Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Žemėlapynas


Sandarų tyrimas, Gyvenimo lygtis, Netroškimai, Atjautos, Padalinimų ratas, Joseph Goguen, Flemming Funch

Kaip apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?


Savybės: Dievo savybės, visko savybės, gyvybės savybės, ženklų savybės.Svarbiausi klausimai apie sandaras

Išsakyti sąvokomis:

Aprašyti ir išvesti:

Kildinti:

Sustatyti

Susieti...

Skirti...

Tirti...

Meniškai pavaizduoti...

Pagrindiniai galvosūkiai

Susieti:

Žemėlapynas: Sandaros

Kaip atsiranda sąlygos, kuriose Dievas nebūtinas?

Bendri klausimai

Susieti:

Tirti

Kaip skirti? Ir kas patvirtina skirtumus?

Kaip pavaizduoti:


Išvesti Dievo nebūtinumą

Kaip aplamai visos sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio

Padalinimų ratą išsakyti požiūrių santykiais

Susieti padalinimus 4, 5, 6, 7 ir požiūrių lygtį, antisandarą

Šešerybė

Septynerybė

Aštuonerybė

Aprašyti visaregį, jo prasmę ir jo kilmę

Susieti visaregį, žinojimo rūmus ir Dievo raiškas

Suvokti kubą 2x3x4 ir dviprasmybę

Vieningai aprašyti pirmines sandaras, jų kilmę, įskaitant visas atliepiamasias sandaras

Poreikiai

Abejonės

Lūkesčiai

Vertybės

Laipsnynas

Sidharta Gautama

Aprašyti atvaizdus ir aplinkybes, jų kilmę

Aprašyti tris kalbas, jų kilmę

Aklavietės

Kalbomis išsakyti geros valios pratimus, širdies ir pasaulio tiesas, vertybes, klausimus, išsiaiškinimus, maldų suveikimą

Apžvelgti antrinių sandarų kilmę

Apžvelgti visas sąvokas, pagrįsti požiūrių algebrą

Susieti pertvarkymus, pokalbius ir vienumo rūšis

6+4

Pertvarkymai

Pokalbių turiniai

Kaip turiniai susiję su:

Tarpas

Nesusivedimų pavyzdžiai

Nesusivedimai ir kalbos

Nesusivedimai ir lygmenų poros

Nesusivedimai ir sandaros

Išvesti 6 neigiamus įsakymus iš 4 teigiamų įsakymų porų

Sustatyti neišaiškintas sandaras

Proto sandaros

Gyvybės sandaros

Išsijudinimo sandaros

Kiti klausimaiKas yra sandara?

Sandara

Ankstesnės mintys: Sandara

Mintys apie sandarą

Kildinimas

Dievas

Dievo būtinumas

Gyvenimo lygtis

Vienumas

Svarbiausios sandaros

Sandarų pavyzdžiai

Pirminės sandaros

Pirminės sandaros išreiškia žemėlapyno dalis:

Žemėlapyno dalys taip pat išreiškia žinojimo rūmus. Juose yra dar 3 papildomi išsiaiškinimo būdai. Kaip jie čia susiję? Tai santykiai su Dievu, kaip jo valią vykdome: rūpėjimu, tikėjimu ar paklusimu. Pirminės sandaros tad gali būti išvestinės, viena iš kitos išvestos, o išvedimai gali būti Dievo valios vykdymai, tarsi pirmo, antro, trečio laipsnio išvestinės, derivatyvai. Ir atitinkamai išsireiškia 0, 1, 2 ir 3 antrinėmis sandaromis.

The seventh perspective is what is new in the recurring shift - and that is the general shift - and that is common to all prior and subsequent shifts.

The general shift is a general version of shift. Where God and human are different, it is the shift between Gods wishing and not-wishing.

Pirminės ir antrinės sandaros

Pirminės sandaros derina Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros skiria Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros sudaro galimybes savarankiškai trejybei, riktams, aklavietėms.

Antrinės sandaros

Aplinkybės, tai veiksnys +3 nes prideda tris požiūrius; atvaizdai +2 nes sieja du požiūrius; o padalinimai +1.

Antrinės sandaros

Antrinės sandaros remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:

Kai svarstome:

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:

Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.

Nepriklausomi

Independents are SecondaryStructures which are static.

They may be thought of as negating the properties of everything, which is to say, the RepresentationsOfTheOnesome.

These may be applied to everything, but also to other concepts, hence they are independents. Perhaps {{Concepts}} are that which independents may be applied to.

The independents are perhaps related by the equation X is the unity of representations of structure of X. This equation is true if we consider the {{Beginning}} X and the {{End}} X to be the same (as in the human outlook) but not true if we consider them different (as in God's outlook). Here we may understand structure to mean division and unity to mean topology, in the general sense.

Neprasmingi

Insignificants are SecondaryStructures which are dynamic. They may be thought of as {{Languages}}. They are not significant, which is to say, they may be encompassed, and in that sense, they express what may be compressed and ignored. They may be thought of as {{Activity}} which complements the {{Structure}} provided by the {{Independents}}.

They may be thought of as negating the RepresentationsOfTheNullsome: true, direct, constant, significant.


Sandarų išsakymas klausimais: Kaip susieti Dievo ir Žmogaus požiūrius?

Tikėjimas - Taikymas

Su Dievu: Ryšys su Dievu

Aštuongubas kelias Ką byloja dieviška išmintis? Užmegzti ryšį su Dievu.

Vaikystė? Ko man siekti? Akistata su Dievu.

Bendravimas su Dievu? Kaip išgirsti Dievą? Ryšys su Dievu už šio pasaulio.

Pasiklydęs vaikas Kaip atrasti Dievo požiūrį? Kaip sutapti su jo požiūriu? Vienumas su Dievu.

Su Rūpėjimu: Išgyvenimas

Vertybės ir gvildenimai? Kaip kitus suprasti? Kiekvieno išeities taškas. Kaip kiekvienas bręsta.

Pasakojimas Kaip įvyksta? Įtampos balsai, pasakų-išgyvenimų rūšys, pasakos išgyvenimas, įtampos vienetas.

Įvardijimas Kaip reiškia? Klausimai, atsakymai. Širdies tiesos, pasaulio tiesos.

Pagrindimas Kaip ima rūpėti? Vertybės.

Su Tikėjimu: Bendrystė

Amžinas gyvenimas Ar Dievas geras? Šviesuolių bendrystė.

Kristaus mąstymas? Ką Kristus mąstė? Žmogaus galimybių pavyzdys bendrystei, atsivertimui.

Su Amžinu Gyvenimu: Branda

Geros valios pratimai Kaip gyventi iš širdies? Širdies tiesa. Susigaudymo būdai.

Dvylika klausimų Kur Dievas reikalingas? Vidinė branda. Kito atjauta.

Žinojimo rūmai Kaip išsiaiškiname? Išsiaiškinimo būdai, eiga. Mokslai.

Rūpėjimas - Žinojimas

Su Dievu: Bendrumas

Asmenys Kaip esame viena? Įvairūs asmenys, įvairios mūsų aplinkybės.

Viskas Ar ką nors galime tikrai žinoti? Išeities taškas.

Visaregis Kaip viskas susiveda? Proto ribų suvedimas.

Laipsnynas Kaip Dievas geras? Žmogaus buitis.

Valios išraiškos Kaip išgyvename Kitą? Išgyvenimai.

Su Tikėjimu: Nesutarimas

Padalinimai Kas yra tikra? Proto ribos. Nesutarimas.

Atvaizdai Kaip protas mums pristato sąvokas? Nesusikalbėjimas.

Aplinkybės Ką galim įsivaizduoti? Vaizduotės kalba. Trūkumas bendro išgyvenimo.

Vaizdavimai? Kaip tvarkome? Tvarkymas, pertvarkymas, susikalbėjimas.

Su Rūpėjimu: Teigiamas ar Neigiamas

Poreikiai Ko mums rūpintis? Nepaisyti poreikių, priimti Kito arba jų visai neturėti. Arba atsiliepti į poreikius.

Dvejonės? Kaip nepamesti protą? Kaip susitvarkyti su dvejonėmis. Arba nekreipti dėmesio. Širdies tiesa ir pasaulio tiesa.

Jausminiai atsiliepimai? Ką išgyventi? Siekti ramybės vietoj laimės. Atisilepti. Kalbėti į gerą kitame. Gėrio kryptys. Būdai kažką nuveikti.

Su Amžinu Gyvenimu: Įsakymai

Ženklų rūšys? 4 Teigiami įsakymai gyventi amžinai.

Ženklų savybės Kaip mąstom dvejopai? 6 Neigiami įsakymai nesipriešinti amžinam gyvenimui.

Pavyzdžių rinkimas

Indijos filosofija

4 daigai - Mencius. Ryšys su bendra veikla?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdem%c4%97lapynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 03 d., 17:17