Naujausi pakeitimai - Ieškoti:

Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Andrius

 >>bgcolor=#EEEEEE<<
 >><<

Juodraštis FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Klausimai FFFFC0

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Išgyvenimai

Žr. Nesusivedimai, Įsakymai, Neigiamybė, Atsakomybė, Išmintis, Gera valia, Dievo valia, Pakabinimas, Išgyvenimų pavyzdžiai, Dievo veidas, Išgyvenimų rūšys, Gyvenimo prasmė, Pamokymai, Išgyvenimai20120605, Išgyvenimai20120620, Išgyvenimai20120709, Išgyvenimai20120717, Kitos mintys

Išgyvenimai yra išgyventi iš vieno iš šešių kampų: kas yra, galima, siektina, nėra, negalima, nesiektina. Iš to jaučiame, kad jis yra išgyventas, tad laisvę pajuntame apimtyje, kaip dangaus karalystėje.

Neigiamybę išgyvenimu išgyvename Dievo požiūriu, plačiau kaip santvarką.

Dievas reiškiasi nulybe (iš aštuonių požiūrių). Ta troškimų nulybė susijusi su visais netroškimų požiūriais, jais irgi reiškiasi.

  • Kaip nulybė ir Dievas reiškiasi išgyvenimais? pertvarkymais? nesusivedimais? Kaip nulybė ir vienybė šešeriopai siejamos?
  • Rinkti išgyvenimus. Išmokti juos atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti. Išsakyti kalbomis.
  • Tirti, kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose? Kuriuose ir kaip ji atsiranda per vieną išgyvenimą? per kelis? ar gal niekad? Ko reikia, kad ji atsirastų? Koks veikėjų vaidmuo?
  • Kaip tai susiję su įvardijimu? Su pasikartojančia veikla? Su deriniais?

Negali užmiršti išgyvenimo, akimirkos. Tai dalis atminties. Užtat atmintis svarbi.

Redaguoti - Istorija - Spausdinti - Naujausi pakeitimai - Ieškoti
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 vasario 03 d., 06:59