神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Lietuvių litvakų šimtametis vaidas, Chaimas Bargmanas, Tiesos iškraipymai, Slucko žudynės, Holokaustas Latvijoje, Holokaustas įvairenybės, Reikalavimai atsakomybės, Lietuvos sąžinė, Juozas Ambrazevičius Brazaitis

https://www.pozicija.org/violeta-rutkauskiene-tautos-budeliai-prie-istorijos-vairo/

https://alles-ueber-litauen.de/litauen-geschichte/lietukis-massaker-1941/kaunas-holocaust-beweise.html Lietūkis - vokiečio akimis

2011 m. liepos 13 d. K. Skrupskelis. Kaip Lietuvos Laikinoji Vyriausybė vertino politines galimybes? K. Skrupskelio pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“ birželio 29 d. Seime. Pranešimą skaitė žurnalistas Vidmantas Valiušaitis.

Laikinoji vyriausybė ir žydai – ką žinome? 2010-07-26 Kęstutis Girnius

Bėgome nuo teroro, redaktorius Juozas Prunskis, 1980.

Socialistinis kelias, Plungė, 1957.VI.16 Nr.71

Mažeikiai, Komunistinis rytojus, 1957.VI.19, Nr.69

Kas sunaikino Plungės žydus? A.Kalnius (Antanas Gurevičius) patvirtina, kad Noreika žinojo apie Vaiguvoje saugojamus žydus.

Kaip mane apmėtė gėlėmis... psl.15 ats.pulk. Jonas Andrašiūnas. (Dalios Černienės tėvelis.) Apie sovietų armijos sutikimą Plungėje. Tėtei pasakojo, kaip sovietų okupacijos laikais keli žydai bandė juos provokuoti, tai jis paklausė rusų dalinio vado, ką tokiu atveju daro, tai jam pasakė, kad susitvarko.

 • Atviras laiškas kaltintojams Atsitiktinai sutikau moterį iš Plungės ir pasiteiravau, ar ji pažįsta Arnoldą Pabrėžą. Pasirodo, ji gerai jį pažinojo. Tai buvo inteligentiškų tėvų vaikas – tėvas vaistininkas, turtingas žmogus, motina - žydė. Kai jų vaikas šaudė žydus, žmonės piktinosi ir šaukė: "Pirma sušaudyk savo motiną, tu, pusžydi". Antra dalis pilna antisemitinio mąstymo. Aleksas Žemaitis

Apie Lietūkio žudynes

Ar Petras Gintalas yra Petro Gintalo giminė? Ir Šulcų giminė?

Turiu lapus f.R-635, a.1, b.7 lapus 2, 4, 32-35, 37-86, 88-92, 103-130, 137-168

seimo narys - Justinas Sadauskas

Komunistų kankiniai Sadauskas Justinas, s. Vinco, 52 m., ūkininkas, Būdos k., Jankų vls., Šakių aps. Tautininkas ir šaulys. Žemės ūkio rūmų narys, keleto ekonominių ir komercinių organizacijų valdomųjų bei priežiūros organų narys, 1936-1940 m. nepriklausomos Lietuvos paskutiniojo seimo atstovas. 1941 m. birželio 14 d. su žmona Marija, 40 m., ūkininke, komunistų ištremtas į Sibirą, mirė 1943 m. nuo bado nusilpęs per Velykas.

Straipsniai

 • "Žydų gelbėtojų" tinklas
 • Savanorių veikla
 • Klausimai, kuriuos istorikai galėtų tirti
 • Žmogaus teisių pažeidimai
 • Spaudos šališkumas - informacinė blokada
 • Genocido centro iškraipymai
 • Kitų iškraipymai

https://lnk.lt/video/kk2-generolas-vetra/62536

Romualdas Beniušis

Kazys Saja - Apolonija Girdžiūnienė

https://www.lzinios.lt/Komentarai/paisinas-saulutes-veidas-atviras-laiskas-ne-tik-plungiskiams-/285585

72%-22% atminimo lentos atkūrimas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013716283/savaite Vinokuras Valiušaitis

Klausimas: Iš kur kyla mūsų mąstymas?

Sprendžiamas kpt. Jono Noreikos legendos likimas

Galutinis sprendimas Palangoje 1941 m. birželio spalio mėnesį. Hektoras Vitkus.

Financial Times: Fake news: How Lithuania’s ‘elves’ take on Russian trolls, February 4, 2019, Michael Peel about Vaidas Saldžiūnas

Seime bus svarstoma, kaip apsaugoti piliečius nuo bylų už dalyvavimą sprendžiant viešuosius reikalus

Ema Segal - www.facebook.com/jewishguidelithuania

Valiušaitis apdovanotas

Žemaičiai

Darbai

Pastoviai

 • Rengti visą eilę užklausų.
 • Užklausų temas pristatyti tarptautinei spaudai ir Lietuvos žurnalistams.
 • Kviesti į pokalbį su mūsų tinklu.
 • Organizuoti vikipedijos straipsnių rašymą.
 • Sutvarkyti visą nufotografuotą medžiagą ir įkelti pas Silvią.
 • Vis Arūno Bubnio paprašyti pagalbos.

Kviesti į pokalbį su mūsų tinklu

 • Parašyti Vilniaus savivaldybei.
 • Parašyti JAV ambasadorei.

Paprašyti aptarti užklausą ir kviesti į pokalbį

Sudominti spaudą

Parašyti pristatymą

Peržiūrėti Genocido centro atsakymus.

 • Surašyti iškraipymus.

Dėlioti duomenis ir bylas

 • Jono Noreikos nusikaltimų chronologija Plungėje, Telšiuose, kitur Žemaitijoje, Šiauliuose
 • Jono Noreikos nusikaltėlių gaujos nariai ir jų nusikaltimai

Susisiekti?

 • Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research
 • Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos centras

Klausimai

Paprašyti bylų

 • Padaryti sąrašą bylų jidiš ir hebrajų kalba. Ieškoti, kas peržiūrėtų.
 • Paprašyti Freiburgo archyvų bylų.
 • Paprašyti sutikimo skelbti LKP bylas: Nykštaičio prisimimus, Štuthofo prisiminimus, LNP dokumentus ir t.t.
 • Paprašyti sutikimo skelbti VU bylas: Ivinskį, Bobelį ir t.t.

Paprašyti pagalbos tiriant

 • Kreiptis į Arūną Bubnį.

Ieškoti

Arkivyskupijos archyve

USHMM

Mokslų akademijos bibliotekoje

 • Kaip rasti juriskonsultantų bylas?

F76 – Šiaulių miesto valdybos archyvas

 • 173?
 • 179 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.6 susirašinėjimas su vokiečiais kuro, butų ir kt. kl
 • 180 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.7
 • 181- Šiaulių sav. sk. byla Nr.8
 • 182 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.9 (išvykusių į sovietų sąjungą sąrašas? Kas tai)
 • 183 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.8 žydų turto registracija
 • 184 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.5
 • 185 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.8 (1942 m.)
 • 186 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.9 (1942) karo belaisviai
 • 187 - Šiaulių sav. sk. byla Nr.10 (1942)
 • 188 – darbo jėgos verbavimo į Vokietiją sąrašai
 • 190 -- Šiaulių sav. sk. byla Nr.7 žydų geto reikalai tame tarpe ir išsiųstų į sovietų sąjungą žydų tremtinių sąrašas
 • Sammlungen zum Gebietsrat Šiauliai?
 • 596-660 Kariuomenės šauktinių sąrašai - labiau žydams ieškantiems žinių apie giminaičius ir ieškant nužudytų žydų vardų įdomūs.
 • 652 ir 612 Žagarė (612 tik Žagarė)
 • 683- Galdikaitės Stefos Šiaulių miesto valdybos aprašas -3l.

F-159 ten komisijų nustatinėjusių nacių padarytą žalą 1944-1945 dokumentai bet šiandien nespėjau surašyti kas man krito į akis

Mažvydo biblioteka

 • Žemaičių žemė, 1942 metų pavasaris - straipsnis apie rusų sentikių išžudymą
 • Mastiečių žodis : Telšių trikotažo gamybinio susivienijimo "Mastis" partinio, komjaunimo, profsąjungos komitetų ir administracijos organas / redaktorius Vitalijus Dacys. Telšiai : Telšių trikotažo gamybinis susivienijimas "Mastis", 1986-1993
 • Kariuomenės enciklopedijoje: Ar buvo kapitonas Adolfas Laukauskas, ar Petras Augustinavičius, kuris dirbo tekstilės gamykloje?
 • Apolinaras Juodusis. 352 puslapių dokumentinę apybraižą „Stasė Niūniavaitė, teatro režisierė, literatė, politinė kalinė, visuomenininkė“.
 • Rankraščių skyriuje: Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje saugomas kunigo archyvas
 • Ignatavičius Zenonas (1942). 1942 metų žiemos dienoraštis 1942.I.3 – 1942.III.9. Martyno Mažvydo biblioteka, fondas F223-134 (rankraštis)
 • Ignatavičiaus Zenono archyvas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, fondas F223 (laikinas apyrašas) .
 • Ignonis Zenonas. (1980). Praeitis kalba: Dienoraštiniai užrašai, Gudija, 1941 – 1944, Brooklyn, 1980. , 286 psl.
 • Ignonis Zenonas (2007), Praeitis kalba. Vilnius, Eugrimas, 256 p.
 • 12-asis batalionas
 • kun.Zenonas Ignatavičius - Praeitis kalba
 • kun.Antanas Saulaitis
 • Brolis Vincentas: apybraiža apie monsinjorą Vincentą Vėlavičių. Jūratė Vyliūtė.
 • karininkas Baltrūnas - enciklopedijoje paieškoti
 • Ukmergės žinios 2018.04.06, 2018.04.20 "Apie po žemę paslėptą tiesą"
 • Kita mėnulio pusė
 • Kuršėnų miesto žydų istorija
 • Žemaičių žemė - visą nufotografuoti, ieškoti Leono Vilučio straipsnio su penkiom nuotraukom, A.Giedraitytės straipsnio
 • Jurgučio autobiografijos
 • Telšių vyskupija. Sudarytoja: Elvyra Spudytė.
 • Žygio draugams - Vidmantas Valiušaitis

LYA

 • f.1. a.1 b.44 l.133 Telšių komunistų kova su parašiutininkais, su buvusio tekstilės fabriko "Mastis" savininko Mykolo Augustinavičiaus, g.1875, Žemaičių Kalvarijoje, sūnumi Petru? Augustinavičiumi, kuris prieš karą buvo pabėgęs į Vokietiją. (žr.Štaro knygą)
 • Ona Vitėnaitė, Antano duktės gimusios 1914 metais Rygoje, ir kiti 7 Rietavo aktyvistai.
 • Vladas Jačionis, g.1900, (Vaclovos Martinėnienės brolis), ištremtas 1941 metais
 • Petras Navickas, (Poškienės sugyventinis), 1945 metais suimtas. Gimimo metai?
 • Leonas Taunys (Kovas), gimė 1900 m. lapkričio 12 d. Bučiūnuose.
 • LYA, f.K-8 ap.2, saug.vnt.3 Stanislovas Lipčius
 • LYA f. K-1 b.105, 21/6, l. 21–38 (Pažyma apie buržuazinių nacionalistų žvėriškumą, ginkluotų banditų gaują,veikusią vokiečių okupacijos laikotarpiu Plungės rajone);
 • Jonas Varaneckas - studentas ryšininkas
 • kapitonas Juozas Kilius
 • Rapolas Mackonis, gimė 1900 m. lapkričio 29 d. Paąžuolė, Kaniavos valsčius ypač karo meto dienoraščiai
 • Kazys Kijauskas, 1918-1947 - suimtas sausio mėn. 1941 laikinai
 • f. K-1, ap. 46, b. 1274, l. 1 majoro Petruškevičiaus 1973 rašyta pažyba apie žydų žudynes Šiauliuose ir apie Šiaulius Bubiai, Gubernijos miškas Gruzdžiai pažimoje nurodyti ir liudininkai.

LCVA

 • LCVA R973 (geto policija) ir R615,R616 ir R1399 - Evaldas domisi Kauno geto tarybos dokumentais
 • R-1444-1-13
 • R-1444-1-14
 • R-1444-1-18 p.483 (Antanas Žarskus)
 • Klimaitis, Algirdas Prano, g. 1913, Kauno m.
  • R-1444-1-18,
 • Aprašo numeris 540. Kelmės Vlado Pūtvio-Putvinskio valstybinė gimnazija (LCVA). 1940-1941 metų mokinių atestatai ir trimestrų pažymiai bei ūkinės veiklos dokumentai. Gimnazijos 1940,1941,1942 metų trimestrų žurnaluose surasti šių žmonių pavardes (vardai gali būti kitokie) ir gauti nuotraukas su tais puslapiais:

MATULEVIČIUS ALEKSAS, JOKUBAITIS MYKOLAS, BUTKUS VYTAUTAS, BARACEVIČIUS VYTAUTAS, ŠPUKAS PETRAS, KAFFEMANAS LEONAS

 • Susipažinti? R-679 Vakarų Lietuvos apsauginės srities komendantūra (822-oji karo lauko komendantūra) (Kommandantur des Sicherungsgebietes West-Litauen (Feldkommandantur 822))
 • Ieškoti išgelbėto žydo Bertė Pelcas ir sušaudytų lietuvių.
 • Ieškoti: Irlačkė (Izlačkė?) Cin, Basė Cin
 • Petras Macenis - sušaudytas.
 • f.1075, a.2, b.19 l.3V - leidimas ginklus nešioti
 • Ieškoti Plungės vykdomojo komiteto dokumentų dėl paminklo. Kelintais metais jis pastatytas?
 • Stasys Gorodeckis, 1937 Lietuvos skautų vadas, Noreika buvo prokuroras
 • f. 1624, ap. 1, b. 5, l. 241 Žeimelis, ar yra daugiau?
 • LCVA, f. R-614, ap. 1, b. 733, p. 25. Vokiečių ataskaita apie "Naująją Lietuvą".
 • f.R-1436, a.1, b.29 - Alytus, Krasnickas
 • f.1398, a.1, b.1, l.102 birželio 22 d., su žydais atsiskaitymo diena Škirpa LXIV
 • f. MK-9, ap. 1, b. 6, l. 321 Škirpos atsišaukimas
 • f.R-660, a.2, b.247 nurodymai SS legionui
 • f.1390, a.1, b.169 Šiaulių žydų geto tarybai
 • f.1390, a.1, b.171 Jarušalmio prisiminimai
 • f.1390, a.2, b.42 parodymai apie žudynes Alsėdžiuose
 • f.1390, a.2, b.53 A.Šachatas apie žudynes Šiauliuose
 • f.1390, a.2., b.56 parodymai apie žudynes Telšiuose
 • f.1390, a.2., b.77 parodymai apie žiaurumus Štuthofe
 • f.R-1099, a.1, b.90 prašymai priimti į Lietuvos savisaugos batalioną
 • f.R-1099, a.1, b.9, l.136-137 Evaldui apie Žagarę
 • LCVA, f.379, ap. 2, b. 1778 Lydijai ir taip pat paieškoti Luokės valsčiaus bylų iš 1920 m.
 • Žeimelis - Evaldui 1942 gyventojų surašymas (čigonai)
 • LCVA f,1399, ap.1, b41,l.3 - Evaldui: mišrių šeimų gyvenusių Šiaulių apskrityje (8 pavardės) sąrašas
 • LCVA f,1399, ap.1, b41,l.6 Evaldui: policijos pranešimas 1944 m. kad Volfbergas ir Rozė buvo sušaudyti.
 • LCVA, f. R-627, ap. 3, b. 210, l. 23 Evaldui: Telšių aps. ligoninės direktoriaus L. Plechavičiaus 1942-07-30 raštas Nr. 654 Vyr. sveikatos valdybai.
 • f.R-973, taip pat žydų muziejaus f.R-1930 aprašas

LYA VRM skyriuje Milašiaus g. 23. Dėl bylų užsakymo galite kreiptis elektroniniu paštu: vrm.skaitykla.lya@archyvai.lt

 • f. L-43, ap. 6, b. 555, l. 4, 4 ap.
 • f. L-43, ap. 6, b. 560, l. 4, 4 ap.

VDU

 • Jonas Noreika. Penkerių metų kursą Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete baigė 1938 m. birželio 5 d., apgynė diplominį darbą ir gavo aukštą įvertinimą.

LKP

 • F.3377, ap. 55, b.50 neperžiūrejau
 • F. 3377, ap. 55, b. 250 neperžiūrėjau
 • ADSR r.98, l.349-350 Lietūkio žudynės

Vilniaus universiteto rankraščių skyrius

 • Stanislovas Stasiulis. Disertacija. "Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos."
 • Lietuvos istorijos studijos. T.30 Apie rezistenciją ir šešias Birželio savaites. Stanislovas Stasiulis

Telšiai. ALKA muziejus.

 • mokinių sovietų laikais surinktos istorijos

Kaune, Maironio literatūros muziejus

 • Aleksandro Tenisono ir Zentos Irenos Tenisonaitės-Hellemans archyvai

Yad Vashem

 • Cituojamos bylos
 • Rudolf Batz, Einsatzkommando 2. Yad Vashem: In August 1941, he and his deputy complained to the head of Einsatzgruppe A, Brigadeführer Walter Stahlecker, that they and their men had done all the “dirty work”, while other units were not participating enough. (Ar jie galėtų mums parūpinti?)

Hamburgo archyvas

 • Užsakyti Klimaičio bylą.

Vokietija - Freiburgo archyvas

 • https://www.bundesarchiv.de Freiburge, Military Archives, paieškoti žinių apie vokiečių karo komendantus Plungėje, Telšiuose, Šiauliuose, Alytuje, taip pat von Pohl archyvo.

Berlyno archyvas

 • Propaganda-Staffel Auswärtiges Amt Berlin

epaveldas

 • "Lietuvos mokykla" "1939 biotopas auklėtojo akivaizdoje" Kučinskas
 • Tėvų žemė Anglijoje, Lietuvių atgimimo sąjūdis. 1955-1959. Ar yra apie Germanto-Meškausko pasiūlymą Heydrichui?
 • Sekmadienis 1936 kovo 29

Knygos

Peržiūrėti

 • The Vanished World of Lithuanian Jews, ps. 236 apie Telšių žudynes ir partizanus.
 • Naujai pasižiūrėti į Dieckmann apie Noreiką ir Urbaitį Šiauliuose.

Rankraštis

 • Kaip gauti kopiją iš jos brolio? Juozo Straupio dukros Birutės Jereminienės prisiminimai „Ketveri baimės ir pasiaukojimo metai“, kuriuos neseniai perdavė Kretingos muziejui. Šventojiškės tėvas išgelbėjo 26 žydus. parašė Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Pasikalbėti su:

 • Aloyzas Stonkus
 • Aleksandru Vitkumi
 • Stanislovas Stasiulis, tel. (8 5) 273 5744
 • Povilas Endriejus Pukys Ar liko užrašai? Kontaktai
 • Gintaro paklausti kur Mardosų mokykla ir tt.?
 • Simonas Dovidavičius apie Genutė Tokarevą apie kleb.Pukį, gyveno dviejų aukštų mūriniame name prie bažnyčios

http://www.periodika.lv yra Nacionālā Zamgale 1941

Kiti šaltiniai

 • paklausti Axis History apie Einsatzkommando 2 ir Šiaulius ir t.t. ir komendantūras
 • Latvijos valstybinis istorijos archyvas: vietinių SD bylų (Liepoja, Jelgava), ieškoti Jurgio Gerulio bylos.
 • Einsatzgruppen knygas
 • Jad Vashem archyvas
 • Gewecke teismo bylos Vokietijoje
 • Vokiečių prokurorų tyrimai apie kaltininkus Plungėje ir Telšiuose.
 • Freedom of Information Act
 • Kolekcioneriai
 • http://epartizanai.archyvai.lt
 • Telšių archyvas - mokinių surašytos istorijos
 • Telšių vyskupijos archyvas
 • Telšių vyskupija - kanonizacijos tribunolas

Savanorių veiklai

Įkelti dokumentus į Silvijos svetainę

Surinkti, sutvarkyti, paskelbti žinias, aprašyti vikipedijoje

 • Jono Noreiko veikla
 • Lietuvių nusikaltimai Plungėje
 • Lietuvių nusikaltimai Telšiuose
 • Lietuvių nusikaltimai Telšių krašte
 • Lietuvių nusikaltėlių tinklas
 • Vokiečių dalinių atsakomybės žemėlapis
 • Vokiečių cenzūros įvedimas

Surinkti ir išnagrinėti iškraipymus

 • Genocido centro apie Noreiką
 • Kitų bendrai
 • Iškraipymo istorijos pavyzdžių

Žiniaraščiu telkti savanorius

 • Stebėti teismą
 • Rašyti vikipedijos puslapius
 • Rengti diskusijas, parodą
 • Rašyti straipsnius, paskatinti žiniasklaidą
  • Rinkti pritariančiųjų straipsnius, skatinti pokalbį
 • Bendradarbiauti su istorikais - ieškoti, kas aptartų užklausą
 • Versti iš jidiš, vokiečių, latvių

Pastabos vertinimui

 • Vis pabrėžti, jog tai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras. Vadinas, buvo vienas genocidas, tiek lietuvių, tiek žydų, tiek sovietų, tiek nacių laikais. (Palyginti žydų ir lietuvių tragedijų skaičius.) Tad to genocido baisiausias laikotarpis buvo 1941 m. liepos mėn.
 • Kodėl Genocido centras nepastebėjo, kad Čepauskas reabilituotas neteisingai?
 • Visi nukreipia į Genocido centrą, tačiau į jo kompetenciją neįeina lietuvių nusikaltimai, tačiau jisai to nepasako, tad jisai imasi ne savo kompetencijos. Jis visgi turėtų atskirti lietuvių nusikaltimus nuo kitų.
 • Palyginti 1942 m. vasario 16tos šventę Telšiuose ir Kaune.
 • Leonas Vilutis mini "Žemaičių žemę" bet pavadina "Žemaičių prieteliumi" - supainioja - mini kun.Kučinską (Kučingį). Tad sieja su kunigais.
 • Jisai tvirtina, kad Noreika nusikalto suteikdamas trijų mėnesių bausmę, bet teismas nenusikalto suteikdamas mirties bausmę.

Iš Ašmensko rašytos biografijos:

 • Išspausdinti užsienio spaudoje norėta todėl, kad šis prieš sovietų valdžią nukreiptas memorandumas priartintų galimą SSRS ir Vakarų šalių karo pradžią.
 • LTT narių įsitikinimu, JAV ir Anglijos karas su SSRS yra neišvengiamas ir vienintelė galimybė - išnaudoti šį momentą ir pakelti tautą ginkluotam sukilimui
 • Svarbiausias sukilimo uždavinys, - sako J. Noreika tardytojui, - pirmiems užimti valdžią Vilniuje, kad to nepadarytų vietos lenkai.
 • Norėta užmegzti ryšius su anglų ir amerikiečių žvalgyba, bet vėliau to atsisakyta, nes bijota, kad jie gali tai panaudoti saviems tikslams.
 • Telšiuose organizavo mitingą, priėmė atitinkamą rezoliuciją, kurią įteikė Lietuvos laikinajai vyriausybei Kaune. Matydamas trintį tarp LNP (Lietuvos nacionalistų partijos) ir vyriausybės, mėgino sutaikinti abi puses.
 • Gen. št. plk. Šlepečiui tarpininkaujant, J. Noreika buvo paskirtas Šiaulių apskr. viršininku (1941 m. rugpjūčio 3 d. - 1943 m. vasario 23 d.).
 • 1943 m. vasario 23 d. J. Noreikai į darbą paskambino Šiaulių srities komisaro politinio skyriaus viršininkas Brounas (Broun) ir jam čia atvykus pareiškė: už vokiečių civilinės valdžios įsakymų nevykdymą ir už tendencingo straipsnio parašymą (jis nebuvo išspausdintas) apie savo įspūdžius keliaujant per Vokietijos miestus (ekskursijoje dalyvavo apie 30 žmonių) 1943 m. vasario 23 d. generalinio komisaro nurodymu J. Noreika atleidžiamas iš Šiaulių apskrities viršininko pareigų ir areštuojamas. J. Noreika Šiaulių kalėjime išbuvo iki kovo 3 d. Tarpininkaujant inteligentijos atstovams ir davus pasižadėjimą, kad niekur neišvyks, iš Šiaulių kalėjimo J. Noreika buvo paleistas. Po dviejų savaičių kovo 17 d. vėl areštuotas savo bute.
 • Jis kvietė paremti vokiečių kariuomenę.
 • 1945 m. suėmus V. Stonį, į KGB rankas pateko dalis LF archyvinės medžiagos apie 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimą ir LF veiklą. Be kitų dokumentų, pateko ir 1944 m. sausio 27 d. Stonio raštiškas liudijimas, kad Lietuvių fronto (LF) vadovybė 1942 m. paskyrė Joną Noreiką, tuometinį Šiaulių apskrities viršininką, atsakingu už LF štabų organizavimą ne tik Šiaulių, bet ir Mažeikų apskrityse. Tuo metu (1942—1943 m.) LF štabai kūrėsi visoje Žemaitijoje. Šio liudijimo nuorašas yra pridėtas prie KGB b. b. Nr. 9792/3. T. 4. L. 257. Originalas yra V. Stonio tardymo byloje Nr. 2869. Ryšiai, kai 1943 m. kovo 17 d. vokiečiai suėmė J. Noreiką, nutrūko.
 • Parvažiavęs iš Vokietijos, Noreika sukvietė tarnautojus ir papasakojo savo įspūdžius apie aviacijos sugriautus fabrikus, gamyklas, kad iš visokių atliekų gaminama produkcija.
 • Iš pradžių Noreika klausė vokiečių ir su jais neblogai sugyveno, bet vėliau pradėjo jų nebeklausyti ir aiškiai veikė kaip nacionalinis lietuvių politikas - šventė vokiečių uždraustas nacionalines
 • Žinodamas, kad vadovauti šiai kovai Lietuvoje dabar tokio vieningo antisovietinio centro nėra, aš užsibrėžiau sau uždavinį jį įkurti ir šiuo tikslu pradėjau rinktis sau vienminčius.
 • S. Gorodeckis pripažįsta, kad LTT sukilimo tikslas buvo sujungti visas pogrindžio organizacijas, kurios veikia Lietuvos teritorijoje, iš jų ir ginkluotas grupuotes (KGB vadinamas banditų formuotėmis), ir įkūrus šių ginkluotų grupuočių vyriausiąją vadovybę, organizuotai kovoti su sovietais, kad būtų išvengta nereikalingų savavališkų žudynių.

Kariūnas 1940 m. Nr.1, Noreika, Bertas grūdas atnešė derlių. "Žmonių gyvenime pasisekimą turi tai, kas atitinka laiko dvasią, masių psichologiją."


Žemaičių legionas vadas Šemaška

Heydekrug - Šilutė - Macikų koncentracijos stovykla

 • Kai kurie Rietavo žydai ten nusiųsti, vietoj kad į Viešvenus, žr. USHMM enciklopediją.
 • Stalag Luft VI

Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust. Saidel, Rochelle G. ; Hedgepeth, Sonja M. Yad Vashem archive O.71 files 34-36. (rape in Telšiai)

Holocaust in the Soviet Union. Arad

page 146: In the Shauliai area and in regions of northern Lithuania, a subunit of Einsatzkommando 2 carried out its murder of Jews between July and September 1941. During the second half of August, the Jews of Shauliai, 5,000 to 5,500 in number, were transferred to the ghetto. Prior to the transfer, some 2,000 of Shauliai’s Jews were murdered. Apart from the Shauliai murders, the extermination of Jews was conducted by a subunit of Einsatzkommando 2 in the Birzai, Mazeikai, and Telsiai regions. 31

 • 31. Yerushalmi, Pinkas Shavli, 32–38; Levin, Pinkas Hakehillot: Lithuania, 177–78, 310–12, 370, 669.

page 594. footnote 78. Abraham Shpungin recalls, “The camps at Dundaga and Paperwalen were transferred en mass on foot to Liepaja, a distance of some 40 kilometers away. As some 5,000 Jews were on the march — two-thirds of them were from Hungary and the remainder were ‘ghetto veterans’ — around 100 Latvian Jews escaped. But most of them were brought to Telsiai and shot.” Schneider, The Unfinished Road, 164.

 • page 331: In western Latvia, which included the port of Liepaja, the Germans erected a defense line which they held until the last day of the war. This region included the Seelager Dandogen camp, which was still inhabited by several thousand Jews, who were marched to Liepaja. From Liepaja, most of the prisoners were transferred to Stutthof; some of them apparently were murdered on the spot. 78

Copies of Koniuchowsky's collection were later deposited at Yad Vashem in Jerusalem3 and YIVO (the Institute for Jewish Research) in New York.

 • Rescued from Oblivion: The Leyb Koniuchowsky Papers and the Holocaust in Provincial Lithuania

T. Fielder Valone: The tail end of 1941 was a period of “mopping up” for German and Lithuanian perpetrators, but for those in the crosshairs it was a period of extreme desperation. In Telsiai, where survivors of the first round of shootings were driven into a compound hugging the shores of Lake Mastas, the final action occurred on December 23 and 24, 1941, but the Jewish community did not go quietly. According to the testimony of Malke Gilis and Khane Pelts, “several hundred” women and children escaped the clutches of the killing squad by leaping into the icy waters of Lake Mastas.26 Many were later caught and gunned down, but at least some survived. Of such final moments of fear and desperate action, of course, reports like Karl Jäger's make no mention.

Nuotrupos

Alsėdžių žydų gelbėtojas Juozas Straupis

 • Jo sūnaus Juozo Straupio pasakojimai
 • Juozo Straupio nuotrauka
 • Yad Vashem nuotraukos - išgelbėti žydai
 • Izidorius Valančauskis (Valančius) 1895 03 07- 1974 07 23. Vokiečių okupacijos metu jis dirbo pieninės buhalteriu, sąžiningai vesdamas jos apyskaitas. Jis nuo jaunystės darbavosi su katalikų organizacijomis: pavasarininkais, vyrų apaštalavimo ir kt. Jo namai buvo susirinkimų, užeigų ir pasitarimų namai.Kai vokiečių naciai persekiojo žydus, jis kartu su tuometiniu klebonu kun. Vladu Palonskiu [Vladislovas Polonskis] suorganizavo jų gelbėjimą, slėpimą, maitinimą ir saugojimą. Ne kartą jis ir jo sesuo rizikavo savo gyvybėmis. Yra daug užrašęs ir palikęs neužbaigtų raštų apie Žemaičių Kalvariją, papročius ir atskirus įdomesnius asmenis. Ypač daug medžiagos buvo surinkęs apie jo pamiltą prelatą P.Pukį. “Draugas“, 1974 10 12

Pyragiaus prisiminimuose apie Augustą Ramanauską: Gerulis perspėjo Pyragių, kad Vanagų vadovybė pasiryžo užmušti Ramanauską ir Pyragių, kaip bendradarbavusius su naciais.

Mackonis apie Sruogą

 • ps.51-52 Šveiceris
 • 58-59 palengvėja - įkaitai
 • 62-63 apie pašnekovus
 • 64 siuntiniai
 • 66 laiškai - įkyrėjo kalbomis?
 • 75 Yla
 • 87 laiškai iš pabėgėlių
 • 99 Vytautas Stonis-Stanėnas (nukirpta) jo draugai Vytautas Meilus, Juozas Mačiokas
 • 102 Aitvaras
 • 105 intelektiniu atžvilgiu pilka žmonių masė
 • 108 anekdotai

http://www.draugas.org/archive/1981_reg/1981-01-10-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf Domas Jasaitis rinko pinigus išpirkti Balį Sruogą ir Joną Noreiką iš Štuthofo

http://www.draugas.org/archive/1995_reg/1995-06-15-DRAUGASw-i7-8.pdf Riauka

http://www.draugas.org/archive/1997_reg/1997-06-19-DRAUGAS-i7-8.pdf Riauka Sukilimą pradėti

http://www.draugas.org/archive/1984_reg/1984-02-15-DRAUGAS-i7-8.pdf Noreika pakartas vasario 16 d. - kun.Prunskis

http://www.draugas.org/archive/1997_reg/1997-02-26-DRAUGAS-i7-8.pdf 50 metų mirties sukaktis

http://www.draugas.org/archive/2001_reg/2001-12-15-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf knyga Lygumai

http://www.draugas.org/archive/1966_reg/1966-02-12-DRAUGAS-i7-8.pdf 20 metų mirties sukaktis, šv.mišios

http://www.draugas.org/archive/1996_reg/1996-01-06-DRAUGAS.pdf 85 metų gimimo sukaktis

http://www.draugas.org/archive/1992_reg/1992-03-07-DRAUGAS.pdf Narutis apie Joną Noreiką - 45 metų mirties sukaktis

http://www.draugas.org/archive/1998_reg/1998-03-31-DRAUGAS-i7-8.pdf apie "Mardosų kuopą"

http://www.draugas.org/archive/1995_reg/1995-10-26-DRAUGASw-i7-8.pdf Noreikos šeima

http://www.draugas.org/archive/1988_reg/1988-03-19-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf Sruogienė: paėmė įkaitus - Štuthofo įkaitai


Jonas Mikelinskas, "Tiesos byla taikos namuose. Atviras laiškas Irenai Veisaitei." Kultūros barai, 1999 Nr. 3, ps.18. Yra knygoje: "Kada kodėl taps todėl? Holokaustas be politikos ir komercijos".

Antanas Kučys, "Klaidžiojimai ieškant Lietuvoje antisemitizmo pradžios." Kultūros barai, 1999 Nr. 3, ps.14.

Algimantas Kacevičius, "Apie po žeme paslėptą tiesą". Ukmergės žinios 2018.04.06, 2018.04.20


Holokaustas Plungėje - prisimena Julija Kiškienė, Vanda Grigorovič

Vilkija

Chaim Yelin


https://s.melc.lt/upload/files/Trijose.I%C5%A1trauka.pdf

Eidintas, Trijose Žvalgybose, apie Bronių Michelevičių: Suartėti su amerikiečiais jam padėjo senas pažįstamas iš tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikų majoras Juozas Bulika. Jie kartu 1939 m. baigė Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų Generalinio štabo skyrių (III laidą). Tada Bu­lika tapo Generalinio štabo majoru. SSRS okupavus Lietuvą, jo paties prašymu paleistas į atsargą. 1940 m. pasitraukė į Rytprūsius, pateko į politinių pabėgėlių stovyklą. Grįžo į Lietuvą tik 1944 m., bet vėl pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau lietuvių pabėgėlių stovykloje. J. Bulika Vokietijoje padarė karje­rą – 1948 m. jis buvo JAV kariuomenės pagalbinio dalinio būrio vadas.1962 m. B. Michelsas amerikiečių žvalgybos vadovybei rašė: Nuo 1946 m. pabaigos iki 1949 m. sausio buvau įjungtas į slaptą darbą JAVCIC Vakarų Vokietijoje. Kontaktą su CIC nustačiau per draugą, buvusį Lietuvos kariuomenės majorą Juozą Buliką

A.Smetona "Pro memoria", Šiauliai "Tėviškė", 1943.03.26, 1943.04.02, 1943.04.09, 1943.04.16, 1943.04.21


LCVA f.R-969, a.2

39 Laikino Ministerių kabineto protokolų nuorašai 332 kabineto posėdžių protokolų ištraukos 454 Finansų ministras: Šiauliai dėl konfiskuoto turto 451 Finansų ministro potvarkiai mokesčių rinkimo klausimais vokiečių kalba 1941 452 kabineto protokolas dėl nukentėjusių ūkininko 456 Liepos 11 d. posėdžio nuorašas Nr.16 22 Finansiniai planai ir žiniaraščiai 1941 geg.13 29 Krašto biudžeto pajamos 1941 geg.5 70 Įmonių darbuotojų skaičius 1941 liep. 42 Sąrašai žydų, nesumokėjusių antpelnui mokesičų


531 Mokesčių nesumokėjusių žydų sąrašai 427 Žydų tautybės asmenų nesumokėjusių verslo pelno mokesčių sąrašai 449 FInansų ministerio įsakymo išrašas atleidimo klausimu 40 Žydų tautybės asmenų skolingų pajamų kultūros reikalams 1941 lapkr. 15

60 Priklausantys iš žydų tautybės nesumokėti žemės mokesčiai 1941

290 Prašymai įvairaus turinio 1941 liep.12 289 Apie tarnautojus 1941 liep.12 310 KOmunalinio ūkio 321 Pramonės įmonių įsakymsa 1941 liep.19 65 Mokesčių rinkliavo reikalai, mokesčių įstatymo projektas 1941 liepos 68 Instrukcijos 1941 kovo 15 43 Bendro pobūdžio susirašinėjimas 1941 liep.12 44 Atleidimai nuo mokesčių 1941 bal.12

33 Susirašinėjimas mokesčių reikalais 1941 vas. 7 34 Žemės mokesčiai ir žinios apie nejudamą turtą 1941 liep.4 35 Mokesčiai susirašinėjimas

4 Miesto gyventojų aprūpinimas produktais 1941 liep.19 9 Apie etatus bei tarnautojus 17 Administracinės kontrolės generalinės direkcijos etatai 1941 geg.3

http://www.spauda.org - laikraščiai: Keleivis, Darbininkas, Dirva, Lietuva

Edward Lucas. Deception - The Untold Story of East-West Espionage Today

Valiušaitis "corporate client article" apie Pakalniškį, Vėtrą

Rev. Manfred Deselaers, Ph.D., Centre of Dialog in Oświęcim (Auschwitz).

Bernardas Šaknys, žurnalistas, pažinojo Aleksandrą Lileikį. Valstiečių laikraštyje rašydavo apie žydų gelbėtojus.

Holocaust and Genocide Studies Volume 30, Number 3, Winter 2016 Oxford University Press Naming the Criminal:Lithuanian Jews Remember Perpetrators Hannah Pollin-Galay (per: U of C - Muse)

Once recalled, the perpetrator is then left alone and the focus shifts to Jewish communal knowledge. In the course of an interview with Ofer H. at Yad Vashem, the interviewer asks:

Int: Was the “shooting pit” [bor hehariga] something that you’d heard of during the war?

Ofer: Yes. A survivor of a shooting, got to the [Shavl] ghetto and said that he had been in the woods. He was from the Telz area originally. Everyone said that his head was scrambled.

The phrase “shooting pit” stands in place of the extensive scenes depicting local killings in the Yiddish-language Lithuanian cluster. Compressing all the details about such massacres into one heading, the interviewer introduces it as a known, researched phenomenon. The witness responds with a confirmation, as well as an implicit criticism of the community’s past naiveté. The conversation provides another reminder of Jewish collective transformation, moving from unpreparedness—calling the witness crazy—to preparedness through knowledge, specifically by having an [End Page 524] academic term for this phenomenon of violence. The perpetrator, incorporated through the label “shooting pit,” is the critical impetus for and cause of self-evaluation. But the conversation develops around him, rather than about him.

Danutė Lipčiūtė-Augienė Kpt.Stasio Lipčiaus sesutė?

2001 metais teismas pripažino Kazį Gimžauską kaltu dėl žydų genocido, tačiau dėl nepagydomos psichikos sutrikimų buvo teismo atiduotas giminių rūpybai.

galiausiai , M.Dailidė, A.Milius….

2001 Antanas Gecevičius mirė Britanijoje, 2000 Aleksandras Lileikis mirė Vilniuje 2007 Lietuvos teisėsaugininkai paprašė Izraelio galimybės apklausti Itzhak Arad dėl jo galimai įvykdytų karo nusikaltimų

Critique of 2008 Prague Declaration

Holokaustas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 21:18