调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Žr. Paroda, ŠvMišiosVisiems, Paraiška Užupiui

Man svarbiausia paroda vaizduoti ir palaikyti maldų suveikimą. Tuo pačiu galiu sieti ir vaizduoti:

 • Šešis pokalbius ir pertvarkymus.
 • Vertybių žemėlapį.
 • Atsakomybės, dorovės pavyzdžius iš Holokausto Lietuvoje.

Vertybes išsakyti:

 • pavyzdžiais, kaip įvairios gyvensenos ir menininkai vaizdavo vertybes. Nagrinėti, ką menai vaizduoja, ką yra vaizdavę.
 • Man įdomu apžvelgti įvairiausius vertybes išreiškiusius meno kūrinius, pristatyti jų kopijas, ieškoti dėsningumų. Kūrinius galiu kompiuteriu supaprastinti, paskui išspausdinti ant popieriaus, įvairiai modifikuoti, koduoti. Taip pat į kodavimą įtraukti molį (geometrinius raštus?), drožybą? ir t.t. Parodyti, kad galiu tą meną supaprastinti ir liks minties grožis.
 • grafika
 • skulptūra (sandaras)
 • muzika (giesmėmis, mišiomis)
 • vaidyba - komedija (suvokti keturis asmenis, jų asmenybes)
 • lėlių nameliu?
 • rodomis
 • žaidimais
 • svetaine, ja rinkti vertybes, jas sieti su mano atrastomis sandaromis, jas vaizduoti meno kūriniais, skirti, kurios kam labiau artimos, kurios labiau tolimos.

Noriu pristatyti žmonių kertines vertybes ir gvildenamus klausimus.

 • Noriu kiekvieną vertybę susieti su visako žinojimu, iškelti ją apibrėžiančias sandaras.
 • Noriu suprasti, kaip viskas atrodo to vertybės požiūriu, ja gyvenančio žmogaus požiūriu.
 • Noriu sukurti vertybių žemėlapį.
 • Noriu susipažinti, kaip menininkai yra tą vertybę pristatę menais, kokių yra dėsningumų, kaip man ją pristatyti, kokios galimybės ir kaip jos visos susijusios.
 • Noriu panašiai ir su Dievo vertybe meile.
 • Noriu Dievo vertybe ir jo klausimus susieti su kitų vertybėmis ir klausimais.
 • Noriu visako žinojimą suvokti Dievo požiūriu.
 • Noriu suvokti mano ir Dievo santykio raidą mano gyvenime.
 • Noriu suvokti, kaip mano vertybė (gyventi tiesa) ir Dievo vertybė (meilė) yra susiję.
 • Noriu suvokti, kaip santykiai tarp vertybių yra susiję su kalbomis.
 • Koks ryšys tarp metraščio (mano santykių su Dievo) ir raidos (mūsų vertybių)? Ir panašiai, tarp žinyno ir žemėlapyno, tarp kelionraščio ir vadovėlio?

Aprėpti savo mąstymą, šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, tarpą

 • jį pristatyti, pavaizduoti ir puoselėti toliau.
 • Sostą - Dievo keliai - iš kurių viskas matosi (gal ir veidrodžių pagalba) - visko žinojimas.
 • Svarbiausia man kaip nors Dievą išsakyti, kaip juo viskas susiveda.
 • Parodos tema gali būti santykis tarp Dievo ir gerumo - pirminės sandaros derina (troškimus ir netroškimus/išmąstymus), o antrinės sandaros juos atskiria. Tai gyvenimas ir amžinas gyvenimas, atitinkamai. Antrinės sandaros sudaro galimybes savarankiškai trejybei, riktams, aklavietėms.
 • Tai galėtų būti tarpas. Ir pertvarkymai bei nesusivedimai. Ir kaip jie vaizduoja ryšius tarp asmenų. Ir tarpas tarp asmenų. Ir išgyvenimai: tarpas tarp asmens ir meilės, kuria asmuo gali augti, kuria asmenys gali būti viena. O jei visi keturi asmenys yra viena visais šešiais būdais, tai esame viena.
 • Čiurlionio galerijoje yra ryškus tarpas tarp dviejų plačių stulpų.
 • Tarpas tarpais tarpsta terpėje.
 • Ko platesnis žemėlapis, to daugiau tarpų, ko daugiau tarpų, to ryškesnis tarpo vaidmuo.

Holokaustą Lietuvoje pristatyti:

 • Vytauto Mačiuikos akimis
 • sąžinę
 • išdėstyti elgesio galimybes, kaip kas yra įvairiai pasielgę.
 • nagrinėti žmonių vertybes, tai sieti su jų poelgiu.
 • pavaizduoti šešis brėžinius, pateikti žinias.
 • Vaizduoti "vilkus" ir "avinus" (su veidais) ir iš veidų daryti Užgavėnių kaukes.
 • Avinų veidus išminkyti iš molio, išdegti.
 • Sukurti marionetes.
 • Sukurti fonus teatrui.
 • Surengti improvizacinę vaidybą.

Smegenis vaizduoti:

 • smegenų žemėlapiu, nurodant dalių veiklą
 • drožyba
 • moliu

Ieškoti raiškos pradų, kas mus veikia

 • Kūno žemėlapiai
 • Kurti kūno dalis
  • Išdegti molines akis, ausis, liežuvius
 • Kurti meno kalbą
  • Grįžti prie hieroglifų
  • Susipažinti su kiniečių rašmenų dėsningumais
 • Mišriausia technika (drožyba, molis, grafika, pianinas,...)
 • Kurti akis, nosis, burnas, ausis... dalis ir taip pat veidus... smegenis.... širdis... rankas, kojas... taip pat rankoms įrankius, rankenas, priemones, muzikos instrumentus ... visa kas tik gali įeiti į kūno žemėlapį. O aplinką rodyti? Tai bus drobės?
 • Milžinišką kūną paguldyti ?

Parodas rengti:

Bendradarbiauti su:

 • Draugu
 • 7 meno dienomis
 • galimais rėmėjais

Savamokslius menininkus pristatančios galerijos

Ankščiau sukurti kūriniai:

Menai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 15 d., 01:20