Iš Gvildenu svetainės

Mintys: SandarųTyrimas


Sandaros, Sandarų raida, Dorovės tyrimas, Žemėlapynas, Gvildenu, Išgyvenimai

Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?


结构调查


Bandau išsakyti žmogaus išgyvenimo apytaką - pasirinkimų malūną - ir tuo pačiu išvesti ir apibrėžti visas proto sandaras.Sandarų tyrimas - Pasirinkimų malūnas?

Tikslai

Išsiaiškinti, iš ko susideda mūsų gyvenimas, mūsų išgyvenimai, mūsų patirtys? Kaip juos apibūdinti? Ir kokia jų prasmė? Pasirinkimų malūnu? aprėpti:

Bendrai, atsakymus į dvylika klausimų.

Naujai išsakyti išgyvenimų apytaką, išryškinant sąmoningėjimą:

Išsiaiškinti, kaip sąmoningėjimu įsisavinimas pasirinkimas tarp Dievo ir savasties, tarp sąmoningo gyvenimo už santvarkos ir nesąmoningu gyvenimu santvarkoje. Sąmoningėjimu šis pasirinkimas tampa žmogaus savasties esme. Tas pasirinkimas yra pertvarkymų tarpas, jisai įsisavinimas požiūriais, pirmiausiai, dvejonėmis.

Tyrimai

Visuma

Dievo šokis

Žinojimo rūmai

Šešerybė

Poreikiai

Abejonės

Aštuongubas kelias

Poreikiai ir abejonės

pasakojimo kalba tikrove, ivardijimas kuria savokyna kaip kad zinojimo rumai kuria savoka, pagrindimas kuria bendryste bendrais rupesciais

samoningas pasirinkimas yra dvilypis - jais suvokti maluna

Dorovę suvokti malūno pasirinkimais

Keičiasi apibrėžimas, kas Aš esu? Ar tai išsako poreikių tenkinimas - savastis, kurios atsisakome? Ar tai išsako tarpas - tarp pasąmonės ir sąmonės - vis sąmoningiau išpuoselėtas - viengubai protu, dvigubai jausmais ir trigubai valia, vertybėmis?

Asmenys ir sandaros

Reikia palyginti pasirinkimų malūną su Dievo šokiu. Dievo šokis keturiais asmenimis (Dievas, Aš, Tu, Kitas) įvairiai išsako Dievo išėjimą už savęs į save. Keturi asmenys apibrėžia požiūrių lygtį. Asmenys įvairiai išreiškia dvasią, jos santykį su savimi. Tad kiekvienas asmuo iššaukia atitinkamą sandarą.

Sūnaus kampu, keturios sandaros išsako skirtingas pakopas, kaip Dievas išeina už savęs į save. Visos sandaros suprastos, kaip įvairiai siejančios Dievą ir gerumą, jokiu požiūriu ar vienu, dviem bei trimis požiūriais, ir taip pat šešiais tarpiniais požiūriais, dviem trejybėmis, kurios išsako Dievo ir gerumo santykį.

Gyvenimo lygtyje įžvelgti asmenų vaidmenį - požiūrių lygtį - ir sandarų vaidmenį - ketverybę.

Gyvenimo lygtis taip pat parodo, kaip Dievo asmenims priskirti pirmines sandaras:

Aštuongubas kelias įtraukia tiek Dievą, tiek gerumą, tad santvarkoje yra aštuoni požiūriai, 6+3=1. O poreikiai yra atskirti nuo Dievo ir gerumo, 3+3=6. Dievas ir gerumas sugriauna santvarka, taip kad gaunasi -1,0,1, kas svarbu kubui.

Išmąstyti, kaip aštuonerybė derina asmenis ir sandaras.

Sąmoningėjimas

Pasirinkimų malūnas išsako, kaip mes galime gyventi sąmoningai. Sąmoningai gyvendami kartu puoselėjame tiek sąmonę, tiek pasąmonę, kad jos vienas kitą palaikytų. Sąmonė labiau atskleidžia pasąmonę. Tai kiekvienam vyksta savo laiku, tačiau mes galime tam pasirengti. O meilė yra tasai mūsų pasirengimas, sąmoningėjimo palaikymas.

Sąmoningėjimu pasirinkimas tarp savęs ir Dievo tampa ne išoriniu, visuminiu, vienamačiu klausimu, kaip kad su poreikių tenkinimu, bet vidiniu, daliniu, trimačiu klausimu, kaip kad su vertybėmis, aštuongubu keliu ir kalbomis.

Sąmoningėjimas vyksta požiūriais. Labiausiai sąmoningas yra požiūrių įsisavinimas išsakytas šešerybės atvaizdais, lygtimis 6+3=1. Sąmoningėjimą reikėtų išnagrinėti lygtimis 3+3=6, 4+3=–1, 5+3=0, 6+3=1.

3x2 pertvarkymais pasąmonė yra pagrindas, sąmonės pertvarkoma, tad jų vaidmenys aiškiai skiriasi, nors jų tvarkų galimybės tos pačios. O laipsnynais ir bendrai septynerybe išpuoselėjamas pasąmonės ir sąmonės dvilypumas.

Trejybės

Pirminės sandaros išsako skirtumą tarp dviejų trejybių: +0, +1, +2, +3 - jokio požiūrio, požiūrį, požiūrį į požiūrį, požiūrį į požiūrį į požiūrį. Palyginti su dorove. Poreikiai: ryšys su Dievu yra už santvarkos. Vertybės: ryšys su Dievu yra pačioje santvarkoje.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Sandar%c5%b3Tyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 27 d., 11:28