神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Darbai, Dienotvarkė, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai

目标

Ko siekiu 2019 metais?

Artimiau bendrauti su Dievu

 • Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
  • Tirti tai, kas Dievui įdomu.
  • Tirti tai, kas man padėtų geriau suprasti Dievą.
   • Visas Dievo raiškas suprasti Dievo šokiu.
   • Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
   • Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
   • Tirti maldos mokslą.
  • Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
  • Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
   • Šlovinti Dievą muzika.
 • Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
  • Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
  • Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
  • Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
 • Gyventi Dievu.
  • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
 • Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
  • Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
  • Vis patarnauti kitiems.
  • Padėti Mamai ir Tėtei.

Savo filosofiją išbaigti.

 • Suvokti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.

Pristatyti savo filosofiją.

 • Sudalinti į išvadas.
 • Išvadas pagrįsti duomenų rinkiniais.
  • Aprašyti savo išgyvenimus.
 • Išvadas pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Svetainėje pristatyti išvadas, sąvokas ir duomenis.
 • Mintis reikšti menais ir kūryba.

Dirbti su kitais.

 • Puoselėti veiklą su šviesuoliais, kurie su laiku galėtų tapti tyrėjais
  • su puoselėjančiais susikalbėjimą
  • Alytaus pataisos namuose
 • Puoselėti jų klausimus ir tyrimus.
 • Rengti dirbtuves.
 • Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
 • Išvystyti veiklą jungiančią svetainę: Self Learners Network?.
 • Suvokti, kokiais pagrindais noriu su kitais bendrauti.

Lavintis

 • Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, botanikos.
  • Mokytis jų išsiaiškinimo būdų.
  • Bandyti juos aprėpti iš esmės.
  • Kurti mokymosi priemones.
  • Besimokant reikštis menais.
 • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
  • Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
  • Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
  • Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
 • Rasti su kuo mokytis kartu. Dalyvauti mokymosi rateliuose.
 • Savo namus išpuošti mokymosi priemonėmis.
  • Kurti, rašyti ir vaidinti.
  • Mokytis muzikos.
  • Lavinti žaismingumą.
  • Pasirengti ateities veiklai.
 • Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
  • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
  • Puoselėti savo kiemą.

Ugdyti valią

 • Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
 • Ankščiau eiti gulti.
 • Mankštintis.
 • Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.

Tvarkytis

 • Namelį sutvarkyti.
  • Baigti būtiniausius darbus.
  • Įrengti patogumus.
  • Dėsningai gražinti jį.
  • Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
 • Vystyti kiemą.
  • Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

2019Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 12 d., 13:53