Naujausi pakeitimai - Ieškoti:

Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Andrius

Juodraštis FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

I'm building a website for sculptor Darius Miliauskas.

Išsiaiškinimai

Žinojimo rūmai

Kaupiu, nagrinėju, rūšiuoju, apipavidalinu, taikau išgyvenimus, pirmiausiai savo, paskui ir kitų. Juos nagrinėsiu vaidyba savo pamokoje ir taip pat gatvėje. Pristatysiu menais, jais bendrausiu su žmonėmis. Siesiu su išsiaiškinimais.

 • Mama mus mažus vaikus pamokė, kas yra Dievas, kas yra Jėzus. Supratau, kad tai rimta.
 • Dievą kalbinau suteikti man laisvę mąstyti.
 • Lacie Diaz mane pamokė, kad man netinka keiktis.

Nagrinėju išsiaiškinimus:

 • Jais išgyvename, išsakome šviesuolių bendrystę.
 • Jų visumą išgyvename pašnekovų raida.
 • Jais Dievas myli, yra vienas su mumis, užtat mes galim mylėti ar nemylėti, būti viena ar neviena su juo, kaip ir viskas.
 • Jais mes vykdom Dievo valią, pasirenkame jį vietoj visko, užtat paklūstame, tikime ar nors rūpinamės - savo požiūriais sutampame su juo, kaip pasiklydę vaikai.
 • Jais sutelkiame savo dėmesį į tai kas mums asmeniškai svarbu, įdomu. Mums įdomu tai, kas žymi Dievą, užtat kame sutampa kas sandaroje ir kas už jos.
 • Jais Dievas išeina už savęs mumis, kartu su mumis. Jam įdomus mūsų požiūris, mūsų dėmesys, vadinas, jis sutampa su mumis.
 • Jais pasirenkame apimtį savo tikėjimui, išsirenkame savo pašnekovą, pripažįstame bendrumą.
 • Jais įtikime pereidami iš klausimo į atsakymą. Jų vidinė eiga panaši į geros valios pratimų.
 • Jais tikėjimas atveria galimybes tikėjimui. Jų sąsajas ir jų visumą išsakau brėžiniu.
 • Jais sutampame bendra kalba. Jie yra kalbų vienetai. Jais atsakome klausimus. Klausimas kelia įtampą, o atsakymu ji atslūgsta.
 • Sandara sutelkia mūsų dėmesį į bendrą kalbą. Sandara sutampa klausimai už sandaros ir atsakymai joje.
 • Jais lavinamės, kad mums viskas būtų įdomu, taip mums viskas tampa bendra. Jie mus moko besąlygiškumo sąlygose.
 • Jų yra bent pora šimtų pavyzdžių.

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą: Kaip jisai susijęs su tikėjimu? su pašnekovu? su Dievu? su meile? ir toliau: Kas jame įdomu? Kaip klausimas kelia įtampą? Kaip atsakymas įtampą nuslopina? Kurią sandarą prileidžiame? Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu? Kaip sandarą savimi papildome? Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu? Kaip naujai iškyla įtampa?

Rodau savo mąstymo eigą: Savaitrodos, Rodos

Attach:issiaiskinimutyrimas.JPG Δ

Mokau - išsiaiškinimų, kaip ką išsiaiškiname, kaip iš klausimų kyla atsakymai. Klausimai yra kas lieka viską pašalinus, atsakymas yra kas nauja, o juos jungia sandara, ja sutampa.

Išsiaiškinimus rūšiavau pagal tai, ar jais labiau klausiam ar atsakom?

Attach:issiaiskinimuasis20101109.png Δ

Išsiaiškinimų nagrinėjimas

 • Kokio pobūdžio tikėjimas (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose? Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
 • Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
 • Kokia išsiaiškinimų vidinė eiga?
 • Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
  • Kas jame įdomu?
  • Kaip klausimas kelia įtampą?
  • Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
  • Kurią sandarą prileidžiame?
  • Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
  • Kaip sandarą savimi papildome?
  • Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
  • Kaip naujai iškyla įtampa?
  • Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?

Klausimų išsiaiškinimas

 • Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą(?)
 • Mane domina į kurį klausimą išsiaiškinimas atsako, nebūtinai kurį jisai kelia.
 • Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
 • Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas

 • Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė? Gaunasi išsiaiškinimų medis.
 • Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?
 • Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?

Išsiaiškinimų kalba

 • Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
 • Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
 • Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
 • Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
 • Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
 • Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
 • Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
 • Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
 • Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
 • Koks laipsnyno vaidmuo? Kokie įtampos balsai?
 • Kaip žinojimo rūmai susiję su kalbomis?

Apžvelgti išsiaiškinimais

 • Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
 • Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai? Kaip jie įvairiausiai išreiškia Kitą?
 • Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais? Visa ką esu išradęs išdėstyti savo žinojimo rūmais. Susieti klausimus kuriuos atsakiau su tuo kaip Dievas tame dalyvavo ir su išsiaiškinimu. Taip kad pavaizduoju savo ir Dievo bendravimą.'
 • Klausimus, kuriuos atsakiau, susieti su išsiaiškinimais. Išsiaiškinimus susieti su klausimais, kuriuos atsakiau. Žinojimo rūmais apžvelgti visus klausimus.
 • Kaip su žinojimo rūmais susieti visas įvairiausias sandaras?
 • Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
 • Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis. Kurios menės lieka?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę

 • Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
 • Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
 • Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?

Kaip ir kuriuos išsiaiškinimus galiu pavaizduoti menais?

 • Rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę.
 • Žmonių įvairios kertinės vertybės.
 • Įvairios širdies tiesos ir pasaulio tiesos.
 • Matematikos dėsniai.
Redaguoti - Istorija - Spausdinti - Naujausi pakeitimai - Ieškoti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 liepos 24 d., 11:43