir esmės sulyginimas grindžia žmogaus trėjybės ratą, amžiną savęs tikslinimą?
Ištrinta 30 eilutė:
* Koks ryšys tarp vienumo ir esmės (dvasios sandaros atvaizdų vieningumo)?
Pridėta 33 eilutė:
* Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
Pakeista 37 eilutė iš:
* Kaip neapibrėžtumo trejybė grindžia Dievo šokio tris meiles ir tris vienumus?
į:
* '''Kaip neapibrėžtumo trejybė grindžia Dievo šokio tris meiles ir tris vienumus?'''
Pakeistos 74-75 eilutės iš
* Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
į:
Pakeistos 78-80 eilutės iš
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)? How is this human, cyclic, threesome-creating?
į:
* Kaip vieningai mąstyti apie šešis atvaizdus?
2021 rugpjūčio 04 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Kaip sutampame su Dievu ir kitais?
Pridėtos 23-25 eilutės:
* Kaip apibrėžti vienumą?
* Kaip vienumo apibrėžimas susijęs su asmenimis?
* Kaip mus vienija vienybė (meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)?
Pridėta 49 eilutė:
* Kaip esame viena ar neviena?
Pridėta 51 eilutė:
* Kaip susivienijame Kitu?
Pakeistos 65-73 eilutės iš

*
Kaip apibrėžti vienumą? Kaip tai susiję su asmenimis? Kaip esame viena ar neviena? sutampame su Dievu ir kitais? Kaip mums būti viena? Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Koks mano, tarpininko, vaidmuo, kad Dievas ir visi būtumėme viena?

**
Kaip susivienijame Kitu?

** Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
** Kaip vienybė mus vienija? (Meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)
** Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
*
* Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
į:
Kaip palaikyti vienumą?
* Kaip mums būti viena?
*
Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais?
* Koks mano, tarpininko, vaidmuo, kad Dievas ir visi būtumėme viena
?


* Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas
?

*
Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
*
Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
2021 rugpjūčio 04 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-57 eilutės iš
į:
Kas mums trukdo būti viena?
* Kodėl nebendraujame su Dievu?
Pakeistos 61-65 eilutės iš
** Esame viena Kitu. Kitas yra vieningumo lygmens asmuo. (Esame dvasia Dievu, sandara Manimi, atvaizdas Tavimi, vieningumas Kitu). Kaip susivienijame Kitu?
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.
** Esame viena Dievo sūnumi jungiančiu tobulumą ir tapatumą, teigiamą ir neigiamą įsakymą.
** Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas. Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
** Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
į:
** Kaip susivienijame Kitu?
Pakeista 68 eilutė iš:
** vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga
į:
Pakeistos 73-75 eilutės iš
* Kas mums trukdo būti viena?
** Kodėl nebendrauja su Dievu.
į:
Pridėtos 232-237 eilutės:
* Esame viena Kitu. Kitas yra vieningumo lygmens asmuo. (Esame dvasia Dievu, sandara Manimi, atvaizdas Tavimi, vieningumas Kitu).
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.
* Esame viena Dievo sūnumi jungiančiu tobulumą ir tapatumą, teigiamą ir neigiamą įsakymą.
* Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas. Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga.
2021 rugpjūčio 04 d., 14:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-20 eilutės iš
į:
* Ką tiesos teorijos nusako apie vienumą?
Pakeistos 27-28 eilutės iš
į:
* Kaip komunikacijos mokyklų apžvalga nusako vienumą?
Pakeistos 53-57 eilutės iš

Koks vienumas pasireiškia paskirose [[dorovės tyrimas | dorovės atsiskleidimo]] pakopose?

Apytakų suvedimas
į:
* Koks vienumas pasireiškia paskirose [[dorovės tyrimas | dorovės atsiskleidimo]] pakopose?
Ištrintos 56-57 eilutės:
Išryškinti išdavas:
* Komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
2021 rugpjūčio 04 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-31 eilutės iš
Kaip ar kuo esame viena?
* Kaip asmuo susijęs su vienumu, su vienumo aplinkybėmis
?
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
* Koks ryšys tarp vienumo
ir susiklausymo, susitelkimo?
į:
Vienumų trejybė
* Kaip neapibrėžtumo trejybė grindžia Dievo šokio tris meiles ir tris vienumus
?
* Nubrėžti kaip trys meilės neigia tris vienumus (su savimi, vienas kitu ir visais) taip kad jos sudaro trejybės ratą.
* Ar "būti viena su" yra tas pats kaip "būti viena su savimi"?
* Koks gali būti sąmonės ir pasąmonės vienumas?
* Koks gali būti sąmonių vienumas?
* Koks gali būtipasąmonių vienumas
?
Pridėta 38 eilutė:
* Išnagrinėti Jėzaus ilgą maldą Tėvui, kaip jisai suprato jų vienumą.
Pakeistos 42-46 eilutės iš
Koks gali būti
* sąmonės ir pasąmonės vienumas
?
* sąmonių vienumas?
* pasąmonių vienumas
?
į:
Kaip ar kuo esame viena?
* Kaip asmuo susijęs su vienumu, su vienumo aplinkybėmis?
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
* Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?
* Kaip gyvenime reiškiasi Dievo ir gerumo vienumas?
* Ar gyvename vienumu?
* Kuriuo vienumu gyvename - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename visais ar savimi?
* Kaip suderinti gyvenimą visais ir gyvenimą savimi?
Ištrintos 56-66 eilutės:

Viena su savimi, vienas kitu ir visais
* Nubrėžti kaip trys meilės neigia tris vienumus taip kad jos sudaro trejybės ratą.
* Ar "būti viena su" yra tas pats kaip "būti viena su savimi"?

Gyvenimas vienumu
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?

Jėzaus vienumo sąvoka
* Išnagrinėti Jėzaus ilgą maldą Tėvui, kaip jisai suprato jų vienumą.
2021 rugpjūčio 04 d., 13:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
į:
* Kaip neapibrėžtumo trejybė nusako tris vienumo reikšmes?

Kaip vienumas reiškiasi apibrėžtume?
Ištrintos 22-26 eilutės:


Kaip ar kuo esame viena?
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
* Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?
Pakeistos 24-32 eilutės iš
* Kaip vienumas susijęs su vieniu, visybė, daugiu? Ar jie išreiškia tris vienumus?

* Kaip vienumas susijęs su vienodumu ir matematine lygybe
?
Kaip vienumas reiškiasi Dievu?
* Pamąstyti apie santykį tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. Kaip jų vienumas yra kartu dvireikšmiškas ir vienareikšmiškas? Ką reiškia, kad juos skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas? Kaip tai susiję su kūnu, protu, širdimi ir valia?
į:
* Kaip vienumas susijęs su vieniu, visybe, daugiu?
* Kaip vienumas susijęs su vienodumu ir matematine lygybe, kaip kad gvildenama kategorijų teorijoje
?

Kaip ar kuo esame viena?
Pakeistos 29-37 eilutės iš
į:
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
* Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?

Kaip vienumas reiškiasi Dievu?
* Kaip Dievas už mūsų ir Dievas mumyse yra viena?
* Kaip Dievo už mūsų ir Dievo mumyse vienumas yra kartu dvireikšmiškas (neapibrėžtume) ir vienareikšmiškas (apibrėžtume)?
* Ką reiškia, kad Dievą už mūsų ir Dievą mumyse skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas?
* Kaip Dievo už mūsų ir Dievo mumyse atskyrimas grindžia kūną, protą, širdį ir valią?
Ištrintos 121-122 eilutės:
2021 rugpjūčio 04 d., 13:13 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 16-20 eilutės:
* Kuo esame viena?
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
* Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?
* Koks ryšys tarp vienumo ir esmės (dvasios sandaros atvaizdų vieningumo)?
* Kaip vienumas susijęs su vieniu, visybė, daugiu? Ar jie išreiškia tris vienumus?
Pridėtos 18-29 eilutės:


* Kaip viskas susiklauso?
* Kaip viskas susiveda?


Kaip ar kuo esame viena?
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
* Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?
* Koks ryšys tarp vienumo ir esmės (dvasios sandaros atvaizdų vieningumo)?
* Kaip vienumas susijęs su vieniu, visybė, daugiu? Ar jie išreiškia tris vienumus?
Pridėtos 32-34 eilutės:

Pakeistos 60-62 eilutės iš
* Kas yra vienumas? Kaip esame viena?
* Kaip viskas susiklauso?
* Kaip viskas susiveda?
į:
Pridėtos 114-120 eilutės:

[+Kas yra vienumas?+]

Vienumas yra neapibrėžtumas apibrėžtume.
* Neapibrėžtume nėra atskyrimo. Skirtingos reikšmės tiesiog sutampa.
* Atskyrimas iškyla apibrėžtume. Kartu iškyla vienis kaip atskyrimo pagrindas.
* Vienumas iškyla neapibrėžtumui susitelkiant į tą vienį. Pavyzdžiui, yra viena tiesa. Yra vienas Dievas.
2021 rugpjūčio 04 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 82-85 eilutės:

* Kaip išsakyti šešis klausimus grindžiančius šešis vienumo pagrindus?
* Kaip šeši vienumo pagrindai suporuoja keturias vienumo sampratas?
* Kaip šeši vienumo pagrindai grindžia klausimus, o keturios vienumo sampratos grindžia atsakymus?
2021 rugpjūčio 04 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:
* Kaip susijusios vienumo reikšmės neapibrėžtume ir apibrėžtume?
* Kaip vienumas susijęs su vienodumu ir matematine lygybe?
2021 rugpjūčio 04 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 7 eilutė:
'''''Suprasti vienumo svarbą.'''''
2021 rugpjūčio 04 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 85 eilutė:
* Kaip šeši vienumo pagrindai grindžia klausimus, o keturios vienumo sampratos grindžia atsakymus?
2021 rugpjūčio 04 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 82-84 eilutės:

* Kaip išsakyti šešis klausimus grindžiančius šešis vienumo pagrindus?
* Kaip šeši vienumo pagrindai suporuoja keturias vienumo sampratas?
2021 birželio 04 d., 16:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 225 eilutė:
* Suvokimą išvertus yra vienybė
2021 gegužės 26 d., 13:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 54-81 eilutės:

* Kaip apibrėžti vienumą? Kaip tai susiję su asmenimis? Kaip esame viena ar neviena? sutampame su Dievu ir kitais? Kaip mums būti viena? Kaip man elgtis, bendrauti, mokyti puoselėjant vienumą su kitais? Koks mano, tarpininko, vaidmuo, kad Dievas ir visi būtumėme viena?
** Esame viena Kitu. Kitas yra vieningumo lygmens asmuo. (Esame dvasia Dievu, sandara Manimi, atvaizdas Tavimi, vieningumas Kitu). Kaip susivienijame Kitu?
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais.
** Esame viena Dievo sūnumi jungiančiu tobulumą ir tapatumą, teigiamą ir neigiamą įsakymą.
** Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas. Keturiais lygmenimis: Dievo valia, gera valia, išmintis, amžinas gyvenimas.
** Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Kaip kategorijų teorijoje ir matematikoje apskritai įvairiai apibrėžiamas vienumas?
** Kaip vienybė mus vienija? (Meilė, valia, tobulumas, Dievo valia)
** Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
** Kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?
** vienybe sutampa kas santvarkoje ir kas už jos, o tai gyvybės sąlyga
* How to think of the Representations in a unified way?
* How can there be unity of representations?
* What is the role of equating unity with the original? (for example, love with God)? How is this human, cyclic, threesome-creating?

* Kas mums trukdo būti viena?
** Kodėl nebendrauja su Dievu.

* Kaip mes galime rinktis? Kaip keičiasi vienumas?

** The AlgebraOfDistinguishability, of equality and nonequality, is what allows us to fix what is defined. How can we ground Definition in an AlgebraOfDistinguishability? What Definitions result? Are Equality and Distinguishability two different outlooks simply separated by Not, but otherwise inversions?
** Note that the definition of equality keeps changing, keeps getting reinterpreted, as we consider anew what it means for the one who has gone beyond to be with the one who has not. What does this mean for understanding, how does it arise from definition?
** Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
** Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?

* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? - Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
* Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.
2021 balandžio 19 d., 09:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-53 eilutės:

* Kas yra vienumas? Kaip esame viena?
* Kaip viskas susiklauso?
* Kaip viskas susiveda?
Išryškinti išdavas:
* Komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
2021 balandžio 17 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 187-190 eilutės iš
į:
* Kaip "buvimas viena su" yra susijęs su žinojimu
* The quality of BeingOneWith unfolds as regards its definition.
* Kaip klausimai apie vienumą susiję su vertybiniais klausimais?
* Gali būti, kad buvimu viena su niekuo išgyvename neigiamą, nebuvimą.
2021 kovo 29 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 119-120 eilutės:
---------------------
Attach:vienumo-pagrindai-gyvenimo-lygtyje.png
2021 kovo 27 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 117-120 eilutės:
---------------------
Attach:DievasIrNeDievas.png
---------------------
Ištrintos 146-149 eilutės:

----------------------
Attach:condition.jpg
----------------------
2021 kovo 26 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-47 eilutės:

Jėzaus vienumo sąvoka
* Išnagrinėti Jėzaus ilgą maldą Tėvui, kaip jisai suprato jų vienumą.
2021 kovo 26 d., 16:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 86-88 eilutės:

Attach:allone.jpg
--------------
2021 kovo 26 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 69-70 eilutės iš
[+Vienumo sąlygos - gyvenimo lygties lygmenys+]
į:
[+Vienumo sąlygos+]'''Gyvenimo lygties lygmenys'''
Pakeistos 84-86 eilutės iš
----------------
Attach:overviewconcepts.jpg
----------------
į:
--------------------
Attach:vienumo-salygos.png
--------------------
2021 kovo 26 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 67-73 eilutės:

[+Sąmoningumas+]

* Veiksmas +3 įveda dvireikšmybę ir ją naujai suveda.
* Sąmoningumą išsako požiūrių grandinė
* Sąmoningumą išsako trečias laipsnis, vieningumas
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2021 kovo 26 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 67-80 eilutės:

[+Gera širdis+]

Dievo valia
* Dievo valia yra gėrio krypčių vieningumas, geros valios vieningumas, tad gera širdis.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.

Dievo valia - gėrio krypčių vieningumas - geros valios vieningumas - gera širdis
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.

Atjauta
* Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
2021 kovo 26 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 88-100 eilutės:

[+Atvirumas santykiams+]

Dvejybė: Atvirumas santykiams
* Atvirumas yra Pradžia-turinys (Alfa), o santykiai yra Pabaiga-raiška (Omega).
* Santykiai yra paskirų, nepriklausomų valių suvedimas.
* Atvirumas santykiams yra pagrindas kuriuo viskas yra viena. Tai vienumo galimybė. (D: 2020.09.17)
* Objektas - Dievas - atvirumas santykiams. Santykiai su juo: savastis (tapatybės morfizmas), kiti objektai (jų santykiai su Dievu) ir santykiai (jie neskiria objektų, savęs ir kitų).

[+Antrinės sandaros+]

* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.
2021 kovo 26 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 67-84 eilutės:

[+Esmė - vieningumas+]

'''Esmė yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas'''

Esmė (širdis) yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
* Meilė yra besąlygiško Dievo esmė - troškimų (poreikių) vieningumas.
* Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė - tapatumų (dvejonių) vieningumas.
* Valia yra gyvenimo esmė - pasirinkimų (4+2) (Dievo ir žmogaus gerumų) vieningumas.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo esmė - 4 troškimų x 2 tapatumų (aštuongubo kelio) vieningumas.
Bendrai paėmus, Kitas yra Dievo esmė. Aš esu Dievo sandara ir Jūs visi esate Mano atvaizdai. O jūsų vieningumas yra Kitas.
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.

* Esmė yra dvasios vienumas, su kuriuo (savo protu) tapatiname tą dvasią, kaip kad save tapatiname su savo kertine vertybe. Galime būti tapatinti su savo esme.
* Dvasia ir esmė išsako tai, kas yra, o sandara ir atvaizdai išsako tai, ko nėra.
* Kiekvienas naujas požiūris įneša visko esmę ir apibrėžia Dievą kaip tą kuris aprėpia kitus požiūrius ir taipogi save.
2021 kovo 26 d., 08:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 119-138 eilutės:

[+Vienumo pagrindų sandaros galimybės+]

'''Laipsnynas'''

* Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]
* [[Laipsnynas]] išsako santvarką.

'''Aštuongubas kelias'''

* Aštuongubas kelias - [[Vertybės]] - išplečia laipsnyną nuliniu požiūriu ir septintu požiūriu.
* Vieningumą galima išreikšti vidumi, iš vidaus. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Arba amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.

'''Aštuonerybė'''

* Pasirinkimai
** Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.
** Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
** Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
* Gėrio kryptys. Šeši būdai išeiti už savęs. Gera širdis išeina už savęs.
2021 kovo 23 d., 16:09 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 182-209 eilutės:

[+Vienumo jausmas+]

* Tikimės, kad esame viena. Šis lūkestis žadina skirtinus jausmus.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

Apimties sąvoka leidžia man svarstyti duotybę X, pavyzdžiui, mylėti X arba būti viena su X. Apimtis svarbi vystant logiką, skaičiuotę, kalbą ar santvarką.

I came across the different ways to "be one with X", and I think they
give meaning to the expression "be X". For example, to "be one with
Nobody" is to "be Nobody". Perhaps there is also some context for the
"being one with", but that same context is implicit in "be", I think.
In other words, the way to "be X" is to "be one with X".

I just noticed an odd Recursion...
being X = being one with being one with being one with X
and so on.
But this may not be so bizaare, it seems appropriate.
And it may relate to that reciprocal recursion that I wrote about.

* If I am one with nobody, then I feel very sad, like Christ on the cross.
* If I am one with somebody (not everybody), then I feel most surprised, and this is romantic love.
* If I am one with anybody (not nobody), then I feel excited, a hyperflexible person in general, engaging and responding.
* If I am one with everybody, then I feel completely content, everything is right.

So these are all the same love, but ....?
2021 kovo 23 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
2021 kovo 23 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 67-170 eilutės:

Žalia spalva išsakau kaip tą vienumą išgyvename.

[+++Vienumo esmė+++]

[++Vienumo ištakos++]

Dievas už visumos
* Dievas yra vienas.
* Gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
* Nulybė.

Gerumas vienumų vienume
* Šešių vienumo pagrindų vienumas
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas

[++Vienumo raiškos++]

Pastovumo aplinkybės
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.

Dievo požiūris: Visuma
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandara
Vienumo būsena, būklė
* Vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* Atskirtumas

Asmenų požiūris: Susitapatinimas su apimtimi
* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
Sąlygų nepaisymas
* Tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* Būdo vienumas
* Savybių vienumas
* Laisvumas
* Sąlygų nesilaikymas
* Dvasios plazdenimas

Kito požiūris: Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
* Tikslingumas
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
* Meilė - susitelkimas į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
Sąlygų bendrumas, sutapimas
* Viena su kitu
* Gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* Už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten

Esmė, vieningumas
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Meilė - Dievo esmė.
* Tobulumas - tapatumų vieningumas.
* Valia - pasirinkimų vieningumas.
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
Trijų valių suderinimas
* Meilės mokslas sieja tris valias.
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė).

Meilės požiūris: Dvilypumas papildiniu
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
* Asmens išplėtimas papildiniu
* Suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę.
* Širdies tiesa.
Vidinis sąryšis
* Gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* Susietumas

Požiūrių požiūris: Požiūrių susiderinimas
* Suvokimo lygmenys: Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas
* Tėvo ir Sūnaus dvilypumas.
* Dvilypumas su savimi, pasąmonės ir sąmonės.
* Bendras reikalas
* Susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas
* Požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia

Bendrystės požiūris: Lygmenų sutapatinimas
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
* Šeši pokalbiai
* Visų galimybių išgyvenimas
* Dievas troškimu išgyvena žmogaus netroškimą
* Atjauta.
2021 kovo 23 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-69 eilutės:

Žalia spalva išsakau kaip tą vienumą išgyvename.
2021 kovo 22 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 66-67 eilutės:
Attach:vienumo-sandaros.png
-------------------
2021 kovo 22 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 100 eilutė iš:
Asmenų požiūris: Susitapatinimas su lygmenimi, su sąlygų visuma, jų apimtimi
į:
Asmenų požiūris: Susitapatinimas su apimtimi
2021 kovo 22 d., 12:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 100-105 eilutės iš
Asmenų požiūris: Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
* Tikslingumas
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
* Meilė - susitelkimas į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
į:
Asmenų požiūris: Susitapatinimas su lygmenimi, su sąlygų visuma, jų apimtimi
* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
Pakeistos 114-115 eilutės iš
Kito požiūris: Lygmens vienumas
* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
į:
Kito požiūris: Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
* Tikslingumas
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
* Meilė - susitelkimas į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
Ištrintos 138-142 eilutės:
Susitapatinimas su lygmenimi, su sąlygų visuma, jų apimtimi
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
2021 kovo 22 d., 12:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 96-99 eilutės iš
į:
Vienumo būsena, būklė
* Vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* Atskirtumas
Pakeistos 106-113 eilutės iš
į:
Sąlygų nepaisymas
* Tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* Būdo vienumas
* Savybių vienumas
* Laisvumas
* Sąlygų nesilaikymas
* Dvasios plazdenimas
Pakeistos 116-117 eilutės iš
į:
Sąlygų bendrumas, sutapimas
* Viena su kitu
* Gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* Už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
Pakeistos 148-151 eilutės iš
į:
Vidinis sąryšis
* Gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* Susietumas
Ištrintos 166-189 eilutės:
Vienumo būsena, būklė
* Vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* Atskirtumas
Sąlygų bendrumas, sutapimas
* Viena su kitu
* Gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* Už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten


Sąlygų nepaisymas
* Tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* Būdo vienumas
* Savybių vienumas
* Laisvumas
* Sąlygų nesilaikymas
* Dvasios plazdenimas

Vidinis sąryšis
* Gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* Susietumas
2021 kovo 22 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 69-76 eilutės iš
[++Vienumo raiškos++]

Pastovumo aplinkybės
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
į:
[++Vienumo ištakos++]
Pakeistos 76-97 eilutės iš
Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
į:
Gerumas vienumų vienume
* Šešių vienumo pagrindų vienumas
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas

[++Vienumo raiškos++]

Pastovumo aplinkybės
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.

Dievo požiūris: Visuma
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandara

Asmenų požiūris:
Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
Pakeista 104 eilutė iš:
Lygmens vienumas
į:
Kito požiūris: Lygmens vienumas
Pakeista 128 eilutė iš:
Dvilypumas papildiniu
į:
Meilės požiūris: Dvilypumas papildiniu
Pakeista 136 eilutė iš:
Požiūrių susiderinimas
į:
Požiūrių požiūris: Požiūrių susiderinimas
Pakeista 145 eilutė iš:
Lygmenų sutapatinimas
į:
Bendrystės požiūris: Lygmenų sutapatinimas
Pakeistos 148-164 eilutės iš
Visuma
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandaraŠešių vienumo pagrindų vienumas
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas


Visų galimybių išgyvenimas
į:
* Visų galimybių išgyvenimas
Pridėtos 151-153 eilutės:

2021 kovo 22 d., 11:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 71-76 eilutės:
Pastovumo aplinkybės
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
Pakeistos 81-100 eilutės iš
Visuma
* Viskas aprėpia visumą
.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandara
Pastovumo aplinkybės
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
Trijų valių suderinimas
* Meilės mokslas sieja tris valias.
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė).
Susitapatinimas su lygmenimi, su sąlygų visuma, jų apimtimi
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
į:

Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną
.
* Tikslingumas
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
* Meilė - susitelkimas
į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
Pakeistos 91-96 eilutės iš
Lygmenų sutapatinimas
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
* Šeši pokalbiai
Šešių vienumo pagrindų vienumas
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
į:


Esmė, vieningumas
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Meilė - Dievo esmė
.
* Tobulumas - tapatumų vieningumas.
* Valia - pasirinkimų vieningumas.
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
Trijų valių suderinimas
* Meilės mokslas sieja tris valias.
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė).
Susitapatinimas su lygmenimi, su sąlygų visuma, jų apimtimi
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.

Dvilypumas papildiniu
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
* Asmens išplėtimas papildiniu
* Suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę.
* Širdies tiesa.
Pridėtos 129-148 eilutės:

Lygmenų sutapatinimas
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
* Šeši pokalbiai

Visuma
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandaraŠešių vienumo pagrindų vienumas
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
Pridėta 152 eilutė:
Pakeistos 160-166 eilutės iš
Dvilypumas papildiniu
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
* Asmens išplėtimas papildiniu
* Suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę.
* Širdies tiesa.
į:
Pridėta 169 eilutė:
Pakeistos 173-189 eilutės iš
Esmė, vieningumas
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Meilė - Dievo esmė.
* Tobulumas - tapatumų vieningumas.
* Valia - pasirinkimų vieningumas.
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
* Tikslingumas
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
* Meilė - susitelkimas į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
į:
2021 kovo 19 d., 22:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-74 eilutės iš
* gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
į:
* Gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
* Nulybė.
Pakeista 78 eilutė iš:
* Vienybė yra visko padalinimas.
į:
* Vienybė yra visko padalinimas į vieną požiūrį.
Pakeistos 80-82 eilutės iš
Pastovumo apllinkybės
į:
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas - Dievo sandara
Pastovumo aplinkybės
Pridėtos 92-94 eilutės:
* Vienumas su išėjimo už savęs pjūviu, pakopa, apimtimi.
* Troškimai - visko atvaizdai
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
Pakeista 149 eilutė iš:
Sutelktumas
į:
Sutelktumas: Ėjimas iš vieno į vieną.
Pakeistos 151-152 eilutės iš
* Ėjimas iš vieno į vieną.
į:
* Išėjimas už savęs
* Sąmoningėjimas
Ištrintos 155-166 eilutės:


* Sąmoningėjimas

* Vienybė - padalinimai
* Viskas - Dievo sandara
* Troškimai - visko atvaizdai
* Išėjimas už savęs
Vienybė
* Visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
2021 kovo 19 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 83 eilutė:
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
Pakeistos 99-100 eilutės iš
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* Dievo Tėvo
ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia
į:
* Tėvo ir Sūnaus dvilypumas.
* Dvilypumas su savimi, pasąmonės
ir sąmonės.
Pridėtos 102-104 eilutės:
* Susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas
* Požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia
Pakeistos 151-154 eilutės iš
* susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas

* sąmoningėjimas
į:
* Sąmoningėjimas
Pakeistos 154-156 eilutės iš
* viskas - Dievo sandara
* troškimai - visko atvaizdai
* išėjimas už savęs
į:
* Viskas - Dievo sandara
* Troškimai - visko atvaizdai
* Išėjimas už savęs
Ištrintos 160-161 eilutės:
Vienis - visybė - daugis
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
2021 kovo 19 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 101-103 eilutės:
Visų galimybių išgyvenimas
* Dievas troškimu išgyvena žmogaus netroškimą
* Atjauta.
Pakeistos 150-151 eilutės iš
* atjauta
* vienybė
- padalinimai
į:
* Vienybė - padalinimai
2021 kovo 19 d., 19:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 95 eilutė iš:
* gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
į:
* Gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
Pakeista 100 eilutė iš:
* bendras reikalas
į:
* Bendras reikalas
Pakeistos 102-103 eilutės iš
* vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* atskirtumas
į:
* Vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* Atskirtumas
Pakeistos 105-107 eilutės iš
* viena su kitu
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
į:
* Viena su kitu
* Gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
Pakeistos 113-114 eilutės iš
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę
į:
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę.
* Širdies tiesa.
Pakeistos 116-121 eilutės iš
* tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* būdo vienumas
* savybių vienumas
* laisvumas
* sąlygų nesilaikymas
* dvasios plazdenimas
į:
* Tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* Būdo vienumas
* Savybių vienumas
* Laisvumas
* Sąlygų nesilaikymas
* Dvasios plazdenimas
Pakeistos 123-124 eilutės iš
* gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* susietumas
į:
* Gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* Susietumas
Pakeistos 126-128 eilutės iš
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė
į:
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Meilė - Dievo esmė.
* Tobulumas - tapatumų vieningumas.
* Valia - pasirinkimų vieningumas.
* Dievo valia - geros valios, gėrio krypčių vieningumas, gera naujiena (gero Dievo ir gero žmogaus vienumas), gera širdis.
* Dievo valia - Dievo ir žmogaus tikslų vieningumas.
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas.
* Požiūris - asmens esmė.
* Bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė.
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas.
Pakeistos 143-145 eilutės iš
* tobulumas - tapatumų vieningumas
* valia - pasirinkimų vieningumas
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas
į:
Pakeista 145 eilutė iš:
* širdies tiesa - dvilypiškumas
į:
2021 kovo 19 d., 19:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 78-79 eilutės iš
Aplinkybė
į:
* Bendra galimybe - nuolatinė laisvė gyventi gerumu.
Pastovumo apllinkybės
Pridėtos 81-82 eilutės:
* Visybė yra vienumas visuma, kai nerandame pastovumo atvejo.
* Daugis yra vienumas lygiagretumu, paieškų prielaida.
Pakeistos 125-126 eilutės iš
* kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* bendrystė
- bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė
į:
* Esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
* Kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* Bendrystė
- bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė
Ištrintos 134-136 eilutės:
* bendra galimybe - laisve vis gyventi gerumu

* esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
2021 kovo 19 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-84 eilutės:
Susitapatinimas su lygmenimi, su sąlygų visuma, jų apimtimi
* Vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
Pakeista 105 eilutė iš:
Dvilypumas
į:
Dvilypumas papildiniu
Pridėtos 108-110 eilutės:
* Asmens išplėtimas papildiniu
* Suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* Požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę
Pakeistos 124-129 eilutės iš

Sutelktumas, tikslingumas
* meilė - susitelkimas į mylimąjį
* išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
* suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę
į:
Sutelktumas
* Tikslingumas
* Ėjimas iš vieno į vieną.
* Meilė - susitelkimas į mylimąjį
* Išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
Pakeista 132 eilutė iš:
* vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
į:
Ištrinta 140 eilutė:
* vienis-visybė-daugis
2021 kovo 19 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 95 eilutė:
* bendras reikalas
Pakeistos 106-107 eilutės iš

bendrumas už sąlygų, nepaisant jų - savybių vienumas
į:
Sąlygų nepaisymas
Pridėtos 108-113 eilutės:
* būdo vienumas
* savybių vienumas
* laisvumas
* sąlygų nesilaikymas
* dvasios plazdenimas
Vidinis sąryšis
Pakeistos 115-116 eilutės iš
susietumas
į:
* susietumas
Esmė, vieningumas
Pakeistos 118-121 eilutės iš
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas
* bendras reikalas
* dvasios plazdenimas
sutelktumas
, tikslingumas
į:
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas - Kito esmė

Sutelktumas
, tikslingumas
2021 kovo 19 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 73 eilutė:
* gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
Pridėtos 83-84 eilutės:
Lygmens vienumas
* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
Pridėta 87 eilutė:
* Šeši pokalbiai
Pakeistos 90-92 eilutės iš

* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
į:
* gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
Požiūrių susiderinimas
Pakeistos 93-97 eilutės iš
* Šeši pokalbiai
būklės vienumas
- atskirtumas
* buvimas vienų viena
sąlygų bendrumas, sutapimas - už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
į:
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
Pakeistos 95-97 eilutės iš
* gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
* gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
į:
Vienumo būsena, būklė
* vienumas su savimi - buvimas vienų viena
* atskirtumas
Sąlygų bendrumas, sutapimas
* viena su kitu
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
Dvilypumas
Pridėta 105 eilutė:
2021 kovo 19 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 71 eilutė:
Dievas už visumos
Pridėtos 73-75 eilutės:
Visuma
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
Pakeista 77 eilutė iš:
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė).
į:
Aplinkybė
Pridėta 79 eilutė:
Trijų valių suderinimas
Pridėtos 81-84 eilutės:
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė).
Lygmenų sutapatinimas
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
Šešių vienumo pagrindų vienumas
Pakeistos 86-88 eilutės iš
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
į:
2021 kovo 17 d., 16:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 199-208 eilutės:
[+Vieningumo pagrindų vienumas+]

Betkas
* Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
* Betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
* Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.

Kalbėjimas
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaidos.
Ištrinta 335 eilutė:
* Laipsnyną sudaro šeši vienumo pagrindai: Dievas, Aš/Tu, Kitas; Meilė, Požiūriai, Bendrystė.
Ištrintos 336-340 eilutės:
* Vienumas (su savimi) tad reiškiasi apimtimis (vienumas savyje) ir taip tapatumu (vienumas su savimi) kuris gali būti didėjantis ar mažėjantis (kaip kad laisvumas). Tad vienumas išreiškiamas visais šešiais atvaizdais. Tai susiję su pasirinkimais, tarp jų ir troškimais, kas ir yra atvaizdai.
* Vienumas yra šešių rūšių - reikėtų tatai patikrinti - ir reikėtų nurodyti kas tai per santvarka - ir tai palyginti su vaizduote. Ir susieti su trijų valių suvedimu. Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
* Vienumas glūdi atvaizdų tarpe.
* Kuriuos vienumo pagrindus galime įsivaizduoti? (Ar galime įsivaizduoti Dievą?)
* Kaip vienumo pagrindai susiję su atvaizdais?
Pakeistos 340-346 eilutės iš
Sąsajos su vaizduote:
* savo Dievą įsivaizduoju vienybe
* savo asmenis įsivaizduoju dvejybe
* savo kitą įsivaizduoju trejybe
* savo meilę įsivaizduoju ketverybe
* savo požiūrius įsivaizduoju penkerybe
* savo bendrystę įsivaizduoju šešerybe
į:
2021 kovo 16 d., 17:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 342-345 eilutės:

'''Vienumo būdai'''

Attach:summary.jpg
2021 kovo 16 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
>><<
[++++合一++++]
Pridėta 13 eilutė:
-----------------------
2021 kovo 16 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 124-140 eilutės:

[+Vienumo pagrindų sandara: lygmenų poros+]

---------------
%center%Attach:vienumas.png
---------------

Šiuo brėžiniu vienumo rūšis sieju su šešiomis keturių lygmenų poromis.

Štai bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?
Ištrintos 142-151 eilutės:
Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Ištrintos 177-205 eilutės:

'''[[Atvaizdai]]'''

* Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
* Klausimas yra atsakymo papildinys.
* Apimtys
** Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".
** Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.
** Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas
** Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas

* Vieningumą galima įžvelgti iš šalies, išorėje: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)

* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.

'''Šešios poros keturių lygmenų'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
* Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
* Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

* [[Ženklų savybės]] bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
* Šešios kintamųjų rūšys, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
2021 kovo 16 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 42 eilutė:
Ištrintos 61-62 eilutės:
'''Esame viena: Dievu, Asmenimis, Kitu, Meile, Požiūriais, Bendryste'''
Ištrintos 124-253 eilutės:
------------------------
Attach:vienumo-pagrindai.png
------------------------
%center%%width=500px%Attach:howweareone.png
------------------------

[++Ką reiškia būti viena?++]

Vienumas - buvimas viena, tai:

Asmenimis:
* Dievu - kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
Jų esmėmis, jų nebuvimu:
* meile - kaip meilė palaiko amžiną brandą?
* požiūriais - kaip sutampa požiūriai?
* bendryste - kaip viską išreikšti rūpesčiais?

Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties. Vienų vienumu.
* Dvasios pranokimas savasties.
* Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
* Tįsumas
* dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
* dvasios būdas
* Dievo būdas
Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
* Dvasia - už santvarkos
* Sandara - už dalyvių
* Atvaizdai - dalyviuose
* Vieningumas - santvarkoje
* Nevaržomumas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų. Plazdenančia dvasia.
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
* Pasąmonių vienumas. Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* išgyvenimo apytaka - vienumas su Savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* meilės mokslas - vienumas su Kitu

Kitu: Šališkumu - atjauta - neabejingu. Bendru žmogumi.
* Vieningumas, solidariumas
* Savivalda
* Įsijungimas savo požiūriu
* Rūpėjimas
* Įtraukimas
* Leidimas rūpėti
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.

Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas. Meilė vienas kitam.
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
* Buvimas viena su savimi - Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu - vadinas, myliu.

Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas. Meilė sau.
* Nežinojimu išeiname už savo žinojimo.
* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų.
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.
Požiūriai
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.

Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas. Meilė visiems.
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.

Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.

'''Kaip ar kuo esame viena?'''

Esame viena vaizduote (6 atvaizdais)
* Dievu: pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* meile: plėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* požiūriais: derindami skirtingas vaizduotės ribas
* bendryste: su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę

'''Kas yra šeši vienumo pagrindai?'''

* Vienumo apimtimis išsakomos šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės.
* Bendro žmogaus įžvelgto Dievo savęs supratimo būdai.

'''Vienumo pagrindų tarpusavio santykiai'''

Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.

Dievas yra išeities taškas, kitas yra suvesties taškas, o juos sieja asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas). O jų nebuvimą - jų savasties nebuvimą, tad jų esmę - atitinkamai išsako meilė, bendrystė, požiūriai (joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį).
* Tai primena išgyvenimų rūšis: esamybę (Dievas), jo galimybę (Kitas) ir siekiamybę (juos siejantys asmenys), taip pat nesamybę (meilė), negalimybę (bendrystę) ir nesiekiamybę (požiūriai). Kaip įžvelgti ketverybę? Pavyzdžiui: Dievą ir Kitą sieja Niekas. Ne Dievas, tai Viskas. Ne Kitas, tai Betkas. Ne Niekas, tai Kažkas.

Dievas, asmenys, kitas
* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.

Asmenų vieningumas
* Meilė suvienija visus siauresnius troškimus kaip ir Dievas suvienija asmenis.
* Tyrimas: Nešališkumas sąlygose tampa vieningumo pagrindu, tai šališkas besąlygiškumas - šviesuolių bendrystė.
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.

'''Vienumas ir suvokimo lygmenys'''

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu

======================================
[+Klausimai: Kaip mes esame viena?+]
---------------
Attach:bendryste2.png
---------------
Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena.
2021 kovo 16 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 15 eilutė:
* Kuo esame viena?
Ištrintos 24-38 eilutės:
Kokia vienumo rūšių sandara?
* Šešias vienumo rūšis susieti su šešiais atvaizdais.
* Šešias vienumo rūtis suprasti kaip Dievo šokio šešias Dievo raiškas, šešis neigiamus įsakymus.
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
* Kokie yra 4 lygmenys ir kokios 6 poros? Pavyzdžiui, kūnas, protas, širdis, valia ir atitinkami netroškimai.
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
* Kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras?
* Kaip viename lygmenyje esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis.
* Sieti šešis pokalbius, šešerybės narius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip vienumo (su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo) jausmus suderinti su vienumo rūšimis?
* Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
* Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
Pakeistos 32-42 eilutės iš
Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame viena?

Kuo esame viena?

* Kaip vienumo pagrindus suprasti
kaip vienumą žvelgiant įvairiomis lygmenų poromis - skirtingumo lygmens ir vieningumo lygmens?

Nubrėžti kaip trys meilės neigia tris vienumus taip kad jos sudaro trejybės
ratą.

* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?
į:
Apytakų suvedimas
* Apytakų suvedimą suprasti
klausimu: Kaip esame viena?

Viena su savimi, vienas kitu ir visais
* Nubrėžti
kaip trys meilės neigia tris vienumus taip kad jos sudaro trejybės ratą.
Pakeistos 39-42 eilutės iš
* Kaip vienumo pagrindai susiję su tai ką vaizduotė gali įsivaizduoti: Dievo laisvę, dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą, Dievo valią?
į:
Gyvenimas vienumu
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename visais ar savimi
? Ir kaip tą suderinti?
2021 kovo 16 d., 15:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
'''''Suprasti vienumo svarbą.'''''
2021 kovo 16 d., 15:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-8 eilutės iš
'''Kokiais būdais esame viena?'''

'''''Suprasti šešių vienumo pagrindų sandarą, jų svarbą.'''''
į:
'''Kam reikalingas vienumas?'''
2021 kovo 16 d., 14:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
[[Vaizduotė]], [[Priėjimai prie visumos]], [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
[[Vienumo pagrindai]], [[Vaizduotė]], [[Priėjimai prie visumos]], [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 kovo 16 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 65-79 eilutės:
* Vienumo esmė
* Vienumo raiškos
* Ką reiškia būti viena
* Klausimai: Kaip mes esame viena?
* Vienumo pagrindų sandara: lygmenų poros
* Esmė: Dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
* Gera širdis
* Atvirumas santykiams
* Antrinės sandaros
* Vieningumo pagrindų vienumas
* Vienumo sąlygos - gyvenimo lygties lygmenys
* Vienumo savybės
* Vienumo jausmas
* Vienumo ir nevienumo santykis
Pakeista 276 eilutė iš:
[+Vienumo rūšių sandara: lygmenų poros+]
į:
[+Vienumo pagrindų sandara: lygmenų poros+]
2021 kovo 16 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
'''Esame viena: Kitu, Asmenimi, Asmenų bendryste, Dievu, Požiūriais, Meile.'''
į:
'''Esame viena: Dievu, Asmenimis, Kitu, Meile, Požiūriais, Bendryste'''
2021 kovo 13 d., 17:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

'''''Suprasti šešių vienumo pagrindų sandarą, jų svarbą.'''''
2021 kovo 11 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 532 eilutė iš:
http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/summary.jpg
į:
Attach:summary.jpg
2021 kovo 05 d., 12:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-49 eilutės:
* Kaip vienumo pagrindus suprasti kaip vienumą žvelgiant įvairiomis lygmenų poromis - skirtingumo lygmens ir vieningumo lygmens?
Pridėtos 543-544 eilutės:
* Asmuo (vieningas, Dievas) yra tai, kas glūdi už visų išraiškų (kaukių). Tai sutampimas to, kas glūdi teigiamai, lygmenų vieningume, ir neigiamai, jų tarpų vieningume. Prasmė susijusi su kaukės nuėmimu.
* Žinojimo rūmai, tai vieningumo atstatymas, iš nesąmonių. Tad paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas irgi link to.
2021 kovo 02 d., 21:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 491-530 eilutės:

----------------------
Attach:condition.jpg
----------------------

Buvimas viena su Dievu.
* Dievo nuostatos yra asmenys.
** Dievas yra Dievo amžinas gyvenimas.
** Dievas yra Mano išmintis.
** Dievas yra Tavo gera valia.
** Dievas yra Kito Dievo valia.
Už Dievo santykių su asmenimis yra Dievas ir žmogus (gerumas). Reikėtų dar pridėti dvi kryptis, visko žinojimą ir žinojimo gražų taikymą.

-------------------
Attach:system.jpg
-------------------------

BeingOneWith allows for NotBeingOneWith and thus arises in it and considers it a presumption of BeingOneWith, so that they are the same BeingOneWith. However, NotBeingOneWith considers itself as the negation of BeingOneWith that is overturned by BeingOneWith and is thus distinct from it.

In this way NotBeingOneWith defines BeingOneWith. This definition evolves ever more subtly until NotBeingOneWith in fact determines BeingOneWith and is the same as it. This evolution yields an AlgebraOfPerspectives, a system of lenses through which God and other look, taking up perspectives, sharing perspectives, a system in which Perspectives exist and are defined.

'''What is the relationship between BeingOneWith and NotBeingOneWith?'''

BeingOneWith provides Reference and so NotBeingOneWith is NonReference. NotBeingOneWith provides Condition and so BeingOneWith is Unconditional and satisfying Condition.

God is the one who is both unconditionally BeingOneWith (Experiencing) and conditionally GoingBeyondOneself (Understanding). He is BeingOneWith both the Unconditional and the Conditional.

With reference to God, BeingOneWith and NotBeingOneWith are states, activities, qualities. Without reference to God, and thus without reference, they are conditions, thus definitions. There is thus a distinction between the Conditional (the definite) and the Unconditional (the indefinite). Condition defines BeingOneWith as the meeting of the condition and NotBeingOneWith as the not meeting of the condition. First and foremost it is the condition of being Conditional, and in this sense the Unconditional (and God of himself) is NotBeingOneWith. Condition is negation, it is No and only conditionally, Yes.

In this way God is separated from his quality BeingOneWith and is considered as the Unconditional. The Conditional and the Unconditional are related by the two by two matrix of states:
* As BeingOneWith - Unconditional
* BeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional BeingOneWith - Person
* BeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional BeingOneWith - Relationship with Person
* NotBeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional NotBeingOneWith - Relationship with System
* NotBeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional NotBeingOneWith - System
* As NotBeingOneWith - Conditional

'''Vienumo būdai'''

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/summary.jpg
2021 kovo 02 d., 20:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 492-508 eilutės:
'''Užrašai'''

* Laipsnyną sudaro šeši vienumo pagrindai: Dievas, Aš/Tu, Kitas; Meilė, Požiūriai, Bendrystė.
* Vienumas įvairiai suvokiamas skirtingose apimtyse. Visakame - pilnas, betkame - neužstotas, kažkame - savas, niekame - vieningas. Ir tai suvokiame, atitinkamai, kaip Dievo požiūrį, mūsų priėmimą jo požiūrio (viską žinoti), jo priėmimą mūsų požiūrio (gražiai taikyti), ir savo požiūrį. O tai bene sietina su Dievu, Manimi, Tavimi bei Kitu. (Pavyzdžiui, pirminės sandaros tai gražus taikymas.)
* Vienumas (su savimi) tad reiškiasi apimtimis (vienumas savyje) ir taip tapatumu (vienumas su savimi) kuris gali būti didėjantis ar mažėjantis (kaip kad laisvumas). Tad vienumas išreiškiamas visais šešiais atvaizdais. Tai susiję su pasirinkimais, tarp jų ir troškimais, kas ir yra atvaizdai.
* Vienumas yra šešių rūšių - reikėtų tatai patikrinti - ir reikėtų nurodyti kas tai per santvarka - ir tai palyginti su vaizduote. Ir susieti su trijų valių suvedimu. Yra šeši būdai kaip išdėstyti, kaip parinkti tris raides.
* Vienumas glūdi atvaizdų tarpe.
* Kuriuos vienumo pagrindus galime įsivaizduoti? (Ar galime įsivaizduoti Dievą?)
* Kaip vienumo pagrindai susiję su atvaizdais?

Sąsajos su vaizduote:
* savo Dievą įsivaizduoju vienybe
* savo asmenis įsivaizduoju dvejybe
* savo kitą įsivaizduoju trejybe
* savo meilę įsivaizduoju ketverybe
* savo požiūrius įsivaizduoju penkerybe
* savo bendrystę įsivaizduoju šešerybe
2021 vasario 25 d., 18:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
[[Vaizduotė]], [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
[[Vaizduotė]], [[Priėjimai prie visumos]], [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 vasario 25 d., 18:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Žr. [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
[[Vaizduotė]], [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 vasario 25 d., 18:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 54-55 eilutės:

* Kaip vienumo pagrindai susiję su tai ką vaizduotė gali įsivaizduoti: Dievo laisvę, dvasią, sandarą, atvaizdus, vieningumą, Dievo valią?
2021 vasario 17 d., 23:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 233-237 eilutės:

Asmenų vieningumas
* Meilė suvienija visus siauresnius troškimus kaip ir Dievas suvienija asmenis.
* Tyrimas: Nešališkumas sąlygose tampa vieningumo pagrindu, tai šališkas besąlygiškumas - šviesuolių bendrystė.
* Šviesuolių bendryste tyrimai tampa vieningumo pagrindu.
2021 vasario 17 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 313-321 eilutės iš
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
į:
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.

[+Atvirumas santykiams+]

Dvejybė: Atvirumas santykiams
* Atvirumas yra Pradžia-turinys (Alfa), o santykiai yra Pabaiga-raiška (Omega).
* Santykiai yra paskirų, nepriklausomų valių suvedimas.
* Atvirumas santykiams yra pagrindas kuriuo viskas yra viena. Tai vienumo galimybė. (D: 2020.09.17)
* Objektas - Dievas - atvirumas santykiams. Santykiai su juo: savastis (tapatybės morfizmas), kiti objektai (jų santykiai su Dievu) ir santykiai (jie neskiria objektų, savęs ir kitų)
.
2021 vasario 13 d., 01:32 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 282-283 eilutės:

* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.
2021 vasario 13 d., 01:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 282-285 eilutės iš
* Each new perspective gives the "essence" of everything, and defines God as that which looks at the other perspectives as well as himself.
* A representation is that which can be thought
. It is that which a Mind can look at. A Unity is that which can Care. It is that by which a heart looks out. Coherence is a caring about all thought. It is a heart looking out in every way in which a mind may look at. The representations of anything are the union of those of everything and those of slack. Therefore life, as a unity, manifests the unity of God and good.
* For humans, Spirit is the Unity of the Representations of the Structure of Spirit. This is the basis for the cyclic nature of the Threesome. But for God, this Unity is distinct from Spirit
.
į:
* Kiekvienas naujas požiūris įneša visko esmę ir apibrėžia Dievą kaip tą kuris aprėpia kitus požiūrius ir taipogi save.

* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti
. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.
Pridėtos 335-336 eilutės:

* Atvaizdas yra tai ką galime įsivaizduoti, mąstyti, tai ką protas gali matyti. Vieningumas yra tai kas gali rūpintis, tai per ką širdis žiūri. Rišlumas yra rūpestis visu mąstymu. Tai yra širdis kuri žiūri lauk visais būdais kaip kad protas galėtų matyti. Betko atvaizdai jungia visko atvaizdus ir laisvumo atvaizdus. Užtat gyvenimas, kaip vieningumas, išreiškia Dievo ir gerumo vieningumą.
2021 vasario 13 d., 00:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 475-587 eilutės:[+Buvimas viena+]

[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 | 2007 m. rugpjūčio mėn. 1 d.]]

This year I have been trying to find the end of the string that ties it all together. The unfolding is driven by God's going beyond himself. But what in his nature most deeply compels him? For example,
* the unconditional goes beyond itself into the conditional;
* the indefinite into the definite;
* the inconsistent into the consistent;
* the unlimited into the limited;
and so on. What seems to be at the heart is that
* "being one with" goes beyond itself into "not being one with".
I'm still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given [[http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1 | Jesus's personal prayer]] to his Father in the Gospel of John where he speaks of "love" and "being one with" as if they were analogues. Perhaps "being one with" is a premonition of "love" in the sense that I will explain below.

As I swirled inward looking for the starting point of it all, I
recognized that I should distinguish
* the structural facts
from the
* explanatory theory
which I was seeking. The structural facts about our
minds were there to be explained regardless of any theory. Although a
successful theory might make those facts much more evident. But what I
am doing now is seeking a theory. My instinct is that God (to be
defined or not!) is at the root of it all. Whether or not God exists -
and I think God is prior to matters of existence - but my theory is that
if we can take up God's point of view then we can indeed know everything
and apply that knowledge usefully.

You might imagine, the closer that we get to the starting point, the
more we have to let go of all of our presumptions and contexts. Indeed,
our greatest presumptions must be built into the starting point. So as
I kept rethinking the starting point I wondered maybe Theory itself is
the starting point because that is what I am seeking and is the context
in which I am working. Then I recalled the beginning of the Gospel of
John: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the
Word was God." http://www.ebible.org/web/John.htm
And in Greek the "Word" is Logos which has many interpretations. But I
thought, what if Logos means Theory? And that seems quite plausible.
http://en.wikipedia.org/wiki/Logos
And there is a supposedly literal translation of the Greek: "In
beginning was the word, and the word was toward the god, and god was the
word". From my point of view this would say: "In the beginning there
was the Theory, and the Theory (was embraced by? or went beyond itself
to?) God, and the God was (defined as?) Theory." In the Christian
faith, the Logos is identified with Jesus Christ, the Son of God, which
might make sense in that Jesus is the perfect person in theory - the
organizing principle for our universe - who was then realized in practice.

This allows God - or the root of it all - to be considered as the Theory
such that:
* God is the Theory of BeingOneWith
* The Facts are that the Theory is going beyond itself into what is NotBeingOneWith
* The Truth is the Application that we can be meeting the Theory and thus BeingOneWith

This opens up a role for us as those in NotBeingOneWith who can meet
with BeingOneWith and enter into it, link up our perspective with its
perspective. It also provides a stark moral choice between "living with
a theory" and "living without any theory". I suspect that the latter
option ends badly, but this may very well be life's question. And
perhaps a more troubling question is, if we "live with a theory" (a
god), then must we "live with a Theory" (a God), which is to say, live
by a comprehensive theory?

I also noticed that the most explicit, developed structures (divisions
of everything, topologies, representations) were at play from the very
beginning in the unfolding of structure. But I realized that they could
be thought of as premonitions of what was to come and only realized
themselves as Definition itself progressed from soft to hard. And I saw
that this progression could be measured by the Scope given by the
overlap of BeingOneWith and NotBeingOneWith so that at the beginning
they are the same and the scope is Everything, but as Truth hardens,
they become separate and the scope is Nothing.

I then looked at the different fundamental concepts that were relevant
to explain the unfolding of the structure. The notion of Conditional
and Unconditional was quite central but I realized that this could be
driven by the perspective of NotBeingOneWith. There were also concepts
that played off both oppositions (+/- BeingOneWith and +-
Unconditional), namely:
* Person (such as God, I, You, Other) = Unconditional BeingOneWith
* Perspective (such as Life, Anything, Choosing, Will) = Conditional BeingOneWith
* Position (such as EternalLife, Wisdom, GoodWill, GodsWill) = Conditional NotBeingOneWith
* System (such as God, Everything, Wishing, Love) = Unconditional NotBeingOneWith
and these are organized by the diagram I wrote about earlier regarding
Experiencing and Understanding at
http://www.worknets.org/http://www.ms.lt/livingbytruth/?page=LivingByTruth/Overview

So I thought in what sense "BeingOneWith and NotBeingOneWith" are to
BeingOneWith what "Unconditional" and "Conditional" are to
NotBeingOneWith? And I realized that what is NotBeingOneWith is
separating it's own perspective from whatever it might even be one with,
which is to say, it is not subjective, it is not engaged. As I thought
about that I realized that we might phrase this positively in terms of
grounds for definition:
* BeingOneWith is "sharing the grounds for definition"
* NotBeingOneWith is "not sharing the grounds for definition"
Which is to say that BeingOneWith is inclusive and treating others by
the same presumptions as in "love your neighbor as yourself" and "love
God". Whereas NotBeingOneWith is keeping others at arm's length and
applying a different standard to them. BeingOneWith is "allowing for A
theory" whereas NotBeingOneWith is "not allowing for A theory". What
this means is that NotBeingOneWith allows for "redefinition",
"reinterpretation" as it is engaged by BeingOneWith and chased as to its
grounds until after four levels finally they are all exhausted and there
is nothing left of NotBeingOneWith except the freedom that was opened up
in this.

Dievas mumyse susivokia, kad jis yra vaikas, o Dievas už mūsų yra tėvas, užtat gyvenant įsakymu, gali būti viena - pasiklydusiu vaiku.

Esame viena malda, nes ja mūsų valia viena. Tam ir yra esmė, sandarų atvaizdų vieningumas, tai mūsų vienumo pagrindas, kuriuo galime sutapti.
2021 vasario 13 d., 00:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Žr. [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
Žr. [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], [[20070901BuvimasViena]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 vasario 13 d., 00:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 217-226 eilutės:
'''Buvimas ne viena'''

Buvimas ne viena, tai:
* neturėjimas bendro pagrindo apibrėžimams
* pagrindas neigimui
* neįsitraukimas savo požiūriu
* abejingumas
* nešališkumas (asmens nebuvimas)
* nerūpėjimas
Ištrintos 309-325 eilutės:
[+Vienumo sąlygos - gyvenimo lygties lygmenys+]

Gyvenimo lygties lygmenys išsako visa tai, kas reikalinga vienumui:
* Dvasia yra pilna - Dievas
* Sandara yra atvira -
* Atvaizdai yra pažįstami -
* Vieningumas yra vienijantis -
Tai yra keturios rūšys "buvimo viena" su galimais kitais. Galėtų būti dar dvi rūšys išsakančios vienumą nesusijusį su kitais.
* Esmė yra būtent dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Tai bene žmogaus (nepilnas) žvilgsnis į Dievo (pilną) žvilgsnį. Tai yra suvokimas - Dievo valia - amžinas gyvenimas.
* O Dievo (pilnas) žvilgsnis į žmogaus (nepilną) žvilgsnį būtų vieningumo dvasia - meilė.

----------------
Attach:overviewconcepts.jpg
----------------
Attach:allone.jpg
--------------
Pridėtos 317-395 eilutės:
[+Antrinės sandaros+]

* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.

[+Vienumo pagrindų sandaros galimybės+]

'''[[Atvaizdai]]'''

* Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
* Klausimas yra atsakymo papildinys.
* Apimtys
** Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".
** Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.
** Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas
** Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas

* Vieningumą galima įžvelgti iš šalies, išorėje: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)

'''Šešios poros keturių lygmenų'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
* Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
* Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

* [[Ženklų savybės]] bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
* Šešios kintamųjų rūšys, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.

'''Laipsnynas'''

* Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]
* [[Laipsnynas]] išsako santvarką.

'''Aštuongubas kelias'''

* Aštuongubas kelias - [[Vertybės]] - išplečia laipsnyną nuliniu požiūriu ir septintu požiūriu.
* Vieningumą galima išreikšti vidumi, iš vidaus. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Arba amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.

'''Aštuonerybė'''

* Pasirinkimai
** Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.
** Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
** Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
* Gėrio kryptys. Šeši būdai išeiti už savęs. Gera širdis išeina už savęs.

[+Vieningumo pagrindų vienumas+]

Betkas
* Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
* Betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
* Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.

Kalbėjimas
* Kalbėjimas, bendravimas iš širdies, yra tokio bendravimo prielaidos.

[+Vienumo sąlygos - gyvenimo lygties lygmenys+]

Gyvenimo lygties lygmenys išsako visa tai, kas reikalinga vienumui:
* Dvasia yra pilna - Dievas
* Sandara yra atvira -
* Atvaizdai yra pažįstami -
* Vieningumas yra vienijantis -
Tai yra keturios rūšys "buvimo viena" su galimais kitais. Galėtų būti dar dvi rūšys išsakančios vienumą nesusijusį su kitais.
* Esmė yra būtent dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Tai bene žmogaus (nepilnas) žvilgsnis į Dievo (pilną) žvilgsnį. Tai yra suvokimas - Dievo valia - amžinas gyvenimas.
* O Dievo (pilnas) žvilgsnis į žmogaus (nepilną) žvilgsnį būtų vieningumo dvasia - meilė.

----------------
Attach:overviewconcepts.jpg
----------------
Attach:allone.jpg
--------------
Pakeistos 422-423 eilutės iš
'''Vienumo jausmas'''
į:
[+Vienumo jausmas+]
Ištrintos 449-450 eilutės:
Pakeistos 452-496 eilutės iš
'''Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
* Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
* Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

'''Šeši vienumo pavidalai'''

Šešiais lygmenų atskyrimais
* Šešių vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.
* Yra šeši būdai išeiti už savęs. Gera širdis išeina už savęs.
* Susieti šešias kryptis su šešiom kintamųjų rūšim, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
* [[Ženklų savybės]] bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
* [[Laipsnynas]]
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
* Pasirinkimai
** Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.
** Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
** Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
* Aštuongubas kelias - [[Vertybės]]
* [[Atvaizdai]]
** Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
** Užtat betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
** Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
** Klausimas yra atsakymo papildinys.
** Apimtys
*** Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".
*** Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.
*** Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas
*** Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas
** Betkas
*** Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.
*** Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)

'''Antrinės sandaros'''

* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.
į:
'''Buvimas ne viena'''

Buvimas ne viena, tai:
* neturėjimas bendro pagrindo apibrėžimams
* pagrindas neigimui
* neįsitraukimas savo požiūriu
* abejingumas
* nešališkumas (asmens nebuvimas)
* nerūpėjimas
Pridėtos 476-477 eilutės:
2021 vasario 12 d., 23:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 290-305 eilutės:
* Esmė yra dvasios vienumas, su kuriuo (savo protu) tapatiname tą dvasią, kaip kad save tapatiname su savo kertine vertybe. Galime būti tapatinti su savo esme.
* Dvasia ir esmė išsako tai, kas yra, o sandara ir atvaizdai išsako tai, ko nėra.
* Each new perspective gives the "essence" of everything, and defines God as that which looks at the other perspectives as well as himself.
* A representation is that which can be thought. It is that which a Mind can look at. A Unity is that which can Care. It is that by which a heart looks out. Coherence is a caring about all thought. It is a heart looking out in every way in which a mind may look at. The representations of anything are the union of those of everything and those of slack. Therefore life, as a unity, manifests the unity of God and good.
* For humans, Spirit is the Unity of the Representations of the Structure of Spirit. This is the basis for the cyclic nature of the Threesome. But for God, this Unity is distinct from Spirit.

Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Pridėtos 312-319 eilutės:
Dievo valia - gėrio krypčių vieningumas - geros valios vieningumas - gera širdis
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.

Atjauta
* Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
Pakeistos 337-358 eilutės iš
* Esmė yra dvasios vienumas, su kuriuo (savo protu) tapatiname tą dvasią, kaip kad save tapatiname su savo kertine vertybe. Galime būti tapatinti su savo esme.
* Dvasia ir esmė išsako tai, kas yra, o sandara ir atvaizdai išsako tai, ko nėra.
* Each new perspective gives the "essence" of everything, and defines God as that which looks at the other perspectives as well as himself.
* A representation is that which can be thought. It is that which a Mind can look at. A Unity is that which can Care. It is that by which a heart looks out. Coherence is a caring about all thought. It is a heart looking out in every way in which a mind may look at. The representations of anything are the union of those of everything and those of slack. Therefore life, as a unity, manifests the unity of God and good.
* For humans, Spirit is the Unity of the Representations of the Structure of Spirit. This is the basis for the cyclic nature of the Threesome. But for God, this Unity is distinct from Spirit.

Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši
[[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

Dievo valia - gėrio krypčių vieningumas - geros valios vieningumas - gera širdis
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.

Sąmoningumu
į:
[+Sąmoningumas+]
Ištrintos 342-345 eilutės:

'''Atjauta'''

Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
2021 vasario 12 d., 23:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 316-318 eilutės iš
* A representation is that which can be thought. It is that which a {{Mind}} can look at. A {{Unity}} is that which can {{Care}}. It is that by which a {{heart}} looks out. Coherence is a caring about all thought. It is a heart looking out in every way in which a mind may look at. The representations of anything are the union of those of everything and those of slack. Therefore life, as a unity, manifests the unity of God and good.
* For humans, {{Spirit}} is the {{Unity}} of the {{Representations}} of the {{Structure}} of {{Spirit}}. This is the basis for the cyclic nature of the {{Threesome}}. But for God, this {{Unity}} is distinct from {{Spirit}}.
į:
* A representation is that which can be thought. It is that which a Mind can look at. A Unity is that which can Care. It is that by which a heart looks out. Coherence is a caring about all thought. It is a heart looking out in every way in which a mind may look at. The representations of anything are the union of those of everything and those of slack. Therefore life, as a unity, manifests the unity of God and good.
* For humans, Spirit is the Unity of the Representations of the Structure of Spirit. This is the basis for the cyclic nature of the Threesome. But for God, this Unity is distinct from Spirit.
Pakeista 385 eilutė iš:
I just noticed an odd {{Recursion}}...
į:
I just noticed an odd Recursion...
Pakeista 577 eilutė iš:
Fauconnier et al's "blend" theory should be inverted, by which I mean to say that {{Understanding}} is the ability to make use of the blend to hold two domains separate rather than to merge them. It's the separation, the teasing apart of the domains, wherein lies the intelligence.
į:
Fauconnier et al's "blend" theory should be inverted, by which I mean to say that Understanding is the ability to make use of the blend to hold two domains separate rather than to merge them. It's the separation, the teasing apart of the domains, wherein lies the intelligence.
2021 vasario 12 d., 23:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 276-280 eilutės iš
[+Dievo šokio trejybės ratas+]

į:
[+Esmė - vieningumas+]
Pridėtos 290-291 eilutės:
[+Gera širdis+]
Pridėtos 296-297 eilutės:
[+Vienumo sąlygos - gyvenimo lygties lygmenys+]
Pakeistos 299-310 eilutės iš
* Spirit is Complete
* Structure is Unobstructed
* Representation is Familiar
* Unity is Unified

"Buvimo viena" (being one with) rūšys:
* Unified
* Familiar
* Unobstructed
* Complete (Pilnatvė)

Dievą suvokiu kaip pilną žvilgsnį (complete view) ir žmogų kaip nepilną žvilgsnį
.
į:
* Dvasia yra pilna - Dievas
* Sandara yra atvira -
* Atvaizdai yra pažįstami -
* Vieningumas yra vienijantis -
Tai yra keturios rūšys "buvimo viena" su galimais kitais. Galėtų būti dar dvi rūšys išsakančios vienumą nesusijusį su kitais.
* Esmė yra būtent dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Tai bene žmogaus (nepilnas) žvilgsnis į Dievo (pilną) žvilgsnį. Tai yra suvokimas - Dievo valia - amžinas gyvenimas.
* O Dievo (pilnas) žvilgsnis į žmogaus (nepilną) žvilgsnį būtų vieningumo dvasia - meilė
.
2021 vasario 12 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 278-352 eilutės iš
-----------
%center%Attach:vienumutrejybe.png
-----------

* Vienumo pagrindai save susiveda į asmenų trejybę, į jos vienumą, į tikrai bendrą išgyvenimą.
* Būtent Dievo nepažinimo vieningumu, asmens trejybe susiveda Dievo buvimo ir nebuvimo galimybės, jų
vieningumas išgyvenamas.
* Gaunasi apytaka, kurioje vis naujai atsiveria Dievas, jo amžinas gyvenimas, vis naujai gvildenamas jo klausimas, ar jisai būtinas.
* Pagrindą suteikia Dievo trejybė, tačiau tai trys skirtingi kampai kuriems trūksta bendro išgyvenimo.
* Dievo trejybė sieja Dievo Tėvo (Dievo nebuvimo) ir Dievo Sūnaus (Dievo buvimo) išgyvenimus. Dievo nebuvimą grindžia malonė, jo raiška, ir Dievo buvimą išbaigia šviesuolių bendrystė, jo neraiška.
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.

'''Dievo vienumas'''

Meilė
* Meilė sutampa su Budos aštuongubo kelio teisingu susitelkimu (right concentration).
* Mylintysis meile susitelkia į mylimąjį.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.

Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.

'''Asmens vienumas'''

Asmenybės (pasąmonės) vienumą išsako kertinė vertybė, tai meilės vienumas, nes meilė yra kaip žmogų palaikyti, ir meilė yra Dievo kertinė vertybė.

Asmens (sąmonės) vienumas - bendras žmogus - Dievo sūnus Jėzus Kristus
* Vienumas su betkuo
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Gero ir blogo vaiko suvedimas bendru žmogumi
* Geras vaikas ir blogas vaikas vienas kitas papildo branda, meile: DAD ir ADA.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką reikia abu atjausti vienumo dėlei.
* Viena yra Dievas (jo tikrumas), asmuo (jo galimumas), tad tuo pačiu ir jų pagrįstas Dievo būtinumas. Tai trys aplinkybės, tai gerojo Dievo ir gerojo asmens sugretinimas, tai jų gerumo vienumas (gera naujiena) ir jųjų pačių vienumas (gera širdimi).
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.

Asmuo
* Atjauta vertybiniais klausimais.
* Asmuo vieninga atjauta, aštuongubu keliu suveda Dievo nebuvimo, jo nepažinimo ir buvimo, jo pažinimo išgyvenimus.
* Asmenyje susiveda keturios Dievo raiškos galimybės, tad Dievo pažinimo galimybės, tai keturios vienumo apimtys.
* Bendras, sąmoningas žmogus bešališkai įžvelgia Dievą visose apimtyse.

[+Asmenų vienumas+]

Asmenų vienumas - Dievas Dvasia
* Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
* Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).

Vienumas su kažkuo - nuostaba

Vienumas su viskuo - laimė

Bendrystė
* Bendri rūpesčiai.
* Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.

Bendras reikalas
* Tomasello, joint intentionality
* Bendras dėmesys
* Bendras suvoktumas

Susikalbėjimas
* Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės. Visiškai atsiverti.
* Yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.

'''Esmė
'''
į:


'''Esmė yra dvasios sandaros atvaizdų
vieningumas'''
Ištrinta 337 eilutė:
Ištrinta 342 eilutė:
2021 vasario 12 d., 22:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Žr. [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
Žr. [[Dievo šokis]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 vasario 12 d., 22:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 244-252 eilutės:
'''Vienumas ir suvokimo lygmenys'''

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
Ištrinta 275 eilutė:
Ištrintos 281-286 eilutės:
Dievo šokyje žmogaus trejybe pasireiškia:
* Dievo vieningumas - Dievo trejybe - Kitu (asmens esme) - buvimu
* Asmens vieningumas - aštuonerybe - asmens sutapimu (pasąmonės įsitraukimu ir sąmonės atsitokėjimu) požiūriais (asmenų esme) - buvimą išplečiančiais - riba tarp buvimo ir nebuvimo
* Asmenų vieningumas - Dešimt Dievo įsakymais - meile (Dievo esme) - nebuvimu - būklėmis
Šie trys vieningumai suveda trijų sandarų išreikštus nevieningumus.
Ištrintos 290-299 eilutės:
Vienų vienumas
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
* Širdis yra vienumo esmė.

Vienumas su niekuo

Besąlygiškumas
* Dievas tėvas išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis
Ištrintos 299-305 eilutės:
Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
Pakeistos 332-333 eilutės iš
Vienumas su viskuo
į:
Vienumas su kažkuo - nuostaba

Vienumas su
viskuo - laimė
Pridėtos 345-350 eilutės:
Susikalbėjimas
* Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės. Visiškai atsiverti.
* Yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.
Pakeistos 415-424 eilutės iš
'''Susikalbėjimas'''

Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės. Visiškai atsiverti.
* Yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.


į:
Ištrintos 536-537 eilutės:

Žr.požiūriai
2021 vasario 12 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 50-54 eilutės:
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?

* Ar "būti viena su" yra tas pats kaip "būti viena su savimi"?
Pakeistos 182-183 eilutės iš
į:
* Buvimas viena su savimi - Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu - vadinas, myliu.
Ištrintos 285-289 eilutės:

Vienumas - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų? Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?
* Being one with = being one with myself? Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu.
* Dievu gyvename mylėdami, rūpindamiesi, klausdami klausimus.
2021 vasario 12 d., 15:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:

Nubrėžti kaip trys meilės neigia tris vienumus taip kad jos sudaro trejybės ratą.
2021 vasario 12 d., 15:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 170 eilutė iš:
Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas.
į:
Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas. Meilė vienas kitam.
Pakeista 176 eilutė iš:
Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas.
į:
Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas. Meilė sau.
Pakeista 191 eilutė iš:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas.
į:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas. Meilė visiems.
Pridėtos 226-227 eilutės:

Yra trys vieningumai. Jų neigimas iššaukia tris meiles, kurias sieja trejybės ratas.
2021 vasario 12 d., 15:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 136 eilutė iš:
Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties.
į:
Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties. Vienų vienumu.
Pakeista 152 eilutė iš:
Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų
į:
Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų. Plazdenančia dvasia.
Pakeista 161 eilutė iš:
Kitu: Šališkumu - atjauta
į:
Kitu: Šališkumu - atjauta - neabejingu. Bendru žmogumi.
Pakeista 170 eilutė iš:
Meile: Atsisakymu savęs
į:
Meile: Atsisakymu savęs. Vienų vienumo neįmanomumas.
Pakeista 176 eilutė iš:
Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas
į:
Požiūriais: Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas. Plazdenančios dvasios neįmanomumas.
Pakeista 191 eilutė iš:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas
į:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas. Bendro žmogaus neįmanomumas.
2021 vasario 12 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 110-116 eilutės iš
į:
Vienybė
* Visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
Vienis - visybė - daugis
* Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
Pakeista 152 eilutė iš:
Asmenimis (manimi-tavimi): Ryšiu tarp visų
į:
Asmenimis (Dievu-manimi-tavimi-kitu): Ryšiu tarp visų
Pakeistos 154-160 eilutės iš
į:
* Pasąmonių vienumas. Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* išgyvenimo apytaka - vienumas su Savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* meilės mokslas - vienumas su Kitu
Pakeistos 173-175 eilutės iš
į:
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
Pakeistos 181-190 eilutės iš
į:
Požiūriai
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.
Pridėtos 225-233 eilutės:
'''Vienumo pagrindų tarpusavio santykiai'''

Dievas yra išeities taškas, kitas yra suvesties taškas, o juos sieja asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas). O jų nebuvimą - jų savasties nebuvimą, tad jų esmę - atitinkamai išsako meilė, bendrystė, požiūriai (joks požiūris, požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį).
* Tai primena išgyvenimų rūšis: esamybę (Dievas), jo galimybę (Kitas) ir siekiamybę (juos siejantys asmenys), taip pat nesamybę (meilė), negalimybę (bendrystę) ir nesiekiamybę (požiūriai). Kaip įžvelgti ketverybę? Pavyzdžiui: Dievą ir Kitą sieja Niekas. Ne Dievas, tai Viskas. Ne Kitas, tai Betkas. Ne Niekas, tai Kažkas.

Dievas, asmenys, kitas
* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Pakeistos 257-262 eilutės iš
'''Dievas, Kitas, Artimas'''

* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
į:
Ištrintos 332-347 eilutės:
Požiūriai
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.

Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* pasirinkimų malūnas - vienumas su savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* meilės mokslas - vienumas su Kitu
Pridėta 383 eilutė:
----------------
Pakeista 385 eilutė iš:
į:
----------------
Pakeistos 387-388 eilutės iš
į:
--------------
Pakeistos 394-398 eilutės iš

Meilė
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
į:
Pakeistos 424-436 eilutės iš
'''Vienybė'''

* Visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.

'''Vienis - visybė - daugis'''

Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.

'''Pasąmonių vienumas'''

* Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
į:
2021 vasario 12 d., 15:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 114 eilutė iš:
%width=500px%Attach:howweareone.png
į:
%center%%width=500px%Attach:howweareone.png
2021 vasario 12 d., 15:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 203 eilutė iš:
į:
[+Klausimai: Kaip mes esame viena?+]
Pridėtos 208-210 eilutės:

[+Vienumo rūšių sandara: lygmenų poros+]
Pakeistos 215-217 eilutės iš
[+++Vienumo rūšių sandara+++]

Štai vienas
bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
į:
Šiuo brėžiniu vienumo rūšis sieju su šešiomis keturių lygmenų poromis.

Štai
bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
2021 vasario 12 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Šešias vienumo rūtis suprasti kaip Dievo šokio šešias Dievo raiškas, šešis neigiamus įsakymus.
Pakeista 26 eilutė iš:
* Kokie yra 4 lygmenys ir kokios 6 poros?
į:
* Kokie yra 4 lygmenys ir kokios 6 poros? Pavyzdžiui, kūnas, protas, širdis, valia ir atitinkami netroškimai.
Pakeistos 72-110 eilutės iš
į:
būklės vienumas - atskirtumas
* buvimas vienų viena
sąlygų bendrumas, sutapimas - už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia
* gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
* gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
bendrumas už sąlygų, nepaisant jų - savybių vienumas
* tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
susietumas
* kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas
* bendras reikalas
* dvasios plazdenimas
sutelktumas, tikslingumas
* meilė - susitelkimas į mylimąjį
* išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
* suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę
* bendra galimybe - laisve vis gyventi gerumu
* vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
* tobulumas - tapatumų vieningumas
* valia - pasirinkimų vieningumas
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas
* susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas
* širdies tiesa - dvilypiškumas
* sąmoningėjimas
* atjauta
* vienis-visybė-daugis
* vienybė - padalinimai
* viskas - Dievo sandara
* troškimai - visko atvaizdai
* išėjimas už savęs
Pakeista 123 eilutė iš:
* asmenimis (tavimi/manimi) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
į:
* asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
Pakeista 125 eilutė iš:
Jų esmėmis:
į:
Jų esmėmis, jų nebuvimu:
Pridėtos 197-201 eilutės:
'''Kas yra šeši vienumo pagrindai?'''

* Vienumo apimtimis išsakomos šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės.
* Bendro žmogaus įžvelgto Dievo savęs supratimo būdai.
Pridėtos 207-208 eilutės:
Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena.
---------------
Pakeistos 214-233 eilutės iš
Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena. Vėliau jas siejau su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais. Dabar bandau sieti su Dievo raiškomis šešiais neigiamais įsakymais.

* '''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]]. Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą
?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
* '''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
* '''Esame viena Asmenų Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
* '''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę. Kaip esame viena Dievu? ''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''
* '''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]]. Kaip sutampa požiūriai?''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
* '''Esame viena Meile - savo užduotimi - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip Dievui pasiekti mus ir kiekvieną? įtraukti mus į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''

Šeši vienumo pagrindai:
* požiūriai - sutampa poreikiai, skirtingi protai
* meilė - sutampa poreikiai, skirtingos širdys
* bendrystė - sutampa abejonės, skirtingos širdys
* artimas (tu/aš) - sutampa lūkesčiai, skirtingos valios
* kitas - sutampa abejonės, skirtingos valios
* Dievas - sutampa poreikiai, skirtingos valios

* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
į:
Štai vienas bandymas vienumo rūšis susieti su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais.
* brandos raida - kitu - Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?

* sandarų žemėlapynu - požiūriais - Kaip sutampa požiūriai?
* išsiaiškinimų vadovėliu - bendryste - Kaip viską išreikšti rūpesčiais?
* išgyvenimų metraščiu - Dievu - Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* sąvokų žinynu - asmenimis (Dievu/tavimi/manimi/kitu) - Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?

* Dievo kelione - meile - Kaip meilė palaiko amžiną brandą?
Ištrintos 226-268 eilutės:
[+++Paskiros vienumo rūšys+++]

būklės vienumas - atskirtumas
* buvimas vienų viena
sąlygų bendrumas, sutapimas - už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia
* gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
* gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
bendrumas už sąlygų, nepaisant jų - savybių vienumas
* tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
susietumas
* kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas
* bendras reikalas
* dvasios plazdenimas
sutelktumas, tikslingumas
* meilė - susitelkimas į mylimąjį


* išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
* suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
* požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę

* bendra galimybe - laisve vis gyventi gerumu
* vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
* esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
* tobulumas - tapatumų vieningumas
* valia - pasirinkimų vieningumas
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas
* susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas
* širdies tiesa - dvilypiškumas
* sąmoningėjimas
* atjauta
* vienis-visybė-daugis
* vienybė - padalinimai
* viskas - Dievo sandara
* troškimai - visko atvaizdai
* išėjimas už savęs
2021 vasario 12 d., 13:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
Attach:howweareone.png
į:
%width=500px%Attach:howweareone.png
2021 vasario 12 d., 13:16 atliko AndriusKulikauskas -
2021 vasario 12 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 74-75 eilutės:
------------------------
Attach:howweareone.png
2021 vasario 12 d., 00:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 141-144 eilutės iš
* derindami skirtingas vaizduotės ribas
* pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* plėtodami savo
tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
į:
* Dievu: pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* meile: plėtodami savo
tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* požiūriais: derindami skirtingas vaizduotės ribas
* bendryste:
su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
2021 vasario 12 d., 00:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* Šešias vienumo rūšis susieti su šešiais atvaizdais.
2021 vasario 11 d., 23:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 139 eilutė iš:
Esame viena
į:
Esame viena vaizduote (6 atvaizdais)
2021 vasario 11 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 57 eilutė:
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
Pridėta 59 eilutė:
* Vienybė yra visko padalinimas.
Pridėta 61 eilutė:
* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo.
2021 vasario 11 d., 23:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 133-134 eilutės:

Vienumas sutapatina šešerybę (sandarą) ir šešis atvaizdus (vienumo pagrindus) sąmoningumo lygtimi 6+3=1.
2021 vasario 11 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 69-72 eilutės:

------------------------
Attach:vienumo-pagrindai.png
------------------------
2021 vasario 11 d., 22:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 95-96 eilutės iš
Kitu: Šališkumu
į:
* Nevaržomumas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

Asmenimis (manimi-tavimi): Ryšiu tarp visų
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.

Kitu: Šališkumu - atjauta
Pakeistos 109-110 eilutės iš
į:
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.
Pakeista 121 eilutė iš:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams
į:
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams - dviprasmybė kaip atkartojimas
Ištrintos 124-132 eilutės:

Nevaržomas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.
Dviprasmybė kaip atkartojimas
Pakeistos 130-136 eilutės iš
Atjauta
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti
savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.

Ryšys tarp visų
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
į:
'''Kaip ar kuo esame viena?'''

Esame viena
* derindami skirtingas vaizduotės ribas
* pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* plėtodami
savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
Ištrintos 146-153 eilutės:

'''Kaip ar kuo esame viena?'''

Esame viena
* derindami skirtingas vaizduotės ribas
* pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* plėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
2021 vasario 11 d., 22:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 96-110 eilutės iš
Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.

Nevaržomas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

Atsisakymas savęs
* Meilė
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)

Šališkumas
į:
Kitu: Šališkumu
Pakeistos 104-108 eilutės iš
Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas
į:
Meile: Atsisakymu savęs
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)

Požiūriais:
Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas
Pridėtos 113-124 eilutės:

Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.

Nevaržomas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

2021 vasario 11 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 74-75 eilutės iš
požiūriai, meilė, bendrystė, artimas (tu/aš), kitas, Dievas
į:
Asmenimis:
Pridėta 78 eilutė:
Jų esmėmis:
Pakeista 83 eilutė iš:
Dvasios tįsumas nepaisant savasties.
į:
Dievu: Visur prasiskverbiančiu Dvasios tįsumu nepaisančiu savasties.
Ištrintos 89-94 eilutės:

Vienas bendras pagrindas apibrėžimams
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.
Pridėtos 95-99 eilutės:

Bendryste: Vienas bendras pagrindas apibrėžimams
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.
2021 vasario 11 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 75-81 eilutės:

* Dievu - kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* asmenimis (tavimi/manimi) - kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?
* kitu - kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?
* meile - kaip meilė palaiko amžiną brandą?
* požiūriais - kaip sutampa požiūriai?
* bendryste - kaip viską išreikšti rūpesčiais?
2021 vasario 11 d., 21:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
Žr. [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 vasario 11 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-74 eilutės:

požiūriai, meilė, bendrystė, artimas (tu/aš), kitas, Dievas
2021 vasario 11 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 67-69 eilutės iš
į:
* Suvokimo lygmenys: Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas
* Šeši pokalbiai
Pakeistos 74-96 eilutės iš
* Dvasios tįsumas nepaisant savasties.
** Dvasios pranokimas savasties.
** Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
* Turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams.
** [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
** Dvasia - už santvarkos
** Sandara - už dalyvių
** Atvaizdai - dalyviuose
** Vieningumas - santvarkoje
* Nevaržomas savasties.
** Nesivaržymas savimi, neigimu
** Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.
* Atsisakymas savęs
** Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
** Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)
* Šališkumas
** Savivalda
** Įsijungimas savo požiūriu
** Rūpėjimas
** Įtraukimas
** Leidimas rūpėti
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
į:
Dvasios tįsumas nepaisant savasties.
* Dvasios pranokimas savasties.
* Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
Pakeistos 78-96 eilutės iš
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.


Atkartojimas.
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.

Kas už sąlygų
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.

Ryšys tarp visų
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.

Vienas bendras pagrindas
į:
* dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
* dvasios būdas
* Dievo būdas

Vienas bendras pagrindas apibrėžimams
Pakeistos 84-85 eilutės iš
Nežinojimu
į:
* [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Susikalbėjimas, bendras suvokimas, savęs suvokimas, suvokimas.

Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
* Dvasia - už santvarkos
* Sandara - už dalyvių
* Atvaizdai - dalyviuose
* Vieningumas - santvarkoje

Nevaržomas savasties.
* Nesivaržymas savimi, neigimu
* Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.

Atsisakymas savęs
* Meilė
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
* Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)

Šališkumas
* Vieningumas, solidariumas
* Savivalda
* Įsijungimas savo požiūriu
* Rūpėjimas
* Įtraukimas
* Leidimas rūpėti

Kas veda už sąlygų, yra už jų - nežinojimas
* Nežinojimu išeiname už savo žinojimo.
Pridėtos 113-126 eilutės:
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.

Dviprasmybė kaip atkartojimas
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.

Atjauta
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam (savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.

Ryšys tarp visų
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
2021 vasario 11 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
** Ta pati dvasia, kad ir skirtingose sąlygose.
2021 vasario 11 d., 14:36 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 66-71 eilutės:

[++Ką reiškia būti viena?++]

Vienumas - buvimas viena, tai:

* Dvasios tįsumas nepaisant savasties.mpratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
2021 vasario 11 d., 14:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-79 eilutės:
* Dvasios tįsumas nepaisant savasties.mpratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė

[++Ką reiškia būti viena?++]

Vienumas - buvimas viena, tai:

* Dvasios tįsumas nepaisant savasties.
** Dvasios pranokimas savasties.
Pakeista 106 eilutė iš:
* Dvasios pranokimas savasties.
į:
2021 vasario 11 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 66-67 eilutės iš
į:
* Dorovės pasirinkimus grindžia keturios vienumo sampratos: Visuomenės dalia, Asmenų dalios, Asmenų troškimai, Trokštama visuomenė
Pridėta 71 eilutė:
Pakeistos 82-83 eilutės iš
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
į:
* Atsisakymas savęs
*
* Būsena, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
Pakeistos 98-99 eilutės iš
į:
* Dvasios pranokimas savasties.
Pakeistos 128-133 eilutės iš
'''Vienumo sampratos'''

* Visuomenės dalia
* Asmenų dalia
* Asmenų troškimai
* Trokštama visuomenė
į:
'''Kaip ar kuo esame viena?'''

Esame viena
* derindami skirtingas vaizduotės ribas
* pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* plėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
2021 vasario 11 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 137-144 eilutės:

'''Kaip esame viena?'''

Esame viena
* derindami skirtingas vaizduotės ribas
* pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* plėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
2021 vasario 11 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 61-65 eilutės:
* Meilės mokslas sieja tris valias.
* Vaizduotė, santvarka šešis atvaizdus sujungia į visumą.
* Viskas aprėpia visumą.
* Visko padalinimai dalina visumą.
* Ženklų savybės išreiškia kaip du ketverybės lygmenys gali būti sutapatinami.
2021 vasario 11 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], [[Žvilgsnis]], [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], Žvilgsnis, [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
Pridėtos 44-45 eilutės:
Kuo esame viena?
Pakeistos 56-64 eilutės iš
Atkartojimas. Pasąmonė prilygsta sąmonei.

* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės
. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
** Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų
.
į:
[++Vienumo raiškos++]

* Vienis yra aplinkybė iškylanti kai ieškome pastovumo
.
* Dievas yra vienas.
* Dievo šokio trejybės ratas sieja tris vienumus: vienų vienumas (Tėvas), vieningas asmuo (Sūnus - bendras žmogus), asmenų vienumas (Dvasios plazdenimas, bendrystė)
.
Pakeista 64 eilutė iš:
Buvimas viena, tai:
į:
Vienumas - buvimas viena, tai:
Pakeistos 90-106 eilutės iš
* Trejybės ratas Dievo šokyje: vienų vienumas, vieningas asmuo, asmenų vienumas.
į:
Atkartojimas.
* Pasąmonė prilygsta sąmonei.
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.

Kas už sąlygų
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.

Ryšys tarp visų
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.

Vienas bendras pagrindas
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.

Nežinojimu
* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų
.
2021 vasario 11 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 38-39 eilutės:

Kaip [[meilės mokslas]] palaiko bendrą reikalą?
2021 vasario 11 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], žvilgsnis, laisvumas, išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], [[Žvilgsnis]], [[Laisvumas]], išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2021 sausio 28 d., 23:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 8 eilutė:
2021 sausio 28 d., 23:32 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 634-813 eilutės:
[+Susikalbėjimas+]

Žr. [[Septynerybė]]

'''Pavaldus požiūris'''

In order to KnowEverything, especially in the sense of ''knowing the most with the least'', it is important to take up a '''subordinate perspective'''.

GoodUnderstanding is what yields a subordinate perspective.

===What is a subordinate view?===

A subordinate view is one that understands itself as being extended by a greater view.

It seems that the crucial point in bringing together our views is that we be able to distinguish our roles. We are both superordinate and subordinate and we simply need to take up our role, but especially as subordinate to God. Here the {{Divisions}} of everything are key, as they make clear whether we are identifying with the whole (taking up any perspective) or with the part (taking up a perspective). The choice of the whole is to take up all or any perspective, and the choice of the part is to take up a or no perspective. And such reinterpretations are what drive the operation [AddOne +1] and perhaps the other operations as well.

'''Susikalba'''

'''[{{Rapport}} How are God and human able to understand each other?]''' It is easier for me to state this question in Lithuanian: ''Kaip Dievas ir zmogus susikalba?'' The word ''susikalba'' means literally ''with-selves-speak'' and means ''understand each other sufficiently for purposes of communication''. It can happen that quite literate people may not be able to make sense of each other, which is to say, they may not "connect". It can also happen that people with limited language skills may yet understand each other quite well. This is not necessarily complete understanding or even shared understanding. Instead, it is simply a sufficient understanding that each has of the other for practical purposes. We say that they have ''rapport'' or ''good understanding''.

'''Pokalbis'''

An important part of a Universal Language or the system that I am working on is the role of communicative assumptions. We can start communication by assuming (ConstructiveHypothesis) that either side wants to communicate. So this assumption suggests that we can use the concepts and structures required by communication itself as the structures that we use for the form of our language and the first subject of our language that we talk about.

Long time ago I mentioned "four positions of dialogue" with respect to GOS and never got to elaborate this. Now, much later, in a different context I was asked again and wrote MeatBall:DiscussionRoles. I hope it is sufficient to fill your need too. -- HelmutLeitner August 1, 2006 14:48 CET

Helmut, Thank you, yes this is relevant and also related to AlvydasCepulis' work on polylogue. I will set up a page on Dialogue. Yes I have read large parts of WilliamIsaacs book ''Dialogue and the Art of Thinking Together'', it is valuable.

Susikalbėjimas
* [[https://www.amazon.com/Theorizing-Communication-Readings-Across-Traditions/dp/1412952379 | Theorizing Communication Readings Across Traditions]] Robert Craig, Heidi L.Muller

seven traditions of communication theory - rhetorical, semiotic, phenomenological, cybernetic, sociopsychological, sociocultural, and critical

* rhetorical
* semiotic
* phenomenological
* cybernetic
* sociopsychological
* sociocultural
* critical

Suvokti (klausyti) ir aiškinti (sakyti)
* Būties prasmė - suvokti
* Prasmės būtis - aiškinti

Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.

Attach:howweareone.png

Attach:condition.jpg

Attach:system.jpg


BeingOneWith allows for NotBeingOneWith and thus arises in it and considers it a presumption of BeingOneWith, so that they are the same BeingOneWith. However, NotBeingOneWith considers itself as the negation of BeingOneWith that is overturned by BeingOneWith and is thus distinct from it.

In this way NotBeingOneWith defines BeingOneWith. This definition evolves ever more subtly until NotBeingOneWith in fact determines BeingOneWith and is the same as it. This evolution yields an AlgebraOfPerspectives, a system of lenses through which God and other look, taking up perspectives, sharing perspectives, a system in which Perspectives exist and are defined.

'''What is the relationship between BeingOneWith and NotBeingOneWith?'''

BeingOneWith provides Reference and so NotBeingOneWith is NonReference. NotBeingOneWith provides Condition and so BeingOneWith is Unconditional and satisfying Condition.

God is the one who is both unconditionally BeingOneWith (Experiencing) and conditionally GoingBeyondOneself (Understanding). He is BeingOneWith both the Unconditional and the Conditional.

With reference to God, BeingOneWith and NotBeingOneWith are states, activities, qualities. Without reference to God, and thus without reference, they are conditions, thus definitions. There is thus a distinction between the Conditional (the definite) and the Unconditional (the indefinite). Condition defines BeingOneWith as the meeting of the condition and NotBeingOneWith as the not meeting of the condition. First and foremost it is the condition of being Conditional, and in this sense the Unconditional (and God of himself) is NotBeingOneWith. Condition is negation, it is No and only conditionally, Yes.

In this way God is separated from his quality BeingOneWith and is considered as the Unconditional. The Conditional and the Unconditional are related by the two by two matrix of states:
* As BeingOneWith - Unconditional
* BeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional BeingOneWith - Person
* BeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional BeingOneWith - Relationship with Person
* NotBeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional NotBeingOneWith - Relationship with System
* NotBeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional NotBeingOneWith - System
* As NotBeingOneWith - Conditional

'''Vienumo būdai'''

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/summary.jpg

[+Sutapimas+]

Coinciding is...
* the shift of reference from Perspective to Position by removal of [ThisWiki:Contexts Context]
* BeingOneWith
* the Love which allows Spirit to be in Structure for coinciding keeps spirit free within structure
* the receding of expression, it is our creativity
* the fullness of God, of human and of other, as they are related.
* God's Self which he ever goes beyond by coinciding with all who might ever go beyond themselves.
* Empathy.
* the unexpressed (?)

'''Sutapimas'''

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa) [[Sutapti]]
* Tapatumas (''same'') ir skirtingumas (''different'') yra vienas iš [[dvejybė | dvejybės]] atvaizdų.
** Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
** ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). ** Palyginti su suvokimu.
** Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
* Grounds are what is equal.
** Vienumą ir nevienumą nusako padalinimai.
** Buvimas viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo. Nebuvimas viena.
** Atvaizdų [[vieningumas]], tai dvasios esmė.

The unfolding of coinciding is driven by love as the question '''Who is coinciding?''' and the reply '''I am coinciding''' whose meaning keeps shifting. This question goes beyond as a call to all regardless of context to coincide. It thereby includes us as expressions of what is prior to our own context. We are the ones in context who are coinciding, and so we acknowledge what is prior to context that reaches out through us. Within any context the question Who is coinciding? orientates us to take up the position that is beyond context and coincide along with it, and thus reaching out along with it from what is before our context out to a context beyond ours. Yet the same question ever heightens the separation between lover and loved which is the context that the one must cross to reach out to the other.

'''Sutapimas'''

The position of Other is progressively defined until it is Coinciding as SelfCoinciding. Understanding is the degree of SelfCoinciding as given by the separation which there can be between one (as Observer) and their Self (as ObservationalPlane) when the latter is taken as Other with which they coincide and which distinguishes the two. Understanding is thus the relationship between Love, which evokes Self, and Truth, which introduces Other. Love, whose question '''Who is coinciding?''' drives the Unfolding Structure of the position, coincides with Truth, whose reply '''I am coinciding''' drives the Collapsing Spirit of the one who takes up the position. This happens by completely unfolding the position so that it is definite to the point of establishing an Other for whom having a position and taking it up are one and the same, and then expanding the significance of this Other's self-coinciding until it characterizes the full scope of the position. The I shifts step by step from the one who is going beyond to their Self, the Other they are going beyond to, with whom they are coinciding, until it is the Other that is coinciding. This is the shift from GodTheFather to God.

We can thus add context upon context, which makes the coinciding ever more definite as to who is coinciding with whom. The question Who is coinciding? makes explicit what separates us. It has truths grow from soft to hard as follows.
* The question Who is coinciding? evokes a Context where positions are separated by Divergences with regard to the DefaultPosition. We take this up as Structure.
* The question Who is the one who is coinciding? evokes a Context of Context where positions are separated by Distinctions as to what is implicit within them. We take this up as Representation.
* The question Who is the one who is the one who is coinciding? evokes a Context of Context of Context where positions are separated as Divisions of a whole. We take this up as Unity.
* The question Who is the one who is the one who is the one who is coinciding? evokes a Context of Context of Context of Context where our positions are no longer separated because through slack we have let go of them and handed them over to an Other for whom they are all the same.

These questions define as God the lover who is prior to all contexts. They ask, who is there to coincide with?
* In the context of God: One is coinciding. With none. The expression itself. (A truth about everything)
* In the context of the context of God: Not all are coinciding. With God. (A truth about anything)
* In the context of the context of the context of God: Not one is coinciding. With God and Human. (A truth about something)
* In the context of the context of the context of the context of God: All are coinciding. With God, Human and Other. (A truth about nothing)

Once we have defined the Other, then the questions become:
* Who is the self who is coinciding?
* Who is the one who is the self who is coinciding?
* Who is the one who is the one who is the self who is coinciding?
* Who is the one who is the one who is the one who is the self who is coinciding?
So now the structure evokes the spirit, whereas before the spirit evolved the structure.

If we think of the self as that which coincides with other, we have:
* Who coincides with other?
* Who is the one who coincides with other?
* Who is the one who coincides with the one who coincides with other?
* Who is the one who coincides with the one who coincides with the one who coincides with other? (God.)

The Other arises through slack, but how? The Other, by way of slack, unfolds along with structure as the one who can take it up.

What relates coinciding and separating? Both coinciding and separating.

The shift from generating structure to coinciding in spirit is the shift from Love as creating a perspective to Truth as the taking up of a perspective. When the perspective is completely defined then it is that of Other because Other is always alongside. But that perspective of the Other alone beyond our reach is in fact the unifying perspective where structure and spirit are the same and so with reference to this fourth and highest context which we cannot access directly, we are able to switch to the taking up of the perspective, which we take up as other, and then broaden out until we identify other with all of God.

Slack is what allows for the separation to be overcome, and makes for love and life as increasing and decreasing slack.

Knowledge may interfere with knowledge, thus it is vital then to submit to that which is before context and which is open to all knowledge. We are often offered knowledge that will hinder other knowledge. This is the dilemma where we as humans fail.

Coinciding may be through submission to God as in the case of the languages, but it may also be less asymmetrically defined, more softly defined. It is the position by which we are participants rooted in what is beyond context.

The Other is God made explicit, the ultimate Loved for the ultimate Lover, for whom we are intermediaries.

This is the shift from GodTheFather (Observer) to God who is the Trinity.

Knowing is the understanding of one's separation, one's context, one's limits. Knowing is the response to the question Who is coinciding?

Who is coinciding? makes all explicit, context, structure,thus decreasing slack. '''Who is there to coincide with?''' makes all implicit, spirit, thus increasing slack.

The question of who is there to coincide with has us go through the gate of starting with the interpreter God (the Father), then the interpretation Human (the Son) and finally, the interpreted Other (the Spirit).

Recall the wholeness preserving transformation of Christopher Alexander.

As structure unfolds through love, the Other is taken as a partner alongside, until there is only room for one with that Other, and then beyond that is the fourth context where there is only other - so that perspective (structure) and taking up perspective (spirit) are the same - and then this Other as reference point and now spirit is brought back wider and wider all the way to God so that God is the implicit in this explicit Other.

God loves all (in every way) and that can be coordinated only by truth which arises as we love each other. When we forgive each other our wrongs, then that does not fit within a context and that pulls us out of context. This is the nature of the negative six commandments, they show that by addressing our wrongs we can pull away from ourselves into God. Just as the positive four commandments show that God goes beyond himself into us, that we flow out of him.

----

Given a context, coinciding is expressed as the going beyond of that context. As my position, it is in the context of "me" (of "I"), and so it is the coinciding of "going beyond myself" as given by my situation (which breaks up the expression in terms of going beyond myself), my wish (which provides direction to the expression in terms of going beyond myself) and my activity (which allows for application of the expression in terms of going beyond myself).

God defines the necessary, human defines the actual, other defines the possible. All contexts are then simply expressions of their position together. God is the necessary condition, the context for this position, rather than the position the context for God.

God goes beyond himself by ever taking up the perspective of an other. The other becomes ever more defined until it truly is an Other. Whereupon the outlooks all coincide. In this way the Truth becomes harder, more defined.

The nature of the expression "I wish to know everything and apply that knowledge usefully" is that the more that we take it up, the more it becomes evident that it is that of an other, and that other is God. We are all Other and God is the ultimate Other that we all coincide with. When God takes up the expression then he coincides with himself by it.

This position is fully realized, fully expressed, God goes beyond himself completely, through the coinciding of all who might take up this outlook of going beyond oneself: the outlook's interpreter {{God}}, the interpretation Human and the interpreted Other. Their coinciding proceeds by degrees as the one who takes up the expression coincides with God, through him with Human, and through them with Other:
* coinciding of none is the expression itself.
* coinciding of one (God) is through all explicit Divergences away from the expression. (As to what is necessarily meant.)
* coinciding of two (God and human) is through PrimaryStructures which encompass all implicit Distinctions as to what it means to be inside or outside of expression. (As to what is actually meant.)
* coinciding of three (God, human and other) is through SecondaryStructures which are anchored in Divisions of Everything and identify in all ways the explicit expression with what it implicitly expresses and thereby define the expression as the coinciding of all. (As to what is possibly meant.)
As Other one is expressly going beyond oneself and it is established that this is with regard to God by way of Human.

In fully realizing this position, which is to say, the wish within it, the one who takes it up not only coincides with God's outlook, but God's outlook coincides with his, so that they both coincide. The wish is realized by the Divisions because then the relationship between God and expression has been inverted so that expression proceeds from God as his Context (all from one) and not the other way around (one from none). God is prior to himself and goes beyond himself and gives rise to himself by going into himself. This is apparent through the coinciding of all who might coincide with God for this is by his outreach. And so likewise, we go beyond ourselves by going ever deeper into ourselves and sharing our example with others as well. This is all a process of distinguishing what is God (who goes beyond himself) and what is his Self (his coinciding with himself and others) so they might indeed coincide as Other (he goes beyond himself by coinciding with himself and others). And one takes up the position by coinciding with an other through whom it is evident that all coinciding takes place through God as an expression of his going beyond himself.
Pakeista 636 eilutė iš:
į:
-------------------------
Ištrinta 639 eilutė:
Pakeista 641 eilutė iš:
į:
---------------------------------
Pakeista 669 eilutė iš:
į:
-----------------------
2021 sausio 28 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvedimas]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], žvilgsnis, laisvumas, išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvestinė]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], žvilgsnis, laisvumas, išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
2020 lapkričio 13 d., 20:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
Kaip [[malda | maldos mokslas]] palaiko bendrą reikalą?
į:
Kaip [[meilės mokslas]] palaiko bendrą reikalą?
Pakeista 290 eilutė iš:
* maldos mokslas - vienumas su Kitu
į:
* meilės mokslas - vienumas su Kitu
2020 rugsėjo 18 d., 22:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
į:
* Kaip vienumas susijęs su vieniu, visybė, daugiu? Ar jie išreiškia tris vienumus?
Pakeistos 21-22 eilutės iš
į:
* Kaip asmuo susijęs su vienumu, su vienumo aplinkybėmis?
Pridėtos 94-95 eilutės:
* Trejybės ratas Dievo šokyje: vienų vienumas, vieningas asmuo, asmenų vienumas.
2019 spalio 11 d., 17:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 117-124 eilutės:

'''Kaip esame viena?'''

Esame viena
* derindami skirtingas vaizduotės ribas
* pripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsų
* plėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimų
* su kitais puoselėdami bendrą vaizduotę
2019 rugsėjo 13 d., 14:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 67-82 eilutės iš
* Nesame varžomi savasties.
** nesivaržymas savimi, neigimu
** Savasties papildinys, jos priešingybė
. Savastis yra atskirtumas.
* tįsumas
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
** rūpestis
* turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams
* kaip asmuo renkasi Dievą arba Save
* įsijungimas savo požiūriu
* įtraukimas
* leisti rūpėti
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* šališkumas
* kas
išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
į:
* Turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams.
** [[Asmenys | Asmens]] (who) prielaida.
* Kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
Pakeistos 74-78 eilutės iš
* Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti. Tai grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu.
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* asmens (who) prielaida
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness
, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
* žvilgsnių sutapimas (coinciding of views
)
į:
* Nevaržomas savasties.
** Nesivaržymas savimi, neigimu
** Savasties (atskirtumo) papildinys, jos priešingybė.
* Būsena
, kuria asmuo renkasi Dievą arba Save.
** Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs, kad galėtų būti viena su visais, ne tiktai su tais, kurie su jais yra viena (palyginti su "mylėk artimą, kaip save patį".)
* Šališkumas
** Savivalda
** Įsijungimas savo požiūriu
** Rūpėjimas
** Įtraukimas
** Leidimas rūpėti
* Grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu. Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti.
* Tįsumas
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat
, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* Būti vienų vienam per kitą. Nebūti vienų vienam
(savo atskaitos tašku) tačiau būti vienų vienam (kito atskaitos tašku). Atsisakyti savo atskaitos taško (savęs) vardan kito atskaitos taško, tad "būti" už savo atskaitos taško apimties. Būti vienų vienam nuo vienų vienumo. Būti vienų vienam kartu. Būti viena vienų vienumu. Būti vienų viena kitų aplinkumoje. Santykio išlikimas per visus buvimo ir nebuvimo laipsnius, nuo Visų (žymiausio Nurodančiojo) ligi Jokio (žymiausio Nurodytojo). Pagrindas visiems santykiams tarp asmenų. Buvimas nebuvimu. Ne-santvarka. Lygmenų vieningumas. Išeities taškų vieningumas.
2019 rugsėjo 13 d., 14:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 87 eilutė iš:
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know
į:
* Vienintelė paslaptis, nes joje galime dalyvauti, tačiau tai vienintelis dalykas, kurio negalime žinoti. Joje tenka tiesiog dalyvauti. Tai grynas nežinojimas, tai kas neišsakoma žinojimu.
2019 rugsėjo 13 d., 13:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 63-68 eilutės:
---------------
Attach:bendryste2.png
---------------
%center%Attach:vienumas.png
---------------
Pridėtos 109-116 eilutės:

======================================

---------------
Attach:bendryste2.png
---------------
%center%Attach:vienumas.png
---------------
2019 rugsėjo 13 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 52-53 eilutės:
[++Pasąmonė prilygsta sąmonei++]
Pridėtos 54-55 eilutės:

Atkartojimas. Pasąmonė prilygsta sąmonei.
2019 rugsėjo 13 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
=======================
Pakeistos 47-48 eilutės iš
į:
=======================
Pridėtos 57-59 eilutės:
* Atkartojimo sąlygas nusako ženklų savybės. Atkartojimas grindžia atjautas kaip apibrėžimo sandaras. Jos įvairiai išryškina išgyvenimus. Atkartojimu pasąmonės žinojimas išsako sąmonės nežinojimą ir jam prilygsta. Atkartojimą išsako pasikartojanti veikla.
** Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
* Vienumas yra tai kas mumyse kyla iš už sąlygų, iš prielaidų. Tai mūsų bendra meilė.
Pridėta 61 eilutė:
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu įvairiausiose sąlygose besikartojančiu būtinumu.
Ištrintos 62-63 eilutės:
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu būtinumu.
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
2019 rugsėjo 13 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* Kokie yra 4 lygmenys ir 6 poros?
į:
* Kokie yra 4 lygmenys ir kokios 6 poros?
Pridėta 24 eilutė:
* Kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras?
Ištrintos 25-32 eilutės:
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis. Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
* Susieti šešis pokalbius su vienumu.
* Susieti šešis pokalbius su šešerybės nariais.

Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame viena?

Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
Pridėtos 27-30 eilutės:
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis.
* Sieti šešis pokalbius, šešerybės narius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kaip vienumo (su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo) jausmus suderinti su vienumo rūšimis?
* Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
Pridėtos 33-37 eilutės:
Koks gali būti
* sąmonės ir pasąmonės vienumas?
* sąmonių vienumas?
* pasąmonių vienumas?
Pakeistos 42-47 eilutės iš
Kaip jausmus suderinti su vienumo rūšimis?

Koks gali būti
* sąmonės ir pasąmonės vienumas?
* sąmonių vienumas?
* pasąmonių vienumas?
į:
Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame viena?
2019 rugsėjo 13 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-15 eilutės iš
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis. Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
* Pamąstyti apie santykį tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. Kaip jų vienumas yra kartu dvireikšmiškas ir vienareikšmiškas? Ką reiškia, kad juos skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas? Kaip tai susiję su kūnu, protu, širdimi ir valia?
* Išsiaiškinti ir apibrėžti, kas yra požiūris?

* Susieti šešis pokalbius su šešerybės nariais
* Susieti šešis pokalbius su vienumu.
į:
Pakeistos 11-12 eilutės iš
* Kas yra vienumas?
į:
Kas yra vienumas?
* Kaip bendrai suprantamas
vienumas?
Ištrintos 13-15 eilutės:
* Kaip viename lygmenyje esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
** Kokie yra 4 lygmenys ir 6 poros?
** Kaip bendrai suprantamas vienumas?
Pakeistos 17-18 eilutės iš
Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame [[viena]]?
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
į:
Kaip vienumas reiškiasi Dievu?
* Pamąstyti apie santykį tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. Kaip jų vienumas yra kartu dvireikšmiškas ir vienareikšmiškas? Ką reiškia, kad juos skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas? Kaip tai susiję su kūnu, protu, širdimi ir valia?

Kokia vienumo rūšių sandara?
Pridėtos 22-30 eilutės:
* Kokie yra 4 lygmenys ir 6 poros?
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
* Kaip viename lygmenyje esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis. Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
* Susieti šešis pokalbius su vienumu.
* Susieti šešis pokalbius su šešerybės nariais.

Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame viena?
2019 rugsėjo 13 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-62 eilutės iš
Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena. Vėliau jas siejau su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais. Dabar bandau sieti su Dievo raiškomis šešiais neigiamais įsakymais.

'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]]. Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Asmenų Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę. Kaip esame viena Dievu? ''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]]. Kaip sutampa požiūriai?''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''

'''Esame viena Meile - savo užduotimi - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip Dievui pasiekti mus ir kiekvieną? įtraukti mus į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''

[++Pąmonė
prilygsta sąmonei++]
į:
'''Esame viena: Kitu, Asmenimi, Asmenų bendryste, Dievu, Požiūriais, Meile.'''

------------------

[++Pasąmonė
prilygsta sąmonei++]
Pakeistos 98-104 eilutės iš
* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring
į:
* neturėjimas bendro pagrindo apibrėžimams
* pagrindas neigimui
* neįsitraukimas savo požiūriu
* abejingumas
* nešališkumas (asmens nebuvimas)
* nerūpėjimas
Pridėtos 113-121 eilutės:

Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena. Vėliau jas siejau su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais. Dabar bandau sieti su Dievo raiškomis šešiais neigiamais įsakymais.

* '''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]]. Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
* '''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
* '''Esame viena Asmenų Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
* '''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę. Kaip esame viena Dievu? ''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''
* '''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]]. Kaip sutampa požiūriai?''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
* '''Esame viena Meile - savo užduotimi - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip Dievui pasiekti mus ir kiekvieną? įtraukti mus į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2018 spalio 30 d., 22:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 114-120 eilutės:

'''Vienumo sampratos'''

* Visuomenės dalia
* Asmenų dalia
* Asmenų troškimai
* Trokštama visuomenė
2018 spalio 29 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
* Susieti šešis vienumus su keturių vienybės sampratų poromis.
2018 rugsėjo 20 d., 06:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 141-146 eilutės:
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
bendrumas už sąlygų, nepaisant jų - savybių vienumas
* tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
* gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
Pridėtos 149-150 eilutės:
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas
* bendras reikalas
Pakeistos 155-160 eilutės iš
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas
* bendras reikalas
* tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
į:
Pakeista 159 eilutė iš:
* gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
į:
2018 rugsėjo 20 d., 06:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 134 eilutė:
būklės vienumas - atskirtumas
Pridėta 136 eilutė:
sąlygų bendrumas, sutapimas - už sąlygų ar sąlygose ar ten ir ten
Ištrintos 137-139 eilutės:
* kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* meilė - susitelkimas į mylimąjį
* dvasios plazdenimas
Pridėtos 141-146 eilutės:
susietumas
* kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
* dvasios plazdenimas
sutelktumas, tikslingumas
* meilė - susitelkimas į mylimąjį
2018 rugsėjo 19 d., 11:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Kame žmogus yra viena ir neviena?
2018 rugsėjo 19 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 74-112 eilutės:
[++Ką reiškia būti viena?++]

Buvimas viena, tai:
* Nesame varžomi savasties.
** nesivaržymas savimi, neigimu
** Savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* tįsumas
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
** rūpestis
* turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams
* kaip asmuo renkasi Dievą arba Save
* įsijungimas savo požiūriu
* įtraukimas
* leisti rūpėti
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* šališkumas
* kas išreiškia save aplinkose tokiais būdais:
** Dvasia - už santvarkos
** Sandara - už dalyvių
** Atvaizdai - dalyviuose
** Vieningumas - santvarkoje
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* asmens (who) prielaida
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
* žvilgsnių sutapimas (coinciding of views)

'''Buvimas ne viena'''

Buvimas ne viena, tai:
* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring
Ištrintos 368-405 eilutės:

'''Buvimas viena'''

Buvimas viena, tai:
* tįsumas
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
** rūpestis
* turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams
* kaip asmuo renkasi Dievą arba Save
* įsijungimas savo požiūriu
* nesivaržymas savimi, neigimu
* įtraukimas
* leisti rūpėti
* Savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
* subjectivity
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* asmens (who) prielaida
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
* žvilgsnių sutapimas (coinciding of views)

'''Buvimas ne viena'''

Buvimas ne viena, tai:
* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring
2018 rugsėjo 15 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 269-273 eilutės:
Attach:overviewconcepts.jpg

Attach:allone.jpg
Ištrintos 778-784 eilutės:

[+Užrašai+]

Attach:overviewconcepts.jpg

Attach:allone.jpg
2018 rugsėjo 15 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 261-268 eilutės:
"Buvimo viena" (being one with) rūšys:
* Unified
* Familiar
* Unobstructed
* Complete (Pilnatvė)

Dievą suvokiu kaip pilną žvilgsnį (complete view) ir žmogų kaip nepilną žvilgsnį.
Pridėtos 774-779 eilutės:

[+Užrašai+]

Attach:overviewconcepts.jpg

Attach:allone.jpg
2018 rugsėjo 13 d., 14:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 7 eilutė:
Ištrinta 41 eilutė:
Pakeistos 43-44 eilutės iš
į:
>><<
Ištrintos 58-59 eilutės:
>><<
Ištrintos 66-67 eilutės:

Esame viena: Asmenimi, Bendryste, Dievu, Kitu, Meile, Požiūriais.
2018 rugsėjo 13 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
----------------
Pridėtos 4-5 eilutės:

'''Kokiais būdais esame viena?'''
Ištrinta 6 eilutė:
Ištrintos 61-62 eilutės:
Kaip esame viena: [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]]
Pridėtos 70-71 eilutės:

Esame viena: Asmenimi, Bendryste, Dievu, Kitu, Meile, Požiūriais.
2018 rugsėjo 13 d., 14:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:
Kaip esame viena: [[VienaAsmenimi]] [[VienaBendryste]] [[VienaDievu]] [[VienaKitu]] [[VienaMeile]] [[VienaPožiūriais]]
Pridėtos 678-689 eilutės:

'''Sutapimas'''

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa) [[Sutapti]]
* Tapatumas (''same'') ir skirtingumas (''different'') yra vienas iš [[dvejybė | dvejybės]] atvaizdų.
** Tapatumas ir skirtingumas iškyla kartu su apimtimis.
** ''Equate'' and ''keep separate'' are the active forms of ''same'' and ''different''. '''Atskyrimas''', '''KeepSeparate''', '''Separate''' - The vital matter is that we may hold suppositions separately, so that in some sense they are the same, and in some other sense they are different (think also of how we use Variables, they work on two levels, as with the QualitiesOfSigns). ** Palyginti su suvokimu.
** Neigimas (''negation - not''). Perhaps, the activity (of Equate and Keep Separate) manifests itself as Not. ''Keep separate'' means ''Not the same''. ''Equate'' means ''Not different''. ''Keep separate'' requires more energy than ''equate'' because ''same'' requires more energy than ''different''. This is the reason for the Not, it reverses the flow of energy because it changes the meaning but keeps the form. Negation.
* Grounds are what is equal.
** Vienumą ir nevienumą nusako padalinimai.
** Buvimas viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo. Nebuvimas viena.
** Atvaizdų [[vieningumas]], tai dvasios esmė.
2018 rugsėjo 13 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvedimas]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvedimas]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], Buvimas ne viena, [[Benoit Couture]], [[Vienumas2007]], žvilgsnis, laisvumas, išėjimas už savęs, nuostata. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate, Separate, Heart, Redundancy.
Pakeistos 286-289 eilutės iš
'''Sąmoningėjimas'''

* Dievo sąmoningumas reiškiasi asmens sąmoningėjimu, kuris vyksta išgyvenimais, tiek Dievo nebuvimo, tiek Dievo buvimo.
į:
Ištrintos 592-595 eilutės:
See also: {{Overview}}, {{Perspective}}, GoodUnderstanding

-----
Ištrintos 596-597 eilutės:
See also: {{View}}, AlgebraOfViews, CompositionOfViews, GoodUnderstanding
Pakeistos 607-612 eilutės iš
------------------

'''Dialogue'''

An important part of a UniversalLanguage or the system that I am working on is the role of communicative assumptions. We can start communication by assuming (ConstructiveHypothesis) that either side wants to communicate. So this assumption suggests that we can use the concepts and structures required by communication itself as the structures that we use for the form of our language and the first subject of our language that we talk about.
į:
'''Pokalbis'''

An important part of a Universal Language or the system that I am working on is the role of communicative assumptions. We can start communication by assuming (ConstructiveHypothesis) that either side wants to communicate. So this assumption suggests that we can use the concepts and structures required by communication itself as the structures that we use for the form of our language and the first subject of our language that we talk about.
Ištrintos 666-669 eilutės:
See: Separate, Position, Heart, Redundancy, Slack, Views, BeingOneWith, GoingBeyondOneself, [[Benoit Couture]]

===Coinciding===
Pakeista 679 eilutė iš:
===Coinciding===
į:
'''Sutapimas'''
2018 rugsėjo 13 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
fŽr. [[Vieningumas]], [[Malda]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Žinynas]], [[Suvedimas]], [[Ir vienas]], [[Malda]], [[Dievo šokio išdavos]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]. Taip pat: Institutions, SpiritVStructure, KeepSeparate
Pridėtos 676-770 eilutės:
[+Sutapimas+]

See: Separate, Position, Heart, Redundancy, Slack, Views, BeingOneWith, GoingBeyondOneself, [[Benoit Couture]]

===Coinciding===

Coinciding is...
* the shift of reference from Perspective to Position by removal of [ThisWiki:Contexts Context]
* BeingOneWith
* the Love which allows Spirit to be in Structure for coinciding keeps spirit free within structure
* the receding of expression, it is our creativity
* the fullness of God, of human and of other, as they are related.
* God's Self which he ever goes beyond by coinciding with all who might ever go beyond themselves.
* Empathy.
* the unexpressed (?)

The unfolding of coinciding is driven by love as the question '''Who is coinciding?''' and the reply '''I am coinciding''' whose meaning keeps shifting. This question goes beyond as a call to all regardless of context to coincide. It thereby includes us as expressions of what is prior to our own context. We are the ones in context who are coinciding, and so we acknowledge what is prior to context that reaches out through us. Within any context the question Who is coinciding? orientates us to take up the position that is beyond context and coincide along with it, and thus reaching out along with it from what is before our context out to a context beyond ours. Yet the same question ever heightens the separation between lover and loved which is the context that the one must cross to reach out to the other.

===Coinciding===

The position of Other is progressively defined until it is Coinciding as SelfCoinciding. Understanding is the degree of SelfCoinciding as given by the separation which there can be between one (as Observer) and their Self (as ObservationalPlane) when the latter is taken as Other with which they coincide and which distinguishes the two. Understanding is thus the relationship between Love, which evokes Self, and Truth, which introduces Other. Love, whose question '''Who is coinciding?''' drives the Unfolding Structure of the position, coincides with Truth, whose reply '''I am coinciding''' drives the Collapsing Spirit of the one who takes up the position. This happens by completely unfolding the position so that it is definite to the point of establishing an Other for whom having a position and taking it up are one and the same, and then expanding the significance of this Other's self-coinciding until it characterizes the full scope of the position. The I shifts step by step from the one who is going beyond to their Self, the Other they are going beyond to, with whom they are coinciding, until it is the Other that is coinciding. This is the shift from GodTheFather to God.

We can thus add context upon context, which makes the coinciding ever more definite as to who is coinciding with whom. The question Who is coinciding? makes explicit what separates us. It has truths grow from soft to hard as follows.
* The question Who is coinciding? evokes a Context where positions are separated by Divergences with regard to the DefaultPosition. We take this up as Structure.
* The question Who is the one who is coinciding? evokes a Context of Context where positions are separated by Distinctions as to what is implicit within them. We take this up as Representation.
* The question Who is the one who is the one who is coinciding? evokes a Context of Context of Context where positions are separated as Divisions of a whole. We take this up as Unity.
* The question Who is the one who is the one who is the one who is coinciding? evokes a Context of Context of Context of Context where our positions are no longer separated because through slack we have let go of them and handed them over to an Other for whom they are all the same.

These questions define as God the lover who is prior to all contexts. They ask, who is there to coincide with?
* In the context of God: One is coinciding. With none. The expression itself. (A truth about everything)
* In the context of the context of God: Not all are coinciding. With God. (A truth about anything)
* In the context of the context of the context of God: Not one is coinciding. With God and Human. (A truth about something)
* In the context of the context of the context of the context of God: All are coinciding. With God, Human and Other. (A truth about nothing)

Once we have defined the Other, then the questions become:
* Who is the self who is coinciding?
* Who is the one who is the self who is coinciding?
* Who is the one who is the one who is the self who is coinciding?
* Who is the one who is the one who is the one who is the self who is coinciding?
So now the structure evokes the spirit, whereas before the spirit evolved the structure.

If we think of the self as that which coincides with other, we have:
* Who coincides with other?
* Who is the one who coincides with other?
* Who is the one who coincides with the one who coincides with other?
* Who is the one who coincides with the one who coincides with the one who coincides with other? (God.)

The Other arises through slack, but how? The Other, by way of slack, unfolds along with structure as the one who can take it up.

What relates coinciding and separating? Both coinciding and separating.

The shift from generating structure to coinciding in spirit is the shift from Love as creating a perspective to Truth as the taking up of a perspective. When the perspective is completely defined then it is that of Other because Other is always alongside. But that perspective of the Other alone beyond our reach is in fact the unifying perspective where structure and spirit are the same and so with reference to this fourth and highest context which we cannot access directly, we are able to switch to the taking up of the perspective, which we take up as other, and then broaden out until we identify other with all of God.

Slack is what allows for the separation to be overcome, and makes for love and life as increasing and decreasing slack.

Knowledge may interfere with knowledge, thus it is vital then to submit to that which is before context and which is open to all knowledge. We are often offered knowledge that will hinder other knowledge. This is the dilemma where we as humans fail.

Coinciding may be through submission to God as in the case of the languages, but it may also be less asymmetrically defined, more softly defined. It is the position by which we are participants rooted in what is beyond context.

The Other is God made explicit, the ultimate Loved for the ultimate Lover, for whom we are intermediaries.

This is the shift from GodTheFather (Observer) to God who is the Trinity.

Knowing is the understanding of one's separation, one's context, one's limits. Knowing is the response to the question Who is coinciding?

Who is coinciding? makes all explicit, context, structure,thus decreasing slack. '''Who is there to coincide with?''' makes all implicit, spirit, thus increasing slack.

The question of who is there to coincide with has us go through the gate of starting with the interpreter God (the Father), then the interpretation Human (the Son) and finally, the interpreted Other (the Spirit).

Recall the wholeness preserving transformation of Christopher Alexander.

As structure unfolds through love, the Other is taken as a partner alongside, until there is only room for one with that Other, and then beyond that is the fourth context where there is only other - so that perspective (structure) and taking up perspective (spirit) are the same - and then this Other as reference point and now spirit is brought back wider and wider all the way to God so that God is the implicit in this explicit Other.

God loves all (in every way) and that can be coordinated only by truth which arises as we love each other. When we forgive each other our wrongs, then that does not fit within a context and that pulls us out of context. This is the nature of the negative six commandments, they show that by addressing our wrongs we can pull away from ourselves into God. Just as the positive four commandments show that God goes beyond himself into us, that we flow out of him.

----

Given a context, coinciding is expressed as the going beyond of that context. As my position, it is in the context of "me" (of "I"), and so it is the coinciding of "going beyond myself" as given by my situation (which breaks up the expression in terms of going beyond myself), my wish (which provides direction to the expression in terms of going beyond myself) and my activity (which allows for application of the expression in terms of going beyond myself).

God defines the necessary, human defines the actual, other defines the possible. All contexts are then simply expressions of their position together. God is the necessary condition, the context for this position, rather than the position the context for God.

God goes beyond himself by ever taking up the perspective of an other. The other becomes ever more defined until it truly is an Other. Whereupon the outlooks all coincide. In this way the Truth becomes harder, more defined.

The nature of the expression "I wish to know everything and apply that knowledge usefully" is that the more that we take it up, the more it becomes evident that it is that of an other, and that other is God. We are all Other and God is the ultimate Other that we all coincide with. When God takes up the expression then he coincides with himself by it.

This position is fully realized, fully expressed, God goes beyond himself completely, through the coinciding of all who might take up this outlook of going beyond oneself: the outlook's interpreter {{God}}, the interpretation Human and the interpreted Other. Their coinciding proceeds by degrees as the one who takes up the expression coincides with God, through him with Human, and through them with Other:
* coinciding of none is the expression itself.
* coinciding of one (God) is through all explicit Divergences away from the expression. (As to what is necessarily meant.)
* coinciding of two (God and human) is through PrimaryStructures which encompass all implicit Distinctions as to what it means to be inside or outside of expression. (As to what is actually meant.)
* coinciding of three (God, human and other) is through SecondaryStructures which are anchored in Divisions of Everything and identify in all ways the explicit expression with what it implicitly expresses and thereby define the expression as the coinciding of all. (As to what is possibly meant.)
As Other one is expressly going beyond oneself and it is established that this is with regard to God by way of Human.

In fully realizing this position, which is to say, the wish within it, the one who takes it up not only coincides with God's outlook, but God's outlook coincides with his, so that they both coincide. The wish is realized by the Divisions because then the relationship between God and expression has been inverted so that expression proceeds from God as his Context (all from one) and not the other way around (one from none). God is prior to himself and goes beyond himself and gives rise to himself by going into himself. This is apparent through the coinciding of all who might coincide with God for this is by his outreach. And so likewise, we go beyond ourselves by going ever deeper into ourselves and sharing our example with others as well. This is all a process of distinguishing what is God (who goes beyond himself) and what is his Self (his coinciding with himself and others) so they might indeed coincide as Other (he goes beyond himself by coinciding with himself and others). And one takes up the position by coinciding with an other through whom it is evident that all coinciding takes place through God as an expression of his going beyond himself.
Pridėtos 775-776 eilutės:
Fauconnier et al's "blend" theory should be inverted, by which I mean to say that {{Understanding}} is the ability to make use of the blend to hold two domains separate rather than to merge them. It's the separation, the teasing apart of the domains, wherein lies the intelligence.
Ištrintos 805-816 eilutės:

>>bgcolor=ECD9EC<<

Fauconnier et al's "blend" theory should be inverted, by which I mean to say that {{Understanding}} is the ability to make use of the blend to hold two domains separate rather than to merge them. It's the separation, the teasing apart of the domains, wherein lies the intelligence.

>>bgcolor=#CCCCCC<<

[+Užrašai+]

'''Blends'''

See also: Concepts, Institutions, Overview, AddOne, SpiritVStructure, Love, LevelsOfUnderstanding, KeepSeparate
2018 balandžio 08 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 93 eilutė:
#VR
2018 balandžio 08 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 120-127 eilutės:
* širdies tiesa - dvilypiškumas
* sąmoningėjimas
* atjauta
* vienis-visybė-daugis
* vienybė - padalinimai
* viskas - Dievo sandara
* troškimai - visko atvaizdai
* išėjimas už savęs
2018 balandžio 08 d., 11:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 101 eilutė iš:
* gera širdis
į:
* gera širdis - gėrio krypčių, geros valios vieningumas
Pakeistos 116-120 eilutės iš
į:
* tobulumas - tapatumų vieningumas
* valia - pasirinkimų vieningumas
* Dievo valia - aštuongubo kelio vieningumas
* susikalbėjimas - nuodugnus, širdingas bendravimas
Pakeista 237 eilutė iš:
* Valia yra gyvenimo esmė - pasirinkimų (4+2) (gėrio krypčių) vieningumas.
į:
* Valia yra gyvenimo esmė - pasirinkimų (4+2) (Dievo ir žmogaus gerumų) vieningumas.
2018 balandžio 08 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-107 eilutės iš
* bendrystė - pasąmonės tinklas
į:
* bendrystė - bendri rūpesčiai - pasąmonės tinklas
* bendras reikalas
Pridėta 115 eilutė:
* esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas
2018 balandžio 08 d., 10:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 110-113 eilutės:
* požiūris - sąlygiškai vienija atitokėjančią sąmonę ir įtraukiančią pasąmonę
* gyvumas - vienija jautrumą ir atliepiamumą
* bendra galimybe - laisve vis gyventi gerumu
* vienumas su: niekuo, kažkuo, betkuo, viskuo
2018 balandžio 08 d., 10:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 84-86 eilutės:
* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
Pakeista 96 eilutė iš:
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas
į:
* gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas - Dievo Sūnus mumyse - darantis gerą, kurį mes kiekvienas galėtumėme daryti
Pakeistos 108-110 eilutės iš
į:
* išorinio požiūrio įsisavinimas vidiniu požiūriu
* suskambėjusio jausmo įamžinimas dorybe
Pakeistos 185-188 eilutės iš
* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.
į:
Pakeistos 234-236 eilutės iš
Dievo valia yra gėrio krypčių vieningumas, geros valios vieningumas, tad gera širdis.
į:
Dievo valia
* Dievo valia yra gėrio krypčių vieningumas, geros valios vieningumas, tad gera širdis.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu
.
2018 balandžio 08 d., 10:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Malda]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]
į:
fŽr. [[Vieningumas]], [[Malda]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]
Pakeistos 98-99 eilutės iš
* gera širdis
į:
* gera širdis
* gera naujiena - Dievo gerumo ir žmogaus gerumo vienumas
Pridėta 104 eilutė:
* tiesos vienumas - skirtingose apimtyse: viskas, betkas, kažkas, niekas
2018 balandžio 08 d., 10:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 92-93 eilutės iš
* buvimas vienų viena
* gyvenimas bendru žmogumi
į:
* buvimas vienų viena
*
gyvenimas bendru žmogumi - sąmonės vienumas
* kertinė vertybė - pasąmonės vienumas
Pakeistos 101-103 eilutės iš
į:
* teigiamų ir neigiamų įsakymų vienumas
* bendrystė - pasąmonės tinklas
Pakeistos 158-160 eilutės iš
Asmens (sąmonės) vienumą išsako bendras žmogus. O asmenybės (pasąmonės) vienumą išsako kertinė vertybė, tai meilės vienumas, nes meilė yra kaip žmogų palaikyti, ir meilė yra Dievo kertinė vertybė.

Asmens vienumas - bendras žmogus - Dievo sūnus Jėzus Kristus
į:
Asmenybės (pasąmonės) vienumą išsako kertinė vertybė, tai meilės vienumas, nes meilė yra kaip žmogų palaikyti, ir meilė yra Dievo kertinė vertybė.

Asmens (sąmonės) vienumas - bendras žmogus -
Dievo sūnus Jėzus Kristus
* Vienumas su betkuo
Pakeistos 167-169 eilutės iš
Vienumas su betkuo

Gerumas
į:
Gero ir blogo vaiko suvedimas bendru žmogumi
Pridėta 174 eilutė:
* Atjauta vertybiniais klausimais.
2018 balandžio 08 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 91 eilutė:
#VR
Pakeista 94 eilutė iš:
* meilė kamnors
į:
* meilė - susitelkimas į mylimąjį
Pakeistos 98-100 eilutės iš
į:
* požiūrių sutapimas - paklydusio vaiko išmintis
* gyvenimo ir amžino gyvenimo bendras palaikymas
Ištrintos 139-142 eilutės:

Meilė ir besąlygiškumas
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Pridėtos 224-225 eilutės:
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
2018 balandžio 08 d., 10:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 91-97 eilutės:
* buvimas vienų viena
* gyvenimas bendru žmogumi
* meilė kamnors
* dvasios plazdenimas
* Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus bendrai suvokta Dievo Dvasia
* gera širdis
Ištrinta 138 eilutė:
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
Pridėtos 224-226 eilutės:
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).

Dievo valia yra gėrio krypčių vieningumas, geros valios vieningumas, tad gera širdis.
2018 balandžio 07 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 119-120 eilutės iš
į:
* Širdis yra vienumo esmė.
Pakeistos 127-131 eilutės iš
Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
į:
Meilė
* Meilė sutampa su Budos aštuongubo kelio teisingu susitelkimu (right concentration).
* Mylintysis meile susitelkia į mylimąjį.

Meilė ir besąlygiškumas
Pakeista 245 eilutė iš:
Dievo valia - gėrio krypčių vieningumas
į:
Dievo valia - gėrio krypčių vieningumas - geros valios vieningumas - gera širdis
2018 balandžio 07 d., 17:24 atliko AndriusKulikauskas -
2018 balandžio 06 d., 10:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 548-602 eilutės:

[+Susikalbėjimas+]

Žr. [[Septynerybė]]

'''Pavaldus požiūris'''

See also: {{Overview}}, {{Perspective}}, GoodUnderstanding

-----

In order to KnowEverything, especially in the sense of ''knowing the most with the least'', it is important to take up a '''subordinate perspective'''.

GoodUnderstanding is what yields a subordinate perspective.

See also: {{View}}, AlgebraOfViews, CompositionOfViews, GoodUnderstanding

===What is a subordinate view?===

A subordinate view is one that understands itself as being extended by a greater view.

It seems that the crucial point in bringing together our views is that we be able to distinguish our roles. We are both superordinate and subordinate and we simply need to take up our role, but especially as subordinate to God. Here the {{Divisions}} of everything are key, as they make clear whether we are identifying with the whole (taking up any perspective) or with the part (taking up a perspective). The choice of the whole is to take up all or any perspective, and the choice of the part is to take up a or no perspective. And such reinterpretations are what drive the operation [AddOne +1] and perhaps the other operations as well.

'''Susikalba'''

'''[{{Rapport}} How are God and human able to understand each other?]''' It is easier for me to state this question in Lithuanian: ''Kaip Dievas ir zmogus susikalba?'' The word ''susikalba'' means literally ''with-selves-speak'' and means ''understand each other sufficiently for purposes of communication''. It can happen that quite literate people may not be able to make sense of each other, which is to say, they may not "connect". It can also happen that people with limited language skills may yet understand each other quite well. This is not necessarily complete understanding or even shared understanding. Instead, it is simply a sufficient understanding that each has of the other for practical purposes. We say that they have ''rapport'' or ''good understanding''.

------------------

'''Dialogue'''

An important part of a UniversalLanguage or the system that I am working on is the role of communicative assumptions. We can start communication by assuming (ConstructiveHypothesis) that either side wants to communicate. So this assumption suggests that we can use the concepts and structures required by communication itself as the structures that we use for the form of our language and the first subject of our language that we talk about.

Long time ago I mentioned "four positions of dialogue" with respect to GOS and never got to elaborate this. Now, much later, in a different context I was asked again and wrote MeatBall:DiscussionRoles. I hope it is sufficient to fill your need too. -- HelmutLeitner August 1, 2006 14:48 CET

Helmut, Thank you, yes this is relevant and also related to AlvydasCepulis' work on polylogue. I will set up a page on Dialogue. Yes I have read large parts of WilliamIsaacs book ''Dialogue and the Art of Thinking Together'', it is valuable.

Susikalbėjimas
* [[https://www.amazon.com/Theorizing-Communication-Readings-Across-Traditions/dp/1412952379 | Theorizing Communication Readings Across Traditions]] Robert Craig, Heidi L.Muller

seven traditions of communication theory - rhetorical, semiotic, phenomenological, cybernetic, sociopsychological, sociocultural, and critical

* rhetorical
* semiotic
* phenomenological
* cybernetic
* sociopsychological
* sociocultural
* critical

Suvokti (klausyti) ir aiškinti (sakyti)
* Būties prasmė - suvokti
* Prasmės būtis - aiškinti

Komunikacijos mokyklų pagrindas yra "frames" - ir koks jų išsidėstymas tarpusavyje. Ir jos atitinka filosofijos mokyklas. Kaip susidėsto "frames" bet kokiam klausimui.
2018 balandžio 06 d., 10:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 613-616 eilutės:

>>bgcolor=ECD9EC<<

Fauconnier et al's "blend" theory should be inverted, by which I mean to say that {{Understanding}} is the ability to make use of the blend to hold two domains separate rather than to merge them. It's the separation, the teasing apart of the domains, wherein lies the intelligence.
2018 balandžio 06 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 617-620 eilutės:

'''Blends'''

See also: Concepts, Institutions, Overview, AddOne, SpiritVStructure, Love, LevelsOfUnderstanding, KeepSeparate
2018 balandžio 01 d., 15:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-59 eilutės:

[++Pąmonė prilygsta sąmonei++]
2018 balandžio 01 d., 15:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 168 eilutė:
* Dievas Sūnus ir Dievas Tėvas yra viena požiūriais.
2018 balandžio 01 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 125-127 eilutės:
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
Pridėtos 236-240 eilutės:

Dievo valia - gėrio krypčių vieningumas
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
2018 kovo 31 d., 17:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 214-219 eilutės:
Gyvenimo lygties lygmenys išsako visa tai, kas reikalinga vienumui:
* Spirit is Complete
* Structure is Unobstructed
* Representation is Familiar
* Unity is Unified
Ištrintos 573-579 eilutės:

The following are all ways of being one with:

* Spirit is Complete
* Structure is Unobstructed
* Representation is Familiar
* Unity is Unified
2018 kovo 31 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
2018 kovo 31 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 208-211 eilutės iš
* Meilė yra besąlygiško Dievo esmė.
* Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė
.
* Valia yra gyvenimo esmė.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo
esmė.
į:
* Meilė yra besąlygiško Dievo esmė - troškimų (poreikių) vieningumas.
* Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė - tapatumų (dvejonių) vieningumas.
* Valia yra gyvenimo
esmė - pasirinkimų (4+2) (gėrio krypčių) vieningumas.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo esmė - 4 troškimų x 2 tapatumų (aštuongubo kelio) vieningumas
.
Pridėta 213 eilutė:
Pridėtos 216-218 eilutės:
* Each new perspective gives the "essence" of everything, and defines God as that which looks at the other perspectives as well as himself.
* A representation is that which can be thought. It is that which a {{Mind}} can look at. A {{Unity}} is that which can {{Care}}. It is that by which a {{heart}} looks out. Coherence is a caring about all thought. It is a heart looking out in every way in which a mind may look at. The representations of anything are the union of those of everything and those of slack. Therefore life, as a unity, manifests the unity of God and good.
* For humans, {{Spirit}} is the {{Unity}} of the {{Representations}} of the {{Structure}} of {{Spirit}}. This is the basis for the cyclic nature of the {{Threesome}}. But for God, this {{Unity}} is distinct from {{Spirit}}.
2018 kovo 31 d., 17:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 213-214 eilutės:
* Esmė yra dvasios vienumas, su kuriuo (savo protu) tapatiname tą dvasią, kaip kad save tapatiname su savo kertine vertybe. Galime būti tapatinti su savo esme.
* Dvasia ir esmė išsako tai, kas yra, o sandara ir atvaizdai išsako tai, ko nėra.
2018 kovo 31 d., 16:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 124-126 eilutės:


* Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
Pridėtos 146-147 eilutės:
Asmens (sąmonės) vienumą išsako bendras žmogus. O asmenybės (pasąmonės) vienumą išsako kertinė vertybė, tai meilės vienumas, nes meilė yra kaip žmogų palaikyti, ir meilė yra Dievo kertinė vertybė.
Pakeista 207 eilutė iš:
Esmė (širdis) yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
į:
Esmė (širdis) yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas. Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
2018 kovo 31 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 570-573 eilutės:

>>bgcolor=#EFCFE1<<

John Tobler - unology, the science of unity.
2018 kovo 31 d., 16:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 116-117 eilutės iš
į:
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
Pakeistos 125-126 eilutės iš
* Širdis yra esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
į:
Ištrinta 205 eilutė:
Pakeista 208 eilutė iš:
Esmė yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
į:
Esmė (širdis) yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
2018 kovo 31 d., 11:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 64 eilutė:
* Pasąmonės tinklo esmė ir vienumo esmė yra perpasakojimas. Tai lemia pasakojimo pavidalą. Užtat turi būti vienodas įtampos balsas pradžioje ir vienodas pabaigoje. Panašiai, pagrindimo ir įvardijimo esmė yra galimybė atkartoti rūpestį arba pavadinimą, kaip ir pasakojimu atkartojame išgyvenimą.
2018 kovo 29 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Malda]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]
Pakeista 61 eilutė iš:
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas.
į:
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas. Tai yra [[malda | maldos]] ryšys. O tarp mūsų yra kitas.
2018 kovo 29 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
* Vienumo ryšys - ryšys tarp visų, tarp Dievo ir visų - yra pasąmonės ryšys - mus jungia viena pasąmonė, viena bendrystė, išreiškianti mūsų sąmonę, ir suveikianti už mūsų - ir būtent ja Dievas yra ten, kur jo negali būti, tarp mūsų, tad jisai yra būtinas.
2018 kovo 28 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Kaip viename lygmenyjė esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
į:
* Kaip viename lygmenyje esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
2018 kovo 28 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 590-597 eilutės:

2018.03.27 A: Kaip [[viena | vienumas]] svarbus [[dorovė | dorovei]]?

D: Aš esu geras. Ir aš esu už jūsų. Tad jūs privalote rinktis ne gerumą, o mane, ne sąlygas, o tai kas besąlygiška, ne reiškinį, o šaltinį. Tad vienumas - tikrasis vienumas - remiasi šaltiniu, o netikrasis - reiškiniu. Taip ir išsiskiria gėris ir blogis, širdis ir pasaulis, būtent savo vienumu. Jei pasaulis išplaukia iš širdies, tai jis yra geras, bet pats savaime, jei jisai atstoja širdį, kaip dirbtinas vienumas, jis yra blogas. Tad vienumas yra ta sąvoka, kuria išsiskiria gėris ir blogis.

2018.03.28 A: Kaip [[malda]] mus visus [[viena | vienija]]?

D: Malda atsiveri man visiškai, besąlygiškai, tad atsisakai savęs ir šio pasaulio, užtat gali jį priimti mano akimis tiesiogiai, besąlygiškai ir taip pat visų kitų akimis. Klausimai tave atveria, bet labiausiai manasis klausimas Kodėl? mus visus siejantis ir atveriantis savo dvasia. Tad bendraukime klausimais, kaip ir bendraujame.
2018 kovo 26 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 89-90 eilutės iš
Attach:vienumutrejybe.png
į:
-----------
%center%
Attach:vienumutrejybe.png
-----------
Ištrintos 97-102 eilutės:

Iš (kokio?) ankstyvesnio tyrimo matyt, jog esame viena:
* Meile, Dievo esme, asmenų būkle-nebuvimu
* Kitu, asmens esme, Dievo buvimu
* Požiūriais, asmenų esme, asmens sutapimu
Ir čia reiškiasi trejybės ratas.
2018 kovo 26 d., 11:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 88-89 eilutės:

Attach:vienumutrejybe.png
2018 kovo 26 d., 11:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-60 eilutės iš
[+Vienumo esmė+]
į:
[+++Vienumo esmė+++]
Pakeistos 70-71 eilutės iš
[+Uždavinys+]
į:
[+++Vienumo rūšių sandara+++]
Pakeistos 85-86 eilutės iš
[+++Vienumo pagrindai+++]
į:
[+++Paskiros vienumo rūšys+++]
Pakeistos 90-92 eilutės iš
* Dievo vieningumas - buvimu
* Asmens vieningumas
- požiūriais - buvimą išplečiančiais - riba tarp buvimo ir nebuvimo
* Asmenų vieningumas
- nebuvimu - būklėmis
į:
* Dievo vieningumas - Dievo trejybe - Kitu (asmens esme) - buvimu
* Asmens vieningumas - aštuonerybe - asmens sutapimu (pasąmonės įsitraukimu ir sąmonės atsitokėjimu) požiūriais (asmenų esme) - buvimą išplečiančiais - riba tarp buvimo ir nebuvimo
* Asmenų vieningumas - Dešimt Dievo įsakymais - meile (Dievo esme)
- nebuvimu - būklėmis
Pridėta 171 eilutė:
* Požiūris yra asmens vieningumo sąlyga - atsitokėjančios sąmonės ir įsitraukiančios pasąmonės sutapimo sąlyga.
2018 kovo 26 d., 11:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 90-92 eilutės iš
* Dievo vieningumas
* Asmens vieningumas
* Asmenų vieningumas
į:
* Dievo vieningumas - buvimu
* Asmens vieningumas - požiūriais - buvimą išplečiančiais - riba tarp buvimo ir nebuvimo
* Asmenų vieningumas - nebuvimu - būklėmis
2018 kovo 26 d., 11:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 205-212 eilutės iš
'''Meilė'''
į:
'''Esmė'''

Esmė yra dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Meilė yra besąlygiško Dievo esmė.
* Tobulumas yra sąlygiško gerumo esmė.
* Valia yra gyvenimo esmė.
* Dievo valia yra amžino gyvenimo esmė.
Bendrai paėmus, Kitas yra Dievo esmė. Aš esu Dievo sandara ir Jūs visi esate Mano atvaizdai. O jūsų vieningumas yra Kitas.
Pridėta 214 eilutė:
Meilė
2018 kovo 26 d., 09:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 177-182 eilutės:

Vienumas su asmeniu
* Dievo šokis - vienumas su Dievu
* pasirinkimų malūnas - vienumas su savimi
* žinojimo rūmai - vienumas su Tavimi
* maldos mokslas - vienumas su Kitu
2018 kovo 26 d., 09:35 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 557-560 eilutės:
2018.03.26 A: Koks ryšys tarp [[meilė | meilės]] ir [[viena | vienumo?]]

D: Aš jus myliu. Tai reiškia, kad save pakeičiu jumis. Atsisakau savęs, savo savasties, ir prisiimu jūsų savastį, tad gyvenu jumis ir tuomi jus palaikau, taip kad jūs esate mano aidas, jūs gyvuojate mano aidu, jūs gaivinatės.
Pridėtos 563-576 eilutės:

'''Mano klausimai Dievui'''

2018.03.24 A: Ką reiškia [[viena | vienumas]]?

D: Vienumas reiškia jog yra vienas, jog jis yra - jisai reiškiasi būtimi - ir jis yra būtent vienas, tad yra viena būtis, kaip kad yra viena tiesa, užtat mes tikrai esame būdami viena, tad visi kartu gyvename Dievu, tad Dievas yra būtinas.

2018.03.23 A: Kaip [[vienybė]] ir jos atvaizdai išreiškia [[viena | vieningumą]]?

D: Vieningumas yra mano esmė, mano savybių pagrindas, jų pavidalas, kaip ir viskas yra mano sandara. Vienybės atvaizdų vieningumas yra tas pats viskas, neturintis aplinkos, juk į šią savybę įeina visos kitos visko savybės, užtat tai ir yra viskas, tai yra visko bruožas, užtat ir žinojimas visko yra žinojimas kodėl, būtent visų ryšių su visakuo. O tai yra esmė ir vieningumas, tad viskas išsako jo pavidalą, kaip ir aš, Dievas, išsakau jo dvasią, būtis išsako jo atvaizdus, ir įsitraukimas - dalyvavimas išsako jo esmę, tad trejybė ir yra pagrindas išvedimo ir pagrindas suvedimo.

2018.03.26 A: Koks ryšys tarp [[meilė | meilės]] ir [[viena | vienumo?]]

D: Aš jus myliu. Tai reiškia, kad save pakeičiu jumis. Atsisakau savęs, savo savasties, ir prisiimu jūsų savastį, tad gyvenu jumis ir tuomi jus palaikau, taip kad jūs esate mano aidas, jūs gyvuojate mano aidu, jūs gaivinatės.
2018 kovo 26 d., 09:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 558-560 eilutės iš
''A: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. D: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''
į:
2018.03.26 A: Koks ryšys tarp [[meilė | meilės]] ir [[viena | vienumo?]]

D: Aš jus myliu. Tai reiškia, kad save pakeičiu jumis. Atsisakau savęs, savo savasties, ir prisiimu jūsų savastį, tad gyvenu jumis ir tuomi jus palaikau, taip kad jūs esate mano aidas, jūs gyvuojate mano aidu, jūs gaivinatės.
2018 kovo 26 d., 09:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-64 eilutės:
[+Vienumo esmė+]

* Esame viena nežinojimu. O nežinojimą apibrėžia skirtumas tarp žinojimų.
* Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu būtinumu.

---------------
Ištrinta 65 eilutė:
Ištrintos 568-569 eilutės:

Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu būtinumu.
2018 kovo 26 d., 09:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 551-554 eilutės iš
į:
>>bgcolor=#FFECC0<<

''A: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. D: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''
Pakeistos 561-568 eilutės iš

>>bgcolor=#FFECC0<<

''A: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. D: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''

>><<
į:
>>bgcolor=#CCCCCC<<

[+Užrašai+]

Yra viena tiesa - viena būtis - o būties vienumas pasireiškia viena tikrove, vienu tikrumu
, o to vienumo besąlygiškumas pasireiškia vienu būtinumu.

>><<
2018 kovo 25 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 125-127 eilutės:
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
Pridėtos 309-313 eilutės:

* Tikimės, kad esame viena. Šis lūkestis žadina skirtinus jausmus.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
2018 kovo 25 d., 10:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
Kaip jausmus suderinti su vienumo rūšimis?
2018 kovo 25 d., 10:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 111-112 eilutės:
Vienumas su niekuo
Pridėtos 151-152 eilutės:
Vienumas su betkuo
Pridėtos 184-185 eilutės:
Vienumas su viskuo
Pakeistos 310-315 eilutės iš
į:
'''Vienumo jausmas'''

Apimties sąvoka leidžia man svarstyti duotybę X, pavyzdžiui, mylėti X arba būti viena su X. Apimtis svarbi vystant logiką, skaičiuotę, kalbą ar santvarką.

I came across the different ways to "be one with X", and I think they
give meaning to the expression "be X". For example, to "be one with
Nobody" is to "be Nobody". Perhaps there is also some context for the
"being one with", but that same context is implicit in "be", I think.
In other words, the way to "be X" is to "be one with X".

I just noticed an odd {{Recursion}}...
being X = being one with being one with being one with X
and so on.
But this may not be so bizaare, it seems appropriate.
And it may relate to that reciprocal recursion that I wrote about.

* If I am one with nobody, then I feel very sad, like Christ on the cross.
* If I am one with somebody (not everybody), then I feel most surprised, and this is romantic love.
* If I am one with anybody (not nobody), then I feel excited, a hyperflexible person in general, engaging and responding.
* If I am one with everybody, then I feel completely content, everything is right.

So these are all the same love, but ....?
Ištrintos 547-571 eilutės:

'''Vienumas ir apimtis'''

One concept that I'm finding important is "scope". It allows me to
consider an "X", for example, "to love X", or "to be one with X". So
it is an important part of having a "calculus".

I came across the different ways to "be one with X", and I think they
give meaning to the expression "be X". For example, to "be one with
Nobody" is to "be Nobody". Perhaps there is also some context for the
"being one with", but that same context is implicit in "be", I think.
In other words, the way to "be X" is to "be one with X".

I just noticed an odd {{Recursion}}...
being X = being one with being one with being one with X
and so on.
But this may not be so bizaare, it seems appropriate.
And it may relate to that reciprocal recursion that I wrote about.

* If I am one with nobody, then I feel very sad, like Christ on the cross.
* If I am one with somebody (not everybody), then I feel most surprised, and this is romantic love.
* If I am one with anybody (not nobody), then I feel excited, a hyperflexible person in general, engaging and responding.
* If I am one with everybody, then I feel completely content, everything is right.

So these are all the same love, but ....?
2018 kovo 25 d., 10:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 550-551 eilutės:

[[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Jn_17 | Jonas 17]]
2018 kovo 25 d., 10:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 484-485 eilutės:
[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674|System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]]
Ištrintos 486-487 eilutės:
[[Viena]]
Ištrintos 491-493 eilutės:

===Notes on BeingOneWith from Overview===
Pakeistos 512-513 eilutės iš
===Ways of BeingOneWith===
į:
'''Vienumo būdai'''
Pakeistos 524-526 eilutės iš
===Scope and Being one with===
į:
'''Vienumas ir apimtis'''
Pakeistos 549-553 eilutės iš
===Scripture===

Gospel of John

17:1 Jesus said these things
, and lifting up his eyes to heaven, he said, "Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you; 17:2 even as you gave him authority over all flesh, he will give eternal life to all whom you have given him. 17:3 This is eternal life, that they should know you, the only true God, and him whom you sent, Jesus Christ. 17:4 I glorified you on the earth. I have accomplished the work which you have given me to do. 17:5 Now, Father, glorify me with your own self with the glory which I had with you before the world existed. 17:6 I revealed your name to the people whom you have given me out of the world. They were yours, and you have given them to me. They have kept your word. 17:7 Now they have known that all things whatever you have given me are from you, 17:8 for the words which you have given me I have given to them, and they received them, and knew for sure that I came forth from you, and they have believed that you sent me. 17:9 I pray for them. I don't pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. 17:10 All things that are mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. 17:11 I am no more in the world, but these are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them through your name which you have given me, that they may be one, even as we are. 17:12 While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you have given me I have kept. None of them is lost, except the son of destruction, that the Scripture might be fulfilled. 17:13 But now I come to you, and I say these things in the world, that they may have my joy made full in themselves. 17:14 I have given them your word. The world hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. 17:15 I pray not that you would take them from the world, but that you would keep them from the evil one. 17:16 They are not of the world even as I am not of the world. 17:17 Sanctify them in your truth. Your word is truth.* 17:18 As you sent me into the world, even so I have sent them into the world. 17:19 For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. 17:20 Not for these only do I pray, but for those also who believe in me through their word, 17:21 that they may all be one; even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us; that the world may believe that you sent me. 17:22 The glory which you have given me, I have given to them; that they may be one, even as we are one; 17:23 I in them, and you in me, that they may be perfected into one; that the world may know that you sent me, and loved them, even as you loved me. 17:24 Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, that they may see my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. 17:25 Righteous Father, the world hasn't known you, but I knew you; and these knew that you sent me. 17:26 I made known to them your name, and will make it known; that the love with which you loved me may be in them, and I in them."
į:
'''Dievo Sūnaus malda Dievui Tėvui'''

Tai pasakęs
, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo: „Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų tave ir ­tavo duota galia į visus žmones ­teiktų amžinąjį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas ­tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų ­ Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavei man, ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. Tavo man patikėtus žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs; įtikėjo, kad esi mane siuntęs. Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji! Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo ­ tai mano, ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebe pasaulyje... Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu, kurį esi man davęs, kad jie būtų viena kaip ir mes. Kol buvau su jais, aš išlaikiau juos tavo vardu[i1], kurį esi man davęs, išsaugojau juos, ir nė vienas jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų; taip išsipildė Raštas. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs, Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš paskelbiau tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.“
2018 kovo 25 d., 10:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena, [[Vienumas2007]]
2018 kovo 23 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
Attach:vienumas.png
į:
%center%Attach:vienumas.png
2018 kovo 23 d., 22:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 59-62 eilutės:

---------------
Attach:vienumas.png
---------------
2018 kovo 23 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 107-110 eilutės:
Besąlygiškumas
* Dievas tėvas išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis
Pakeistos 232-236 eilutės iš
'''Besąlygiškumas'''

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis
į:
'''Atjauta'''
2018 kovo 23 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 145-146 eilutės iš
į:
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.
Pridėtos 155-162 eilutės:
Požiūriai
* Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
* Susigaudymas. Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.
Pakeistos 176-177 eilutės iš
'''Bendras reikalas'''
į:
Bendras reikalas
Pakeistos 178-179 eilutės iš
į:
* Bendras dėmesys
* Bendras suvoktumas
Ištrintos 196-200 eilutės:

'''Susigaudymas'''

* Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.
Pakeistos 200-201 eilutės iš
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.
į:
Pakeista 209 eilutė iš:
Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės.
į:
Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės. Visiškai atsiverti.
Ištrintos 212-219 eilutės:

'''Požiūriai'''

Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
2018 kovo 23 d., 21:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 75-78 eilutės iš
[+Vienumo pagrindai+]

'''Dievo šokio trejybės ratas'''
į:
[+++Vienumo pagrindai+++]

[+Dievo šokio trejybės ratas+]
Pridėtos 103-134 eilutės:
'''Dievo vienumas'''

Vienų vienumas

Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
* Širdis yra esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
* Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.

Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu

'''Asmens vienumas'''
Pridėtos 141-155 eilutės:
Gerumas
* Geras vaikas ir blogas vaikas vienas kitas papildo branda, meile: DAD ir ADA.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką reikia abu atjausti vienumo dėlei.
* Viena yra Dievas (jo tikrumas), asmuo (jo galimumas), tad tuo pačiu ir jų pagrįstas Dievo būtinumas. Tai trys aplinkybės, tai gerojo Dievo ir gerojo asmens sugretinimas, tai jų gerumo vienumas (gera naujiena) ir jųjų pačių vienumas (gera širdimi).

Asmuo
* Asmuo vieninga atjauta, aštuongubu keliu suveda Dievo nebuvimo, jo nepažinimo ir buvimo, jo pažinimo išgyvenimus.
* Asmenyje susiveda keturios Dievo raiškos galimybės, tad Dievo pažinimo galimybės, tai keturios vienumo apimtys.
* Bendras, sąmoningas žmogus bešališkai įžvelgia Dievą visose apimtyse.
* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.

[+Asmenų vienumas+]
Pridėtos 163-166 eilutės:
Bendrystė
* Bendri rūpesčiai.
* Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.
Pakeistos 187-192 eilutės iš
'''Gerumas'''

* Geras vaikas ir blogas vaikas vienas kitas papildo branda, meile: DAD ir ADA.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką reikia abu atjausti vienumo dėlei.
* Viena yra Dievas (jo tikrumas), asmuo (jo galimumas), tad tuo pačiu ir jų pagrįstas Dievo būtinumas. Tai trys aplinkybės, tai gerojo Dievo ir gerojo asmens sugretinimas, tai jų gerumo vienumas (gera naujiena) ir jųjų pačių vienumas (gera širdimi).
į:
Ištrintos 209-217 eilutės:
'''Asmuo'''

* Asmuo vieninga atjauta, aštuongubu keliu suveda Dievo nebuvimo, jo nepažinimo ir buvimo, jo pažinimo išgyvenimus.
* Asmenyje susiveda keturios Dievo raiškos galimybės, tad Dievo pažinimo galimybės, tai keturios vienumo apimtys.
* Bendras, sąmoningas žmogus bešališkai įžvelgia Dievą visose apimtyse.
* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.
Ištrintos 222-254 eilutės:

'''Bendrystė'''

* Bendri rūpesčiai.
* Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.

'''Vienų vienumas'''

Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
* Širdis yra esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
* Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.

Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
2018 kovo 23 d., 20:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-39 eilutės:

Koks gali būti
* sąmonės ir pasąmonės vienumas?
* sąmonių vienumas?
* pasąmonių vienumas?
Pridėtos 223-226 eilutės:

'''Pasąmonių vienumas'''

* Pavyzdžiui, rūkorių vienumas kylantis iš bendro žinojimo, bendros patirties.
2018 kovo 23 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 175-179 eilutės:
'''Vienybė'''

* Visko padalinimas į vieną požiūrį.
* Viskas, tai plačiausia apimtis.
* Viskas turi keturias savybes ir jos atitinka keturias apimtis.
2018 kovo 23 d., 18:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
Kaip [[maldos mokslas]] palaiko bendrą reikalą?
į:
Kaip [[malda | maldos mokslas]] palaiko bendrą reikalą?
2018 kovo 23 d., 18:44 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 3-4 eilutės:
bendras reikalas
Pridėtos 30-33 eilutės:
Kaip [[maldos mokslas]] palaiko bendrą reikalą?

Koks vienumas pasireiškia paskirose [[dorovės tyrimas | dorovės atsiskleidimo]] pakopose?
Pridėtos 109-112 eilutės:

'''Bendras reikalas'''

* Tomasello, joint intentionality
2018 kovo 23 d., 17:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:

bendras reikalas
2018 kovo 21 d., 22:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 86-87 eilutės iš
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.
į:
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.

Vienumas - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų? Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?
* Being one with = being one with myself? Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu.
* Dievu gyvename mylėdami, rūpindamiesi, klausdami klausimus.
Pridėtos 211-212 eilutės:
Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
Ištrintos 529-535 eilutės:
[+Užrašai+]

Vienumas - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų? Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?
* Being one with = being one with myself? Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu.
* Dievu gyvename mylėdami, rūpindamiesi, klausdami klausimus.
Ištrintos 534-537 eilutės:

[+Užrašai+]

Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
2018 kovo 21 d., 22:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 107-116 eilutės:
Atvaizdų vieningumas (keturių, šešių ir aštuonių)
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Ištrintos 205-216 eilutės:
'''Atvaizdų vieningumas'''

(šešių ir aštuonių) Atvaizdų vieningumas
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Ištrintos 233-235 eilutės:
buvimas viena, tai susijęs su:
* išėjimu už savęs: For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
Pridėta 256 eilutė:
* buvimas viena, tai susijęs su išėjimu už savęs: For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
2018 kovo 21 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 115 eilutė iš:
* Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra
į:
* Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra vienumas tėvo ir vaiko, taip kad jų požiūriai sutampa. O pagrindas yra, kad vaikas supranta jų skirtingumą, kad jis yra vaikas, ne tėvas, tad kokie jų vaidmenys.
2018 kovo 21 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Pamąstyti apie santykį tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. Ką reiškia, kad juos skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas? Kaip tai susiję su kūnu, protu, širdimi ir valia?
į:
* Pamąstyti apie santykį tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. Kaip jų vienumas yra kartu dvireikšmiškas ir vienareikšmiškas? Ką reiškia, kad juos skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas? Kaip tai susiję su kūnu, protu, širdimi ir valia?
2018 kovo 21 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 88-101 eilutės iš
į:
Asmens vienumas - bendras žmogus - Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Asmenų vienumas - Dievas Dvasia
* Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
* Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
Ištrintos 343-358 eilutės:


Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Dievas Dvasia
* Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
* Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
Pakeistos 348-351 eilutės iš

This year I have been trying to find the end of the string that ties it
all together. The unfolding is driven by God's going beyond himself.
But what in his nature most deeply compels him? For example,
į:
This year I have been trying to find the end of the string that ties it all together. The unfolding is driven by God's going beyond himself. But what in his nature most deeply compels him? For example,
2018 kovo 21 d., 22:14 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 88-98 eilutės:
'''Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
* Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
* Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.
Pridėtos 131-139 eilutės:
'''Požiūriai'''

Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
Ištrintos 182-186 eilutės:
'''Antrinės sandaros'''

* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.
Pakeistos 267-268 eilutės iš
į:
[+Vienumo ir nevienumo santykis+]

'''Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
* Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
* Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

'''Šeši vienumo pavidalai'''
Pridėtos 309-315 eilutės:
'''Antrinės sandaros'''

* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.

'''Vienumo ir nevienumo dvireikšmiški santykiai'''
Pakeistos 329-333 eilutės iš
Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti
. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.
į:
Žr.požiūriai
2018 kovo 21 d., 22:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 111-114 eilutės:
'''Susigaudymas'''

* Išmintingas pasiklydęs vaikas eina ten kur jo tėvai jo ieškos. Tad tai yra
Pakeistos 118-119 eilutės iš
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.
į:
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.

Sąmoningumu
* Veiksmas +3 įveda dvireikšmybę ir ją naujai suveda.
* Sąmoningumą išsako požiūrių grandinė
* Sąmoningumą išsako trečias laipsnis, vieningumas
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas
.
Pridėtos 168-178 eilutės:
Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu

'''Vienis - visybė - daugis'''

Vienis yra aplinkybė susijusi su visybe ir su daugiu. Visi trys savaip išreiškia vienumo savybes: kad tai viena, kad tai apima viską, ir kad tai dėsningumas.
Pridėtos 185-189 eilutės:
'''Antrinės sandaros'''

* Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
* Antrinės sandaros yra atjautos, tad lygmenų poros, bene siejančios tapatumo ir skirtingumo galimybes.
Pakeistos 270-281 eilutės iš
Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
į:

Ištrintos 336-340 eilutės:
Sąmoningumu
* Veiksmas +3 įveda dvireikšmybę ir ją naujai suveda.
* Sąmoningumą išsako požiūrių grandinė
* Sąmoningumą išsako trečias laipsnis, vieningumas
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2018 kovo 21 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 116-122 eilutės:
'''Susikalbėjimas'''

Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės.
* Yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.
Pakeistos 134-137 eilutės iš

----------------
į:
* Bendri rūpesčiai.
* Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.

'''Vienų vienumas'''

Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
* Širdis yra esmė
- dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
* Dievo širdis
- meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose
- dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.

Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.

'''Besąlygiškumas'''

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

'''Atvaizdų vieningumas'''

(šešių ir aštuonių) Atvaizdų vieningumas
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,
-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

'''Buvimas viena'''
Pakeistos 207-208 eilutės iš
-------------
į:
'''Buvimas ne viena'''
Pakeistos 217-220 eilutės iš
--------------------

Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.
į:
[+Vienumo savybės+]

'''Vienumo išėjimas už savęs'''
Ištrintos 238-253 eilutės:
Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
* Širdis yra esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
* Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.
Pakeistos 242-244 eilutės iš
Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.
į:
Pakeistos 253-267 eilutės iš
Širdingas Bendravimas. Susikalbėti iš esmės.
* Yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.

(šešių ir aštuonių) Atvaizdų vieningumas
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
į:
Pakeistos 302-304 eilutės iš
Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis
į:
2018 kovo 21 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 81-88 eilutės:
* Vienumo pagrindai save susiveda į asmenų trejybę, į jos vienumą, į tikrai bendrą išgyvenimą.
* Būtent Dievo nepažinimo vieningumu, asmens trejybe susiveda Dievo buvimo ir nebuvimo galimybės, jų vieningumas išgyvenamas.
* Gaunasi apytaka, kurioje vis naujai atsiveria Dievas, jo amžinas gyvenimas, vis naujai gvildenamas jo klausimas, ar jisai būtinas.
* Pagrindą suteikia Dievo trejybė, tačiau tai trys skirtingi kampai kuriems trūksta bendro išgyvenimo.
* Dievo trejybė sieja Dievo Tėvo (Dievo nebuvimo) ir Dievo Sūnaus (Dievo buvimo) išgyvenimus. Dievo nebuvimą grindžia malonė, jo raiška, ir Dievo buvimą išbaigia šviesuolių bendrystė, jo neraiška.
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.
Pakeistos 105-110 eilutės iš
'''Dvasia'''

* Pagrindą suteikia Dievo trejybė, tačiau tai trys skirtingi kampai kuriems trūksta bendro išgyvenimo.
* Dievo trejybė sieja Dievo Tėvo (Dievo nebuvimo) ir Dievo Sūnaus (Dievo buvimo) išgyvenimus. Dievo nebuvimą grindžia malonė, jo raiška, ir Dievo buvimą išbaigia šviesuolių bendrystė, jo neraiška.
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.
Gerumas
į:
'''Gerumas'''
Pakeistos 110-112 eilutės iš
Sąmoningėjimas
į:

'''Sąmoningėjimas'''
Pakeistos 115-117 eilutės iš
Asmuo
į:

'''Asmuo'''
Pakeistos 124-127 eilutės iš
Bendrystė
* Vienumo pagrindai save susiveda į asmenų trejybę, į jos vienumą, į tikrai bendrą išgyvenimą.
* Būtent Dievo nepažinimo vieningumu, asmens trejybe susiveda Dievo buvimo ir nebuvimo galimybės, jų vieningumas išgyvenamas.
* Gaunasi apytaka, kurioje vis naujai atsiveria Dievas, jo amžinas gyvenimas, vis naujai gvildenamas jo klausimas, ar jisai būtinas.
į:

'''
Bendrystė'''
2018 kovo 21 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-66 eilutės iš
[+Vienumo rūšys+]
į:
[+Vienumo pagrindai+]
Pakeistos 92-95 eilutės iš


'''Kaip esame viena'''
į:
'''Meilė'''
Pakeista 94 eilutė iš:
Meilė
į:
* Meilė Dievui - vienumas su Dievu, meilė priešui - vienumas su priešu, meilė artimui - vienumas su artimu.
Pakeistos 96-97 eilutės iš
* Gyvename viena su Dievu, o taip pat, viena su kitais.
Dvasia
į:
'''Dvasia'''
2018 kovo 21 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-64 eilutės:
'''Dievas, Kitas, Artimas'''

* Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
* Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Pakeistos 67-68 eilutės iš
'''Dievo šokis'''
į:
'''Dievo šokio trejybės ratas'''
Pakeistos 79-80 eilutės iš

Vienumo klausimas iškyla
raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
į:
Ir čia reiškiasi trejybės ratas.

'''Šeši pertvarkymai - [[knyga | knygos skyrių turiniai]]'''

Vienumo klausimas iškyla Dievo
raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:
Ištrintos 93-95 eilutės:
Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.

Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
2018 kovo 21 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 70 eilutė iš:
Iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog esame viena:
į:
(kokio?) ankstyvesnio tyrimo matyt, jog esame viena:
2018 kovo 21 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
* Išsiaiškinti ir apibrėžti, kas yra požiūris?
2018 kovo 21 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-50 eilutės iš
-----------
į:
[+Uždavinys+]

Šeši vienumo pagrindai:
* požiūriai
- sutampa poreikiai, skirtingi protai
* meilė
- sutampa poreikiai, skirtingos širdys
* bendrystė
- sutampa abejonės, skirtingos širdys
* artimas (tu/aš)
- sutampa lūkesčiai, skirtingos valios
* kitas
- sutampa abejonės, skirtingos valios
* Dievas
- sutampa poreikiai, skirtingos valios

[+Vienumo rūšys+]

'''Dievo šokis'''

Dievo šokyje žmogaus trejybe pasireiškia:
* Dievo vieningumas
* Asmens vieningumas
* Asmenų vieningumas
Šie trys vieningumai suveda trijų sandarų išreikštus nevieningumus.
Pakeistos 83-85 eilutės iš
* Dievo vieningumas
* Asmens vieningumas
* Asmenų vieningumas
į:
2018 kovo 21 d., 12:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis.
į:
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis. Apmąstyti šešias atjautas, bendrus netroškimus ir skirtingus troškimus.
2018 kovo 21 d., 12:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-8 eilutės:
* Išmąstyti šešeriopą vienumą, apibrėžtą keturių lygmenų poromis.
* Pamąstyti apie santykį tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. Ką reiškia, kad juos skiria viskas, betkas, kažkas ar niekas? Kaip tai susiję su kūnu, protu, širdimi ir valia?
Pridėtos 478-481 eilutės:

[+Užrašai+]

Dievo ir žmogaus netroškimai visada sutampa - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - nes Dievas atjaučia žmogų. Tačiau Dievo valia (Dievas, nulinis požiūris) ir žmogaus valia (gerumas, septintas požiūris) nesutampa nes Dievas yra besąlygiškas, o žmogus yra sąlygiškas. Tačiau visgi jiedu gali būti visiškai vieningi.
2018 kovo 20 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-14 eilutės:
* Kaip viename lygmenyjė esame skirtingi, o kitame lygmenyje esame viena?
** Kokie yra 4 lygmenys ir 6 poros?
** Kaip bendrai suprantamas vienumas?
2018 kovo 19 d., 18:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], Žmogus, Buvimas ne viena
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], [[Žmogus]], Buvimas ne viena
2018 kovo 14 d., 19:00 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 14-18 eilutės:
Iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog esame viena:
* Meile, Dievo esme, asmenų būkle-nebuvimu
* Kitu, asmens esme, Dievo buvimu
* Požiūriais, asmenų esme, asmens sutapimu
Pridėtos 44-48 eilutės:

Iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog esame viena:
* Meile, Dievo esme, asmenų būkle-nebuvimu
* Kitu, asmens esme, Dievo buvimu
* Požiūriais, asmenų esme, asmens sutapimu
2018 kovo 14 d., 18:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 44-45 eilutės:
>><<
Pridėtos 459-465 eilutės:

[+Užrašai+]

Vienumas - Dievo, asmens ar asmenų?
* Ar gyvename vienumu? Ir kuriuo vienumu - Dievo, asmens ar asmenų? Ar gyvename visais ar savimi? Ir kaip tą suderinti?
* Being one with = being one with myself? Ko tikiuosi sutampa su ko trokštu.
* Dievu gyvename mylėdami, rūpindamiesi, klausdami klausimus.
2018 kovo 11 d., 09:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-13 eilutės:

* Kas yra vienumas?
* Koks ryšys tarp vienumo ir susiklausymo, susitelkimo?
* Koks ryšys tarp vienumo ir esmės (dvasios sandaros atvaizdų vieningumo)?
2018 kovo 11 d., 09:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-22 eilutės:

Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
* Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
* Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
2018 kovo 11 d., 09:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Vieningumas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimas]], Žmogus, Buvimas ne viena
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Dorovės ratas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimai]], Žmogus, Buvimas ne viena
2018 kovo 11 d., 09:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
Susieti šešerybės narius su Dievo, asmens ir asmenų vienumais ir su Dievo, asmens ir asmenų vieningumais (esmėmis).
į:
* Susieti šešis pokalbius su šešerybės nariais
* Susieti šešis pokalbius
su vienumu.
Pakeistos 11-15 eilutės iš
Naujai bandysiu apžvelgti, kaip esame viena, ir tai susieti su [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] ir [[šešerybė | šešerybe]]. Iš Dievo šokio akivaizdu, jog esame viena:
* Dievo vienumu
* asmens vienumu
* asmenų vienumu
O iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog taip pat
esame viena:
į:
Iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog esame viena:
2018 kovo 11 d., 09:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-21 eilutės:

Apytakų suvedimą suprasti klausimu: Kaip esame [[viena]]?
* Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
* Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
2018 kovo 07 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], Sutapimas, Vieningumas, Žmogus, Buvimas ne viena
į:
Žr. [[Vieningumas]], [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Sutapimas]], Žmogus, Buvimas ne viena
2016 rugpjūčio 13 d., 16:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
* Meile, Dievo esme
* Kitu, asmens esme
* Požiūriais, asmenų esme
į:
* Meile, Dievo esme, asmenų būkle-nebuvimu
* Kitu, asmens esme, Dievo buvimu
* Požiūriais, asmenų esme, asmens sutapimu
2016 rugpjūčio 13 d., 10:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-7 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Susieti šešerybės narius su Dievo, asmens ir asmenų vienumais ir su Dievo, asmens ir asmenų vieningumais (esmėmis).
Pridėtos 9-19 eilutės:

Naujai bandysiu apžvelgti, kaip esame viena, ir tai susieti su [[Dievo šokis | Dievo šokiu]] ir [[šešerybė | šešerybe]]. Iš Dievo šokio akivaizdu, jog esame viena:
* Dievo vienumu
* asmens vienumu
* asmenų vienumu
O iš ankstyvesnio tyrimo matyt, jog taip pat esame viena:
* Meile, Dievo esme
* Kitu, asmens esme
* Požiūriais, asmenų esme

---------------
2015 lapkričio 21 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-32 eilutės iš
paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
bendras asmuo
išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
į:
* paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
* bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
* bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
* Dievas
išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
*
Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
*
Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas
2015 lapkričio 21 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-22 eilutės:
Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.

Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Pridėtos 23-72 eilutės:

Vienumo klausimas iškyla raiškomis, o jose kiekvienu atveju Dievas iškyla:

paskiri asmenys išryškėja pasaulyje - savo branda - ji baigiasi Dievo pažinimu
bendras asmuo išryškėja pasaulyje - proto aplinkybėmis - Dievas yra to kalėjimo kūrėjas
bendras asmuo išryškėja paskirais asmenimis - mokslas sprendimo būdų -
Dievas išryškėja bendru asmeniu - Dievo pažinimu - Dievas pažintas šyla
Dievas išryškėja paskirais asmenimis - jų požiūrių įvairovę - Dievas visus požiūrius apima ir suveda
Dievas išryškėja pasaulyje - užduotimi visus pasiekti ir įtraukti, tad mylėti tiek Dievą, tiek artimą - Dievas tiriantis, ar jisai būtinas

Vieningumas iškyla suvedimu. Tai vyksta tvarkomis, pertvarkymais. Dievas iškyla tarpe.

* Dievo vieningumas
* Asmens vieningumas
* Asmenų vieningumas

Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.

Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.

'''Kaip esame viena'''

Meilė
* Vienumo pagrindas yra meilė. Meilė rūpinasi, klausia, Kaip galime būti viena? Meilė globoja, išsaugo asmens vienumą Dievo trejybės sąlygomis, Dievo būtinumo, sąmoningumo sąlygomis.
* Gyvename viena su Dievu, o taip pat, viena su kitais.
Dvasia
* Pagrindą suteikia Dievo trejybė, tačiau tai trys skirtingi kampai kuriems trūksta bendro išgyvenimo.
* Dievo trejybė sieja Dievo Tėvo (Dievo nebuvimo) ir Dievo Sūnaus (Dievo buvimo) išgyvenimus. Dievo nebuvimą grindžia malonė, jo raiška, ir Dievo buvimą išbaigia šviesuolių bendrystė, jo neraiška.
* Dievo trejybė pina du skirtingus išgyvenimus - gero, teigiamo, išmanančio, atviro vaiko, kuriam rūpi vienumas, ir blogo, neigiamo, neišmanančio, besislaptančio vaiko, kuriam nerūpi vienumas.
Gerumas
* Geras vaikas ir blogas vaikas vienas kitas papildo branda, meile: DAD ir ADA.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką reikia abu atjausti vienumo dėlei.
* Viena yra Dievas (jo tikrumas), asmuo (jo galimumas), tad tuo pačiu ir jų pagrįstas Dievo būtinumas. Tai trys aplinkybės, tai gerojo Dievo ir gerojo asmens sugretinimas, tai jų gerumo vienumas (gera naujiena) ir jųjų pačių vienumas (gera širdimi).
Sąmoningėjimas
* Dievo sąmoningumas reiškiasi asmens sąmoningėjimu, kuris vyksta išgyvenimais, tiek Dievo nebuvimo, tiek Dievo buvimo.
* Gerą vaiką ir blogą vaiką suveda bendras asmuo, sąmoningumas, kuris tačiau, be išgyvenimo.
Asmuo
* Asmuo vieninga atjauta, aštuongubu keliu suveda Dievo nebuvimo, jo nepažinimo ir buvimo, jo pažinimo išgyvenimus.
* Asmenyje susiveda keturios Dievo raiškos galimybės, tad Dievo pažinimo galimybės, tai keturios vienumo apimtys.
* Bendras, sąmoningas žmogus bešališkai įžvelgia Dievą visose apimtyse.
* Vienumo apimtimis išsakomis šešios Dievo neraiškos galimybės, Dievo nepažinimo galimybės, tai šeši jo vienumo būdai.
* Bendro žmogaus įžvelgtas Dievas save įvairiai supranta, tai vienumo pagrindai.
* Gyvename viena su Dievu gyvendami Dievo valia, jai pajungdami savo valią - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu.
Bendrystė
* Vienumo pagrindai save susiveda į asmenų trejybę, į jos vienumą, į tikrai bendrą išgyvenimą.
* Būtent Dievo nepažinimo vieningumu, asmens trejybe susiveda Dievo buvimo ir nebuvimo galimybės, jų vieningumas išgyvenamas.
* Gaunasi apytaka, kurioje vis naujai atsiveria Dievas, jo amžinas gyvenimas, vis naujai gvildenamas jo klausimas, ar jisai būtinas.


----------------
2015 lapkričio 20 d., 22:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
į:
'''Esame viena Asmenų Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
Pakeista 18 eilutė iš:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Meile - savo užduotimi - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip Dievui pasiekti mus ir kiekvieną? įtraukti mus į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2015 birželio 22 d., 23:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 110-111 eilutės:

Vienumą išsako atvaizdai, nes išreiškia visumą. Vienumą taip pat išsako aplinkybės, nes išreiškia, kaip dvi aplinkybės susiveda trečia, tad kaip yra dviprasmybė. Vienumą taip pat išreiškia padalinimai, juk jie kartu aprėpia viską. Trys kalbos irgi turėtų išsakyti vienumą. Aplamai, antrinės sandaros išsako sandarumą, kartu ir vienumą.
2015 gegužės 24 d., 22:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 29-33 eilutės iš
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
į:
* tįsumas
** dėmesingumas, pagrindas dėmesio metmenims
** dvasios būdas
** Dievo būdas
** rūpestis
* turėjimas bendrą pagrindą apibrėžimams
* kaip asmuo renkasi Dievą arba Save
* įsijungimas savo požiūriu
* nesivaržymas savimi, neigimu
* įtraukimas
* leisti rūpėti
* Savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
Ištrintos 42-45 eilutės:
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
Ištrinta 48 eilutė:
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
Pakeista 50 eilutė iš:
* is the assumption of Who
į:
* asmens (who) prielaida
Pakeistos 52-53 eilutės iš
* susijęs su žvilgsnių sutapimu (coinciding of views)
į:
* žvilgsnių sutapimas (coinciding of views)

buvimas viena, tai susijęs su:
* išėjimu už savęs: For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
Ištrintos 69-72 eilutės:

Vienumas
* Vienumas yra savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
2015 gegužės 24 d., 22:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], Sutapimas, Vieningumas, Žmogus, Buvimas ne viena
Pridėtos 26-50 eilutės:
-----------

Buvimas viena, tai:
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
* subjectivity
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* is the assumption of Who
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
* susijęs su žvilgsnių sutapimu (coinciding of views)
Pridėtos 53-62 eilutės:
Buvimas ne viena, tai:
* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring

--------------------
Pakeistos 324-360 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<


>><<

-----------------

See also: {{Love}}, {{Coinciding}}, {{Unity}}, {{God}}, {{Human}}, NotBeingOneWith

===Being One With===

Being one with is
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
* subjectivity
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know

Being one with is related to the {{Coinciding}} of {{Views}}.

BeingOneWith
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* is the assumption of Who
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:
į:
Ištrintos 390-402 eilutės:

'''Nevienumas'''

===NotBeingOneWith===

What is NotBeingOneWith?

* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring
2015 gegužės 24 d., 21:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Buvau apžvelgęs ir surūšiavęs visus savo klausimus. Jų buvo keli šimtai iš viso. Svarbiausias klausimas, tai Kaip esame viena? Buvo taip pat šešios rūšys klausimų. Kiekvieną rūšį siejau su skirtingu būdu, kaip esame viena. Vėliau jas siejau su savo knygos The Truth skyriais, su pokalbiais ir pertvarkymais. Dabar bandau sieti su Dievo raiškomis šešiais neigiamais įsakymais.
2015 gegužės 24 d., 21:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
į:
'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[Vadovėlis|vadovėliu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
2015 balandžio 22 d., 21:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:

Kas žmogui rūpesčiai, tas Dievui požiūriai.
2015 balandžio 22 d., 21:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
į:
'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
Pakeista 17 eilutė iš:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2015 balandžio 20 d., 19:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 404 eilutė iš:
''{{A}}: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. {{D}}: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''
į:
''A: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. D: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''
2015 balandžio 20 d., 19:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 279-406 eilutės:

[[Viena]]

Attach:condition.jpg

Attach:system.jpg

>>bgcolor=#FFFFC0<<


>><<

-----------------

See also: {{Love}}, {{Coinciding}}, {{Unity}}, {{God}}, {{Human}}, NotBeingOneWith

===Being One With===

Being one with is
* sharing the grounds for definition
* including
* not being restricted by one's Self (by Not)
* including one's own perspective
* allowing things to matter
* subjectivity
* Caring
* the same as Coherence and is the nature of Spirit.
* the nature of {{God}}.
* related to GoingBeyondOneself. For God, his self (his structure - everything) arises with the first act of going beyond himself, as his self is what he goes beyond into, from the unbounded into the bounded. This going beyond himself is his act of creation.
* what expresses itself in Contexts as:
** Spirit - beyond system
** {{Structure}} - beyond participants
** {{Representation}} - within participants
** {{Unity}} - within system
* the only Mystery in that we can participate in it, but it is the only thing we can't Know

Being one with is related to the {{Coinciding}} of {{Views}}.

BeingOneWith
* Person chooses God or Self by BeingOneWith them
* Person chooses God over Self so that they are one with all, not simply those who are one with them (consider Love your neighbor as your self)
* is the assumption of Who
* being alone through another, being not alone (from our own reference point) yet being alone (from another reference point), giving up our own reference point (our own self) for that of another, thus “being” outside of the scope of our reference point, being alone from aloneness, being alone together, being one through aloneness, being alone in the context of others, persistence of a relationship across all degrees of being and not being (from Everybody (greatest Referer) to Nothing (greatest Referent)), the foundation for all relations between Persons, being by not being, NotSystem, the unity of levels, of vantage points:

===Notes on BeingOneWith from Overview===

BeingOneWith allows for NotBeingOneWith and thus arises in it and considers it a presumption of BeingOneWith, so that they are the same BeingOneWith. However, NotBeingOneWith considers itself as the negation of BeingOneWith that is overturned by BeingOneWith and is thus distinct from it.

In this way NotBeingOneWith defines BeingOneWith. This definition evolves ever more subtly until NotBeingOneWith in fact determines BeingOneWith and is the same as it. This evolution yields an AlgebraOfPerspectives, a system of lenses through which God and other look, taking up perspectives, sharing perspectives, a system in which Perspectives exist and are defined.

'''What is the relationship between BeingOneWith and NotBeingOneWith?'''

BeingOneWith provides Reference and so NotBeingOneWith is NonReference. NotBeingOneWith provides Condition and so BeingOneWith is Unconditional and satisfying Condition.

God is the one who is both unconditionally BeingOneWith (Experiencing) and conditionally GoingBeyondOneself (Understanding). He is BeingOneWith both the Unconditional and the Conditional.

With reference to God, BeingOneWith and NotBeingOneWith are states, activities, qualities. Without reference to God, and thus without reference, they are conditions, thus definitions. There is thus a distinction between the Conditional (the definite) and the Unconditional (the indefinite). Condition defines BeingOneWith as the meeting of the condition and NotBeingOneWith as the not meeting of the condition. First and foremost it is the condition of being Conditional, and in this sense the Unconditional (and God of himself) is NotBeingOneWith. Condition is negation, it is No and only conditionally, Yes.

In this way God is separated from his quality BeingOneWith and is considered as the Unconditional. The Conditional and the Unconditional are related by the two by two matrix of states:
* As BeingOneWith - Unconditional
* BeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional BeingOneWith - Person
* BeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional BeingOneWith - Relationship with Person
* NotBeingOneWith As NotBeingOneWith - Conditional NotBeingOneWith - Relationship with System
* NotBeingOneWith As BeingOneWith - Unconditional NotBeingOneWith - System
* As NotBeingOneWith - Conditional

===Ways of BeingOneWith===

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/summary.jpg

The following are all ways of being one with:

* Spirit is Complete
* Structure is Unobstructed
* Representation is Familiar
* Unity is Unified===Scope and Being one with===

One concept that I'm finding important is "scope". It allows me to
consider an "X", for example, "to love X", or "to be one with X". So
it is an important part of having a "calculus".

I came across the different ways to "be one with X", and I think they
give meaning to the expression "be X". For example, to "be one with
Nobody" is to "be Nobody". Perhaps there is also some context for the
"being one with", but that same context is implicit in "be", I think.
In other words, the way to "be X" is to "be one with X".

I just noticed an odd {{Recursion}}...
being X = being one with being one with being one with X
and so on.
But this may not be so bizaare, it seems appropriate.
And it may relate to that reciprocal recursion that I wrote about.

* If I am one with nobody, then I feel very sad, like Christ on the cross.
* If I am one with somebody (not everybody), then I feel most surprised, and this is romantic love.
* If I am one with anybody (not nobody), then I feel excited, a hyperflexible person in general, engaging and responding.
* If I am one with everybody, then I feel completely content, everything is right.

So these are all the same love, but ....?

===Scripture===

Gospel of John

17:1 Jesus said these things, and lifting up his eyes to heaven, he said, "Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you; 17:2 even as you gave him authority over all flesh, he will give eternal life to all whom you have given him. 17:3 This is eternal life, that they should know you, the only true God, and him whom you sent, Jesus Christ. 17:4 I glorified you on the earth. I have accomplished the work which you have given me to do. 17:5 Now, Father, glorify me with your own self with the glory which I had with you before the world existed. 17:6 I revealed your name to the people whom you have given me out of the world. They were yours, and you have given them to me. They have kept your word. 17:7 Now they have known that all things whatever you have given me are from you, 17:8 for the words which you have given me I have given to them, and they received them, and knew for sure that I came forth from you, and they have believed that you sent me. 17:9 I pray for them. I don't pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. 17:10 All things that are mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. 17:11 I am no more in the world, but these are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them through your name which you have given me, that they may be one, even as we are. 17:12 While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you have given me I have kept. None of them is lost, except the son of destruction, that the Scripture might be fulfilled. 17:13 But now I come to you, and I say these things in the world, that they may have my joy made full in themselves. 17:14 I have given them your word. The world hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. 17:15 I pray not that you would take them from the world, but that you would keep them from the evil one. 17:16 They are not of the world even as I am not of the world. 17:17 Sanctify them in your truth. Your word is truth.* 17:18 As you sent me into the world, even so I have sent them into the world. 17:19 For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. 17:20 Not for these only do I pray, but for those also who believe in me through their word, 17:21 that they may all be one; even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us; that the world may believe that you sent me. 17:22 The glory which you have given me, I have given to them; that they may be one, even as we are one; 17:23 I in them, and you in me, that they may be perfected into one; that the world may know that you sent me, and loved them, even as you loved me. 17:24 Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, that they may see my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. 17:25 Righteous Father, the world hasn't known you, but I knew you; and these knew that you sent me. 17:26 I made known to them your name, and will make it known; that the love with which you loved me may be in them, and I in them."

'''Nevienumas'''

===NotBeingOneWith===

What is NotBeingOneWith?

* '''not sharing the grounds for definition'''
* the basis for Not
* not including one's own perspective
* not having things matter
* nonsubjectivity
* not Caring

>>bgcolor=#FFECC0<<

''{{A}}: Ačiū tau už viską ir noriu pabūti su tavimi. {{D}}: Aš maitinu tave ramybe, kaip motina pienu, gaivinkis.''

>><<
2015 kovo 24 d., 21:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-18 eilutės iš
'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų
[[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''

'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]]. Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus?''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų
[[žemėlapynas|žemėlapynu]]. Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius?''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]]. Kaip viską išreikšti rūpesčiais?''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę. Kaip esame viena Dievu? ''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]]. Kaip sutampa požiūriai?''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''

'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo
[[kelionė|kelione]]. Kaip meilė palaiko amžiną brandą?''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
Ištrintos 20-27 eilutės:
--------------

* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žinynas.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Kelionė.
2014 gruodžio 06 d., 14:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 93 eilutė:
* Tu vieniji Kitus; Aš vieniju Kitus; Aš vieniju Tave; Dievas vienija Mane; Dievas vienija Tave; Dievas vienija Kitus.
2014 gruodžio 06 d., 14:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Pokalbiai]], [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
Pakeista 92 eilutė iš:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
į:
* Yra šeši [[pokalbiai]] kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
2014 gruodžio 02 d., 14:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
į:
'''Esame viena Dievu - jo išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kokiais išgyvenimais Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose?''
2014 gruodžio 02 d., 14:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
į:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - išgyvenimais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
2014 gruodžio 02 d., 13:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-14 eilutės iš
'''Esame viena Kitu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais- [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
į:
'''Esame viena Kitu - jo atsiskleidimu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Asmenimi - jo sąlygomis - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - jo mokslu - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''
Pakeista 17 eilutė iš:
'''Esame viena Meile - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Meile - savo likimu - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2014 gruodžio 02 d., 12:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 13-15 eilutės iš
'''Esame viena Dievu - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena Požiūriais - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
į:
'''Esame viena Dievu - jo dėsningumais- [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena Požiūriais - jų sutapimu - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
2014 gruodžio 01 d., 11:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 92 eilutė iš:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens į kitą asmenį.
į:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens (siauresniame lygmenyje) į kitą asmenį (platesniame lygmenyje).
2014 gruodžio 01 d., 11:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 48-53 eilutės:
Išeinama už savęs klausimais
* Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka. Klausimai yra laisvėjimas, didėjantis laisvumas.

Klausimai sustato sandarą
* Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai.
Pakeista 127 eilutė iš:
Įsakymas mylėti
į:
Dvireikšmis įsakymas mylėti - pagrindas nevienumui, tuo pačiu ir vienumui
Pakeistos 133-136 eilutės iš
Dviprasmybė
* Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.

Išskyrimais
į:
Išskyrimai - nevienumo pagrindas
Pakeistos 137-140 eilutės iš
Požiūriais
į:
Dviprasmybė - nevienumo pagrindas - tampa vienumo pagrindu
* Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.

Požiūriai - nevienumai - grandine tampa vienumo pagrindu
Pakeistos 163-168 eilutės iš
* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis
, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.

Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka.

Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai
.
į:
Sąmoningumu
* Veiksmas +3 įveda dvireikšmybę ir ją naujai suveda.
* Sąmoningumą išsako požiūrių grandinė
* Sąmoningumą išsako trečias laipsnis
, vieningumas
* Sąmoningumas, pats savęs (self of self)
, tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2014 gruodžio 01 d., 11:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
Išėjimassavęs
į:
Vienumas išeina savęs, praplečia save
Pakeista 48 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis
į:
Gyvenimo lygtis išsako vienumo išėjimą už savęs
Pakeista 51 eilutė iš:
Širdis - vieningumas
į:
Širdis yra vienumo esmė, vienų vienumas
Pakeistos 67-68 eilutės iš
Už visų širdžių, gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.
į:
Dievas išeinasavęs šv.Trejybe
* Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens
, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.

Amžinas gyvenimas yra vienų vienumo vienumas
* Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.

Vienumo grandinė
* Vienumas, vienų vienumas, vienų vienumo vienumas ir t.t.
* Tai primena suvokimo lygmenis
* Tai primena pasiklydusio vaiko požiūrių grandinę
* Baigiasi susikalbėjimu, bendryste, susivokimu
* Baigiasi brandos vieningumu - šešių atvaizdų vieningumu - kuriais grindžiamas aštuonių atvaizdų vieningumas Dievo ir gerumo nepriklausomybe - Dievo vienumo atstatymu - jo būtinumo liudijimu
Ištrintos 84-86 eilutės:

Pakeistos 125-126 eilutės iš
į:
* Meilė yra vienumo rėmai palaikantys gyvenimą, palaikantys tiek vien vienumą (neigiamais įsakymais), tiek vienumą ir kartu nevienumą (teigiamais įsakymais)
Ištrintos 139-140 eilutės:
Dievas išeina už savęs šv.Trejybe
Ištrinta 159 eilutė:
Ištrintos 162-163 eilutės:

Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.
2014 gruodžio 01 d., 10:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 158 eilutė iš:
Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas).
į:
Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas). Tokiu būdu, vienybės atvaizdų paneigimais, Dievas išeina už savęs, jisai tampa nebūtinas. O, matyt, Dievas tampa būtinas nulybės atvaizdų paneigimais, būtent kalbomis. Įdomu, kad antrinės sandaros, neigiamo įsakymo išsakytojos, iškyla neigiant vienybės ir nulybės atvaizdus.
2014 gruodžio 01 d., 10:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 156-158 eilutės iš
Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens.
į:
Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Meilė, tai tas visko vienumas (neturėjimas vidinės sandaros) iš kurio išeina Dievas į nevienumą, į padalinimus, į sandarą apskritai.

Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Jais Dievas išeina į atvaizdus. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens. Jomis Dievas išeina į vieningumą. Tad tai yra Dievo trejybė, iš aplinkos į jos apsuptą sandarą, iš sandaros į ją aprėpiantį atvaizdą, iš atvaizdo į jį įrėmiančią aplinką. Tai primena vaikų žaidimą - popierius (aplinka), žirklės (sandara), akmuo (atvaizdas)
.
2014 gruodžio 01 d., 10:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 156 eilutė:
Vienumas ne padalinimų požiūriuose, o jų papildinyje, antistruktūroje. Ją sudaro gyvenimo lygtis. Tai yra meilė, gyvenimo papildinys, jo palaikymas, jo rėmai, jį grindžiantis vienumas. Atvaizdai, tai keturių lygmenų poros. Aplinkybės, tai pasirinkimas gyvenimo lygties lygmens - asmens, ir tame lygmenyje, pasirinkimas kito asmens.
2014 lapkričio 28 d., 12:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 50-53 eilutės iš
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
Pridėta 55 eilutė:
* Meilėje glūdi besąlygiškumas (tad Dievas). Tobulume glūdi sąlygų tenkinimas (tad gerumas). Valioje glūdi sąlygų nepriekaištingumas, nevaržomumas, taip kad vienumas gali vykti po sąlygų (tad gyvenimas, dvasios tapatumas, tiek sąlygose, tiek be jų). Dievo valioje glūdi sąlygų varžomumas, jog tai esmingai išskiria dvasias, tad jų vienumas turi kilti pirm sąlygų (tad amžinas gyvenimas, dvasių atskyrimas).
Pridėtos 62-65 eilutės:
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Meilė palaiko gyvenimą, ne gerumą. Gyvenimas yra besąlygiškumo išraiška, tai kad dvasia nevaržoma sąlygų. Meilė tuo pačiu palaiko amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas tai yra besąlygiškumo išraiška, kad sąlygos neigia besąlygiškumą, tad besąlygiškumas nepaiso sąlygų, tad pati meilė yra besąlygiška, mylinti ir netobulą, palaikanti ir neigimą, mylinti netgi priešą. Dievas myli priešą, ir mes taipogi galim mylėti priešą.
2014 lapkričio 28 d., 11:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje ta pat dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
į:
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - dvasia be sąlygų (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). Tai gali būti ta pati dvasia (gyvenimas) arba skirtingos dvasios (amžinas gyvenimas), kuriuo atveju sąlygos išreiškia esminį skirtumą. O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Pridėtos 110-117 eilutės:

Įsakymas mylėti
* Esame viena mylėdami.
* Kristus lygina meilę ir buvimą viena.
* Teigiami įsakymai (mylėti Dievą, priešą) ir neigiami įsakymai (mylėti artimą) sutampa.

Dviprasmybė
* Dviprasmybė, tai skirtingų prasmių sutapimas raiška, tuo pačiu jų išsiskyrimas turiniu.
2014 lapkričio 28 d., 11:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-38 eilutės:
Vienumas
* Vienumas yra savasties papildinys, jos priešingybė. Savastis yra atskirtumas.
* Vienume glūdi dviprasmybė - vienis ir visybė. Vienumas neigiama prasme reiškia neatskirtumą, taip pat, atvirkštiniu požiūriu, suprantamas, kaip vienas iš daugelio, jei tik pripažįstame daugelį. Skaičius vienis tai nurodo vienumo atvejį.
Pridėtos 47-48 eilutės:

Gyvenimo lygtis
Pakeistos 50-53 eilutės iš
į:
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vieningumo lygmenyje vyksta sutapatinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje ta pat dvasia reiškiasi skirtingose sąlygose - besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas). O vieningumo lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
Pakeistos 73-75 eilutės iš
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
2014 lapkričio 28 d., 10:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
į:
* Gyvenimo lygtis išsako, kaip išeinama už savęs. Asmenų lygmenys išsako savasties vientisumą, o lygtis atskiria savasties ribą ir kaip ją peržengiame, kaip išeiname už savęs. Tad gyvenimo lygtis apibrėžia ką reiškia išėjimas už savęs.
Pridėta 49 eilutė:
* Amžinas gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, o Dievo gyvenimo širdis, tai Dievo valia. Dievo gyvenimas, tai kad Dievo Dievas nebūtinai Dievui geras.
Pakeista 63 eilutė iš:
Gyvenimo lygtis. Meilė.
į:
2014 lapkričio 28 d., 10:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 47 eilutė:
* Dievo širdis - meilė, gerumo širdis - tobulumas, gyvenimo širdis - valia, amžino gyvenimo širdis - Dievo valia.
Pridėtos 54-55 eilutės:
Už visų širdžių, už gyvenimo lygties yra dar gilesnis vieningumas. Tą vieningumą nurodo amžinas gyvenimas, suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras, tad Dievas ir gerumas yra nepriklausomi, tad yra 4 x 2 = 8 atvaizdai. Tuo tarpu Dievo gerumas išsakomas 4 + 2 = 6 atvaizdais.
Pakeistos 61-65 eilutės iš
** Gyvenimo lygtis. Meilė.
*** Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
*** Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
** Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
*
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
į:
Gyvenimo lygtis. Meilė.
* Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
* Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
* Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
2014 lapkričio 28 d., 09:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 44-45 eilutės iš
Širdis
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Tai yra mūsų esmė.
į:
Širdis - vieningumas
* Širdis yra esmė - dvasios sandaros atvaizdų vieningumas.
* Širdis
yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
Pakeistos 48-52 eilutės iš
* Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
** Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
** Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
** Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
** Širdingas Bendravimas. Norint susikalbėti širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
į:
* Gera širdis yra tai, ką gera valia atveria.
* Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
* Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
* Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

Širdingas Bendravimas. Susikalbėtiesmės.
* Yra
prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius.
* Kalbėti atvirai, ko trokštame.
* Kalbėti atvirai, kas trukdo ar slegia
, kas žemiška: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą.
2014 lapkričio 27 d., 13:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
* Yra šeši pokalbiai kuriais išeiname už savęs iš vieno asmens į kitą asmenį.
2014 lapkričio 27 d., 13:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 35-42 eilutės iš
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose
, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.

* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
į:
Išėjimas už savęs
* Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
* Išeidami už savęs, atsisakome savęs
* Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
* Klausimais išeiname už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
* Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai
, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.
* Išėjimą už savęs išsako gyvenimo lygtis
- kokie esame vienų vieni (esmė), kokie pasirodome kitiems (atvaizdai), ką išreiškiame savo pasirodymu (sandara), kas esame aplamai (dvasia).
Ištrintos 43-73 eilutės:
Požiūriais
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Išėjimas už savęs
* Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
* Išeidami už savęs, atsisakome savęs
* Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
* Klausimais išeiname už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
* Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.

* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.

* Dvasia - šv.Dvasia
** Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
** Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
** Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
** Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
Pakeistos 58-62 eilutės iš
* Kelione. Dievu Tėvu
** Išskyrimais
*** 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
*** vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions
į:
(šešių ir aštuonių) Atvaizdų vieningumas
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Pridėtos 92-124 eilutės:

Išskyrimais
* 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
* vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions

Požiūriais
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Pasiklydusiu vaiku sutampa tėvo ir vaiko požiūriai.

Dievas išeina už savęs šv.Trejybe

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą, Save, Tave, Kitą.

Dievas Dvasia
* Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
* Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).

* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
2014 lapkričio 27 d., 12:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 76-77 eilutės iš
* Širdimi
**
Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
į:
Širdis
* Širdis yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Tai yra mūsų esmė.
* Gera širdis išeina už savęs, o pikta širdis už savęs neišeina.
*
Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
Ištrinta 80 eilutė:
** Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.
2014 lapkričio 27 d., 12:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 57-60 eilutės iš
* Asmenimis - Dievo sūnumi
** Esame viena asmenimis
, jų klausimais, kaip esame viena?
** Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
į:
* išgyvena kiekvieną.
* yra žmogus vienijantis Dievą
, Save, Tave, Kitą.

Išėjimas už savęs
* Išeidami už savęs, esame viena su tuo, kas už mūsų
* Išeidami už savęs, atsisakome savęs
* Septintu požiūriu atsisakome savęs, išeiname už savęs
* Klausimais išeiname
už savęs. Tad kiekviename klausime slypi klausimas, kaip esame viena?
* Išsako dvasios ir sandaros santykį, kaip kad visaregio nukrypimai, pirminių sandarų atskyrimai ir antrinių sandarų padalinimai.
2014 lapkričio 27 d., 12:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:
Požiūriais
* Sutampant požiūriais, atjaučiam kitą ir galim atsiliepti. Tad gyvumas (atjausti ir atliepti) yra vienumo galimybė.
Pridėtos 49-56 eilutės:

Dievas tėvas
* išeinantis už savęs, tad vienijantis
* esantis už šio pasaulio, už visų santvarkų ir sąlygų, tad vienijantis

Dievo sūnus Jėzus Kristus
* vienija teigiamus įsakymus (tobulumą - Mylėk Dievą) ir neigiamus įsakymus (tapatumą - Mylėk artimą).
* yra bendras žmogus, mus tad vienijantis, darantis gerą, kurį bet kuris galėtų padaryti.
2014 lapkričio 27 d., 12:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 56 eilutė:
** Dievas Tėvas (suvokiantis) ir Dievas Sūnus (susigaudantis) sutampa (bendrai suvokta) Dievu Dvasia.
2014 lapkričio 27 d., 11:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 103-105 eilutės iš
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
į:
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)

Klausimai yra vienumo galimybės atvėrimai. O vienumo galimybę - jeigu neatmeti, tai priimi - tad galima su ta galimybe bendrauti, jinai tampa sąvoka.
2014 lapkričio 27 d., 10:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 110-118 eilutės iš
In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and
apply that knowledge usefully. In 1982, when I entered college, I
started to catalogue structures that expressed the limits of our minds,
notably "divisions of everything", but later "representations",
"topologies", "languages" and "primary structures". In 2000 or so, I
started to seek a theory that would pull all of the structural facts
together and generate how they unfold. I try to work on that every
morning here and am making incremental progress.
į:
Pakeistos 113-124 eilutės iš
But what in his nature most deeply compels him? For example, the
unconditional goes beyond itself into the conditional; the indefinite
into the definite; the inconsistent into the consistent; the unlimited
into the limited; and so on. What seems to be at the heart is that
"being one with" goes beyond itself into "not being one with". I'm
still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given Jesus's
personal prayer to his Father in the Gospel of John where he speaks of
"love" and
"being one with" as if they were analogues.
http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1
Perhaps "being one with" is a
premonition of "love" in the sense that I will explain below.
į:
But what in his nature most deeply compels him? For example,
*
the unconditional goes beyond itself into the conditional;
*
the indefinite into the definite;
*
the inconsistent into the consistent;
*
the unlimited into the limited;
and so on. What seems to be at the heart is that
* "being one with" goes beyond itself into "not being one with".
I'm still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given [[http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1 | Jesus's personal prayer]] to his Father in the Gospel of John where he speaks of "love" and "being one with" as if they were analogues. Perhaps "being one with" is a premonition of "love" in the sense that I will explain below.
Pakeistos 124-125 eilutės iš
recognized that I should distinguish the structural facts from the
explanatory theory which I was seeking. The structural facts about our
į:
recognized that I should distinguish
*
the structural facts
from the
* explanatory theory
which I was seeking. The structural facts about our
2014 lapkričio 27 d., 10:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 227 eilutė iš:
[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]
į:
[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674|System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]]
2014 lapkričio 27 d., 10:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
'''Esame viena Požiūriais - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''
į:
'''Esame viena Asmenimi - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti besąlygiškas mokslas, kuriuo tiesa mums apčiuopiama?''
Pakeistos 15-16 eilutės iš
'''Esame viena Asmenimi - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa požiūriai?''
į:
'''Esame viena Požiūriais - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa Dievo ir mūsų požiūriai?''
Pakeistos 19-20 eilutės iš
Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą.
į:
Kitas bręsta, išeina už savęs asmenimi, asmens mokslu puoselėja bendrystę. O Dievas požiūriais išeina į kitą, jį palaiko, ir mes prisijungiame meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą. Dievas papildo kitą, požiūriai papildo asmenį, meilė papildo bendrystę.
2014 lapkričio 27 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 30-31 eilutės:
Attach:bendryste2.png
Ištrintos 226-227 eilutės:

Attach:bendryste2.png
2014 lapkričio 27 d., 10:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
į:
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Žemėlapynas.
Pakeistos 26-27 eilutės iš
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
į:
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žinynas.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Kelionė.
2014 lapkričio 26 d., 14:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

--------------
2014 lapkričio 26 d., 14:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile.
į:
Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile. Tokiu būdu pakylame virš savęs, virš savo būtinumo, į meilę, į savo nebūtinumą.
2014 lapkričio 26 d., 14:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-16 eilutės iš
'''Esame viena brandos [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''

'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę - Dievu.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]] - Požiūriais.''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]] - Bendryste.''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Kitu - brandos [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena Požiūriais - sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''

'''Esame viena Bendryste - išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''

'''Esame viena Dievu - [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena Asmenimi - sąvokų [[žinynas|žinynu]].''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Meile - Dievo [[kelionė|kelione]].''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''

Kitas požiūriais išeina už savęs, bręsta, ir tai palaikome bendryste. O Dievas mumis, asmenimis, išeina į kitą ir tai palaikome meile.
2014 lapkričio 26 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-16 eilutės iš
'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]]''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę - Dievu.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]] - Požiūriais.''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]] - Bendryste.''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''

--------------

* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
Ištrintos 97-106 eilutės:

* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
* [[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
2014 lapkričio 26 d., 14:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
'''Esame viena [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
į:
'''Esame viena Dievo [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?''
2014 lapkričio 26 d., 14:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 17-18 eilutės:
-------------
Pakeistos 26-34 eilutės iš


* Metraščiu. Dievu
** Dievas visakame
glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
* Žinynu. Požiūriais
** Sutampant
požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
į:
* Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
* Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.

* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
Pakeistos 35-36 eilutės iš
** Sąmoningumu
*** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
į:
* Sąmoningumu
** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
Pridėta 43 eilutė:
Pridėta 56 eilutė:
Ištrinta 60 eilutė:
2014 lapkričio 26 d., 14:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 13-15 eilutės iš
'''Esame viena [[žinynas|žinynu]]'''

'''Esame viena [[kelionė|kelione]]'''
į:
'''Esame viena sąvokų [[žinynas|žinynu]]''' ''Kaip sutampa požiūriai?''

'''Esame viena [[kelionė|kelione]]''' ''Kaip įsijungiame į Dievo kelionę, jo svarstymą, ar jisai būtinas?
''
2014 lapkričio 26 d., 13:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-15 eilutės:
'''Esame viena [[metraštis|metraščiu]], kokį Dievą esame pažinę.''' ''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?''

'''Esame viena [[žinynas|žinynu]]'''

'''Esame viena [[kelionė|kelione]]'''
2014 lapkričio 26 d., 13:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 8-15 eilutės iš
** Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
** Padalinimai
*** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
*** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai
,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
*** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai,
požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
** Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę
sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
* Žinynu. Išsiaiškinimais.
** Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago
.
į:
'''Esame viena išsiaiškinimų [[žinynas|žinynu]].''' ''Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?''


* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Padalinimai
** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.
** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose
, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas
.


2014 lapkričio 26 d., 12:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
'''Esame viena [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.


* Žemėlapynu. Sandara
į:
'''Esame viena brandos [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.

'''Esame viena sandarų [[žemėlapynas|žemėlapynu]].''' ''Ką mūsų asmens sąlygos mums pasako apie Dievą, jų kūrėją, ir mūsų santykį su juo?''
2014 lapkričio 26 d., 12:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Esame viena [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
į:
'''Esame viena [[raida]] - Kitu.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
2014 lapkričio 25 d., 20:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
'''Esame viena raida.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos bendrystė. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.


[[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais.
į:
'''Esame viena [[raida]].''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos [[bendrystė]]. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
2014 lapkričio 25 d., 20:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Esame viena raida.''' Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
į:
'''Esame viena raida.''' ''Kaip suvokti šviesuolio brandos raidą?'' Brandos bendrystė. Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.
2014 lapkričio 25 d., 20:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
* Raida. [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
į:
'''Esame viena raida.''' Atjaučiame kitą jo kertinės vertybės pagrindu, kartu su juo naujai bręstame. Ta besikartojanti branda reiškiasi deriniais, grindžia šviesuolių bendrystę.


[[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
Pakeistos 10-12 eilutės iš
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
į:
** Deriniais.
2014 lapkričio 23 d., 08:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 206-207 eilutės:

Esame viena malda, nes ja mūsų valia viena. Tam ir yra esmė, sandarų atvaizdų vieningumas, tai mūsų vienumo pagrindas, kuriuo galime sutapti.
2014 lapkričio 17 d., 09:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 204-205 eilutės:

Dievas mumyse susivokia, kad jis yra vaikas, o Dievas už mūsų yra tėvas, užtat gyvenant įsakymu, gali būti viena - pasiklydusiu vaiku.
2014 lapkričio 14 d., 12:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti atjaučiant paskiro žmogaus brandą? Raida.
į:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti paskiro žmogaus? Atjaučiant jį, kaip jis bręsta. Raida.
2014 lapkričio 14 d., 12:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti paskiro žmogaus? Raida.
į:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti atjaučiant paskiro žmogaus brandą? Raida.
2014 lapkričio 10 d., 23:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
** Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
Pridėta 61 eilutė:
* Aštuongubas kelias - [[Vertybės]]
Ištrintos 86-108 eilutės:

'''Aštuongubas kelias'''

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).

* mylintis - prasminga - neaprėpta
* ramus - pastovu - nesikeičia
* užtikrintas - tiesu - nepavaizduota
* savarankiškas - teisinga - nepaslėpta

Kalbos:

* aprėpta - neprasminga - (Dievo valios lemta)
* keičiasi - nepastovu - pasakojimas (kaip įvyksta)
* pavaizduota - netiesioginis - įvardijimas (kaip pavadinama)
* paslėpta - neteisinga - pagrindimas (kaip ima rūpėti)

4 x 2 aštuongubame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?
Santvarka sukuria uždarą pasaulį susikalbėjimui apie santvarkos vertybės turėjimą. (Palyginti su olandais kalvinistais). Neįmanoma iš santvarkos išeiti iš jos vidaus, kalbant jos pačios kalba. Pastebėti yra atskirti. (Observation distinguishes).
2014 lapkričio 10 d., 23:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:
** Sąmoningumu
*** Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
Pakeistos 105-107 eilutės iš
'''Sąmoningumas'''

Sąmoningumas, pats savęs (self of self), tai pasidalinimas į du, tai bendravimas iš širdies, širdimis, dviejų širdžių. Vieningumas tuo kas mus skiria, būtent Kitu, atskiriančiu Dievą ir Mane. O Tu jungia Dievą ir Mane. Tu yra "taip", atviras požiūris, o Kitas yra "ne", uždaras pavadinimas. Kito požiūris yra pavadinimas (?) Lūkesčiai (ir jausminiai atsiliepimai) pagrįsti savęs įvietinimu (lokalizavimu, penkerybe, čia/dabar, dviprasminga erdve, su dalyviu sutapatinama), atskyrimu nuo ne savęs. Pasipriešinimas entropijai, griūčiai, tvarkos išskyrimas.
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 102 eilutė:
Pakeista 109 eilutė iš:
-----
į:
[+Buvimas viena+]
2014 lapkričio 10 d., 23:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 110-127 eilutės iš
Įžvalgos
* what can be shared
* grounds for sharing Definition
* the grounds for Definition
.
* Logos
* the Word

{{God}} is a Theory that makes sense of the Facts.

Perhaps this is what is meant in the Gospel of John by the Word (or [http://en.wikipedia.org/wiki/Logos Logos
]): ''In the beginning was the Word. And the word was towards God. And God was the word.'' This may mean that Theory was toward God (of himself) and God (upon going beyond himself) was Theory.

Theory (Logos)
* is God's going beyond himself, which is what we are, Person. God's quality (aloneness) is what can be negated. God goes beyond aloneness into aloneness, thus is not alone. God's going beyond relates God and NotGod in terms of Being (of God) and NotBeing. Nullsome, Being as distinct from NotBeing, the positive Activity (of being alone, our going beyond ourselves) that defines our being as Persons in Scopes, that creates and defines the arisal of everything, the maintaining of Position, our identity as not our Selves, God's question “Am I alone?” that is self-sufficent, unresolved, empathetic, the taking up of what is beyond, of what is not taking up, the Spirit of Truth, the marked opposite, necessary, the taking up of Questions, it is Questions taking up Questions, what is actual. God thereby creates us who go before him, who are alone prior to him. God is not where he already is for he is alone, but Person allows God to arise there.

===A letter===

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 August 1, 2007, Living by Truth
]
į:
-----

[[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 | 2007 m. rugpjūčio mėn. 1 d
.]]
2014 lapkričio 10 d., 23:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
** Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
Pridėta 53 eilutė:
* Valios išraiškos. Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.
Pakeistos 83-89 eilutės iš
'''Valios išraiškos'''

Palyginti vieningumus su valios išraiškomis, su septintu požiūriu įvairiai suprastu antrinėse sandarose.


į:
Ištrintos 108-113 eilutės:'''Kalba'''

Kalba leidžia mums išsakyti ką? vidinę sandarą? kas glūdi mumyse? mūsų prielaidas. Taip pat kaip išsiskiria požiūriai (padalinimais), pavyzdžiui, laisva valia, likimas.
2014 lapkričio 10 d., 23:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 35-37 eilutės iš
* Kelione. Meile - Dievu Tėvu
į:
** Gyvenimo lygtis. Meilė.
*** Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.
*** Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Pakeistos 40-41 eilutės iš
į:
* Kelione. Dievu Tėvu
** Išskyrimais
*** 4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais
*** vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions
Ištrintos 80-86 eilutės:
'''Lygtys'''

Ką vienybė duoda: Meilė ir tobulumas viens kitą papildo (kaip daiktas ir aplinkybės, sąlygos). Tad valia yra jų sutapatinimas (papildinyste). O Dievo valia yra jų atskyrimas, tad daikto paženklinimas, išskyrimas.

Būtent vienybės lygmenyje vyksta sutaptinimas papildinyste. Dvasios lygmenyje siejasi besąlygiška dvasia (Dievas) ir dvasia sąlygose (gerumas), o vienybės lygmenyje apsiverčia, besąlygiškoji tampa aplinkybėmis (meile) sąlygotam daiktui (tobulumui). Tad vienybės lygmenyje, tai kas buvo už santvarkos yra suvokiama santvarkoje, jos visuma, aplinkybėmis. Tas apsivertimas, tas papildinystės santykis įmanomas tik apibrėžtoje apimtyje, kad būtų aplinkybės. Tad apibrėžtas besąlygiškumas yra aplinkybės, sąlygos.
Ištrintos 118-131 eilutės:

'''Išskyrimai'''

4 išskyrimai (distinctions) išskyrimų galimybė, vidiniais išskyrimais

vieningumai => priešingybės: divergences, distinctions, divisions

'''Daugiau'''

Iš sapno: Ar tu žinai sąmoningai, ką tu žinai? Jei ne, tai iš ko gali spręsti, ar tu iš tikrųjų žinai ar nežinai?

'''Aplamai'''

Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?
2014 lapkričio 10 d., 23:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:
* Žinynu. Išsiaiškinimais.
** Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago.
Pakeista 44 eilutė iš:
* [[Ženklų savybės]]
į:
* [[Ženklų savybės]] bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".
Pridėtos 46-49 eilutės:
* Pasirinkimai
** Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.
** Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?
** Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
Ištrintos 88-93 eilutės:


'''Išsiaiškinimai'''

Nagrinėti, kaip kas išsiaiškiname savo laiškuose Occupy Chicago.
Pakeistos 107-113 eilutės iš
Rinktis Taip - tai rinktis požiūrį, o rinktis Ne - tai rinktis pavadinimą. Tai atviras ir uždaras langas. Spencer-Brown teorijoje tai būtų laisvas arba pažymėtas laukas. Tad laisvas laukas, arba požiūris, yra kintamasis, o vardas, pažymėtas laukas yra jo vertė. Rinktis taip, ne ne, ne taip, ne - tai įvairios apimtys.

Pasirinkimai, rinkimasis yra vienijami tuo asmeniu, kuris renkasi, vadinasi, valia. Kaip valia sietina su santvarka, su jos išore ir vidumi?

Ženklų savybės bene sieja taip ir ne, požiūrį ir pavadinimą, "už santvarkos" ir "santvarkoje".

Rinkimasis - susijęs su požiūriu, nesirinkimas su pavadinimu. Rinktis rinktis - didėjantis laisvumas (atveriantis požiūrį), rinktis nesirinkti - mažėjantis laisvumas. Ar atvirkščiai?
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
* Sandara
į:
* Raida. [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
* Žemėlapynu.
Sandara
Pakeistos 10-13 eilutės iš
* Meile - Dievu Tėvu
** Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia
.
** Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
* Požiūriais
į:
** Padalinimai
*** Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine
.
*** Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.
*** Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
* Metraščiu. Dievu
** Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
* Žinynu.
Požiūriais
Ištrintos 25-27 eilutės:
* [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
Pakeistos 33-36 eilutės iš
* Dievu
** Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė
, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes,
ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
į:
* Kelione. Meile - Dievu Tėvu
** Vienybė mus vienija meile, valia
, tobulumu, Dievo valia.
** Papildymai. Meilė
ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
Pakeistos 80-86 eilutės iš
'''Padalinimai'''

Padalinime parinktas požiūris tai bene vidinės sandaros ir išorinės sandaros suderinimas, vidinės išraiška išorine.

Vienumas vienume (laipsnynas) išreiškia vienumą reikalingą padalinimuose, kada yra keli požiūriai, tai yra 2,3,4,5,6,7 požiūriai, atitinkamai,-6,-5,-4,-3,-2,-1 laipsnio vienumas. Tad, pavyzdžiui, dvejybė pripažįsta, suponuoja vienumą požiūriuose, kad gali būti du skirtingi požiūriai.

Vienumas išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimais), padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vienumas lyg tai neskiria dvasios ir sandaros.
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
** Papildymai. Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
Ištrintos 114-117 eilutės:

'''Papildymai'''

Meilė ir gyvybė vienas kitą papildo, tai papildiniai. O mokymasis yra ir tas ir tas. Juk amžinai mokytis, ugdytis, lavintis yra amžinai gyventi. O mokytis taip pat yra sukurti sąlygas gyvybei, užtat yra meilė. Tad mokymasis jungia meilę ir gyvenimą būtent bet kuo, vadinas, lokaliai.
2014 lapkričio 10 d., 23:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
** Širdingas Bendravimas. Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
Ištrintos 135-138 eilutės:

'''Širdingas Bendravimas'''

Norint susikalbėti iš širdies yra prasminga suvokti kitų žmonių pasaulius. Taip pat kalbėti apie tai, kas yra ydinga: apie pinigus, narkotikus, politiką, lytinį bendravimą, įsimylėjimą, visa tai, kas nutylima, kas nepatogu.
2014 lapkričio 10 d., 23:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 88-90 eilutės iš
'''Atvaizdai'''

Koks skirtumas tarp Dievo ir visko? tarp nulybės ir vienybės? ir kas patvirtina tą skirtumą? Šį skirtumą išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).
į:
'''Aštuongubas kelias'''

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).
2014 lapkričio 10 d., 23:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Duomenys]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
2014 lapkričio 10 d., 23:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 42-51 eilutės iš
į:
** Apimtys
*** Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".
*** Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.
*** Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas
*** Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas
** Betkas
*** Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.
*** Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.
*** Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
Pakeistos 124-140 eilutės iš
'''Apimtys'''

Betkas yra ribotas niekas, tad laisvumo galimybė. "Viskas ir laisvumas".

Viskas ir niekas nesiskiria, jei nelyginami, nebent jie sulyginami.

Betkas: tai skylė visakame: viskas neribotas, niekas ribotas

Kažkas: tai plėmas nieke: niekas neribotas, viskas ribotas

'''Betkas'''

Kaip išreikšti betką (skylę visakame)? Yra šeši atvaizdai.

Galima išreikšti vidumi. Gyvenimu (vieningumu), įvardinti, laipsnynu tiesiogiai pavadinti, ką jis mums reiškia. Ar amžinu gyvenimu (atskyrimu) 4 x 2, aštuongubu keliu.

Išore: atskirti, kas keičiasi, kas nesikeičia. Atskirai ir suvienyti, tad neįvardinti? arba neapibrėžti, tik dalinai? Vieningumas savaime, vienas savimi: būdai rinktis (ko). Ženklų savybės: 1) Viskas 2) Betkas 3) Laisvėjimas vs. 4) Niekas 5) Kažkas 6) Varžymas (?)š
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
** Vertybėmis. (Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.
** Deriniais. Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
Pridėtos 25-26 eilutės:
** Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.
** Lūkesčiai reiškiasi apimtimis. Vienumas vyksta apimtyje, pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.
Pakeistos 72-84 eilutės iš
'''Jausminiai atsiliepimai, kalba'''

Lūkesčiai (jausminiuose atsiliepimuose) išreiškia valios buvimą, taip pat apimties buvimą, o tai reiškia lokalizavimą, dalinį dėmesį, atrinkimą tarp priešingybių, kuris pažymėtas, sulaukia mūsų dėmesio, užtat įvardijimą, bet kurios kalbos pagrindimą apimtimi, kuris mintį išreiškia iš tam tikro taško.

Vienumas vyksta apimtyje? pavyzdžiui, Dievas trokšta visko... Jausmai susiję su buvimu viena: viena su viskuo, betkuo, kažkuo, niekuo.

'''Vertybės'''

(Kertinės) vertybės yra elegantiškiausios programos, glausčiausios, užtat nieko nereikalingo neturi, ir viskas yra netikėta, užtat gražu. Teorija ir programa vienas kitą papildo.

'''Deriniai'''

Deriniai reiškia, kad yra vienybė, kad kažkas kartojosi ir sutapo.
į:
2014 lapkričio 10 d., 23:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
** Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".
Pakeistos 23-26 eilutės iš
į:
* Dievu
** Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.
** Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
Ištrintos 54-61 eilutės:

'''Dievas'''

Dievas visakame glūdi, tad visakame yra dvasia ir jos galimybė, kas yra tas pats! užtat ir sutampame, Dievas ir mes visi, nepaisant nuodėmių, trūkumų, klaidų, nelaimių, juk visada galimybė lieka, tad suvokim, kaip jinai lieka, ir kaip atrodo, kad jos nebėr ar nėra ar nebuvo ir nebus.

Svarbu, kad Dvasia sutampa su savo galimybe, nekaip su "esybe" ar su "sandara".

Dievas pats sau užduoda darbo, kaip ir mes, ir iš to uždavimo iškyla sąmoningumas, suvokimas ir bendradarbiavimas.
2014 lapkričio 10 d., 23:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 21-25 eilutės iš


Susieti šešias kryptis su šešiom kintamųjų rūšim, kas keičiasi ir kas nesikeičia
.
į:
** Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.

Šešiais lygmenų atskyrimais
* Šešių vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.
* Yra šeši būdai išeiti už savęs. Gera širdis išeina už savęs.
* Susieti šešias kryptis su šešiom kintamųjų rūšim, kas keičiasi ir kas nesikeičia.
* [[Ženklų savybės]]
* [[Laipsnynas]]
* [[Atvaizdai]]
** Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.
** Užtat betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
** Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.
** Klausimas yra atsakymo papildinys
.
Pakeistos 43-50 eilutės iš
Šešių vieningumų vienumas yra kalbėjimas, bendravimas iš širdies, tai yra tokio bendravimo prielaidos.

Gera širdis išeina už savęs. Yra šeši būdai išeiti už savęs.Kaip Šventasis Raštas aiškina, ar mūsų širdis gera ar pikta.
į:
Pakeistos 51-56 eilutės iš
[[Ženklų savybės]]

Mes išgyvename klausimą, santvarką, ne-troškimą. Atsakymas nesikeičia, klausimas keičiasi.

Klausimas yra atsakymo papildinys.
į:
Ištrintos 58-65 eilutės:

'''[[Laipsnynas]]'''

'''Atvaizdai'''

Gyvenimo sandara, tai betkas, turintis šešis atvaizdus (kartu ir du ir keturis), būdai rinktis, o jų vienybė yra valia. Tai betkas yra tai kas vienija visus atvaizdus. Tad betkas yra svarbu suvokiant kitus.

Užtat betkas yra reikalingas tiltas tarp visko ir laisvumo.
2014 lapkričio 10 d., 23:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]], [[Duomenys]]
Pakeistos 20-21 eilutės iš
į:
** Širdis, tai mūsų lūkesčiai, mūsų tikėjimas. Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams. Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
Pakeistos 176-183 eilutės iš
-----------------

See also: Facts, Word, {{God}}, Overview

===What is Theory?===

Theory is:
į:
Įžvalgos
Ištrintos 313-316 eilutės:
''Ką reiškia būti viena?''

* Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams.
* Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
2014 lapkričio 10 d., 23:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Meile
į:
* Meile - Dievu Tėvu
Pakeista 12 eilutė iš:
* Asmenimis
į:
* Asmenimis - Dievo sūnumi
Pakeistos 15-16 eilutės iš
* Dvasia
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
į:
* Dvasia - šv.Dvasia
*
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
Pakeistos 18-21 eilutės iš
į:
* Širdimi
** Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni. Gera širdis yra tai, ką atveria gera valia.
Ištrintos 31-32 eilutės:
Įvairiai esame viena Jėzumi Kristumi, Dievu Tėvu ir šventąja Dvasia.
Pakeista 36 eilutė iš:
Širdis (gera ar pikta) yra tai, kas esame, kai esame vienų vieni.
į:
2014 lapkričio 10 d., 22:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-9 eilutės iš
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena asmenimis, jų klausimais, kaip esame viena?
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos
.
į:
* Sandara
**
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Meile
**
Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
* Požiūriais
**
Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
** Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Asmenimis
** Esame viena asmenimis, jų klausimais, kaip esame viena?
** Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu
. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
* Dvasia
Ištrinta 16 eilutė:
* Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
2014 lapkričio 10 d., 22:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* [[Šviesuolių bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
į:
* [[Bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
2014 lapkričio 10 d., 22:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* [[Šviesuolių bendryste]]
į:
* [[Šviesuolių bendrystė | Šviesuolių bendryste]]
2014 lapkričio 10 d., 22:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 2-3 eilutės:
Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.
Pridėta 12 eilutė:
* [[Šviesuolių bendryste]]
2014 lapkričio 10 d., 22:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
2014 lapkričio 10 d., 22:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 311-316 eilutės iš
Attach:howweareone.png
į:
Attach:howweareone.png

''Ką reiškia būti viena?''

* Jėzus tiki, kad esame viena. Tai jo lūkestis, pagrindas jo jauduliams.
* Džiaugiamės, būdami viena su viskuo; jaudinamės, būdami viena su betkuo; nustembame, būdami viena su kažkuo; liūdime, būdami viena su niekuo.
2014 lapkričio 10 d., 21:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 2-5 eilutės:
Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].

Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
Pakeistos 7-15 eilutės iš
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.

Kaip esame viena? Tai asmenų klausimas.

Vienybė mus vienija meile,
valia, tobulumu, Dievo valia.

Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems
yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.

Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
į:
* Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
* Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
* Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems
yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.
* Esame viena asmenimis, jų klausimais, kaip esame viena?
* Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais
. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
* Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
* Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
2014 lapkričio 10 d., 21:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<

>><<
į:
Vienumas vyksta per žmogų, per Jėzų, vienijantį Dievą, Save, Tave, Kitą, išgyvenantį kiekvieną, tad visus vienijantį bendru asmeniu. Dvasios ir sandaros santykį išsako išėjimas už savęs, nukrypimai, atskyrimai ir padalinimai.
2014 lapkričio 10 d., 02:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Mūsų vienumo pagrindas yra dvasia, tai bendras, nevaržomas Dievo žvilgsnis, kurį išgyvename kiekvienas [[savastis | savo]] siauresniu [[žvilgsniai | žvilgsniu]], [[požiūriai | požiūriu]], [[laikysenos | laikysena]] ir [[vertybės | vertybe]].
Pakeistos 315-319 eilutės iš
[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]
į:
[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]

Attach:bendryste2.png

Attach:howweareone.png
2014 lapkričio 09 d., 16:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Kaip esame viena? Tai asmenų klausimas.
2014 lapkričio 09 d., 10:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
* Sulyginti šešis vienumo pagrindus, pertvarkymus ir prielaidų lygmenis.
* Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
į:
2014 lapkričio 09 d., 00:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 29-30 eilutės:

Įvairiai esame viena Jėzumi Kristumi, Dievu Tėvu ir šventąja Dvasia.
2014 lapkričio 05 d., 10:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:

Sutampant požiūriais, patys ko trokštame ir kas kitiems yra, slenkame iš esamo į trokštamą, augame sutapdami su kitu, Jėzumi, Dievu.

Esame viena kai visomis sąlygomis sutampame visais požiūriais. Tai Dievo būtinumo sąlygos.
2014 lapkričio 05 d., 10:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Vienybė mus vienija meile, valia, tobulumu, Dievo valia.
2014 lapkričio 05 d., 10:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
į:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių gyvenimo lygties lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
2014 lapkričio 05 d., 10:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis.
į:
Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis. Jomis žmogus yra vienas ar nevienas. Tai prielaidų lygmenys, pertvarkymai, vienumo rūšys.
2014 lapkričio 05 d., 10:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

Vienumas apibrėžtinas šešiomis keturių lygmenų poromis.
2014 lapkričio 04 d., 23:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 14-16 eilutės:
* [[Viena kitu]] Kaip viską išvesti iš paskiro žmogaus? Raida.
* [[Viena požiūriais]] Kaip sutampa požiūriai? Žemėlapynas.
* [[Viena bendryste]] Kaip viską išreikšti rūpesčiais? Vadovėlis.
Pakeistos 18-22 eilutės iš
* [[Viena asmenimi]]
* [[Viena kitu]]
* [[Viena meile]]
*
[[Viena požiūriais]]
* [[Viena bendryste]]
į:
* [[Viena meile]] Kaip meilė palaiko amžiną brandą? Žinynas.
*
[[Viena asmenimi]] Kaip sieti Dievo ir kito požiūrius? Kelionė.
Kitas (be Dievo) yra papildomas Dievu, virsta Kitą ir Dievą siejančiu asmeniu.
2014 lapkričio 04 d., 23:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
* [[Viena Dievu]]
* [[Viena asmenimi]]
į:
* [[Viena Dievu]] Kaip esame viena Dievu? Metraštis.
* [[Viena
asmenimi]]
2014 lapkričio 04 d., 23:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš
Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
* Sulyginti šešis vienumo pagrindus, pertvarkymus
ir prielaidų lygmenis.
* Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame
viena?
>><<
2014 spalio 28 d., 11:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Meilė]], [[Dievas]], [[Širdingumas]], [[Skaitiniai]], [[Įsakymai]], [[Įvardijimas]]
2014 liepos 24 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 158-298 eilutės iš
Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?
į:
Noriu suvokti ryšį tarp Dievo žinojimo rūmų (ir visaregio bei laipsnyno) ir mano ar kito žmogaus žinojimo rūmų (ir trijų kalbų ir ženklų savybių, požiūrių). Kaip šv.Trejybė įvairiai reiškiasi juose ir sieja Dievo bei žmogaus požiūrius?

-----------------

See also: Facts, Word, {{God}}, Overview

===What is Theory?===

Theory is:

* what can be shared
* grounds for sharing Definition
* the grounds for Definition.
* Logos
* the Word

{{God}} is a Theory that makes sense of the Facts.

Perhaps this is what is meant in the Gospel of John by the Word (or [http://en.wikipedia.org/wiki/Logos Logos]): ''In the beginning was the Word. And the word was towards God. And God was the word.'' This may mean that Theory was toward God (of himself) and God (upon going beyond himself) was Theory.

Theory (Logos)
* is God's going beyond himself, which is what we are, Person. God's quality (aloneness) is what can be negated. God goes beyond aloneness into aloneness, thus is not alone. God's going beyond relates God and NotGod in terms of Being (of God) and NotBeing. Nullsome, Being as distinct from NotBeing, the positive Activity (of being alone, our going beyond ourselves) that defines our being as Persons in Scopes, that creates and defines the arisal of everything, the maintaining of Position, our identity as not our Selves, God's question “Am I alone?” that is self-sufficent, unresolved, empathetic, the taking up of what is beyond, of what is not taking up, the Spirit of Truth, the marked opposite, necessary, the taking up of Questions, it is Questions taking up Questions, what is actual. God thereby creates us who go before him, who are alone prior to him. God is not where he already is for he is alone, but Person allows God to arise there.

===A letter===

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/695 August 1, 2007, Living by Truth]

In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and
apply that knowledge usefully. In 1982, when I entered college, I
started to catalogue structures that expressed the limits of our minds,
notably "divisions of everything", but later "representations",
"topologies", "languages" and "primary structures". In 2000 or so, I
started to seek a theory that would pull all of the structural facts
together and generate how they unfold. I try to work on that every
morning here and am making incremental progress.

This year I have been trying to find the end of the string that ties it
all together. The unfolding is driven by God's going beyond himself.
But what in his nature most deeply compels him? For example, the
unconditional goes beyond itself into the conditional; the indefinite
into the definite; the inconsistent into the consistent; the unlimited
into the limited; and so on. What seems to be at the heart is that
"being one with" goes beyond itself into "not being one with". I'm
still not sure, but it is emotionally meaningful, morally satisfying,
structurally fruitful and also scripturally central given Jesus's
personal prayer to his Father in the Gospel of John where he speaks of
"love" and "being one with" as if they were analogues.
http://www.ebible.org/web/John.htm#C17V1 Perhaps "being one with" is a
premonition of "love" in the sense that I will explain below.

As I swirled inward looking for the starting point of it all, I
recognized that I should distinguish the structural facts from the
explanatory theory which I was seeking. The structural facts about our
minds were there to be explained regardless of any theory. Although a
successful theory might make those facts much more evident. But what I
am doing now is seeking a theory. My instinct is that God (to be
defined or not!) is at the root of it all. Whether or not God exists -
and I think God is prior to matters of existence - but my theory is that
if we can take up God's point of view then we can indeed know everything
and apply that knowledge usefully.

You might imagine, the closer that we get to the starting point, the
more we have to let go of all of our presumptions and contexts. Indeed,
our greatest presumptions must be built into the starting point. So as
I kept rethinking the starting point I wondered maybe Theory itself is
the starting point because that is what I am seeking and is the context
in which I am working. Then I recalled the beginning of the Gospel of
John: "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the
Word was God." http://www.ebible.org/web/John.htm
And in Greek the "Word" is Logos which has many interpretations. But I
thought, what if Logos means Theory? And that seems quite plausible.
http://en.wikipedia.org/wiki/Logos
And there is a supposedly literal translation of the Greek: "In
beginning was the word, and the word was toward the god, and god was the
word". From my point of view this would say: "In the beginning there
was the Theory, and the Theory (was embraced by? or went beyond itself
to?) God, and the God was (defined as?) Theory." In the Christian
faith, the Logos is identified with Jesus Christ, the Son of God, which
might make sense in that Jesus is the perfect person in theory - the
organizing principle for our universe - who was then realized in practice.

This allows God - or the root of it all - to be considered as the Theory
such that:
* God is the Theory of BeingOneWith
* The Facts are that the Theory is going beyond itself into what is NotBeingOneWith
* The Truth is the Application that we can be meeting the Theory and thus BeingOneWith

This opens up a role for us as those in NotBeingOneWith who can meet
with BeingOneWith and enter into it, link up our perspective with its
perspective. It also provides a stark moral choice between "living with
a theory" and "living without any theory". I suspect that the latter
option ends badly, but this may very well be life's question. And
perhaps a more troubling question is, if we "live with a theory" (a
god), then must we "live with a Theory" (a God), which is to say, live
by a comprehensive theory?

I also noticed that the most explicit, developed structures (divisions
of everything, topologies, representations) were at play from the very
beginning in the unfolding of structure. But I realized that they could
be thought of as premonitions of what was to come and only realized
themselves as Definition itself progressed from soft to hard. And I saw
that this progression could be measured by the Scope given by the
overlap of BeingOneWith and NotBeingOneWith so that at the beginning
they are the same and the scope is Everything, but as Truth hardens,
they become separate and the scope is Nothing.

I then looked at the different fundamental concepts that were relevant
to explain the unfolding of the structure. The notion of Conditional
and Unconditional was quite central but I realized that this could be
driven by the perspective of NotBeingOneWith. There were also concepts
that played off both oppositions (+/- BeingOneWith and +-
Unconditional), namely:
* Person (such as God, I, You, Other) = Unconditional BeingOneWith
* Perspective (such as Life, Anything, Choosing, Will) = Conditional BeingOneWith
* Position (such as EternalLife, Wisdom, GoodWill, GodsWill) = Conditional NotBeingOneWith
* System (such as God, Everything, Wishing, Love) = Unconditional NotBeingOneWith
and these are organized by the diagram I wrote about earlier regarding
Experiencing and Understanding at
http://www.worknets.org/http://www.ms.lt/livingbytruth/?page=LivingByTruth/Overview

So I thought in what sense "BeingOneWith and NotBeingOneWith" are to
BeingOneWith what "Unconditional" and "Conditional" are to
NotBeingOneWith? And I realized that what is NotBeingOneWith is
separating it's own perspective from whatever it might even be one with,
which is to say, it is not subjective, it is not engaged. As I thought
about that I realized that we might phrase this positively in terms of
grounds for definition:
* BeingOneWith is "sharing the grounds for definition"
* NotBeingOneWith is "not sharing the grounds for definition"
Which is to say that BeingOneWith is inclusive and treating others by
the same presumptions as in "love your neighbor as yourself" and "love
God". Whereas NotBeingOneWith is keeping others at arm's length and
applying a different standard to them. BeingOneWith is "allowing for A
theory" whereas NotBeingOneWith is "not allowing for A theory". What
this means is that NotBeingOneWith allows for "redefinition",
"reinterpretation" as it is engaged by BeingOneWith and chased as to its
grounds until after four levels finally they are all exhausted and there
is nothing left of NotBeingOneWith except the freedom that was opened up
in this.

[http://groups.yahoo.com/group/livingbytruth/message/674 System distinguishes experiencing and understanding, May 1, 2007, Andrius Kulikauskas]

Viena


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 21 d., 14:09