Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20210312Gvildenu


Dievo tyrimai, Klausimai Dievui, Apžvalga, Darbai, Žmonijos klausimai, 20210109Gvildenu, 20170313Gvildenu, 20140203Gvildenu

Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?

Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?


调查

Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.


Tyrimo tyrimas - Visko nežinojimas

Kaip įvairiai apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu, ir įžvelgti jų esmę?

Kaip man taikyti įvairių mokslų bei asmenybių ir ypač savo žinojimo rūmus tirti svarbiausius klausimus?

Kaip viską pristatyti?

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: Geros valios pratimai, Abejonės, Būtinas, Nebūtinas, Pratimai, Sąvokų kalbos žodynas, Apimtys, Betkas


Tyrimo klausimai

Kaip viskas išsidėlioja ir susidėlioja?

Išėjimas už savęs į save

Neišėjimas už savęs į save

Neišėjimas už savęs iš savęs

Išėjimas už savęs iš savęs

Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą

Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?

Dievo tyrimas: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?


Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?

Mano klausimas "Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?" išverčia Dievo klausimą "Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?"

Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį, tad viską žinoti. O jisai savo klausimu atvirkščiai bando įsivaizduoti mūsų požiūrį, tą savo žinojimą gražiai taikyti. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu priėjimai prie visumos.

Panašu, kad Dievas į savo klausimą atsako savo įsakymais mylėti. Jais išplečia žmogaus meilės galimybes, kad žmogus galėtų mylėti ne tiktai savo jėgomis, bet galėtų atsiremti į Dievo jėgų pilnatvę.

O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų.


2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20210312Gvildenu
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 12 d., 09:41