Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MeilėsMokslas


Dievo tyrimai, Meilė, Apytakos, Mokslas, Amžinas gyvenimas, Dvylika klausimų, Šviesuolių bendrystė, Susikalbėjimas, Tapatumai

Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Suprasti meilės mokslą, kaip jisai išverčia požiūrį ir žvilgsnį nugręžia link Dievo.


爱学


Meilės mokslas - sutvarkyti šį puslapį

Bendras vaizdas

Apytakos

Išvertimas

Kaip mylėti?

Meilės aplinkybės

Kaip mylėti?

Pasąmonės ir sąmonės pokalbis

Kaip pakalbinti?

Branda

Gyvybės pasaulis

Kūniškas pasaulis

Gyvybė

Gyvybės mokslų žinojimo rūmai

Entropija

Malda

Bendrystė

Bendruomenė

Šviesuolių bendrystė

Meilės veikla

Valių suvedimas

Gyvybės dėsniai

Taikdarystė

Asmeninė patirtis

Permąstyti, kokiu noriu būti ir kaip tokiu tapti.

Domėtis kitų patirtimi

Menas


Meilės mokslas moko, kaip palaikyti gyvybę, gyvenimą, sąmoningumą, meilę, stebuklą. Meilės mokslas susideda iš maldos mokslo, kaip mylėti Dievą, ir iš šviesuolių bendrystės, kaip mylėti artimą kaip save patį.

Meilės mokslo savokos

Meilės mokslos tikslas

Ką paaiškina meilės mokslas?

Išskyrimas (sąlygiškos) gyvybės ir (amžino) gyvenimo

Išskyrimas žinojimo (pasąmonės) ir nežinojimo (sąmonės)

Sąmoningumo palaikymas

Valių suvedimas

Vertybės ir klausimai

Šviesuolių bendrystė

Menas

Kaip meilės mokslu Dievo išėjimą už savęs į save išverčia ir pakeičia žmogaus išėjimas už savęs į save?

Meilės sąlygos

Meilė

Kūniškas pasaulis

Valių sutapimas

Laimė - sutapimas

Amžina branda: Dvylika klausimų

Kokie dangaus karalystės esminiai bruožai?

Meilės veikla

Kaip mylėti: Susitelkti į Kitą

Kaip mylėti: Išlyginti balsus

Kaip mylėti: Puoselėti bendravimo erdvę, išskirti plotmes

Kaip mylėti: Išversti išvertimą

Įsimylėjimas

Apytakos grindžia meilės mokslą

Valių sutapimas

Tapatumai

Užrašai

Tarnauti DievuiMeilės mokslas mus veda iš ramybės santvarkoje, sąmoningėjimu išeiname iki sąmoningumo, kuriuo esame už santvarkos, didžiausioje įtampoje, ir toliau sąmoningi grįžtame į santvarką, į ramybę.

Meilės mokslas

Santvarka išsivystanti nieko apimtyje


Susikalbėjimas


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Meil%c4%97sMokslas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 balandžio 09 d., 22:51