神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Paroda, ŠvMišiosVisiems, Paraiška Užupiui

Man svarbiausia paroda vaizduoti ir palaikyti maldų suveikimą. Tuo pačiu galiu sieti ir vaizduoti:

 • Šešis pokalbius ir pertvarkymus.
 • Vertybių žemėlapį.
 • Atsakomybės, dorovės pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje.

Vertybes išsakyti:

 • pavyzdžiais, kaip įvairios gyvensenos ir menininkai vaizdavo vertybes. Nagrinėti, ką menai vaizduoja, ką yra vaizdavę.
 • Man įdomu apžvelgti įvairiausius vertybes išreiškiusius meno kūrinius, pristatyti jų kopijas, ieškoti dėsningumų. Kūrinius galiu kompiuteriu supaprastinti, paskui išspausdinti ant popieriaus, įvairiai modifikuoti, koduoti. Taip pat į kodavimą įtraukti molį (geometrinius raštus?), drožybą? ir t.t. Parodyti, kad galiu tą meną supaprastinti ir liks minties grožis.
 • grafika
 • skulptūra (sandaras)
 • muzika (giesmėmis, mišiomis)
 • vaidyba - komedija (suvokti keturis asmenis, jų asmenybes)
 • lėlių nameliu?
 • rodomis
 • žaidimais
 • svetaine, ja rinkti vertybes, jas sieti su mano atrastomis sandaromis, jas vaizduoti meno kūriniais, skirti, kurios kam labiau artimos, kurios labiau tolimos.

Noriu pristatyti žmonių kertines vertybes ir gvildenamus klausimus.

 • Noriu kiekvieną vertybę susieti su visako žinojimu, iškelti ją apibrėžiančias sandaras.
 • Noriu suprasti, kaip viskas atrodo to vertybės požiūriu, ja gyvenančio žmogaus požiūriu.
 • Noriu sukurti vertybių žemėlapį.
 • Noriu susipažinti, kaip menininkai yra tą vertybę pristatę menais, kokių yra dėsningumų, kaip man ją pristatyti, kokios galimybės ir kaip jos visos susijusios.
 • Noriu panašiai ir su Dievo vertybe meile.
 • Noriu Dievo vertybe ir jo klausimus susieti su kitų vertybėmis ir klausimais.
 • Noriu visako žinojimą suvokti Dievo požiūriu.
 • Noriu suvokti mano ir Dievo santykio raidą mano gyvenime.
 • Noriu suvokti, kaip mano vertybė (gyventi tiesa) ir Dievo vertybė (meilė) yra susiję.
 • Noriu suvokti, kaip santykiai tarp vertybių yra susiję su kalbomis.
 • Koks ryšys tarp metraščio (mano santykių su Dievo) ir raidos (mūsų vertybių)? Ir panašiai, tarp žinyno ir žemėlapyno, tarp kelionraščio ir vadovėlio?

Aprėpti savo mąstymą, šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, tarpą

 • jį pristatyti, pavaizduoti ir puoselėti toliau.
 • Sostą - Dievo keliai - iš kurių viskas matosi (gal ir veidrodžių pagalba) - visko žinojimas.
 • Svarbiausia man kaip nors Dievą išsakyti, kaip juo viskas susiveda.
 • Parodos tema gali būti santykis tarp Dievo ir gerumo - pirminės sandaros derina (troškimus ir netroškimus/išmąstymus), o antrinės sandaros juos atskiria. Tai gyvenimas ir amžinas gyvenimas, atitinkamai. Antrinės sandaros sudaro galimybes savarankiškai trejybei, riktams, aklavietėms.
 • Tai galėtų būti tarpas. Ir pertvarkymai bei nesusivedimai. Ir kaip jie vaizduoja ryšius tarp asmenų. Ir tarpas tarp asmenų. Ir išgyvenimai: tarpas tarp asmens ir meilės, kuria asmuo gali augti, kuria asmenys gali būti viena. O jei visi keturi asmenys yra viena visais šešiais būdais, tai esame viena.
 • Čiurlionio galerijoje yra ryškus tarpas tarp dviejų plačių stulpų.
 • Tarpas tarpais tarpsta terpėje.
 • Ko platesnis žemėlapis, to daugiau tarpų, ko daugiau tarpų, to ryškesnis tarpo vaidmuo.

Holokaustą Lietuvoje pristatyti:

 • Vytauto Mačiuikos akimis
 • sąžinę
 • išdėstyti elgesio galimybes, kaip kas yra įvairiai pasielgę.
 • nagrinėti žmonių vertybes, tai sieti su jų poelgiu.
 • pavaizduoti šešis brėžinius, pateikti žinias.
 • Vaizduoti "vilkus" ir "avinus" (su veidais) ir iš veidų daryti Užgavėnių kaukes.
 • Avinų veidus išminkyti iš molio, išdegti.
 • Sukurti marionetes.
 • Sukurti fonus teatrui.
 • Surengti improvizacinę vaidybą.

Smegenis vaizduoti:

 • smegenų žemėlapiu, nurodant dalių veiklą
 • drožyba
 • moliu

Ieškoti raiškos pradų, kas mus veikia

 • Kūno žemėlapiai
 • Kurti kūno dalis
  • Išdegti molines akis, ausis, liežuvius
 • Kurti meno kalbą
  • Grįžti prie hieroglifų
  • Susipažinti su kiniečių rašmenų dėsningumais
 • Mišriausia technika (drožyba, molis, grafika, pianinas,...)
 • Kurti akis, nosis, burnas, ausis... dalis ir taip pat veidus... smegenis.... širdis... rankas, kojas... taip pat rankoms įrankius, rankenas, priemones, muzikos instrumentus ... visa kas tik gali įeiti į kūno žemėlapį. O aplinką rodyti? Tai bus drobės?
 • Milžinišką kūną paguldyti ?

Parodas rengti:

Bendradarbiauti su:

 • Draugu
 • 7 meno dienomis
 • galimais rėmėjais

Savamokslius menininkus pristatančios galerijos

Ankščiau sukurti kūriniai:

Menai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 15 d., 01:20