Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MeilėsMokslas

Malda, Maldos mokslas, Šviesuolių bendrystė, Apytakos, Meilė, Branda, Biologija, Entropija, Savastis (Kaip žmogų veikia kiti žmonės)

爱学

Meilės mokslas


Meilės mokslas

Meilės sąlygos

Meilė

Kūniškas pasaulis

Gyvybė

Sąmoningumas

Vieningumas

Kitas

Žinojimo rūmai

Meilės veikla

Gyvybės dėsniai

Taikdarystė

Šviesuolių bendrystė


Meilės mokslas moko, kaip palaikyti gyvybę, gyvenimą, sąmoningumą, meilę, stebuklą. Meilės mokslas susideda iš maldos mokslo, kaip mylėti Dievą, ir iš šviesuolių bendrystės, kaip mylėti artimą kaip save patį.

Meilės sąlygos

Savastis

Kūniškas pasaulis

Gyvybė

Branda ir amžinas gyvenimas

Kitas

Dievas ir meilė

Meilės sąlygas grindžia žinojimo rūmai

Meilės veikla

Ką reiškia mylėti

Kaip mylėti: Susitelkti į Kitą

Kaip mylėti: Puoselėti bendravimo erdvę, išskirti plotmes

Įsimylėjimas

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Meil%c4%97sMokslas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 rugpjūčio 05 d., 13:19