Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20210717Gvildenu


Gvildenu

Dievo tyrimai, Klausimai Dievui, Suvestinė, Apžvalga, Darbai, Žmonijos klausimai, Perdėlioti, 20210312Gvildenu, 20210109Gvildenu, 20170313Gvildenu, 20140203Gvildenu

Ką bandau pasiekti savo klausimais?


Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.


Sustatau ir apžvelgiu savo tyrimą

Kaip keičiasi mano užmojis viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?

Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?

Kaip man brandinti save?

Kaip man skatinti kitų brandą?

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: Abejonės, Būtinas, Sąvokų kalbos žodynas, BetkasTyrimo klausimai

Kaip neapibrėžtumu suprasti viską?

Už vaizduotės

Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?

Kas Dievui rūpi?

Vaizduotė

Kokie gali būti santykiai su viskuo?

Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais?

Vaizduotėje

Kas kam yra prasminga ir kodėl?

Kaip palygintini Dievo išėjimas už savęs į save ir žmogaus išėjimas už savęs iš savęs?

Kaip apimtys išreiškia išėjimo už savęs pakopas?

Neišėjimas už savęs į save

Kaip susijusios Dievo išėjimo už savęs galimybės?

Neišėjimas už savęs iš savęs

Kas yra žmogus?

Kaip Dievo valia puoselėja amžiną gyvenimą?

Kas yra požiūris? Ką reiškia priimti požiūrį?

Išėjimas už savęs į save

Kiek Dievui būdingas užmojis viską žinoti? Kas jame glūdi ir kas iš jo išplaukia? Kodėl būtent visko apimtyje prilygsta nežinojimas ir žinojimas?

Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą

Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?

Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Išėjimas už savęs iš savęs

Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?


Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?

Mano klausimas "Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?" išverčia Dievo klausimą "Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?"

Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį, tad viską žinoti. O jisai savo klausimu atvirkščiai bando įsivaizduoti mūsų požiūrį, tą savo žinojimą gražiai taikyti. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu priėjimai prie visumos.

Panašu, kad Dievas į savo klausimą atsako savo įsakymais mylėti. Jais išplečia žmogaus meilės galimybes, kad žmogus galėtų mylėti ne tiktai savo jėgomis, bet galėtų atsiremti į Dievo jėgų pilnatvę.

O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų.


2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20210717Gvildenu
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 liepos 17 d., 11:34