调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr.Išsiaiškinimai

Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?


Žinojimo rūmai ir kitos apytakos

 • Kokie žinojimo rūmai atitinka visko žinojimą? Taip kad Dievo požiūrį - gyvenimo knygą išsako išsiaiškinimai santvarkoje, o Dievo išgyvenimą išsako išsiaiškinimai už santvarkos.
 • Kuria prasme pasirinkimų malūnas yra žinojimo rūmai atitinkantys betko žinojimą?
 • Kaip žinojimo rūmai yra kažko žinojimai? Kaip kalbomis apibrėžiamas kažkas?

Suvokti žinojimo rūmų sandarą:

 • Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses? Ar tai Dievo trejybė ar žmogaus trejybės ratas?
 • Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
 • Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.
 • Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
 • Palyginti grupės S4 sandarą ir žinojimo rūmų sandarą.
 • Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
 • Kuris yra už mūsų ir kuris yra mūsų gelmėse - žinantis Dievas ar nežinantis Dievas - ir kodėl?
 • Kaip žinojimo rūmai susiję su lūkesčiais, su jų nubrėžta riba, kas mums artima-žinoma ir svetima-nežinoma?
 • Dievo požiūrį ištirti ir išsakyti žinojimo rūmais.

Paskiri žinojimo rūmai

 • Kaip žinojimo rūmų sistema - dešimt Dievo įsakymų - išsišakoja į visas puses išsakyti mokslą, pavyzdžiui, matematiką? Kaip išsišakoja to mokslo prielaidos?
 • Kokią Dievo Tėvo valią išsako jo išsiaiškinimai Tanake?
 • Kokią Dievo Sūnaus valią išsako jo išsiaiškinimai Evangelijose?
 • Kokie išsiaiškinimo būdai išsako Dievo Dvasios valią?

Matematikos žinojimo rūmai:


Žinojimo rūmai

Apytaka

Žinojimo rūmai yra trečia apytaka. Ja Tu tiri Kaip Dievas būtinas? Šis klausimas taikomas Tavo apimtyje, tai yra, paskiros asmenybės ar paskiros mokslo šakos. O atsakymas yra pasąmonės, nuojautos įgūdžius persakyti sąmoningai, tad išmintimi.

Žinojimo rūmai

 • Žinojimo rūmai apibrėžia gyvenimą.
 • Tu žinojimo rūmais skiri betko žinojimą ir betko nežinojimą.
 • Žinojimo rūmai savo apimtimi bene iš Kito galo išgauna visaregį, tad iššaukia Dievą.

ŽinojimoRūmai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 25 d., 13:48