调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Darbai, Dienotvarkė, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai

目标

Ko siekiu 2019 metais?

Artimiau bendrauti su Dievu

 • Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
  • Tirti tai, kas Dievui įdomu.
  • Tirti tai, kas man padėtų geriau suprasti Dievą.
   • Visas Dievo raiškas suprasti Dievo šokiu.
   • Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
   • Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
   • Tirti maldos mokslą.
  • Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
  • Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
   • Šlovinti Dievą muzika.
 • Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.
  • Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
  • Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
  • Išvystyti savyje valią teisingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.
 • Gyventi Dievu.
  • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, vykdyti jo valią.
 • Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
  • Melstis su kitais. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.
  • Vis patarnauti kitiems.
  • Padėti Mamai ir Tėtei.

Savo filosofiją išbaigti.

 • Suvokti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.

Pristatyti savo filosofiją.

 • Sudalinti į išvadas.
 • Išvadas pagrįsti duomenų rinkiniais.
  • Aprašyti savo išgyvenimus.
 • Išvadas pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Svetainėje pristatyti išvadas, sąvokas ir duomenis.
 • Mintis reikšti menais ir kūryba.

Dirbti su kitais.

 • Puoselėti veiklą su šviesuoliais, kurie su laiku galėtų tapti tyrėjais
  • su puoselėjančiais susikalbėjimą
  • Alytaus pataisos namuose
 • Puoselėti jų klausimus ir tyrimus.
 • Rengti dirbtuves.
 • Surengti vadovėlį veiklos dalyviams.
 • Išvystyti veiklą jungiančią svetainę: Self Learners Network?.
 • Suvokti, kokiais pagrindais noriu su kitais bendrauti.

Lavintis

 • Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, botanikos.
  • Mokytis jų išsiaiškinimo būdų.
  • Bandyti juos aprėpti iš esmės.
  • Kurti mokymosi priemones.
  • Besimokant reikštis menais.
 • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
  • Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
  • Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
  • Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
 • Rasti su kuo mokytis kartu. Dalyvauti mokymosi rateliuose.
 • Savo namus išpuošti mokymosi priemonėmis.
  • Kurti, rašyti ir vaidinti.
  • Mokytis muzikos.
  • Lavinti žaismingumą.
  • Pasirengti ateities veiklai.
 • Lavinti pasąmonę, sportuoti, iškylauti.
  • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.
  • Puoselėti savo kiemą.

Ugdyti valią

 • Rūpintis savo svoriu, stovėsena.
 • Ankščiau eiti gulti.
 • Mankštintis.
 • Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.

Tvarkytis

 • Namelį sutvarkyti.
  • Baigti būtiniausius darbus.
  • Įrengti patogumus.
  • Dėsningai gražinti jį.
  • Pritaikyti mokymuisi ir kūrybai. Savo mintis ir išgyvenimus pristatyti apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika.
 • Vystyti kiemą.
  • Sukurti įvairiausius augalų telkinius.

2019Siekiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 12 d., 13:53