Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Žemėlapynas


Sandaros, Sandarų tyrimas, Gyvenimo lygtis, Netroškimai, Atjautos, Padalinimų ratas, Joseph Goguen, Flemming Funch

Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?


Savybės: Dievo savybės, visko savybės, gyvybės savybės, ženklų savybės.Svarbiausi klausimai apie sandaras

Išsakyti sąvokomis:

Aprašyti ir išvesti:

Kildinti:

Sustatyti

Susieti...

Skirti...

Tirti...

Meniškai pavaizduoti...

Pagrindiniai galvosūkiai

Susieti:

Žemėlapynas: Sandaros

Kaip atsiranda sąlygos, kuriose Dievas nebūtinas?

Bendri klausimai

Susieti:

Tirti

Kaip skirti? Ir kas patvirtina skirtumus?

Kaip pavaizduoti:


Išvesti Dievo nebūtinumą

Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

Padalinimų ratą išsakyti požiūrių santykiais

Susieti padalinimus 4, 5, 6, 7 ir požiūrių lygtį, antisandarą

Šešerybė

Septynerybė

Aštuonerybė

Aprašyti visaregį, jo prasmę ir jo kilmę

Susieti visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas

Suvokti kubą 2x3x4 ir dviprasmybę

Vieningai aprašyti pirmines sandaras, jų kilmę, įskaitant visas atliepiamasias sandaras

Poreikiai

Abejonės

Lūkesčiai

Vertybės

Laipsnynas

Sidharta Gautama

Aprašyti atvaizdus ir aplinkybes, jų kilmę

Aprašyti tris kalbas, jų kilmę

Aklavietės

Kalbomis išsakyti geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, maldų suveikimą

Apžvelgti antrinių sandarų kilmę

Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą

Susieti pertvarkymus, pokalbius ir vienumo rūšis

6+4

Pertvarkymai

Pokalbių turiniai

Kaip turiniai susiję su:

Tarpas

Nesusivedimų pavyzdžiai

Nesusivedimai ir kalbos

Nesusivedimai ir lygmenų poros

Nesusivedimai ir sandaros

Išvesti 6 neigiamus įsakymus iš 4 teigiamų įsakymų porų

Sustatyti neišaiškintas sandaras

Proto sandaros

Gyvybės sandaros

Išsijudinimo sandaros

Kiti klausimaiSvarbiausios sandaros

Sandarų pavyzdžiai

Pirminės sandaros

Pirminės sandaros išreiškia žemėlapyno dalis:

Žemėlapyno dalys taip pat išreiškia žinojimo rūmus. Juose yra dar 3 papildomi išsiaiškinimo būdai. Kaip jie čia susiję? Tai santykiai su Dievu, kaip jo valią vykdome: rūpėjimu, tikėjimu ar paklusimu. Pirminės sandaros tad gali būti išvestinės, viena iš kitos išvestos, o išvedimai gali būti Dievo valios vykdymai, tarsi pirmo, antro, trečio laipsnio išvestinės, derivatyvai. Ir atitinkamai išsireiškia 0, 1, 2 ir 3 antrinėmis sandaromis.

Septintasis požiūris

The general shift is a general version of shift. Where God and human are different, it is the shift between Gods wishing and not-wishing.

Keturios savybės eilės tvarka grindžia įvairias sandarasSandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?

Tikėjimas - Taikymas

Su Dievu: Ryšys su Dievu

Aštuongubas kelias Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

Vaikystė? Ko man siekti? Akistata su Dievu.

Bendravimas su Dievu? Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

Pasiklydęs vaikas Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

Su Rūpėjimu: Išgyvenimas

Vertybės ir gvildenimai? Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

Pasakojimas Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

Įvardijimas Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

Pagrindimas Kaip ima rūpėti? Vertybės.

Su Tikėjimu: Bendrystė

Amžinas gyvenimas Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

Kristaus mąstymas? Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

Su Amžinu Gyvenimu: Branda

Geros valios pratimai Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

Dvylika klausimų Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

Žinojimo rūmai Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

Rūpėjimas - Žinojimas

Su Dievu: Bendrumas

Asmenys Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

Viskas Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

Visaregis Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

Laipsnynas Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

Valios išraiškos Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

Su Tikėjimu: Nesutarimas

Padalinimai Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

Atvaizdai Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

Aplinkybės Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

Vaizdavimai? Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas

Poreikiai Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

Dvejonės? Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa.

Jausminiai atsiliepimai? Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.

Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai

Ženklų rūšys? 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

Ženklų savybės Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.


Pavyzdžių rinkimas

Indijos filosofija

4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?


Sandaros ir sąvokos


Sąvokų apžvalga keturių asmenų terpių pagrindu


Apmąstau svarbių sąvokų ir sandarų ištakas. Jas rūšiuoju pagal keturias asmenų pakopas kuriomis neapibrėžtumas išeina už savęs į apibrėžtumą. Išsakau susijusias pastabas ir klausimus. Kartu nurodau atitinkamus puslapius.

Gvildenu

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdem%c4%97lapynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 03 d., 12:37