调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

善意


 • Kaip aštuonios geros valios kryptys susijusios su troškimais, tapatumais, pasirinkimais?
 • Susieti gerą valią ir išmintį.
 • Susieti gėrio kryptis, išgyvenimų rūšis, ženklų savybes, pertvarkymus, nesusivedimus.

Nagrinėti geros valios pavyzdžius

 • Palyginti su būdais, kaip bendrauti su smurtingu žmogumi.
 • Palyginti su lūkesčių derinimu.
 • Palyginti su vienumo ieškojimu.

Gera valia atveria kelią gerai širdžiai. Kelią atveria septyneriopai gėrio kryptimis.

Kas yra gera valia?

 • Gera valia yra Dievo požiūris, visko nežinojimas. Išmintis yra Dievo žvilgsnis - gera širdis - išgyventas Dievo požiūris. Dievas valia yra Dievo požiūrio ir Dievo žvilgsnio sulyginimas, visko įsisąmonijimas.
 • žinojimo ketverybė x požiūrių lygtį = prieštaravimas (aštuonerybė) - gera širdis
 • Gera valia apima septynias gėrio kryptis tačiau yra išminties atvaizdas (4x2)
 • Gera valia, tai išminties atvaizdai, tai keturių visko ir dviejų laisvumo atvaizdų padauginimas, išsidėstantis aštuongubu keliu. Pirmais keturiais požiūriais laisvė mažėja, yra ryšys su Dievu, o antrais keturiais požiūriais nėra ryšio su Dievu, laisvė didėja, taip kad nuliniai požiūriai yra nieko (akivaizdumo) mažėjimas ir visko (prasmingumo) didėjimas.

Panašu, kad pokalbius, pertvarkymus, išgyvenimų rūšis ir t.t. siejau su veiksmu +2 ir su gera valia.

Dvilypumas tarp gerojo vaiko (amžino gyvenimo) ir blogojo vaiko (gyvenimo)

 • Geroji naujiena (gera valia): Kaip tiki, taip yra. Tai dvilypumas: Dievas yra būtinai geras arba Dievas nebūtinai geras - abu nuoseklūs. Blogoji naujiena (gera širdis): Ką randi, tą myli. Bet tai turiningesnė naujiena (Dievas nebūtinai geras).
 • Už žmogaus: Geras Dievas linksmina, gera dovana stebina, gera savybė baugina. Žmoguje: Geras žmogus laiminga, geras darbas liūdina (kam jis reikalingas?), geras žodis bjaurus.
 • Gera valia priimame antrą požiūrį (nulinį požiūrį). Tai darome Dievo valios vykdymu, veiksmais -1, -2, -3.
 • Visko nežinoti - gėrio kryptys. Plačiau už pasirinkimus. Troškimai x tapatumai.

Kodėl rodyti gerą valią?

 • Gerą valią rodyti verčia Dievo veikla.
 • Gera valia išsako malonę ir jos aplinkybes. Teisingume nėra geros valios, nėra laisvumo, nėra malonės.

Kaip rodyti gerą valią?

 • Gerą valią (visko nežinojimą) rodyti po truputį.

Gėrio kryptimis kreiptis į gėrį

 • Išgyvenimų rūšis, neigiamas ir teigiamas, galima sieti su Jėzaus kreipimaisis į gerą žmoguje.

Kaip rodau gerą valią

Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti rodome gerą valią.

Esmė:

 • Ieškoti žmoguje teigiamiausią dalį (trejybės) - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir kartu su žmogumi eiti trejybės ratu.
 • Mylėti artimą kaip save patį. Taikyti sau ir kitam tuos pačius dėsnius, taisykles.

Geros valios pavyzdžiai

 • Remtis žmogaus sąvoka, dėsniu, vertybe.
 • Savo paties sąvoką, dėsnį, vertybę taikyti sau, parodyti kaip save varžau.
 • Pripažinti savo silpnybę.
 • Leisti kitam mokyti mane.
 • Leisti kitam rinktis tarp kelių galimybių.
 • Suteikti laiko.
 • Dovanoti kažką.
 • Pakentėti vardan kito.
 • Truputį nusileisti.
 • Apsaugoti priešininką, jo silpniausias vietas.
 • Rodyti gerą valią, būtent rodyti, kad priešininkas matytų ir tai deramai vertintų.
 • Iškelti priešininko teigiamybes. Jį pagirti.
 • Išskirti ir teigiamai vertinti, pripažinti priešininko siekius, elgesį, vertybes, norus, būdą.
 • Ateiti, jei kviečia.

GeraValia


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 06 d., 15:49