调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Dorovės tyrimas

选择


Pasirinkimo apibrėžimas

  • Kas yra pasirinkimas?
  • Kaip išgyvename pasirinkimą?
  • Susieti pasirinkimą su priešingybėmis, keturiais pasirinkimų rėmais, gryuoju sąmoningumu, sąmone ir pasąmone, požiūriu, požiūrio lygtimi, ir sąsajos visko padalinime tarp visumos ir paskiro požiūrio.

Pasirinkimai, sandaros ir dorovė

  • Suvokti pasirinkimų svarbą dorovėje.
  • Išnagrinėti kur pasirinkimai pasireiškia sandarose, pavyzdžiui, septynerybėje/aštuonerybėje.
  • Kaip pasirinkimai susiję su įsijungimu (trejybe), sprendimu (penkerybe) ir pasirinkimo galimybėmis (septynerybe ir aštuonerybe).

Pasirinkimų tyrimas

  • Padaryti sąrašą žmonių įvairiausių pasirinkimų Holokausto istorijoje. Ištirti jų pasirinkimus.

Pasirinkimai

  • Apibrėžti gyvenimo lygties - tai betko atvaizdai.
  • Sieja laisvą valią (kas nežinoma) ir likimą (kas žinoma).

Užrašai

Pasirinkimas susijęs su sprendimu (su penkerybe).

Pasirinkimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 03 d., 21:35